Predšolska BZ – Mehurčki in Ringaraja

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica
Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158
[email protected] www.cresnjevec.si
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Spoštovani starši!
Predšolska bralna značka se izvaja v oddelku Zvezdica in Ringa raja.
Za osvojeno Predšolsko bralno značko je potrebno pripovedovati tri pravljice in eno govorjeno pesem.
CILJI, KI JIM BOMO SLEDILI:
Spodbujati pozitivni odnos do literature ter širiti bralno kulturo .
Razvijanje občutka za samostojno pripovedovanje in ob tem razvijanje besedišča.
Razvijati predbralne in predpisalne sposobnosti.
Razvijati domišljijo in ustvarjalnost.
Spoznavati več zvrsti literature.
Priložen seznam kakovostnih knjig vam bo v veliko pomoč, ko boste skupaj s svojim otrokom izbirali
želene vsebine. Knjige s seznama so namenjene otrokom med tretjim in šestim letom starosti.
1. Fižolček, ogelček in slamica: slovenska ljudska pravljica.
Ilustr. Marjana Šegula Miš. Prir. Marjeta Zorec. Radovljica: Didakta, 2006. (Marjetice), 18 str
2.
Friester, Paul: Sovica jokica Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Philippe Goossens. Ljubljana: Kres, 2004, 25
str. |
velike tiskane črke | gozdovi, problemi najmlajših, sove, tolažba, živali v domišljiji
3. Hindley, Judy: Mali prikupni Pošastek. Prev. Tina Mahkota. Ilustr. Jonathan Lycett-Smith.
Ljubljana: Epta, 2004. (Knjigobube), 20 str. | družina, lepo vedenje, pošasti
4. Jurca, Branka: Snežaki v vrtcu. Ilustr. Ančka Gošnik Godec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
(Čebelica; 411), 16 str. | nova izdaja, velike tiskane črke, za uro pravljic | snežaki, vrtec, zima
5. Jarman, Julia: Hej! Kaj tako smrdi? Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Garry Parsons. Ljubljana:
Alica, 2010, 25 str. | velike tiskane črke | ekologija, narava, onesnaževanje, recikliranje, živali v
domišljiji
6.
Kovač, Polonca: Klepetava želva. Ilustr. Polona Lovšin. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.
(Čebelica; 416), 18 str. | nova izdaja, nova likovna obdelava, velike tiskane črke | želve, živali v
domišljiji
7. Levstik, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico. Ilustr. Roža Piščanec. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011. (Velike slikanice), 18 str. | ponatis | dečki, družina, oblačila, pomoč, revščina
8. Makarovič, Svetlana: 2 naslova: Sapramiška, Sapramišja sreča.
9.
Makarovič, Svetlana: Veveriček posebne sorte. Ilustr. Daša Simčič. Dob pri Domžalah: Miš, 2007,
24 str. nova izdaja, nova likovna obdelava | bolezni, drugačnost, invalidi, veverice
1
10. Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka. Ilustr. Marjan Manček. Zapisal Vinko Möderndorfer.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 16 str. | ljudsko slovstvo, ponatis, velike
tiskane črke laž, živali v domišljiji
11. O miški, ki si je trebušček raztrgala: koroška ljudska pripovedka. Ilustr. Marija Vogelnik. Zap.
Marija Vogelnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. (Najdihojca), 16 str. | ljudsko slovstvo, nova
izdaja, nova likovna obdelava, velike tiskane črke | miši, Slovenija, živali v domišljiji
12. Vegri, Saša: Jure kvak kvak. Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. (Cicibanov
vrtiljak; Velike slikanice), 16 str. | dečki, hrana, preobrazbe, tete, žabe
13. Berger, Joe: Nabrita Brigita: [mala vrtavka, ki ji energije nikoli ne zmanjka]. Prev. Ana Marija
Toman. Ilustr. Joe Berger. Radovljica: Didakta, 2009, 32 str.| tipografija različna | darila, deklice,
hišni ljubljenci
14. McBratney, Sam: Trije najljubši medvedki. Prev. Bina Štampe Žmavc. Ilustr. Anita Jeram. Ljubljana:
Epta, 2004. (Knjigobube), 30 str. | za uro pravljic | družina, ljubezen, medvedi, problemi
najmlajših, samopodoba, varnost, živali v domišljiji
2