Zabavna šola s ŠUMIJEM!

ŽITO Prehrambena industrija d.d.
Šmartinska 154
1529 Ljubljana
Slovenija
Tel. št.: 01 5876 100
Fax: 01 5245 659, 01 5245 200
Ljubljana, 11. 10. 2013
ZAPISNIK NAGRADNEGA ŽREBANJA
»Zabavna šola s ŠUMIJEM!«
1. Komisija
Dne 11. oktobra 2013 ob 12 uri se je v prostorih podjetja Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, z namenom žrebanja nagrajencev v okviru nagradne igre »Zabavna
šola s ŠUMIJEM« sestala komisija v sestavi:
– Tanja Šoštarič, marketing
– Alenka Bernetič, TM
– Slavica Lozej, marketing
2. Nagradna igra – podatki
Organizator nagradne igre je bilo podjetje Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Nagradna igra je trajala od 1.9.2013 do vključno 30.9.2013. Nagradni sklad je vseboval
sledeče nagrade:
- 1x Samsung prenosni računalnik
- 2x Samsung Galaxy Tab 16GB
- 2x Samsung Galaxy S4 16GB
- 10x Sladki paket Šumi
3. Žrebanje
V žrebu so sodelovali vsi tisti, ki so v času trajanja nagradne igre na navedeni naslov
podjetja Žito d.d. skupaj s svojimi podatki poslali račun, ki izkazuje nakup najmanj treh
izdelkov Šumi. Prav tako so v žrebu sodelovali vsi tisti, ki so na naslov organizatorja Žito
d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana ali [email protected] skupaj s svojimi
osebnimi podatki poslali fotografijo na temo »Zabava z izdelki Šumi«.
Po preteku nagradne igre smo prispela pisma z računi in fotografijami preko elektronske
pošte zbrali v poslovnih prostorih Žita na Šmartinski 154 v Ljubljani, kjer smo 11.10.2013 ob
12 uri izvedli žrebanje. V žrebu so sodelovali vsi letaki, ki smo jih prejeli do vključno 2.10.
2013 do 24. ure.
Žrebanje nagrad je potekalo po naslednjem vrstnem redu:
- 1x Samsung prenosni računalnik
- 2x Samsung Galaxy Tab 16GB
- 2x Samsung Galaxy S4 16GB
- 10x Sladki paket Šumi
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti, najkasneje v 7 dneh po zaključenem
žrebanju.
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.zito.si.
Zaključek
Komisija je ugotovila, da je bilo žrebanje izvedeno korektno in brez napak ter v skladu s
pravili nagradne igre »Zabavna šola s ŠUMIJEM!«
Žrebanje je bilo zaključeno ob 12:15 uri.
Št.
1
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Priimek in ime
PTT
1x Samsung prenosni računalnik
Nika Žagar
8000
2x Samsung Galaxy Tab 16GB
Jožef Tavčar
4274
Metod Jerman
1235
2x Samsung Galaxy S4 16GB
Ivan Vasle
3311
Simona Madile
3250
10x Sladki paket Šumi
Karmen Hanželič
2252
Boštjan Pintar
4260
Barbara Lipold
1290
Elvira Koren
5222
Nik Berčon
1410
Jerica Kocjančič
6280
Biserka Bohar
6276
Marjeta Lenart
8000
Jožica Doles
1380
Ivan Kopušar
3311
Komisija:
……. ………………………………..
...….. ..………………………………..
……. .………………………………..
……………………………………………
Zapisnik prejmejo:
– člani komisije
– arhiv podjetja Žito, d.d.
Ljubljana, 11. oktober 2013
Zapisala: Tanja Šoštarič
Kraj
Novo mesto
Žirovnica
Radomlje
Šempeter
Rogaška Slatina
Dornava
Bled
Grosuplje
Kobarid
Zagorje ob Savi
Ankaran
Pobegi
Novo mesto
Cerknica
Šempeter