NAVODILA ZA SESTAVO KABINETOV A2 600mm TOTEN

NAVODILA ZA SESTAVO KABINETOV A2 600mm
TOTEN
Vsebina paketov:
1x Sprednja vrata z ključavnico in dvema ključema
1x Zadnja vrata z ključavnico in dvema ključema
2x Stranice
4x Nastavljive nogice
4x Vodila za 19" enote
4x Nosilci za 19" vodila (nad 32U 6x vodila)
3x Slepi pokrov za uvod kablov
1x Zgornji pokrov
2x Kovinski tečaj za namestitev vrat
1x Spodnji okvir - dno
2x Okvir
1x Material za sestavo, imbus ključ
4x Nosilec za stranice (večji kabineti)
Potrebno orodje za sestavo:
1x Ključ 13 in 16
1x Priložen imbus ključ
1x Gumijasto kladivo
1x Izvijač
1x Kombinirke
Nosilci za 19" vodila
Slepi pokrov za uvod
kablov
Vodila za 19" enote
Matica za vodila
SESTAVA:
1. Korak:
Na oba okvirja najprej privijemo dno omare in nato še pokrov.
Priporočamo da spodnji in zgornji del ne pričvrstite popolnoma, da
bi lažje prilagodili okvirje na nosilce za 19" vodila in za pravilno
lego stranic. Z pomočjo ključa št. 13 držite matico.
Pri tem moramo biti pazljivi, da so reže ki omogočajo pritrditev stranic na okvirje obrnjene
navznotraj, reže za ključavnico pa na sprednji in zadnji strani okvirja
Pomembno je da na zunanjem robu ni razmika.
Pazimo da so ozemljitveni vijaki na okvirju čim bližje ozemljitvi na pokrovu in dnu omare.
Ozemljitev se skriva pod zaščitnim pokrovčkom.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Korak
Na dno omare pričvrstite nogice in kolesa
Pri večjih omarah pričvrstimo še nosilce za stranice, ki omogočajo trdnost
vstavljenih stranic.
3. Korak:
Na okvirje pričvrstite nosilce za 19" vodila. Pri tem pazite da predhodno v nosilce vstavite
matice na katere se pritrdijo vodila. Položaj matic (vodil) je poljuben glede na vaše potrebe.
Preden jih dokončno pritrdite, vstavite še stranka vrata in prilagodite okvir tako da so stranice
varno na mestu. Sedaj lahko tudi dokončno pritrdite vijake med okvirnem in zgornjo ter
spodnjo stranico.
Namestite vodila za 19" enote.
Vstavite kovinske tečaje za namestitev sprednjih in zadnjih
vrat na dno kabineta. Tečaj za zgornji del je že nameščen v
vratih. Pred namestitvijo odstranite ključe za ključavnice ki
so z vezicami pritjeni na zgornji del vrat.