Navodila za uporabo

Trgovina Delko d.o.o , Šmartinska cesta 152 , 1000 Ljubljana & Ebax
tel.: 01 541 51 60 • email: [email protected] • spletna stran: www.ebax.si
Navodila za uporabo
#AX-000210-01M1
#AX-000210-01M2
#AX-000210-02
#AX-000210-03
#AX-000210-04
# AX-000215-01M1
# AX-000215-01M2
# AX-000215-02
# AX-000215-03
# AX-000215-04
Uporaba radijskega sistema
Radijski sistem je namenjen izključno krmiljenju modela, v katerega je vgrajen - torej modela ki je v tem
kompletu. Vsaka predelava / dodelava in/ali sprememba radijskega sistema je prepovedana zaradi vaše
varnosti in zaradi zakonskih razlogov. Radijski sistem se lahko uporablja izključno v namen, za katerega je
bil konstruiran in certificiran.
Posebna Opomba
Ta radijski sistem uporablja tako imenovano ISM frekvenco. Zaradi tega lahko pride do motenj v radijski
povezavi, ki nastanejo zaradi uporabe drugih sistemov.
Teritorialne omejitve
Radijski sistem je dovoljen za uporabo in prodajo v naslednjih državah: AT, BE, DE, DK, IT, NL, GB, ES. V
drugih državah, boste morali preveriti veljavnost in usklajenost z zakonskimi predpisi.
Odstranjevanje
Odstranite odpadne elektronske dele in baterije skladno z veljavno zakonodajo .
KORAK 1 : POLNJENJE LI-PO BATERIJE
Priključite napajalnik na polnilnik. Prižgejo se
trije zeleni LED svetlobni indikatorji.
Priključite Li-Po baterijo na 2S izhod
polnilnika. Dva LED svetlobna indikatorja
bosta svetila rdeče. Ko se baterija napolni,
bosta oba LED svetlobna indikatorja svetila v
zeleni barvi.
Začni polnjenje 2S
Popolnoma napolnjena 2S
Začni polnjenje 3S
Popolnoma napolnjena 3S
KORAK 2: NAMEŠČANJE BATERIJ
Baterije vstavite v oddajnik (8 kosov LR-6 velikost AA),kot je prikazano na sliki. Pozorno
preverite pravilno polariteto.
Uporabljajte izključno nove alkalne ali pa
popolnova sveže napolnjene polnilne baterije
KORAK 3 : SESTAVA REPA
Korak 3.1
Nanesite lepilo na trup na območje,
ki je prikazano na sliki
Korak 3.2
Vstavite nosilec višinskega krmila
na trup.
Epoksi lepilo
mix razmerje 1:1
Korak 3.3
Nanesite lepilo na trup na območje,
ki je prikazano na sliki
Korak 3.4
Vstavite nosilec smernega krmila na
trup.
Korak 3.5
Pritrdite krilo na trup s priloženimi
gumijastimi trakovi.
Pozorno preverite poravnavo
smernega krmila, višinskega krmila in
krila.
KORAK 4: SESTAVLJANJE KRIL
Vstavite vezni člen kril kot prikazuje slika.
Pritrdite krilo na trup
Pritrdite še drugo krilo kot prikazuje slika
KORAK 5 : SESTAVA PROPELERJA
Namestite adapter propelerja
Namestite propeler
Namestite gumijast obroč
KORAK 6 : ODDAJNIK
1 Kanal 5
17 "Dual Rate" nastavitev : 50% višinsko krmilo & krilce
5 Zaznava nizke napetosti
13 Indikator delovanja
2 Fina nastavitev plina
16 Fina nastavitev višinskega krmila
15 Krmilna palica za višinsko krmilo in elerone (krilca)
3 Krmilna palica za nadzor plina in
smernega krmila
4 Fina nastavitev smernega krmila
14 Trimer za elerone(fina nastavitev krilc)
11 Stikalo za vklop in izklop
12 Priklop za napajanje
SW 4 smerno krmilo - stikalo za
SW 5 V-rep mixer stikalo
obratno delovanje
SW 3 moč motorja - stikalo za
obratno delovanje
SW 2 višinsko krmilo - stikalo za
obratno delovanje
SW 1 krilce (eleroni) - stikalo za
obratno delovanje
1 Kanal 5
2 Fina nastavitev plina
1 Ročica za nadzor plina
3
4 Fina nastavitev višinskega krmila
5 Zaznava nizke napetosti
višinsko
krmilo
plin
/motor
6 SW 1 krilce (eleroni) - stikalo za obratno delovanje
7 SW 2 višinsko krmilo - stikalo za obratno delovanje
8 SW 3 moč motorja - stikalo za obratno delovanje
9 SW 4 smerno krmilo - stikalo za obratno delovanje
smerno
krmilo
krilca
(eleroni)
10 SW 5 V-rep mixer stikalo
11 Stikalo za vklop in izklop
12 Priklop za napajanje
eleroni (krilca)i
mixer
višinsko krmilo)i
smerno krmilo
plin
13 Indikator delovanja
14 Trimer za elerone(fina nastavitev krilc)
15 Krmilna palica za višinsko krmilo in elerone (krilca)
16 Fina nastavitev višinskega krmila
17 "Dual Rate" nastavitev : 50% višinsko krmilo & krilce
STEP 7 : SHEMA VEZAVE ZA OBE VERZIJI
MOTOR
ESC (elektronski
nadzor kitrosti
BATERIJA
višinsko krmiloi
smerno krmilo
ESC (elektronski
nadzor hitrosti
BATERIJA
smerno krmilo
višinsko krmilo
eleroni (krilca) 1
eleroni (krilca) 2
višinsko
krmilo
Plin
/motor
smerno
krmilo
eleroni (krilca)
višinsko krmilo)
krilca
(eleroni)
mixer
smerno krmilo
plin
KORAK 8 : KONTROLE TX
Nastavitve oddajnika za ALFA 139 2X
korak 8.1
Vsa stikala za obratno delovanje servo
motorjev nastavi v položaj, kot je prikazano:
CH 1 Eleroni (krilca) = GOR
CH 2 Višinsko krmilo = DOL
CH 3 Moč motorja/plin = DOL
CH 4 Smerno krmilo= DOL
MIX = DOL
.
korak 8.2
Nastavi vse trimerje v srednji položaj.
Zvočni signal trimerja
korak 8.3
Premakni ročico za plin v najnižji položaj, kot
je prikazano . Za način 2 = leva palica
korak 8.4
Vključi oddajnik
Nastavitve oddajnika za ALFA 139 3X - ELERONI / KRILCA
korak 8.1
Vsa stikala za obratno delovanje servo
motorjev nastavi v položaj, kot je prikazano:
CH 1 Eleroni (krilca) = GOR
CH 2 Višinsko krmilo = DOL
CH 3 Moč motorja/plin = DOL
CH 4 Smerno krmilo= GOR
MIX = DOL
.
korak 8.2
Nastavi vse trimerje v srednji položaj.
Zvočni signal trimerja
korak 8.3
Premakni ročico za plin v najnižji položaj, kot
je prikazano . Za način 2 = leva palica
korak 8.4
Vključi oddajnik
KORAK 9 : PRIKLJUČI LI-PO BATERIJO
Vstavite Li-Po baterijski paket 7.4 V v zanjo predviden prostor
KORAK 10 : SESTAVA PALICE REPA
Nadaljujte s testiranjem servo motorjev. Oddajnik
mora biti vklopljen in baterijski paket mora biti
povezan. Prepričajte se, da so trimerji za smerno
krmilo, višinsko krmilo in elerone v srednjem položaju.
Pritrdite palico na kontrole. Pozorno preverite, če sta
nosilca smernega in višinskega krmila v nevtralnem
položaju (slika 1). Če nista, ustrezno prilagodite
potisno palico.
Začetniki: Prosimo, povežite priključek na palici na
zunanjo luknjo.
Napredni uporabniki: palico lahko premaknete proti
notranji luknji za večje gibanja krilc.
Slika 1
pravilno
položaj za začetnike
nepravilno
položaj napredne
uporabnike
nepravilno
Zunanja luknja = manj potiska
Notranja luknja = več potiska
manj premika
več premika
KORAK 11 : PREVERITE FUNKCIJE
LEVO
DESNO
LEVO
DESNO
DOL
GOR
IZKLOP
MOTORJA
VKLOP
MOTORJA
KORAK 12 : LETENJE
Vedno izberite široko odprt prostor brez ovir za letenje vašega radijsko nadzorovanega modela.
VAŠEGA MODELA NE SMETE UPORAVLJATI IN LETETI Z NJIM :
•
•
•
•
V bližini napetostnih vodnikov / drogovi, kabli v zraku, elektro napeljava ...
V bližini javnih cest ali katerega koli javnega prometa
Na igriščih in javnih parkih
V bližini železnice
•
V bližini hiš in zgradb
PREVERITE HITROST IN SMER VETRA
vzlet
veter
veter
•
•
•
•
Letalo vedno startajte oz. lansirajte proti vetru
Letalo vedno startajte nežno in horizontalno
Ob pristanku pazite na to, da vedno pristajajte proti vetru
Komande premikajte in uporabljate počasi in z občutkon
pristanek
veter
POSTOPEK POVEZOVANJA
2. korak: Vstavite LINK kabel v BATT izhod
3. korak: Povežite baterijo
5 korak : Pritisnite in držite gumb LINK
6. korak: Vklopite radio
Korak 7: Ko je sprejeta POVEZAVA
(LINKING) bo LED svetil neprekinjeno.
8. korak: Odklopite baterijo
9. korak: Izključite LINK kabel
10. korak: Vklopite oddajnik
Korak 11: Povežite baterijo in preizkusite
delovanje vseh funkcij.
1. korak: Vzemite LINK kabel
4. korak: LED začne utripati
REZERVNI DELI
ALPHA 139 2X REZERVNI DELI
AX-00210-100
AX-00210-101
AX-00210-102
AX-00210-103
AX-00210-104
AX-00210-105
AX-00210-110
AX-00210-120
AX-00350-110
AX-00326
AX-00320-110
AX-00305-101
AX-00305-102
AX-00361-100
AX-00361-200
AX-00330-150
"ALPHA 139 2-3X" Propeler (2 kosa)
"ALPHA 139 2X" Trup z montažo (zelena barva)
"ALPHA 139 2-3X" set glavnih kril (CFK krilo vključeno)
"ALPHA 139 2-3X" CFK rezervno krilo
"ALPHA 139 2-3X" plošča za višinko & smerno krmilo
"ALPHA 139 2-3X" Canopy
"ALPHA 139 2X" DC Elektromotor tipa 400
"ALPHA 139 2X" Decal list (zelen, črn)
Li-Po baterija 7,4 V 1300mAh
Axion Link 6-Ch RX 2.4GHz
Servo 9.0g
AX-4 CT 2.4GHz Axion Link oddajnik "Mode 1"
AX-4 CT 2.4GHz Axion Link oddajnik "Mode 2"
Li-Po polnilnik z balanserjem - 2 in 3 celice, 12V DC vhod
Napajanje za polnilnik z balanserjem Li-Po 2 in 3 celice
ESC 15A za krtačni motor, Ni-xx 5-10, 2-3 Li-Po celice
ALPHA 139 3X REZERVNI DELI
AX-00210-100
AX-00215-101
AX-00210-102
AX-00210-103
AX-00210-104
AX-00210-105
AX-00215-110
AX-00215-120
AX-00350-110
AX-00326
AX-00320-110
AX-00305-101
AX-00305-102
AX-00361-100
AX-00361-200
AX-00331-150
"ALPHA 139 2-3X" Propeler (2 kos)
"ALPHA 139 BL 3X" Trup z montažo (oranžna barva)
"ALPHA 139 2-3X" set glevnih kril (CFK rezervno krilo vključeno)
"ALPHA 139 2-3X" CFK krilo povezovalno
"ALPHA 139 2-3X" plošča za višinsko & smerno krmilo
"ALPHA 139 2-3X" Canopy
"ALPHA 139 BL 3X" Brezkrtačni elektromotor 2835
"ALPHA 139 BL 3X" Decal list (Oranžno-črna)
Li-Po baterija 7,4 V 1300mAh
Axion Link 6-Ch RX 2.4GHz
Servo 9.0g
AX-4 CT 2.4GHz Axion Link oddajnik "Mode 1"
AX-4 CT 2.4GHz Axion Link oddajnik "Mode 2"
Li-Po polnilnik z balanserjem - 2 in 3 celice, 12V DC vhod
Napajanje za polnilnik z balanserjem Li-Po 2 in 3 celice
ESC 15A za krtačni motor, Ni-xx 5-10, 2-3 Li-Po celice
Izjava o skladnosti
v skladu z direktivo 1999/5/EC (R&TTE)
Izjavljam, da je izdelek:
AXION RC ALPHA 139 RTF
Vrsta (ime proizvoda, Tip):
ALPHA 139 + AX-4CT oddajnik
Predvideni namen:
RC radijski nadzor
Oprema razred:
Class II
JE skladen z zahtevami 3 odstavka in ostalih določil Direktive 1999/5/EC, če je uporabljena v predpisan
namen.
zahteve glede varnosti in zdravja v skladu s členom 3.1.a
Uporabljeni standardi :
zahteve v zvezi z elektromagnetno združljivostjo na podlagi člena 3.1.b
Uporabljeni standardi :
EN 60215 + A1 + A2 EN 50371
EN 301 489-1 EN 301 489-3
Ukrepi za učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra v skladu s členom 3.2
Uporabljeni standardi :
EN 300 440-1 EN 300 440-2
Izdelovalec / Odgovorna oseba
Axion RC Europe, Geelseweg 80, 2250 Olen, Belgium
Stefan Engelen Olen, 18. Maj 2011
POMEMBNO OBVESTILO
• Ta model je primeren za uporabo oseb , ki so strarejše od 14 let.Model lahko uporabljajo
izključno pod nadzorom staršev.
• Pazite da vaši lasje ali deli oblačil ne pridejo v kontakt s propelerjem
• Izključite daljinski upravljalnik in model letala, ko nista v uporabi
• Odstrani baterije iz daljinskega upravljalca, ko ni v uporabi
• Vedno imejte model pod nadzorom, med letom ga neprekinjeno opazujte
• Uporabljajte visoko kakovostne alkalne baterije ali pa visokokvalitetne polnilne baterije za
kontroler /oddajnik.
• Takoj ko opazite zmanjšano odzivnost zamenjte baterije
• Navodila shranite za kasnejšo uporabo.
• Izdelek uporavljate dosledno v skladu z priloženimi navodili
• Z izdelkom ne letite v bližini oseb, živali, odprte vode ali energetskih napetostnih napeljav.
• Izdelek ni primeren za osebe z omejeno in/ali zmanjšano zmožnostjo nadzora .
• Pred prvo uporabo (poletom) predlagamo da poiščete pomoč in inštrukcije pri izkušenem R/C
modelarju-pilotu.
VARNOSTNI NASVET PRI UPORABI BATERIJ








Nikoli ne polnite ne-polnilnih baterij!
Odstrani polnilne baterije oddajnika pred polnjenjem.
Nikoli ne uporabljajte različnih tipov baterij, in nikoli ne uporabljajte stare in nove
baterije istočasno!
Uporabite samo s strani proizvajalca priporočene baterije
Pri vstavljanju baterij pazite na polariteto (+ in -).
Odstranite baterije iz daljinskega upravljalca, ko ni v uporabi
Ne kratkostičite priložene priključke.
Odstrani baterije iz daljinskega upravljalca, ko ni v uporabi dlje časa
Ta izdelek uporablja polnilne Li-Po baterije.
Vedno se držite naslednjih varnostni navodil:










Uporabljajte izključno priloženi polnilnik za polnjenje priložene baterije.
Baterijo polnite vedno na ognjevarni podlagi in v ognjeodpornem okolju.
Polnjenjenje mora potekati pod nadzorom odrasle odgovorne osebe !
Vedno se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.
Kontakti ne smejo biti izključeni ali v kratkem stiku.
Nikoli ne razstavljajte ali spreminjajte baterijskih kontaktov
Ne poškoduj in ne luknjaj baterijskih celic - nevarnost eksplozije !
Baterije hrani izven dosega otrok.
Nikoli ne izvajaj kakršnih koli sprememb, predelav in/ali dodelav . Neupoštevanje teh
navodil lahko povzroči nastanek škode in/ali poškodb.
Po koncu uporabe vedno izključite letalo in daljinski upravljalec da se izognete
neželjenemu delovanju in nepotrebnemu izpraznjenju baterij.
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI


Kot proizvajalec, AXION RC ni v položaj, da vpliva na vaš način sestave modela, niti
kako boste namestili, upravljali in vzdrževali posamezne komponente kompleta. Zato smo
dolžni zavrniti vse odgovornosti za izgubo, škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi
nekompetentne ali nepravilne uporabe in delovanja naših izdelkov, ali ki so povezani s
takšnim delovanjem na kakršen koli način.
Če ni drugače predpisano z zavezujočo zakonodajo, je obveznost AXION podjetje RC za
plačilo odškodnine, ne glede na uporabljen pravni argument, omejena na nakupno
vrednost izdelka, ki je bil vpleten v škodni primer. To ne velja, če je AXION RC ugotovi,
da je predmet ni bil uporabljen v predvidene namene , ali da je škoda nastala zaradi
neupoštevanja navodil in/ali malomarnosti pri uporabi izdelka.
Po izteku življenske dobe izdelka prosimo ostranite vse baterije iz izdelka in jih oddajte na za to z
zakonom predvideno zbirno mesto.Odpadno električno in elektronsko opremo odložite na z
zakonom predpisan način. Vaš prodajalec vam bo priskrbel spisek predvidenih prevzemnih
lokacij v vašem okolju. Dosledno upoštevajte zakonska določila. Hvala za vaše sodelovanje!
G A R A N C I J S K I
DOBAVITELJ – DISTRIBUTER:
DELKO d.o.o.,
L I S T
PRODAJALEC:
Šm a rti ns k a c e st a 1 5 2, 1 0 0 0 Lj u bl j a n a
tel: (01) 541 – 51 – 60
-
fax: (01) 585 – 14 – 33
PROIZVAJALEC
Označen na embalaži ali na izdelku
( ŽIG IN PODPIS )
NAZIV BLAGA:
DATUM IZROČITVE:
št. RAČUNA:
_______________________
_______________________
_______________________
GA R A NC I JS K I R O K : 1 L ET O ( 1 2 m es e c ev )
GARANCIJA VELJA SAMO OB PREDLOŽITVI ORIGINALNEGA RAČUNA IN GARANCIJSKEGA LISTA! GARANCIJO
UVELJAVLJATE NA PRODAJNEM MESTU, KJER STE BLAGO KUPILI ALI NA SEDEŽU DOBAVITELJA -DISTRIBUTERJA!
D obavitelj-D istri buter prevzema v garan ci jskem roku za izdelek naslednje obveznosti:
G ar a n cij s ki P o g oj i
1. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije.
2. Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in velja 1 leto (12 mesecev).
3. Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili ali v Delko d.o.o.
4. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
5. Dobavitelj-Distributer jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, v katerem bo na lastne stroške
odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi. Zagotovljen je servis in
nadomestni deli še 3 leta po preteku garancije.
6. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je
trajalo popravilo.
7. Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo
plačanega zneska.
8. Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi: popravila v nepooblaščeni delavnici, vgrajevanja neprimernih
delov ali predelave, neupoštevanja navodil o uporabi, mehanskih poškodb, višje sile (udar strele, prenapetosti v omrežju,
poplava, požar, ipd).
9. Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznos ti.
10. Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve.
11. Seznam pooblaščenih servisov: Delko d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
tel: (01) 541–51–60 - fax: (01) 585–14–33 e-pošta: [email protected] - spletna stran: http://www.delko.si
POMEMBNA OBVESTILA - Pred uporabo izdelka podrobno preberite navodila.
Za vsa dodatna vprašanja glede varne uporabe izdelka povprašajte distributerja pred prvo uporabo izdelka ! Zaradi varnostnih, zakonskih
in garancijskih razlogov predelava in/ali sprememba izdelka nista dovoljeni. Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov lahko
izdelek uporabljate izključno za namen in v obsegu, ki je predviden s strani proizvajalca.
OBVESTILO O RAVNANJU Z IZDELKOM PO KONCU NJEGOVE UPORABE
Kupce obveščamo, da je podjetje Delko d.o.o. vključeno v sistem ravnanja z odpadno elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi baterijami in
akumulatorji (OBA) družbe Interseroh d.o.o. Seznam zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko odpadno električno in elektronsko opremo
ter izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate
tudi najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki – komunalno podjetje.
ODSTRANITEV odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) V SKLADU Z DIREKTIVO 2002/96/ES
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z drugimi
gospodinjskimi odpadki – odstranitev tega izdelka med gospodinjske odpadke je prepovedana. Izdelek mora biti odstranjen skladno z
direktivo 2002/96/ES in lokalnimi predpisi, ki predpisujejo postopek odstranjevanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).
Vaša dolžnost je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru
vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Vašo odpadno
električno in elektronsko opremo lahko brezplačno oddate tudi distributerju neposredno ob nabavi nove električne oziroma elektronske opreme. S tem
izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja.
Ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za
zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji
izdelan in s tem prihranek energije in surovin. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste opremo kupili.
ODSTRANITEV ODPADNIH Baterij IN AKUMULATORJEV (OBA) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/66/ES
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da morate baterije in akumulatorje, ki so v uporabi v tem
izdelku, ločiti od običajnih gospodinjskih odpadkov v skladu z EU direktivo 2006/66/ES in lokalnimi predpisi,ki predpisujejo postopek
odstranjevanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA).
Vaša dolžnost je, da izrabljene baterije in akumulatorje predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne
skupnosti oz. zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA). Vaše izrabljene baterije in akumulatorje lahko
brezplačno oddate tudi v vseh trgovinah, kjer prodajajo baterije in akumulatorje. S tem izpolnjujete zakonsko dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu
okolja.
Če je pod desno prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z Direktivo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina
(Hg=živo srebro, Cd=kadmij, Pb=svinec) v koncentraciji, ki presega dovoljeno koncentracijo, predpisano v Direktivi. Če izdelek vsebuje baterije, ki jih ni
mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti uporabnika, se direktiva OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) nanaša na ta izdelek,
zato morate izdelek predati pooblaščenemu zbirnemu centru za OEEO. Zbirni center zatem z ustreznimi ukrepi poskrbi za recikliranje in predelavo
izdelka, vključno z baterijami.