Navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje Speedheat 3 kW

Navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje
Speedheat 3 kW
Pred uporabo pozorno preberite navodila.
Tehnični podatki:
Moč
Napetost
3,0 kW
230 V
Frekvenca
Maksimalna
količina vode
50 Hz
20.000 l
Sestoji iz:
1. navojnega čepa s kablom za
priključek
2. spiralnega grelca
3. tesnilo
Opis naprave:
Moč gretja znaša 3000 W. Vsak grelec ima varnostno napravo, ki samodejno izključi gretje,
takoj ko se pretok vode prekine. Vsi električni priključki so v celoti zaliti z epoksidno smolo.
Grelec sestoji iz kakovostnega titana in je dobavljiv v različici 230 V. Vsi grelci so
opremljeni s 6 metrov dolgim kablom. Grelec lahko uporabljate skupaj z UV sistemom.
Pomembni napotki za varnost:
Pri uporabi grelca Speedheater upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
1.
-
Pred prvo uporabo:
Preberite vsa navodila za uporabo in varnost.
Vsak del odpakirajte posebej in preverite, ali je nepoškodovan.
Pospravite ovojno folijo, da preprečite nevarnost za majhne otroke.
Vgradite Speedheater v vaš filter. Pokrov tesno privijte in še enkrat preverite tesnitev.
Grelec morate cel potopiti v vodo, sicer se lahko grelna spirala poškoduje.
POZOR!
- Grelca se ne dotikajte z ostrimi predmeti.
- Speedheater uporabljajte samo z vodo. Druge tekočine lahko poškodujejo grelec.
- Grelca se nikoli ne dotikajte. Obstaja nevarnost opeklin!
- Speedheater ne segrevajte brez vode.
2. Za varno delovanje grelne spirale uporabljajte dobro izoliran električni priključek s
FID varnostnim stikalom. Premer priključnega kabla mora meriti najmanj 3 x 1,5
mm2. Glede na dolžino omrežnega kabla premer povečajte.
3. Ko je grelna spirala vključena, pazite na:
- Speedheater ne vgradite v bližino vnetljivih plinov.
- Preprečite stik med spiralo in vnetljivim materialom.
Opozorilo: Bazena ne uporabljajte, ko je grelna palica priključena na elektriko. Grelna
palica je lahko vključena samo skupaj s črpalko. (Prisilni izklop)
4. Nadzorujte otroke v bližini grelca. Naprava ni primerna za otroke.
5. Preprečite otrokom, da bi se igrali z grelcem.
6. Speedheater ni namenjen uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenim fizičnimi,
senzoričnimi ali duhovnimi sposobnostmi ter osebam s pomanjkljivimi izkušnjami ali
védenjem. Za večjo varnost naj z grelcem upravlja pristojna oseba oz. naj da napotke
za uporabo grelca.
7. Ko grelca ne uporabljate in pred čiščenjem, izvlecite omrežni vtič. Preden se
posameznih delov dotikate, naj se grelec ohladi.
8. Če je grelec okvarjen oz. ne deluje pravilno, ga ne uporabljajte. V tem primeru izročite
Speedheater odgovornemu prodajalcu na preizkus ali v popravilo oz. kontaktirajte
servisni center.
9. Uporaba opreme, ki ni priporočena s strani proizvajalca, lahko grelec poškoduje.
10. Priključnega kabla ne uporabljajte navitega.
11. Grelec lahko servisira samo pooblaščena oseba.
12. Priključenega grelnika Speedheater ne puščajte nenadzorovanega.
OPOZORILO
-Grelne spirale ne polagajte v bazen!
-Grelec smo razvili posebej za uporabo v filtrirni napravi. Drugačna uporaba ni dovoljena.
Informacije:
1. Priključni kabel je dobavljiv samo dolžine 6 m, da bi zmanjšali morebitno tveganje.
2. Pri strokovni uporabi lahko uporabljate podaljške.
3. Kadar uporabljate podaljšan kabel:
a. Nazivna moč podaljška mora biti najmanj tako velika kot moč same naprave.
b. Daljši kabel mora biti nameščen tako, da ne predstavlja nevarnosti.
Vzdrževanje
1. Speedheater obrišite z mehko krpo. Ne uporabljajte čistil, saj lahko poškodujejo grelno
spiralo.
Skladiščenje:
1. Speedheater shranite na hladnem in suhem mestu.
2. Na grelec ne polagajte predmetov.
Pravilno odlaganje:
Te naprave ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Stare naprave odvrzite na za to
primerna zbirna mesta.