NAROČILO SEJEMSKE OPREME

6. - 10. MAJ 2015
Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, Slovenija
NAROČILO SEJEMSKE OPREME
Polni naziv razstavljavca:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Telefax:
TR račun:
Identifikacijska številka za DDV:
Uradni naziv razstavljavca
(napis na razstavnem prostoru dim. 200 cm x 30 cm):
NORMATIVI ZA IZVEDBO IN OPREMO RAZSTAVNEGA PROSTORA
STANDARDNI SISTEM/z možnostjo nadgradnje stropa, okrogle in polkrožne vitrine, paličja...
Aluminijasti ali beli vezni elementi, pregradne stene: bele, h=2,5 m ali več
CLASSIC - BASIC
CENA EUR/m2
30,00
CLASSIC - EQUIPPED
CENA EUR/m2
OTOČNI
KOTNI
SISTEM
V NIZU
CENA EUR/m2
OTOČNI
KOTNI
45,00
ELEGANCE
CENA EUR/m2
KOTNI
ŠIRINA m
DOLŽINA m
ŠIRINA m
DOLŽINA m
OTOČNI
55,00
POVRŠINA m2
POVRŠINA m2
SISTEM
V NIZU
pregradne stene, talna obloga z zaščitno PVC folijo, tabla z napisom,
4 stoli, miza, pult, reflektor na 8 m2, zavesa
pregradne stene, talna obloga z zaščitno PVC folijo, tabla z
napisom, reflektor na 8 m2
STRUCTURE
ŠIRINA m
DOLŽINA m
ŠIRINA m
DOLŽINA m
POVRŠNA m2
POVRŠINA m2
SISTEM
35
SISTEM
V NIZU
pregradne stene, talna obloga z zaščitno PVC folijo, trapezna tabla z
napisom, 4 stoli, miza, pult, reflektor na 8 m2, skladišče do 2 m2,
zavesa, struktura na čelni strani
OTOČNI
KOTNI
V NIZU
pregradne stene, talna obloga z zaščitno PVC folijo, 4 stoli, miza, pult,
zavesa, reflektor na 8 m2,skladišče do 2 m2,
napisna tabla Elegance/višina 500cm
1
DDV ni vključen v ceno
MAXIMA
CENA EUR/m2
60,00
SISTEM
UNIKAT
OTOČNI
CENA po dogovoru
KOTNI
V NIZU
PO PROJEKTU
CENA po dogovoru
OTOČNI
KOTNI
POVRŠINA m2
SISTEM
V NIZU
z uporabo kombiniranih materialov in sistemov izdelamo unikatni
razstavni prostor po izvirno izdelanem načrtu ali vašem predlogu
ŠIRINA m
DOLŽINA m
ŠIRINA m
DOLŽINA m
POVRŠINA m2
SISTEM
ŠIRINA m
POVRŠINA m2
DOLŽINA m
pregradne stene MAXIMA, talna obloga z zaščitno PVC folijo,
tabla MAXIMA z napisom,
reflektor za površno 8 m2, miza, 4 stoli,
skladišče do 2 m2, zavesa, električna vtičnica
OTOČNI
KOTNI
V NIZU
razstavni prostor izdelan na podlagi idejnega osnutka naročnika ali
izvajalca, sestavljen iz standardnih konstrukcij
STANDARDNA OPREMA
OPREMA
CENA EUR/kos
001 pregradna stena 100x250 cm
29,00
002 stena - raster
38,00
003 stena - pleksi steklo
42,00
004 vrata harmonika
25,00
005 zavesa
12,00
006 struktura OCTA po tm
22,00
007 stropni raster 1x1m
17,00
008 stropni raster - polni 1x1m
24,00
kos
001
002
004
006
007
VITRINE
100 vitrina h=250 cm (100x100)
90,00
101 vitrina h=250 cm (100x50)
90,00
102 vitrina h=250 cm (50x50)
90,00
103 vitrina polkrožna h=250 cm (100x100)
95,00
104 nizka vitrina, zg. steklo h=107 cm (100x100)
54,00
105 nizka vitrina, h=107 cm (100x100)
54,00
106 vitrina piramida (100x100)
54,00
107 vitrina s steklenimi policami h=250cm (100x50)
100
101
102
103
brez
polic
brez
polic
brez
polic
brez
polic
104
105
106
107
105,00
*Možnost vitrine na ključ (po dogovoru z organizatorjem)
PODESTI
200 podest višine 35 cm
30,00
201 podest višine 57 cm
30,00
202 podest višine 75 cm
30,00
203 podest višine 107 cm
30,00
200
2
201
202
203
DDV ni vključen v ceno
PULTI
300 info pult 100x50, h = 107 cm
38,00
301 pult polkrožni, h = 107cm
78,00
302 polkrožni pult sestavljeni, h = 107cm
90,00
303 pult zgoraj steklo, h = 107cm
48,00
304 pult steklo, h = 107cm
90,00
300
301
302
303
304
POLICE
400 polica lesena 100x50 (100) cm
8,00
401 polica steklena 100x50 (100) cm
8,00
402 polica lesena 100x30 cm
8,00
403 regal 100x50, h=250 cm
50,00
400
401
403
402
DODATNA OPREMA
OPREMA
501 talna obloga m2 (barva po izbiri)
CENA EUR/kos
16,00
503 miza 80 x 80 cm
16,00
504 okrogla miza Ø60 or Ø80 cm
16,00
505 barska miza
24,00
506 oblazinjen stol
15,00
507 stol PVC
15,00
508 barski stol
17,00
503
504
506
507
509
510
505
508
150,00
510 hladilnik
68,00
511 omarica za prospekte
22,00
512 stoječi obešalnik
11,00
513 stenski obešalnik
10,00
514 koš za smeti
502
4,70
502 miza 120 x 70 cm
509 mini kuhinja
kos
511
1,60
515 reflektor 100W
14,00
516 reflektor 300W
17,00
517 omarica s fid stikalom
30,00
518 čelna tabla tm
13,00
519 napis razstavljavca
26,00
520 logo (po predlogi)
40,00
515
512
3
513
516
518
DDV ni vključen v ceno
ŠOTORI
H2
BASIC
H1
H3
Šotor brez opreme
Obodne stene (iverka),
leseni podij, talna
obloga, miza,
4 stoli pult
1.600,00 EUR
6x3 m
1.240,00 EUR
1.460,00 EUR
2.550,00 EUR
2.650,00 EUR
6x6 m
odvisno od projekta
9x6 m
odvisno od projekta
4x4 m
790,00 EUR
840,00 EUR
910,00 EUR
1.600,00 EUR
1.700,00 EUR
8x4 m
1.290,00 EUR
1.380,00 EUR
1.560,00 EUR
3.200,00 EUR
3.390,00 EUR
8x8 m
odvisno od projekta
12x8 m
odvisno od projekta
5x5 m
980,00 EUR
1.155,00 EUR
1.262,00 EUR
1.595,00 EUR
1.780,00 EUR
10x5 m
1.900,00 EUR
2.000,00 EUR
2.250,00 EUR
3.000,00 EUR
3.450,00 EUR
15x5 m
odvisno od projekta
10x10 m
odvisno od projekta
20x10 m
odvisno od projekta
30x10 m
odvisno od projekta
1,9m
2,5 m
2,5 m
Obodne stene (obarvane,
imitacija lesa), leseni
podij, talna obloga,
miza, 4 stoli, pult
1.500,00 EUR
1,9m
2,5 m
4,4 m
Leseni podij,
talna obloga, miza,
4 stoli, pult
870,00 EUR
2,3 m
4,8 m
Leseni podij,
talna obloga
790,00 EUR
2,5 m
2,35 m
DELUXE
750,00 EUR
ŠOTOR 5x5
4,85 m
LUXE
1.050,00 EUR
ŠOTOR 4x4
2,5 m
STANDARD
3x3 m
ŠOTOR 3X3
ŠOTOR 10x10
CLASSIC
Veljajo vsi splošni pogodbeni pogoji razstave Internautica.
Za naročilo tehničnih priključkov in ostale opreme, ki ne bodo naročeni najpozneje 21 dni pred prireditvijo, se cena zviša za 50%
ORIS RAZSTAVNEGA PROSTORA
Označite velikost in obliko razstavnega prostora na mreži:
= en kvadratni meter
želeni datum prevzema:
potrditev naročila:
4
DDV ni vključen v ceno
POGODBENI POGOJI ZA NAROČENO OPREMO
1.Naročilo - naročilnica
Naročnik naroči usluge na podlagi pravilno izpolnjene naročilnice v obliki
obrazca - Naročilo sejemske opreme. Naročnik mora naročilo predati
izvajalcu najkasneje 21 dni pred pričetkom prireditve. Za naročila tehničnih
priključkov in ostale opreme, ki ne bodo naročeni najpozneje 21 dni pred
prireditvijo, se cena zviša za 50%. Naročnik s potrditvijo naročilnice
nepreklicno naroča usluge in priznava pogoje Izvajalca. Naročilo je za
naročnika zavezujoča in nepreklicna pogodba. Naročil s pridržki izvajalec
ne upošteva.
2. Z naročilom se naročnik zavezuje plačati storitve, ki jih jasno označi na
naročilu, po veljavnem ceniku tehničnih storitev in pogojih izvajalca.
3. Pogoj za izvedbo naročila je pravilno izpolnjen obrazec ter poravnana
obveznost na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca.
4. Izvajalec si pridržuje pravico do Izbire materiala in opreme za izvedbo
naročila, razen, če je drugače dogovorjeno.
5. Odpoved naročila
V primeru odpovedi naročila, več kot 30 dni pred pričetkom prireditve,
pripada izvajalcu odpovedna pristojbina v višini 30% vrednosti naročila.
Če je odpoved podana v manj kot 7dneh pred prireditvijo, je višina
odpovedne pristojbine 100% vrednosti naročlla. V obeh primerih je
odpovedna pristojbina odpovedno pavšalno nadomestilo za škodo.
6. Pogoji plačila
Naročnik prejme predračun, ki ga je dolžan v navedenem roku v celoti
poravnati. V roku poravnana obveznost plačila predračuna je pogoj za
izvedbo naročila. Po opravljeni storitvi oz. zaključku prireditve izvajalec
izstavi naročniku račun. Izvajalec si pridržuje pravico, da za nepravočasna
plačila zaračuna pripadajoče zamudne obresti. Ugovor računa mora biti
izvršen v osmih dneh od izstavitve računa. Če naročnik ugovarja samo za
del računa, je dolžan nesporni del poravnati v dogovorjenem roku.
7. Preklic naročila
Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naročilo v sledečih primerih:
- če naročnik ni v roku poravnal svojih obveznosti
- če ima naročnik neporavnane obveznosti do izvajalca iz drugih naslovov.
- če so zahteve naročnika v nasprotju s tehnično-varnostnimi normativi
dela na sejemskih prireditvah.
8. V primeru, da prireditev odpade, zaradi katerega koli razloga, izvajalcu
pripada za izvedeno naročilo najmanj 50% dogovorjene vrednosti naročila.
9. Tehnični pogoji
Naročnik mora pravočasno posredovati vse tehnične zahteve za izvedbo
razstavnega prostora ali pripravo tehničnih priključkov, prav tako pa posebne
želje po dodatni opremi in storitvah, vse na obrazcih. Pri naročilih je treba
upoštevati vse veljavne predpise s področij požarne varnosti, varstva pri delu
in hišnega reda.
10. Prevzemni pogoji
Prevzem izvedenega naročila opravita naročnik in predstavnik izvajalca
najkasneje:
- 12 ur pred pričetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor
- do začetka prireditve za dodatna naročila in storitve, ki so bila naročena
najmanj 24 ur prej.
Naročnik, ki v tem času ne prevzame opravljenega naročila, ni upravičen do
reklamacije na opravljeno storitev, če je ta v skladu z naročilom.
11. Jamstvo in zavarovanje
a) Naročnik je dolžan varovati najeto opremo in material. Prepovedano je
lepljenje, vrtanje in pritrjevanje brez dovoljenja organizatorja. Za vsako
nastalo škodo ali izgubo prevzame polno materialno odgovornost.
b) Naročnik odgovarja za škodo povzročeno zaradi malomarnega in
nepravilnega ravnanja z najeto opremo in materialom.
c) Za napačna naročila (obrazci) izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
Izvajalec bo zaračunal vse popravke in dodatne posege, ki so posledica
spremembe naročila.
d) Posegi v konstrukcije, instalacije ali opremo brez vednosti izvajalca niso
dovoljeni.
e) Naročnik ne sme oddati razstavnega prostora, instalacij, najete opreme in
materiala tretji osebi. V primeru kršitve si izvajalec pridržuje pravico
zaračunati 50% dodatek na vrednost naročila, kot pogodbeno kazen.
f) Ob odhodu z razstavnega prostora je potrebno ugasniti luči na
prekinjevalcu oz. montiranem fit stikalu, prepovedano je obešati eksponate
po stenah oz. v stiku z reflektorji. Eksponati morajo biti oddaljeni od
refIektorja minimalno en meter.
12. Naročnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.
13. Izvajalec se obveže predati v uporabo očiščen razstavni prostor in
opremo.
14. Za reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama je
pristojno sodišče v Kopru.
Organizator mednarodne razstave navtike Internautica 2015 je podjetje Studio37 d.o.o.
v sodelovanju z Marina Portorož d.d.
DDV ni vključen v ceno
Datum:
Podpis in žig razstavljavca:
5