Razpis - Maestral badminton

BADMINTON KLUB LJUTOMER
PARTIZAN
REKREATIVNI MEDNARODNI
BADMINTON TURNIR
LJUTOMER OPEN 2011/2012
ORGANIZATOR:
Badminton klub LJUTOMER
KRAJ IN ÈAS:
Športna dvorana ŠIC (PRI GIMNAZIJI LJUTOMER)
SOBOTA, 12.11.2011 od 8.30 dalje
PRIJAVE:
predprijave do s r e d e 10.11.2011 do 24.00 ure na Email:
[email protected]
DISCIPLINE:
o
o
o
o
o
UDELEŽENCI:
NAGRADE:
Vsi rekreativni igralci. Organizator si pridružuje pravico do zavrnitve
prijave. Vsi udeleženci morajo biti èlani BZS. Brezplaèna vèlanitev
možna na turnirju.
Kvalifikacije po skupinah (Round Robin) . V glavni turnir napredujeta
prva dva igralca (para) iz vsake skupine, kjer se igra po sistemu
enojnega KO. Igra se s peresnimi žogicami T R UMP po pravilih IBF,
na dva dobljena niza do 21 (predkola do 15).
Pri skupini B možnost plastiène žogice.
Medalje
IGRALNE ŽOGE
TRUMP
INFORMACIJE
PRIJAVNINA:
DEJAN STAJNKO Tel.031552236
10 EUR posameznik, 5 EUR po osebi za dvojice
OPOMBE:
Udeleženci so dolžni upoštevati navodila organizatorja glede poteka
tekmovanja. Organizator ne odgovarja za garderobo in morebitne
poškodbe udeležencev. Organizator si pridržuje pravico do
spremembe skupin glede na število udeležencev.
Turnir se zaène z miksi, dvojice in konèa z enicami.
SISTEM
TEKMOVANJA:
moški posamezno, skupina A (boljši rekreativci) in B
ženske posamezno
mešane dvojice , skupina A (boljši rekreativci) in B
moške dvojice, skupina A (boljši rekreativci) in B
ženske dvojice