Opis vključene gradnje

Immorent Severna Vrata d.o.o.
Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana
Tel.: ++386 (0)1 513 88 00
Fax.: ++386 (0)1 513 88 14
E-mail: [email protected]
www.erstegroupimmorent.si
TRR: 34000-1001405472
IBAN: SI56340001001405472, BIC: KSPKSI22
ID za DDV: SI41890400
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani
SRG 1/40700/00, Matična številka: 2025787000
Ljubljana, 18. april 2012
CITY TOWER SEVERNA VRATA LJUBLJANA – Opis vključene gradnje
1. Lokacija/kraj
V centru mesta Ljubljana.
2. Koncept gradnje
Stolpnica City Tower Severna Vrata Ljubljana sestoji iz:
- 5 podzemnih etaž: parkirišče in tehnični prostori
- Pritličje in 1. nadstropje: glavna vhodna avla, gostinske in trgovinske površine, pisarne,
- 2. do 21. nadstropje: pisarniške površine, kongresni center v 3. Nadstropju
3. Zunanjost objekta
Alu-steklena prezračevalna dvoslojna fasada je sestavljena iz elementov dim. 135x328cm zunanje steklene plasti in notranje toplotno izolirane plasti z alu konstrukcijo in notranjimi
okni. Žaluzije na motorni pogon so nameščene v vmesnem prezračevanem prostoru fasade,
krmiljene preko vodila na CNS sistem.
4. Konstrukcija objekta
Objekt je temeljen z armiranobetonsko ploščo višine 1,00m do 1,75m, nosilna konstrukcija je
izvedena iz armiranobetonskih plošč, nosilcev, sten in stebrov ter iz armiranobetonskih jeder.
Dimenzija podzemne garaže je 56x41m, nižjega dela objekta »baze« 25x20m , in višjega dela
»stolpnice« 34x26m. Konstrukcijska dolžina med stebri je do 8,15m, etažna višina med
betonskimi ploščami za tipično nadzemno etažo je 3,28m, za podzemno etažo pa 2,71m.
5. Zaključna dela skupnih površin
Skupne površine so finalizirane z visoko kvalitetnimi materiali. Vhodna avla ''plaza'' ima
zastekljeno streho, 3 povezovalni mostovi pa so namenjeni povezavi stolpnice z baznim
delom. Tla so kamnita, obdelana z ustrezno obdelavo za zunanje in notranje tlakovanje. Tla
hodnikov pred dvigali oz. lobijev dvigal v nadzemnem delu objekta so iz kamnitih plošč
položenih na dvignjenem podu. Stene in stropovi so prekriti z barvanimi mavčnokartonskimi
ploščami.
6. Dostop do najemnih površin javnega značaja
Vse površine javnega značaja oz. lokali bodo imele dostop z ulice, kot tudi povezavo z
notranjo vhodno avlo. Med te površine spadajo restavracija, kavarna, banka in ostale
prodajne površine.
1
7. Dostopnost za invalide
Stavba je v celoti dostopna tudi invalidom. Vsi nivoji stavbe omogočajo dostop z invalidnim
vozičkom in v vsakem nadstropju se nahajajo invalidom prilagojeni sanitarni prostori.
8. Električne inštalacije
8.1 Dvigala
Poslovne etaže v stolpnici so dostopne z 1 požarnim/tovornim dvigalom-A1 (nosilnost
1.350 kg) in s 5 hitrimi dvigali-A2-A6 (nosilnost 1.275 kg) s čakalnim časom približno 30
sekund ob 15% zasedenosti. Bazni del stavbe vsebuje 2 dvigali-A7-A8 (nosilnost 800 kg) s
povezavo s tremi mostovi in 1 dostavnim dvigalom-A-9 (nosilnost 1.050 kg) namenjen
restavraciji. Vsa dvigala so povezana tudi s podzemnimi etažami.
8.2 Oskrba z električno energijo
Oskrba z električno energijo je zagotovljena preko javnega omrežja oskrbe z električno
energijo. Trafo postaja se nahaja v 1. podzemni etaži. Vsaka pisarniška enota ima svoj
števec za odčitavanje porabe električne energije.
8.3 Varnostna električna oskrba
V primeru izpada električne energije so vsi varnostni sistemi povezani z rezervnim virom
električnega napajanja - dizelskim agregatom, katerega moč znaša 230V, 50Hz.
9. IT inštalacije
Stavba je opremljena s standardnim telefonskim in optičnim kablom. Omejitev za število
telefonskih linij na posamezno nadstropje ni.
10. Strojne inštalacije
10.1 Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
Za potrebe ogrevanja je objekt priključen na javni vročevodni sistem, z lastno podpostajo
ki se nahaja v kleti objekta. Pisarne so ogrevane z radiatorji/konvektorji, površine
javnega značaja s talnimi konvektorji. Prostori so hlajeni večinoma preko sistema s
stropnimi ventilatorskimi konvektorji na obtočni zrak, delno pa preko prezračevalnih
naprav. Ohlajen zrak v prostor pride skozi nišo, na spuščenem stropu montiranih
linearnih difuzorjev. Sobna temperatura se nadzoruje preko stenskih termostatov.
Prezračevalni sistem v pisarnah omogoča primerno izmenjavo svežega zraka. Dovod
svežega zraka poteka preko difuzorjev v dvignjenem podu, odvod zraka pa se vrača skozi
spuščen strop in dušilci zvoka.
10.2 Vodovod in kanalizacija
Ločeni števci za vodo bodo nameščeni za vsakega najemnika posebej. Topla voda se
pripravlja preko bojlerjev za vsako sanitarno skupino in kuhinjo posebej.
11. Varnost in varnostni sistemi
11.1 Varnostni sistemi
Centralni varnostni sistem deluje 24h/dan in vsebuje:
- S kamero nadzorovane skupne površine, vhodi v garažo in stavbo
- Kontrola dostopa za vse vhode vključno z garažo
- Kontrola pristopa do vseh najemnih enote
- Kontrola pristopa do vseh tehničnih območij
2
11.2 Požarna varnost
Vsi varnostni in mehanski sistemi so pod nadzorom CNS-centralnega nadzornega
sistema, ki vključuje:
- Detektorje za požar in dim
- Požarni alarm
- Ogljikovmonoksidni detektor v garaži
- Računalniški nadzor in spremljanje delovanja strojnih inštalacij
- Računalniški nadzor in nadzor dvigal
Vse etaže, tako nadzemne kot podzemne, so v celoti opremljene s šprinkler sistemom.
Ročni gasilni aparati se nahajajo po vsej stavbi, v skladu z obstoječimi predpisi.
12. Pisarniški prostori, standardni zaključki in oprema
12.1 Stene
Stena, ki ločuje najemniške enote je iz mavčno kartonskih plošč debeline d=21,5 cm z
dvojnimi kovinskimi profili 7,5 cm, zvočno izolacijo in dvojnimi sloji mavčno kartonskih
plošč na obeh straneh. Stena poteka od talne do stropne betonske plošče.
Standardne pisarniške predelne stene so narejene od dvignjenega poda do stropne
betonske plošče debeline d=10 cm, s kovinskimi profili 5 cm, zvočna izolacijo in
dvojnim slojem mavčno kartonskih plošč na obeh straneh. Najmanjša osna širina
pisarne je 2,70 m.
Vsi pisarniški prostori so pleskani. Stene sanitarij in kuhinj pa so zaključene z
keramičnimi ploščicami.
12.2 Vrata
Kovinski okvirji z ali brez nadsvetlobe z trdnim jedrom vratnega krila iz melamina.
Kljuke iz nerjavečega jekla in cilinder za zaklepanje s sistemom generalnega ključa.
12.3 Stropovi
Strop sanitarij, hodnikov in delno v pisarniških delih, ki je zaključen s kaskadami, je
spuščen s kovinskimi ploščami širine 45 cm ter z mavčno kartonskimi ploščami. Višina
stropa na hodniku, kuhinji in sanitarijah je 250 cm, v pisarniških površinah pa je višina
od zaključnih kaskad do nosilcev ob fasadi 280 cm.
12.4 Tlaki
Tla na vseh površinah so dvignjeni modularni pod dimenzije 60x60cm, ki je na jeklenih
nosilcih, skupna višina je približno 15 cm. Koristna obtežba pisarniških prostorov je
dimenzionirana na 3kN/m2. Tla pisarniških površin bodo iz tekstilnih plošč 50x50 cm,
odporna proti kolesjem stolov in madežem, razred 33/LC 2 do EN 1307. Tla sanitarnih
površin bodo obložena s protidrsno keramiko 60x60 cm. V kuhinjskih prostorih bodo
tla obložena z gumo ali keramičnimi ploščicami, tehnični prostori- IT pa bodo obložena
z antistatično gumo.
12.5 Okna
Aluminijaste žaluzije, ki so nameščene v dvoslojni fasadi so upravljane na motorni
pogon in so povezane na CNS. Možnost odpiranja notranjih oken. Notranja parapetna
višina ob fasadi je 35 cm.
3
12.6 Razsvetljava
Pisarniški prostori so osvetljeni s prostostoječimi direktnimi/indirektnimi lučmi z
avtomatsko osvetlitvijo glede na dnevno svetlobo. Povprečna osvetljenost na območju
delovnega mesta je 500 Lux. Hodniki in sanitarije so osvetljeni z vgradnimi stropnimi
svetilkami. Zasilna razsvetljava z rezervno baterijo je montirana po celotni stavbi v
skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ki zagotavljajo varno evakuacijo v nujnih
primerih.
12.7 Električna oskrba (max. razpoložljiva moč v pisarniških površinah)
Inštalirana moč pisarniških površina 35W/m2. Za vsako delovno mesto-ca. 8 m2 je v
dvojnem podu predvidena škatla s 3 električnimi vtičnicami in 2xRJ 45. Električne
vtičnice namenjene čiščenju so predvidene na vsakih 15 m1.
12.8 Nadzor vhodnih vrat
Vhodna vrata v posamezno najemno enoto so opremljena s čitalcem kartic. Audio
domofon za vsako enoto je povezan z glavnim vhodom v pritličju vhodom v podzemno
garažo.
13. IT in notranje telefonsko omrežje
Je stvar najemnika.
Opomba: opis vključene gradnje je osnovan glede na projektno dokumentacijo, možna so odstopanja ali spremembe.
Ključne lastnosti
1. Izbrani visoko kvalitetni materiali
2. Dvojna fasada z žaluzijami
3. Možnost odpiranja notranjih oken
4. Visoka stopnja naravne svetlobe
5. Lokalna regulacija sobne temperature
6. Šprinkler sistem
7. Video nadzorni sistem
8. Fleksibilnost pisarniških in delovnih površin
9. Hitra dvigala
10. Kontrola dostopa do poslovnih prostorov in posameznih najemnih enot
11. Možnost povezave do komercialne satelitske TV
4