povezavi - Potapljaški center Norik

TEKMOVANJE V PODVODNIH VEŠČINAH
PIRAN, 24.05.2014
PRAVILA TEKMOVANJA
1. ORGANIZATOR TEKMOVANJA
Organizator tekmovanja je Potapljaško društvo Norik-sub.
2. KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje se bo odvijalo v obalnem morju pred potapljaškim centrom v Piranu, Prešernovo
nabrežje 24, 6330 Piran. Območje tekmovanja bo omejeno z bojami.
3. DATUM TEKMOVANJA
Tekmovanje se bo odvijalo v soboto 24.05.2014 s pričetkom ob približno 9.00.
4. NAMEN TEKMOVANJA
Tekmuje se v izvajanju podvodnih veščin. Tekmovanje je šaljivo in v prvi vrsti namenjeno druženju
ter preverjanju, kako potapljači obvladajo veščine potapljanja na vdih, osebno potapljaško opremo,
podvodno navigacijo ter skupinsko delo. Kljub točkovanju rezultatov, je tekmovalni namen manj
pomemben. Potek proge je opisan v nadaljevanju.
5. KDO LAHKO SODELUJE
Na tekmovanju lahko sodelujejo vsi, ki imajo opravljen začetni potapljaški tečaj po eni od
mednarodno priznanih šol potapljanja, ki pred tekmovanjem podpišejo Izjavo o prevzemu
odgovornosti.
6. EKIPA
Ekipo sestavljata dve osebi. Ne glede na spol članov ekipe so vse ekipe razporejene v isto
kategorijo.
7. PRIJAVA
Prijave sprejemamo na e-mail [email protected] ali telefona 040/414500 oziroma 01/4340753 do
20.05.2014.
8. ŠTARTNINA
Štartnine po zaslugi sponzorjev ni.
9. OPREMA
Obvezno opremo vsakega tekmovalca sestavljajo: maska, dihalka, plavuti, temperaturi vode
primerna zaščitna obleka, rokavice in nogavice, primerna količina uteži, ura in globinomer ali
potapljaški računalnik, ročni kompas, jeklenka prostornine vsaj 10 litrov, kompenzator plovnosti
oblike jopiča ali krilc in regulator z inflatorsko cevjo, dodatno drugo stopnjo (oktopus) ter
manometrom (v nadaljevanju regulator).
Organizator tekmovanja bo priskrbel ustrezne boje za označevanje tekmovalcev.
Tekmovalcem, ki nimajo lastne obvezne opreme, bo organizator pomagal priskrbeti manjkajoče
dele opreme.
10. UVRSTITEV
Spremlja se uvrstitve v eni skupni kategoriji.
11. NAGRADE
Podeli se čimveč bolj ali manj praktičnih nagrad. ☺
12. PRITOŽBE
Glede na namen tekmovanja pritožbe niso možne. ☺
13. ŠTART
Štart je načeloma vsakih 6 minut oziroma glede na število prijavljenih ekip po odločitvi vodstva
tekmovanja. Štartni vrstni red se določi z žrebanjem.
14. ODGOVORNOST
Organizator tekmovanja ni kriv za kakršno koli poškodbo ali škodo, ki bi nastala tekom
tekmovanja. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, kar potrdijo s podpisom na Izjavi o
prevzemu odgovornosti.
15. PROGRAM
Sobota, 24.05.2014
9.00 do 10.00
10.00 do 13.00
13.00 do 13.30
13.30 do 14.00
14.00 do 18.00
18.00 do 19.00
Prihod ekip
Trening ekip
Končna postavitev elementov proge
Merjenje proge
Tekmovanje
Zaključek tekmovanja z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad
16. OPIS PROGE
Progo sestavljajo različne potapljaške veščine, njena skupna dolžina je približno 150 metrov.
Točka 1 označuje štartno točko, ki se nahaja ob vzhodnih stopnicah platoja pred potapljaškim
centrom v Piranu. Oba člana ekipe morata biti oblečena v obvezno opremo določeno v točki 9 teh
propozicij, razen jeklenke, kompenzatorja plovnosti in regulatorja, katere vsak tekmovalec odloži
na ustrezni točki proge (3 in 5) v skladu s tem opisom proge. Vsak tekmovalec ima nase pritrjeno
tudi bojo, katero priskrbi organizator tekmovanja.
Člana ekipe po gladini odplavata od točke 1 do točke 2, katero predstavlja navpično postavljena
cev. V njen spodnji del, ki je na globini približno 2 metra, mora vsak član ekipe na vdih vstaviti
žogo, katero priskrbi organizator tekmovanja in jo tekmovalec dobi pred štartom. Od uspešne
vstavitve žoge v spodnji del cevi, pa do cilja, oba člana ekipe ne smeta več priti na gladino oziroma
se na gladini ne sme pojaviti noben kos njune opreme, razen njuni boji. Člana ekipe pot na vdih
nadaljujeta do točke 3, kjer se nahaja prvi komplet jeklenke, kompenzatorja plovnosti in
regulatorja. Od točke 3 proti točki 4 člana ekipe plavata z dihanjem na drugi stopnji regulatorja
prvega kompleta. Točka 4 je tunel (betonska cev), skozi katerega morata iti člana ekipe in za seboj
potegniti tudi njuni boji. Od točke 4 nadaljujeta proti točki 5, kjer se nahaja drugi komplet jeklenke,
kompenzatorja plovnosti in regulatorja. Od tu pa do cilja vsak član ekipe diha na svoj komplet. Pot
nadaljujeta do točke 6, katero predstavlja boja. Smer od točke 2 do točke 6 je po tleh označena z
vrvico bele barve. Od točke 6 do cilja oznake po tleh ni več. Člana ekipe morata s pomočjo
kompasa odplavati od točke 6 proti točki 7 (nevidni orientir), le-to po severni strani obiti ter dalje
plavati do točke 8, katera predstavlja cilj. Podatka o razdaljah med točkama 6 in 7 ter 7 in 8
tekmovalcem zagotovi organizator tekmovanja. Za določitev ustrezne razdalje plavanja lahko
tekmovalci uporabijo le dve metodi: štetje udarcev nog ali merjenje časa plavanja. Inštrumenti za
merjenje razdalje niso dovoljeni. Organizator bo tekmovalcem za namen umerjanja v času treninga
zagotovil ustrezno umerjeno vrv. Potrebne smeri plavanja od točke 6 do točke 8 si mora vsaka ekipa
izmeriti sama.
Cilj je v obliki linije, na kateri so na razdalji enega metra nanizani plovci. Dimenzija linije je 10 + 2
+ 10 metrov. Točen prihod (in vse točke za natančnost) dobi ekipa, katera priplava v srednja dva
metra. Večje je odstopanje od sredine, manj točk ekipa dobi za natančnost (Tabela 1).
17. PREKINITEV TEKMOVANJA ZA EKIPO
Tekmovanje ekipe se prekine:
- če se na gladini med točkami 2 in 8 pojavi kateri od delov opreme članov ekipe (razen boje),
- če ekipa ali en od članov ekipe točko 7 obplava po južni strani,
- če ekipa zgreši ciljno linijo,
- če ekipa zadnjih 15 metrov plavanja do ciljne linije očitno spremeni smer plavanja,
- če skupen čas od štarta znaša več kot 13 minut in 19 sekund ali
- če en od članov ekipe odstopi.
18. MERJENJE ČASA
Merjenje časa se izvaja ročno.
19. TOČKOVANJE
Ekipa za uspešno vstavitev obeh žog v cev na točki 2 dobi 100 točk, za uspešno doseženo točko 6
100 točk in za ustrezno obplavano točko 7 250 točk. Za natančnost prihoda v cilj ekipa dobi
ustrezno število točk iz Tabele 1. Za hitrost prehoda proge ekipa dobi točke v skladu s Tabelo 2.
Tabela 1
Pogrešek (m)
0
1
2
3
4
5
Tabela 2
Število točk
1000
935
880
825
780
730
Pogrešek (m)
6
7
8
9
10
Število točk
690
650
620
590
560
Skupno doseženo število točk je seštevek točk za točke 2, 6 in 7, natančnost ter hitrost (največje
možno število točk je torej 3150).
TEKMOVANJE V PODVODNIH VEŠČINAH
PIRAN, 24.05.2014
PRIJAVNICA in IZJAVA O PREVZEMU ODGOVORNOSTI
Podatki člana ekipe:
Ime in priimek:
Naslov:
Datum rojstva:
E-mail:
Potapljaška kategorija:
Ime ekipe:
Spodaj podpisani/a izjavljam, da se tekmovanja v podvodnih veščinah dne 24.5.2014 v organizaciji
Potapljaškega društva Norik-sub udeležujem na lastno odgovornost in organizatorja tekmovanja ne
bom bremenil/a krivde za kakršno koli morebitno poškodbo ali škodo, ki bi nastala kot posledica
tekmovanja.
Piran, 24.05.2014
Podpis tekmovalca: