Program

Enterprise Risk Management
Petek 25.10.2013, GZS (dvorana C), Dimičeva 13, Ljubljana ob 8.30
URNIK PREDAVANJ
CELOVITO UPRAVLJANJE TVEGANJ
Več o dogodku
Prijava na dogodek je BREZPLAČNA!
URA
PROGRAM
8.30 - 8.55
Prihod in jutranja pogostitev
9.00—9.50
1. SKLOP PREDAVANJ: uvertura v ERM
9.00—9.10
Nagovor direktorja (Igor Zgonc, Netis d.o.o., direktor)
“Companies in the top 20% of risk maturity generated three times the level of EBITDA as those in the bottom
20%.” Ernst & Young
9.10—9.30
ERM orodje sodobnega časa (Tatjana Habjan, Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, s.p., direktor,
preizkušen notranji revizor)
Tveganja v sodobnem poslovnem okolju so čedalje večja in kompleksnejša. Vsem tveganjem se ne moremo in
ne smemo izogniti. Potrebujemo sistemski pristop v obliki usmerjanja sredstev na prava mesta s ciljem
obvladovanja tveganj, povečanja donosnosti ali vsaj zadovoljstva in zaupanja.
9.30—9.50
ERM - kje smo in kaj še lahko naredimo (Maja Šušteršič, Petrol d.d., risk manager; Združenje SI.RISK,
predsednik)
V Sloveniji imamo že nekaj izkušenj z ERM. Na voljo so razni svetovalci, notranji revizorji in drugi. So izkušnje z
ERM prepoznane in jih imamo dovolj? Skozi primerjalne raziskave, poznavanjem razvitosti in organiziranosti
tujih ERM bomo izvedeli kje smo in kaj lahko še naredimo.
9.50—10.00
Odmor
10.00—11.00 2. SKLOP PREDAVANJ: ERM izkušnje
10.00—10.20
Upravljanje tveganj v informacijskih sistemih (Boštjan Delak, ITAD d.o.o., PRIS)
Osnove tveganj informacijskih sistemov (IS), kako obvladovati tveganja IS, praktične izkušnje obvladovanja
tveganj IS pri skrbnih pregledih IS, kaj se premalo poudarja in čemu posvečamo premalo pozornosti.
10.20—10.40
Dodana vrednost upravljalcev s tveganji v praksi/ Zakaj jih podjetja potrebujejo? (Jona Štefančič Skalar,
KPMG Slovenija, d.o.o., vodja oddelka upravljanja s tveganji)
Podjetja se v svojem poslovanju srečujejo z različno vrsto tveganj. Uspešno poslovanje podjetja temelji na
pravočasnem identificiranju tveganj ter sprejemu ustreznih ukrepov in politik za zaščito pred tveganji. V tem
procesu pomembno vlogo igra prav upravljalec s tveganji, skupaj z vsemi ostalimi zaposlenimi v podjetju (ne
glede na njihov nivo zaposlitve ter področje dela).
10.40—11.00
Certificiranje standardov poslovanja organizacij (Borut Mlakar, Bureau Veritas Certification, direktor)
Izvajanje presoj sistemov vodenja v skladu z mednarodnimi standardi ali standardi odjemalcev. Kako poteka
certificiranje. Zakaj so strandardi pomembni za nemoteno poslovanje organizacij. ISO 31000 - orodje za
obvladovanje tveganj.
11.00—11.20
Glavni odmor
11.20—12.30 3. SKLOP PREDAVANJ: ERM v praksi
11.20—11.40
Prepoznavanje tveganj in elementi uspeha v DEM in njeni hčerinski družbi HSE Invest (Nina Jeznik, DEM
d.o.o., risk manager)
Vsako podjetje se sooča z različnimi grožnjami na različnih področjih. Potek in uvajanje standardov v podjetju
DEM. Trenutno se uvaja standard neprekinjenega poslovanja, kateri se dopolnjuje z vidika strateških tveganj.
Implementacija sistema za upravljanje varovanja informacij v hčerinskem podjetju HSE Invest.
11.40—12.00
Viri za uspešno upravljanje s tveganji v korporativnem smislu (doc. ddr. Robert Brumnik, ICS - CIS Center za
informacijsko varnost, direktor, Gea College)
V sodobni družbi tveganj in groženj je korporativna varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in
sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop ter izvedeni praktični postopki zagotavljanja korporativne
varnosti v gospodarskih družbah in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinašajo koristi, ki se
odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah
ter zagotavljajo nemoteno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju. Za doseganja
navedenega pa je potrebno zagotoviti ustrezne vire, ki se največkrat kažejo skozi ustrezno in strokovno
usposobljen kader in (informacijsko) podporo kot nujno orodje za realno in popolno oceno tveganja.
12.00—12.20
Upravljanje operativnih tveganj (Marjan Potočnik)
Predavanje naj bi opozorilo na probleme vzpostavitve enotnega kataloga tveganj v organizaciji, nakazalo
rešitev v obliki enotne in sorazmerno preproste metodologije ocenjevanja tveganj, ki je bila že večkrat
preizkušena tudi v praksi. Kratko bo prikazano tudi spletno orodje (SBR), ki nam močno olajša upravljanje s
tveganji.
12.20—12.30
Zahvala organizatorja predavateljem in udeležencem konference ter izbor nagrajenca
12.30—13.00
Zaključek in mreženje ob kavi
ORGANIZATOR: Netis d.o.o., Slapnikova 2, 1000 Ljubljana, [email protected]