OBVESTILO O USTANOVITVI NOVE DRUŽBE

OBVESTILO O USTANOVITVI NOVE DRUŽBE
Spoštovani poslovni partner
sporočamo Vam, da sta s 17. aprilom 2013 uradno združena uveljavljena slovenska proizvajalca valovitega kartona, družbi
Duropack-Tespack d.o.o. Brestanica in Valkarton d.o.o. Logatec, kot smo vas o tem nameravanem dejanju že predhodno
obvestili z dopisom.
Namen združitve je še uspešnejše nastopanje na trgu, večja učinkovitost in zanesljivost oskrbe v zaostrenih gospodarskih
razmerah.
Novoustanovljeno podjetje je:
DUROPACK podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.o.o.
Tržaška cesta 1
1370 LOGATEC
Kratek naziv podjetja:
Matična številka:
Davčna številka:
DUROPACK d.o.o.
6361188
64849856
Kontakti:
Poslovna enota v Brestanici: Telefon: 07 4801 500
Fax: 07 4801 560
Poslovna enota v Logatcu: Telefon: 01 7598 200
Fax: 01 7541 420
E-mail: [email protected] Internet: http://www.duropack.si
Novo ustanovljeno podjetje DUROPACK d.o.o. v celoti prevzema celotno premoženje obeh spojenih družb, kar pomeni, da
je od dneva združitve, to je od 17.4.2013 dalje, nosilec vseh terjatev in obveznosti obeh spojenih družb, v celoti upravlja
dosedanje dejavnosti obeh spojenih družb, ter vstopa v vsa poslovna in pravna razmerja obeh spojenih družb.
V družbi Duropack d.o.o. bo še bolj kot doslej v ospredju tržna usmerjenost, razvojna naravnanost, ter visoka kakovost
izdelkov.
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, ki nam ga izkazujete in se veselimo prihodnjega sodelovanja.
S spoštovanjem,
Majda Androjna, Direktorica družbe Duropack d.o.o.