Nuklearno medicinske preiskave sečil (uropoetskega sistema)

Nuklearno medicinske
preiskovalne metode
Nuklearno medicinske
preiskave sečil
(uropoetskega sistema)
Marko Grmek
Nuklearno medicinske preiskave sečil
• Globalna funkcija ledvic
• EDTA klirens (izračun GFR)
•
•
•
•
•
•
•
•
Relativna funkcija ledvic
Obstrukcija sečnih poti
Renovaskularna hipertenzija
Vrednotenje led. transplantata
Renografija, Sc. ledvic z DMSA
Diuretična renografija
Kaptoprilska renografija
Perfuzijska renografija
• Malformacije ledvic
• Pielonefritis
• Brazgotine led. parenhima
• Sc. ledvic z DMSA
• Sc. ledvic z DMSA
• Sc. ledvic z DMSA
• Vezikoureteralni refluks
• Mikcijska cistografija (RMCG)
Radioizotopska renografija
Dinamična scintigrafija ledvic
Sekvenčna scintigrafija ledvic
Sekvenčna scintigrafija ledvic nam omogoča:
• Oceniti (izračunati) relativno funkcijo ledvic
• Oceniti odtok aktivnosti (urina) iz ledvic
Sekvenčna scintigrafija ledvic
Radiofarmak:
•
•
•
•
99mTc
MAG3 (99mTc-mercaptoacetyltriglycine)
99mTc DTPA (99mTc-diethylenetriaminepentaacetic acid)
99mTc-EC (99mTc-ethylenedicysteine )
123I-hipuran včasih (131I-hipuran)
Intervencije z:
• Diuretikom (Lasixom)
• ACE inhibitorjem
Sekvenčna scintigrafija ledvic - izvedba
Izvedba preiskave se med različnimi nuklearno
medicinskimi centri delno razlikuje.
Predpriprava: dobra hidracija
Alpikacija radiofarmaka: iv., aktivnost 99mTc MAG3 ~ 100 MBq
Akvizicija (zajemanja podatkov) (najpogostejši način):
• 1 - 2 sekundni scintigrami – 1 minuta,
• 10 - 30 sekundni scintigrami – do 30 minut. (Če je na
scintigramih viden zastoj aktivnosti v ledvici – ledvicah, je potrebna
intervencija z diuretikom, najbolje v 15 minuti),
• Postmikcijsko slikanje - traja običajno nekaj minut. Najbolje je,
da so parametri akvizicije enaki kot v prejšnjem delu preiskave.
Sekvenčna scintigrafija ledvic izvedba
Bolnik leži med preiskavo na hrbtu, glava gama
kamere se nahaja pod njim.
Pri bolniku s transplantirano ledvico (pri vrednotenju
funkcije ledvičnega transplantata) se glava gama
kamere nahaja nad bolnikom.
Med celotno preiskavo (30 min.) se preiskovanec
(otrok) ne sme premikati.
Efektivna doza: 0,012mSv/MBq.
Sekvenčna scintigrafija ledvic –
obdelava podatkov
Da izračunamo relativno funkcijo ledvic in
ocenimo odtok urina iz ledvic v sečni mehur
moramo določiti (občrtati - narisati ROI):
- leve ledvice
- desne ledvice
- ozadja
- krvnega prostora
Izračun relativne ledvične funkcije:
- Avtomatski ali
- Ročen
Sekvenčna scintigrafija ledvic
Radioizotopska renografija
Radiofarmak:
99mTc-mercaptoacetyltriglycine (99mTc-MAG3)
aktivnost 100 MBq
Normalna oblika
renografskih krivulj,
ki se razlikujeta po
višini (manjša desna
ledvica z manjšim
defektom v
zgornjem polu).
Sekvenčna scintigrafija ledvic
Nekoliko
povečana,
hidronefrotično
spremenjena
desna ledvica
brez
obstruktivnih
urinskih
odtočnih
motenj.
Sekvenčna scintigrafija ledvic
Obstruktivna
urinska motnja
hujše stopnje iz
desne ledvice
(slabša funkcija
in dilatiran votli
sistem desne
ledvice, brez
odgovora na
diuretik).
Sekvenčna scintigrafija ledvic
Prikaz
delovanja
transplantirane
ledvice.
Statična scintigrafija ledvic
Scintigrafija ledvic z DMSA
Preiskava prikaže nepravilnosti v ledvičnem
parenhimu (korteksu ledvic)
Radiofarmak:
99mTc-DMSA (99mTc-Dimercaptosuccinic
aktivnost 100 MBq
Akvizicija:
4 ure po aplikaciji radiofarmaka.
acid)
Statična scintigrafija ledvic
Statični nekaj minutni
scintigrami v PA, LPO, RPO in
po potrebi v AP projekciji.
Indikacije:
- Malformacije ledvic
- Pielonefritis
- Brazgotine led. parenhima
Mikcijska cistografija (RMCG)
Akvizicija: dinamična (5 sekundni scintigrami)
Prikaže prisotnost
vezikoureteralnega
refluksa.
Uporabljamo v
diagnostiki in sledenju
bolnikov z
vezikoureteralnim
refluksom.
51Cr-EDTA
klirens
• Neslikovna metoda
• Posebna laboratorijska oprema
klirens (ml/min/m2 telesne površine)
uporabljamo za določitev globalne funkcije ledvic (GFR).
51Cr-EDTA
GFR izračunamo na osnovi hitrosti zniževanja radioaktivnosti
v plazmi bolnika.