Natečaj UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH

Natečaj UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Dragi učenci in mentorji!
GOLEA v sodelovanju s Švicarskim prispevkom v šolskem letu 2012/2013 organizira nagradni
natečaj na temo URE in OVE. Natečaj je namenjen radovednim in ustvarjalnim učencem, ki se
želijo predstaviti in preizkusiti s svojimi vrstniki kot mladi ustvarjalci ali inovatorji.
Natečaj je razdeljen na tri skupine:
1. skupina
Starostno obdobje: vrtec 5-6 let in prva triada OŠ
Tema: Izdelek na temo URE in OVE iz odpadnega materiala
Nagrada: praktične nagrade
2. skupina
Starostno obdobje: druga triada OŠ
Tema: Dodelava hiške (dekoracija in inovativni dodatki)
Nagrada: praktične nagrade
3. skupina
Starostno obdobje: tretja triada OŠ in 1. letnik SŠ
Tema: Inovativni izdelek na temo URE in OVE
Nagrada: izobraževalno potovanje skupine v Švico k sovrstnikom
Rok za prijavo: 31.1.2013
Prijava naj vsebuje: mentor, kontakt, število učencev, starostna skupina
Rok za oddajo izdelka: 26.4.2013
Oddaja izdelka naj vsebuje: naslov izdelka, opis, slike, izdelovalci, mentor, naknadna predložitev
izdelka
Zaključni dogodek: petek 31.5.2013, predstavitev izdelkov, razglasitev zmagovalcev in podelitev
privlačnih nagrad
Kontaktna oseba za prijavo in oddajo izdelkov: Ivana Kacafura, [email protected]
Vse dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani: http://www.golea.si/sl/izobrazevanje
Vabljeni k sodelovanju!
Rajko Leban
direktor GOLEA
Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!