temelji managementa - Moje izvedbe predmetov

Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
UČNI NAČRT:
CELOVITA NAVODILA ZA DELO
PRI PREDMETU S POMEMBNIMI DATUMI
IN OBVEZNOSTMI ZA PRISTOP K IZPITU
pri predmetu
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski
in doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
Študijsko leto 2011/2012
"Najboljša pot vodi zmeraj naprej."
Helen Keller
-1-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
UČNI NAČRT PRI PREDMETU S
TERMINSKIM PLANOM DELA PRI PREDMETU
1. Terminski načrt predavanj pri predmetu Temelji managementa
Teden:
Datum predavanj:
Izvajalec – pedagog:
Naslov –tema predavanja glede na učni načrt:
1
torek, 4. 10. 2011
prof. dr. Vlado Dimovski
Uvodno predavanje pri predmetu (načrt dela)
- predstavitev vsebine predmeta z učnimi cilji in obveznostmi
2
torek, 11. 10. 2011
prof. dr. Vlado Dimovski
Temelji pojmi o managementu - 1. del
3
torek, 18. 10. 2011
prof. dr. Vlado Dimovski
Temelji pojmi o managementu - 2. del
4
torek, 25. 10. 2011
prof. dr. Vlado Dimovski
Funkcija planiranja - 1. del
-
torek, 1.11.2011 – ni predavanj – praznik Dan spomina na mrtve
5
torek, 8. 11. 2011
prof. dr. Vlado Dimovski
Funkcija planiranja - 2. del
6
torek, 15. 11. 2011
prof. dr. Vlado Dimovski
Funkcija organiziranja
7
torek, 22. 11. 2011
doc. dr. Sandra Penger
Funkcija vodenja - 1. del
8
torek, 29. 11. 2011
doc. dr. Sandra Penger
Funkcija vodenja - 2. del
9
torek, 6. 12. 2011
doc. dr. Sandra Penger
Funkcija kontroliranja - 1. del
10
torek, 13. 12. 2011
doc. dr. Sandra Penger
Funkcija kontroliranja - 2. del
11
torek, 20. 12. 2011
doc. dr. Sandra Penger
Trendi sodobnega managementa in prihodnji izzivi:
Zbiranje tematskih sklopov vprašanj študentov za gosta iz prakse
– Priprava študentov na obisk managerja/ke
-
torek, 27. 12. 2011 – ni predavanj – prazniki
12
torek, 3. 1. 2012
doc. dr. Sandra Penger
*Gostovanje ugledih managerjev iz prakse
13
torek, 10. 1. 2012
doc. dr. Sandra Penger
Sklepno predavanje
- kratka ponovitev snovi ter napotki pred izpitom
Opomba: predavanja potekajo po sledečem razporedu:
UPEŠ skupine 1-6 (11.00-13.00): dvorana Mobitel (PD)
UPEŠ skupine 7-12 (13:00-15:00): dvorana Mobitel (PD)
VPŠ skupine 1-8 (9:00-11:00): dvorana Mercator (VD)
*Gostovanje ugledih managerjev iz prakse - lahko pride do spremembe termina obiska gosta zaradi uskladitve termina s številnimi delovnimi
obveznostmi gosta
-2-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
2. Terminski načrt vaj pri predmetu Temelji managementa
Teden:
Datum izvedbe vaj
Tematika vaj
1
17. 10. - 21. 10. 2011
Uvodne vaje: Navodila za delo pri vajah in predmetu
Predstavitev obveznosti in zadolžitev
2
24. 10. - 28. 10. 2011
Temeljni pojmi o managementu
Uspešni mangerji in predstavitev slovenskega managerja leta 2011
3
31. 10. - 4. 11. 2011
Vloga sodobnega managementa v organizacijah
Dne 1. 11. 2011 ni vaj – Dan spomina na mrtve
4
7. 11. - 11. 11. 2011
Funkcija planiranja v praksi
5
21. 11. - 25. 11. 2011
Funkcija organiziranja v praksi
Primeri organizacijskih struktur v praksi
7
28. 11. - 2. 12. 2011
Učeča se organizacija in ustvarjalno delovno okolje
8
5. 12. - 9. 12. 2011
Osnove vodenja ter modeli vodenja
(Ne)organizirani vodja
9
12. 12. - 16. 12. 2011
Motivacija
10
19. 12. - 23. 12. 2011
Funkcija kontroliranja
-
V tednu od 26. 12. 2011 ni vaj – prazniki
11
2. 1. - 6. 1. 2012
Priprava pred izpitom
Študija primera združitve vseh štirih funkcij managementa
Razpored vaj, glede na vodjo vaj, termin in učilnico – VPŠ:
Grah
VPŠ.1
tor
16-18
P-128
Peterlin
VPŠ.2
tor
15:30-17
P-125
Turk
VPŠ.3
sre
9:30-11
P-005
Peterlin
VPŠ.4
pon
13-15
P-007
Peterlin
VPŠ.5
pon
11-13
P-007
Šalamon
VPŠ.6
sre
16-18
P-127
Turk
VPŠ.7
sre
8-9:30
P-005
Peterlin
VPŠ.8
tor
14-15:30
P-125
Razpored vaj, glede na vodjo vaj, termin in učilnico – UPEŠ:
Turk
UPEŠ.1
pet
11-13
P-125
Černe
UPEŠ.2
čet
9:30-11
P-215
Černe
UPEŠ.3
čet
8-9:30
P-215
Marič
UPEŠ.4
tor
13-15
P-007
Šalamon
UPEŠ.5
pon
17:30-19
P-125
Šalamon
UPEŠ.6
pon
16-17:30
P-125
Marič
UPEŠ.7
tor
11-13
P-215
Turk
UPEŠ.8
pet
13-15
P-125
Grah
UPEŠ.9
tor
18-20
P-128
Marič
UPEŠ.10
tor
9:30-11
P-215
Marič
UPEŠ.11
tor
8-9:30
P-215
Černe
UPEŠ.12
čet
11-13
P-006
-3-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
POMEMBNO: Študenti boste morali vašo seminarsko nalogo oddati na elektronsko pošto vašemu vodij vaj, v
ta namen vam pripenjamo tabelo s podatki o elektronsko pošti vaših vodij vaj:
Ime in priimek:
Judita Peterlin, mag. posl. ved
asistentka (koordinatorka vaj)
Barbara Grah, mag. posl. ved
asistentka
Dunja Turk, spec. mng.
asistentka
Matej Černe, mag. posl. ved
asistent
Miha Marič, mag. posl. ved
asistent
Klemen Šalamon, univ. dipl. ekon.
zunanji sodelavec
Sodelavci pri predmetu – vodje vaj:
Kontakt za elektronsko oddajo seminarske naloge:
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
V študijskem letu 2011/12 sodeluje pri vajah predmeta Temelji managementa vrhunski tim vodij vaj z bogatimi
izkušnjami iz managerske prakse, vse od podjetniških vidikov pa do dela v multinacionalkah, tako iz slovenskega
kot mednarodnega okolja, kar omogoča študentom povezavo pomembnih teoretičnih konceptov - ki so nujno
izhodišče za razumevanje zahtevnejših teorij managementa - s praktičnimi primeri iz sodobnega poslovnega okolja.
Vodje vaj so aktivno vpleti v znanstveno-raziskovalno dejavnost na Ekonomski fakulteti, saj so avtorji strokovnih
in znanstvenih člankov oz. nadgrajujejo svoje znanje na doktorskem študiju in mednarodnih znanstvenih
konferencah s področja managementa.
Veseli nas, da vam lahko na kratko predstavimo naše vrhunske sodelavce:
Kratka predstavitev sodelavcev z vidika dosežkov in izkušenj:
Judita
Peterlin
mag. posl. ved
asistentka
koordinatorka vaj
Barbara
Grah
mag. posl. ved
asistentka
Dunja Turk
spec. mng.
asistentka
Matej Černe
mag. posl. ved
asistent
Judita Peterlin je habilitirana asistentka za področje managementa na Univerzi v Ljubljani in doktorska študentka na
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri predmetih v okviru katedre za management in organizacijo:
Temelji managementa, Temelji managementa in organizacije, Management učenja in znanja, Napredni management in
Management v angleškem jeziku za mednarodne študente. Njeno raziskovalno področje so sodobni pristopi v
managementu, še posebej pa se posveča razvoju vodij v učeči se organizaciji. V soavtorstvu s prof. dr. Vladom
Dimovskim in doc. dr. Sandro Penger je objavila znanstveno monografijo Avtentično vodenje v učeči se organizaciji.
Je članica raziskovalne skupine prof. dr. Vlada Dimovskega, kjer trenutno sodeluje pri projektu strateškega pomena za
Slovenijo: Lokalna oskrba s hrano - benchmarking analiza in priporočila v okviru ciljnega raziskovalnega programa:
Konkurenčnost Slovenije 2006-2013.
Barbara Grah je magistrica poslovnih ved in prihaja iz enega največjih slovenskih IT podjetij - HERMES Soft Lab
(zdaj ComTrade). Šestletne delovne izkušnje si je nabirala v oddelku marketinga, kjer je prehodila celotno pot od
študenta do marketing managerja. Barbara je tudi soavtorica strokovnega članka z naslovom 'Authentic Leadership in
Contemporary Slovenian Business Environment: Explanatory Case Study of HERMES SoftLab', pohvali pa se lahko
tudi z Zlatim Vegovim priznanjem iz državnega tekmovanja v matematiki, letno Pohvalo najboljšim študentom
Ekonomske fakultete ter Prešernovo nagrado Ekonomske fakultete, ki jo je prejela za magistrsko delo pod
mentorstvom doc. dr. Sandre Penger.
Dunja Turk je diplomirala in specializirala iz managementa na Ekonomski fakulteti. Dela kot urednica prilog in rubrik
na poslovnem dnevniku Finance, specializirana je za področja poslovnega izobraževanja, ravnanja s človeškimi viri,
družbene odgovornosti in poslovnega turizma, med drugim je urednica prilog Top 101 Največja in najboljša slovenska
podjetja. Poleg tega je glasbena urednica na reviji Stop, kjer intervjuva domače in tuje glasbenike, piše reportaže in
sodeluje pri prireditvi Viktorji. Redno sodeluje na okroglih mizah in razpravah o omenjenih temah in poleg dela
asistentke predava na poslovnih dogodkih.
Matej Černe, mag. posl. ved, je asistent pri znanstveno raziskovalnem delu na Centru odličnosti za biosenzoriko,
inštrumentacijo in procesno kontrolo COBIK, kjer se v povezavi s številnimi visokotehnološkimi podjetji in
raziskovalnimi institucijami znotraj odprtega inovacijskega (eko)sistema ukvarja z raziskovalnim in svetovalnim
delom na področju netehnoloških inovacij, odprtih inovacij in inovacij v poslovnih modelih. Poleg inovativnosti ga po
-4-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
Miha Marič
mag. posl. ved
asistent
Klemen
Šalamon
univ.dipl. ekon.
zunanji sodelavec
raziskovalni plati zanima še ustvarjalnost, vodenje, prenos znanja in organizacijsko vedenje. Kot zunanji sodelavec –
asistent sodeluje z Ekonomsko fakulteto UL pri predmetih v okviru Katedre za management in organizacijo, kjer se
tudi izobražuje na doktorskem študiju, smer management. Dejaven je tudi v Društvu mladih raziskovalcev Slovenije in
raziskovalno-svetovalni skupini OTB. Je član mednarodnega raziskovalnega združenja Academy of Management,
znanstvene članke objavlja v revijah, kot so Journal of Management and Organization in European Journal of
International Management, s strokovnimi objavami v revijah HRM in MQ pa poskrbi tudi za prepoznavnost
raziskovanja med managerji. Moto: »Well Done is Better than Well Said.«
Miha Marič, magister poslovnih ved, je zaposlen kot asistent, habilitiran za kadrovsko-izobraževalno področje na
Fakulteti za organizacijske vede UM. Na področju managementa in organizacije sodeluje tudi z Ekonomsko
fakulteto Univerze v Ljubljani. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo vodenje, management in organizacijo.
Trenutno je doktorski študent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor večih znanstvenih člankov in
prispevkov in član raziskovalne skupine prof. dr. Vlada Dimovskega.
Klemen Šalamon je zaposlen kot produktni vodja na področju avtomobilskih zavarovanj in skrbnik/razvijalec spletne
aplikacije za sklepanje zavarovanj na Generali Zavarovalnici d.d. Glede na strateško pomembnost avtomobilskih
zavarovanj v Generali Zavarovalnici d.d. je treba zagotavljati neprestani razvoj, inovativnost in stabilnost na vseh
področjih delovanja. V letu 2011 je v zavarovalnici vodil prioritetni projekt lastnoročnega elektronskega podpisa in
elektronskega arhiva na področju sklepanja zavarovanj. Ta pomemben korak k brezpapirnemu poslovanju sovpada s
politiko dolgoročnega trajnostnega razvoja in ekološkega pristopa, kar tudi sam zagovarja. Pred tem je v podjetju
Trimo d.d. v vlogi prodajnega področnega managerja razvijal mednarodno tržno mrežo na področju Francije in
Albanije. Od leta 2003 na Ekonomski fakulteti izvaja pedagoško in tutorsko delo, s čimer aktivno povezuje teorijo s
prakso. Pri iskanju ravnotežja med akademsko in poslovno kariero raziskuje predvsem področje managementa,
organizacije, informacijskih sistemov, razvoja in mednarodnega trženja. Študij nadaljuje na Fakulteti za organizacijske
vede kot doktorski kandidat na programu »Organizacija in management informacijskih sistemov«.
Vodje vaj bi vam radi čim bolj pomagali pri študiju managementa, zato smo zbrali misli, ki motivirajo naše pedagoškoraziskovalno delo in upamo, da bodo tudi vam v navdih.
Motivacijski napotek vodij vaj študentom pri predmetu Temelji managementa in bodočim diplomantom Ekonomske
fakultete Univerze v Ljubljani:
Vzemi si čas, da
sanjaš, to te bo
odvedlo na stezo
zvezd.
Irska modrost
Vzemi si čas, da
bereš, to je temelj
modrosti.
Barbara
Irska modrost
Judita
Vzemi si čas, da
delaš, to je cena
uspeha.
Irska modrost
Managerski
moto
študija
Matej
Vzemi si čas, da
razmišljaš, to je
izvor moči.
Irska modrost
Irska modrost
Dunja
Vzemi si čas, da se
igraš, to je
skrivnost večne
mladosti.
Vzemi si čas, da se
ozreš okrog sebe,
prekratek je dan,
da bi bil sebičen.
Irska modrost
Klemen
-5-
Miha
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
3. Obvezna literatura pri predmetu
Obvezna literatura pri predmetu je učbenik:
-
Dimovski V., & Penger S. (2007). Temelji managementa. Harlow (Essex): Pearson Education.
Še nekaj dodatnih pojasnil glede gradiv pri predmetu:
Učbenik Temelji managementa je edini vir za vaš študij pri predmetu. Pri predmetu ni nobenih dodatnih
gradiv za izpit (npr. dodatnih obveznih člankov). To je odgovor na vprašanja mnogih študentov. Torej, za
izpit sledite študiju po obveznem učbeniku!
Učbenik lahko kupite v založbi na Ekonomski fakulteti (v kleti EF). Mnogo študentov višjih letnikov pa
učbenik prodaja tudi na študentskem forumu, ali oglasni deski EF, kjer je mogoče kupiti učbenik po nižji
ceni. Zato vam priporočamo, da preverite informacije o prodaji rabljenih učbenikov, ki so ugodnejši.
Navodila za delo pri predmetu in navodila za vaje bodo dostopna na internetni strani predmeta.
Predavanja so obvezna in prosimo, da se jih redno udeležujete, saj boste pridobili na predavanjih konkretne
zglede, ki vam bodo v pomoč pri reševanju izpitnih vprašanj, ki so esejske narave in je potrebno vaše
razmišljanje ter povezava teoretičnih znanj s prakso, zato vam priporočamo, da redno obiskujete predavanja.
Vsebina predavanj, oz. prosojnice pedagoga so njegovo avtorsko delo in hkrati njegov komunikacijski
pripomoček za izvedbo predavanj, ki temeljijo na učbeniku z dodanimi zanimivimi ažurnimi zgledi. Zato
prosojnice predavanj ne bodo vpete na internetno stran predmeta, namen predavanj je, da se jih študenti
udeležujete redno, kjer lahko slišite dodatne zglede in primere iz prakse, ki jih bo pedagog povedal. Torej,
predavanja pojasnjujejo teorijo iz učbenika in v ta namen si študenti sami dopišejo zglede, ki jih poda
pedagog.
Za vse študente, ki si želite poglobiti vaše znanje določenega področja managementa, vam bomo za dodatno
literaturo in priporočila glede branja o posameznih managerskih področjih na voljo pedagogi pri predmetu,
ki vam bomo z veseljem priporočili dodatno literaturo in vire.
-6-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
CELOVITA NAVODILA ZA OBVEZNO SEMINARSKO
NALOGO IN OBVEZNE DOMAČE NALOGE
1. Osnovne informacije o seminarski nalogi in pristopu izdelave
1. Za vsa vprašanja glede izdelave seminarske naloge se obrnite osebno na vašega asistenta na vajah! Pri
vajah boste lahko vedno, predvsem pa prvih 5 minut in potem ob koncu vaj razreševali vprašanja glede
seminarske naloge.
2. Seminarska naloga velja za pristop k izpitu 1 študijsko leto! Študenti ste odgovorni, da hranite
svojo seminarsko nalogo v elektronski word (.doc) verziji, dokler uspešno ne opravite izpita pri
predmetu.
3. POMEMBNO: Seminarska naloga vam velja točno do 1. 10. 2012, po tem datumu, torej v novem
študijskem letu, morate pripraviti novo seminarsko nalogo, saj se aktualno poslovno okolje organizacije , ki jo
analizirate v seminarski nalogi turbulentno spreminja. Zato morate ves ta čas vi osebno hraniti seminarsko več
elektronskih medijev, saj nam študenti prepogosto sporočajo, da so jo med letom izgubili. Obveznost študentov
je, da vse do opravljenega izpita pri sebi hranijo elektronsko verzijo seminarske naloge, saj brez nje opravljanje
izpita ni možno.
4. Če v vašem rednem študijskem letu ne uspete narediti izpita, se potem ponovno oglasite na govorilnih urah
vašega asistenta pri vajah, ki vam bo pomagal nalogo posodobiti, ali vam osebno svetoval in pomagal na poti
do izpita. Zato vas vljudno prosimo, da si vse dokler ne opravite izpita zapomnite ime in priimek vašega
asistenta, ki vas je imel pri vajah, oz. pri katerem ste zagovarjali in oddali seminarsko nalogo. Tako bomo s
skupnimi močmi naredili resnično čim več, da vam bomo pomagali na vaši študijski poti.
5. Vsebino procesa managementa, katerega zajema seminarska naloga, boste z asistenti študirali na vajah, zato so
prav vsake vaje že del poglavja, ali posamezna točka v vaši seminarski nalogi. Torej, skozi vaje boste
spoznavali vsebino posamezne temeljne managerske funkcije, zato vsa vprašanja glede seminarske naloge kar
pogumno vprašajte na samih vajah, saj so temu namenjene. S tem boste pomagali tudi kolegom, saj boste
zagotovo imeli med seboj podobna vprašanja in dileme pri pisanju seminarske naloge.
6. Komunicirajte z vašim asistentom/vodjo vaj prek e-pošte le v primeru »višje sile« (npr. hude bolezni), saj je v
tekoči generaciji prek 20 skupin in prek 1000 študentov, tako želimo biti do vseh pravični in prav vsem vam
omogočiti čim bolj kakovosten študij in enakovredne pogoje študija. Ob tem se vam iskreno zahvaljujemo za
vaše razumevanje, s ciljem, da bi optimizirali komunikacijo, zato je resnično edina rešitev, da nam vsa vaša
vprašanja podate tekoče na vajah, ali na samih predavanjih. Vaje so posebej namenjene prav temu, da sproti
rešujemo vse odprete dileme s skupnim ciljem k vašemu uspešno opravljenemu izpitu. V primeru komunikacije
prek e-pošte (izkušnje iz preteklih let), pa izgubljamo le po nepotrebnem čas in se komunikacija prepogosto
konča s tem, da je potreben osebni stik z asistentom na vajah in poglobljeni razgovor, kjer vam asistent v
osebnem stiku širše pojasni pot do rešitve.
-7-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
7. Seminarsko nalogo je treba predstaviti/zagovarjati v razredu v času vaj in vam velja 1 študijsko leto! Opravičila
študentov, da se vam je pokvaril računalnik in da ste izgubili seminarsko nalogo, ne sprejemamo. Obveznost
študentov je, da hranite elektronsko verzijo (word file) seminarske naloge vse do opravljenega izpita.
8. POMEMBNO: Če zamudite rok predstavitve/zagovora, ki ste ga določili skupaj z vodjo vaših vaj in ste pri
tem vi sami vpisali želeni termin predstavitve, vam odštejemo 10 točk oziroma niste upravičeni do ponovne
predstavitve. Na vajah vam bo vaš/a vodja vaj predstavil/a terminski načrt predstavitev za celotno
skupino/razred in po tem programu se boste morali držati dogovorjenih terminov.
9. Seminarsko nalogo pripravite študenti individualno, saj je le-ta pogoj za izpit vsakega posameznika.
10. Izdelano seminarsko nalogo oddate študenti svojemu/i vodji vaj na elektronski naslov na dan zagovora
seminarske naloge, ki bo določen skupaj z vodjo vaj. Datum predstavitve si sami izberete, oziroma v skupnem
dogovoru z vašim vodjo vaj. Ker je seminarska že del izpita, saj vam predstavlja že potencialnih 30 točk, je
dogovor za predstavitev seminarske naloge tako »resen in strog«, kot bi pisali kolokvij ali delno opravljanje
izpita.
11. Asistent v predavalnici ima vso pravico, da določi časovni potek predstavitev, če to drugače ni določeno. Vaša
predstavitev bo potekala v predavalnici, kjer obiskujete vaje. Predstavitev pripravite v časovnem okviru 5
minut, nato ima vsak študent na voljo še 5 minut za razpravo. Upoštevajte navodila asistenta glede časovne
omejitve.
12. Več informacij o seminarski nalogi, njeni predstavitvi in tudi ustreznem terminu boste dobili na vajah.
13. Pomembno je, da obiskujte svojo skupino, kot vam je bila uradno dodeljena, kajti prehodi med skupinami
niso možni.
14. POMEMBNO: Pogosto študenti sprašujete, koliko točk ste prejeli pri seminarski nalogi. Tega podatka ne
boste prejeli, saj gre za izpitne točke, ki so del vaše končne ocene (torej, 30% točk vašega končnega izpita). Na
zagovoru boste le izvedeli, ali ste seminarsko nalogo opravili uspešno/neuspešno in ali ste opravili pogoj, da
pristopite k izpitu pri predmetu Temelji managementa. Zakaj? Ker so vaše točke neposredno del končnega
izpita (30% točk) in vam skupaj s točkami, ki jih boste prejeli na izpitu (neposredni seštevek) prinašajo končno
oceno. Zato vam podatka o prejetih točkah prej ne moremo povedati, saj so obveznosti pri vajah del vašega
končnega izpita in so ti podatki zaupni in jih hrani le nosilec.
15. POMEMBNO: SEMINARSKO NALOGO ODDATE V ELEKTRONSKI OBLIKI v word formatu
vašemu vodji vaj na e-mail glede na terminski načrt, ki ga bo podal vaš vodja vaj na vajah. Pri predmetu
želimo spodbuditi študente k ekološki ozaveščenosti in skrbi za okolje, hkrati pa želimo znižati nepotrebne
stroške, ki bi jih sicer imeli študenti s tiskanjem in vezavo seminarske naloge. Tako študenti v celoti oddate
seminarsko nalogo samo v elektronski obliki, obvezno v word verziji, na e-mail naslov vašega vodje vaj, po
postopku kot ga je določil vodja vaj. Natančen postopek oddaje seminarske naloge je opisan v
nadaljevanju!
2. Struktura končne ocene in pogoji za pristop k izpitu
Obveznosti študentov iz naslova pristopa k končnem izpitu pri predmetu (100%) - pomembne informacije:
Struktura končne ocene pri predmetu (100%) vključuje:
1. Pisni izpit (4-5 esejskih vprašanj)
70%
2. Obvezna seminarska naloga
30%
3. Pogoj za izpit: 4 domače naloge oddane skupaj s seminarsko nalogo!
= POGOJ ZA IZPIT: brez uspešno izdelane in predstavljene seminarske naloge in oddaje 4-ih domačih
nalog kot priloge seminarski nalogi ne morete opraviti izpita!
-8-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
Obveznosti študentov iz naslova individualne seminarske naloge (30%) – podrobnejša navodila in
pomembne informacije
Ocena seminarske naloge, ki prinaša 30% končne ocene, je sestavljena iz:
1. Vsebinski del:
do 10 točk
2. Oblikovni in metodološki del:
do 10 točk
3. Predstavitev (5 min) :
do 10 točk
= POGOJ ZA SPREJEM SEMINARSKE NALOGE za zagovor je oddaja 4-ih domačih nalog v prilogi
seminarske naloge!
POMEMBNO: Domače naloge so v celoti individualna domača naloga študentov in jih morate delati vnaprej, po
takem časovnem planu, da jih boste lahko končali do takrat, ko boste imeli zagovor seminarske, saj je pogoj za
oddajo seminarske to, da študent izdela vse 4 domače naloge in jih vstavi kot prilogo k seminarski nalogi.
Zato priporočamo študentom, da domače naloge naredijo čim prej, da bi lahko pravočasno izdelali tudi seminarsko
nalogo in jo zagovarjali.
POMEMBNO: Prijava na zagovor seminarske naloge:
Študenti morate v roku dveh tednov od začeteka vaj, ki se začnejo od 17. 10. 2011 dalje, sporočiti vodji vaj
na svojih vajah izbrani termin zagovora seminarske naloge! Asistenti bodo naredili točen razpored, ki se ga
morate držati, saj je to pogoj za pristop k izpitu! O celotnem terminskem planu zagovora odloča le vaš vodja
vaj, zato prosimo, da vaše prošnje in želje podate na samih vajah oz. v dogovoru z vašim vodjo vaj.
Prosimo, da upoštevate naslovnico elektronsko oddane seminarske naloge, ki se nahaja v nadaljevanju tega
dokumenta (v .doc obliki bo ta datoteka na voljo na spletni strani predmeta) in jo izpolnite. Hkrati upoštevajte tudi
obrazce za domače naloge, ki jih priložite kot prilogo seminarski nalogi. Vse to boste oddali v elektronski obliki
prek e-maila vašemu/i vodji vaj, glede na kontaktne podatke v tem dopisu.
Pri pisnem delu seminarske naloge in pripetih domačih nalogah je najbolj pomembno, kako boste analizirali in
vrednotili obravnavano temo ter jo zapisali (urejenost slik, tabel, upoštevanje navodil za pisanje zaključnih del
po sistemu APA, ki je obvezen za vse študente EF – glejte prilogo za ta navodila!), medtem ko bo pri ustnem delu
največji poudarek na smiselnosti vaše predstavitve, aktualnosti ter ustvarjalnosti predstavitev (npr. vključitev
kratkega videa, fotografij s terena, dodatnih gradiv, ki se navezujejo na izbrano organizacijo). Seminarska naloga
naj bi (od uvoda do vključno sklepa) obsegala 10-15 strani (stil in velikost pisave: Times New Roman 12, razmik
med vrsticami 1,2). Urejena mora biti po pravilih za zaključna dela na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
(APA stil).
3. Vsebina seminarske naloge
Cilj seminarske naloge:
1. Pristop k izdelavi naloge poteka tako, da si vsak študent sam izbere poljubno organizacijo (npr. podjetje,
neprofitna organizacija, društvo ipd.) in naredi presek vseh 4-ih funkcij procesa managementa. Kot je
razvidno že iz naslova predmeta Temelji managementa, je glavni namen, da študenti spoznate proces
managementa in le-tega prikažete na primeru izbrane organizacije. Predmet vsebine seminarske naloge je
analiza procesa managementa po temeljnih funkcijah v poljubni izbrani organizaciji X, ki si jo študentje sami
izberete.
2. Cilj seminarske naloge je, da študenti analizirate proces managementa v izbrani organizaciji in na osnovi
pridobljenih teoretičnih znanj (glede na strukturo učbenika in zapiskov predavanj) tvorite svetovalno poročilo o
izboljšanju procesa managementa in opozorite na kritične točke oz. podate predloge, kaj bi se lahko še
izboljšalo.
3. Rezultat seminarske naloge je analiza dejanskega stanja procesa managementa in oblikovanje svetovalnih
rešitev/predlogov za vse štiri funkcije. Tako bo vsak študent še pred samim izpitom skrbno spoznal in preučil
pomen vseh funkcij managementa. V kolikor ne boste uspeli najti ustreznega primera iz prakse, si lahko
podjetje tudi izmislite (o tem obvestite vašo vodjo vaj, ki vam to mora potrditi).
-9-
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
Izbor podjetja (ali neprofitne organizacije) za analizo:
4. Pri izboru organizacije se pogovorite z vašim vodjo vaj na vajah in analizirajte tisto organizacijo, kjer imate
morda kontaktno osebo, ali pa ste preko interneta našli veliko tekočih podatkov o tej organizaciji, saj bo
posledično vaš vložek res ustvarjalen. Lahko izberete tudi društvo, neprofitno organizacijo…, torej, ni
obveznost, da mora biti to profitna organizacija. O vsem tem vas bo seznanil vaš vodja vaj.
5. Priporočamo vam, da pri izboru podjetja (ustanove, organizacije, društva) črpate npr. iz vašega hobija
oz. aktivnosti, kjer se v vašem prostem času srečujete s profitnimi in neprofitnimi organizacijami,
managerji, organizatorji, trenerji… (npr. ste član športnega društva, gasilec, igrate klavir, trenirate nogomet,
delate kot študent v izbranem podjetju, saj boste tako lažje prišli do ideje za seminarsko nalogo). Zelo
priporočamo, da morda pri izboru podjetja predstavite podjetje, ki ste ga sami morda spoznali prek
študentskega dela, ali pa v prostem času delujete v neprofitni organizaciji, športnem društvu in bi radi
predstavili vaše rešitve oziroma vaš zgled kolegom.
6. Pri izboru podjetja vam moramo sporočiti podatek, da so bila določena podjetja (Mercator, Krka, Merkur,
Sava, Laško…) že velikokrat analizirana in je posledično prišlo do prepisovanja s strani študentov iz preteklih
virov. Zato bodite pozorni, da ste res v celoti vi samostojni avtor besedila, v kolikor citirate, ali povzemate
teorijo, ali druge vire, potem to jasno citirajte. Vse naloge bodo preverjene s programom za plagiatstvo!!! V
primeru ugotovljenega prepisovanja, sledi disciplinski postopek, kot to določa pravilnik Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani! Zato se pred izborom organizacije posvetujte z vašim vodjo vaj na vajah.
7. POMEMBNO: Besedilo oz. vsak stavek v seminarski nalogi mora biti napisan z vaše strani, v kolikor pa
citirate/povzemate, potem na koncu stavka navedite vir, ki ga citirate v skladu z APA standardom. Hkrati mora
biti ta vir tudi na koncu naveden v seznamu literature in virov. Seminarska naloga mora biti vaše avtorstvo.
8. K nalogi je potreben sistematičen pristop, vsak študent lahko v celoti nalogo naredi tudi samo skozi teoretične
podatke, oz. internetne vire in članke iz interneta, saj vemo, da ste študenti prvega letnika in da večina
študentov še nimate izkušenj iz prakse. Gre le za aktiven pristop k temu, da bi kot mladi študenti podali
ustvarjalne predloge, ki jih morda vidite kot sami uporabniki storitev (npr. ko se bili v tujini in to rešitev
pogrešate tudi pri slovenskih podjetjih ali ste to morda videli v določeni reklami, filmu, vsakodnevni praksi
…).
Viri za seminarsko nalogo – Od kje naj črpam vire in kaj naj vključim?
9. Osnovni vir je učbenik pri predmetu Temelji managementa (Dimovski, & Penger, 2007), kupite ga lahko v
založbi MK na Ekonomski fakulteti v kleti, hkrati pa študentom priporočamo nakup rabljenega izvoda prek
študent net-a, saj študenti iz preteklih generacij prodajajo rabljene izvode po zelo ugodni ceni.
10. Priporočamo, da pri izboru podjetja predstavite organizacijo, ki ste jo sami spoznali prek študentskega dela, ali
pa v prostem času delujete v neprofitni organizaciji, športnem društvu in bi radi predstavili vaše rešitve, vaš
zgled.
11. Članki in viri naj bodo čim novejšega datuma, namen seminarske ni zgodovinski pregled teorije, temveč
sodoben pregled področja procesa managementa. Zato ne prepisujte teorije iz starih del oz. diplom!
12. V seznam literature in virov vnesite tudi interna gradiva podjetij, če ste jih prejeli. Obvezno vključite tekoče
internetne vire, da bomo videli, da je naloga res vaše avtorstvo in ima tekoče podatke. Vsi internetni viri v
seminarski nalogi morajo biti iz tekočega obdobja (študijskega leta). Uporabite čim novejše vire učbenikov in
knjig, da bo resnično viden vaš prispevek!
13. Priporočamo, da študenti vključite v svoj študij osnov managementa tudi strokovne in znanstvene članke, ki so
dosegljivi v podatkovnih bazah v CEK knjižnici, npr. baza ScienceDirect. Seminarska naloga mora vsebovati
vsaj en ažuren (od leta 2011!) strokovni ali znanstveni članek s področja vseh ali ene izmed obravnavanih
štirih funkcij managementa, ki je ustrezno naveden v literaturi in virih. Članke najdete v dnevnem časopisju in
strokovnih revijah v knjižnici Ekonomske fakultete. Bistvo članka je, da njegova spoznanja smiselno vpletete
bodisi v teoretični del seminarske naloge ali v poglavjih, kjer izražate priporočila obravnavani organizaciji.
- 10 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
14. Pri izdelavi seminarske naloge boste potrebovali dostop do elektronski podatkovnih baz (http://www2.ef.unilj.si/enote/cek/zbirke.asp). Do teh lahko dostopate prek spletne strani Ekonomske fakultete http://www.ef.unilj.si/cek. Za oddaljen dostop do polnih besedil in tujih člankov v tujih znanstvenih bazah, se prosimo oglasite v
knjižnici, kjer vam bodo podali točna navodila za oddaljen dostop do »full text člankov« v tujih bazah in vam
dali vaše osebno geslo za dostopanje. Za vsa priporočila in dostop do podatkov in baz se obrnite na osebje v
knjižnici.
15. Natančno navedite vire po navodilih za pisanje zaključnih del (APA stil), ki veljajo za zaključna dela na
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Če ste opravili intervju z določeno osebo iz podjetja, tudi to jasno
citirajte med besedilom in na koncu naloge. Vse pomanjkljivo citirane seminarske naloge bodo zavrnjene.
Obvezno kazalo seminarske naloge zajema:
Naslovnica z vsemi vašimi podatki
Kazalo
Uvod (namen, cilj, metoda dela, struktura naloge)
Opis podjetja (društva …)
1. Funkcija planiranja:
1.1. Kratek pregled teorije
1.2. Dejansko stanje v podjetju glede funkcije planiranja
1.3. Predlogi za izboljšavo funkcije planiranja
2. Funkcija organiziranja:
2.1. Kratek pregled teorije
2.2. Dejansko stanje v podjetju glede funkcije organiziranja
2.3. Predlogi za izboljšavo funkcije organiziranja
3. Funkcija vodenja:
3.1. Kratek pregled teorije
3.2. Dejansko stanje v podjetju glede funkcije vodenja
3.3. Predlogi za izboljšavo funkcije vodenja
4. Funkcija kontroliranja:
4.1. Kratek pregled teorije
4.2. Dejansko stanje v podjetju glede funkcije kontroliranja
4.3. Predlogi za izboljšavo funkcije kontroliranja
Zbirna priporočila in lastno mnenje
Sklep
Literatura in viri (obvezno citirati po APA načinu)
Obvezna priloga : 4 domače naloge (v istem dokumentu je ta priloga)
(vaša prva stran – izpolnite)
(vaša tretja stran – izdelate ga)
(cca 1 stran)
(cca 1 stran)
(cca 2 strani)
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
skupaj cca 2 strani
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
skupaj cca 2 strani
skupaj cca 2 strani
(1/3 obsega)
(1/3 obsega)
skupaj cca 2 strani
(1/3 obsega)
(cca 1 stran)
(cca 1 stran)
(cca ½ pod 1 stran)
(vsaka naloga naj bo na novi strani)
16. Obvezna struktura kazala pomeni, da jo v celoti upoštevate in v kolikor kazalo na bo imelo vseh obveznih
delov, žal ne moremo sprejeti vaše seminarske naloge v predstavitev, kar pomeni, da ne morete pristopiti k
izpitu. Zato je zgoraj navedeno kazalo obvezno za vse študente.
16. Vsebinski del naloge bo sestavni del končne ocene naloge, zato bodite posebej pozorni tudi na pravilo, da
morajo biti vsi 3-je podnaslovi pri vsaki funkciji predstavljeni/zapisani v približno enakem obsegu, to
smo poimenovali pravilo 1/3. Predvsem to velja za tisti del, kjer tvorite predloge za izboljšavo. To pravilo
(1/3 obsega zapisa vsakega dela znotraj funkcije) je tudi sestavni del ocene vaše seminarske naloge. Boljše
naloge imajo uravnotežen del in ne gre le za prepis teorije iz učbenika, ampak študenti podate nekaj predlogov
na osnovi tega, kaj so trendi na razvoju področja (tu priporočamo, da preberete aktualen članek in dobite idejo),
ali vprašate vodjo v podjetju, kako poteka razvoj naprej, oz. sami predpostavite izboljšave glede na vire, ki jih
najdete na internetu oz. podatkovnih bazah. Študenti, ki boste samo prepisovali teorijo in ostala poglavja
- 11 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
zapisali z enim samim stavkom, ali manjšim sestavkom, boste prejeli nič točk, oz. ima vodja vaj pravico
takoj zavrniti nalogo!
17. Uvod seminarske naloge mora vsebovati ključne elemente: (1) Namen, ki odgovarja na vprašanja: Zakaj je
ta naloga pomembna? Kakšno korist ima lahko za organizacijo, podjetje, društvo, stroko, znanost (druge
deležnike)? (2) Cilj pojasnjuje: Kaj boste izdelali v okviru seminarske naloge, odgovarja na to, kaj boste v
okviru naloge izdelali oz. razvili? Kako boste skušali doseči namen? Pri tem si pomagajte z analogijo: če je vaš
cilj priti na vrh gore (Kaj počnete?), je vaš namen ohranjati dobro telesno kondicijo (Zakaj to počnete?). V tem
oziru lahko torej namen dosežete z različnimi cilji. (3) Metodo dela, ki zajema jedrnato predstavitev pristopa k
delu in kaj vse boste naredili za analizo procesa managementa (npr. ali boste uporabljali samo teorijo, ali boste
izvedli tudi kvalitativno/kvantitativno raziskavo – npr. izvedli intervju, ali boste sami izvedli anketiranje…
Metod je zelo veliko in o tem vprašajte vašega vodjo vaj, kaj vam priporoča, glede na izbrano organizacijo. (4)
Strukturo naloge, kjer na kratko zapišete strukturo, ki jo imate sicer vsi določeno s kazalom.
Postopek elektronske oddaje seminarske naloge
Z novim šolskim letom 2011/12 pri predmetu Temelji managementa v celoti prehajamo na elektronsko
oddajo seminarskih nalog. S tem želimo predvsem spodbuditi študente k ekološki ozaveščenosti in skrbi za
okolje, hkrati pa želimo znižati nepotrebne stroške, ki bi jih sicer imeli študenti s tiskanjem in vezavo seminarske
naloge. Tako vam ni treba tiskati seminarske naloge in ni treba porabljati papirja, saj tako s skupnimi močmi
prispevamo k čistejšemu okolju. V nadaljevanju podajamo postopek oddaje:
Nalogo oddate v word-u (.doc obliki dokumenta), naslov datoteke pa oblikujete po zapisu:
Priimek_Ime_TM_2011 (npr. Novak_Janez_TM_2011)
Pojasnilo zapisa: Pomeni, da v ime datoteke vključite najprej vaš priimek z veliko začetnico, nato ime z veliko
začetnico, nato okrajšavo predmeta TM in leto študija, ki je 2011. Bodite natančni!
1.
2.
3.
4.
5.
Seminarsko nalogo odda študent/ka v elektronski obliki v word formatu (.doc) na e-mail naslov
svojemu asistentu/vodji pri vajah, zato je pomembno, da redno hodite na vaje in poznate ime
asistenta/vodje vaj, kot tudi, da se z njo/njim uskladite glede termina zagovora vaše seminarske naloge.
Seminarska naloga je individualna in je obvezni del učnega procesa. Za vas smo pripravili tudi
naslovnico, ki jo obvezno upoštevajte in izpolnite vse podatke!
Študent na zagovor svoje seminarske naloge prinese: (1) v elektronski obliki shranjeno word
seminarsko nalogo s 4-imi domačimi nalogami v prilogi (vse je v skupnem dokumentu), (2) svojo ppt
predstavitev, ki jo predstavi v razredu.
Dokument pošljete po e-mailu tako, da si hkrati v rubriko cc kot kontrolni mehanizem pošljete tudi
sebi nazaj, da boste imeli vedno pri sebi potrdilo, da ste res poslali pošto. Hkrati si shranite poslani email. Vodja vaj lahko vedno zahteva od študenta, da prinese potrdilo o poslani pošti na sam zagovor
oz. sestanek, v kolikor bi prišlo do napake pri pošiljanju. V primeru napake na strani študenta, lahko
vodja vaj vedno odbije točke pri končni oceni!
Bodite pozorni, da ne pozabite vpeti priponke v e-mail vašemu vodji vaj.
Asistent/vodja vaj v celoti odloča o terminski razporeditvi zagovorov, ki jih oblikuje v prvih dveh
tednih od začetka vaj. Študenti se morate v tem času priglasiti pri vodji vaj, si izbrati termin ter do svojega
zagovora svojo seminarsko nalogo še pravočasno poslati vodji vaj na e-mail. O točno določenem
časovnem razmiku odloča vodja vaj (o tem, koliko dni pred zagovorom morate poslati dokument na email).
- 12 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
6.
V primeru, da vaš vodja vaj ne prejme vaše priponke, oz. nastane problem neprejetja naloge, o vsem tem
odloča vodja vam in ima vse kompetence glede ocenjevanja. Vodja vaj lahko določi tudi 0 točk, oz.
ustrezno odbije število točk pri nalogi, v kolikor študent ni poslal seminarske in ni upošteval pravil
ter rokov oddaje. Seminarska naloga s pripadajočimi 4-imi domačimi nalogam je pogoj za pristop k
izpitu in hkrati predstavlja že 30 odstotnih točk končnega izpita, zato je treba rok oddaje in
zagovora enakovredno upoštevati kot uradni datum pristopa opravljanja izpita.
- 13 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
Prva stran vaše seminarske naloge – prosimo upoštevajte to naslovnico v celoti!
Univerza v Ljubljani - Ekonomska fakulteta
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
Vaje obiskoval/a pri asistentu /ki: __________________________________ (vpišite ime)
Študijski progam – 3 plus 2 (UPEŠ/VPŠ):_____________________________ (vpišite)
Študijsko leto: 2011/2012
Individualna seminarska naloga pri predmetu (ustrezno izberite):
TEMELJI MANAGEMENTA IN ORGANIZACIJE (vpš)
TEMELJI MANAGEMENTA (upeš)
»Proces managementa v podjetju
»________________________ «
(vnesite)
IZPOLNI PEDAGOG:
Zbirna tabela ocene seminarske naloge:
1. Izpolnjen POGOJ: Priloga 4 domače naloge:
2. Vsebinski del (aktualnost, poglobljenost analize, dodana
Prejeto število točk :
POGOJ ZA IZPIT
DA
NE
do 10 točk
vrednost, vrednotenje teme, priporočila za podjetje, pravilo 1/3,
lastno mnenje, kvaliteta uvoda in sklepa …)
3. Oblikovni in metodološki del (urejenost besedila in
do 10 točk
slik/tabel, uporabljene metode raziskovanja, APA citiranje,
jezikovna kultura, ažurnost/število domačih in tujih enot literature
in internetnih virov, upoštevanje ažurne naslovnice…)
4. Predstavitev / zagovor (upoštevanje časa – pomeni, da je
do 10 točk
študent pripravljen, vsebina, dovršenost predstavitve, jezik, nastop,
priprava - kartončki za govor, neverbalna komunikacija - urejenost,
multi-medijski vložki…)
max 30 točk
SKUPNA OCENA
Prostor za morebitne opombe pedagoga in njegov podpis:
Izpolni študent/ka:
Priimek in ime študenta/ke ter vpisna številka:__________________________________
E-mail študenta/ke:___________________________________________________________
Datum zagovora/oddaje: ___________________ Pri asistentu: _____________________________
Seminarska naloga velja 1 študijsko leto. Študent jo je odgovoren hraniti v elektronski word (.doc) verziji vse do uspešno
opravljenega izpita.
- 14 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
NAVODILA ZA OBVEZNE INDIVIDUALNE
DOMAČE NALOGE
Struktura končne ocene pri predmetu (100%) vključuje:
1. Pisni izpit (4-5 esejskih vprašanj)
70%
2. Obvezna seminarska naloga
30%
3. Pogoj za izpit: 4 domače naloge, oddane skupaj s seminarsko nalogo v istem dokumentu!
= POGOJ ZA IZPIT: Brez uspešno izdelane in predstavljene seminarske naloge in oddaje 4-ih domačih
nalog kot priloge seminarski nalogi ne morete opraviti izpita!
1. V okviru sedmih tematskih sklopov si izberete, ali boste odgovarjali na vprašanje A) ali B) pri posamezni
tematiki.
2. Na voljo imate sedem tematik, kjer izberete štiri tematike oz. pripravite štiri domače naloge. Posebej za
vas smo naredili širši pregled managerskih tematik, vaša možnost pa je, da študent izbere tiste štiri
domače naloge izmed sedmih, ki se mu zdijo najbolj zanimive za razmišljanje.
3. Domača naloga je jedrnato napisana na eni strani (Pisava Times New Roman, font 12, razmik 1,2); na spletni
strani je objavljen formular posamezne naloge. Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed! Cilj
domačih nalog ni dolgo pisanje, temveč razmišljujoč zapis vašega mnenja o izbrani temi s področja
managementa oz. vaš odziv na implementacijo konceptov managementa v sodobnem poslovnem okolju.
4. Domače naloge oddate kot prilogo seminarski nalogi in vse skupaj oddate svoji/emu asistentu/ki vaj prek
elektronske pošte kot končni, skupni word file. Vse oddate torej v 1 word dokumentu.
5. Diskusija in razmislek o posamezni nalogi na predavanjih.
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO
PRI PREDMETU TEMELJI MANAGEMENTA
Tematika
Domača naloga
Od 7-ih možnih tematik,
si izberite 4 tematike:
Znotraj izbrane tematike izberite med A ali B vprašanjem:
1. Družbenoekonomski okvirji
managementa
2. Učeča se
organizacija
3. Planiranje
4. Organiziranje
5. Vodenje
6. Kontroliranje
7. Novi izzivi v
managementu
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov navedite 10 managerskih vlog in
razmislite, kakšne strategije managerji uporabljajo za prilagajanje na negotovo poslovno
okolje.
B) Kaj je Pravična trgovina? Katero je po vaših izkušnjah družbeno odgovorno podjetje?
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opredelite učečo se organizacijo in
razmislite o prednostih, ki jih vnaša v sodobno poslovno okolje.
B) Ali ste se kdaj vprašali, zakaj se nekateri filmi predvajajo na velikem platnu v kinu in drugi
ne? Kako se distributerji odločijo, katere filme bodo ponudili publiki?
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opredelite značilnosti dobro postavljenih
ciljev in razmislite o koristih in omejitvah planiranja v sodobnem poslovnem okolju.
B) Obiščite lokalno trgovino in razmislite, kako poteka planiranje izdelkov na prodajnih policah?
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov podajte ključne značilnosti
decentralizacije.
B) Kako poteka celotna priprava in organizacija koncerta? Ste se kdaj že vprašali, kaj vse je treba
storiti za brezhibno izveden koncert?
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opišite lastnosti dobrega vodje.
B) Opišite osebo, ki jo osebno poznate in bi jo lahko opisali kot avtentični vodja. Katere so
ključne lastnosti in dejanja, ki odražajo avtentičnega vodjo po vašem mnenju.
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov pojasnite razvoj uravnoteženega sistema
kazalnikov.
B) Na podlagi ogleda športne tekme razmislite, kako trener zagotavlja kakovost igre svojih
igralcev.
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov naštejte in opišite 1-3 izzive managerjev v
globalnem okolju.
B) Predstavljajte si, da ste manager mednarodnega podjetja: “Katera znanja si želite, da bi se še
dodatno naučili za uspešnejše opravljanje svojega dela?”
- 15 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
1. Obvezna domača naloga
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski,
doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO PRI PREDMETU
TEMELJI MANAGEMENTA
Na eni strani odgovorite bodisi na podtematiko A) ALI podtematiko B).
Pisava je Times New Roman, velikost 12, razmik 1,2.
Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed!
Bodite jedrnati in vključite svoje razmišljanje o dani tematiki.
PRVA DOMAČA NALOGA:
Družbeno-ekonomski okvirji managementa
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov navedite 10 managerskih vlog in
razmislite, kakšne strategije managerji uporabljajo za prilagajanje na negotovo poslovno
okolje.
ali
B) Kaj je Pravična trgovina? Katero je po vaših izkušnjah družbeno odgovorno podjetje?
- 16 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
2. Obvezna domača naloga
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski,
doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO PRI PREDMETU
TEMELJI MANAGEMENTA
Na eni strani odgovorite bodisi na podtematiko A) ALI podtematiko B).
Pisava je Times New Roman, velikost 12, razmik 1,2.
Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed!
Bodite jedrnati in vključite svoje razmišljanje o dani tematiki.
DRUGA DOMAČA NALOGA:
Učeča se organizacija
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opredelite učečo se organizacijo in
razmislite o prednostih, ki jih vnaša v sodobno poslovno okolje.
ali
B) Ali ste se kdaj vprašali, zakaj se nekateri filmi predvajajo na velikem platnu v kinu in drugi
ne? Kako se distributerji odločijo, katere filme bodo ponudili publiki?
- 17 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
3. Obvezna domača naloga
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski,
doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO PRI PREDMETU
TEMELJI MANAGEMENTA
Na eni strani odgovorite bodisi na podtematiko A) ALI podtematiko B).
Pisava je Times New Roman, velikost 12, razmik 1,2.
Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed!
Bodite jedrnati in vključite svoje razmišljanje o dani tematiki.
TRETJA DOMAČA NALOGA:
Planiranje
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opredelite značilnosti dobro
postavljenih ciljev in razmislite o koristih in omejitvah planiranja v sodobnem poslovnem
okolju.
ALI
B) Obiščite lokalno trgovino in razmislite, kako poteka planiranje izdelkov na prodajnih
policah?
- 18 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
4. Obvezna domača naloga
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski,
doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO PRI PREDMETU
TEMELJI MANAGEMENTA
Na eni strani odgovorite bodisi na podtematiko A) ALI podtematiko B).
Pisava je Times New Roman, velikost 12, razmik 1,2.
Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed!
Bodite jedrnati in vključite svoje razmišljanje o dani tematiki.
ČETRTA DOMAČA NALOGA:
Organiziranje
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov podajte ključne značilnosti
decentralizacije.
ali
B) Kako poteka celotna priprava in organizacija koncerta? Ste se kdaj že vprašali, kaj vse je
treba storiti za brezhibno izveden koncert?
- 19 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
5. Obvezna domača naloga
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski,
doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO PRI PREDMETU
TEMELJI MANAGEMENTA
Na eni strani odgovorite bodisi na podtematiko A) ALI podtematiko B).
Pisava je Times New Roman, velikost 12, razmik 1,2.
Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed!
Bodite jedrnati in vključite svoje razmišljanje o dani tematiki.
PETA DOMAČA NALOGA:
Vodenje
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov opišite lastnosti dobrega vodje.
ali
B) Opišite osebo, ki jo osebno poznate in bi jo lahko opisali kot avtentični vodja. Katere so
ključne lastnosti in dejanja, ki odražajo avtentičnega vodjo po vašem mnenju.
- 20 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
6. Obvezna domača naloga
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski,
doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO PRI PREDMETU
TEMELJI MANAGEMENTA
Na eni strani odgovorite bodisi na podtematiko A) ALI podtematiko B).
Pisava je Times New Roman, velikost 12, razmik 1,2.
Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed!
Bodite jedrnati in vključite svoje razmišljanje o dani tematiki.
ŠESTA DOMAČA NALOGA:
Kontroliranje
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov pojasnite razvoj uravnoteženega
sistema kazalnikov.
ali
B) Na podlagi ogleda športne tekme razmislite, kako trener zagotavlja kakovost igre svojih
igralcev.
- 21 -
Celovita navodila za delo pri predmetu
Temelji managementa
Nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger
7. Obvezna domača naloga
TEMELJI MANAGEMENTA
Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski,
doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj
Asistentka: Judita Peterlin, mag. posl. ved, koordinatorka vaj
DOMAČE NALOGE V OBLIKI ODZIVA NA OBRAVNAVANO TEMATIKO PRI PREDMETU
TEMELJI MANAGEMENTA
Na eni strani odgovorite bodisi na podtematiko A) ALI podtematiko B).
Pisava je Times New Roman, velikost 12, razmik 1,2.
Obseg domače naloge obsega med 300 do 500 besed!
Bodite jedrnati in vključite svoje razmišljanje o dani tematiki.
SEDMA DOMAČA NALOGA:
Novi izzivi v managementu
A) Na podlagi predavanj, literature ali internetnih virov naštejte in opišite 1-3 izzive
managerjev v globalnem okolju.
ali
B) Predstavljajte si, da ste manager mednarodnega podjetja: “Katera znanja si želite, da bi se
še dodatno naučili za uspešnejše opravljanje svojega dela?”
- 22 -