Reklamacijski obrazec

www.xstyle.si
Prodaja po spletu, Saša Ivanoš, s.p., Gosposvetska cesta 39, 2000 Maribor
d.š.: 50010298, TRR: SI56 6100 0000 9057 528, gsm: 040 882 599, e-pošta: [email protected]
REKLAMACIJSKI ZAPISNIK
I. ARTIKEL
Ime artikla:
Datum nakupa:
Račun št.:
Nakupna vrednost:
II. PODATKI O KUPCU
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Telefon:
Elektronski naslov:
III. OPIS REKLAMACIJE
IV. ZAHTEVA KUPCA (odkljukajte)
DA
NE
Popravilo izdelka:
Zamenjava izdelka:
Vračilo kupnine:
Odgovor o reklamaciji bomo podali najkasneje v roku 8 (osem) od prejema reklamacije.
Datum: _________________
Podpis: _________________________
IZPOLNI PRODAJALEC:
V. OPOMBE, MNENJE, ODGOVOR NA REKLAMACIJO
Reklamacijo sprejel v pregled dne: __________________
Natisnite in priložite izdelku
Podpis: _____________________