Prenesi - KGZS - Zavod Novo mesto

KMETIJE:
MUC Andrej, Lokvica 7c, 8330 Metlika; ŠTERK Angela, Sodevci 2, 8342 Stari trg; PLUT Anton ,
Cerovec pri Črešnjevcu 17, 8333 Semič
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
_________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _
…ZA KORAK OD BESED K DEJANJEM – ZA LOKALNO
OSKRBO V BELI KRAJINI…
V okviru projekta LEADER LAS Dolenjska in Bela krajina: »LOKALNA OSKRBA V BELI KRAJINI…«
Spoštovani !
Razmišljate o povečanju obseg pridelave na njivskih površinah ? Razmišljate morda
tudi, da bi pridelovali jagodičje in zelenjavo in ob tem še nekaj zaslužili ?
V okviru projekta »Lokalna oskrba v Beli krajini…« želimo vzpostaviti verigo, kjer bi
hrano pridelano v Beli krajini, v Beli krajini tudi prodali. V projektu bomo pozornost
namenili pridelavi vrtnin/zelenjavi in jagodičju (maline, jagode,…).
Svoje aktivnosti želimo strniti v dva osnovna koraka:
1. ZNATI/SPOZNATI
Od meseca februarja do julija 2012 bomo organizirali 7 dnevno (prilagojeno rastni
sezoni) teoretično in praktično izobraževanje za področje pridelave zelenjave na
posestvu Kmetijske šole Grm. Izobraževanje bo brezplačno, organiziran bo
brezplačni prevoz.
Na kmetijah, ki se že ukvarjajo s pridelavo jagodičevja (maline, jagode,…) bomo
organizirali brezplačno izobraževanje za tovrstno pridelavo.
2. IMETI ZAGOTOVLJENO PRODAJO
V projektu kot partner sodeluje podjetje Domači vrt d.o.o.. V okviru projektnih
aktivnosti bomo vzpostavili verigo prodaje v obrate prehrane javnih ustanov na
območju Bele krajine.
KAKO SE NAM PRIDRUŽITE ????
- IZPOLNITE PRILOŽENO ANKETO, ki jo lahko dobite tudi na sedežih Kmetijske
svetovalne službe Črnomelj in Metlika ali na spletni strani Kmetijsko gozdarskega
zavoda Novo mesto.
Za nadaljnje informacije smo Vam na voljo: Ana Bahor: tel. 30-56-210, Tanja Judnič:
tel: 36-36-060, Natalija Pelko: 373-05-70.
Veselimo se vašega sodelovanja !
Vodja projekta:
mag. Zdenka Kramar
Pridruženi partnerji: OBČINE
ČRNOMELJ
METLIKA
SEMIČ
KMETIJE:
MUC Andrej, Lokvica 7c, 8330 Metlika; ŠTERK Angela, Sodevci 2, 8342 Stari trg; PLUT Anton ,
Cerovec pri Črešnjevcu 17, 8333 Semič
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
_________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _
ANKETNI LIST
(služi kot analiza stanja – zainteresiranih kmetijskih gospodarstev za tržno pridelavo
vrtnin/zelenjave in jagodičja)
Ime in priimek:
Naslov:
Tel. številka/mail:
KMG MID:
Status
a) zaposlen
b) nezaposlen
c) kmečki zavarovanec
Na svoji kmetiji želim:
a) pričeti s tržno pridelavo zelenjave/vrtnin
b) pričeti s tržno pridelavo jagodičja (maline, jagode,..)
Tržno pridelavo zelenjave/vrtnin bi želel (a) pridelovati na __________arov.
Zanima me pridelava naslednjih vrst vrtnin/zelenjave: ____________________________
Tržno pridelavo jagodičja bi želel (a) pridelovati na __________arov.
Zanima me pridelava naslednjih vrst jagodičja: ____________________________
Želel bi se udeležiti 7-dnevnega izobraževanja iz področja pridelave VRTNIN/ZELENJAVE
na posestvu Srednje kmetijske šole Grm
DA
NE
Želel bi se udeležiti 4-dnevnega izobraževanja iz področja pridelave JAGODIČJA na
kmetijah
DA
NE
Se zahvaljujemo za vaše sodelovanje !
Kraj in datum:___________________
Pridruženi partnerji: OBČINE
ČRNOMELJ
Podpis:______________________
METLIKA
SEMIČ
KMETIJE:
MUC Andrej, Lokvica 7c, 8330 Metlika; ŠTERK Angela, Sodevci 2, 8342 Stari trg; PLUT Anton ,
Cerovec pri Črešnjevcu 17, 8333 Semič
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
_________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __ _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _
Pridruženi partnerji: OBČINE
ČRNOMELJ
METLIKA
SEMIČ