Sistem za merjenje glukoze v krvi Contour next

Merilnik CONTOUR®NEXT USB
®
Gumb
“menu”
Sistem za merjenje
glukoze v krvi
ik
mn ti
os
zn
Mo
ol
m
m L
10
3/
4
2:2
SLOVENIAN
1
l1
2
5.
ed
Pr
menu
Zaslon merilnika
ok
r
ob
Odprtina za testni listič:
Tukaj vstavite testni listič.
/10
24
12:
l 13
ol
mmL
5.2
Z merilnikom CONTOUR NEXT USB
uporabljajte samo Bayerjeve testne
lističe CONTOUR NEXT.
k
bro
do
Pre
Testni listič CONTOUR®NEXT
Sivi, pravokotni del
• Merilnik vklopite ali izklopite tako, da
pritisnete in držite gumb “menu”.
• Merilnik vklopite oz. izklopite tako,
da vstavite oz. izvlečete testni listič.
Vrh testnega lističa
Del lističa, ki povleče vzorec krvi
Vaš glukometar CONTOUR®NEXT USB
®
Sustav za mjerenje
glukoze u krvi
ik
tn e
cij
Op
je
ds
10
3/
4
2:2
1
l1
Po
ol
m
m L
2
5.
• Gumb ali vam omogoča
pomikanje po menijih. Z daljšim
pritiskom na gumb ali se
pomikate hitreje.
e
rij
Zaslon
a
P
CROATIAN
Tipke za
odabir/
listanje
Uključivanje i isključivanje glukometra
Punjenje glukometra
Ulaz za test senzor:
test senzor umetnite ovdje.
/10
24
12:
l 13
ol
mmL
5.2
tnik
ije
Opc
sje
Pod
ka
bro
o
rije
S vašim glukometrom
CONTOUR NEXT USB koristite samo
Bayerove CONTOUR NEXT test senzore.
P
Vaš CONTOUR®NEXT test senzor
Sivi kraj senzora
Umetnite ovaj kraj u ulaz za test senzor
KRATKE UPUTE
Vrh za uzorak
Krv se uvlači ovdje
• Umetnite ili izvadite test senzor kako
biste uključili ili isključili glukometar.
Vaš glukometar CONTOUR NEXT USB
ima punjivu bateriju. Svoj glukometar
morate napuniti tako da ga uključite u
USB ulaz ili zidni punjač. Nakon jedne
minute punjenja možete obaviti jedno
mjerenje glukoze u krvi ako je potrebno.
Glukometar je do kraja napunjen kada
svjetlo na ulazu za test senzor prestane
treperiti i isključi se.
OK
TRENUTNI DATUM & CAS
10/09/10
5:57
Sprejmi
Spremeni
Postavljanje glukometra
i držite tipku Izbornik
1. Pritisnite
(menu) dok se glukometar ne
uključi. Nakon zaslona dobrodošlice
odabrat ćete vaš jezik.
vaš jezik pomoću tipke
2. Odaberite
i pritisnite OK.
Prolistajte prema dolje kako biste
vidjeli izbor jezika.
OK
Prihvatite ili promijenite trenutni
3. datum
i vrijeme.
Iskopčajte glukometar CONTOUR NEXT USB
kako biste mogli testirati.
Za više detalja pogledajte vaše
CONTOUR NEXT USB Upute za uporabu.
TRENUTNI DAT. I VRIJEME
10/09/10
5:57
OPOZORILO
O opozorilih za visoke in nizke
mejne vrednosti ter ciljnih
nastavitvah se pogovorite s
svojim zdravnikom.
ali spremenite nastavitve
4. Sprejmite
opozoril za visoke in nizke
vrednosti.
OPOZ. ZGOR./SPOD. MEJE
Zgornja:13.9 mmol/L Sprejmi
Spodnja: 3.9 mmol/L Spremeni
English
Deutsch
Français
Italiano
Tipke za odabir/listanje
• Kada je vaš izbor označen, pritisnite
tipku OK za odabir.
Pomaknite se navzdol in si oglejte
druge jezikovne izbire.
LANGUAGE
• Pritisnite tipku Izbornik (menu) za
odlazak na Glavni izbornik.
• Tipke ili omogućuju vam
kretanje kroz izbornik. Možete držati
tipke ili pritisnute kako biste
brže listali kroz popis.
gumbom izberite jezik in
2. Zpritisnite
OK.
ali Spremenite trenutni
3. Sprejmite
datum in čas.
• Ko je vaša izbira označena, jo
potrdite s pritiskom na gumb OK.
• Pritisnite i držite tipku Izbornik
(menu) kako biste uključili ili isključili
glukometar.
pozdravnem zaslonu izberite želeni
jezik.
English
Deutsch
Français
Italiano
Merilnik CONTOUR NEXT USB morate
za merjenje odklopiti.
Za več podrobnosti glejte navodila za
uporabo merilnika CONTOUR NEXT USB.
menu
in držite gumb “menu”,
1. Pritisnite
dokler se merilnik ne vklopi. Po
LANGUAGE
®
ok
r
ob
Bayerjev merilnik CONTOUR NEXT USB
ima baterijo za polnjenje. Merilnik
napolnite tako, da ga priklopite v USB
vrata ali stenski polnilnik. Po eni minuti
polnjenja lahko, če je to potrebno,
izvedete merjenje glukoze v krvi.
Merilnik je popolnoma napolnjen, ko
lučka odprtine za testni listič preneha
utripati in se izklopi.
Gumba za izbiro/pomik
Zaštitna kapica za USB
Tipka Izbornika
(menu)
Nastavitev merilnika
• Za pomik nazaj v glavni meni
pritisnite gumb “menu”.
Ta del vstavite v odprtino za testni listič
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO
Polnjenje merilnika
®
Gumbi
za izbiro/
pomik
o
Op
ik
mn
Opo osti
zn
o
M
Vklop in izklop merilnika
Zaščitni USB pokrovček
Prihvati
Promijeni
Opozorila za visoke in nizke vrednosti
vas opomnijo na to, da je rezultat
merjenja nad ali pod izbrano
nastavitvijo. Opozorila se izpišejo z
veliko oranžno številko.
UPOZORENJE
Razgovarajte sa svojim
liječnikom, kako o vrijednostima
za gornji i donji alarm tako i o
vašim ciljnim vrijednostima.
ili promijenite vrijednosti
4. Prihvatite
za gornji i donji alarm (na zaslonu Gornja: i Donja:).
GORNJI I DONJI ALARM
Gornja:13.9 mmol/L Prihvati
Donja: 3.9 mmol/L Promijeni
Značajka gornjeg i donjeg alarma
upozorava ako su rezultati iznad ili
ispod vrijednosti koje ste odabrali.
Alarmi se prikazuju kao veliki
narančasti brojevi.
06/04/12 12:59 PM
84314286_CntrNextUSB_SL_HR_FpBp_v3
FC: 12mm BC: 8mm
Footer: N/A
1/3rd of Cross clear
7mm min. space has been applied
18211 NE 68th Street, E120
Redmond, WA 98052
T: 425-881-5454
DATE: June 04, 2012
BAN#:84314286 Rev. 05/12
CLIENT: Bayer HealthCare
Contour Next USB QRG - Slovenia, Croatia,
Netherlands
DESCRIPTION: Contour Next USB QRG - Slovenian,
Croatian
Alt#1 - 05/20/12 copy changes
Alt#2 - 05/29/12 copy changes
SCHAWK JOB#: 908705
Alt#3 - 06/04/12 copy changes
Parent Ban# 83788985
SKU#: 7416
DIMENSIONS: 8.0" (H) x 16.5" (W)
PRINTER SPEC: 10000008207 Rev 01
FONTS: Helvetica, Helvetica Neue, Skinny Mini, Mini Micra, Zapf Dingbats, HelvCroatMCO
Cyan
Magenta
Yellow
Black
COLORS:
Clinical Trial / Global Master Template No: M_QRG_0084_R001
Regional Master Template No: XXXX
NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR.
RELEASE: V-3
INTERNAL: R-X
LANGUAGE(S):
SLOVENIAN, CROATIAN
želite spremeniti ciljni razpon Na
5. Če
tešče, uporabite gumb ali in
pritisnite OK.
CILJNO OBMOCJE
Na tesce:
OK
3.9 - 7.2
SLOVENIAN
pritisnite OK, da zaključite začetne
nastavitve. Nastavitev zaključite s
pritiskom na Sprejmi.
ali in pritisnite OK.
3.9 - 10.0
OK
MENI
3.9 - 7.2
promjenu ciljnog raspona za
5. Za
Natašte, koristite tipke ili i
pritisnite OK.
CILJ
Nataste:
OK
3.9 - 7.2
Dnevnik
Trendi
Nastavitve
promjenu ciljnog raspona za
7. Za
Iza obroka koristite tipke ili i pritisnite OK kako biste završili
početno postavljanje. Pritisnite
Prihvati kako biste završili
postavljanje.
Iza obroka:
CROATIAN
Za merjenje potrebujete napolnjen
merilnik CONTOUR®NEXT USB, testni
listič CONTOUR®NEXT, sprožilno
napravo in lanceto.
del testnega lističa vstavite v
1. Sivi
odprtino za testni listič na merilniku,
da zaslišite pisk.
OPOZORILO
Pred merjenjem in po njem
umijte roke z milom in vodo
ter jih osušite. Tako ravnajte
vedno, kadar rokujete z
merilnikom, sprožilno napravo
ali testnimi lističi.
POZOR:
• Pred uporabo natančno preberite
celotna navodila za uporabo
merilnika CONTOUR NEXT USB in
naprave MICROLET®2
• Pred prvo izvedbo meritve glukoze v
krvi morate svoj merilnik nastaviti.
Testiranje šećera u krvi - iz
jagodice prsta
Za testiranje vam je potreban napunjen
glukometar CONTOUR®NEXT USB,
CONTOUR®NEXT test senzor, lancetar i
lanceta.
3.9 - 10.0
Prihvati
Promijeni
glukometar je sada postavljen
8. Vaš
i spremni ste za mjerenje šećera u
CILJ
OK
3.9 - 7.2
84314286_CntrNextUSB_SL_HR_FpBp_v3
UPOZORENJE
Prije testiranja ili rukovanja
glukometrom, lancetarom ili
test senzorima uvijek dobro
operite ruke sapunom i vodom
te ih osušite.
sprožilno napravo pridobite
2. Skapljico
krvi.
konico testnega lističa se
3. Sdotaknite
kapljice krvi.
Dnevnik
Trendovi
Postavljanje
POZOR:
• Molimo, prije uporabe pogledajte
upute za uporabu za glukometar
CONTOUR NEXT USB i za lancetar
MICROLET®2.
• Prije prvog testiranja šećera u krvi
postavljanje glukometra mora biti
završeno.
obroku ali Brez oznake in potrdite
svojo izbiro s pritiskom gumba OK.
Na teš e
Pred obrok.
Po obroku
Brez oznake
OK
Vaša meritev je zaključena in rezultat
merjenja označen.
zaslonu z rezultatom lahko
5. Na
nastavite Opomnik ali izberete
Možnosti, da v dnevnik vnesete
ogljikove hidrate, inzulin ali
opombe. Za podrobne informacije
glejte navodila za uporabo
merilnika CONTOUR®NEXT USB.
Sledite navodilom na zaslonu merilnika.
Če želite merilnik izklopiti, izvlecite
6. testni
listič.
*Vaš merilnik je prednastavljen in zaklenjen,
tako da prikazuje rezultate v mmol/L. Če je vaš
rezultat prikazan v mg/dL, se obrnite na oddelek
za pomoč uporabnikom Bayer Diabetes Care, na
brezplačno številko: 080 1880.
Potrebujete pomoč?
Pokličite brezplačno številko:
080 1880
www.bayerdiabetes.com
Distributer v Sloveniji:
Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana
Tel: 01 542 51 11
Brezplačni tel: 080 1880
FAKS: 01 542 43 32
SLOVENIJA
WWW.BAYERDIABETES.COM
WWW.ZALOKER-ZALOKER.SI
POMOČ UPORABNIKOM: 080 1880
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland
0088
Bayer, Bayerjev križ, CONTOUR, MICROLET, in logotip BREZ
KODIRANJA so registrirane blagovne znamke družbe Bayer.
84314286
Rev. 05/12
©2012 Bayer. Vse pravice pridržane.
sivi kraj test senzora u
1. Umetnite
ulaz za test senzor dok ne čujete
zvučni signal.
tipke označite Natašte,
4. Pritiskom
Prije obroka, Iza obroka ili Bez
oznake te odaberite svoj izbor
pritiskom tipke OK.
AUTOLOG
Koristite lancetar za dobivanje
2. kapljice
krvi.
dotaknite kapljicu vrhom
3. Odmah
test senzora.
Nataste
Prije obroka
Iza obroka
Bez oznake
OK
Testiranje je sada završeno a rezultat
testiranja označen.
Na zaslonu s rezultatima možete
5. postaviti
Podsjetnik ili odabrati
krvi.
IZBORNIK
gumbom se pomaknite do
4. Zoznake
Na teš e, Pred obrokom, Po
AUTOLOG
CILJ
promjenu ciljnog raspona za
6. Za
Prije obroka, koristite tipku ili i
pritisnite OK.
Prije obroka:
Sprejmi
Spremeni
merilnik je zdaj pripravljen na
8. Vaš
merjenje glukoze v krvi.
CILJNO OBMOCJE
Merjenje glukoze v krvi – iz prsta
CILJNO OBMOCJE
Po obroku:
spremembo ciljnega razpona
6. Za
Pred obrokom uporabite gumb Pred obrok:
spremembo ciljnega razpona Po
7. Za
obroku uporabite gumba in ter
Opcije za upis Ugljikohidrata, upis
Inzulina ili dodavanje Bilješki.
Pogledajte CONTOUR®NEXT USB
Upute za uporabu za potpune
informacije.
Slijedite upute prikazane na zaslonu
glukometra.
Izvadite test senzor kako biste
6. isključili
glukometar.
*Vaš glukometar je postavljen i zaključan kako
bi prikazivao rezultate u mmol/L. Ako je rezultat
u mg/dL, obratite se službi za korisnike tvrtke
MEDiLAB radnim danom od 8 do 16 sati na
besplatni telefonski broj 0800 600 900.
Trebate pomoć?
Nazovite besplatni broj:
0800 600 900
www.bayerdiabetes.com
Uvoznik i zastupnik za RH:
MEDiLAB d.o.o.
Hondlova 2/9, 10 000 Zagreb
tel. +385 1 2356 730
besplatni tel. 0800 600 900
FAX. +385 1 2356 700
REPUBLIKA HRVATSKA
WWW.BAYERDIABETES.COM
WWW.MEDILAB.HR
KORISNIČKA PODRŠKA 0800 600 900
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland
0088
Bayer, Bayerov križ (Bayer Cross), CONTOUR, MICROLET,
i logotip Bez kodiranja (No Coding) su registrirani zaštitni
znaci tvrtke Bayer.
84314286
Rev. 05/12
©2012 Bayer. Sva prava pridržana.
06/04/12 12:59 PM