vabilo_sestanki s starši_mar15 - Osnovna šola Staneta Žagarja

Osnovna šola
Staneta Žagarja Lipnica
Organizacijska enota
Ovsiše
LIPNICA 12, 4245 KROPA
TEL: 04/ 533 71 00
FAX: 04/ 533 71 10
OVSIŠE 56, 4244 PODNART
TEL: 04 / 533 00 10
Lipnica, 16. 3. 2015
Obvestilo: POKLICNO
SVETOVANJE IN IZBIRA SREDNJE ŠOLE
Drage devetošolke, dragi devetošolci in spoštovani starši!
Kmalu bo čas za vpis v srednje šole. Prijavnice za vpis v srednje šole
je potrebno poslati najkasneje do petka, 3. aprila 2015.
Kako bo potekal vpis v srednje šole na naši OŠ?
 Danes ste dobili PRIJAVNICO ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE. Prijavnico odnesite domov,
natančno preberite navodila in jo izpolnite. Podatke o izbrani srednji šoli lahko
dobite v Razpisu za vpis v šolsko leto 2015/2016, ki je dostopen na spletni strani
naše OŠ oz. v šolski svetovalni službi. Pri izpolnjevanju prijavnice vam lahko
pomagajo starši.
 Pravilno izpolnjeno prijavnico prinesite v šolsko svetovalno službo do petka, 27. 3.
2015. Pišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Pazite na pravilno napisan naslov
osnovne in srednje šole (tukaj naredijo učenci največ napak!)
 Prijavnice mora potem podpisati še ravnateljica, potem pa bom vaše prijavnice
poslala na izbrane srednje šole.
Da bo odločitev za izbiro srednje šole lažja in ustrezna, so na šoli potekale različne
dejavnosti v okviru poklicne orientacije. Če bi se pred vpisom radi še posvetovali, vas
vabim na individualne sestanke, ki bodo potekali po naslednjem razporedu:
 Petek, 20. 3. 2015, pred poukom (ob 7.00, 7.15, 7.30, 7.45 in 8.00) in
po pouku (ob 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00)
 Ponedeljek, 23. 3. 2015, po pouku (14.00, 14.15, in tako naprej po
15min, zadnji sestanek ob 16.45).
V pisarni šolske svetovalne službe je tabela s prostimi termini. Učenci naj
se vpišejo v termin, ki staršem časovno najbolj ustreza.
Za več informacij se lahko obrnete na šolsko psihologinjo
(telefon: 04 533 71 09, e-pošta: [email protected]).
Katja Nastran, univ. dipl. psih.
Šolska svetovalna delavka