Stara Loka. Umetnine v Strahlovem gradu. Rodbinska soba:l.Skrinja

Stara
Loka.
Umetnine v Strahlovem gradu.
Rodbinska soba:l.Skrinja 168o /E/.
2.Omara s figuro.
3.Pokrivalo za luč /Zois/.
4.Omara iz srede 18.stoletja.
5.Sest oinastih posod iz srede 18.stoletja.
6,7.Apostolski krožniki;eden z vstajenjem.
8.Stoječa omara.
9.Empirski svečnik s figuro.
Spalna soba:lo,11.Layer,Greznica in denar. Rest.po Kiinlu.Iz žup12.Hubert Maure^Sv. Janez Nepomuk.
nlšča v Kranju
L.1812.je bila podarjena Rusu,ravnatelju galerije na
l.soba desno v 1.nadstropju:
Dunaju.
13,14.V baročnem okvirju baročna slika veselice in
plesa.
15.Okvir s sliko Angelike Kaufmann.
16.Žena s turbanom.pastel,Klasicističen okvir.
17.1ntarzirana omarica.
Strahlova delavnica:l8.Omara iz 1.pol.18.stoletja.
19.Sklepanec.
2o.Žalna avba.
Soba poleg delavnice: 21.Maria Muhleisen,1843,Laibaoh.Vezenje.
22.Stara Loka s tremi postavami.
23.Okvir s kolorirano fotografijo.
Hodnik v 1.nadstropju: 24.Janez šubic.Bavaria.
25.Steklena omara.
26.L.Layer,Sv.Tomaž iz cerkve sv.Tomaža v Selški
dolini.
.,
27.Rottmay^er,0dlomWl^Krlžank. 1863.Doslikal Kuni.
28.Sidonia v.Stroblhof 1645 /E/.
29.Konjenik,17.stoletje.
3o.Kunl /?/,portret dame.
31.L.Layer,Sv.Lovrenc.
32.Seebacher,Prost J.759.
33.Stroy /?/ 187o.
Poletna jediln3ca: 34.Cinasto posodje.ll kosov.
35.Wedgewood porcelan - 9 kosov.
36.Potočnik /?/,Pojedina.Papir,olje.
37.Svetilka.
38,39,40.Krožniki itd.
41.Kristusovo trpljenje; v steklenici.
42.Trinajst krožnikov;steklenica z biseri.
44.Dve figuri iz porcelana.
45,46,47.Terina in vrč.
48.Tihožitje z godali,17.stoletja.
Stara
Loka
-2.
Umetnine v Strahlovem gradu.
49.Thalberg /?/.
So.Empirski stekleni nastavek.
51.L.Janša /?/,Italijanska pokrajina.Rokokojski okvir.
52.Portret vojaka.Bassano,Pojedina.
53.Veliko zrcalo.
54,55.Dve majhni zrcali s svečniki.
56.V okvirju podoba grofa Auersperga 1647.
57.V okvirju podoba škofa Lamberga.
58.Lestenec z dvoglavim orlom.
Škrjančeva soba: 59.Jurij Šubio,Pastirček.
6o.Obglavljenje nekega svetnika,skica.Provenienca iz
Kranja.Restavriral jo je Jakopič.
61.Strani,Cecilija.B Sadje in amoretti.
62.Franke,Kopija po Cind da Coniglianu,Sv.Tomaž.
63.Geist d.Paragraphes.
64.Jakobinoi.Prevrnjeni stoli.
65.Sv.Družina.
66.Okvir iz srede 19.stoletja.
67.L.Layer,Darovanje v templju.
68.Cebej,Sv.Boštjan.
69.Cebej,Sv.Leopold /'?/.
7o.Layer,Mati božja.
71.Layer,Ecce homo.
72.Layer,Ričanje.
73.Layer,Sv.Vid.Po Kremser-Schmidtu.
74.Layer,Dobri pastir.Iz Suhe.
75.Layer,Marija,dobra pastirica.Iz Suhe.
76 - 79.Štirje letni časi po Bassanu,17.stoletje.
l.Jesen:Pokrajina;zadnji pas je zelen in belo-s&v,
prednji je mnogobarven.Od leve proti desni:Stoječ mož
stresa grozdje v čeber;klečeča žena pije;za njima je
vprega dveh volov s sodi na vozu.Nekoliko dalje je koča,pri kateri stresa žena košaro grozdja v kad.V ospredju je prazna košara;na sredini je kol.Malo v ozadju tlači mlad fant grozdje v kadi.Spredaj v kotu je žena,ki
dviga naramno napravo /tehtnico/ z dvema polnima košarama.Poleg žene je pes.Zadaj obirata mož in žena grozdje;
za njima je koča.
2.Poletje:Spredaj je klečeč mož,ki je doslovno prav
tak kakor tisti v Celju,ki striže ovco.Možu ponuja mladenič 4 ovce,ki si slede druga za drugo;spredaj ležita
dve.Na levi so sedeče žene in fant.Pred njimi je posoda
za jed ali pitje{spredaj je košara,čutara in kovinski
kotel,iz katerega $a zajema ena od klečečih žena jed.Za
to ženo je pes in fant z dvema mrtvima petelinčkoma.na
ki mu visita na ramenu na palivgoi.V ozadju je pokrajina
Stara
Loka
- 3.
Umetnine v Strahlovem gradu.
z gorami:žetev,spravljanje snopov na voz.mlatitev pred
velikim skednjem in drugimi poslopji.
3.Zima:Spredaj kleči mož in seka drva;na tleh je sključen pes.Klečeč fant veže butaro.Za njim je osel,ves obložen z butarami;ob oslu je mož.Desno ob robu teče voda.
Pol v ozadju je žena z dračjem na hrbtuNa desni je odprta koliba s pogrnjeno mizo.Ob ognju s kotlom je desno od
mize žena.Dve ženi in mesar,ki odriva prašiča.Na strehi
sta dva goloba.Zadaj je snežena pokrajina z gorami in nekaj hiš.
4.Pomlad:Mladenič z zajcem,ki mu visi na palici preko
ramena.Spremijata ga dva psaispredaj je še en pes.Pri
vedru sedi žena z rožami v naročju.Desno sta dve kozi,
ki ju molze klečeča žena.Za njo levo je mož z vedrom,
desno mladenič s kozo.Prav spredaj sta v kotu dva petelina.Levo v ozadju je koliba.V ozadje jaha jezdec.Desno
je stolp s kolibo in grad.V ozadju je drevje.
8o.Tisk:Kr%.onanje cesarja Ferdinanda 1838.
81.Gregor Lukantschitsoh 1592.
82.V klasicističnem okvirju podoba križarja.
83.Napoleon.
84.Luiza.
85.Leopold Krištof Herberstein.Lep okvir.
86.Podoba duhovnika.Rokokojski okvir.
87.I.H.C.A.Lamberg,1648.Iz Cakinove^.a gradu.
88.Leop.Graf Lamberg 1746.Mencinger.Iz Karlsruhe.
89.L.Layer,Sv.Trije kralji.
9o.Železna blagajna.
91.Berači.Nizozemsko delo.
92.Omarica s predali iz srede 18.stoletja.
93.Portret.
94.Skrinja z intarzijo,1812.Rože in rokokojski ornamenti.
95.Kovana svetiljka.
Naslednja soba: 96.L.Layer,Marijino oznanjenje.Okvir z zrcali.
97,98.Dva baročna okvirja.
99.Pieta.
loo.Trije putti.
lol.Putti.Ital.delo.
lo2.Žalne avbe.
lo3.Grafs pinxit 1841,Miniatura žene.
lo4.Telovnik.
lo5.Valvasor.
lo6.Empirska ura.
lo7.Zibelka.
lo8.H.Verelst 1678,Haag.Dve podobi.Iz gradu Zaprice. Pollo.Hayne,Dve pokrajini.
sestnik in posestnica map
nega gradiča pri Kamniku
/perovo Y/.Jiederkehr j.6gj_.Signirano je
z 1678.
Stara
Loka
4.
Umetnine v Strahlovem gradu.
lll.Rokokojska slika na steklo.
112.Portret /Eendricks/.
113.Konjeniška bitka.Dobra slika,last rodb.Gallenberg.
114.Skrinja iz 17.stoletja.
115.Omarica s predali.
116.Baronica Grimšic.Iz bližine Berganta.l.pol.l8.st.
117.1ntarzirana mizica.
118.Vezen prtiček z Marijo,iz cerkve v Crngrobu.Nageljčki.
119.Vezen prtiček s Sv.Družino.16.stol.Tulpe in nagelj.
12o.Rokokojska omara s tiski,nalepljenimi na steklo.
121.Leop.Lamberg.
122.Diana v kopeli.Kremser-Schmidt.
123.Rop Sabink.Kremser-Schmidt.Sign.l79o.
124.Danaide.Kremser-Sohmidt.M.J.Sohmidt f.A°.1785.
125.Zaroka sv.Katarine.Kremser-Schmidt.Poročni dar za Kata
126.Podoba.
rinoTeuerschuh.omož.VJetz v Steinu bei
127.Darovanje v templju.
Krems.
128,129.Dva portreta.
13o.Egiptovski Jožef razlaga sanje /Ebers/.
131.Šopek,nizozemsko delo.
132.Lambrekin ? Iz Velesovega.
133.Anastasius Grunn.
134,135.Dva empirska svečnika.
136.Portret nune.
137.Usi e costumi del mondo.
138.Svečnik - zmaj.
139.0esterr.Hof-Adel.
14o.Skrinja iz 2.pol.17.stoletja.
141.Svečnik - zmaj.
142.Majhna majolika.
143.Konzolna miza.
144.Omara.
145.Porcelan Schlagenweld - 17,kosov.
146.Leopold II.
147.Miniatura vojaka.
148.Miniatura deklice.
149,15o.Dve miniaturi.
151.Kosciuszko.Miniaturni portret.
152.Miniatura dame.
153.Železna skrinjica z medaljo.
154.Katarina Lukančič 166o.Iz Zapric.K.L.von Hartenfeld,
155.Georg Lamberg.
156.Podoba.
157,158.Baročni prizori v pokrajini.Ceres in Noč.
159.Baronica Erberg,miniatura.l74o.
16o.Miniatura deklice.
161.Sv.Karol Boromejski.
162,163.Dva letna časa.
Stara
Loka
5.
Umetnine v Strahlovem gradu.
2.nadstropje? Dekliška soba: I64.1ntarzirana miza iz konca 18.st.
165.Okvir iz srede 19.stoletja.
166.Trije kralji.Slika na steklo.Okvir.
167rl7o.Štirje elementi.Koloriran bakrorez.
171,172.Bakrorisbe.Steklo.
173.Okvir brez slike.
Gosposka soba: 174.Karinger,1862,Kranj.
175.Pustavrh,Glava deklice.
176.Študija Jurija Šubica za Lov.
177.Šivilj a 1882.Munkacsy /? 1862/.
178.Plemiški svetniki.Delo nekega Avstrijca iz 18.st.
179.Skrinjica z okovi.
18o.Baročna omara.
181.1ntarzirana skrinjica.
182.Mea6-inger,Sv.Janez Nepomuk.Iz Smartna pri Kranju.,i
183rl86.Albumi fotografij.Albumi lo radirank.
nirana
187.Dvanajst /mogoče dve/ rizb.Kremser-8chmidt.9 fotografskih velesovskih slik.
188.Portret,miniatura.
189.Wiener Frauen.Typen-Album.
19o.Germania.
191.1ool r
192.Tone Dolinar.
194.1ntarzirana miza.
195.Mapa z bakrorezi,risbami itd.152 kosov.
196.Ankershof na Koroškem.
197.Vogels Reise.
M.Park.Reisen in Innerafrika.
199iIllyr.Blatt,184061847,1849.
2oo.Carinthia 1841.
2ol.Breton.Monuments.
2&2.Usi e costumi,Mally.
Ansichten d... 2o3.
2o4.Seec und Landreisen.21 zvezkov.
2o5.Scheda,Generalkarte Oesterreiohs.
2o6.Scheda,Generalkarte von Europa.
2o7.Anast.Grunn,Blatter der Liebe.
2o8.Henrika Langus,Glava.
2o9.Franke,Glava.
21o.Žena z rožico.
Stanovanjska soba /Lanzenzimmer^: 211.Pustavrh,Breza.
212.Pustavrh,Stara Loka.
213.Pustavrh;
215.Pokrajina,Eeyne.
216.H.Langus.
217.Avtoportret nekega slikarja.2.pol.18.stoletja.
Stara
Loka
- 6.
Umetnine v Strahlovem gradu.
218.Mačka klistirajo.
219.Marija dobrega sveta.
22o.Slika na steklo:sv.Anton pripelje mrliča za pričo.
221.Okvir - v stolpu.
222.Arhivalije - V stolpu.
223.Rozeta z romanskim ali zgodnje-gotskim kapitelom.
Sprejemna soba v 2.nadstropju:
224.Napoleonovo pero 18o9.
225.Papirnat denar.
227,228.Benečanski stekleni vazi.
229.Rokokojski diadem.
23o.Baročna intarzirana omarica.
231.Velikonočni svečnik.
Vrtnarjeva soba:Kopija bizantinske Madone tipa Marije Snežne.Okvir.
Podpis v gotici:Wahre Abbildung dess Marianischen Gnaden
Bilds so Ao 1696 von 4ten Novemb.biss zum - auss beeden
Augen Bluet und Wassser geneinet.Rdeč plašč ima Marija potegnjen preko glave.Desnico drži na prsih tako da je dlan
ven obrnjena.Jezus z desnico blagoslavlja;v levici drži
rožico.Marija ga drži pri sedalu z levico,ki je odeta v
rob plašča.Ob Marijini glavi je napis: Mp Oov le Xe.
232.Layer.
233.Layer.
234.Ex voto 1676.
235.Kopija
236.Cvetna nedelja.
237.Sv.Družina.
238.Votivna slika z Jezuščkom.
239.Okvir.
Soba v stolpcu: 24o.Bled.
252,253.Dva portreta,pendanta.Okvirji.Sreda 18.stoletja.
254-262.Majolike.
263.Skrinjica.
264.Ljubljanski porcelan.
265-27o.Pet steklenic.
Stele,Zap.LII,193o,31'.
Zap.LXXIII,1928,34'.
Stara
Loka
-7.
Umetnine v Strahlovem gradu.
Carita romana iz nekega štajerskega gradu.
Ed.Josch,sodni svetnik- Grad Stara Loka.
Josef Schlafer,trgovec v Ljubljani,Pokrajina.
A.Heyne,Mladenič v pokrajini.
Portret Katarine II.Portret Jožefa II.Portret Marije Ter.
Ida Kuni,Kopija po Van Dyoku.
Antonio Celesti,Salomon in Moabitijanke.
Henrika Langus,Glava.
Franke',sv.Janez,kopija po Veronesu.
Franke,Lot in hčere.Po bakrorezu.
Langus,Bradat mož.Akademsko delo.
R.Mengs /?/,Glava.
Franke,Glava.Isti model kot pri podobi Henrike Langus.
Langus,Dobra kopija po Rembrandtu.
Mea&mnger,Sv.Janez Nepomuk.
Egartnerjeva kopija v cerkvi v Smartnu.Popravil Jurij ali
Janez Subie 175..
Celesti,Urijeva žena.
Amigoni /?/,dve ženi s cvetlicami,Dve sliki.
Kremser-Schmidt.Radirankg^iz Jatzena tri,iz Schinechata dve.
P.Haubenstricker po Kremser-Schmidtu.Iz Waitza.
Kremser-Schmidt.Sv.Miklavž^radiranka.
Sv.Karol Boromejski vor der Betitelung /Probedruck/.Iz
Layerjeve posesti.Risba Brezmadežne brez hudiča.Risba
Brezmadežne s hudičem.
Snemanje s križa,radiranka.
,
Sv,Janez Nepomuk z bolniki.Delna sorodnost z Mencingerjem.
C.Carbone,Brezmadežna.Herz.
Kremser-Schmidt,Jezus umira na križu;radiranka.
Vnebovatje Marijino,radiranka.
Sv.Jakob,radiranka.
Langusove risanke: l.iz Rima.Trgovec Lasnik.Beitrag zrur
Slavenisch Trotulose /Pettauer Album/.Risanka od Henrike
Langus.M.Langus,l.risanka:po Raffaelu nekaj italijanskih
pokrajin.Modeli po naravi. 2.risanka je iz poznejše dobe:
pokrajine,študije za portrete,domače pokrajine,karikature.
-Dobra,zelo značilna dela /Crngrob/. 3.risanka iz akadem^
skih let. 4.risanka je tudi iz mlajše dobe.Motivi po naravi. 5.risanka:pokrajine iz poznejše dobe.
Zbirka večjih risb Mateja in Henrike Langus.
Kogovšek,Krajina z gozdom.
Langus 23,Čitajoči na oknu.
Kuni po Poussinu,4 elementi;2 Wolf,2 Kunl.Wolf ni izvršil
naročila.
Ant.Jantl,Rojstvo po Kremser-Schmidtu.
Layer,Angel s kadilnico.
Kuni,Zemlja.
Herrlein,Darovanje v templju.
Stara
Loka
- 8.
Umetnine v Strahlovem gradu.
Pustavrh,Odpiranje steklenic.
Genre iz Suhe:Xmet reže kruh,žena prinaša kavo.Dobro domače delo.
Rodbinske slike.
Heyne,Pokrajina z reko v ospredju.
Zadnja večerja spominja nekoliko na Potočnika.
Ida Kuni,po Rubensu.
Layer,Oznanjaije po Kremser-Schmidtu.Angelci so italijanski,kot jih je pogosto kopiral;to in pa barve kažejo %
na prve dobe /sv.Jakob v Podbrezju/.Veliki angel,ki leži
na oblaku, je tak k&t-sa-gar- v koloritu in tipu kot so ga
pogosto kopirali v Langusovi šoli.
Kristus na križu,iz Velesovega.Lesena skulptura.
Pustavrh,Marija po Kremser-Schmidtu.
MeR&lnger,sv.Cecilija 175o.Barvno zanimivo delo.
Kremser-Sohmidt,sv.Katarina.
Baronica Grimšic in grof Lamberg,iz bližine Berganta.
Pustavrh,kopija po Corregglu.
Van der Bosch /signiran/,Bvetlice;iz nekega gradu na
Kranjskem^* blizu Velesovega.
-JSulheuser 1677,Sv,Hieronim*Ben.vpliv.Stara posest gradu.
Krošnja^Trlje %ai9ei%okruhom in klobaso.Stara posest
gradu,značilna za grajske galerije. 17.st.Domač genre.
Rodbina barona Erberga.Erberg% je bil posestnik Star^Lpke^
Oltar iz srede 17.stoletja iz Adergassa kot portal.
Lamberg iz Cekinovega gradu.
Jenko v.Jenkheim. Z Demšarjem je vpeljal sitarsko obrt.
Slika iz hiše na Suhi,Blagoslov proti čarovnicam.
Lager,Sv.Valentin po Kremser-Sghmidtu. Preslikal Kuni.
Megjainger,Sv. Jožef 1735.
Kuni,Kopija Rahlovega portreta.
Pustavrh,Žena in mladenič z lučjo.
Rottmayer;iz Križank;po Kunlu.
Layer,Dva angela s svečniki.
Langus,Kopija po Parmegianinu.
Jože Demšar in soproga.Herrlein ?.
Franke,Dober portret starega Strahla.
Grof Gallenberg,portret dame. PastBl.Sigismund Graf GallenLayer,sv.Lovrenc.
berg.
Stroy /?/.podoba dame^sedeče v fotelju.
Tihožitje z ribami.Stara grajska posest.
Meajb-inger,Angeli.Del slike je preslikal Kuni.
Meapinger,Jezus izroča ključe sv.Petru.
Layer,Oljska gora.Iz skupine 5 slik Kristusovega trpljenja
Layerjeva šola,Sv.Helena.
Votivna slika iz cerkve na Suhi 1738.
Zanimiv renesanski nagrobni spomenik Gottholda Herr von
Raspem;iz l.pol.lo.st.
- Štele,Zap.XXIV,1923,23.
Stara
Loka
- 9.
Umetnine v Strahlovem gradu.
Leta 1755.je od Erbergov kupil grad Matevž Demšar.
V drugi polovici 16.stoletja sta imela grad njegov sin
Jože Demšar in njegova žena Ksaverija,rojena grofica
Hohenwart.
Pastel žene iz 1.okrog 18oo.Potočnik ?
^isk na svili.Slavnost kronanja Ferdinanda I.v Milanu
leta 1838.
Herberstein,sedeč,zelo realistično podan.Lep baročen
okvir iz 1.pol.18.stoletja.Iz Bokale.
Maria Sidonia Freyin von Stroblhof ... geborne Schifiliii
gerin Aetatis svae 21.1645.
Portret dame iz začetka 18.stoletja.Zelo dekoltirano.
Podoba Thalnitscher v.Thalberg.
Georg Bon Fridt.Frey Eerr von Lamberg zvm Rottenpihl,
Habah Mansperg vnd Egg Erblandt Stattmeyster in Grain v
vnd der ,;indischen Mark Teitschen Ordens Ritter der Rom.
Kay.May...l666.- Preslikan obraz;dobra obleka.
E.Hein 1829,Dve pokrajini:Mont Blanc in Nonnenwerth am
Rhein.
Heine,Fantastična pokrajina,precej podobna naši.
Grofica Saurau.l.pol.18.stoletja,
^rija s spečim Detetom na blazini.
Leandro Bassano,Pohod sv.Iren kraljev.
*6opwLd-*V3&rT^^y&i7&8rz*&&*%#ytSign.Munkacsy je^zradirana.da je mogel biti portret prodan kot Šubic:Žena
pri šivanju.
Jurij Subic,Študija z dežnikom pred lovom.
Pustavrh,Simpatičen portret Ane Grumnik.prve žene%p.
dr.Možeta.
Cebej,Darovanje Jezusa v templju.
Iz Layerjeve posesti:angelji z venci,del italijanske sli
ke,ki jih je Layer večkrat kopiral.
Pieta,dobra italijanska slika iz 17.stoletja.
Layer,Marijino oznanjenje;dober okvir.Zelo fino delo.
Layer,8yw%a^Ry Sveta Družina s spečim detetom.
Pustavrh,Xopija po velesovski Mariji iz vel.oltarja.
Knez Liechtenstein.
Dietrich,Pokrajina.
l'ri fine rokokojske slike na steklo.
Erasmus Ghristof Grof Herberstein z uro v roki.Almanah s
Ista figura je na veliki sliki v Bokalcih.
Filip Ros,Dve živalski skupini.
Grof Breiner,vojni komisar proti vstaškim kmetom.Hendricks 171o.
Omara z zrcali in slikami iz posesti brižinskih ško-
Stara
Loka
- lo.
Umetnine v Strahlovem gradu.
fov.l8.stoletje.3naka omara na Bledu je narejena po
za briksenške škofe.
Baročne konzole iz 1.pol.18.stoletja.
Rezljana skrinja iz 18.stoletja. .
Rembrandt,Glava moža s kapo.
4 glave iz Ville pri Bologni.
Grofica Gallenberg.opatinja v Mekinjah.
Schalken,Letni časi.Signirano.
Pojedina v Kani Galileji iz konca 16.ali začetka 17.
stoletja.Benečansko delo,že po Tintorettu.
Alinghieri,Glavica 1844.Signirano.
4^8až&*$&3a^^9^,Podoba moža iz rodbine Kappus iz 18.
stoletja.Kappus je doma z nekega gradiča pri Kamniku.
Slikana omarica iz srede 18.stoletja - pod vplivom
kitajskega porcelana.
Oprava iz srede 18.stoletja iz posesti rodbine Gallenberg.
Rizzi,Margareta Posterle /?/.
arija Stuart,slikal Globočnik /portret njegove žene/.
Katarina Lukantschitsch v.Hartenfeld.Zanimiva obleka
iz 2.pol.17.stoletja.166o.
Lamberg in žena - iz 2.pol.17.stoletja.
Bassano preslikan po Ktinlu,Pojedina bogatina in svetopisemski revež.
Več tihožitij iz 17.stoletja iz Stare Loke.
Več porcelana iz Zoisove delavnice.
Jurij Subic,Glava fanta.
Janez Subic,Portret mladega moža.
Lichtenreiter,Sv.Janez Nepomuk.
Lichtenstein in trije otroci.
Preslikani Pustavrh,Deklica in deček s svečo.
franke,Kopija po Cima da Conegliano.
Janez Subic,Skica za Kaiserslautern.Alojzij Subic je
trdil,da je njegova.
^alostna Mati božja iz Velesovega iz 18^stoletja.
Kati.Holpein 1838.
Klimesch.Dve signirani tihožitji s sadjem.
Štele,Zap.LI,1929,4.