ORATORIJ 2013 Bog je z nami

ORATORIJ 2013
Dragi otroci, dragi starši!
Naslov letošnjega Oratorija je:
Bog je z nami
Po Narnijski zgodbi
Potovanje Jutranje zarje
Oratorij je druženje otrok v času počitnic na dvorišču župnije.
Oratorij skupaj z župnikom pripravljajo in izvajajo srednješolci –
ANIMATORJI, ki se veselijo druženja, polnega veselja in radosti z vami…
Vsak dan bo skupno kosilo, pijača in uporaba raznovrstnega materiala
zato je izvajanje ORATORIJA povezano s stroški.
Enotedensko preživljanje časa na Oratoriju znaša 20€.
Tisti otroci, ki so vso leto pridno hodili na otroške pevske vaje,
na ministrantske vaje ali čez leto pri mašah brali berila
imajo preživljanje časa na Oratoriju brezplačno.
Rok za prijavo je čimprej v župnijski pisarni v času uradnih ur
(www.zupnija-lendava.si)
PRIJAVNICA
Ime in priimek otroka:______________________________________________________________
Razred :________________________
Otrok je v tem letu bil/a aktiven/na kot:__________________________________________
Alergije ali kake posebnosti, s katerimi bi morali biti seznanjeni:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ORATORIJ bo potekal od
od ponedeljka 19. avgusta 2013 do petka 23. avgusta 2013.
- v ponedeljek 19. avgusta se ORATORIJ pričenja ob 9. uri
ostale dneve ob osmi uri in traja zmeraj do 15. ure
… za bogato preživljanje prostega in počitniškega časa
smo pripravili zanimive
DELAVNICE, KATEHEZE, IGRE…
Podpis starša oz. skrbnika :____________________________________________________
Kontaktna številka GSM: __________________________________________________________