interna revija Utrip, junij 2011, Krka d.d., Novo mesto

J U N I J J E Z I KO V N I KOT I Č E K
Mala šola ruščine 5 – z nasmehom v poletje
Дорогие друзья! /Daragije druz'ja/ Dragi prijatelji!
Ob zaključku tečajev ruščine v letošnji izobraževalni sezoni
smo sklenile, da v jezikovni učilnici besedo prepustimo
udeležencem naših tečajev in predstavimo nadvse izvirne
odgovore, ki so se porajali v timskem reševanju kviza na
zaključnem srečanju. Tečajniki so se pomerili v osmih
skupinah in nam povedali naslednje.
Успех – это (uspeh je):
- мы в будущем (mi v prihodnosti)*
- реализовать свои цели (realizirati svoje cilje)
- прибыль (dobiček)
- написать тест по-русскому языку на 99 % (napisati test iz
ruščine z 99 %)
- свободно говорить по-русски (tekoče govoriti rusko)
- я занимаюсь собой (ko se ukvarjam s sabo)
- шеф в отпуске (ko je šef na dopustu)
Самая большая ошибка – это (največja napaka je):
- когда ты живёшь, как хотят другие (ko živiš, kot hočejo
drugi)
- ребёнок с нашими ошибками (otrok z našimi napakami)
- мы, когда пишем по-русски (ko pišemo rusko)
- то, что мы раньше не начали изучать русский язык (da se
nismo prej začeli učiti rusko)*
Хороший шеф – это (dober šef je):
- тот, которого никогда нет (tisti, ki ga nikoli ni)
- моя жена (moja žena)
- такого нет (ga ni)
Самое лучшее лекарство – это (najboljše zdravilo je):
- водка и любовь (vodka in ljubezen)
- »Билобил« для женщин и »Визарсин« для мужчин (Bilobil
za ženske in Vizarsin za moške)
- свежий воздух и природа (svež zrak in narava)
- »Пиковит« (Pikovit)*
- улыбка (nasmeh)*
Талант – это (talent je):
- наша учительница Мия (naša učiteljica Mija)*
- наша преподавательница Майя (naša profesorica Maja)
- мы сейчас! (mi zdaj)*
- божий дар (božji dar)
- это просто талант! (talent je talent!)
Naj se torej z nasmehom poslovimo od vas do naslednjega
Utripa in »šolskega leta« 2011/2012.
Profesorice jezikovne šole Bartus: Janja Urbas, Maja Kozina,
Petra Iršič, Mia Srebrnjak, Marjana Marić, Maja Maje, Ana
Turšič, Barbara Žakelj, Elizaveta Kudrjašova in letos upravičeno
»odsotni« Barbara Ban ter Tanja Andder.
Свободное время – это когда (prosti čas je):
- шефа нет на работе (ko šefa ni v službi)
- мы на пенсии (v pokoju)
Opomba:
Z zvezdico (*) so označeni odgovori dijakov, otrok krkašev, ki
obiskujejo tečaj ruščine v Krki.
23