Lego tekmovanje na razredni stopnji

ŠOLSKO TEKMOVANJE
V KONSTRUIRANJU Z LEGO GRADNIKI
Letošnje šolsko tekmovanje v konstruiranju z lego gradniki je potekalo
meseca marca v šoli v Mostah. Možnost udeležbe so imeli učenci, ki so
redno obiskovali lego krožek. Učenci od 1. do 5. razreda so se med seboj
pomerili v petih kategorijah. Učenci so se preizkusili v sestavljanju
dinozavra (1. razred), helikopterja (2. razred), traktorja s priključkom
(3. razred) in avto pajka (4., 5. razred).
Tekmovalci so pod budnim očesom strokovne komisije reševali postavljen
problem in na koncu poročali o svojem delu. Naloga komisije, da iz vsake
skupine izbere najboljši model, je bila vse prej kot lahka.
Rezultati tekmovanja:
1. mesto na šolskem tekmovanju v konstruiranju z lego gradniki
so v posameznih kategorijah dosegli naslednji učenci:
-
1. razred: Žan Mavrin, 1.b
-
2. razred: Nik Uršič, 2.c
Mentorica: Polona Osolnik
-
3. razred: Žan Hafner Borzatta, 3.a
-
4. razred: Klemen Poglajen, 4.b
-
5. razred: Peter Ojsteršek, 5.a
Mentorica: Bernarda Zorman
Na regijsko tekmovanje v konstruktorstvu, ki bo 12. aprila na
Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju, so se z odlično opravljeno nalogo
uvrstili naslednji učenci:
-
za 1. triado: Nik Uršič, Žan Hafner Borzatta;
-
za 2. triado: Klemen Poglajen, Peter Ojsteršek.
Moste, 28. 3. 2013
Mentorici:
Polona Osolnik
Bernarda Zorman