KAKO…

Margento mPOS T4500 | Kratka navodila – Urbana, Moneta,
GSM polnjenje, Točka v 1.0
KAKO…
... VKLOPITI TERMINAL?
Pritisnite in držite
dokler se
zaslon ne osvetli ter zaslišite zvok "vklopa".
051 770 770
... POLNITI KARTICO URBANA?
1
Terminal preide v stanje
pripravljenosti.
... IZKLOPITI TERMINAL?
Terminal izklopite iz električnega omrežja.
3 sekunde.
Pritisnite in držite
URBANA
... OMOGOČITI NAKUP TERMINSKE URBANE?
1 Ko je terminal v stanju pripravljenosti
pritisnite
[Nakup].
V primeru, da nimate
integracije z blagajno,
boste na ZASLON
terminala morali
prisloniti svojo
identifikacijsko kartico.
2 Izberite pravico do nakupa iz
seznama s pritiskom na zaporedno
številko.
Ko je terminal v stanju pripravljenosti
[Polnjenje].
pritisnite
V primeru, da nimate
integracije z blagajno,
boste na ZASLON
terminala morali
prisloniti svojo
identifikacijsko kartico.
[Urbana], vnesite željen znesek
2 Pritisnite
polnitve, kar potrdite s pritiskom na
[Potrdite].
Decimalne številke
izbirate s pritiskom na
.
3 Pritisnite
[Gotovina]
stranka pa naj
prisloni Urbano
na zaslon terminala.
4
Na Urbano se zapiše novo stanje. Terminal
stranki natisne potrdilo. Potrdilo za
prodajalca natisnete s pritiskom na
[Natisni].
... PREVERITI STANJE URBANE?
1
Ko je terminal v stanju pripravljenosti,
prislonite Urbano na zaslon
terminala.
ali
za izbiro
3 Pritisnite
meseca (tekoči mesec ali naslednji
mesec).
4 Pritisnite
[Gotovina] in
prislonite
kartico Urbana
5
2
Na zaslonu se izpiše stanje kartice, ki se ga
[Natisni]
s pritiskom na
natisne ali pa se s pritiskom na
[Nakup] postavite v opcijo
nakupa terminske Urbane.
na zaslon terminala.
... PREVERITI VSEBINO URBANE?
Na Urbano se zapiše nova veljavnost
terminske karte. Terminal stranki natisne
potrdilo. Potrdilo za prodajalca natisnete s
pritiskom na
[Natisni].
1
2
Ko je terminal v stanju pripravljenosti,
in prislonite
pritisnite
kartico Urbana na zaslon terminala.
Pritisnite
ali
za izbiro
ponudnika.
Na zaslonu se izpiše
vsebina kartice.
KAKO…
051 770 770
Ž
... NATISNITI POROČILO?
1
Ko je terminal v stanju pripravljenosti,
pritisnite
s čimer pridete
v menije izbire časovnega
okvira poročila.
... NATISNITI DNEVNO POROČILO?
1
Ko je terminal na aplikaciji Moneta,
pritisnite
s čimer
pridete v menije
Monete.
Za dostop do poročil
.
pritisnite
Željeni časovni okvir poročila izberete s
pritiskom na zaporedno številko.
2 Vpišite datum na katerega naj se
izbrani tip poročila nanaša in pritisnite
[Naprej].
2
3 S pritiskom na
... STORNIRATI MONETA TRANSAKCIJO?
[Kratko],
s
[Podrobno],
natisnete kratek tip poročila,
pritiskom na
natisnete podroben tip poročila.
3
1
Ko je terminal v stanju pripravljenosti
in v podmeniju s pritiskom na
pritisnite
zaporedno
številko preidite
na želeno
storitev.
MONETA
... POTEKA PLAČILO Z MONETO?
1 Vnesite željen znesek plačila
In vnos potrdite s pritiskom na
.
Decimalne številke izbirate s pritiskom na
oz.
[,]
2
Indikator je prisoten dokler sistem plačila z Moneto ni zaključen.
pritisnite
s čimer
2 Vnesite štirimestno geslo.
Ko vnesete geslo (tovarniško nastavljeno
[Potrdi] oz.
geslo 1234), pritisnete
.
3
Vnesite referenčno številko računa, ki ga želite stornirati in vnos
[Potrdi].
potrdite s pritiskom na
4 Vnesite znesek nakupa in
.
pritisnite
Decimalne številke izbirate s pritiskom na
oz.
[,]
5 Stranka pokliče 18000 in
telefon prisloni k terminalu.
Na terminalu se prikaže
indikator napredka. Indikator je
prisoten dokler stornacija ni zaključena.
... SPREMENITI GESLO?
1
Stranka vnese PIN Monete, ki ga potrdite s
[Potrdi PIN] oz. pritisnite
priskom na
[Brez PINa], če stranka PIN Monete
nima.
Stranka pokliče 180 in telefon
prisloni k terminalu.
3 Na terminalu se prikaže indikator napredka.
Ko je terminal na aplikaciji Moneta,
pridete v menije
Monete.
Za dostop do stornacije
Moneta transakcije
pritisnite
.
PREHOD MED APLIKACIJAMI
... PREHAJATI MED APLIKACIJAMI
Željen časovni okvir poročila izberete s pritiskom na zaporedno
številko
Pritisnite
[Kratko] za tisk kratkega poročila oz.
[Podrobno] za tisk podrobnega poročila.
Ko je terminal na aplikaciji GSM polnjenje,
pritisnite
čimer pridete v
menije GSM
polnjenja.
Za menjavo gesla
.
pritisnite
2
Geslo spremenite, da najprej vpišete
tovarniško geslo (1234),
pritisnete
[Potrdi], 2x vpišete poljubno
novo geslo. Obakrat potrdite s
pritiskom na
[Potrdi].
s
KAKO…
GSM POLNJENJE
051 770 770
[Start] za
4 Pritisnite
začetek tiska mobilne
vrednostnice.
Za izpis potrdila za prodajalca pritisnite
[Natisni].
... NAPOLNITI PREDPLAČNIŠKI RAČUN?
1 Vnesite štirimestno geslo.
Ko vnesete geslo (tovarniško nastavljeno
[Potrdi] oz.
geslo 1234), pritisnete
.
... NATISNITI DNEVNO POROČILO?
1
2 S pritiskom na zaporedno
številko izberite operaterja,
2
3
Natisnjeno črtno kodo odčitajte s čitalcem
črtnih kod in zaračunajte polnitev.
4 Za polnjenje uporabnikovega
mobilnega računa uporabnik
pokliče številko 1808 in
prisloni mobilnik k terminalu.
5 Terminal prične s transakcijo
in izpiše potrdilo o polnitvi za
kupca. Kupec prejme SMS o
uspešni polnitvi.
Za izpis potrdila za prodajalca pritisnite
[Natisni].
S pritiskom na zaporedno številko izberete tisk poročila za željenega
operaterja.
S pritiskom na zaporedno številko izberete časovni okvir tiska
poročila.
Pritisnite
[Kratko] za tisk kratkega poročila oz.
[Podrobno] za tisk podrobnega poročila.
1
Ko je terminal na aplikaciji GSM polnjenje,
Ko vnesete geslo (tovarniško nastavljeno
[Potrdi] oz.
geslo 1234), pritisnete
.
2 S pritiskom na zaporedno
številko izberite mobilnega
operaterja Simobil.
3 S pritiskom na zaporedno
številko izberite vrednost
polnitve.
Natisnjeno črtno kodo odčitajte s čitalcem
črtnih kod in zaračunajte polnitev.
pritisnite
čimer pridete v
menije GSM
polnjenja.
Za menjavo gesla
.
pritisnite
2
Geslo spremenite, da najprej vpišete
tovarniško geslo (1234),
pritisnete
[Potrdi], 2x vpišete poljubno
novo geslo. Obakrat potrdite s
pritiskom na
[Potrdi].
TOČKA
... NATISNITI SIMOBIL VREDNOSTNICO?
1 Vnesite štirimestno geslo.
s
... SPREMENITI GESLO?
Za polnjenje drugega mobilnega računa:
Pritisnite
[Vnesi št.]. Kupec vnese številko mobilnega računa,
. Pritisnite
ki ga želi napolniti ter vnos potrdi gumbom
[Start] za začetek transakcije.
pritisnite
čimer pridete v
menije GSM
polnjenja.
Za dostop do poročil
.
pritisnite
pri katerem želite opraviti polnitev.
3 S pritiskom na zaporedno
številko izberite vrednost
polnitve.
Ko je terminal na aplikaciji GSM polnjenje,
... KORISTITI TOČKO?
1 Vnesite znesek plačila
nakupa in pritisnite
Decimalne številke izbirate s pritiskom na
oz.
[,]
2 Uporabnik pokliče številko
1808 in prisloni telefon k
terminalu.
Terminal prične s transakcijo in izpiše
potrdilo za uporabnika. Za izpis potrdila za
prodajalca pritisnite
[Natisni].
s