fluorovodikova kislina

ZASTRUPITVE S
FLUOROVODIKOVO KISLINO
Miran Brvar in Marija Jamšek
Center za zastrupitve, Interna klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
KEMIKALIJE
• 16% delavcev v EU
• nesreče s kemikalijami
– Slovenija: 750 delavcev
• 75% kemične poškodbe kože
• 20% kemične poškodbe oči
• dražilno in jedko delovanje baz in kislin
JEDKO
DRAŽILNO
FLUOROVODIKOVA KISLINA
• ena najnevarnejših anorganskih kislin
FLUOROVODIKOVA KISLINA
• uporablja za
– luženje kovin
– jedkanje, brušenje in poliranje stekla in keramike
• industrija
–
–
–
–
–
kemična
elektronska
avtomobilska (avtomehaniki)
steklarska
kovinska
• 2009: 305 ton/Slovenija
FLUOROVODIKOVA KISLINA
• brezbarvna tekočina
– zastrupitve s politjem kože in oči
• hlapljiva tekočina
– vrelišče pri 19°C
– zastrupitve z vdihovanjem hlapov
FLUOROVODIKOVA KISLINA
• sinergistično delovanje vodikovih in fluoridnih ionov
Na Cl
• H+
natrijev
klorid
H Cl
+
– delujejo jedko
– kemična poškodba
povrhnjice kože in roženice
+
-
klorovodikova kislina
• F– prodrejo skozi poškodovano povrhnjico in roženico
– zavirajo celične encime npr. metaloproteinaze
– vežejo Ca2+ in Mg2+ ione
– lokalno uničenje celic in tkiv
• likvifikacijska nekroza
– sistemska toksičnost
• hipokalcemija
Na+Fnatrijev fluorid
ni uč
učinka
jedek uč
učinek z
okvaro kož
kože
• posredno vplivajo na presnovno
-
H+Ffluorovodikova kislina
KEMIČNA POŠKODBA KOŽE
• politje kože s HF
– bolečina, rdečina in oteklina
KEMIČNA POŠKODBA KOŽE
• pojav kemične poškodbe kože in bolečine sta odvisna od
koncentracije HF
Koncentracija HF (%)
Bolečina in kožne spremembe
> 50
Takojšnja bolečina z vidno poškodbo tkiva
20 -50
Bolečina in kožni eritem se pojavita 1 do 8 ur po politju
< 20
Bolečina in kožni eritem se pojavita 24 ali več ur po politju
FLUOROVODIKOVA KISLINA
• Tveganje smrti po politju s HF je odvisno od koncentracije
HF in polite površine teles
Kemična poškodba kože
Vdihovanje HF
Koncentracija HF
Del telesne površine s kemično
(%)
poškodbo po politju s HF (%)
Anhidrid
1
>70
5
50-70
7
20-50
10
<20
20
>5
/
KEMIČNA POŠKODBA KOŽE
• politje kože s HF
– bolečina, rdečina in oteklina
– sivo do črno vijoličasto barvanje
– močna oteklina in bolečina
– kožni mehur z rjavo tekočino
– kožna razjeda
KEMIČNA POŠKODBA KOŽE
• politje kože s HF
– keloidne brazgotine
– preobčutljivost na mraz
HISTOLOŠKE POŠKODBE KOŽE
• politje s 70% HF
•
1 minuta - spremembe
vrhnje plasti povrhnjice
•
5 minut – spremembe
globljih plasti usnjice
KEMIČNE POŠKODBA OČI
• edem, ishemija in motnost roženice
• kemična poškodba leče, šarenice, beločnice, veke
• trajna slepota
KEMIČNA POŠKODBA OB VDIHU
• pekoča bolečina v žrelu in dušenje
• pordela sluznica z razjedami zgornjih dihalnih poti
• kemični pnevmonitis in ARDS
– lahko po latentni dobi 36 ur
SISTEMSKA TOKSIČNOST HF
• neposredna toksičnost HF
– inhibicija encimov, ki sodelujejo pri oksidativnem metabolizmu
• kelacija Ca2+ in Mg2+
– hipokalcemija
– hipomagnezija
– hiperkaliemija
• mišična oslabelost in hipoventilacija
• motnje srčnega ritma in hipotenzija
– podaljšana doba QT
– VT
– VF
PRVA POMOČ
• voda
• kalcijev glukonat
• hipertonični amfoterni polimeri (Hexafluorin)
PRVA POMOČ
• voda
– delovanje
• mehanični učinek
• redčenje
– dobre lastnosti vode
• ni nevarnost pomote
• splošno dostopna in poceni dobrina
PRVA POMOČ
• voda
– slabe lastnosti vode
• neučinkovitost izpiranja pri visoko koncentrirani kislini
• 10 sekundni intervencijski čas
• hipotoničnost
– voda hitro prodira v poškodovana tkiva in pospešuje tudi prodiranje HF
• nevarnost podhladitve
PRVA POMOČ
• kalcijev glukonat
– kalcij veže F– prepreči prodor F- v tkiva in nastanek hipokalcemije
– pomanjkljivosti kalcijevega glukonata
• ne deluje na H+
– ne prepreči jedkega delovanja HF
• omenjen učinek na bolečino
• mazanje kože moramo ponavljati
• ne smemo ga dati v oko
• nezanesljiv učinek
PRVA POMOČ
• sterilna hipertonična raztopina amfoternih in kelatnih
polimerov
– sterilna tekočina
• ohrani mehanični in dilucijski učinek vode
• pasivna dekontaminacija
PRVA POMOČ
• sterilna hipertonična raztopina amfoternih in kelatnih
polimerov
– amfoterni in kelatni polimeri
• aktivno vežejo in inaktivirajo H+ in F– ena molekula heksafluorina veže
» 3 ione H+ in 6 ionov F-
• aktivna dekontaminacija
PRVA POMOČ
• sterilna hipertonična raztopina amfoternih in kelatnih
polimerov
Dekontaminacija HF
Vpliv na pH
7
6,5
6
5,5
pH Water
Physiological pH
pH Hexafluorine
pH 10% CaGlu
pH
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
0
5
10
15
Volumen (ml)
20
25
30
PRVA POMOČ
• sterilna hipertonična raztopina amfoternih in kelatnih
polimerov
Dekontaminacija HF
Vpliv na pF
7
6,5
6
5,5
pF
5
pF Hexafluorine
pF Water
pF 10% CaGlu
Physiological pF
4,5
4
3,5
3
2,5
2
0
5
10
15
Volumen (ml )
20
25
30
PRVA POMOČ
• sterilna hipertonična raztopina amfoternih in kelatnih
polimerov
– hipertonična raztopina
• zaustavlja prodiranje HF, H+ in F• spremeni se smer osmotskega gibanja HF, H+ in F– ustvari tok ionov iz poškodovanih tkiv proti površini kože
PRVA POMOČ
Hypertonic
PRVA POMOČ
• sterilna hipertonična raztopina amfoternih in kelatnih
polimerov
– omogoča daljši intervencijski čas
Pri izpiranju s Hexafluorinom v 60 sekundah ni posledic
– voda: 10 sekund
PRVA POMOČ
• Hexafluorin za izpiranje kože
PRVA POMOČ
• Hexafluorin za izpiranje oči
PRVA POMOČ V TOVARNAH S HF
izpiranje politij
obveščen ZD
Acroni (Jesenice)
voda
da
Steklarna Luminos (Slov.Bistrica)
voda
da
Steklarna Rogaška (Rogaška Slatina)
voda
da
Orka (Ljubljana)
voda
ne
Gorenje (Velenje)
voda
ne
Cinkarna (Celje)
FR
ne
Metal (Ravne)
metanol
da
IJŠ (Ljubljana)
magnezijev sulfat
Atotech (podnart)
kalcijev glukonat
da
Krka (Novo mesto)
kalcijev glukonat
ne
Univerza v Mariboru
hexafluorin
Metal Ravne, Steklarna Hrastnik, Henkel itd ?
PRIMERJAVE RAZLIČNIH IZPIRANJ
PRIMERJAVE RAZLIČNIH IZPIRANJ
ZDRAVLJENJE
• kemične poškodbe kože in oči
• sistemska toksičnost HF
• kalcijev glukonat
– manjše kemične poškodbe kože
• 2.5 - 10% mazilo kalcijevega glukonata na površino kože
ZDRAVLJENJE
• kemične poškodbe kože in oči
• sistemska toksičnost HF
• kalcijev glukonat
– manjše kemične poškodbe kože
5 - 10% kalcijev glukonat 0.5 ml/cm2 podkožno v 1-2 urnih intervalih
ZDRAVLJENJE
• kemične poškodbe kože in oči
• sistemska toksičnost HF
• kalcijev glukonat
– obsežnejše kemične poškodbe okončin
• intra-arterijska počasna infuzija 10 ml 10% kalcijevega glukonata v 50
ml 5% glukoze
• heparin
ZDRAVLJENJE
• serumski nivo Ca
(ioniziranega)
• hipokalcemija
– podaljšana doba QT na EKG
– 10 ml 10% kalcijevega glukonata intravensko na 5-10 minut
• majhna nevarnost hiperkalcemije
– kalcij – antagonizem ADH – poliurija – izločanje kalcija
• kalcijev klorid – nevarnost nekroze ob ekstravazaciji
ZDRAVLJENJE
• serumski nivo Mg
• hipomagnezemija
– 20 ml 20% magnezijevega sulfata v 20 min infuzijah
ZDRAVLJENJE
• PAAK
• presnovna acidoza
– natrijev bikarbonat
– parenteralnahidracija
– nomalizacija pH izboljša preživetje
ZDRAVLJENJE
• serumski nivo K
• hiperkaliemija
– mogoče glavni vzrok smrtnosti pri HF
– EKG: pojav visokih valov T (-K) ob podaljšanem intervalu QT (¯Ca)
• znak zastrupitve s HF
• nevarnost ventrikularnih motenj ritma
• kalcijev glukonat in natrijev bikarbonat
ZDRAVLJENJE
• odpoved ledvic in zastrupitev s HF
• hemodializa
– delno odstrani fluoridne ione
– korekcija acidoze in elektrolitiskih motenj
ZDRAVLJENJE
• ob vdihovanju hlapov HF
– vzdrževanje dihalne poti in umetno predihavanje
– inhalacije 2.5% kalcijevega glukonata
– kortikosteroidi?
ZDRAVLJENJE
• kemične opekline kože
– travmatologi ali plastični kirurgi
• kemične opekline oči
– oftalmologi
• sistemska toksičnost
– internisti
Hvala