JELKIN KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

RAVNATELJICA:
NADA VERBIČ
V primeru slabega zdravstvenega stanja (vročine,
driske…), poškodbe, nenadnih izpuščajev idr. pokličemo
starše, da čimprej prevzamete otroka v domačo oskrbo.
POMOČNICA RAVNATELJICE:
JELKIN KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
PETRA KOČAR
SVETOVALNA DELAVKA:
MARJANCA KAVČIČ PEČNIK
DODATNA STROKOVNA POMOČ:
SVETLANA VESIĆ
ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZHR:
RENATA ROM MRCINA
Šolsko leto se prične 1.9.2014 in konča 31.8.2015.
DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano:



Od 27.10.2014 do 30.10.2014.
Od 29.12.2014 do 2.1.2015.
Od 28.4.2015 do 30.4.2015.
Zaradi lažje organizacije dela in nabave hrane vas
prosimo, da prisotnost otroka v času dežurstva
vpišete na anketni list, ki se bo nahajal v skupini,
da bomo lahko v primeru zmanjšanega števila
otrok organizirali dežurstvo.
PREDNOSTNA NALOGA SKUPINE
»Sproščanje z umetnostjo in gibanjem«
JAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA
Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že prvi
dan odsotnosti v našo enoto po telefonu 01/580 91 80 ali
preko spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani
vrtca:
http://www.vrtec-jelka.si
pod
Sporočila
vzgojiteljem.
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata biti
seznanjeni z zdravstvenimi posebnostmi otroka.
Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do devete
ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške
neporabljenih živil z naslednjim dnem. (Ur.I. RS, št.
18/2008, 22.2.2008)
V primeru slabega zdravstvenega stanja (vročine,
driske…), poškodbe, nenadnih izpuščajev idr. pokličemo
starše, da čimprej prevzamete otroka v domačo oskrbo.
SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
Okvirni datumi: 25.9.2014, 9.6.2015 in po potrebi
INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku
Okvirni datumi: 22.10.2014, 18.11.2014, 20.1.2015.
Individualni pogovori možni tudi po dogovoru.
IGRALNE URICE: 10.12.2014 (lutkovna igrica – starši),
10.2. 2015 (pustna dekoracija), 25.3.2015 (nastop
otrok).
Športno popoldne. 15..4.2015.
Zaključno srečanje v juniju 2015.
Ostalo:
Starši zaigrajo lutkovno igrico za otroke.
Obisk časopisnih hiš, radia, po mestu Ljubljana,
kemijski poskusi, zelišča, angleška pravljica,
likovna delavnica – organizirajo starši
SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE
September:
 Otroški bazar – nastop otrok. 12.9.2014
 Evropski teden mobilnosti. 16.9.-21.9.2014
 Prometne olimpijske igre. 18.9. 2014
 Dan sajenja dreves v ENO. 21.9.2014.
 Jesenski kros. 30.9.2014
 Mestni muzej: Kako so gradili Emono.
29.9.2014
Oktober:
 Teden otroka. 6.10.-12.10.2014
 Gasilska brigada. 16.10.2014
 Kinodvor – Kinobalon: obisk kina in delavnica
optičnih igrač v vrtcu. 23. In 24.10.2014
November:
 Tradicionalni slovenski zajtrk. 15.11.2014
 Modri stol ob mednarodnem dnevu strpnosti.
16.11.2014
 Mestni muzej: Žabje skrivalnice. 4.11.2014
December:
 Nočitev v vrtcu. 16.12.2014
 Dedek Mraz. 17.12.2014
 Modri stol nas povezuje-pravljične urice,
gibanje, petje, ples.
Januar:
 Igre na snegu.
Februar:
 Tradicionalni pustni karneval – Opatija.
7.2.2015
 Veseli pust med otroki. 17.2. 2015
 Igrivo prilagajanje na led. 18.2. do 20.2.2015
 Prešernov dan-mesec kulture, Mednarodni dan
maternih jezikov- Modri stol nas povezuje.
21.2.2015
Marec:
 Svetovni dan poezije. Mori stol nas povezuje.
21.3. 2015
 Svetovni dan voda. 22.3.2015

Tabor Kekčeve dogodivščine – Srednji vrh nad
Gozdom Martuljkom. 18.3. do 20.3. 2015
April:
 Mednarodni dan knjige za otroke – Modri stol
nas povezuje 2.4.2015
 Športno dopoldne ob Svetovnem dnevu
zdravja. 7.4.2015
 Dan smeha.
 Zobna preventiva. 14.4.2015.
 Eko teden -teden Zemlje ob svetovnem dnevu
zemlje. 22.4.2015
Maj:
 Spomladanski kros.
 Pot ob žici. 6.5.2015.
 Dan vrtca Jelka. 28.5.2015.
 Svetovni dan športa. 31.5.2015.
Junij:
 Svetovni dan okolja- »Otrokova igra«.
5.6.2015
 Letovanje Plavalček skakalček za šoloobvezne
otroke. 15.6. do 19.62015
 Piknik na igrišču za vse otroke.
VIZIJA VRTCA
PRAZNUJEMO SKUPAJ



PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
 GIBALČEK (Mali sonček, Ciciban planinec,
rolanje, ...)
 EKO VRTEC
 UNESCO: »FILOZOFIJA NAJMLAJŠIH –
MODROST ZA OTROKE« (interni projekt
skupine)
 UNESCO: »Moj kotiček je lahko vrtiček«
 UNESCO PROJEKT (Modri stol, Jezikkultura- tradicija, Drevo= življenje, Voda
– kaj mi pomeni, Pletemo niti mreže)
 PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC
 OTROKOVA IGRA
 CICIUHEC – beremo z malčki
 BRALNA ZNAČKA
 IGRAMO SE ANGLEŠKO
 BOSOPETCI
 ŠOLSKI EKO VRT
 ZDRAV VRTEC
 ŠAPA NA OBISKU V POVEZAVI Z MATEMATIKO
Zdrava praznovanja rojstnih dni.
Praznovanje vezano na letne čase: jesen,
zima, pomlad in poletje.
Vsa ostala praznovanja in pomembni dnevi,
povezani s kulturo in običaji.
VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica18 a, 1113 Ljubljana
Telefon: 01/580 91 80
Faks: 01/ 534 33 86
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si
VRTEC JE ODPRT od 6.20 do 17.00
ŠKRATKI
VZGOJITELJICA:
MARTINA HOČEVAR TRONTELJ
POMOČNIK VZGOJITELJICE:
DANILO VARGA
MATEJA MLINAR
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV:
ANDREJA HERGULA
ŠOLSKO LETO 2014/2015