2014.10.4 Prenatalna edukacija nosečnic

Društvo fizioterapevtov Slovenije - SZ
organizira
delavnico
Prenatalna edukacija nosečnic
4. oktober 2014
Ljubljana
SOBOTA 04.10. 2014
9.30 – 10.00
REGISTRACIJA
10.00 – 10.45
SODOBNE SMERI V PORODNIŠTVU
10.45. – 11.30
TEHNIKE RELAKSACIJE IN NJIHOVA RABA PRI PORODU
11.30 – 11.45
odmor
11.45 – 13.15
TEHNIKE DIHANJA TER NJIHOVA RABA PRI PORODU IN
TEHNIKE ZA FAZO IZTISA
13.15. – 13.30
odmor
13.30. – 14.15
SODOBNA SPOZNANJA O DOJENJU
14.15 – 15.00
RAZPRAVA, VPRAŠANJA
Predavatelj je fizioterapevtka Kristina Vidan, bacc.physioth. (Splitska porodnišnica). Delavnica
bo v hrvaškem jeziku.
Komu je je tečaj namenjen?
Tečaj je namenjen predvsem fizioterapevtom in tudi drugim zdravstvenim delavcem, babicam,
medicinskim sestram oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s populacijo pri kateri bi
lahko tovrstne vsebine uporabil.
Kraj
Fitnes center PANTER, Stegne 11, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/500 01 00
www.panter-klub.si
Kotizacija
ČLAN DFS-SZ
ŠTUDENT FIZIOTERAPIJE
UPOKOJEN ČLAN DFS-SZ
ČLAN SEKCIJE SFZŢ
NEČLAN DFS-SZ
kotizacija
kotizacija
kotizacija
kotizacija
kotizacija
90 EUR
70 EUR
70 EUR
70 EUR
110 EUR
Prijave in informacije
Prijavnice pošljite na naslov:
ga. Martina Jurjevec
UKCL Ginekološka klinika
FIZIOTERAPIJA
Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana
Informacije dobite na telefon: 01/522 31 55
vsak torek in četrtek
od 8.30 - 10.00 in od 13.30 - 15.00 uro.
Rok za prijave je: 26. 09. 2014
Kotizacija vključuje pisni material ter prigrizke in napitke v odmorih.
OPOZORILO:
Kotizacijo se poravna pred začetkom strokovnega izpopolnjevanja na TRR DFS-SZ:
SI56 0201 1009 2459 541
Na položnici naj bo jasno razvidno vaše ime in namen plačila: plačilo kotizacije za
Prenatalna edukacija nosečnic.
Potrdilo o plačani kotizaciji (kopijo položnice) prinesite na tečaj, sicer se tečaja ne boste
mogli udeležiti.
Organizacijski odbor:
Katja Jere
Martina Jurjevec
Gabrijela Starc
Darija Šćepanović
Lidija Ţgur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA
Delavnica
Prenatalna edukacija nosečnic
4. oktober 2014
Ljubljana
IME IN PRIIMEK_____________________________________________________________
NASLOV____________________________________________________________________
IZOBRAZBA_________________________________________________________________
TELEFON______________________________
NAZIV PLAČNIKA____________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA__________________________________________________________
DAVČNI ZAVEZANEC (obkroţi) DA
NE
DAVČNA ŠTEVILKA______________
ČLAN DFS-SZ
kotizacija
(obkroţi)
70 EUR
ŠTUDENT FIZIOTERAPIJE
kotizacija
50 EUR
UPOKOJEN ČLAN DFS-SZ
kotizacija
50 EUR
ČLAN SEKCIJE SFZŢ
kotizacija
50 EUR
NEČLAN DFS-SZ
kotizacija
90 EUR
DATUM_________________________
PODPIS ___________________________