kbm leasing 269_400

Nova KBM d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matièna številka 5860580, identifikacijska
številka za DDV, SI94314527; KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita
Kraigherja 5/VI, 2000 Maribor, matièna številka: 5300347, davèna številka: 72699965; KBM
Invest – Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5/VI, 2000 Maribor, matièna številka:
5800579000, davèna številka: SI49678965; in GORICA LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM,
Cesta 25. junija 1J, 5000 Nova Gorica, matièna številka: 5389739000, davèna številka:
SI83633375, objavljajo
5.
VABILO K NEZAVEZUJOÈEMU ZBIRANJU PONUDB
Vabilo je objavljeno na spletnih straneh www.nkbm/nepremiènine, www.kbm-leasing.si,
www.goleasing.si in www.kbm-invest.si ter v èasnikih Veèer, Primorske novice in Dnevnik.
I. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje so naslednje nepremiènine v lasti Nove KBM:
1. Naziv: Poslovni prostori
Lokacija: Èrni Vrh nad Idrijo, Èrni Vrh 82
Velikost: 47 m2 (banka je lastnica 1 površine)
ID št.: 11023752
Opis: Poslovni prostor se nahaja v stanovanjsko-poslovni stavbi na naslovu Èrni Vrh 82,
Èrni Vrh nad Idrijo. Objekt je bil zgrajen leta 1992.
2. Naziv: Poslovni prostori
Lokacija: Gradnikove brigade 6, Nova Gorica
Velikost: 199,40 m2
ID št.: 2304-345-6
Opis: Poslovni prostori se nahajajo v pritlièju in nadstropju poslovne stavbe na naslovu
Gradnikove brigade 6, Nova Gorica. Objekt je bil zgrajen leta 1989.
3. Naziv: Poslovni prostori
Lokacija: Ulica heroja Lacka 5, Ptuj
Velikost: 353,40 m2
ID št.: 1906, k.o. Ptuj
Opis: Poslovni prostori se nahajajo v pritlièju in kleti veèetažne stavbe na naslovu Ulica
heroja Lacka 5, Ptuj. Objekt je bil zgrajen leta 1961.
4. Naziv: Poslovni prostori
Lokacija: Tyrševa 2, Maribor
Velikost: 1.918,54 m2
ID št.: 657-1309/0-0
Opis: Poslovna zgradba obsega pisarne v nadstropjih, kletne prostore, galerijo v medetaži
in poslovne prostore v pritlièju na naslovu Tyrševa 2, Maribor. Objekt je bil zgrajen leta 1932.
5. Naziv: Poslovni prostori
Lokacija: Delpinova ulica 7 a, Nova Gorica
Velikost: 432,90 m2
ID št.: 2304-562-2, 2304-562-10
Opis: Poslovni prostori obsegajo pritlièje poslovne stavbe in kletne prostore na naslovu
Delpinova ulica 7 a, Nova Gorica. Prostori so v najemu. Objekt je bil zgrajen leta 1997.
6. Naziv: Poslovni prostori
Lokacija: Cesta krških žrtev 137, Krško
Velikost: 279 m2
ID št.: 1321-594-6
Opis: Poslovni prostori se nahajajo v pritlièju poslovne stavbe na naslovu Cesta krških žrtev
137, Krško. Objekt je bil zgrajen leta 2001.
7. Naziv: Poslovni prostori
Lokacija: Novi trg 6, Postojna
Velikost: 137,30 m2
ID št.: 2490-944-24
Opis: Poslovni prostori se nahajajo v visokem pritlièju poslovne stavbe na naslovu Novi trg
6, Postojna. Prostori so delno v najemu. Objekt je bil zgrajen leta 1998.
8. Naziv: Poslovni objekt
Lokacija: Cesta železarjev 8 a, Jesenice
Velikost: zemljišèe 1774 m2, poslovno-skladišèni objekt 2293,80 m2
ID št.: 2175-1658
Opis: Poslovno-skladišèni objekt se nahaja na Jesenicah, lociran ob uvozni cesti na
Jesenice. Zgrajen je bil leta 1960.
9. Naziv: Poslovni objekt
Lokacija: Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica
Velikost: 452,70 m2
ID št.: 2304-354-4
Opis: Poslovni prostori se nahajajo v poslovni zgradbi na naslovu Trg Edvarda Kardelja 3,
Nova Gorica.
10. Naziv: Stanovanje
Lokacija: Krekova ulica 26, Maribor
Velikost: 35,30 m2
ID št.: 657-1033-54
Opis: Stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku v centru mesta, v neposredni bližini
stadiona Ljudski vrt. Je v VI. nadstropju stanovanjskega bloka in je potrebno prenove.
11. Naziv: Stanovanje
Lokacija: Stoženska ulica 8, stanovanje številka 9 , Ljubljana
Velikost: 81,09 m2 z dvema (2) parkirnima mestoma, vsako velikosti 13,85 m2
ID št.: 1735-3645-9, 1735-3650-83, 1735-3650-134
Opis: Objekt, v katerem se nahaja stanovanje, je bil zgrajen leta 2009. Stanovanje je
sodobno in locirano v III. etaži stanovanjskega bloka. Parkirna mesta so v kleti objekta.
12. Naziv: Stanovanje
Lokacija: Stoženska ulica 8, stanovanje številka 13, Ljubljana
Velikost: 148,49 m2 z dvema (2) parkirnima mestoma velikosti 13 m2 in 13,45 m2
ID št.: 1735-3645-13, 1735-3650-135, 1735-3650-136
Opis: Objekt, v katerem se nahaja stanovanje, je bil zgrajen leta 2009. Stanovanje je
sodobno in locirano v IV. etaži stanovanjskega bloka. Parkirna mesta so v kleti objekta.
13. Naziv: Stanovanje
Lokacija: Stoženska ulica 12 a, Ljubljana
Velikost: 103,31 m2 s tremi (3) parkirnimi mesti velikosti 13 m2, 13,45 m2 in 13 m2
ID št.: 1735-3648-10, 1735-3650-104, 1735-3650-106, 1735-3650-105
Opis: Objekt, v katerem se nahaja stanovanje, je bil zgrajen leta 2009. Stanovanje je
sodobno in locirano v III. etaži stanovanjskega bloka. Parkirna mesta so v kleti objekta.
14. Naziv: Stanovanjska hiša
Lokacija: Brege 3 a, Leskovec, Krško
Velikost: 317,30 m2
ID št.: 1320-895, 1320-896, 1320-971/2-0
Opis: Nepremiènina obsega stanovanjsko hišo s pripadajoèim gospodarskim objektom in
dvorišèem na naslovu Brege 31, Leskovec, Krško.
15. Naziv: Apartmajski objekti
Lokacija: Hoèko Pohorje 103, Pohorje
Velikost: vsi objekti skupaj v velikosti 1.339,50 m2
ID št.: parcele: 699-52/24-0; stavbe: 699-64, 699-649, 699-651, 699-656, 699-767
Opis: Kompleks obsega štiri samostojne apartmajske hiše in apartmajsko-gostinski objekt.
Apartmajske hiše so bile zgrajene leta 1999, apartmajsko-gostinski objekt pa 1980.
16. Naziv: Poslovno-stanovanjski objekt
Lokacija: Dvorakova ulica 7, Maribor
Velikost: 386,29 m2, zemljišèe velikosti 649 m2
ID št.: k. o. Tabor, objekt na parceli 328
Opis: Delno podkleten poslovni objekt, ki ima v nadstropju manjše dvosobno stanovanje.
Zgrajen je bil leta 1965, leta 1995 pa je bilo pritlièje celovito obnovljeno.
17. Naziv: Stavbno zemljišèe
Lokacija: Oreško nabrežje 9, Maribor
Velikost: 6.993 m2
ID št.: (655)-244/0-0, 248/2-0, 248/3-0, 248/5-0, 248/11-0
Opis: Predmetno nepremiènino predstavljajo stavbna zemljišèa v katastrski obèini Melje.
1.
2.
3.
4.
Predmet prodaje so naslednje nepremiènine v lasti KBM-LEASINGA d.o.o. – Skupina
Nove KBM:
Naziv: Skladišèe - Poslovna cona MTT Melje,
Lokacija: Ulica heroja Šaranovièa 34 a, Maribor
Velikost: 999 m2
ID št.: 655-649/3-0
Leto gradnje: 1960
Opis: Pritlièno skladišèe v izmeri, od tega je 145 m2 pisarn in sanitarnih prostorov. Objekt
stoji na zemljišèu velikosti 1.078 m2. Skladišèe ima dva vhoda, kjer je možen uvoz s
kombijem ali manjšim tovornim vozilom. Višina stropa je 7,1 m.
Naziv: Ulièni lokal, Cafova ulica
Lokacija: Cafova ulica 5, Maribor
Velikost: 55,80 m2
ID št.: 657-1249/29-0
Leto gradnje: 1939
Opis: Poslovni prostor – ulièni lokal – v izmeri 55,80 m2, dostopen neposredno iz Cafove
ulice na vzhodni strani objekta. Ulièna stena je izložba. V zadnjem delu so manjši prostor
kot skladišèe in sanitarije. V isti ulici je Okrajno sodišèe Maribor in Visoka šola za turizem in
gostinstvo (trenutno v gradnji).
Naziv: Pisarna, Poslovna cona Stegne
Lokacija: Ljubljana, Stegne 7
Velikost: 20,9 m2
ID št.: 1738-1584-39
Leto gradnje: 1979
Opis: Pisarna v izmeri 20,9 m2 v III. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Stegne 7.
Naziv: Objekt v logistièni coni Maribor Tabor
Lokacija: Tržaška cesta 23, Maribor
Velikost: 669 m2
ID št.: 2713-857/0-0,2713-858/0-0, 2713-863/5-0
Leto gradnje: /
Opis: Nedokonèan objekt, namenjen gostinstvu in predelavi mesa. Na zemljišèu v izmeri
2.024 m2 se nahaja nedokonèana novogradnja v skupni izmeri 669 m2, rušitvi namenjen
stari objekt ima 163 m2.
V nedokonèani novogradnji in obnovljenem delu so velika gostinska soba – 275 m2, tri
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
manjše gostinske sobe – 22 do 47 m2, sanitarije, prostori za kuhinjo, skladišèe, pomožni
prostori, skupaj tlorisna velikost 669 m2. Potrebno je še izvesti nizkonapetostni prikljuèek in
prikljuèek toplovoda ter uskladiti gradbeno dokumentacijo z izvedenim stanjem.
Naziv: Slovenska Bistrica – Kugl
Lokacija: Kajuhova cesta 62, Slovenska Bistrica
Velikost:
ID št.: 753-1016/3-0, 753-1016/5-0, 753-1016/4-0, 753-1017/1-0
Leto gradnje: 1991, 1996
Opis: Kompleks stanovanjske hiše, poslovne stavbe in gospodarskega poslopja na
zemljišèu velikosti 1.713 m2.
Stanovanjska hiša, zgrajena 1991, obsega: pritlièje (dnevna soba, kabinet, jedilnica,
hodnik, wc, dve sobi, kopalnica in garaža) v skupni izmeri 154 m2, mansardo (pokrita
terasa, tri sobe, kopalnica, kuhinja, shramba, stopnišèe, hodnik) v skupni izmeri 139 m2 in
klet (kurilnica, skladišèe, hodnik, wc, soba in kuhinja) v skupni izmeri 92 m2.
Poslovna stavba obsega pritlièje (odprt prostor za mirno proizvodno ali storitveno
dejavnost) in mansardo (pisarniški prostori), skupno 267 m2.
Gospodarsko poslopje meri 51 m2, delno je podkleteno.
Možen je nakup le stanovanjskega dela ali poslovnega dela z gospodarskim poslopjem. V
tem primeru bi se zemljišèe smiselno razdelilo tako, da ima vsaka stranka dostop/uvoz z
obeh mejnih cest.
Naziv: Stanovanjska hiša Spodnje Radvanje
Lokacija: Ulica Dušana Mravljaka 36, Maribor
Velikost: /
ID št.: 678-1416/0-0
Leto gradnje: 1990
Opis: Stanovanjska hiša etažnosti P + 1 + podstrešje ter pomožni objekt. Hiša ni
podkletena. Neto tlorisna površina hiše znaša 234 m2, objekta pa 54 m2, vse na parceli v
izmeri 512 m2. V pritlièju so kuhinja, 5 sob, kopalnica, WC, shramba. V nadstropju je 5 sob,
kopalnica, balkon. Možna je preureditev v dve loèeni stanovanji. V pomožnem objektu so
garaža in prostori za shrambo.
Naziv: Hiša v Bratoncih
Lokacija: Bratonci 5, Beltinci
Velikost: /
ID št.: 132-1318/0-0
Leto gradnje: 1997
Opis: Samostojna hiša – trgovina s pomožnimi prostori površine 202,83 m2 in skladišèna
hala v izmeri 120,96 m2. Ob hiši je urejeno parkirišèe za stranke. Zemljišèe: 1966 m2
Naziv: Nedokonèan kompleks 12 stanovanjskih enot
Lokacija: Središèe ob Dravi, Slovenska cesta 36
Velikost:
ID št.: 388-2386/7-0
Leto gradnje: /
Opis: Nedokonèan kompleks 12 stanovanjskih enot:
4 nedokonèane vrstne hiše in 8 nedokonèanih stanovanj z 12 parkirnimi prostori in skupnim
dvorišèem, vse na zemljišèu v izmeri 1.605 m2.
Stanovanjski objekt: 7 nedokonèanih stanovanj v podaljšani 4. gradbeni fazi in 1
mansardno stanovanje v zaèetni fazi s pripadajoèimi kletnimi shrambami in kolesarnico
(skupaj neto koristne površine 706 m2) ter parkirnimi mesti na dvorišèu. V pritlièju objekta je
samopostrežna trgovina, ki obratuje.
4 vrstne hiše v podaljšani 4. gradbeni fazi – pritlièje in mansarda (skupaj neto koristne
površine 462 m2) s parkirnimi mesti na dvorišèu.
Prodajamo kot celoto ali loèeno objekt A in objekt B. Potrebno je izvesti še kanalizacijo,
vodovodni, plinski in nizkonapetostni prikljuèek. Nepremiènina ni komunalno urejena,
potrebna je še uskladitev izvedenega z dokumentacijo.
Etažiranje objektov je v postopku.
V teku je izvedba projekta javne kanalizacije.
Naziv: Nepozidano stavbno zemljišèe
Lokacija: Šentjur
Velikost: 5.911 m2
ID št.: 1142-158/1-0, 1142-159/1-0, 1142-173/1-0
Leto gradnje: /
Opis:Nepozidano stavbno zemljišèe velikosti 5.911 m2 se nahaja v neposredni bližini
Šentjurja, na idilièni in sonèni lokaciji. Zemljišèe je primerno za gradnjo individualnih hiš ali
manjših stanovanjskih enot. Komunalna infrastruktura je v neposredni bližini zemljišèa.
Naziv: Vrstna hiša
Lokacija: Prvomajska ulica 8, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju
Velikost: 180 m2
ID št.: 694-696/86-0
Leto gradnje: 2010
Opis: Vrstna hiša B1 v III. gradbeni fazi se nahaja v mirnem stanovanjskem naselju Maj
Rogoza. Hiša je bila zgrajena leta 2010 in je etažnosti K + P + 1.
Naziv: Vrstna hiša
Lokacija: Prvomajska ulica 6, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju
Velikost: 215 m2
ID št.: 694-696/87-0
Leto gradnje: 2010
Opis: Vrstna hiša B2 v III. gradbeni fazi se nahaja v mirnem stanovanjskem naselju Maj
Rogoza. Hiša je bila zgrajena leta 2010 in je etažnosti K + P + 1.
Naziv: Nedokonèan objekt
Lokacija: Prvomajska ulica 50, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju
Velikost: 588 m2
ID št.: 694-1044-1, 694-1044-2, 694-1044-3, 694-1044-4, 694-1044-5 s pripadajoèimi atriji
in parkirnimi mesti (ID št.:: 694-696/114-0, 694-696/115-0, 694-696/116-0, 694-696/117-0,
694-696/118-0, 694-696/119-0, 694-696/120-0, 694-696/121-0, 694-696/122-0, 694696/123-0)
Leto gradnje: 2010
Opis: Objekt je v zaèetni gradbeni fazi (samo skelet). Neto tlorisna površina objekta znaša
588 m2.
Naziv: Enosobno stanovanje z atrijem
Lokacija: Samova ulica 92, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju
Velikost: 45 m2
ID št.: 694-1018-3, atrij 694-696/67-0, parkirno mesto 694-696/38-0
Leto gradnje: 2010
Opis: V naselju Maj v Rogozi prodamo enosobno stanovanje NTP 45 m2, uporabne
površine 35 m2. Po tleh sta položena keramika in hrastov lamelni parket. Ogrevanje je
plinsko etažno. Okna so PVC z žaluzijami. Stanovanje se nahaja v pritlièju manjšega
stanovanjskega bloka z neposrednim izhodom na ograjen lastniški atrij v izmeri 112 m2. K
stanovanju pripadajo kletna shramba, odprta terasa in lastniško parkirno mesto.
Stanovanje je tako vseljivo.
Naziv: Poslovni objekt v Melju
Lokacija: Meljska cesta 74, Maribor
Velikost: 540 m2
ID št.: 655-330/0-0
Leto gradnje: /
Opis: V Melju, na Meljski cesti, prodamo ca. 80 % stavbe s pripadajoèim zemljišèem.
Poslovni prostori se nahajajo v pritlièju, prvem nadstropju in delno tudi v mansardi. V
objektu se lahko opravlja pisarniška ali druga mirna dejavnost. Dostop do objekta je
enostaven, direktno z Meljske ceste.
Naziv: Stanovanjska hiša Èagošèe
Lokacija: Èagošèe 63, Temenica
Velikost: 90 m2
ID št.: 1807-140/4-0
Leto gradnje: /
Opis: Na mirni in sonèni lokaciji v Èagošèah – Šentvid pri Stièni – prodamo stanovanjsko
hišo v IV. gradbeni frazi. Neto tlorisna površina stavbe znaša 90 m2. V hiši je urejena
elektrièna in vodovodna napeljava. Hiša stoji na parceli velikosti 630 m2.
Naziv: Stanovanje Pod Goro, Krško
Lokacija: Pod Goro 2a, Krško
Velikost: 51,70 m2
ID št.: 1322-873-8
Leto gradnje: 1987
Opis:Stanovanje v Krškem se nahaja v tretjem nadstropju manjšega stanovanjskega bloka,
zgrajenega 1987. Stanovanje obsega predsobo, kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo, hodnik,
spalnico, kopalnico, balkon in kletno shrambo v skupni izmeri 51,70 m2.
Naziv: Poslovni prostor
Lokacija: Tržaški cesti 2, Ljubljana
Velikost: 50 m2
ID št.: 2679-517-110
Leto gradnje: 1873
Opis: Pisarna se nahaja v prvem nadstropju poslovnega objekta Tobaèna, zgrajenega leta
1873. Vrata v pisarno so protivlomna, okna so PVC, zamenjana leta 2008. Po tleh je
položen parket, stene in stropi so ometani in pobeljeni. Ogrevanje je centralno z radiatorji.
Predmet prodaje so naslednje nepremiènine v lasti KBM Investa d.o.o. – Skupina
Nove KBM:
1. Naziv: Nepozidano stavbno zemljišèe z gradbenim dovoljenjem
Lokacija: Banovci
Velikost: 2.755 m2
ID št.: 237-925/1, 237-926/2
Opis: Nepozidano stavbno zemljišèe v velikosti 2.755 m2 v neposredni bližini Term
Banovci. Izdano je pravnomoèno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 20 apartmajev.
2. Naziv: Gradbena parcela v Zgornji Kungoti
Lokacija: Zgornja Kungota
Velikost: od 764 m2 do 1133 m2
ID št.: 596-697/39, 596-697/38, 596-697/37, 596-697/36, 596-697/35,596-697/34, 596697/33
Opis: V centru Zgornje Kungote prodamo gradbene parcele z izdanim pravnomoènim
gradbenim dovoljenjem za izgradnjo individualnih hiš, velikost od 764 m2 do 1133 m2.
3. Naziv: Samostojna hiša v Zgornji Kungoti
Lokacija: Zgornja Kungota
Velikost parcele: 767 m2, neto tlorisna površina stavbe je 114,60 m2
ID št.: 596-1-467 (596-697/40)
4.
5.
6.
7.
8.
Opis: V centru Zgornje Kungote prodamo novo samostojno nizkoenergijsko montažno hišo
z vgrajeno toplotno èrpalko na parceli 767 m2. Odlièna lokacija, v neposredni bližini šole,
vrtca, avtobusne postaje in trgovine.
Naziv: Nepozidano stavbno zemljišèe v Poèehovi
Lokacija: Maribor, Poèehova
Velikost: 2.570 m2
ID št.: 639-435/43, 639-435/44, 639-435/45, 639-435/46
Opis: V Poèehovi prodamo 4 parcele v skupni izmeri 2.570 m2.
Naziv: Poslovni prostor v Cafovi ulici 5 v Mariboru
Lokacija: Maribor, Cafova ulica 5
Velikost: 294,60 m2
ID št.: 657-1249-33
Opis: V Cafovi ulici 5, v prvem nadstropju, prodamo poslovni prostor v izmeri 294,60 m2.
Naziv: Ulièni lokali ob Koroški cesti 113 v Mariboru
Lokacija: Maribor, Koroška cesta 113 (a, b)
Velikost: od 130,33 do 131,49 m2
ID št.: 658-2164-14, 658-2164-15, 658-2164-34, 658-2164-35, 658-2164-54, 658-2164-55
Opis: Ob Koroški ulici 113 prodamo šest nefinaliziranih uliènih lokalov v izmeri od 130,33
m2 do 131,49 m2.
Naziv: Parkirna mesta ob Koroški cesti 113 c v Mariboru
Lokacija: Maribor, Koroška cesta 113 c
Velikost: od 11,70 do 13,00 m2
ID št.: v stavbi 658-2164
Opis: V podzemni garaži objekta Mirni zaliv ob Koroški cesti 113 c v Mariboru prodamo
veèje število parkirnih mest v velikosti od 11,70 m2 do 13,00 m2.
Naziv: Parkirna mesta v podzemni garaži Metropola (objekti B, stolpnica S1 in S2 ter v
objektu TARA), Ulica Eve Lovše, Ljubljanska ulica 85, Maribor
Lokacija: Maribor, Metropola
Velikost: 12,50 m2 do 20,47 m2
ID št.: v stavbi 678-2913, 678-2915, 678-2916, 678-2912
Opis: V podzemni garaži t. i. Metropole, pod objekti B, stolpnico S1, S2 ter objektu TARA,
prodamo veèje število parkirnih mest razliènih velikosti.
Predmet prodaje so naslednje nepremiènine v lasti GORICA-LEASINGA d.o.o. –
Skupina Nove KBM:
1. Naziv: Veèstanovanjska stavba v Piranu
Lokacija: Aškerèeva ulica 4 A, Piran
Letnik: 1961, delno adaptirano 2010
Velikost: neto tlorisna površina stavbe 145,30 m2
ID št.: 2630-1735
Opis: Stanovanjski objekt s tremi stanovanji leži v strnjenem starem jedru Pirana, v krajni
vrstni hiši v Aškerèevi ulici 4 A. Stanovanja se nahajajo vsako v svoji etaži. V pritlièno
stanovanje vstopamo iz skupnega atrija, v stanovanji, ki se nahajata v prvi in drugi etaži, pa
preko zavitih zunanjih stopnic. Stanovanjski objekt se prodaja kot celota.
2. Naziv: Štirisobno stanovanje – dupleks v Ljubljani
Lokacija: Smoletova ulica 6, Ljubljana
Letnik: 2012
Velikost: neto tlorisna površina stanovanja 124,07 m2
ID št.: 2636-8043-8
Opis: Novo 4-sobno "dupleks" stanovanje se nahaja v drugi etaži stanovanjskega objekta
Vila Smoletova v Smoletovi ulici v jedru Ljubljane. Stanovanjski enoti z dvema terasama in
shrambo pripadata tudi 2 parkirni mesti v skupni podzemni garaži.
3. Naziv: Zemljišèe za gradnjo in kmetijsko zemljišèe v Dekanih pri Kopru
Lokacija: Dekani pri Kopru
Velikost: 2.716 m2
ID št.: 2603-2793/1, 2603-2788/3, 2603-2788/4, 2603-2789/1, 2603-2789/2
Opis: Zemljiški kompleks se nahaja ob cesti in je zakljuèen kot celota. Del zemljišè leži
znotraj obmoèja za poselitev – obmoèja za proizvodne dejavnosti v Dekanih, del parcel pa
se nahaja na obmoèju kmetijskih zemljišè I. kategorije.
II. IZHODIŠÈNA CENA
Izhodišèna cena za predmet prodaje ni doloèena.
Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izkljuèena.
Nepremiènine so proste bremen, kjer pa so še navedena bremena, se prodajalec zavezuje
izroèiti izbrisno dovoljenje.
III. VARŠÈINA
Za vse nepremiènine je ponudnik dolžan plaèati varšèino kot garancijo za resnost ponudbe
na TRR Nove KBM d.d., številka SI56 0100 0000 0400 014, sklic SI05 1913689-2748020 (z
navedbo namena: "plaèilo varšèine"). Varšèina znaša 10.000 EUR za vsako posamezno
nepremiènino.
Vplaèana varšèina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vraèunana v kupnino kot ara,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 delovnih dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
IV. POGOJI PRODAJE
1. V postopku lahko sodelujejo pravne in fiziène osebe.
2. Nepremiènine se prodajajo po naèelu videno – kupljeno. Vsaka odgovornost prodajalca za
morebitne stvarne napake je izkljuèena.
3. V ponudbi morajo ponudniki obvezno navesti neto ceno, ki bi jo bili pripravljeni plaèati za
nakup nepremiènine. Ponujena cena ne vsebuje nobenih davšèin in prispevkov. Davšèine
in prispevki se zaraèunajo ponudniku dodatno, in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse
dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora v celoti plaèati ponudnik.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena.
5. V kolikor bosta prejeti dve enakovredni ponudbi za posamezno nepremiènino, se izvede s
ponudniki dodaten krog pogajanj o zvišanju ponudbene cene na podlagi pisnega poziva.
Prodajalec si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj o zvišanju ponudbene cene za
posamezno nepremiènino.
6. Obveznost prodajalca skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izkljuèena.
7. Z izbranim ponudnikom bo prodajalec sklenil prodajno pogodbo v roku osmih (8) delovnih
dni po pisnem pozivu prodajalca, da je ponudbo sprejel.
8. Ponudnik mora celotno kupnino plaèati takoj oz. najkasneje v roku 2 (dveh) delovnih dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe na TRR prodajalca, naveden v prodajni pogodbi. V
primeru, da pri nepremiènini obstaja predkupna pravica, bo pogodba sklenjena pod
odložnim pogojem, da bo pridobljena izjava predkupnega upravièenca o neuveljavljanju
predkupne pravice. V primeru uveljavitve le-te se celotna kupnina ponudniku vrne
brezobrestno, takoj po prejemu izjave upravièenca, da bo predkupno pravico uveljavil.
9. V primeru, da ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plaèa celotne kupnine v
dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
varšèina ostane prodajalcu.
10. Prenos lastninske pravice na premoženju in izroèitev premoženja v posest ponudnika bo
izvršena po plaèilu celotne kupnine, davšèin in stroškov v zvezi s prenosom lastništva. Ob
primopredaji bosta stranki sestavili poseben primopredajni zapisnik.
Pisna ponudba mora vsebovati:
- ime, priimek/naziv kupca ter njegov naslov,
- navedbo nepremiènine, za katero daje ponudbo,
- dokazilo o plaèani varšèini ter številko TRR za vraèilo varšèine in naziv banke v primeru, da
so izpolnjeni pogoji za vraèilo varšèine,
- ponujeno ceno,
- izjavo, da ponudba velja 90 dni od dneva oddaje ponudbe,
- izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega poziva za zbiranje ponudb,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu in osebnega dokumenta (za fiziène osebe),
- izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
- identifikacijsko številko davènega zavezanca, davèno številko fiziène osebe, matièno
številko in telefonsko številko,
- potrdilo DURS o plaèanih davkih in prispevkih.
11. Ponudbe pošljejo ponudniki po pošti na naslov: Nove KBM d.d., Sektor nabave,
investicij in splošnih poslov, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, s pripisom
"Zbiranje ponudb za nepremiènine – NE ODPIRAJ".
V. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Zbiranje ponudb bo trajalo od objave do 6. 5. 2014 do 12.00 ure.
Kot pravoèasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na
naslov: Nove KBM d.d., Sektor nabave, investicij in splošnih poslov, Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, s pripisom "Zbiranje ponudb za nepremiènine – NE
ODPIRAJ"
VI. OGLED NEPREMIÈNIN
Podrobnejše informacije in ogled nepremiènin so na voljo po predhodnem dogovoru.
Kontaktni osebi za ogled nepremiènin, ki so v lasti KBM-LEASINGA d.o.o. – Skupina
Nove KBM:
- Metka ÈUK HANŽUREJ, tel. št. 02 229 2482
- Matej KOLENC, tel. št. 02 229 2739
Kontaktna oseba za ogled nepremiènin, ki so v lasti GORICA-LEASINGA d.o.o. –
Skupina Nove KBM:
- Simon FONDA, tel. št. 05 335 3626
Kontaktni osebi za ogled nepremiènin, ki so v lasti KBM Investa d.o.o. – Skupina
Nove KBM:
- Andreja TRAFELA, tel. št. 02 229 2479
- Simon SLODEJ, tel št. 02 229 2465
Kontaktni osebi za ogled nepremiènin, ki so v lasti Nove KBM d.d.:
- Vlado VADLJA, tel. št. 02/229 2252, e-pošta: [email protected]
- Sonja HORVAT, tel št. 02 229 2843, e-pošta: [email protected]
VII. ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠÈENI O IZIDU
O izidu zbiranja ponudb bodo ponudniki obvešèeni najkasneje v 60 (šestdesetih) delovnih
dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
Maribor in Nova Gorica, 12. 4. 2014