IZJAVA Spodaj podpisani starš/skrbnik otroka (ime

IZJAVA
Spodaj podpisani starš/skrbnik otroka ______________________________ (ime in priimek otroka)
dovoljujem, da učitelji in vaditelji programa Šola športa – MALČKOV ŠPORT, odpeljejo otroka na
telovadbo v šolsko telovadnico. Prav tako se zavezujem, da bom po koncu telovadbe otroka prevzel v
telovadnici, kjer se bo izvajal program Šola športa.
Naziv vrtca:__________________________________________________
Datum in kraj:________________________________________________
Ime in priimek starša oz. skrbnika:_______________________________
Podpis starša oz. skrbnika:______________________________________