LESTVICA in ODGOVORI

v sodelovanju z - in collaborazione con
N
E
S
[email protected]
prireja ob priliki kresovanja
organizza in occasione
del falò di San Giovanni
13. LOV NA
MRJASCA
V PETEK
21. JUNIJA 2013
... po sončnem zahodu!
NOČNI ORIENTACIJSKI POHOD PO SLEDEH ... Mr.JASCEV
VENERDÌ
21. GIUGNO 2013
... dopo il tramonto!
13. CACCIA al
CINGHIALE
ORIENTEERING NOTTURNO SULLE ORME DEI... CINGHIALI
(MrJASCEV)
[email protected] - www.facebook.com/LovNaMrjasca
LESTVICA in ODGOVORI - Classifica e RISPOSTE
KMETIJA
AZIENDA AGRICOLA
Gustin Miran
IMPRESA COSTRUZIONI RESTAURI
TAIARIOL
ALESSANDRO
Località Padriciano, 54 - 34149 Trieste
Tel. 348 7104876
antenne TV-SAT
sistemi antifurto
reti LAN
Padriciano-Padriče, 193
Tel. 040 226445
Cell. 3383204961
e-mail: [email protected]
347 2444864 - 393 9221181
Darko Malalan
Darko Malalan
STAMPA DIGITALE
GRAFICHE MILLO - TS
Slavec
Malalan di Darko Malalan & C. s.n.c.
Malalan di Darko Malalan & C. s.n.c.Via Nazionale 28 Opicina (Trieste) 34151 • Narodna ul. 28Padriče
Opcˇine (Trst)
34151 37 (TS)
- Padriciano
• Narodna
• (GSM SLO 031.552744)
Via Nazionale 28 Opicina (Trieste) 34151 Tel.
ul. 28 Opc•ˇine
34151
+39.040211465
Fax(Trst)
+39.040211441
Tel. 040 226879
• (GSM
• [email protected] • www.malalan.com
Tel. +39.040211465 • Fax +39.040211441
SLO 031.552744)
P. IVA
00588120329
P. IVA 00588120329 • [email protected] • www.malalan.com
di Cotic
Bojana
Kmetija
Azienda agricola
VIDALI
Bazovica - Basovizza
soluzioni grafiche
grafične storitve
www.pika.it
[email protected]
13. LOV na MRJASCA - Caccia al cinghiale 2013
LESTVICA - CLASSIFICA
MESTO
CLASS.
SKUPINA
GRUPPO
K. TOČKE
LANTERNE
ČAS TEKME
TEMPO GARA
SKUPNO NAPAK (Y)
SBAGLI TOTALI (Y)
KAZEN (10 min x Y)
PENALITÀ (10min x Y)
SKUPNI ČAS
TEMPO TOTALE
10
20
40
50
50
20
20
60
40
50
50
60
50
60
30
90
40
50
60
80
80
20
110
70
120
60
120
20
130
180
200
1:47
1:57
2:03
2:12
2:12
2:26
2:32
2:35
2:40
2:59
3:03
3:03
3:03
3:05
3:13
3:14
3:26
3:40
3:45
3:53
2:52
3:05
3:36
4:00
4:19
2:58
4:02
3:39
5:56
6:10
6:28
50
50
50
3:09
3:10
2:54
DOLGA PROGA - PERCORSO LUNGO
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
  8 - anonima enduristi
20 - I precari
24 - i conigli
27 - VISINTINICStrimtim
16 -ALDO’S TEAM
31 - U WISTA MERJASCOU*
29 - I sgaj
19 - i quadriatleti
10 - imbr(i)aghemose climbing team
18 - bor
13 - KLAPA OD SERA
30 - TOMMY’S ANGELS
  9 - TUPATAM
11- vaganti
26 - gambadilegno
21 - ADS Trieste - giovani
25 - marasma
22 - i mosolo
28 - pro lorenzo girls*
12 - canotaggio fioi
15 - nico and the wailers
  6 - luna puhna
  5 - the hrčkis
23 - X-files
17 - missing in carso
  7 - Viva l’a e po bon
  2 - mlade p’dričarje
14 - polazzo
32 - GRAJŽ TEAM
33 - allenalamalamente
34 - senza nome
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
2
7
7
4
4
1:37
1:37
1:23
1:22
1:22
2:06
2:12
1:35
2:00
2:09
2:13
2:03
2:13
2:05
2:43
1:44
2:46
2:50
2:45
2:33
1:32
2:45
1:46
2:50
2:19
1:58
2:02
3:19
3:46
3:10
3:08
1
2
4
5
5
2
2
6
4
5
5
6
5
6
3
9
4
5
6
8
8
2
11
7
12
6
12
2
13
18
20
DRUŽINSKA PROGA - PERCORSO FAMIGLIA
1.
2.
3.
  4 - HITRI
  3 - KRAŠKI SRNJAKI
  1 - KRESNIČKE
6
6
5
2:19
2:20
2:04
5
5
5
* ženska ekipa - squadra femminile
[email protected] - www.facebook.com/LovNaMrjasca
1) Mrjasec in miš tehtata skupaj en stot in 100 gramov. Mrjasc tehta en stot več kot miš.
Koliko torej tehtata mrjasc in miš?
1) Un cinghiale e un topo pesano insieme un quintale e cento grammi.
Il cinghiale pesa un quintale più del topo. Quanto pesa ciascuno dei due animali?
MRJASC = 100.050 g
CINGHIALE = 100.050 g
MIŠ = 0,05 kg
TOPO = 0,05kg
2) V vrečko naberi 0,33 funta ZELENIH LISTOV JESENA. 129g - 169g
2) Nel sacchetto raccogli 0,33 libbre di foglie verdi di frassino. 129g - 169g
3) Razdalja med dvema drogovoma z žarnico, cestne razsvetljave, pred hišama
3) Distanza tra i due pali, con la lampada della illuminazione pubblica
št. 79 in 233 na Padričah: 0,0118 - 0,0129 morskih milj
dinanzi alle case n°79 e n°233 a Padriciano: 0,0118 - 0,0129 miglia nautiche
4) Poberi in spravi v priloženi plastični žepek lIST bodaka (Carduus).
4) Raccogli e metti nell’apposita bustina una FOGLIA di CARDO (Carduus).
5) Ploščina okrogle cestne table “Prepovedan promet v obeh smereh” : 0,25 - 0,31 m2
5) Area del segnale stradale rotondo “Divieto di transito”: 0,25 - 0,31 m2
6) Štartal si: A) iz PARKA GLOBOJNER
6) Sei partito dal: a) PARCO GLOBOJNER
B) iz PARKA OBELISK
C) iz PARKA KUGY
b) PARCO OBELISCO
c) PARCO KUGY
7) Poišči INFO tablo označeno na karti s črko X. Kateri mestni predel je na fotografiji?
A) KATINARA B) ŠKEDENJ C) PODLONJER
7) Trova la tabella informativa segnata sulla carta con la lettera X. Quale rione c’è nella foto?
A) CATTINARA B) SERVOLA C) SOTTOLONGERA
8) Iz kontrolne točke 8 v zračni črti 150 metrov v smeri proti SEVERU je dolina.
Kaj se nahaja na dnu te doline?
A) BRLOG MERJASCEV B) MLAKA C) RAZBITINA AVTA
8) Dal punto di controllo 8, 150 metri in linea d’aria verso NORD si trova una dolina.
Cosa c’è in fondo alla dolina?
A) TANA DEI CINGHIALI B) POZZA d’ACQUA C) ROTTAME DI AUTO
9) Kaj obesi Padričar na vhodna vrata na predvečer Sv. Ivana?
A) VEJO RUJA B) VENČEK C) STRAŠILO
9) Cosa appende l’abitante di Padriciano all’entrata della casa alla vigilia di San Giovanni?
A) RAMO di SOMMACO B) CORONCINA DI FIORI C) SPAVENTAPASSERI
10) Poišči točko označeno na karti s črko Z. Tu se nahaja podrto drevo.
10) Trova il punto segnato sulla cartina con la lettera Z. Qui si trova un albero abbattuto.
Katere vrste?______BOR __ali __ČRNI BOR____ali __ IGLAVEC__
Di quale specie? _____PINO__o __PINO NERO_o __ AGHIFOGLIE___
11) “Enogastronomska” kontrolna točka 7. Kateri domači proizvod si pokusil?
VINO kmečkega turizma GRGIČ: A) SAUVIGNON B) VITOVSKO C) MALVAZIJO SIR kmetije VIDALI s časom zorenja: A) 30 dni
B) 180 dni
C) 90 dni
11) Punto di controllo enogastronomico nr° 7. Quale prodotto locale hai degustato?
VINO dell’agriturismo GRGIČ:
A) SAUVIGNON B) VITOVSKA C) MALVASIA Formaggio dell’az. agricola VIDALI stagionato da: A) 30 gg B) 180 gg
C) 90 gg
12) Pet živali je izgubilo rogove! Poveži le 3 pravilne!
12) Cinque animali hanno perso le corna! Collega solamente le 3 esatte!
GAMS JELEN
SEVERNI JELEN
SRNA LOS
13) Računajmo!.. že spet! ;-)
CAMOSCIO
ALCE
št. ČEŠENJ
1
n° CILIEGI
6
n° TIGLI
+
6
št. LIP
24
Število železnih, navpičnih stebričkov, (1,5x1,5 cm)
na železnih vratih pred vhodom v jamo SALCER.
24
n° di sbarre di ferro (1,5x1,5 cm), verticali,
sul cancello all’entrata della grotta SALCER.
32
hišna številka kjer je enogastronomska točka
32
numero civico della casa dove c’è il punto enogastronomico
+
–
+
–
+
+
3570
3570
vsota obeh datumov na kamnitem “prestolu” na vaškem trgu
=
=
3569
14) Splezaj na najvišji vrh označen na karti! V katero smer moraš gledati,
da vidiš stolpa katinarske bolnišnice:
1) VZHOD 2) JUG
3) ZAHOD
CAPRIOLO
Nel nuovo parko ZAD za KAL di fronte all’arrivo abbiamo appena piantato 7 nuovi alberi. Quanti tigli e quanti ciliegi?
+
8
RENNA
13) Calcoliamo! ... e de novo! ;-)
V novem parku ZAD za KAL nasproti cilja smo
posadili 7 mladih dreves. Koliko lip in koliko češenj?
1
CERVO
Začrtaj daljico med najbolj zahodno kontrolno točko, in kontrolno točko N;
N = enak številu pravilnega odgovora na vprašanje 14. =2 Daljica preseče
eno dolino. V tej dolini se skriva točka 8!
somma delle due date sul “trono” di pietra in piazzetta del paese
3569
14) Raggiungi la vetta del monte più alto segnato sulla carta! Verso quale
direzione devi guardare per vedere le due torri dell’ospedale di CATTINARA?
1) EST
2) SUD
3) OVEST
8
Traccia una linea retta tra il punto di controllo più a ovest ed il punto di
controllo N; N = numero della risposta esatta alla domanda 14 =2. La
retta passa sopra una dolina. In questa dolina si nasconde il punto 8!