Spoštovani poslovni partnerji! Vljudno vas obveščamo

Spoštovani poslovni partnerji!
Vljudno vas obveščamo, da smo uresničili večletno prizadevanje združevanja proizvajalcev valovitega
kartona in dosegli nov mejnik k še bolj kvalitetnemu, učinkovitemu in uspešnemu nastopu na trgu v
Republiki Sloveniji, trgih Evropske skupnosti in trgih Srednje in Vzhodne Evrope.
Obveščamo vas, da se nameravata družbi DUROPACK-TESPACK Tovarna embalaže Brestanica d.o.o.,
Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica, matična številka: 5435790000, in VALKARTON podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.o.o., Tržaška cesta 1, 1370 Logatec, matična številka:
5039860000, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah združiti oziroma spojiti v novo družbo
DUROPACK d.o.o., ki bo postala univerzalna pravna naslednica obeh družb. Združitev obeh družb, s
katero bodo prenesene vse pravice, obveznosti in pravna razmerja družb DUROPACK-TESPACK d.o.o.
in VALKARTON d.o.o. na novo družbo DUROPACK d.o.o., kakor tudi združitev bogate tradicije
poslovanja obeh družb, bo izvedena predvidoma 01.04.2013. Natančen datum prenosa bomo po
izvedeni združitvi objavili tudi na naši spletni strani: www.duropack.si.
Načrtovano združevanje predstavlja nevtralni prenos premoženja; vsa dejanja, ki se izvajajo v zvezi z
nameravano združitvijo, potekajo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. V teku so tudi
postopki po določilih Zakona o davčnem postopku in Zakona o dohodku pravnih oseb. Obenem smo
sprožili tudi druge postopke, s katerimi se bo ovrednotilo stanje prevzetih sredstev in obveznosti, in s
katerimi se bodo prenesli tudi vsi pridobljeni certifikati kakovosti in poslovni postopki, ki so del
našega dosedanjega prizadevanja za zadovoljstvo vseh vas, širše družbene okolice in nas samih.
DUROPACK d.o.o. bo, kot navajamo zgoraj, v celoti prevzel celotno premoženje obeh spajajočih se
družb, kar pomeni, da bo od dneva združitve dalje nosilec vseh terjatev in obveznosti obeh družb. V
celoti bo opravljal dosedanje dejavnosti družb DUROPACK-TESPACK d.o.o. in VALKARTON d.o.o. ter
vstopil v vsa poslovna in pravna razmerja obeh družb. Združitev nikakor ne bo negativno vplivala na
poslovne odnose ali na obveznosti obeh obstoječih družb v razmerju do njunih strank oz. upnikov.
Izražamo trdno prepričanje, da bomo v združeni družbi DUROPACK d.o.o. naše dosedanje partnersko
sodelovanje nadgradili v obojestransko in uspešno zadovoljstvo.
Vse kontaktne številke, poslovni in elektronski naslovi bodo zaenkrat ostali nespremenjeni. Uradni
kontaktni podatki nove družbe Duropack d.o.o. bodo na zgoraj navedeni spletni strani objavljeni ob
združitvi, prav tako pa vam bomo vse potrebne informacije poslali tudi v pisni obliki.
V primeru kakršnihkoli vprašanj smo za vas dosegljivi na telefonski številki: 07 480 15 26 ali
elektronskem naslovu: [email protected]
S spoštovanjem!
DUROPACK-TESPACK d.o.o.
Brestanica, 14. marec 2013
Duropack-Tespack d.o.o.
Cesta prvih borcev 51
8280 Brestanica
Slovenija
T +386 07 48 01 582
F +386 07 48 01 540
E-mail: [email protected]
Internet: www.duropack.si
Matična številka: 5435790
ID za DDV: SI49202332