scpet.net

Teme seminarskih nalog za študijsko leto 2014/15
Objavljeno: oktober 2014
Predmet: MMT/AVS
Mentorji: Mag. Radivoj Pavlin, Alojz Željko, Miha Bukovec
Vrsta seminarske: IZBIRNA (MMT ali AVS)
Modul: M6 (delna ocena PRI)
Legenda:
Kamera / zvočnik … pomeni, da gre za dve seminarski nalogi, ena s kamero in druga z zvočnikom.
št.
TEMA
Ime in priimek
študenta/ke
1. Video na mobilnih napravah
2. Nasveti za nakup TV sprejemnika / snemalnika
3. Pametni televizor – potreba ali modna muha?
4. Televizijska slika zelo visoke ločljivosti 4K
5. Televizijska slika zelo visoke ločljivosti 8K
6. Načini prenosa in hranjenja slike zelo visoke ločljivosti
7. Načini povezovanja multimedijskih naprav
8. Kako in kakšno televizijo bomo gledali?
9. Zakaj je potrebna kompresija slike in zvoka?
10. Značilnosti in uporaba izbranega kompresijskega kodeka slike
(Quicktime, Flash, Media Player, Real video, Divix, …)
11. Primerjava izbranih kompresijskih kodekov
12. Kje in kako dolgoročno hraniti A/V posnetke?
13. Kako posneti lastni video?
14. Značilnosti, razvoj in uporaba izbranega pomnilniškega medija
(trdi disk, optični disk, memory stick, …)
15. Priprava krajšega sinopsisa in scenarija
16. Primerjava dveh ali več A/V naprav na osnovi tehničnih
podatkov proizvajalcev
17. Opis in uporaba programa za video montažo / grafiko / animacijo
18.
19. Fotografska kamera
20. PDP (plazma) prikazovalnik
21. OLED prikazovalnik
22. Laserski prikazovalnik
23. 3D TV
24. Zaslon na dotik
25. Veliki video zasloni
26. Primerjave posameznih prikazovalnikov
27. Novejše tehnologije prikazovalnikov
28. Sinhronizacija TV sklopa (studia)
29. Profesionalna video kamera
30. Amaterska video kamera
31. Stabilizacija slike pri kamerah
32. Snemanje videa s fotoaparatom
33. Prenosi digitalnih signalov po (koaksialnih) kablih
34. Triax povezave kamer
35. Objektivi za kamere
36.
37. Preglasne reklame? Vojna glasnosti in priporočilo EBU R128
38. Merilniki glasnosti
39. Avdio vtičniki
Rok
zagovora
1
40. Predstavitev načrta avdio povezav TV studia
41. Primerjava med snemalno, post produkcijsko, ozvočevalno in
avdio mešalno mizo za živo predvajanje
42. Opis in uporaba programa za urejanje večsteznega zvoka
Izbor teme seminarske naloge
1. Študent lahko temo seminarske naloge predlaga tudi sam – v okviru vsebin predmetov MMT ali
AVS
Svojo odločitev ter kontaktni naslov pošlje na naslov [email protected]
Študent od mentorja dobi povratno informacijo o odobritvi izbrane teme.
Po odobritvi študent pošlje mentorju predlog strukture seminarske naloge (kazalo).
V sodelovanju z mentorjem izdela seminarsko nalogo in jo pošlje v elektronski obliki mentorju v
pregled na njegov elektronski naslov.
6. Študent se lahko s mentorjem dogovori tudi za govorilno uro.
2.
3.
4.
5.
Roki za izdelavo in zagovor seminarske naloge
1. Študent mora najkasneje pet dni pred zagovorom poslati na mentorjev elektronski naslov
osnutek naloge v elektronski obliki.
2. Na zahtevo mentorja mora študent najkasneje do enega dneva pred zagovorom izvesti vse
zahtevane popravke in mora ponovno poslati mentorju v pregled nalogo.
3. Če je mentor zadovoljen z vsebino seminarske naloge, študentu dovoli zagovor.
4. Zagovor seminarskih nalog bo:
Seminarska naloga naj obsega 8 – 10 tipkanih strani in mora biti narejena v skladu z navodili ŠC
PET za pisanje pisnih del. http://www.scpet.net/vss/index.php?module=content&page_id=551
Ob predstavitvi je potrebno oddati tiskan izvod naloge ter izpolnjeno prijavnico.
Predstavitev naloge z zagovorom traja do 10 minut.
Seminarska naloga bo ocenjena.
2