ESD talne površine - ELEKTRON KNEZ doo

eLeKTRON KNEZ
Daniel Knez univ.dipl.ing
041 626 559
ESD talne površine
eLeKTRON KNEZ
ESD TALNE POVRŠINE
EPOKSI
9. julij 2013
PVC, GUMIJASTE
POVRŠINE
TEKSTILME
MEHKE
PREPROGE
PREMAZI
POVRŠINE
ZAHTEVE ZA ESD POTRDITEV /
PREVERJANJE TALNE POVRŠINE
eLeKTRON KNEZ
predmet ESD kontrole
ZAHTEVE V EPA
IEC 61340-5-1 (2011-06)
zahteva:
POTRDITEV (kvalifikacija)
Daniel Knez univ.dipl.ing
merilna
mejne vrednosti
041 metoda
626 559
zahteva:
PREVERJANJE (potrditev)
preskusna metoda
mejne vrednosti
Opomba 3.
talne
Površine
IEC 61340-4-1
Rgp < 1GΩ
IEC 61340-4-1
Rg < 1GΩ
61340-5-1 (2011-06)
• naelektritev človekovega telesa UHBM naj bo manj kot 100 V
•
celotna ozemljitev osebe Rgsistem naj bo manj kot 1GΩ
predmet ESD kontrole
OZEMLJITEV OSEBE
zahteva:
POTRDITEV (kvalifikacija)
merilna metoda
IEC 61340-4-5
sistem
(oseba + obuvala + talni sistem)
sistem
(oseba + obuvala)
9. julij 2013
mejne vrednosti
zahteva:
PREVERJANJE (potrditev)
preskusna metoda
• Rg < 35 MΩ ali
• Rg < 1GΩ
in dodatno
UHBM < 100 V
(povprečje 5 maks.
vrednosti)
se ne izvaja
mejne vrednosti
se ne izvaja
IEC 61340-5-1
dodatek A.2
glej Opomba 4.
• R < 35 MΩ ali
• R < 1 GΩ
glej Opomba 5.
PREVERJANJE UPORNOSTI
SAMO OSEBE Z OBUVALI
eLeKTRON KNEZ
Rgp = električna upornost (telo + obuvala) na
ozemljitveno mesto
art. 7220.45
art. 7220.45
art. 7100.2000.MK
upornost osebe z obuvali
na kovinski plošči
Rgp < 35 M
kovinska
plošča
Rgp
Rgp obe
obuvali
9. julij 2013
Rgp levo
obuvalo
Rgp desno
obuvalo
eLeKTRON KNEZ
POTRDITEV SISTEMSKE OZEMLJITVENE UPORNOSTI
(OSEBA+OBUVALA+TALNA POVRŠINA)
Rgsistem = električna upornost (človekovo telo + obuvala +
kontakt med obuvali in talno površino + upornost talne površine)
art. 7100.2000.MK
potrditev sistemske
ozemljitvene upornost
Rgsistem < 35 M
art. 7220.45
dodatno za potrditev sistemske
ozemljitvene upornost
Rgsistem < 1 G
&
talna površina
> (91cm x 91cm)
UHBM < 100 V
EBP
art. 2850.2040
Rgp ozemljitev površine
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
POTRDITEV / PREVERJANJE
UPORNOSTI TALNE POVRŠINE
art. 7100.2000.MK
OZEMLJITVENE
potrditev ozemljitvene
upornost talne površine
Rgp < 1 G
električno omrežje
230V/400V/50Hz
Um = 100V
preverjanje ozemljitvene upornost
talne površine
Rg < 1 G
Rg
EBP
talna površina
> (91cm x 91cm)
art. 2850.2040
Rgp ozemljitev površine
merilna elektroda
Probe Model 850
art. 7220.850
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
POTRDITEV TALNE POVRŠINE
DINAMIČNI
TEST HOJE, NAPETOST V DLANI ROKE, „WALKING“ TEST
art. 7220.45
art. 7100.WT5000.A
EBP
art. 2850.2040
talna površina
> (91cm x 91cm )
Rgp ozemljitev površine
potrditev talne površine z
dinamičnim testom hoje
UHBM < 100 V
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
DODATNI POGOJI MERJENJA UGOTAVLJANJA
PRIMERNOSTI ESD TALNIH POVRŠIN
MERITVE V LABORATORIJU
•
temperatura 23 0 C +/- 2 0C
•
relativna vlaga 12 % +/-3 %
•
čas prilagoditve materiala v okolju pred merjenjem 48 ur
MERITVE NA TERENU
•
temperatura, relativna vlaga zraka morajo biti med merjenjem zabeleženi
•
cca 1 meritev / 100 m2
ESD OBUVALA ZA MERJENJE
9. julij 2013
•
podatki o vrsti čiščenja in čistoči obuval morajo biti zabeleženi
•
obuvala lahko zelo spremenijo izmerjene podatke
IEC 61340-4-5
eLeKTRON KNEZ
MERJENJE UPORNOSTI ZA UGOTAVLJANJA
PRIMERNOSTI ESD TALNIH POVRŠIN
instrument z DC napajanjem (ali DC napajalnik)
merjenje upornosti z 10% točnostjo
LABORATORIJSKO MERJENJE
•
10V +/- 0,5V ………Rg < 1 MΩ
* … obremenjen tokokrog
•
100V +/- 5V ……….Rg > 1 M Ω
* … obremenjen tokokrog
MERJENJE NA TERENU
•
10V +/- 0,5V ………Rg < 1 M Ω
* … neobremenjen tokokrog
•
100V +/- 5V ……….Rg > 1 M Ω
* … obremenjen tokokrog
ROČNA ELEKTRODA
•
cilindrična oblika ø 25 mm x 75 mm
nerjaveč material z 4mm banana vtičnico
MERILNA ELEKTRODA
•
9. julij 2013
500 Ω ø 65 mm +/- 5mm
2,5 kg +/-0,25 kg
IEC 61340-4-5
MERJENJE DINAMIčNEGA
TESTA HOJE
eLeKTRON KNEZ
MERILNI INSTRUMENT
•
vhodna upornost > 100 TΩ
•
vhodna kapacitivnost voltmetra, ročne elektrode in priključnega kabla < 30 pF
•
časovna odzivnost instrumenta < 25 s
•
resolucija odčitkov rezultatov merjenja 10V
•
točnost +/-10 %
DINAMIKA TESTIRANJA
•
hitrost hoje: običajen korak 2 – 3 koraka na sekundo
•
čas merjenja: do 60 sekund ali dokler se amplituda merjenja ne umiri
ESD OBUVALA ZA MERJENJE
9. julij 2013
•
podatki o vrsti čiščenja in čistoči obuval morajo biti zabeleženi
•
obuvala lahko zelo spremenijo izmerjene podatke
IEC 61340-4-5
eLeKTRON KNEZ
OPREMA, MATERIALI ZA čIŠčENJE IN VZDRžEVANJE
ESD TALNIH POVRŠIN
EPA
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
VZDRŽEVANJE ESD POVRŠIN
NEPRIMERNA ČISTILA
POSLABŠAJO ALI
POPOLNOMA
POKVARIJO ESD
LASTNOSTI TALNIH
POVRŠIN
9. julij 2013
MATERIALI ZA čIŠčENJE IN VZDRžEVANJE
ESD TALNIH POVRŠIN
eLeKTRON KNEZ
ESD čistilo talnih površina (2900.560.1) površino očisti in razmasti in še izboljša elektrostatične
disipativne lastnosti tal.
V 10 litrov vode se doda 0,2 litra čistila. Čisti se ročno z metlo, vlažno krpo ali s strojem.
Priporočljivo je tedensko čiščenje – ali po potrebi!
Ob tedenskih čiščenjih se naj doda v vodo 5 % loščila ESD talnih površin (2900.581.1)
Pred dodajanjem mora biti loščilo dobro premešano!
Za zaščitni premaz površine se uporabi loščila ESD talnih površin (2900.581.1.)
Za enoslojni premaz 40 m2 uporabite cca 1 liter premaza, oziroma 1 liter za 20 m2 pri dvoslojnem
nanosu. Tanek nanos se napravi ročno ali strojno. Vsak nanos premaza se mora osušiti
(čas sušenja je odvisen od temperature, relativne vlage zraka in vrste tal).
Ob prvem, osnovnem čiščenju je priporočljivo nanesti dva sloja premaza.
Nanos se zlošči ročno s krpo ali s strojem z mehko ščetko (cca 1000 vrtljajev/minuto), da se na površini
ustvari gladek sloj
Stari premazi in nečistoče
se s talne površine odstranijo z
odstranjevalcem ESD premazov talnih površin (2900.580)
9. julij 2013
•
temperatura skladiščenja vseh materialov naj bo od 15 0C do 30 0C
•
materiali ne predstavljajo nobenih tveganj za površinske vode ali odplake!
eLeKTRON KNEZ
ESD EPOKSI SIPU GI 126 ESD
ELEKTROSTATIčNO DISIPATIVNA EPOKSI TALNA POVRŠINA
2 komponetna epoksi talna površina: do 2mm (samolivno) – do 4mm (valjano) 30 - 60 €/ m²
elektrostatična prevodnost in disipativnost dosežena s prevodnimi mineralnimi dodatki
nosilna betonska plošča +/-2mm/1m (<4% vlažnost)
ambient >15 0C
predpriprava osnovne površine: brušenje, peskanje, izravnava
osnovni premaz + prevodni nanos + zgornji sloj (RAL, perle, luske, pomaranča efekt
+ silicijevim karbidom
trdota 75 Shor, polaganje cca 1.000 m²/teden
enostavna električna ozemljitev prevodnega nanosa s kovinskimi kotniki (1x/100 m²)
primerno za težke obremenitve talnih površin, kemično odporno
enostavno vzdrževanje
garancija 60 mesecev
9. julij 2013
ESD EPOKSI SIPU GI 126 ESD
ELEKTROSTATIčNO PREVODEN PREMAZ
eLeKTRON KNEZ
elektrostatično prevoden premaz
primer
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
ESD EPOKSI SIPU GI 126 ESD
OZEMLJITEV
1x cca 100 m²
EPA
1x ozemljitveno mesto za cca 100 m² površine
9. julij 2013
nezanesljiva ozemljitev
eLeKTRON KNEZ
ESD EPOKSI SIPU GI 126 ESD
ELEKTROSTATIčNO PREVODEN PREMAZ
elektrostatično prevoden premaz
primer
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
ESD EPOKSI SIPU GI 126
“pomaranča” efekt
silicijev karbid
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
ECOSTAT EPOKSI SIPU GI 126 ESD
EPA
9. julij 2013
ECOSTAT POLYCAN
DISIPATIVNA TALNA PREVLEKA
eLeKTRON KNEZ
•
2 komponetni samosušeči premaz na poliuretanski osnovi ali na epoksi osnovi z vodno
pripravo
•
nanos na različne (tudi navpične) površine
•
nanos na fleksibilne površine
•
•
enostavna električna ozemljitev nanosa s kovinskimi kotniki (1x / 40 m²)
•
enostaven ročni nanos s čopičem ali valjčkom
•
prvič priporočljiv 2 slojni nanos (2 x 0,25 mm)
•
•
čas nanosa med dvema slojema 24 ur
običajna predpriprava osnovne površine: brušenje in / ali izravnava z osnovnim premazom
•
primerno za lahke obremenitve talnih površin
•
•
9. julij 2013
možna izbira barv
enostavno vzdrževanje
obnova z nanosom nove plasti
eLeKTRON KNEZ
ECOSTAT POLYCAN
VGRADNJA
EPA
1x cca 40 m²
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
ECOSTAT POLYCAN
EPA
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
ECOSTAT – DF DUO 2.0
elektrostatično disipativna dvoslojna PVC talna prevleka 2mm
elektrostatično dispativna pohodna površina / elektrostatično prevodna spodnja površina
primerno za lahke obremenitve tal: stoli, vozički, tudi lahki viličarji (50 g/m 2)
izolacijska upornost po DIN VDE 0100-410 za varnost osebja
možna uporaba navadnih lepil (ne prevodnih lepil)
ozemljevanje z Alu ozemljitvenim trakom za medsebojno ozemljitev talnih podlog, razdalja med trakovi < 2 m
priprava spodnje talne površine DIN 18299 in DIN 18365
vlažnost spodnje talne površine: < 0,5 % za mineralne materiale (AE , AFE), < 3,5 % za cement, < 5 % za cement in
cementne kompozite
običajna predpriprava osnovne površine: izravnava (2 mm) brušenje (graduacija 80)
Ni potrebna uporaba prevodnih lepil (akrilna lepila npr. Thomsit K188E ali Quick Lift dvostranski lepilni trak)
Ne uporabljaj talno površino 24 ur po lepljenju
Za prvo čiščenje se naj površina prevleče s Floor Polishem (art 2900.580)
za čiščenje se naj uporabljajo le predpisani materiali
EPA
1x (25m² - 30 m²)
siva barva
9. julij 2013
modra barva
svetlo siva barva
eLeKTRON KNEZ
ECOSTAT – DF DUO 2.0
EPA
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
POLAGANJE TALNE PODLOGE SL DUO -2.0 PVC
ECOSTAT GRANITO MEGA 3,5
1280.DT200
EPA
9. julij 2013
2821.AL.5
0
ECOSTAT SL DUO-2.0 PVC
ECOSTA GRANITO MEGA 3,5
eLeKTRON KNEZ
EPA
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
ECOSTAT GRANITO MEGA 3,5
EPA
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
ECOSTAT GRANITO MEGA 3,5
MEGA– 4.0 RUBBER
EPA
1280.K188
2821.AL.50
2850.2040
2280.771
9. julij 2013
1300.1179.232
ECOSTAT
eLeKTRON KNEZ
TEKSTILNE ESD TALNE POVRŠINE
tekstilna talna površina dobavljiva v rolah
elektrostatično 100% disipativen poliamid z Dorix vlakni
Daniel Knez univ.dipl.ing
041 626 559
enostavno vzdrževanje in čiščenje
visoka odpornost na drgnjenje
elektrostatično prevoden spodnji sloj
polaganje z elektrostatično prevodnim lepilom
EPA
9. julij 2013
eLeKTRON KNEZ
MEHKE PROTIZDRSNE ESD TALNE PODLOGE
• elektrostatično disipativen material
•
EPA
elastičen PUR črne barve
• mehka in protizdrsna pohodna površina
• udobno za stanje, mehko hojo
• dušenje zvoka koraka
• z nagibom posneti robovi
• povezovalna struktura na
robovih za povezavo elementov
• 10mm kovica, kotnik za ozemljitev
• povezovalne ozemljitve z Alu samolepilnim trakom
Easy Walking
Easy Standing
9. julij 2013