SVETILKA MTMX132L

VEMOS TRGOVINA, d.o.o.
Gaberke 150
3325 Šoštanj
Tel: + 386 (0) 3 891 32 00, Fax: + 386 (0) 3 891 32 01, Mobitel: + 386 (0) 51 444 637
E-mail: [email protected]
http://www.vemostrgovina.si
BATERIJE IN AKUMULATORJI
Navodilo za uporabo
MacTronic CREE LED svetilka MX132L-RC-Black eye
Zahvaljujemo se vam za nakup aluminijaste svetilke serije EXTREME CREE LED. Pozorno in v celoti preberite uporabniška navodila. Pred prvo uporabo svetilko polnite 4-6 ur.
Tehnične lastnosti:
•
•
•
•
•
•
Izvor svetlobe
baterija
polnjenje
polnilni čas
max. število polnjen
Svetilna moč
1 x CREE LED
Li-ion 3,7V/2200 mAh
230 V AC in 12V DC
4-6 ur
cca 500
1x vklop 100 % do 2, 0 ur
2x vklop 50% do 5,0 ur
3x vklop 10% do 15 ur
4x vklop SOS utripanje do 15 ur (original SOS)
5x vklop Stroboskop do 5 ur
Vgrajena Li-Ion ACCU polnilna baterija s pravilno uporabo omogoča do 500 polnjenj!!
Varnostna navodila:
•
•
•
•
•
•
•
•
Za primer preprečitve požara, električnega udara ali drugih poškodb priložen polnilni adapter uporabljajte zgolj za polnjenje v svetilko vgrajene baterije. Baterije ne polnite z drugim polnilcem.
Ne uporabljajte električnega kabla za izvlačenje polnilnika iz zidne vtičnice. Ne uporabljajte električnega kabla za prenašanje svetilke ali njegovega napajalnika.
Ne uporabljajte električnih podaljškov ali drugih modifikacij za podaljšanje napajalnega kabla polnilnika
Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije. Poškodovan polnilnik ali baterijo nemudoma zamenjajte.
Nikoli ne popravljajte ali predelujte svetilke ali polnilnika sami. Popravilo mora opraviti za to ustrezno usposobljena servisna služba.
Uporabljajte zgolj polnilne baterije odobrene s strani proizvajalca.
Baterije ne izpostavljajte vodi, ognju in visokim temperaturam. Previdno uporabljajte baterijo, da preprečite nastanek kratkega stika.
Manjši istek elektrolitov lahko nastane, če se baterija uporablja v ekstremnih pogojih. Takšen istek ne pomeni nujno napake ali poškodbe baterije. V primeru stika s kožo naredite sledeče:
◦
z veliko mila takoj operite ogroženo območje
◦
nevtralizirajte kislino z limoninim sokom ali vinom.
◦
V primeru stika kisline z očmi, oči operite z veliko količino vode pod močnim curkom, nato takoj poiščite zdravniško pomoč
•
OPOZORILO – Pritisk v EXTREME CREE LED diodi je visok. Ob zamenjavi diode je priporočljiva nošnja zaščitnih očal .Med delovanjem dioda dosega visoke temperaturne vrednosti. Nikoli se ne
dotikajte diode s golimi prsti.
Vsakršna nenamenska uporaba svetilke lahko vodi do poškodb svetilke, njenih elementov ali osebe. Tovarniška garancija se izniči, če se svetilka ne uporablja v skladu z njeno namembnostjo in v
skladu z navodili za uporabo.
•
Polnjenje:
Svetilka mora biti polno napolnjena pred prvo uporabo. Za zagotovitev polne kapacitete baterije bo mogoče potrebno več ciklov polnjenja in praznjenja.
230 V AC polnjenje
Vstavite baterijo v polnilec in priključite 230 V AC polnilni kabel v zidno električno vtičnico Polnilni čas znaša od 4-6 ur. Med polnjenjem sveti rdeča led dioda na polnilcu . Če ne gori, pravilno vstavite
baterijo, tako da ima baterija kontakt s polnilcem. Po končanem polnjenju pa zasveti zelena led dioda na polnilvu. . Po končanem polnjenju najprej vzamete baterijo iz polnilca, potem pa izvlecite priključek iz
zidne vtičnice..
Uporaba:
Za zagotovitev pravilnega delovanja upoštevajte naslednja navodila:
•
Prvo polnjenje znaša od4-6 ur.
•
Nikoli ne preizpraznite ali prenapolnite baterije, ker to lahko vodi to skrajšanja življenjske dobe.
•
Ne izvajajte testnih, vzdrževalnih in drugih ukrepov, razen tistih, ki so posebej določeni.
V primeru visoke stopnje samoizpraznjenja lahko zaznate manjši iztek elektrolitov na zgornjem varnostnem ventilu baterije. To se vidi v obliki belega prahu, ki lahko preprečuje dober kontakt baterije . Za
zagotovitev pravilnega delovanja priporočamo periodične preglede stanja baterije. Morebitna razlitja – pojave belega prahu, je treba takoj očistiti. V primeru razlitja bodite izjemno previdni, ob čiščenju pa
uporabite ustrezna zaščitna sredstva, saj elektrolit lahko poškoduje kožo
Opozorilo:
Prepričajte se, da uporabljate zgolj originalne rezervne dele, posebej izdelane in prirejene za MacTronic Cree Led svetilke. Uporaba drugih elementov lahko povzroči slabše delovanje, odpoved ali celo poškodbo
izdelka. Iztrošenih elementov svetilke ne zavrzite kjerkoli.
Odlaganje odpadkov
Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da je izdelek prepovedano odlagati med ostale gospodinjske odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno
oddati na ustrezna zbirna mesta. Seznam zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko odpadno električno in elektronsko opremo ter
izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate.
GARANCIJA:
Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve. Uvoznik jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi
tovarniške napake v materialu ali izdelavi. Zagotovljeno je 3 letno servisiranje. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je trajalo
popravilo.Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo plačanega zneska. Garancija za izdelek obsega zamenjavo defektnih delov in
sklopov ali njihovo popravilo tako, da so tehnično brezhibni. Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi: 1)popravila v nepooblaščeni delavnici, 2)vgrajevanja neprimernih delov ali predelave,
3)neupoštevanja navodil o uporabi, 4)mehanskih poškodb, 5)višje sile (strela, itd.). Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznosti.Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe
ali preobremenitve. Seznam pooblaščenih servisov: VEMOS TRGOVINA d.o.o., Gaberke 150, 3325 Šoštanj