Nakup iz sredstev MZK 2013

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Nakup iz sredstev MZK 2013
0 SPLOŠNO
1.
ARKO, Anton
Slikanica - moja prva knjiga : razstava o slovenski slikanici / [avtorja kataloga] Anton
Arko, Polona Koželj ; [prevod povzetka Maja Visenjak-Limon]. - Ljubljana : Slovenski šolski
muzej, 2013 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 50 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Publikacija
muzeja (katalog) / Slovenski šolski muzej ; št. 119)
500 izv. - Bibliografija: str. 48-49. - Summary
ISBN 978-961-6764-06-3
a) Slikanice - Slovenija - Razstavni katalogi b) Slovenska mladinska književnost - Razstavni
katalogi
087.5(497.4)(083.824)
821.163.6.09-93(083.824)
k p 02 ARKO, A. Slikanica
COBISS.SI-ID 267132416
2.
AUGUSTIN, Eduard
Knjiga za moške / Eduard Augustin, Philipp von Keisenberg, Christian Zaschke ;
[prevedla Barbara Vitez]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 412 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Ein Mann ein Buch
ISBN 978-961-00-1231-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1962-6 (broš.)
a) Moški - Vsakdanje življenje
316.728-055.1
0:304.3-055.1
k o 0 AUGUSTIN, E. Knjiga ok o 0 AUGUSTIN, E. Knjiga
COBISS.SI-ID 252740352
3.
BEAUMONT, Émilie, 1948Podobe čarovnic in vil / zasnova in besedilo Émilie Beaumont ; ilustracije François
Ruyer, Colette David, Sophie Toussaint ; prevod Lija Pogačnik. - 1. izd. - Ljubljana :
#Otroška knjiga #Oka, 2007. - 132 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Podobe / #Otroška knjiga
#Oka)
Prevod dela: L'imagerie des sorcieres et des fées. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6552-34-9
a) Čarovnice - Knjige za otroke b) Vile (bajeslovna bitja) - Knjige za otroke c) francoska
mladinska književnost d) čarovnice e) v mladinskem leposlovju
821.133.1-93-34
087.5
k m C BEAUMONT, É. Podobe ok m C BEAUMONT, É. Podobe
COBISS.SI-ID 229916672
4.
BOFFA, Antonio
Raperonzolo / illustrazioni di Antonio Boffa. - Crema : Uovonero, cop. 2013. - 1
kartonka ([32] str.) : ilustr. ; 22 cm. - (Collana Pesci parlanti ; 5)
ISBN 978-88-96918-13-5
a) velike tiskane črke b) kartonke c) slikopis
087.5=131.1
k m 82=111 BOFFA, A. Raperonzolo
COBISS.SI-ID 1102940766
5.
BOŽIČNI večer / [ilustracije Tom Sperling ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič
: Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm
Prevod dela: The night before Christmas. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1891-9
087.5
k m C BOŽIČNI ok m C BOŽIČNI
COBISS.SI-ID 267208704
6.
BROOKS, Felicity
Max and Millie start school / Felicity Brooks ; illustrated by Desideria Guicciardini ;
designed by Hanri van Wyk. - London : Usborne, 2012. - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 20
cm. - (Usborne toddler books)
ISBN 978-1-4095-4603-0
a) šola b) slikanice
087.5=111
k m 82=111 BROOKS, F. Max ok m 82=111 BROOKS, F. Max
COBISS.SI-ID 12181665
7.
BROOKS, Felicity
Take turns, Max and Millie / Felicity Brooks ; illustratded by Desideria Guicciardini ;
designed by Hanri van Dyk. - London : Usborne, 2011. - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 20
cm. - (Usborne toddler books)
ISBN 978-1-4095-0793-2
a) otroška igra b) bratje in sestre c) slikanice
087.5=111
k m 82=111 BROOKS, F. Take ok m 82=111 BROOKS, F. Take
COBISS.SI-ID 12180897
8.
BROOKS, Felicity
Time for bed, Max and Millie / Felicity Brooks ; illustrated by Desideria Guicciardini ;
designed by Hanri van Wyk. - London : Usborne, 2011. - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 20
cm. - (Usborne toddler books)
ISBN 978-1-4095-2790-9
a) spanje b) uspavanje c) slikanice
087.5=111
k m 82=111 BROOKS, F. Time ok m 82=111 BROOKS, F. Time
COBISS.SI-ID 12180641
9.
CICIBAN : revija za najmlajše. - Let. 1, št. 1 (1945/1946)1) : Mladinska knjiga Založba, 1945-. - 21 cm
. - Ljubljana (Nazorjeva
Deset številk letno (med šolskim letom)
ISSN 0350-8870 = Ciciban
050-053.2(497.4)
Piran + Lucija sm CICIBAN
Vol. 69 2013/2014 No. 1-3+P1/P<pogled>+4+P2/P<pogled>#
COBISS.SI-ID 10091266
10.
CICIDO : revija za predšolske otroke. - Let. 1, št. 1 (1998/1999)(Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga Založba, 1998-. - 29 cm
Deset številk letno
ISSN 1408-6786 = Cicido
. - Ljubljana
050-053.2(497.4)
Piran + Lucija sm CICIDO
Vol. 16 2013/2014 No. 1-2+P8/P<pogled>+3-4+P/9<pogled>#
COBISS.SI-ID 12824722
11.
CIOE : settimanale di attualita, musica e fotoromanzi . - Roma : Cioe, 1980-. - 23 cm
Tednik. - Popis po Anno 15, no.1/2 (3 gen. 1994)
050(02.053.3)
Piran sm CIOE
Vol. 34 2013 No. 1-50#
COBISS.SI-ID 954673
12.
DAVIS, Jim, 1945Garfield, brez dela ni jela / Jim Davis ; [prevod Boris Perme]. - Izola : Graffit, 2013. - 46
str. : ilustr. ; 30 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-6765-44-2
084.11
k m 084.11 DAVIS, J. Garfield ok m 084.11 DAVIS, J. Garfield
COBISS.SI-ID 268648704
13.
DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)- . Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1959-. - 58 cm
Dostopno tudi na: http://www.delo.si (dtp Dostop do polnega teksta prost). - Dnevnik. - Do št.
285 (1990) je podnaslov: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. - Do 1967
izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje;od 1986 dalje je 5 izdaj.
- Priložnostne pril.(paginacija je vključena v Delo): Olimpijsko Delo (od 1964-), Planiško
Delo (1969,1985). - Občasne založniške pril.(paginacija je vključena v Delo): Knjige za vas,
Knjižne novosti, Knjižni odmevi (od 1969-1976). - Od 1986 izhajajo redne dnevne pril.:
ponedeljek: Šport (do 1994 Delo šport), Živjo (od dec. 1994-sept. 1996). - Torek: Sedem
pogledov (od 1986-1991), Poslovno Delo in Delova borza Dela (od 1995 dalje). - Sreda:
Znanje za razvoj (od 1988-1994), Znanost (od 1995 dalje). - Četrtek: Književni listi (od 1986
dalje), Turizem (od 1996 dalje). - Sobota: Sobotna priloga (od 1974 dalje); prej Za konec
tedna: sobotna priloga. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima
suplement ali prilogo: Radijski in televizijski programi = ISSN 1408-4686. - Ima suplement
ali prilogo: Petkov teden = ISSN 1408-4678. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin
(Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Delo 5 = ISSN 1408-4708. - Ima
suplement ali prilogo: Delo & dom = ISSN 1318-069X. - Ima suplement ali prilogo: Na
kolesih = ISSN 1408-3663. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naročnikov = ISSN
1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Ona (Ljubljana) = ISSN 1318-3028. - Ima suplement
ali prilogo: Sobotna priloga = ISSN 1580-3007. - Ima suplement ali prilogo: Nedelo
(Ljubljana) = ISSN 1318-7023. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041.
- Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN
1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
070(497.4)
CTK:
RAZ
Piran + Lucija so DELO
Vol. 55 2013 No. 1-157+DD27<delo in dom>+P27<polet>+158-161,O/27<ona>+162163+DD/2 8<delo in dom>+P/28<polet>+164+P/29<polet>+165-168+O/31<
ona>+169+DD/29<delo in dom>+170-174+O/29<ona>+DD/30<Delo i dom>+175176+P/30<polet>+177-180+O/30<ona>+181 +DD/31<delo in dom>+182+P/31<polet>+183187+DD/32<delo in dom>+188-191+O/32<ona>+DD/33<delo in
dom>+192+P/32<Polet>+193-197+O/33<Ona>+198+DD/ 34<Delo in
dom>+199+P/33<Polet>+200-203+O/34<ona>+204+DD/ 35<delo in
dom>+205+P/34<polet>+206-209+O/35<ona>+210+DD/ 36<Delo in
dom>+211+P/35<Polet>+212-215+O/36<ona>+216+DD/ 37<delo in
dom>+217+P/36<polet>+218-221+O/37<Ona>+222+DD/ 38<delo in
dom>+223+P/37<polet>+224-227+O/38<Ona>+228+DD/ 39<delo in
dom>+229+P/38<polet>+230-233+O/39<ona>+234+DD/ 40<delo in
dom>+235+P/39<polet>+236-239+O/40<ona>+240+DD/ 41<delo in
dom>+241+P/40<polet>+242-245+O/41<ona>+246+DD/ 42<delo in
dom>+247+P/41<polet>+248-251+O/42<ona>+252+DD/ 43<delo in
dom>+253+P/42<polet>+254-255+O/43<ona>+256+DD/ 44<delo in
dom>+257+P/43<polet>+258-261+O/44<ona>+DD45<de lo in dom>+262-263+P/44+264267+O/45<ona>+268+DD/46< delo in dom>+269+P/45<Polet>+270273+O/46<ona>+DD/<del o in dom>+274+DD/47<delo in dom>+275+P/46<polet>+276279+O/47<ona>+280+DD/ 48<delo in dom>+281+P/47<polet>+282-284#
COBISS.SI-ID 3922434
14.
DNEVNIK : neodvisni časopis. - Leto 41, št. 346 (21. dec. 1991)Dnevnik, 1991- (Kopitarjeva 2). - 46 cm
. - Ljubljana :
Način dostopa (URL): http://www.dnevnik.si. - Dnevnik. - Izd. v nedeljo ima naslov
Nedeljski dnevnik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN
1580-9854. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana. 1991)
070.48(497.4)
Piran + Lucija so DNEVNIK
Vol. 63 2013 No. 1-32,P1/G<Gloss>+33+P2/E<Ekspres>+34-45+P3/G<G loss>+4658+P4/E<Ekspres>+59-75+P5/G<Gloss>+76 -86+P6/E<Ekspres>+87-97+P7/G<Gloss>+98122+P8/ G<Gloss>+123-154+P9/E<Ekspres>+155-189+E/81<Ek spres>+190191+N/305<nika>+192-201+G/179<gloss >+202-213+E/82<ekspres>+214225+G/182<Gloss>+2 26-240+N/309<nika>+241-260+E/84<expres>+261-26
2+N/311<nika>+263-284#
COBISS.SI-ID 30014721
15.
DONALDSON, Julia
Zgodbe iz želodjega gozda : tri zgodbe - skrivalnice / [napisala] Julia Donaldson ;
[ilustriral] Axel Scheffler ; [prepesnil Milan Dekleva]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2012 (natisnjeno v Maleziji). - [44] str. : ilustr. ; 24 x 28 cm. - (Zbirka Velike
slikanice)
Prevod dela: Tales from acorn wood. - Slikanica z zavihki. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-2235-7
087.5
k m C DONALDSON, J. Zgodbe
COBISS.SI-ID 259748864
16.
Les ÉCONOMISTES atterrés
Manifest (2010) ; 20 let slepote (2011) / Zgroženi ekonomisti ; [[obe deli] prevedla Špela
Žakelj ; spremna beseda [k obema deloma] Rastko Močnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012
([Maribor] : Darima). - 170 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)
Prevoda del: Manifeste d’économistes atterrés ; 20 ans d’aveuglement. - Drugačni ekonomisti
za boljši svet / Rastko Močnik: str. 159-167. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-257-044-6
ISBN 978-961-257-043-9 !
061.1EU
341.232.2(4)
ok o 34 ÉCONOMISTES Manifest
COBISS.SI-ID 263731712
17.
EMZIN : revija za kulturo = culture magazine. - Let. 4, št. 30/33 (1994)Ljubljana (Metelkova 6) : Revija Emzin, 1994-. - 25 x 31 cm
.-
Mesečnik. - Je nadaljevanje: Mzin (Ljubljana) = ISSN 1318-1505
ISSN 1318-5497 = Emzin (Ljubljana)
008
886.3
Piran so EMZIN
Vol. 23 2013 No. 1/2#
COBISS.SI-ID 47377152
18.
FOCUS : scoprire e capire il mondo . - Milano : Gruner und Jahr : Mondadori, ?1992. 29 cm
Mesečnik. - Popis po: no.19, maggio 1994
070
Piran so FOCUS
Vol. 2013 No. 243-254
COBISS.SI-ID 1095985
19.
GABELLINI, Remigio
Tolminski punt 1713 = La rivolta dei Tolminotti 1713 : [razstava stripa v galeriji
Tolminskega muzeja] / Remigio Gabellini ; [prevod stripa v slovenski jezik Rino Farina,
prevod uvoda v italijanski jezik Leemeta translations]. - 1. izd. - Tolmin : Tolminski muzej,
2012. - 30 str. : ilustr. ; 34 cm
Besedilo v slov. in it. - 500 izv. - Uvodne misli / Damjana Fortunat Černilogar: str. 3-4. - O
avtorju: str. [31]
ISBN 978-961-6635-22-6
a) Tolminski kmečki upor 1713 - Stripi b) Kmečki upori - Primorska - 1713 - Stripi c)
Primorska - Zgodovina - 1713 - Stripi
94(497.473)"1713"(084.11)
323.325(497.473)"1713"(084.11)
323.269.6(497.473)"1713"(084.11)
084.11:94(497.473)"1713"
k o 084.11 GABELLINI, R. Tolminski ok o 084.11 GABELLINI, R. Tolminski
COBISS.SI-ID 262994944
20.
GALEB : mladinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1954/1955)Matajur, 1954-. - 24 cm
. - Čedad : Zadruga Novi
Mesečnik (10 št. letno)
ISSN 1124-6480
050-053.6
Piran sm GALEB
Vol. 60 2013/2014 No. 1-3#
COBISS.SI-ID 29761793
21.
GLOBUS : ilustrirani tjednik. - 1990, br. 1 (13. prosinca)1990-. - 59 cm
Tednik
ISSN 0353-9903 = Globus (Zagreb)
050(497.5)
Piran so GLOBUS
Vol. 2013 No. 1152-1200#
COBISS.SI-ID 17677570
. - Zagreb : INGOT,
22.
GOLDING, Elizabeth
Koliko je ura? / [besedilo Elizabeth Golding ; ilustracije Jean Claude ; prevedla Irma
Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, cop. 2013. - [10] str. : ilustr. ; 26 cm
Prevod dela: Tell the time. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6929-02-8
a) Čas - Knjige za otroke
087.5
k m C GOLDING, E. Koliko ok m C GOLDING, E. Koliko
COBISS.SI-ID 265599232
23.
GUINNESS world records 2014 / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.]. - 1. izd. Tržič : Učila International, 2013. - 271 str. : ilustr. ; 31 cm
Prevod dela: Guinness world records 2014
ISBN 978-961-00-1858-2
a) Rekordi - Leksikoni b) zanimivosti c) statistični podatki d) svetovni pregledi
030(100)
k ro 0 GUINNESS ok ro 0 GUINNESS
COBISS.SI-ID 267849984
24.
HAVUKAINEN, Aino
Tine in Bine veselo na delo / [tekst in ilustracije] Aino Havukainen in Sami Toivonen ;
[prevedla Julija Potrč]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013 (tiskano v Sloveniji).
- 31 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)
Prevod dela: Tatu ja Patu työn touhussa. - 800 izv.
ISBN 978-961-6564-65-6
a) Poklici - Knjige za otroke
087.5
k m C HAVUKAINEN, A. Tine ok m C HAVUKAINEN, A. Tine
COBISS.SI-ID 268420352
25.
KNJIŽNICA : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library :
journal for library and information science. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (l957).Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. - 20 cm
Dostopno tudi na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si. - Četrtletnik. - Ima spletno izd.:
Knjižnica = ISSN 1581-7903. - LISA. - Drugače povezano delo: Knjižnica (Spletna izd.) =
ISSN 1581-7903
ISSN 0023-2424 = Knjižnica (Tiskana izd.)
02
01
659.2
Piran p KNJIŽNICA
Vol. 57 2013 No. 1+2/3#
COBISS.SI-ID 331277
26.
LEE, Jimi
Un pianeta che cambia / Jimi Lee. - [Bargteheide] : Minedition ; [Hong Kong : M.
Neugebauer, cop. 2013]. - [28] str. : barvne ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Ma planete
ISBN 978-88-97989-08-0
a) Zemlja (planet) b) ekologija c) varstvo okolja d) varstvo narave e) urbanizacija f) mesta g)
kartonke
087.5
k m 82=131.1 LEE, J. Pianeta
COBISS.SI-ID 9171998
27.
MANČEK, Marjan
Comics / Marjan Manček ; translators Brane Solce, Carlomaria Pilloni. - Udine :
Vivacomix ; Ljubljana : Stripburger/Forum, 2006 (Žirovnica : Medium). - 47 str. : ilustr. ; 24
cm
Printed for the exhibition of Marjan Manček and Giorgio Bordini. - Udine : Visionario, 30th
March - 14th April, 2006. - Comics / Paola Bristot: str. 46. - Bibliografija: str. 47. - Vsebina:
Šmentana muha ; Putka Trudka ; Cufek ; Leo ; Pipi pišče ; Brundo ; Cicibaba
a) strip b) ilustracija c) Cerknica d) domoznanstvo
084.11:769.9
k m 084.11 MANČEK, M. Comics ok m 084.11 MANČEK, M. Comics
COBISS.SI-ID 7050680
28.
MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)16). - 30 cm
. - Ljubljana : Mladina, 1943- (Resljeva
Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Tednik. - Ovoj. nasl. - Ponatis: Mlada Slovenija
[in] Mladina 1941-1943. - Ljubljana, 1946. - Izhajala v več izdajah med 1943 in 1944
(centralna, gorenjska, primorska, štajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina =
ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895
ISSN 0350-9346 = Mladina
070(497.4)
CTK:
RAZ
Piran + Lucija so MLADINA
Vol. 2013 No. 1-16,P1/A<Alternative>+17/18+19-27+P2/I<Interv ju>+2847,PŠ/1<alternative>+48+POS/3<alternati ve>+49#
COBISS.SI-ID 16178432
29.
MOJ prvi živalski slovar : čudovita knjiga z zavihki / [ilustracije Tina FrankensteinBörlin ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na
Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 24 cm
Ov. nasl. - Prevod dela: Mein grosses Tier-Wörterbuch. - Podatki o odgovornostih navedeni v
kolofonu. - Slikanica z zavihki za odkrivanje. - 4000 izv.
ISBN 978-961-00-1793-6
a) Živali - Knjige za otroke b) kartonke c) velike črke
087.5:59(02.053.2)
k m 58 MOJ ok m 58 MOJ
COBISS.SI-ID 16948274
30.
NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.). - Ljubljana (Pot na Fužine 2) : Rokus, 2003-. - 30 cm
Mesečnik. - Ov. nasl. - Licenčna izd.: National Geographic Society. - Prevod dela: National
geographic kids
ISSN 1581-6869 = National geographic junior
050-053.6
Piran sm NATIONAL geographic
Vol. 11 2013/2014 No. 101-104#
COBISS.SI-ID 124339712
31.
NEDELJSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (1962)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1962(Kopitarjeva 2). - 45 cm
Tednik. - Od leta 1962-1968 Nedeljski ljubljanski dnevnik. - Poleg lastnega štetja je vsaka št.
šteta kot nedeljska št. Dnevnika. - Čelni nasl.
ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik
070(497.4)
Piran so NEDELJSKI dnevnik
Vol. 52 2013 No. 2659-2694+N/306<Nika>+2695-2696+N/307<Nika>+26 972698+N/308<Nika>+2699-2700+N/309<nika>+2701 -2702+N/310<Nika>+27032704+N/311<nika>+2705-2 706+N/312<nika>+2707#
COBISS.SI-ID 30572545
32.
OGGI . - Milano : Rizzoli Editore
ISSN 0030-0705 = Oggi
0
Lucija so OGGI
Vol. 2013 No. 1-50#
COBISS.SI-ID 26065408
33.
ORECCHIA, Giulia
Pi : storia a quadretti / Giulia Orecchia. - Modena : Franco Cosimo Panini, cop. 2012. - 1
kartonka ([34] str.) : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (Zerotre 03)
ISBN 978-88-570-0522-5
087.5=131.1
ok m 82=131.1 ORECCHIA, G. Pi
COBISS.SI-ID 1102911582
34.
OTROKOVA prva hrana / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [25] str. : ilustr. ; 14 cm
Prevod dela: Baby's first food. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2619-5
a) Hrana - Knjige za otroke
087.5
k m C OTROKOVA ok m C OTROKOVA
COBISS.SI-ID 265504512
35.
OTROKOVA prva števila / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [25] str. : ilustr. ; 14 cm
Prevod dela: Baby's first numbers. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2620-1
a) Števila - Knjige za otroke
087.5
k m C OTROKOVA ok m C OTROKOVA
COBISS.SI-ID 265505280
36.
OTROKOVI prvi psički in mucke / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [25] str. : ilustr. ; 14 cm
Prevod dela: Baby's first puppies & kittens. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2621-8
a) Psi - Knjige za otroke b) Mačke - Knjige za otroke
087.5
k m C OTROKOVI ok m C OTROKOVI
COBISS.SI-ID 265468928
37.
OTROKOVI prvi živalski mladički / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [25] str. : ilustr. ; 14 cm
Prevod dela: Baby's first baby animals. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2622-5
a) Mladiči - Knjige za otroke
087.5
k m C OTROKOVI ok m C OTROKOVI
COBISS.SI-ID 265467904
38.
PANORAMA . - Milano : A. Mondadori
ISSN 0553-1098 = Panorama (Milano)
050(100)
050(450)
Piran so PANORAMA
Vol. 51 2013 No. 14-22,24-28,30-45#
COBISS.SI-ID 27109888
39.
PETT, Mark
The boy and the airplane / Mark Pett. - New York [etc.] : Simon and Schuster, cop. 2013.
- ilustr.
ISBN 978-1-4424-5123-0
087.5
ok m 82=111 PETT, M. Boy
COBISS.SI-ID 9189406
40.
Il PICCOLO : giornale di Trieste . - Trieste (Piazza Unita d'Italia 7) : S.P.E., 1881-. - 59
cm
Dnevnik. - Popis po Anno 112, no. 2 (11. gennaio 1993)
070(45)
Piran so PICCOLO
Vol. 132 2013 1-4,6-32,34-42,44-69,71-92,94-99,101-102,104-1 14,116-125,128-138,140141,143-144,149-188,190 -191,193-236,238-255, 258-271,274-276,279-288#
COBISS.SI-ID 28197632
41.
Il PICCOLO : giornale di Trieste del lunedi . - Trieste (Piazza Unita d'Italia 7) : S.P.E.,
1881-. - 59 cm
Tednik. - Popis po Anno 112, no. 11 (15 marzo 1993)
070(45)
Piran so PICCOLO-lunedi
Vol. 132 2013 No. 1-48#
COBISS.SI-ID 34020864
42.
PINGVINKA Pika gradi z liki / [prevod Petra Bizjak]. - 1. natis. - [Ljubljana] :
Tehniška založba Slovenije, [2012] (natisnjeno na Kitajskem). - [13] str. : ilustr. ; 25 cm +
geometrijski liki z magnetki. - (Učenje z magneti)
Prevod dela: Penny the penguin builds with the shapes. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-251-324-5
a) Geometrijski liki - Knjige za otroke
087.5
k m C PINGVINKA ok m C PINGVINKA
COBISS.SI-ID 261132800
43.
PISANA druščina. Igra z liki / [ilustracije Laurence Jammes in Marc Clemens ; prevod
Sabina Tamše]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Tehniška založba Slovenije, [2012] ([natisnjeno na
Kitajskem]). - [11] str. : ilustr. ; 19 cm
Prevod dela: La tropa de trapo. Juega con las formas. - Knjižica z lesenimi liki. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-302-3
a) Geometrijski liki - Knjige za otroke b) zlata hruška
0:514.1(02.053.2)
087.5
k m C PISANA ok m C PISANA
COBISS.SI-ID 259214080
44.
[Pisani list]
PIL : Pisani list . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga, 1990-. - 30 cm
Mesečnik. - Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433
ISSN 0353-7625 = Pisani list
070-053.2(497.4)
Piran + Lucija sm PIL
Vol. 66 2013/2014 no. 1-4#
COBISS.SI-ID 19597826
45.
POITTIER, Anton
Kje so živali? : Kuku, poglej ali sem tu! / [zasnova in besedilo Anton Poittier ; ilustracije
Sophia Touliatou ; prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, cop. 2013. - [10] str.
: ilustr. ; 19 x 26 cm
Prevod dela: Flippy floppy - jungle animals. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6929-03-5
a) Živali - Knjige za otroke b) velike tiskane črke
087.5
k m C POITTIER, A. Kje ok m C POITTIER, A. Kje
COBISS.SI-ID 265600000
46.
PRIMORSKA srečanja : revija za družboslovje in kulturo . - Nova Gorica ; Koper ;
Idrija : Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin, 1977-. - 24 cm
Mesečnik. - Deloma prevzame: Idrijski razgledi = ISSN 0019-1523. - Nastalo z združitvijo:
Srečanja (Nova Gorica) = ISSN 1408-0176; in: Obala = ISSN 0475-0845
ISSN 0350-5723 = Primorska srečanja
008(497.12)
821.163.6
Piran + Lucija d, da PRIMORSKA srečanja
Vol. 22 2013 No. 328/329
COBISS.SI-ID 5091586
47.
PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945). - Trst : Založništvo
tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945- (Ul. Montecchi 6, Trst). - 56 cm
Dnevnik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Ima
suplement ali prilogo: Jezikovne skupnosti v Videmski pokrajini. - Ima suplement ali prilogo:
Klop. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik
ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik
070:323.15(450=163.6)
Piran + Lucija so PRIMORSKI dnevnik
Vol. 68 2013 No. 1-288#
COBISS.SI-ID 7415808
48.
PRIMORSKI oglasnik : časopis tržnih informacij Primorske . - Koper : Turk Matjaž
s.p., 1993- (6104 Koper, p.p. 21). - 30 cm
Popis po Let. 1, št. 3 (15. 1. 1993)
ISSN 1408-7634 = Primorski oglasnik
070.485(497.4)
Piran so PRIMORSKI oglasnik
Vol. 21 2013 No. 773-782#
COBISS.SI-ID 33527808
49.
REID, Camilla
Sara gre rada v vrtec : ljubka knjiga o tem, kako biti malo pogumnejši / Camilla Reid ;
[ilustrirala] Ailie Busby ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013. - [27] str. :
ilustr. ; 26 cm
Prevod dela: Lulu loves nursery. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6840-93-4
087.5
k m C REID, C. Sara ok m C REID, C. Sara
COBISS.SI-ID 266817024
50.
REMŠKAR, Slavica
Leto, leto pisano : slikopisi o mesecih / Slavica Remškar ; ilustrirala Bojana Dimitrovski.
- 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [23] str. : ilustr. ;
26 cm
3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2649-2
a) Meseci - Knjige za otroke b) slikopisi c) velike tiskane črke
087.5
k m C REMŠKAR, S. Leto ok m C REMŠKAR, S. Leto
COBISS.SI-ID 10301343
51.
SCHEFFLER, Axel
Pocket library / [illustrated by Axel Scheffler]. - London : Campbell Books, 2005. - 4
kartonke ([12] str.) : ilustr. ; v škatli 10 x 9 cm
Nasl. na škatli. - Vsebuje: Katie the kitten ; Pip the puppy ; Lizzy the lamb ; Freddy the frog
ISBN 978-0-230-74124-9 (kpl. 4 kartonk)
087.5
ok m C SCHEFFLER, A. Pocket
COBISS.SI-ID 4102071
52.
SMRKLJA : mega revija za punce in fante : posebna izdaja revije Jana. - 1996, no. 1
(februar). - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo Revije, 1996-. - Ilustr. ; 30 cm
Mesečnik. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 1318-8038 = Smrklja
050(497.4 Ljubljana)
Piran sm SMRKLJA
Vol. 18 2013 No. 1/2-11/12
COBISS.SI-ID 57445120
53.
The USBORNE very first words. Animals. - London : Usborne, 2010. - 1 kartonka
([10] str.) : ilustr. ; 18 cm
Ov. nasl.
ISBN 978-1-4095-0895-3
087.5=111
59(02.053.2)=111
k m 82=111 USBORNE ok m 82=111 USBORNE
COBISS.SI-ID 12180385
54.
VIDMAR, Janja, 1962Ta slavna Nuška / Janja Vidmar ; ilustrirala Suzi Bricelj. - [1. izd., 1. natis]. - [Dob pri
Domžalah : Miš, 2012] ([natisnjeno v Sloveniji]). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm
800 izv.
ISBN 978-961-272-098-8
084.11(02.053.2)
k m P VIDMAR, J. Ta ok m P VIDMAR, J. Ta
COBISS.SI-ID 263859712
55.
La VOCE del popolo. - Anno 1, No 1 (1945)20) : Edit, 1945-. - 46 cm
Dnevnik
. - Fiume (Bulevar Marksa i Engelsa
ISSN 0350-5030 = La Voce del popolo
070(497.13)
Piran so VOCE del popolo
Vol. 69 2013 No. 1-251,253-260,262-276,279-284#
COBISS.SI-ID 15922178
004 RAČUNALNIŠTVO
56.
KOŽUH, Boris
Knjiga o računalniški obdelavi podatkov / Boris Kožuh. - Koper : Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012
([Ljubljana] : Present). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Annales Ludus Manualis)
600 izv. - Bibliografija: str. 131-132
ISBN 978-961-6862-13-4
a) informatika b) podatki c) obdelava d) programi e) statistika f) PSPP
004.6
004.42:311.1
ok o 004 KOŽUH, B. Knjiga
COBISS.SI-ID 262356736
57.
MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)1991-. - 29 cm
. - Ljubljana : Infomediji,
Mesečnik. - Od letn. 4, št. 9 (1994) prevzame revijo Programer (ISSN 1318-0800) kot rubriko
z lastnim štetjem. - Ima prilogo: Programer = ISSN 1318-0800. - Ima prilogo: Sistem = ISSN
1318-9077. - Ima prilogo: Internet = ISSN 1408-5097. - Ima prilogo: TeleMonitor = ISSN
1580-0059. - Ima CD-ROM izd.: Monitor = ISSN 1318-6868. - Ima suplement ali prilogo:
Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800. - Ima suplement ali prilogo: Sistem (Ljubljana,
Tiskana izd.) = ISSN 1318-9077. - Ima suplement ali prilogo: Internet (Ljubljana) = ISSN
1408-5097. - Ima suplement ali prilogo: Telemonitor (Ljubljana) = ISSN 1580-0059. Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800. - Drugače povezano delo: Monitor
(Ljubljana. CD-ROM izd.) = ISSN 1318-6868
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)
004
004.7
Piran so MONITOR
Vol. 23 2013 No. 1-6+7/8+9-12
COBISS.SI-ID 28012800
58.
RATHBONE, Andy
Windows 7 za telebane / Andy Rathbone ; [prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana :
Pasadena, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 414 str. : ilustr. ; 24 cm
Prevod dela: Windows 7 for dummies. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-08-9
a) Microsoft Windows 7 (operacijski sistem) - Priročniki b) operacijski sistem Windows 7 c)
Windows 7
004.451(035)
ok o 004 RATHBONE, A. Windows
COBISS.SI-ID 251439360
59.
ŠTRANCAR, Matjaž
EPUB in osnove elektronskega založništva / Matjaž Štrancar. - Ljubljana : Štrancar.com,
2013 ([Izlake] : Grafex). - VI, 91 str. : ilustr. ; 21 cm
500 izv. - Bibliografija: str. 85-86. - Kazalo
ISBN 978-961-6877-10-7
ISBN 978-961-6877-11-4 (ePub)
a) Elektronsko založništvo b) založništvo
004.738.5:655.4
k o 004 ŠTRANCAR, M. EPUB
COBISS.SI-ID 267352320
60.
ŠULER, Aleš
Spoznajmo Excel 2013 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2013. - 76
str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)
500 izv.
ISBN 961-6176-97-8
a) Microsoft Office Excel 2013 (računalniški program) - Priročniki b) Elektronske
preglednice - Računalniški programi - Priročniki c) računalniški program Microsoft Office
Excel 2013
004.42(035)
004.67(035)
k p 004 ŠULER, A. Excel
COBISS.SI-ID 348598
61.
ŠULER, Rok
Spoznajmo Word 2013 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2013. - 60
str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)
500 izv.
ISBN 961-6176-98-6
a) Microsoft Office Word 2013 (računalniški program) - Priročniki b) Urejevalniki besedil Priročniki c) računalniški program Microsoft Office Word 2013
004.42:801.8(035)
004.912(035)
k p 004 ŠULER, R. Word
COBISS.SI-ID 348342
005 UPRAVLJANJE. MENEDŽMENT
62.
IVANKOVIČ, Gordana
Merjenje uspešnosti poslovanja v hotelirstvu / Gordana Ivankovič, Mateja Jerman. Portorož : Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2010 (Divača : Mljač). - 242 str. : ilustr.,
tabele, graf. prikazi ; 23 cm
200 izv. - Bibliografija: str. 224-242
ISBN 978-961-6469-54-8
a) Hotelirstvo - Poslovna uspešnost b) hotelirstvo c) turizem d) poslovanje e) računovodstvo
f) merjenje uspešnosti g) USALI h) Slovenija
005.336.1:640.4
k o 005 IVANKOVIČ, G. Merjenje
COBISS.SI-ID 254132736
63.
OSEBNO načrtovanje in izvajanje storitev / Vito Flaker ... [et al.] ; v sodelovanju s
Ksenijo Balantič in Natašo Udovič. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Ljubljana :
Pleško). - 304 str. : ilustr. ; 24 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 291-296. - Kazalo
ISBN 978-961-6569-45-3
a) Storitve - Načrtovanje - Zborniki b) Storitve - Management - Zborniki
005.51:330.123.6(082)
k o 005 OSEBNO
COBISS.SI-ID 265968128
02 KNJIŽNIČARSTVO
64.
BIBLIOTECHE oggi : mensile di informazione e dibattito . - Milano : Editrice
Bibliografica, 1983-. - 27 cm
Mesečnik. - Popis po vol. 13, no. 8 (1995)
ISSN 0392-8586 = Biblioteche oggi
02(05)
Piran p BIBLIOTECHE oggi
Vol. 31 2013 No. 1-9
COBISS.SI-ID 27408128
65.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (10 ; 2013 ; Ljubljana)
Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva
Slovenije / [avtorji Martina Ozbič ... [et al.] ; avtor predgovora Zoltan Jan ; uredila Veronika
Rot Gabrovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013
([Ljubljana] : Present). - 122 str. : ilustr. ; 24 cm
Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu: Zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem
posvetovanju v Ljubljani. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih, povzetek pri prvih
dveh prispevkih
ISBN 978-961-03-0126-4
a) Branje - Otroci s posebnimi potrebami - Posvetovanja b) Bralna vzgoja - Otroci s
posebnimi potrebami - Posvetovanja c) bralna pismenost
028:376-053.2(082)
k p 02 BRALNO Tudi ok o 02 BRALNO Tudi
COBISS.SI-ID 268005120
66.
CHARTIER, Roger
Red knjig : bralci, avtorji in knjižnice v Evropi med 14. in 18. stoletjem / Roger Chartier
; [prevod Saša Jerele ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana :
Collegium graphicum). - XIV, 158 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija ; 2011, 13)
Prevod dela: L'ordre des livres : lecteurs, auteurs, bibliotheques en Europe entre XIVe et
XVIIIe siecle. - 500 izv. - Spremna beseda / Maja Breznik: str. 141-158. - Opombe z
bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6768-38-2
a) Branje - Zgodovina b) Knjige - Kulturna zgodovina - Evropa c) bralci d) knjižnice e)
zgodovina knjige
028(091)
002.2(091)
930.85(4)"13/17"
k o 02 CHARTIER, R. Red k p 02 CHARTIER, R. Red ok o 02 CHARTIER, R. Red
COBISS.SI-ID 261116672
67.
KNJIŽNIČARSKE novice / uredil Dare Balažič. - Let. 1, št. 1 (1991): Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991-. - 28 cm
. - Ljubljana
Mesečnik. - Let. 1, št. 1 (1991) izšlo 27.dec. 1990. - Je nadaljevanje: Obvestila Republiške
matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani = ISSN 0350-3577
ISSN 0353-9237 = Knjižničarske novice
02(497.4)
Piran p KNJIŽNIČARSKE novice
Vol. 23 2013 No. 1/2-3/4+5-7#
COBISS.SI-ID 650248
68.
KNJIŽNIČARSKE novice [Elektronski vir]. - El. časopis. - 1997Narodna in univerzitetna knjižnica, 2004-
. - Ljubljana :
Način dostopa (URL): http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/. - Mesečnik. - Nasl. z
nasl. zaslona. - Nasl. v oznaki HTML: ICB Knjižničarske novice. - Opis vira z dne 21. 6.
2004. - Ima tiskano izd.: Knjižničarske novice = ISSN 0353-9237
ISSN 1580-4070 = Knjižničarske novice (Spletna izd.)
02(497.4)
Spletni dostop
Vol. 2013 No.
COBISS.SI-ID 108106240
1 FILOZOFIJA
69.
ANTHROPOS : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih
ved. - Št. 1/2 (1969). - Ljubljana (Aškerčeva 12) : Društvo psihologov Slovenije :
Slovensko filozofsko društvo, 1969-. - 24 cm
Dostopno tudi na: http://www.anthropos.si/2007_3_4.html (Polna besedila člankov od 2004-)
(Full text available since 2004-) (Dostop brez omejitev) (Free access). - Dvomesečnik
ISSN 0587-5161 = Anthropos (Ljubljana)
1(05)
159.9(05)
Piran so ANTHROPOS
Vol. 45 2013 No. 1/2#
COBISS.SI-ID 736516
70.
DENNETT, Daniel Clement
Pojasnjena zavest / Daniel C. Dennett ; [prevedel Sebastjan Vörös ; spremna beseda Olga
Markič ; uredila Olga Markič in Sebastjan Vörös]. - Ljubljana : Krtina, 2012 ([Ljubljana] :
Pleško). - 625 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)
Prevod dela: Consciousness explained. - 400 izv. - Dennettov poskus kako razložiti zavest:
med humanistično in znanstveno podobo / Olga Markič: str. 607-625. - O avtorju na zavihkih
knjige. - Bibliografija: str. 551-578. - Kazalo
ISBN 978-961-260-063-1
a) Dennett, Daniel Clement (1942-) b) Zavest c) zavest
165.12
159.922
1Dennett D.C.
ok o 1 DENNETT, D. C. Pojasnjena
COBISS.SI-ID 264621824
71.
FREUD, Sigmund
Metapsihološki spisi / Sigmund Freud ; [prevod Eva Bahovec ... et al.]. - 2., pregledana
in dopolnjena izd. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012. - 486 str. ; 24 cm
ISBN 978-961-6798-33-4
a) Teoretska psihoanaliza b) tehnični spisi
159.964.26(081)
1Freud S.
FRASCATI:
6-301
ok o 159.9 FREUD, S. Metapsihološki
COBISS.SI-ID 264115712
72.
MORTIER, Roland, 1920Izvirnost : nova estetska kategorija v razsvetljenskem stoletju / Roland Mortier ; [prevod
Katja Zakrajšek ; spremna beseda Boris A. Novak]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012
([Ljubljana] : Studio print). - 281 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)
Prevod dela: L'originalité. - 600 izv. - Plemenita dediščina razsvetljenstva: med poetiko
ruševin in izvirnostjo / Boris A. Novak: str. 253-281. - Opombe z bibliografijo na dnu večine
str.
ISBN 978-961-6798-32-7
a) Razsvetljenstvo b) Francoska književnost - 18.st. c) literarna zgodovina d) estetika e)
izvirnost f) genialnost g) avtentičnost h) navdih i) mimesis
130.2"17"
821.133.1.09"17"
111.852"17"
ok o 1 MORTIER, R. Izvirnost
COBISS.SI-ID 264006912
73.
NORWOOD, Robin
Zakaj jaz? Zakaj to? Zakaj zdaj? : [ljubezen do lastne usode] / Robin Norwood ; [prevod
Aleksandra Rekar]. - Ljubljana : DZS, 1997 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 199 str. ; 21
cm. - (Zbirka Anima)
Prevod dela: Why me? Why this? Why now?. - Podnasl. na ov. - Priporočljivo branje: str.
197-198
ISBN 86-341-1997-1
a) Samospoznavanje b) Duhovnost c) osebni razvoj d) duhovnost e) samozavedanje f)
samospoznavanje g) zavest h) karma i) reinkarnacija
133.2
130.3
ok o 133 NORWOOD, R. Zakaj
COBISS.SI-ID 67009024
133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA
74.
BARŠEK, Bono
Resnice življenja / Bono Baršek. - 2., popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana :
Pasadena, 2007 (Ljubljana : Itagraf). - XVI, 253 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ventilator)
Spremna beseda / Primož Kastelic: str. V-VI. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6361-92-7
ISBN 978-961-6661-03-4 !
a) Samozavedanje b) duhovnost c) osebnostni razvoj d) numerologija e) zavest f) čakre
159.923.2
133.2
k o 133 BARŠEK, B. Resnice ok o 133 BARŠEK, B. Resnice
COBISS.SI-ID 234286848
75.
KEZELE, Adrian Predrag
Veličastni Saturn / Adrian Predrag Kezele ; [prevod Marko Klasinc]. - Maribor : Satjam,
2001 (Ljubljana : Euroadria). - 137 str. ; 19 cm
ISBN 961-90853-2-9
a) astrologija - nadčutno doživljanje b) karma
133.52
ok o 133 KEZELE, A. Veličastni
COBISS.SI-ID 45741825
76.
OSHO, 1931-1990
Meditacija: umetnost ekstaze / Osho ; [prevod M. K.]. - Ljubljana : [samozal.] F. Burgar,
1994 ([Ljubljana] : Pleško). - 266 str. ; 21 cm. - (Zbirka Satja)
Prevod dela: Meditation: the art of ecstasy. - Osho je privzeto ime
ISBN 961-6077-02-3
a) Meditacija b) meditacija c) govori d) psihotehnike
133.2
159.98
ok o 133 OSHO Meditacija
COBISS.SI-ID 42170368
77.
WALSCH, Neale Donald
Pogovori z Bogom : nenavaden dvogovor / Donald Neal[!] Walsch. - Ljubljana : Gnosis,
2000 (Radovljica : Cicero). - 3 zv. ; 21 cm
Prevod dela: Conversations with God
Vsebina:
Knj. 1 / [prevod Maja Novak]. - 197 str.
Knj. 2 / [prevod Uroš Kalčič]. - 255 str.
Knj. 3 / [prevod Vasja Bratina]. - 328 str.
ISBN 961-229-053-9 (zv. 1)
ISBN 961-229-060-1 (zv. 2)
ISBN 961-229-061-X (zv. 3)
133.3
821.111
k o 133 WALSCH, N. D Pogovori k o 133 WALSCH, N.D. Pogovori ok o 133 WALSCH, N.
D Pogovori
COBISS.SI-ID 73795840
159.9 PSIHOLOGIJA
78.
BUSCAGLIA, Leo F.
Ljubiti drug drugega : izziv medčloveških odnosov / Leo F. Buscaglia ; [prevedla Vera
Črtalič]. - Brežice : Primus, 2013 ([s. l.] : Cicero). - 223 str. ; 19 cm. - (Zbirka Primula)
Prevod dela: Loving each other. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6804-90-5
a) Osebnostni razvoj b) Medosebni odnosi c) psihološki nasveti
159.923.2
159.98
k o 159.9 BUSCAGLIA, L. F. Ljubiti ok o 159.9 BUSCAGLIA, L. F. Ljubiti
COBISS.SI-ID 266262784
79.
DEBELAK, Maja, 1977Iz uma v srce / Dobra vila - Maja. - 1. ponatis. - Kresnice : Divinum cor, 2012 ([Trzin] :
Herle - hiša poslovnega tiska). - 166 str. ; 19 cm
1.000 izv. - O avtorici knjige: str. 3. - Spremne besede / Julija Herle, Lamia Simona Sellami,
Damjan Damjanovič, Barbra Jermann: str. 9-14
ISBN 978-961-93306-2-3
ISBN 961-93306-2-3 !
a) Pozitivno mišljenje
159.922
k o 159.9 DEBELAK, M. Iz ok o 159.9 DEBELAK, M. Iz
COBISS.SI-ID 261787648
80.
DEBELAK, Maja, 1977Ljubezen : [kako ustvariti pravega partnerja] / Dobra vila Maja. - Kresnice : Divinum
cor, 2013 ([Ljubljana] : Povše). - 157 str. ; 19 cm
Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 3. - Spremne
besede / Barbra Jermann, Manca Košir, Jana Koteska: str. 18-20
ISBN 978-961-93306-7-8
a) Ljubezen - Pozitivno mišljenje b) odnosi med spoloma
159.922
k o 159.9 DEBELAK, M. Ljubezen ok o 159.9 DEBELAK, M. Ljubezen
COBISS.SI-ID 265241344
81.
DYER, Wayne W.
Vse, kar želite svojemu otroku / Wayne W. Dyer ; [prevod Aleksandra Rekar]. - 1. izd.,
1. natis. - Kranj : Ganeš, 2013. - 398 str. : ilustr. ; 24 cm
Prevod dela: What do you really want for your children?. - 1.300 izv. - O avtorju na
sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-200-064-6
a) Otroci - Osebnostni razvoj - Priročniki b) samospoznavanje c) odraščanje d) medosebni
odnosi e) psihološki nasveti
159.923.2-053.2(035)
k o 159.9 DYER, W. W. Vse
COBISS.SI-ID 263760384
82.
GRADIŠNIK, Branko, 1951Med tvojim kladivom in nakovalom / Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco,
2013 ([Trzin] : NTD). - 339 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)
300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 339
ISBN 978-961-6803-71-7
a) Medosebni odnosi - Psihološki nasveti b) pisma
159.922.2(044)
k o 159.9 GRADIŠNIK, B. Med
COBISS.SI-ID 266933504
83.
HAY, Louise L.
Ozdravite! / Louise L. Hay ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc ; ilustriracija Joan
Perrin-Falquet]. - Brežice : Primus, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 268 str. : ilustr. ; 25 cm. (Zbirka Louise)
Prevod dela: You can heal your life. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 267-268
ISBN 978-961-6804-63-9
a) Pozitivno mišljenje b) samorealizacija c) čustveni vzorci
159.922.2
k o 159.9 HAY, L. L. Ozdravite! ok o 159.9 HAY, L. L. Ozdravite!
COBISS.SI-ID 261252096
84.
HAY, Louise L.
Vse je v najlepšem redu : ozdravite svoje telo s pomočjo medicine, afirmacij in intuicije /
Louise L. Hay in Mona Lisa Schulz ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2013 ([s. l.]
: Cicero). - 293 str. ; 22 cm. - (Zbirka Louise)
Prevod dela: All is well. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 281-287
ISBN 978-961-6804-97-4
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) psihološki nasveti
159.922
k o 159.9 HAY, L. L. Vse ok o 159.9 HAY, L. L. Vse
COBISS.SI-ID 268335360
85.
HUSEBO, Stein
Ljubezen in žalost : česa se lahko naučimo od otrok / Stein Husebo ; prevod Sonja
Kuntner ; [ilustracije Žiga Rebernik ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ,
2009. - 141 str. : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: Liebe und Trauer. - 2.000 izv. - Beseda bralcem / Marija Cehner: str. 5. - O
avtorju: str. 135. - Slovensko društvo Hospic / Tatjana Žargi: str. 136-139
ISBN 978-961-6744-18-8
a) Terminalni bolniki - Spremljanje b) Otroci - Umiranje c) Paliativna oskrba d) smrt e)
doživljanje smrti f) medosebni odnosi g) žalovanje h) družina i) psihološki nasveti
159.91:616-036.8
k o 159.9 HUSEBO, S. Ljubezen ok o 159.9 HUSEBO, S. Ljubezen
COBISS.SI-ID 62890241
86.
KAKO je EFT spremenil moje življenje - in lahko tudi vaše / [skupina avtorjev ;
urednik Pika Rajnar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 218 sr.
; 21 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-6661-57-7
a) Tehnika čustvenega osvobajanja - Priročniki b) Psihoterapija - Priročniki c) psihotehnike
159.964(035)
615.821(035)
k o 159.9 KAKO ok o 159.9 KAKO
COBISS.SI-ID 267942656
87.
KLINIČNA psihologija / Rober Masten, Maja Smrdu (ur.). - 1. izd. - Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 361 str. ; 24
cm
400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-237-568-3
a) Klinična psihologija - Učbeniki za visoke šole
159.97(075.8)
ok a 159.9 KLINIČNA
COBISS.SI-ID 265859328
88.
RILEY, Pat
Notranji zmagovalec : življenjski načrt za timske igralce / Pat Riley ; [prevod Janez
Lavtižar in Nina Cedilnik Fruna]. - Ljubljana : Amalietti&Amalietti, 2001. - 235 str. ; 22 cm
Prevod dela: The winner within
ISBN 961-6235-48-7 !
159.98:171
ok a 159.9 RILEY, P. Notranji
COBISS.SI-ID 7757258
89.
STONE, Tom, biofizik
Kako? : preproste tehnike, s katerimi boste presegli svoj ego in sprostili čustveno
bolečino iz preteklosti : 12 temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo človekove navade in 8
tehnik za doseganje stanja čiste zavesti / Tom Stone ; predgovor Jack Canfield ; [prevedla
Lejla Marinko]. - Ljubljana : Chiara, 2013 ([Ljubljana] : Smatros). - XV, 272 str. : ilustr. ; 21
cm
Prevod dela: The power of how. - Ov. nasl. - 700 izv.
ISBN 978-961-93134-5-9
a) Osebnostni razvoj - Priročniki b) Duhovnost c) psihološki nasveti
159.923.2
133.2
ok o 159.9 STONE, T. Kako?
COBISS.SI-ID 266926080
90.
ŠIMLEŠA, Bruno
Šola življenja : kako ustvarjati pristno srečo / Bruno Šimlesa ; [prevedel Niki Neubauer].
- 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 210 str. ; 21 cm
Prevod dela: Škola života. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-2603-4
a) Sreča b) medosebni odnosi c) ljubezen d) pozitivno mišljenje
159.922.1
17.023.34
ok o 159.9 ŠIMLEŠA, B. Šola
COBISS.SI-ID 264439296
91.
VENE, Boris
Iz dnevnika novodobnega milijonarja --- ali Bogastvo je v nas / Boris Vene, Nikola
Grubiša ; [ilustracije Marko Kočevar ; fotografije Foto Spring ... et al.]. - Ljubljana : Inisa,
2004 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 366 str. : ilustr. ; 26 str. - (Zbirka Divine touch
publishing)
O avtorjih: str. 365
ISBN 961-91420-0-4
a) Uspešnost - Psihološki nasveti b) Pozitivno mišljenje c) samozavedanje d)
samospoznavanje e) duhovnost f) poslovna uspešnost g) življenjski uspehi h) osebnostni
razvoj
159.92
k o 159.9 VENE, B. Iz dnevnika ok a 159.9 VENE, B. Iz dnevnika ok o 159.9 VENE, B. Iz
dnevnika
COBISS.SI-ID 214832896
92.
VIETEN, Cassandra
Čuječe materinstvo / Casandra Vieten ; [prevod Jana Lavtižar]. - Ljubljana : Forma 7,
2013 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 211 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Mindful motherhood
ISBN 978-961-6181-83-9
a) Materinstvo
159.922.1-055.26
k o 613.95 VIETEN, C. Čuječe ok o 613.95 VIETEN, C. Čuječe
COBISS.SI-ID 268200960
93.
WARE, Bronnie
[Pet]
5 najpogostejših obžalovanj pred smrtjo : kako so mi umirajoči spremenili življenje /
Bronnie Ware ; [prevedla Pika Golob]. - Brežice : Primus, 2013 ([s. l.] : Cicero). - 321 str. ;
22 cm. - (Zbirka Primula)
Prevod dela: The top 5 regrets of the dying. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6804-78-3
a) Obsmrtna doživetja b) duševna higiena c) psihoterapija d) psihološki nasveti
159.961.9
k o 159.9 WARE, B. 5 najpogostejših ok o 159.9 WARE, B. 5 najpogostejših
COBISS.SI-ID 264301312
17 ETIKA
94.
DOLAR, Mladen
O skoposti in o nekaterih z njo povezanih rečeh : tema in variacije / Mladen Dolar. - 1.
natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2002 (Cicero ; [Ljubljana]). - 230 str. ;
20 cm. - (Zbirka Analecta)
Bibliografija: str. 227-230
ISBN 961-6376-12-8
a) Skopost - Teoretska psihoanaliza b) skopost c) užitek d) greh e) vrednost f) morala g)
psihoanaliza h) etika
159.964.2:179.8
k o 17 DOLAR, M. O skoposti ok a 17 DOLAR, M. O skoposti
COBISS.SI-ID 121143552
95.
KÜNG, Hans, 1928Svetovni etos / Hans Küng ; [prevedel Roman Štus]. - Ljubljana : Društvo 2000, 2008
(Ljubljana : Birografika Bori). - 301 str. : ilustr. ; 21 cm
Etika in religije / Tine Hribar: str. 283-301. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Vsebina na
nasl. str.: Deklaracija o univerzalnem etosu ; Projekt svetovnega etosa = Projekt Weltethos ;
Čemu svetovni etos? = Wozu Weltethos?
ISBN 978-961-6533-27-0
ISBN 978-961-6533-27-4 !
a) Etika b) Krščanska morala c) Globalizacija - Etični vidik d) Človekove pravice
17
27-42
316.7:17
ok o 17 KÜNG, H. Svetovni
COBISS.SI-ID 243133952
96.
RUIZ, Miguel
Onstran strahu : nauki dona Miguela Ruiza o svobodi in radosti / po zapiskih Mary
Carroll Nelson ; [prevedel Slobodan Lukić]. - Ljubljana : Primus, 2013. - 362 str. : ilustr. ; 19
cm. - (Zbirka Primula)
Prevod dela: Beyond fear : the teachings of don Miguel Ruiz on freedom and joy as recorded
by Mary Carroll Nelson
ISBN 978-961-6804-82-0
a) Življenjska modrost
17.023.34
k o 17 RUIZ, M. Onstran ok o 17 RUIZ, M. Onstran
COBISS.SI-ID 265528832
97.
SVETOVNI etos : globalno in lokalno / uredila Marko Pavliha, Borut Ošlaj ; [nemški
povzetki Albert Smrečnik]. - Grosuplje : Partner graf, 2013 (Grosuplje : Partner graf). - 241
str. ; 21 cm
Izdano za gibanje Svetovni etos Slovenija. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v
slov. in angl. ali nem.
ISBN 978-961-93264-3-5
a) Etika - Zborniki b) Globalizacija - Etični vidik - Zborniki
17(082)
316.7:17(082)
ok o 17 SVETOVNI
COBISS.SI-ID 268145664
2 VERSTVA. TEOLOGIJA
98.
ALLEN, John L., 1965Deset stvari, ki jih sporoča papež Frančišek I. / John L. Allen, jr. ; [prevedel Andrej
Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2013. - 62 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: 10 things pope Francis wants you to know
ISBN 978-961-6627-44-3
a) Franciscus, papež (1936-) b) Krščanstvo - Družbena vloga c) družbeni odnosi d) vrednote
e) etika f) papeži
27:008
929Franciscus, papež
k o 2 ALLEN, J. L. Deset ok o 2 ALLEN, J. L. Deset
COBISS.SI-ID 266574592
99.
ČRNIČ, Aleš
Na vodnarjevem valu : nova religijska in duhovna gibanja / Aleš Črnič. - Ljubljana :
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 291 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Knjižna zbirka Kult : zbirka za sodobna religijska, kulturna in družbena vprašanja)
150 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Marka Kerševana na zadnji
notr. str. ov. - Bibliografija: str. 263-279. - Kazalo
ISBN 978-961-235-619-4
ISBN 978-961-235-620-0 (ePub)
a) Nova duhovna gibanja b) Religije - 20.-21.st.
29"19/20"
k o 2 ČRNIČ, A. Na
COBISS.SI-ID 264771072
100.
DRUŽINA : slovenski katoliški tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1952)Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 3) : Slovenske rimskokatoliške škofije, 1952-. - 47 cm
.-
Dostopno tudi na: http://druzina.si/. - Tednik. - Čelni nasl. - Ima spletno izd.: Družina = ISSN
1580-3686
ISSN 0416-3885 = Družina
282(497.4)
Lucija so DRUžINA
Vol. 62 2013 No. 1-11+12/13+14-24+25/26+27-42+43/44+45-49#
COBISS.SI-ID 16377858
101.
ESTÉS, Clarissa Pinkola
Odveži močno žensko : brezmadežna ljubezen Blažene matere do divje duše / Clarissa
Pinkola Estés ; [prevedla Vetra Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013 ([Ljubljana] :
Matformat). - 367 str. : ilustr. ; 23 cm
Prevod dela: Untie the strong woman. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6359-94-8
a) Marija Devica
27-312.47
ok o 2 ESTÉS, C. P. Odveži
COBISS.SI-ID 265348608
102.
GAETA, Saverio
Papež Frančišek : njegovo življenje in izzivi / Saverio Gaeta ; [prevod Anamarija
Beniger ; fotografije Reuters ; izbor in priprava fotografij Marko Čuk]. - Koper : Ognjišče,
2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 109 str. : fotogr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Ognjišče ; 5)
Prevod dela: Papa Francesco - la vita e le sfide. - 1.400 izv. - Papež Frančišek in Slovenci /
Božo Rustja: str. 105-109
ISBN 978-961-263-119-2
a) Franciscus, papež (1936-) - Biografije b) papeži
272-732.2:929Frančišek, papež
929Frančišek, papež
ok o 2 GAETA, S. Papež
COBISS.SI-ID 266777088
103.
GRŽAN, Karel
Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? / Karel Gržan. - 1. natis. Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 388 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)
1.000 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče pod besedilom
ISBN 978-961-274-189-1
a) Trpljenje - Krščanski vidik b) teologija c) filozofija d) literarna zgodovina e) Cerkev f)
moralna teologija
27-185.2
k o 2 GRŽAN, K. Le ok o 2 GRŽAN, K. Le
COBISS.SI-ID 267959040
104.
LAUN, Andreas
Bog ljubi : priročnik za kristjane v sodobnem svetu / Andreas Laun ; [prevod Mirjam
Lindič, Mihaela Kastelic ; predgovor Anton Stres ; fotografije Center Aletti ... et al.]. Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 232 str. : fotogr. ; 20 cm
Prevod dela: Der Christ in der modernen Welt. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-222-959-7
a) Moralna teologija - Priročniki b) Krščanska morala c) krščanstvo d) etika
27-42(035)
k o 2 LAUN, A. Bog ok o 2 LAUN, A. Bog
COBISS.SI-ID 266832128
105.
MICHIE, David, 1962Budizem za prezaposlene : iskanje sreče v negotovem svetu / David Michie ; [prevedla
Nataša Šilec]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2011 ([Bled] : Mat grafika). - 343 str. ; 20 cm
Prevod dela: Buddhism for busy people. - 450 izv. trda, 500 izv. broš. vezava. - O avtorju: str.
341. - Bibliografija: str. 334
ISBN 978-961-275-053-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-275-054-1 (broš.)
a) Budizem - Nauki - Priročniki b) Sreča - Priročniki c) tibetanski budizem
24-4(035)
17.023.34(035)
k o 2 MICHIE, D. Budizem ok o 2 MICHIE, D. Budizem
COBISS.SI-ID 256403200
106.
OGNJIŠČE. - Let. 1, št. 1 (1965)rimokatoliške škofije, 1965-. - 22 cm
. - Koper (Trg revolucije 11) : Slovenske
Mesečnik
ISSN 1318-1289 = Ognjišče
282
Piran so OGNJIŠČE
Vol. 49 2013 No. 1-12
COBISS.SI-ID 18958082
107.
SVETO pismo. si / besedilo [priredila] Rhona Davies ; ilustracije Gerald Rogers ;
[prevod Anamarija Beniger ; priredba besedila za to izdajo Marko Čuk]. - Koper : Ognjišče,
2013 (Singapur : [s. n.]). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Bible.now. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-263-100-0
a) Biblia b) svetopisemski prevodi
27-236.5
k o 2 SVETO ok o 2 SVETO
COBISS.SI-ID 263137280
108.
ŠPEH, Rožana
Guarda la mia casa : Strugnano : 1512-2012 : 500° anniversario dell'apparizione di S.
Maria della visione / Rožana Špeh ; [traduzione Petra Povšnar, traduzione dei documenti dal
latino Fabio Pistan ; fotografie Ubald Trnkóczy]. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2012. - 141 str.
: ilustr. ; 30 cm
Izv. stv. nasl.: Popravi mojo hišo
ISBN 978-961-6873-06-2
a) Strunjan - Zgodovina b) Strunjan - Božja pot c) Strunjan - Cerkev Sveta Marija od
prikazovanja
726:27-523.42(497.4Strunjan)
94(497.4Strunjan)
930.85(497.4Strunjan)
k d 2 ŠPEH, R. Guarda ok da 2 ŠPEH, R. Guarda
COBISS.SI-ID 261040640
109.
TANNER, Norman
Kratka zgodovina katoliške Cerkve / Norman Tanner ; [prevod Bogdan Kolar]. - 1. izd. Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - XIII, 340 str., [1] f. pril. z zvd. ; 22 cm
Prevod dela: New short history of the Catholic Church. - 800 izv. - Bibliografija: str. 321-326.
- Kazalo
ISBN 978-961-222-952-8
a) Ecclesia catholica - Zgodovina b) Krščanstvo - Zgodovina c) Cerkvena zgodovina
272-9
k o 2 TANNER, N. Kratka
COBISS.SI-ID 265984512
110.
VINČEC, Milan
Camino de Santiago = Pot svetega Jakoba : [romanje v Kompostelo] : [Le Puy en Velay Santiago de Compostela] / besedilo in fotografije Milan Vinčec. - Koper : Arsvideo, 2013. 119 str. : ilustr. ; 24 cm
Ov. podnasl.
ISBN 978-961-281-020-7
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Zgodovina b) Santiago de Compostela - Božja pot Priročniki c) romanje d) Španija
27-57(460Santiago de Compostela)
ok o 2 VINČEC, M. Camino
COBISS.SI-ID 266860544
111.
VINČEC, Milan
Camino Frances = Francoska pot : romarski vodnik - od Pirenejev do Kompostele /
besedilo in fotografije Milan Vinčec ; zemljevidi Peter Florjančič. - Koper : Arsvideo, 2013. 168 str. : ilustr. ; 21 cm
Ov. nasl. in podnasl.
ISBN 978-961-281-021-4
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Zgodovina b) Santiago de Compostela - Božja pot Priročniki c) romanje d) Španija
27-57(460Santiago de Compostela)
ok o 2 VINČEC, M. Camino
COBISS.SI-ID 266861056
112.
VINČEC, Milan
Marijine božje poti na Slovenskem : romarski vodnik / [besedilo, zemljevidi] Milan
Vinčec ; [fotografije Milan Vinčec . et al.]. - Koper : Arsvideo, 2011 (Kranj : Oman). - 200
str. : ilustr. ; 24 cm
Marija, če mu nevarnost grozi, ga ti s svojim plaščem pokrij! / Alojz Uran: str. 2. Bibliografija: str. 199
ISBN 978-961-269-469-2
a) Božje poti - Slovenija - Vodniki
27-57(497.4)(036)
ok o 2 VINČEC, M. Marijine
COBISS.SI-ID 256379136
30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. SOCIOGRAFIJA. STATISTIKA.
DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA
113.
ČASOPIS za kritiko znanosti. - Let. 1, št. 1 (1973). - Ljubljana (Kersnikova 4) :
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, 1973-. - 24 cm
Tromesečno. - Je nadaljevanje: Časopis za kritiko znanosti in domišljijo
ISSN 0351-4285 = Časopis za kritiko znanosti
3
Piran + Lucija so ČASOPIS za kritiko znanosti
Vol. 41 2013 No. 251-253#
COBISS.SI-ID 672783
114.
DAVIDSON, Basil, 1914-2010
Breme črnega človeka : Afrika in prekletstvo nacionalne države / Basil Davidson ;
[prevedel Matija Urbanija]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor] : Darima). - 307 str. ;
20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)
400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Smrt Josipa Broza Tita
ISBN 978-961-257-046-0
a) Afrika - Politične razmere b) Afrika - Etnični odnosi c) zgodovina d) 20.st. e) nacionalizem
f) postkolonializem g) družbene razmere h) država
308(6)
32(6)
316.323.83(6)
ok o 30 DAVIDSON, B. Breme
COBISS.SI-ID 265242880
115.
DRENOVEC, Franček
Kolaps elite : iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi / Franček
Drenovec. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 234 str. ; 20 cm + 1
razglednica. - (Oranžna zbirka)
400 izv.
ISBN 978-961-257-048-4
a) Družbena elita - Slovenija b) Družbena kriza - Slovenija c) Ekonomska kriza - Slovenija d)
Slovenija - Družbene razmere - 2003-2013 e) Slovenija - Ekonomske razmere - 2003-2013
316.344.42(497.4)
338.124.4(497.4)
330.342.1(497.4)
ok o 316 DRENOVEC, F. Kolaps
COBISS.SI-ID 267251200
116.
HANŽEK, Matjaž
Odprimo okna, zažgimo stare cunje / Matjaž Hanžek. - 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva
založba, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 154 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Čas misli)
400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-231-835-2
a) Družbeni razvoj - Eseji
316.42(081)
k o 316 HANŽEK, M. Odprimo
COBISS.SI-ID 259201024
117.
KAKO iz kulture strahu? : tesnoba in upanje današnjega človeka / Janez Juhant, Vojko
Strahovnik, Bojan Žalec (ur.) ; [imensko kazalo Vojko Strahovnik]. - Ljubljana : Teološka
fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012 (Hrastnik : Sinet). - 167 str. : tabele ; 23 cm. (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 33)
350 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Povzetki v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-6844-15-4
ISBN 97-961-6844-15-4 !
a) Strah - Družbeni vidik - Zborniki b) Strah - Krščanski vidik - Zborniki c) tesnoba d) upanje
e) religije
316.642.2(082)
179.6(082)
27-423.42(082)
k o 316 KAKO
COBISS.SI-ID 263218688
118.
KIRN, Irena
Potovanje do svojega doma : kaj vse se vprašamo, preden se odločimo za spremembo,
obnovo, gradnjo oziroma nakup stanovanja ali hiše / Irena Kirn in Špela Kuhar ; ilustriral
Damijan Stepančič. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Zagreb] : Grafički zavod
Hrvatske). - 127 str. : ilustr. ; 22 cm
Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-271-332-4
a) bivalna kultura b) bivalno okolje
316.728:72.05
k o 316 KIRN, I. Potovanje
COBISS.SI-ID 269342976
119.
LUHMANN, Niklas, 1927-1998
Oblast / Niklas Luhmann ; [prevedla Erna Strniša ; spremna beseda Jure Simoniti]. Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 165 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka
Temeljna dela / Krtina)
Prevod dela: Macht. - 400 izv. - Luhmannova birokratsko sentenciozna teorija oblasti / Jure
Simoniti: str. 149-165. - Bibliografija: str. 127-143. - Kazalo
ISBN 978-961-260-070-9
a) Družbena moč b) množični mediji c) družbena interakcija
316.462
ok o 316 LUHMANN, N. Oblast
COBISS.SI-ID 268859136
120.
ORWELL, George, 1903-1950
Pot v Wigan / George Orwell ; prevedla Tina Mahkota. - Ljubljana : Študentska založba,
2013. - 249 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
Prevod dela: The road to Wigan Pier. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Vest, voh in drugi
čuti / Richard Hoggart: str. 235-243. - O prvih izdajah / Peter Davison: str. 247-249
ISBN 978-961-242-566-1
a) Delavski razred - Zgodovina - Velika Britanija b) Brezposelnost - Zgodovina - Velika
Britanija c) Družbeni razredi - Velika Britanija d) Socializem e) Velika Britanija - Družbene
razmere - 20.st.
316.343-058.14(410)"19"
316.323.7
821.111-316.2
ok o 31 ORWELL, G. Pot
COBISS.SI-ID 265080064
121.
PRVI moderni popis stanovništva u Istri = Il primo censimento demografico moderno
in Istria = Prvi moderni popis prebivalstva v Istri : [prispevki s študijskega dneva = relazioni
della giornata di studio, Pula - Pola, 31-10-2007] / uredio, a cura di, uredil Aleksej Kalc. -
Koper = Capodistria : Histria Editiones ; u Puli : Sveučilište Jurja Dobrile, 2012. - 441 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (Histria colloquium ; 3)
Prispevki v slov., hrv. ali it, en v nem., uvodna besedila v slov. ali hrv. in it. - Dodatek k nasl.
naveden v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. ali hrv. in it. ali nem. in hrv.
pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-93210-4-1 (Histria Editiones)
a) Popis prebivalstva - Habsburška monarhija - 1857 - Posvetovanja b) Istra - Prebivalstvo 19.st.-1910 - Posvetovanja c) zgodovinska demografija d) demografska statistika e) AvstroOgrska f) popisi prebivalstva g) Piran h) zborniki
314(497.571)"1857"(082)
314(497.472)"1857"(082)
314(436-89)(082)
k d 31 PRVI
COBISS.SI-ID 264896000
122.
SOCIOLOGIJA : gradivo za srednje šole / [avtorji Andreja Barle ... [et al.] ; redakcija
Andreja Barle, Mirjam Počkar ; ilustracije Dare Birsa]. - 2., dopolnjena izd., 2. natis. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 395
str. : ilustr. ; 27 cm
1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 86-7759-324-1
a) Sociologija - Učbeniki za srednje šole b) sociologija c) učbeniki za srednje šole
316(075.3)
k o 316 SOCIOLOGIJA
COBISS.SI-ID 61743360
123.
STATISTIČNI letopis / Republika Slovenija = Statistical yearbook / Republic of
Slovenia. - Let. 33 (1994). - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije = Statistical
office of the Republic of Slovenia, 1994- (Vožarski pot 12). - 30 cm
Dostopno tudi na: http://www.gov.si/zrs/slo/index.html. - Letnik. - Je nadaljevanje: Statistični
letopis Republike Slovenije = ISSN 0353-8435
ISSN 1318-5403 = Statistični letopis - Republika Slovenija
311(497.4)
k o 31 STATISTIČNI letopis
51 2012
COBISS.SI-ID 46866944
124.
TAYLOR, Nicole
A world of homes / written by Nicole Taylor ; [illustrations Mark Ruffle]. - Harlow
(Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013 (printed in China). - 40 str. :
ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 6 / series editor Melanie Williams)
6. stopnja
ISBN 978-1-4082-8816-0
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
316.728(02.053.2)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 TAYLOR, N. A world ok m 82=111 TAYLOR, N. A world
COBISS.SI-ID 7938744
125.
TRETJA od suhih krav : razprave o razlogih za razsulo / uredil Boštjan M. Zupančič. Domžale : samozal. A. Komat, 2012. - 319 str. ; 23 cm
Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Abstract
ISBN 978-961-93395-0-3
a) Družbena kriza
316.4.063
821.163.6-4
k o 316 TRETJA ok o 316 TRETJA
COBISS.SI-ID 264025856
32 POLITIKA
126.
ALIGHIERI, Dante
Monarhija / Dante Alighieri ; prevedel in spremno besedo napisal Tomaž Jurca. - V
Ljubljani : Slovenska matica, 2013 ([Ljubljana] : Studio Print). - 201 str. ; 20 cm. (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 61)
Prevod dela: Monarchia; izv. nasl.: De monarchia. - 600 izv. - Plevel je cvetje in list
cesarskega prerasel vrta: str. 162-201. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-213-234-7
a) Filozofija politike b) Cerkev in država - Srednji vek c) Italija - Politična zgodovina Srednji vek d) politika e) oblast f) monarhija g) politične teorije
321.01
321.61
322(091)
ok o 32 ALIGHIERI, D. Monarhija
COBISS.SI-ID 268507904
127.
CROUCH, Colin
Postdemokracija / Colin Crouch ; [prevod Borut Cajnko ; spremna beseda Žiga
Vodovnik]. - Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 140 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ;
171)
400 izv. - Prevod dela: Post-democracy. - Kaj je demokracija ali o nujnosti redefinicij / Žiga
Vodovnik: str. 117-131. - Bibliografija: str. 113-115. - Kazalo
ISBN 978-961-260-067-9
a) Demokracija b) Globalizacija c) Družbeni razredi d) Politična participacija e) Družbena
elita
321.7
316.334.3
ok o 32 CROUCH, C. Postdemokracija
COBISS.SI-ID 268076544
128.
DEMOKRACIJA : slovenski politični tednik. - Let. 1, št. 1 (sept. 1996)Ljubljana (Ižanska 206a) : Nova obzorja, 1996-. - 47 cm
.-
Tednik. - Do 1998 izdaja: Veda, Ljubljana. - Je nadaljevanje: Dan (Ljubljana) = ISSN 13189719
ISSN 1408-0494 = Demokracija (Ljubljana. 1996)
329.14(497.4)
Piran so DEMOKRACIJA
Vol. 18 2013 No. 1-49#
COBISS.SI-ID 63427584
129.
EVROPSKA Slovenija / [uredniki in uvodna beseda Matej Avbelj ... et al.] ; [izdajatelj
Inštitut Karantanija]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013 (Ljubljana
: Formatisk). - LV, 424 str. ; 23 cm
Bibliografija: str. 405-424. - Kazalo
ISBN 978-961-92463-9-9
ISBN 978-961-93472-3-2 (ePub)
a) Slovenija
323(497.4)(0.034.2)
k o 32 EVROPSKA ok o 32 EVROPSKA
COBISS.SI-ID 266294272
130.
JANŠA, Janez, 1958Za kulturo življenja : izbrani spisi 1988-2013 / Janez Janša. - Ljubljana : Nova obzorja,
2013. - 493 str. : ilustr. ; 25 cm
2.500 izv.
ISBN 978-961-92986-7-1
a) Slovenija - Politična zgodovina - 1988-2013
94(497.4)"1988/2013"
323(497.4)"1988/2013"
k o 32 JANŠA, J. Za ok o 32 JANŠA, J. Za
COBISS.SI-ID 266787072
131.
MARUŠIČ, Branko, 1938Sosed o sosedu : prispevki k zgodovini slovensko-italijanskega sožitja / Branko Marušič
; [prevodi v italijanščino Neva Makuc ... et al.]. - Trst : ZTT = EST, 2012 ([s. l.] : Print Luin).
- 277 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka esejev Smeri)
Predgovor / Milica Kacin Wohinz: str. 5-8. - Opombe z bibliografijo. - Kazalo. - Riassunti in
italiano
ISBN 978-88-7174-152-9
a) Slovenci - Odnosi - Italijani b) Italijani - Odnosi - Slovenci c) mednacionalni odnosi d)
narodnostno vprašanje e) zgodovina f) sožitje
323.1(=163.6:=131.1)
94(497.4:450)
k o 32 MARUŠIČ, B. Sosed
COBISS.SI-ID 5642988
132.
OMERZA, Igor
JBTZ : časi poprej in dnevi pozneje / Igor Omerza. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija,
2013. - 285 str. : ilustr. ; 24 cm + CD
Kazalo
ISBN 978-961-275-087-9
a) Slovenija - Politična zgodovina - 1988
323(497.4)"1988"
94(497.4)"1988"
k o 32 OMERZA, I. JBTZ ok o 32 OMERZA, I. JBTZ
COBISS.SI-ID 266965248
133.
PODMENIK, Slavko
Dobra volja in (ne)moč civilnih gibanj, ki želijo spremeniti kapitalizem / Slavko
Podmenik. - Mengeš : Ciceron, 2013. - 194 str. ; 20 cm
ISBN 978-961-6627-39-9
ISBN 978-961-6627-40-5 (ePub)
ISBN 978-961-6627-41-2 (mobi)
ISBN 978-961-6627-42-9 (pdf)
321.011.5
316.42
k o 32 PODMENIK, S. Dobra
COBISS.SI-ID 265566208
134.
VIDEMŠEK, Boštjan
Upor : arabska pomlad in evropska jesen / Boštjan Videmšek ; fotografije Jure Eržen ;
predgovor Slavoj Žižek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Ljubljana :
Korotan). - 377 str. : ilustr. ; 24 cm
1.000 izv. - Brez prihodnosti? Da, prosim! / Slavoj Žižek: str. 11-13. - O avtorju na zadnjem
ov.
ISBN 978-961-231-955-7
a) Sredozemlje - Politične razmere b) Sredozemlje - Zgodovina - 2011-2012 c) družbena
gibanja d) družbeni konflikti e) arabske države f) Severna Afrika g) Bližnji vzhod h) Južna
Evropa
94(=411.21)"2011/2012"
94(4-13)"2011/2012"
323.2(=411.21)"2011/2012"
323.2(4-13)"2011/2012"
k o 94/99 VIDEMŠEK, B. Upor ok o 94/99 VIDEMŠEK, B. Upor
COBISS.SI-ID 267982592
33 EKONOMIJA. GOSPODARSTVO. DELO
135.
EAGLETON, Terry
Zakaj je imel Marx prav / Terry Eagleton ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana :
Modrijan, 2013. - 176 str. ; 24 cm
Prevod dela: Why Marx was right
ISBN 978-961-241-756-7
a) Marx, Karl (1818-1883) b) Komunizem c) Kapitalizem
330.342.14
141.82
k o 33 EAGLETON, T. Zakaj
COBISS.SI-ID 268361728
136.
FINANCE : prvi slovenski poslovni dnevnik. - [Tiskana izd.]. - 1992, št. 1 (20. maj)- . Ljubljana (Dalmatinova 2) : Časnik Finance, 1992-. - 43 cm
Dostopno tudi na: http://www.finance-on.net. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Ogledna št. izšla 8.
maja 1992. - Od št. 20 (15.2.2001) je dnevnik. - Prejšnji podnaslov: časnik za poslovno
odločanje. - Prvotno izd.: GV Revije. - Ima spletno izd.: Finance = ISSN 1580-4240. - Ima
suplement ali prilogo: Borzni fokus = ISSN 1580-7525. - Ima suplement ali prilogo: Logistika
= ISSN 1855-2765. - Ima suplement ali prilogo: Denar in trg = ISSN 1855-3885
ISSN 1318-1548 = Finance (Tiskana izd.)
336(05)
Piran so FINANCE
Vol. 2013 No. 1-230+T/5<trendi>+231-236#
COBISS.SI-ID 30805505
137.
GVIN.COM [Elektronski vir]. - Podatkovna zbirka . - Ljubljana : Bisnode, 1997Način dostopa (URL): http://www.gvin.com/ (Dostopno z lokacij Š, Sp in M z geslom)
(Dostopno z lokacije Ekonomske fakultete v Ljubljani)
Način dostopa (URL):
https://login.eviri.ook.sik.si/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.gvin.com (Dostopno s člansko
izkaznico in Cobiss geslom za splošne knjižnice obalno-kraškega območja). - Se občasno
spreminja in dopolnjuje. - Besedilo v slov. in angl. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne
12. 11. 2007
ISSN 1855-4164 = Gvin.com
330
Spletni dostop
2013
COBISS.SI-ID 12729398
138.
JURINČIČ, Igor
Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem : (znanstvena monografija) / Igor
Jurinčič. - 1. izd. - Portorož : Fakulteta za turistične študije - Turistica ; Ljubljana : Javna
agencija za knjigo RS, 2009 ([Piran] : www.tiskpiran.si). - 221 str. : ilustr. ; 30 cm
300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 205-221. - Povzetek ;
Abstract
ISBN 978-961-6469-44-9 (Turistica)
a) Turizem - Razvoj - Istra b) Istra - Turistična ponudba c) turizem d) Slovenska Istra e)
trajnostni razvoj f) načrtovanje turizma g) Ankaranski polotok h) Dragonja i) turizem j) Piran
k) Portorož l) Fiesa m) Lucija n) Strunjan o) Seča p) Sečovlje q) zgodovinski pregledi r)
statistični podatki
338.483(497.472)
k d 33 JURINČIČ, I. Nosilna
COBISS.SI-ID 248755968
139.
KOŠČAK, Marko
Po poteh dediščine : od teorije k praksi : priročnik za načrtovanje trajnostnega razvoja in
turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine s praktičnimi primeri / Marko Koščak
; [fotografije arhiv projektov Po poteh dediščine]. - 1. izd. - Trebnje : Studio MKA, 2012
([Ljubljana] : Creativ plus). - 120 str. : ilustr. ; 22 cm
500 izv. - Bibliografija: str. 118-119
ISBN 978-961-93405-0-9
a) Turizem - Razvoj b) Turizem - Kulturna dediščina c) Trajnostni razvoj d) primeri dobre
prakse e) Istra f) Slovenija g) Piran
502.131.1:338.48
719:338.48
338.483.13
k d 33 KOŠČAK, M. Po poteh
COBISS.SI-ID 264163584
140.
KRUGMAN, Paul R., 1953Ustavimo to krizo takoj! / Paul Krugman ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Ljubljana :
Modrijan, 2012. - 200 str. ; 24 cm
ISBN 978-961-241-677-5
338.124.4
308
k o 33 KRUGMAN, P. R. Ustavimo ok a 33 KRUGMAN, P. R. Ustavimo ok o 33
KRUGMAN, P. R. Ustavimo
COBISS.SI-ID 262937600
141.
MOJE finance : vodnik za upravljanje osebnega premoženja. - Leto 1, št. 1 (2001)- . Ljubljana : Časnik Finance, 2001-. - 30 cm
Letnik
ISSN 1580-7517 = Moje finance
336.7(035)
Piran so MOJE finance
Vol. 13 2013 No. 1-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 115281920
142.
NEMEC Rudež, Helena
Ekonomika turizma / Helena Nemec Rudež, Štefan Bojnec. - Portorož : Turistica, Visoka
šola za turizem, 2007 (Divača : Mljač). - III, 158 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
Bibliografija: str. 153-158
ISBN 978-961-6469-24-1
a) Turizem - Ekonomika - Učbeniki za visoke šole
338.486(075.8)
k o 33 NEMEC R., H. Ekonomika
COBISS.SI-ID 232946688
143.
NEMEC Rudež, Helena
Trženje turističnih destinacij / Helena Nemec Rudež, Petra Zabukovec Baruca. - Koper :
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales,
2011 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 161 str. : ilustr. ; 23 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 151-161
ISBN 978-961-6862-04-2
a) Turizem - Marketing b) trženje c) tržne raziskave d) turistične destinacije e) tržno
pozicioniranje f) imidž g) tržna znamka h) e-trženje
339.138:338.48
k o 33 NEMEC R., H. Trženje
COBISS.SI-ID 258649600
144.
NOVA Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije. - Letn. 57,
št. 2 (15. jan. 1998). - Ljubljana (Dalmatinova 4) : Svet ZSSS, 1998-. - 30 cm
Tednik. - Čelni nasl. - Je nadaljevanje: Delavska enotnost = ISSN 0011-7722
ISSN 1408-5569 = Nova delavska enotnost
331.105.44(497.4)
Piran so NOVA Delavska
Vol. 72 2013 No. 1-41#
COBISS.SI-ID 72867328
145.
PODJETNIK : od ideje do uspeha. - [Tiskana izd.]. - 1992, 1 (feb.)Podjetnik, 1992-. - 30 cm
. - Ljubljana :
Dostopno tudi na: http://www.podjetnik.com (dap Abstrakti prosto dostopni). - Mesečnik. Ov. nasl. - Je nadaljevanje: RR. Revija za razvoj = ISSN 0352-7832
ISSN 1318-1025 = Podjetnik
334
338(497.4)
CTK:
SPL
Piran so PODJETNIK
Vol. 22 2013 No. 1-6+7/8+9-12
COBISS.SI-ID 30354433
146.
ROUBINI, Nouriel
Gospodarska kriza : napoved prihodnjih finančnih zlomov / Nouriel Roubini in Stephen
Mihm ; [prevedel Zlatko Turkovic]. - Ljubljana : Soleco, 2010 (Žirovnica : Medium). - 354
str. ; 22 cm
Prevod dela: Crisis economics. - 1.000 izv. - O avtorjih na začetnih str. - Bibliografija: str.
334-341. - Kazalo
ISBN 978-961-91095-7-1
336.76
k o 33 ROUBINI, N. Gospodarska ok o 33 ROUBINI, N. Gospodarska
COBISS.SI-ID 252750336
147.
SEDMAK, Gorazd
Avtentičnost turističnega proizvoda / Gorazd Sedmak. - Portorož : Fakulteta za turistične
študije - Turistica, 2010 (Koper : Vek). - 152 str. : ilustr. ; 23 cm
Potiskana zadnja notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 109-128. - Povzetek
ISBN 978-961-6469-53-1
a) Turistični proizvod b) Turizem - Piran c) trg d) segmentacija e) kultura f) raziskave g)
obmorski turizem h) Slovenija i) Primorska
338.48:338.33(497.4Piran)
k o 33 SEDMAK, G. Avtentičnost
COBISS.SI-ID 253841408
148.
TURIZEM kot medkulturni dialog / zbrali in uredili Aleksandra Brezovec, Vesna
Mikolič. - Portorož : Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2010 ([Ljubljana] : Demat). 185 str. : ilustr. ; 23 cm
300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-6469-46-3
a) Turizem - Medkulturnost - Zborniki b) kultura c) komuniciranje d) medkulturni dialog e)
medkulturno sporazumevanje
338.48:316.7(082)
k o 33 TURIZEM
COBISS.SI-ID 251619584
149.
VARNOST v turizmu / zbrala in uredila Janez Mekinc in Bojan Dobovšek. - Koper :
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales,
2011 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 149 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Knjižnica Annales
turistica)
300 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6328-95-1
a) Turizem - Varnost - Slovenija - Zborniki
351.757:338.48(497.4)(082)
k o 35 VARNOST
COBISS.SI-ID 256249088
150.
VODEB, Ksenija
Turistična destinacija kot sistem / Ksenija Vodeb. - 1. izd. - Portorož : Fakulteta za
turistične študije - Turistica, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 147 str. : ilustr. ; 23 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 143-146. - Kazalo
ISBN 978-961-6469-52-4
a) Turistične destinacije - Učbeniki za visoke šole b) turizem c) poslovni sistemi d) marketing
e) konkurenčnost
338.48-4(075.8)
k o 33 VODEB, K. Turistična
COBISS.SI-ID 253182976
151.
[Vzgoja in informiranje potrošnikov]
VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov. - 1991, št. 1(marec): Zveza potrošnikov Slovenije, 1991- (Linhartova 13). - 30 cm
Mesečno
ISSN 1318-1084 = VIP (Ljubljana)
339.379.8
330.567.2
CTK:
SPL
Piran + Lucija so VIP
Vol. 23 2013 No. 1-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 23852032
34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA
. - Ljubljana
152.
AMNESTY akcija. - Leto 1, št. 1 (feb. 2004). - Ljubljana (Beethovnova ul. 7) :
Društvo Amnesty International Slovenije, 2004-. - 30 cm
Dostopno tudi na: http://www.amnesty.si/aa.php. - Četrtletnik. - Ov. nasl.
ISSN 1581-8985 = Amnesty akcija
342.7:061.1(100)(055)
Piran so AMNESTY akcija
Vol. 10 2013 No. 1-4
COBISS.SI-ID 213106944
153.
DIGNITAS : revija za človekove pravice = the Slovenian journal of human rights /
Inštitut za človekove pravice pri Zavodu za razvoj pravne kulture. - 1999. - Ljubljana
(Dalmatinova 1) : Nova revija, 1999-. - 30 cm
ISSN 1408-9653 = Dignitas (Ljubljana)
342.7
Piran so DIGNITAS
Vol. 2013 No. 57/58#
COBISS.SI-ID 98923520
154.
DVAJSET
20 let članstva Slovenije v Združenih narodih / Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn
(ur.) ; [fotografije STA [in] Ministrstvo za zunanje zadeve [in] Kabinet predsednika vlade]. Mengeš : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2012 (Ljubljana : Present). - 132 str., [8] str. pril.
: ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Studia diplomatica Slovenica. Monographiae, ISSN 1855-9190 ; 2)
400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-254-429-4 (CEP)
ISBN 978-961-254-409-6 (ZRC)
a) Združeni narodi - Članstvo - Slovenija b) Mednarodni odnosi - Zgodovina - Slovenija c)
mednarodna politika
341.1:327(497.4)(091)
k o 32 20 LET
COBISS.SI-ID 264609536
155.
DVAJSET let slovenske države / [urednika Janko Prunk, Tomaž Deželan]. - 1. izd. Maribor : Aristej ; Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave,
2012. - 331 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi ; letn. 13)
500 izv.
ISBN 978-961-220-083-1
342.1(497.12)(082)
k o 32 DVAJSET
COBISS.SI-ID 72598017
156.
GAŠPARIČ, Jure, 1977Državni zbor 1992-2012 : o slovenskem parlamentarizmu / Jure Gašparič ; [prevod
povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2012 ([Ljubljana] :
Fotolito Dolenc). - 378 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 17)
400 izv. - O avtorju: str. 375. - Bibliografija: str. 351-365. - Summary: National Assembly of
the Republic of Slovenia 1992-2012. - Kazalo
ISBN 978-961-6386-39-5
a) Slovenija. Državni zbor - 1992-2012
342.532(497.4)
k o 34 GAŠPARIČ, J. Državni
COBISS.SI-ID 263996672
157.
IUS-INFO [Elektronski vir] : pravni informacijski sistem. - Podatkovna zbirka . Ljubljana : IUS Software, 1995Način dostopa (URL): http://www.ius.info/IUSINFO.asp
Način dostopa (URL): http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://www.iusinfo.si/autologin.aspx
(Oddaljen dostop s člansko izkaznico in COBISS geslom za člane MKL in vseh splošnih
knjižnic ljubljanske regije) (Oddaljen dostop s člansko izkaznico in COBISS geslom za člane
vseh splošnih knjižnic obalno-kraškega območja)
Sorodni elektronski vir: http://www.ius.info/baze/regi/index.htm (Na naslovu je dosegljiv
register veljavnih predpisov Republike Slovenije). - Se občasno spreminja in dopolnjuje. Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. v oznaki HTML: Portal družbe IUS SOFTWARE. - Besedilo v
slov. in angl. - Opis vira z dne 25.1.2007
ISSN 1581-0968 = IUS-INFO (Ljubljana)
659.2:34(497.4)(094)
Spletni dostop
2013
COBISS.SI-ID 122398976
158.
JANŠA, Janez, 1958[Petindvajset]
25 let pozneje / Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasič. - Ljubljana : Karantanija : Nova
obzorja, 2013. - 372 str., [389] str. pril. : ilustr. ; 25 cm
Vsebina: Svitanja / Ivan Borštner. Izročeni, žrtvovani, odstranjeni / David Tasič. Kako
ustaviti slovensko pomlad / Janez Janša. Dokumenti
ISBN 978-961-92986-8-8 (Nova obzorja)
a) Vojaška sodišča - Sodni procesi - Ljubljana - 1988 b) sodni procesi c) politični procesi d)
Slovenija e) politična zgodovina f) dokumenti
344.31.096(497.4Ljubljana)"1988"(093)
k o 34 JANŠA, J. 25 let ok o 34 JANŠA, J. 25 let
COBISS.SI-ID 267130112
159.
KOSKENNIEMI, Martti
Blagi prosvetitelj narodov : vzpon in padec mednarodnega prava 1870-1960 / Martti
Koskenniemi ; [uvodna razprava Danilo Türk ; spremna beseda Andraž Zidar ; prevod Roman
Šimec, Danijela Horvat, Nanika Holz]. - Ljubljana : Založba Fakultete za družbene vede :
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Littera Picta). - XII,
543 str. ; 25 cm. - (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za družbene vede)
Prevod dela: The gentle civilizer of nations. - 350 izv. - Blagi prosvetitelj narodov: Zgodba o
intelektualnih zakulisjih mednarodnega prava / Danilo Türk: str. I-V. - Prispevek Martija
Koskenniemija k znanstvenosti mednarodnega prava / Andraž Zidar: str. 491-502. Bibliografija: str. 503-537. - Kazalo
ISBN 978-961-235-581-4 (FDV)
a) Mednarodno pravo - Zgodovina - 1870-1960
341"1870/1960"
ok o 34 KOSKENNIEMI, M. Blagi
COBISS.SI-ID 260715264
355/359 VOJAŠKE ZADEVE
160.
GOMBAČ, Metka
Trpljenje otrok v vojni : sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč / Metka Gombač,
Boris M. Gombač ; [slikovno gradivo Arhiv R Slovenije in Muzej novejše zgodovine
Slovenije]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 219 str. :
ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)
500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-01-2930-1
355.415.4(450)(091)
k o 355/359 GOMBAČ, M. Trpljenje ok o 355/359 GOMBAČ, M. Trpljenje
COBISS.SI-ID 267877120
36 SKRBSTVO. SOCIALNA POMIOČ. ZAVAROVALSTVO
161.
FLAKER, Vito
Direktno socialno delo / Vito [email protected] za. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012
([Maribor] : Darima). - 372 str. : tabela ; 20 cm + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)
400 izv. - Bibliografija: str. 355-367
ISBN 978-961-257-047-7
a) Socialno delo - Družbeni vidik
364
ok o 36 FLAKER, V. Direktno
COBISS.SI-ID 264932608
162.
KAKOVOSTNA starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko . Ljubljana (Resljeva 11) : Inštitut Antona Trstenjaka, 1998-. - 24 cm
Dvomesečnik. - Do l. 2001 izdajatelj tudi: Združenje za socialno gerontologijo in
gerontagogiko Slovenije
ISSN 1408-869X = Kakovostna starost
364.65-053.9
Lucija so KAKOVOSTNA starost
Vol. 16 2013 No. 1-3#
COBISS.SI-ID 80120320
163.
VZAJEMNOST : glasilo ZPIZ in ZDUS. - 1974, št. 1. - Ljubljana (Mala ulica 5) :
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije : Zveza društev upokojencev
Slovenije, 1974-. - 29 cm
Mesečnik. - Prvotno format: 32 cm. - Od leta 1999 izhaja časopis z enakim naslovom in
enakim številčenjem, in ga izdaja Bistra d.o.o. - Je nadaljevanje: Samouprava zavarovalcev
ISSN 1318-1300 = Vzajemnost (Ljubljana)
364-057.75(497.4)
Piran + Lucija so VZAJEMNOST
Vol. 2013 No. 1-6+7/8+9-12
COBISS.SI-ID 19390210
37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE. ŠOLSTVO
164.
BELAK Pungartnik, Suzana
Modni dodatki iz domače delavnice / [napisala in fotografirala] Suzana Belak
Pungartnik. - 1. izd. - Škofljica : Društvo ustvarjalnih Cita, 2013 ([Ljubljana] : Skušek). - 63
str. : ilustr. ; 27 cm
880 izv.
ISBN 978-961-93063-1-4
a) Modno oblikovanje - Priročniki b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) modni
dodatki d) naredi sam
379.826:7.05(035)
7.05:646.4(035)
k m 37 BELAK P., S. Modni ok m 37 BELAK P., S. Modni
COBISS.SI-ID 266689536
165.
ČOK, Lucija
Hic et nunc aude! : ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru / Lucija Čok
; [prevajanje Doris Sodja (ang.), Tina Čok (ita.) ; fotografije Zdravko Primožič]. - Koper :
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales :
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2013. - 251 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Knjižnica
Annales Majora)
Recenziji Darja Mihelič, Stane Pejovnik. - Bibliografija: str. 209-216. - Povzetek ; Summary ;
Sintesi. - Imensko kazalo
ISBN 978-961-6732-33-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Univerza na Primorskem (Koper) - Ustanovitev b) univerze c) Slovenija d) zgodovinski
pregledi
378.4(497.4Koper)
k d 37 ČOK, L. Hic
COBISS.SI-ID 265717760
166.
JUUL, Jesper, 1948Reci ne brez slabe vesti / Jesper Juul ; prevedla Ivana Gradišnik. - 1. izd. - Radovljica :
Didakta, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 78 str. ; 23 cm
Prevod dela: Kunsten at sige nej med god samvittighed. - 2.000 izv. - O avtorju na prednjem
zavihku ov.
ISBN 978-961-261-287-0
a) Otroci - Vzgoja
37.018.1
k o 37 JUUL, J. Reci ok o 37 JUUL, J. Reci
COBISS.SI-ID 267214848
167.
KOVAČ, Marjeta, 1956Izpeljava športne vzgoje : didaktični pojavi, športni programi in učno okolje / Marjeta
Kovač, Gregor Jurak ; [fotografije Katarina Bizjak ... et al.]. - 2. dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 283 str. : ilustr. ; 24 cm
400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 978-961-6843-30-0
a) Športna vzgoja - Didaktika - Učbeniki za visoke šole
37.091.3:796(075.8)
k o 796/799 KOVAČ, M. Izpeljava
COBISS.SI-ID 263274240
168.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (6 ; 2013 ; Ljubljana)
Samostojnost predšolskega otroka : zbornik / VI. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev v vrtcih 2013 (Hrvaška, Italija, Slovenija) ; [urednica Maruška Željeznov
Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2013. - 219 str. : ilustr. ; 24 cm
Prispevki v slov., en v hrv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija pri vseh, povzetek
v slov. ali hrv. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92823-6-6
a) Predšolski otroci - Psihosocialni razvoj - Posvetovanja b) Predšolski otroci - Osebnostni
razvoj - Posvetovanja c) Predšolski otroci - Vzgoja - Posvetovanja d) predšolska vzgoja e)
samostojnost f) pedagoška psihologija g) zborniki
373.2.015.3(082)
159.922.7-053.4(082)
k o 37 MEDNARODNA Samostojnost ok o 37 MEDNARODNA Samostojnost
COBISS.SI-ID 264773888
169.
NEALE, Kirsty
[Tristo petinšestdeset]
365 ustvarjalnih zamisli za majhne in velike / Kirsty Neale, Susan Hunter-Jones, Katy
Rhodes ; [prevedel Niki Neubauer]. - Tržič : Učila International, 2013
Prevod dela: 365 things to make and do
ISBN 978-961-00-1870-4
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke c)
ročno delo
379.826:688(02.053.2)
k m 37 NEALE, K. 365 ok m 37 NEALE, K. 365
COBISS.SI-ID 267165440
170.
PHELAN, Thomas W., 1943Štejem do tri : [učinkovita vzgoja otrok od 2. do 12. leta] / Thomas W. Phelan ;
[ilustracije Dan Farrell ; prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba
Slovenije, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 226 str. : ilustr. ; 24 cm
Prevod dela: 1-2-3 magic, 4th ed. - Dodatek k naslovu naveden na ov. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-343-6
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki
37.018.1(035)
k o 37 PHELAN, T. W. Štejem ok o 37 PHELAN, T. W. Štejem
COBISS.SI-ID 266837248
171.
PIKAPOLONICA : revija za radovedne, ustvarjalne in igrive otroke. - Letn. 1, št. 1
(sept. 1999). - Ljubljana (Gosposka 4) : Info press, 1999-. - 30 cm
Mesečnik
ISSN 1580-0296 = Pikapolonica
372-053.4
Piran sm PIKAPOLONICA
Vol. 2013/2014 No. 1+SŠ<šola za šalo>#
COBISS.SI-ID 99687936
172.
PLES v vrtcu / Meta Zagorc ... [et al.] ; [fotografije Alenka Kociper in Petra Nuzdorfer].
- 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] :
Present). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm
500 izv. - Bibliografija: str. 111
ISBN 978-961-234-846-5
a) Plesna vzgoja - Predšolski otroci b) Predšolska vzgoja c) ples d) otroški vrtci
37.015.31:793.3
793.3:373.2
373.2:793.3
ok o 37 PLES
COBISS.SI-ID 267707648
173.
PROSTOČASNIK : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa. - 2006, št. 1 (jesen). - Ljubljana (Cesta na Laze 10) : Allegro, 2006-. - 27 cm
Četrtletnik
379.825:745/749
k sm PROSTOČASNIK
Vol. 8 2013 No. 27-30
COBISS.SI-ID 2682259
174.
SLIVAR, Branko
Na poti k dobremu počutju : obvladovanje stresa v šoli - teoretični vidik : knjiga za
ravnatelje in učitelje o obvladovanju stresa na ravni šole in na ravni posameznika / Branko
Slivar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 ([Ljubljana]
: Littera picta). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm
400 izv. - Bibliografija: str. 114-119
ISBN 978-961-03-0048-9
a) Učitelji - Poklicni stres
37.011.3-051:159.944
159.913:37.011.3-051
ok o 37 SLIVAR, B. Na
COBISS.SI-ID 265270528
175.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (4 ; 2010 ; Ljubljana)
Solidarnost in odgovornost : zbornik / IV. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega
bivanja 2010 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2010. - 204 str. :
ilustr. ; 24 cm
Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92823-0-4
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) učenci c) učni proces d) vzgoja e)
izobraževanje f) dejavnosti g) projektno delo h) vrednote i) solidarnost j) odgovornost
37.091.21(082)
k o 37 STROKOVNA Solidarnost ok o 37 STROKOVNA Solidarnost
COBISS.SI-ID 250263296
176.
ŠOLSKI razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik / glavni urednik Stanko
Šimenc ; odgovorna urednica Marjana Kunej. - Let. 42[i.e. 43], št. 1 (1992). - Ljubljana
: Prosvetni delavec, 1992-. - 46 cm
Štirinajstdnevnik. - Enkrat letno pos. št.: Katalog programov strokovnega izobraževanja
pedagoških delavcev v Republiki Sloveniji za šolsko leto ... - Enkrat letno pos. št.: Katalog
programov stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev za šolsko leto ... - L.
1994 postane samostojna serijska publikacija. - Napačno štetje prvega letnika. - Je
nadaljevanje: Prosvetni delavec = ISSN 0033-1643
ISSN 1318-1483 = Šolski razgledi
37
Piran so ŠOLSKI razgledi
Vol. 64 2013 No. 1-19#
COBISS.SI-ID 28868608
177.
ŠTUDENT : za vsako študentko en študent več. - Let. 1, št. 1 (1997)Nevtron & Company, 1997- (Samova ul.25). - 43 cm
. - Ljubljana :
Pogostost izhajanja se spreminja. - L. 1998/1999 se spremeni format. - Je nadaljevanje:
Tribuna 2
ISSN 1408-4880 = Študent (Ljubljana)
378.18(497.4 Ljubljana)
Piran so šTUDENT
Vol. 17 2013/2014 No. 1-2#
COBISS.SI-ID 69758720
178.
WILKEN, Etta
Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom : z izčrpnim prikazom KPK
sistema - s kretnjami podprte komunikacije / Etta Wilken ; [prevod skupina za nemški jezik
pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje]. - Ljubljana : Sekcija za Downov sindrom pri
Društvu Sožitje : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 204 str. ; 23 cm
Prevod dela: Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom mit ausführlicher Darstellung
des GuK-Systems. - Predgovor / Janez Krek: str. 7-8. - Spremna beseda / Branka D. Jurišić:
str. 9-13. - Bibliografija: str. 191-201
ISBN 978-961-253-074-7 (Pedagoška fakulteta)
a) Downov sindrom - Otroci b) Otroci s posebnimi potrebami - Govorni razvoj c) Otroci s
posebnimi potrebami - Jezikovna terapija d) otroci z motnjami v razvoju e) komunikacija f)
govor g) jezikovni razvoj h) dvojezičnost i) logopedija j) vaje k) specialna pedagogika
376-056.36-053.2
81'233-056.36-053.2
ok o 37 WILKEN, E. Jezikovno
COBISS.SI-ID 260353024
39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA. BONTON
179.
DONNA moderna . - Milano : A. Mondadori, 1988-. - 26 cm
Tednik. - Popis po: Anno 18, no. 1 (gennaio 2005)
ISSN 1120-5024 = Donna moderna (Milano)
391(05)
Lucija so DONNA moderna
Vol. 26 2013 No. 1-33+P<wellness>+34-49#
COBISS.SI-ID 3494583
180.
GRAZIA. - 1927 . - Milano : A. Mondadori, 1927-. - 30 cm
Tednik
ISSN 1120-5113 = Grazia
391(05)
Piran so GRAZIA
Vol. 2013 No. 1-49#
COBISS.SI-ID 10784570
181.
GREGORČIČ Žgombič, Neža
Super fant : mali bonton / Neža Gregorčič Žgombič. - Izola : Grlica, 2013. - 170 str. ; 21
cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-244-186-9
a) Bonton - Knjige za mladino b) Fantje - Bonton - Priročniki
395(02.053.2)
k m 39 GREGORČIČ Ž., N. Super ok m 39 GREGORČIČ Ž., N. Super
COBISS.SI-ID 268861952
182.
ISTRSKE štorije : legende, miti, pripovedi in zapisi / [zbral in uredil] Alberto Pucer ;
[fotografije Robert Titan]. - Padna : Umetniško ustvarjanje Istral, 2013 ([Bač pri Materiji] :
Vertis). - 57 str. : ilustr. ; 24 cm
300 izv.
ISBN 978-961-281-051-1
a) Slovensko ljudsko slovstvo - Slovensko Primorje b) slovenske legende c) slovenska
mitologija d) slovenske ljudske pripovedke e) vraže f) slovenska Istra
398.2(497.472)
k d 39 ISTRSKE k o 39 ISTRSKE ok da 39 ISTRSKE ok o 39 ISTRSKE
COBISS.SI-ID 267426560
183.
KOPRIVEC, Daša, 1964Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev / Daša Koprivec ; [spremna študija
Bojan Baskar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Ljubljana :
Litera [!] picta). - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 23.
Migrantke, ISSN 2232-3449 ; 4)
400 izv. - Od aleksandrink do Aleksandrije / Bojan Baskar: str. 135-152. - Bibliografija: str.
121-131
ISBN 978-961-254-435-5
a) Aleksandrinke b) Slovenske izseljenke - Egipt c) ženske d) izseljevanje e) potomci f)
kulturna dediščina
39:314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)
314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)
k o 39 KOPRIVEC, D. Dediščina ok o 39 KOPRIVEC, D. Dediščina
COBISS.SI-ID 266140416
184.
MESEČEVA vila : [ljudske pravljice iz Filipinov] / Francesca Lazzarato ; ilustrirala
Laura Ličer ; pravljice prevedla Špela Pahor, spremno gradivo prevedla Tea Štoka ; [spremno
gradivo Luciano Tas]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Blodnjak, 2013. - 68 str. : ilustr. ; 28 cm.
- (Zbirka Nit)
Prevod dela: La fata della Luna. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo
ISBN 978-961-6866-07-1
a) Filipinske ljudske pravljice
398.2(599)
k m C MESEČEVA
COBISS.SI-ID 267749120
185.
PERŠOLJA, Jasna Majda
Teta Liza para, pravce čara / zapisala Jasna Majda Peršolja ; [uvod napisala Alenka
Goljevšček ; fotografije Olga Štremfelj ... et al.]. - Ljubljana : Društvo paralitikov Slovenije,
2012. - 62 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-961-269-852-2
a) Slovenske ljudske pripovedke - Zbirke
398.2(497.4)
k o 39 PERŠOLJA, J. M. Teta ok o 39 PERŠOLJA, J. M. Teta
COBISS.SI-ID 264322560
186.
POLITIKA praznovanja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem / glavni
urednik Božidar Jezernik ; sourednika Ingrid Slavec Gradišnik, Mitja Velikonja. - Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 180 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva
knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 37)
Recenzenta Jože Hudales, Ingrid Slavec Gradišnik. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-237-570-6
a) Praznovanje - Slovenija - Zborniki b) Prazniki - Slovenija - Zborniki
394.46(497.4)(082)
ok o 39 POLITIKA
COBISS.SI-ID 265970688
187.
PRIROČNIK o nesnovni kulturni dediščini / uredile Anja Jerin, Adela Pukl, Nena
Židov. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2012 ([Ljubljana] : Para). - 70 str. : ilustr. ;
23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM)
700 izv. - Bibliografija pri štirih prispevkih
ISBN 978-961-6388-32-0
a) Nesnovna kulturna dediščina - Varovanje - Priročniki
39(497.4)(035)
k o 39 PRIROČNIK
COBISS.SI-ID 264491520
502/504 EKOLOGIJA
188.
ANNALES : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e
mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia naturalis. - Letn. 4,
št. 4 = 1 (1994). - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno
raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del Litorale : Centro
di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and Research Centre
of the Republic of Slovenia, 1994- (Garibaldijeva 18). - 30 cm
Letnik. - V letu 1994 je podnaslov: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. - V letu
1994 je vzpored. podnaslov: Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine. Vzporedno nadaljuje s številčenjem predhodnika Annales. - Deloma je nadaljevanje: Annales
(Koper) = ISSN 0353-8281
ISSN 1408-533X = Annales. Series historia naturalis
502/504(497.4 Slovensko Primorje)(058)
Piran + Lucija d ANNALES
Vol. 22 2012 No. 1-2
COBISS.SI-ID 71951360
189.
GORE, Albert, 1948Neprijetna resnica : svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo /
Al Gore ; [prevedla Nataša Žener]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 325 str. : ilustr. ; 23
cm. - (Zbirka Esenca)
Prevod dela: An inconvenient truth
ISBN 978-86-11-17815-8
a) Globalno ogrevanje b) klimatske spremembe
504.7(100)
551.588.7(100)
k o 502 GORE, A. Neprijetna ok a 502/504 GORE, A. Neprijetna ok o 502/504 GORE, A.
Neprijetna
COBISS.SI-ID 231088896
190.
KLOPČIČ, Alenka
Smetko sredi gozda / Alenka Klopčič ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd., 1. natis. Lukovica : Eko knjiga, 2012. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-961-93301-3-5
a) Odpadki - Divja odlagališča - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
504.5(02.053.2)
k m C KLOPČIČ, A. Smetko ok m C KLOPČIČ, A. Smetko
COBISS.SI-ID 263549696
51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA
191.
ARH, Stanko
Znam za več. Fizika 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu / Stane Arh ;
[ilustracije Aleš Pučnik ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana :
Rokus Klett, 2013 ([s. l.] : Grafostil). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)
3.000 izv.
ISBN 978-961-271-139-9
a) Fizika - Vaje za osnovne šole
53(075.2)(076.2)
k m 53 ARH, S. Fizika ok m 53 ARH, S. Fizika
COBISS.SI-ID 264835072
192.
BRYSON, Bill
Kratka zgodovina skoraj vsega / Bill Bryson ; [prevedla Mirjam Galičič]. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2005 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka
Esenca)
Prevod dela: A short history of nearly everything. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorju na
zavihku ov. - Bibliografija: str. 465-478
ISBN 86-11-17127-6
a) Prostor in čas b) Kozmologija
524.8
113/119
k o 52 BRYSON, B. Kratka ok a 52 BRYSON, B. Kratka ok o 52 BRYSON, B. Kratka
COBISS.SI-ID 221775872
193.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971Evropski matematični kenguru 2002-2004 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž
Željko. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 40)
400 izv.
ISBN 978-961-212-159-4
a) Matematika - Šolska tekmovanja
51(079.1)
37.091.27:51
ok o 51 DOLINAR, G. Evropski
COBISS.SI-ID 265572352
194.
DRAKSLER, Jana
Znam za več. Matematika 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja / Jana Draksler
in Marjana Robič. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] : Grafostil). - 55
str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)
Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-271-037-8
a) Matematika - Vaje za osnovne šole
51(075.2)(076.2)
k m 51 DRAKSLER, J. Matematika ok m 51 DRAKSLER, J. Matematika
COBISS.SI-ID 264836096
195.
DRAKSLER, Jana
Znam za več. Matematika 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja / Jana
Draksler in Marjana Robič. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] :
Grafostil). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)
3.000 izv.
ISBN 978-961-209-814-8
a) Matematika - Vaje za osnovne šole
51(075.2)(076.2)
k m 51 DRAKSLER, J. Matematika ok m 51 DRAKSLER, J. Matematika
COBISS.SI-ID 264837120
196.
KAVKA, Dušan
Matematika za gimnazije : zbirka nalog : [priprava na maturo - osnovna raven] / Dušan
Kavka ; [ilustracije Darko Simeršek]. - 6., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013
(natisnjeno v Sloveniji). - 375 str. : ilustr. ; 26 cm
Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-241-730-7
a) Matematika - Vaje za srednje šole
51(075.3)(076.2)
k o 51 KAVKA, D. Matematika ok o 51 KAVKA, D. Matematika
COBISS.SI-ID 266086144
197.
KOCJAN, Matej, 1978Skrivnostni svet elementov : razvoj sodobne kemije v stripu / Matej Kocjan Koco. Ljubljana : Forum, 2013 (Žirovnica : Medium). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja
revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 18)
Ilustr. na notr. str. ov. - Pričujoči strip je predelava literarnega dela, ki ga je I. Nečajev
(rojstno ime Jakob Salomonovič Pan, 1906-1941) prvič objavil v Rusiji leta 1940. Pri nas ga
je izdala Mladinska knjiga pod naslovom Povesti o elementih (1947, prevod Stanko Janež).
ISBN 978-961-6553-59-9
a) Kemijski elementi - Stripi b) Kemija - Razvoj - Stripi
54(084.11)
084.11
k o 54 KOCJAN, M. Skrivnostni ok o 54 KOCJAN, M. Skrivnostni
COBISS.SI-ID 266281984
198.
LAYTON, Neal
Najkrajša zgodovina vsega : zgodba od velikega poka do danes v dvanajstih gibljivih
slikah / napisal in ilustriral Neal Layton ; prevedel Andrej Ilc. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2006. - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 26 x 29 cm
a) evolucija b) teorija velikega poka c) igralne knjige
523.1(02.053.2)
769.81
k rm 52 LAYTON, N. Najkrajša ok m 52 LAYTON, N. Najkrajša
COBISS.SI-ID 8124980
199.
LEPETIT, Emmanuelle
Vesolje / besedilo Emmanuelle Lepetit ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije François
Daniel, Anne de Chambourcy ; prevod Ana Marija Toman. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši,
2013. - 45 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zvedavčki)
Prevod dela: Espace. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6929-09-7
524(02.053.2)
k m 52 LEPETIT, E. Vesolje ok m 52 LEPETIT, E. Vesolje
COBISS.SI-ID 266818816
200.
MEŽNAR, Polona, 1966Znam za več. Kemija 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu / Polona
Mežnar ; [ilustracije Umer, Matej De Cecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd. Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 87 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za
več)
3.000 izv.
ISBN 978-961-271-241-9
a) Kemija - Vaje za osnovne šole
54(075.2)(076.2)
k m 54 MEŽNAR, P. Kemija ok m 54 MEŽNAR, P. Kemija
COBISS.SI-ID 261551616
201.
OMEGA 2. Elementarne funkcije, kompleksna števila : zbirka nalog za matematiko v 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [risbe Andrej Strojin, Franc
Šinko, Martina Zavec]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Ataja, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] :
Mond grafika). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm
3.000 izv.
ISBN 978-961-6225-54-0
a) Matematika - Vaje za srednje šole
51(075.3)(076.2)
k o 51 OMEGA ok o 51 OMEGA
COBISS.SI-ID 251677184
202.
OMEGA 2. Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti : zbirka nalog za
matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [risbe Franc
Šinko, Martina Zavec]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Ataja, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] :
Mond grafika). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm
3.000 izv.
ISBN 978-961-6225-66-3
a) Matematika - Vaje za srednje šole
51(075.3)(076.2)
k o 51 OMEGA ok o 51 OMEGA
COBISS.SI-ID 251677440
203.
PRESEK : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. - Let. 1, št. 1
(1973). - Ljubljana (Jadranska 19) : Društvo matematikov, fizikov in astronomov
Slovenije, 1973-. - 20 cm
Dvomesečno
ISSN 0351-6652 = Presek
51/53
Piran so PRESEK
Vol. 41 2013/2014 No. 1-2#
COBISS.SI-ID 757252
204.
STRNAD, Janez
Mala fizika. 1, Mehanika, toplota : učbenik za pouk fizike v 1. in 2. letniku gimnazij in
srednjih šol / Janez Strnad ; [ilustracije Slavko Sraka, Gregor Lojevec]. - 1. izd., 1. natis. Ljubljana : DZS, 2003 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 232 str. : ilustr. ; 29 cm
Kazalo
ISBN 86-341-2746-X
a) Fizika - Učbeniki za srednje šole
53(075.3)
k o 53 STRNAD, J. Mala ok o 53 STRNAD, J. Mala
COBISS.SI-ID 125902336
205.
STRNAD, Janez
Mala fizika. 2, Elektrika, nihanje, valovanje, optika, posebna teorija relativnosti, kvantna
mehanika : učbenik za pouk fizike v gimnazijah in srednjih šolah / Janez Strnad ; [ilustracije
Slavko Sraka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna
Ljubljana). - 320 str. : ilustr. ; 29 cm
Kazalo
ISBN 86-341-3666-3
a) Fizika - Učbeniki za srednje šole
53(075.3)
k o 53 STRNAD, J. Mala ok o 53 STRNAD, J. Mala
COBISS.SI-ID 214711040
55/59 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. OCEANOGRAFIJA.
PALEONTOLOGIJA. BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA
206.
BOCK, Philip K.
Razmisleki o psihološki antropologiji : stalnost in spremembe v proučevanju človeškega
vedenja / Philip K. Bock ; [prevod Boštjan Kmetec]. - 1. izd. - Maribor : Založba Aristej,
2013 (Maribor : Dravski tisk). - 315 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in
družboslovna zbirka / Aristej ; letn. 14)
Prevod dela: Rethinking psychological anthropology. - Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str.
282-303. - Kazalo
ISBN 978-961-220-084-8
a) psihološka antropologija b) psihoanalitična antropologija c) kognitivna antropologija d)
kulturna psihologija e) osebnost f) vedenje g) čustva
572:159.9
ok o 159.9 BOCK, P. K. Razmisleki
COBISS.SI-ID 74519809
207.
CORTESE, Dario
Nekaj divjega / [besedilo in fotografije] Dario Cortese ; [ilustracije Milan Erič]. - 1. izd. Cerkno : Porezen, 2011 (Ljubljana : Orbis). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Novice iz
divjine. Posebna izdaja)
Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 156. - Kazalo
ISBN 978-961-93113-0-1
a) Užitne rastline - Priročniki b) Kuharski recepti - Samonikle rastline c) rastline d) nabiranje
e) prehrana f) hranilna vrednost
581.6:641(035)
641.55:582(083.12)
ok o 58 CORTESE, D. Nekaj
COBISS.SI-ID 256751872
208.
CORTESE, Dario
Nekaj divjega : v drugo / [besedilo in fotografije] Dario Cortese ; [ilustracije Milan Erič].
- 1. izd. - Cerkno : Porezen, 2012 ([Medvode] : Premiere). - 192 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka
Novice iz divjine. Posebna izdaja)
Na nasl. str. tudi: Posebna izdaja novic iz divjine. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 180. - Kazali
ISBN 978-961-93113-1-8
a) Užitne rastline - Priročniki b) Kuharski recepti - Samonikle rastline c) rastline d) nabiranje
e) prehrana f) hranilna vrednost
581.6:641(035)
641.55:582(083.12)
k o 58 CORTESE, D. Nekaj
COBISS.SI-ID 264273408
209.
ESENKO, Ivan
Ptice / besedilo in fotografije Ivan Esenko ; ilustracije Alenka Vuk Trotovšek. - 1. natis. Ljubljana : Okaši, 2013. - [41] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Mala vseveda)
Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6929-11-0
ISBN 978-961-6929-16-5 (ePub)
a) Ptice - Knjige za otroke
598.2(02.053.2)
k m 59 ESENKO, I. Ptice ok m 59 ESENKO, I. Ptice
COBISS.SI-ID 268462592
210.
GEA : svet je tvoj. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1991)Mladinska knjiga, 1991-. - 30 cm
. - Ljubljana (Slovenska c.29) :
Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Mesečnik. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Gea =
ISSN 1581-033X. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana)
5/6
Piran + Lucija so GEA
Vol. 23 2013 No. 1-12
COBISS.SI-ID 16802306
211.
HEWAT, Katie, 1982Dinozavri : velika knjiga aktivnosti / Katie Hewat, Sofija Stefanovic, Lisa Regan ;
[prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - loč. pag. : ilustr. ; 28 cm
Prevod dela: Dinosaur
ISBN 978-961-00-1738-7
a) Dinozavri - Knjige za otroke
568.19(02.053.2)
k m 56/57 HEWAT, K. Dinozavri ok m 56/57 HEWAT, K. Dinozavri
COBISS.SI-ID 265582080
212.
LEPETIT, Emmanuelle
Morje / besedilo Emmanuelle Lepetit ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije Lucile
Ahrweiller ; prevod Ana Marija Toman. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2013. - 45 str. : ilustr. ;
23 cm. - (Zbirka Zvedavčki)
Prevod dela: Mer. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6929-08-0
a) Morje - Knjige za otroke b) Morske živali - Knjige za otroke c) spoznavanje narave
551.46(02.053.2)
591.9(26)(02.053.2)
k m 55 LEPETIT, E. Morje ok m 55 LEPETIT, E. Morje
COBISS.SI-ID 266818304
213.
PROTEUS . - Ljubljana : Prirodoslovno društvo Slovenije
ISSN 0033-1805 = Proteus
55/59
Lucija so PROTEUS
Vol. 76 2013/2014 No. 1-2#
COBISS.SI-ID 7547138
214.
PUC, Matjaž
Vilenica pri Lokvi na Krasu : zgodovina in opis kraške jame / Matjaž Puc ; [fotografije
Emil Kariž]. - Sežana : Kulturni center Srečka Kosovela, 2000 (Divača : Mljač). - 119 str. :
ilustr. ; 21 cm
ISBN 961-90193-2-6
a) Kras b) kraške jame
551.44(497.4 Lokev)
k o 55/56 PUC Matjaž Vilenica ok o 56/57 PUC, M. Vilenica
COBISS.SI-ID 108625408
215.
SIMON, Francesca
Grozni Gašper. Gomazeča golazen / Francesca Simon ; [ilustracije Tony Ross ; prevedla
Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka
Grozni leksikon)
Prevod dela: Horrid Henry's bugs. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1982-4
a) Žuželke - Knjige za otroke b) zanimivosti
595.7(02.053.2)
k m 59 SIMON, F. Grozni ok m 59 SIMON, F. Grozni
COBISS.SI-ID 269096448
216.
STEINFELD, Lena
Zemlja / Lena Steinfeld ; [ilustracije Ute Simon ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič
: Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 28 cm. (Zbirka Mali radovednež)
Prevod dela: Unsere Erde. - 4.000 izv. - Podatki o avtorjih navedeni v CIP-u
ISBN 978-961-00-1857-5
a) Zemlja - Knjige za otroke
55(02.053.2)
k m 55 STEINFELD, L. Zemlja ok m 55 STEINFELD, L. Zemlja
COBISS.SI-ID 267095040
217.
VUČETIĆ, Marko
Vrijeme na Jadranu : meteorologija za nautičare / Marko Vučetić, Višnja Vučetić ;
[autori fotografija Mladen Šćerbe ... [et al.] ; ilustracije Tihomir Tinkulin]. - 2. izd. - Zagreb :
Fabra Press, [2013?]. - 172 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka More)
O avtorjih: str. 171-172. - Bibliografija: str. 167-168. - Popis radova autora koji obuhvaćaju
tematiku jadranske meteorologije: str. 169-170
ISBN 978-953-7317-21-8
a) Meteorologija - Navtika - Jadransko morje - Priročniki b) vremenoslovje c) Hrvaška d)
Jadran
551.5
k o 55 VUČETIĆ, M. Vrijeme
COBISS.SI-ID 9359902
61 MEDICINA. NEZGODE
218.
BABIĆ, Violeta
Knjiga za punce in njihove fante : vodnik za varen seks / Violeta Babić ; [ilustracije
Kuma ; prevod Sabina Tamše]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013
(Ljubljana : Korotan). - 66 str. : ilustr. ; 19 cm
Prevod dela: Knjiga za devojke i njihove momke. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-251-339-9
a) Spolno življenje - Priročniki b) spolnost c) nasveti
613.88(035)
k m 61 BABIĆ, V. Knjiga ok m 61 BABIĆ, V. Knjiga
COBISS.SI-ID 266877952
219.
BARNARD, Neal
Rešite se zasvojenosti s hrano : skriti vzroki hlepenja po hrani - in kako se jih zlahka
osvobodimo v sedmih korakih / Neal Barnard ; jedilnike in recepte je prispevala Joanne
Stepaniak ; [prevedel Erik Majaron]. - 1. izd. - Vrhnika : Planet, 2013 ([Medvode] : Pleško). 371 str. ; 23 cm
Prevod dela: Breaking the food seduction. - 500 izv.
ISBN 978-961-93393-2-9
a) zasvojenost s hrano
613.24
k o 613 BARNARD, N. Rešite ok o 613 BARNARD, N. Rešite
COBISS.SI-ID 268395008
220.
BEIL, Brigitte
Superknjiga za punce : najboljša prijateljica + družba, moda + lepota, občutki + sanje,
ljubezen + seks / Brigitte Beil, Cornelia von Schelling ; [prevedla Alenka Lobnik-Zorko ;
fotografije Aljoša Rebolj ... [et al.] ; izjave Urša Ambrož ... et al.]. - Ljubljana : Kres, 2000. 127 str. : ilustr. ; 29 cm
Prevod dela: Das starke Buch für Mädchen
ISBN 86-7823-232-3
a) Dekleta - Puberteta - Knjige za mladino b) medosebni odnosi c) mladostniki d) dekleta e)
medosebni odnosi f) spolnost g) higiena h) knjige za otroke
613.956-055.25(02.053.2)
k m 61 BEIL, B. Superknjiga ok m 61 BEIL, B. Superknjiga
COBISS.SI-ID 109767424
221.
CHANG, Stephen T., 1935Popolni sistem samozdravljenja : daoistične notranje vaje / Stephen Thomas Chang ; [iz
angleščine prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2013. - 268 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: The complete system of self-healing
ISBN 978-961-6804-84-4
a) Alternativna medicina b) Samozdravljenje - Taoizem - Priročniki c) naravno zdravljenje d)
Kitajska e) revitalizacija f) vaje
615.8(510)(035)
221.3
k o 615.8 CHANG, S. T. Popolni ok o 615.8 CHANG, S. T. Popolni
COBISS.SI-ID 265571072
222.
CHIA, Mantak
Moški orgazem brez meja : skrivnosti spolnosti, ki bi jih moral poznati vsak moški /
Mantak Chia, Douglas Abrams Arava ; [prevedla Urška Pajer]. - Tržič : Učila, 2001. - 260 str.
: ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: The multiorgasmic man
ISBN 961-233-371-8
a) Moški - Orgazem - Priročniki b) spolnost c) spolno življenje d) spolna energija e)
fiziologija
613.88-055.1
k o 613.88 CHIA, Mantak Moški ok a 613.88 CHIA, M. Moški
COBISS.SI-ID 110842368
223.
ELLIOTT, Charles H., 1948Mejna osebnostna motnja za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod
Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena : Društvo za pomoč osebam z
depresijo in anksioznimi motnjami : Inštitut Karakter, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - XVIII,
366 str. : ilustr. ; 24 cm
Prevod dela: Borderline personality disorder for dummies. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. III. Mejna osebnostna motnja? Kaj pa je to? Prvič slišim? / Irena Pan: str. V-VI. - Bibliografija:
str. 339-342. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-46-1 (Pasadena)
a) Mejna osebnostna motnja - Priročniki b) nevroze c) duševne motnje d) mejna stanja
616.89:159.972(035)
616.89-008.485(035)
k o 61 ELLIOTT, C. H. Mejna ok o 61 ELLIOTT, C. H. Mejna
COBISS.SI-ID 267856384
224.
GRAHAM, Douglas N.
Škodljivost žit : premislek o prehrani z visoko vsebnostjo škroba / Douglas N. Graham ;
predgovor James H. Guest ; [prevedli Eva Erpič ... et al.]. - Ljubljana : Calesita, 2013. - 62 str.
; 21 cm
Prevod dela: Grain damage. - 500 izv. - Predgovor / James H. Guest: str. 10-11. Bibliografija: str. 57-58
ISBN 978-961-281-058-0
a) Žita - Prehrana b) hranilna vrednost c) zdravje d) škodljivost
613.26:633.1
k o 613 GRAHAM, D. N. Škodljivost ok o 613 GRAHAM, D. N. Škodljivost
COBISS.SI-ID 267598848
225.
HAY, Louise L.
Življenje je tvoje : odslovi vse svoje bolezni ter v svoje življenje privabi ljubezen, srečo
in bogastvo / Louise L. Hay ; [prevedel Tomaž Smerdu]. - Ljubljana : Iskanja, 1994
([Ljubljana] : Cicero). - 205 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dobra volja)
Prevod dela: You can heal your life. - Predgovor / Dave Braun: str. 7-8. - 1.200 izv. Bibliografija: str. 203-205
ISBN 961-6058-03-7
a) Psihoterapija b) samospoznavanje c) življenjski uspehi d) psihoterapija e) duševna higiena
f) psihološki nasveti g) priročniki
615.851
171
k o 615.8 HAY, L. L. Življenje ok o 615.8 HAY, L. L. Življenje
COBISS.SI-ID 41543168
226.
HERRMANN, Heike
Telo / Heike Herrmann ; [ilustracije Irmtraut Teltau ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 28
cm. - (Zbirka Mali radovednež)
Prevod dela: Mein Körper. - Podatki o avtorjih navedeni v CIP-u. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-00-1856-8
a) Človeško telo - Knjige za otroke
611/612(02.053.2)
k m 61 HERRMANN, H. Telo ok m 61 HERRMANN, H. Telo
COBISS.SI-ID 267095808
227.
HOČEVAR, Grega
Ustvarjen za gibanje : [vse, kar mora o ustroju in delovanju svojega telesa vedeti
rekreativni in vrhunski športnik] / Grega Hočevar. - Mengeš : Ciceron, 2013 ([Ljubljana] :
NTD). - 330 str., [24] str. ilustr. pril. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm
Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 321-326. Kazalo
ISBN 978-961-6627-45-0 (ePub)
ISBN 978-961-6627-46-7 (mobi)
ISBN 978-961-6627-47-4 (pdf)
a) Športna fiziologija - Priročniki b) človeško telo c) fiziologija d) šport e) športni trening f)
kineziologija g) biofizika h) biodinamika
612:796(035)
k o 796/799 HOČEVAR, G. Ustvarjen ok o 796/799 HOČEVAR, G. Ustvarjen
COBISS.SI-ID 9360158
228.
KAJUMOV, Sergei
Čudež iridodiagnostike / Sergei Kajumov. - 1. izd. - Ljubljana : Tartu, 2012. - 123 str. :
ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-961-93376-0-8
a) Iridodiagnostika
616-07:611.842
k o 61 KAJUMOV, S. Čudež
COBISS.SI-ID 263743232
229.
KUSTER, Vlasta
Od neuspešnega hujšanja do lepe postave s pomočjo EFT [Videoposnetek] : premagajte
čustvene in miselne ovire pri hujšanju : delavnica / Vlasta Kuster. - [Ljubljana : EFT center,
2013]. - 1 video DVD (ca 82 min) : barve, zvok ; 12 cm
a) Tehnika čustvenega osvobajanja b) Čustvene motnje - Samopomoč c) Psihoterapija d)
Čustva e) energijske točke f) meridiani g) hujšanje h) tapkanje i) negativna čustva j)
zdravljenje k) tehnika EFT
615.851:613.24(086.82)
791.229.2:615.851:613.24(086.82)
159.942(086.82)
615.821(086.82)
k DVDo 61 KUSTER, V. Od ok DVDo 61 KUSTER, V. Od
COBISS.SI-ID 9294878
230.
LIPOVŠEK, Severin
Moč prehrane v športu : kako s prehrano in prehranskimi dopolnili doseči svoj največji
potencial in zmogljivost / Severin Lipovšek. - Ljubljana : Samala, 2013 ([Ljubljana] :
Schwarz Print). - VII, 333 str. : ilustr. ; 24 cm
1.000 izv. - Spremna beseda / Vladimir Kevo: str. VII. - O avtorju: str. 333. - Bibliografija:
str. 327-330
ISBN 978-961-92987-1-8
a) Športniki - Prehrana - Priročniki b) Prehranski dodatki - Priročniki c) športna aktivnost d)
vrhunski športniki e) rekreativni športniki f) makrohranila g) mikrohranila h) regeneracija i)
trening j) tekmovanja k) fiziologija l) hranilne snovi
613.2:796.034.6-051(035)
k o 796/799 LIPOVŠEK, S. Moč
COBISS.SI-ID 267025152
231.
LONČAR, Sanja, 1965Obvladajte kandido, preden ona obvlada vas / Sanja Lončar, Adriana Dolinar ;
[fotografije Sanja Lončar, Saša Vučina, Fotolia ; ilustracija Sebastjan Kurmanšek]. Ljubljana : Jasno in glasno, 2013. - 153 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Preverjene naravne rešitve ; 2)
a) Kandidoza - Simptomi - Priročniki b) Kandidoza - Naravno zdravljenje - Priročniki c)
Kandidoza - Dietna terapija - Priročniki d) Kuharski recepti - Dietna prehrana e) kandida f)
zdravilna prehrana
616.934:615.8(035)
615.874.2:616.934(035)
641.56:616.934(083.12)
k o 61 LONČAR, S. Obvladajte ok o 61 LONČAR, S. Obvladajte
COBISS.SI-ID 268344576
232.
LONČAR, Sanja, 1965Uživajte v naravi brez strahu pred klopi / Sanja Lončar, Frančiška Pirnar, Sabina
Topolovec ; [fotografije Sanja Lončar, Fotolia ; ilustracija Sebastjan Kurmanšek]. - Ljubljana
: Jasno in glasno, 2013. - 129 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Preverjene naravne rešitve, ISSN 23353724 ; 1)
Na vrhu nasl. str.: Skupaj za zdravje človeka in narave
a) Klopi - Zaščita - Naravna sredstva - Priročniki b) Repelenti - Učinkovitost - Priročniki c)
Lymska borelioza - Naravno zdravljenje - Priročniki d) Klopni meningoencefalitis Vakcinacija - Priročniki e) zaščitni ukrepi f) diagnostika g) zdravljenje h) zdravstvene
posledice
576.895.42(035)
616.98:579.834.1(035)
616.831.9-002(035)
k o 61 LONČAR, S. Uživajte ok o 61 LONČAR, S. Uživajte
COBISS.SI-ID 9193502
233.
MAHESHWARANANDA, Paramhans, Swami
Sistem Joga v vsakdanjem življenju / Paramhans Swami Maheshvarananda ; [prevod
Martina Kranjec, Nina Gomolj ; fotografije Swami Čidanand in jogijsko društvo iz Novega
Sada]. - Dunaj : Ibera Verlag/European University Press, 2000. - 448 str. : ilustr. ; 25 cm
3000 izv. - Prevod dela: Yoga im täglichen Leben - Das System. - Beseda o in ob knjigi /
Krešimir Petrović, str. 6-7. - Recenzija na hrbtu ovoja / Mirjam Lasan
ISBN 3-85052-006-4
a) Joga b) joga
615.851
294.527
ok o 615.8 MAHESHWARANADA P. Sistem
COBISS.SI-ID 45039617
234.
MASON, Paul T.
Ne stopajte več po prstih : kako ponovno zaživeti svoje življenje, če ima vaš bližnji
mejno osebnostno motnjo / Paul T. Mason, Randi Kreger ; [prevedla Irena Pan]. - Ljubljana :
Chiara, 2011. - XIX, 283 str. ; 21 cm
Prevod dela: Stop walking on eggshells. - Ob slovenskem prevodu te knjige / Mojca Z.
Drnovšek [i. e. Dernovšek], Maja Smrdu: str. XVII-XIX. - O avtorjih: str. 283. - Bibliografija:
str. 267-272 in 279-282
ISBN 978-961-93134-0-4
a) Mejna osebnostna motnja - Priročniki b) Družina - Samopomoč - Priročniki c) Bolniki Medosebni odnosi - Priročniki d) osebnostne motnje e) simptomi f) družinsko življenje g)
čustva h) izražanje i) osebna doživetja
616.89-008.485:316.472.4(035)
k o 61 MASON, P. T. Ne stopajte ok o 61 MASON, P. T. Ne stopajte
COBISS.SI-ID 257191680
235.
OSTAN, Iztok
Beljakovine za življenje in smrt : [prezrte raziskave in dogme o optimizaciji uživanja
beljakovin] / Iztok Ostan. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 160 str. :
ilustr. ; 20 cm
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.000 izv. - Predgovor / Borut Poljšak: str. 9-11. - O
avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 147-160
ISBN 978-961-6861-10-6
a) Prehrana - Zdravje b) Beljakovine - Prehrana c) Prehranski dodatki d) dolgoživost e)
degenerativne bolezni f) rak (medicina) g) humana reprodukcija h) živila i) kombiniranje j)
vegetarijanstvo
612.398
ok o 61 OSTAN, I. Beljakovine
COBISS.SI-ID 260485632
236.
PAUNGGER, Johanna
Z lastnimi silami : biti zdrav in ozdraveti v sozvočju z naravo in luninimi ritmi / Johanna
Paungger, Thomas Poppe ; [prevod Alenka Furlan in Marjan Furlan]. - Celje : Mavrica, 2011.
- 304 str. : ilustr. ; 19 cm
Prevod dela: Aus eigener Kraft. - O avtorjih: str. 2
ISBN 978-961-6282-54-3
a) Zdravje - Priročniki b) Luna - Vplivi - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d)
Prehrana - Zdravje - Priročniki e) lunine mene f) miselni vzorci g) zdrava prehrana h)
samozdravljenje i) zdravilne rastline j) bioritem k) bivalno okolje l) gradnja
523.34:613(035)
133.522.3:523.34(035)
k o 613 PAUNGGER, J. Z lastnimi
COBISS.SI-ID 257000960
237.
PAVLIČ, Natalija
Pasti zaznave : svet duševnih motenj / Natalija Pavlič. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena,
2012 ([Ljubljana] : Roboplast). - 240 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ventilator)
1.000 izv. - Spremna beseda Maje Valič na sprednjem zavihku ov. - O avtorici na zadnjem
zavihku ov.
ISBN 978-961-6661-41-6
a) Duševne motnje b) Bolniki - Doživljanje bolezni c) duševne bolezni d) duševni bolniki e)
osebna doživetja
821.163.6-94
616.89-008.1(092)
k o 61 PAVLIČ, N. Pasti ok o 61 PAVLIČ, N. Pasti
COBISS.SI-ID 263093248
238.
PEJKOVIĆ, Božena
Vodnik skozi anatomsko terminologijo = Ductio per terminologiam anatomicam /
Božena Pejković, Marko Jesenšek. - 1. izd. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2013 ([Celje] :
Koštomaj). - 190, 182 str. : ilustr. ; 21 cm
1.000 izv. - Bibliografija: str. 12. - Vsebuje tudi besedilo v srbščini, tiskano v obratni smeri:
Vodič kroz anatomsku terminologiju = Ductio per terminologiam anatomicam / Božena
Pejković
ISBN 978-961-6739-47-4
a) Anatomija - Terminologija - Slovarji - Latinščina - Slovenščina b) Anatomija Terminologija - Slovarji - Latinščina - Srbščina c) terminološki slovarji
611(038)=124=163.6
611(038)=124=163.41
k ro 61 PEJKOVIĆ, B. Vodnik ok o 61 PEJKOVIĆ, B. Vodnik
COBISS.SI-ID 267753472
239.
POŠTIĆ, Slobodanka
V čarobnem svetu vonjev : aromaterapevtski koledar : eterična olja iz meseca v mesec /
Slobodanka Poštić ; [prevedla Ana Ličina ; fotografije Photos.com in Shutterstock]. - 1. izd. Ljubljana : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 128 str. : ilustr. ; 19 cm
Izv. stv. nasl.: Mirisni kalendar. - 800 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 127
ISBN 978-961-6704-32-8
a) Aromaterapija - Priročniki b) Eterična olja - Delovanje - Uporaba - Priročniki c)
gospodinjstvo d) neprijetne vonjave e) odstranjevanje f) razkuževanje g) zaščita domačih
živali h) domača zdravila i) naravna čistilna sredstva j) parfumi k) izdelava l) naredi sam m)
kozmetika n) recepti
615.83:665.52(035)
665.52(035)
k o 615.8 POŠTIĆ, S. V čarobnem ok o 615.8 POŠTIĆ, S. V čarobnem
COBISS.SI-ID 267175424
240.
RICCI, Kayla
Skrivnosti Kamasutre in drugi užitki z Vzhoda / Kayla Ricci ; [prevedel Niki Neubauer].
- 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Slovaškem). - 192 str. :
ilustr. ; 25 cm
2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-2761-1
a) Spolno življenje - Priročniki b) spolnost c) Kamasutra d) nasveti e) albumi
613.88(035)
k o 613.88 RICCI, K. Skrivnosti ok o 613.88 RICCI, K. Skrivnosti
COBISS.SI-ID 265074432
241.
SAFIĆ Gupta, Smajo
Ajurvedska medicina za fizično, mentalno in duhovno zdravje / Smajo Safić Gupta. Ljubljana : Chiara, 2013. - 186 str. : ilustr. ; 22 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-93134-4-2
a) Ajurveda - Priročniki
615.8(540)(035)
k o 615.8 SAFIĆ G., S. Ajurvedska ok o 615.8 SAFIĆ G., S. Ajurvedska
COBISS.SI-ID 266277120
242.
SCHMIDT, Iris
Zdravilne rastline / Iris Schmidt ; [prevedel Franc Rac]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Praktični
vodnik / Učila International)
Prevod dela: Lexikon der Heilpflanzen. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-1901-5
a) Zdravilne rastline - Priročniki
615.322(035)
633.88(035)
k o 61 SCHMIDT, I. Zdravilne ok o 61 SCHMIDT, I. Zdravilne
COBISS.SI-ID 267529216
243.
SCHREIBER, Chris
Savna : užitek za telo in čute : za zdravje in sprostitev, program razvajanja za lepo kožo,
dodatek: načrtovanje in urejanje domače savne / Chris Schreiber, Jerry Goldberg ; [prevedla
Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno v Nemčiji). - 128
str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Za zdravo življenje)
Prevod dela: Sauna. - Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv. - O avtorjih na sprednjem zavihku
ov. - Knjige, ki vam bodo v pomoč: str. 124. - Kazalo
ISBN 978-961-0107-24-8
a) Savna - Priročniki b) zdravje c) lepota d) razstrupljanje e) sprostitev f) recepti g) gradnja h)
nasveti
615.832.5(035)
643.522(035)
k o 615.8 SCHREIBER, C. Savna
COBISS.SI-ID 242276352
244.
SRŠEN, Nela, 1965Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše skozi kvantno medicino + dodatek
epigenetika / Nela Sršen ; [prevod Stajka Skrbinšek, Tea Skrbinšek ; portret avtorice Fiorenzo
Toma]. - Zagreb : Lara-Tao, [2013] (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 160 str. ; 21 cm
Izv. stv. nasl.: Rak na duši. - O avtorici: str. 151-152. - Moja zgodba / Stajka: str. 155-157. Knjigi na pot / Jana Wahl: str. 159-160. - Bibliografija: str. 153
ISBN 978-953-57434-1-5
a) Bolezni - Rak b) Kvantna medicina - Zdravljenje c) Življenske zgodbe - Izpovedi d)
epigenetika e) zdravljenje raka f) terapije g) metode zdravljenja h) darovanje organov i)
medicina j) duševnost k) spomini l) avtobiografije
616-006.6
821.163.42-94
k o 61 SRŠEN, N. Rak ok o 61 SRŠEN, N. Rak
COBISS.SI-ID 16179346
245.
ŠUPE, Anita
Resnice in laži o hrani : z izvorno prehrano do boljšega zdravja in primerne telesne teže /
Anita Šupe ; [prevod Jakob Rado Vouk]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013 ([Bled] : Belin
grafika). - 246 str. ; 20 cm
Prevod dela: Istine i laži o hrani. - Predgovor / Domagoj Džojić: 9-11. - 1.000 izv. Bibliografija: str. 241-246
ISBN 978-961-6861-20-5
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) živila c) holesterol d) žitarice e) hujšanje f) kandida g)
debelost h) dietna prehrana i) LCHF prehrana
613.2(035)
k o 613 ŠUPE, A. Resnice ok o 613 ŠUPE, A. Resnice
COBISS.SI-ID 265895680
246.
TAKO mladi, kot se počutite : vodnik za aktivno življenje v zrelih letih / [avtorice
Elizabeth Adlam ... [et al.] ; prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013
(natisnjeno na Kitajskem). - 319 str. : ilustr. ; 27 cm
Prevod dela: As young as you feel. - Na nasl. str.: Reader's Digest. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-01-2676-8
a) Staranje - Fiziologija - Priročniki b) Starostne bolezni - Zdravstveni nasveti - Priročniki c)
Starejši ljudje - Higiena - Priročniki d) Starejši ljudje - Kvaliteta življenja - Priročniki e)
gerontologija f) zdravje g) bolezni h) prehrana i) zdravo življenje j) imunski sistem k) telesna
aktivnost l) duševno zdravje m) nasveti
613.98(035)
612.67/.68(035)
616-053.9(035)
k o 613 TAKO ok o 613 TAKO
COBISS.SI-ID 265356544
247.
TUTTLE, Will M.
Hrana za mir : prehrana za duhovno zdravje in družbeno harmonijo / Will Tuttle. - Tržič
: Avrora, 2013. - 300 str. ; 21 cm
Prevod dela: The world peace diet
ISBN 978-961-6788-93-9
a) Prehrana - Filozofija
1:613.2
k o 613 TUTTLE, W. M. Hrana
COBISS.SI-ID 267883264
248.
VERMA, Vinod, 1947Ajurveda : način življenja / Vinod Verma ; [prevedla Vera Čertalič]. - Brežice : Primus,
2013 ([s. l.] : Cicero). - 293 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka In zdravje)
Prevod dela: Ayurveda. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6804-74-5
a) Ajurveda
615.8(540)
k o 615.8 VERMA, V. Ajurveda
COBISS.SI-ID 263009024
249.
VUKOVIČ, Dejan
Aktivna mamica : komplet priročnikov poporodne vadbe in prehrane / [fotograf David
Kozamernik]. - 1. izd. - Mengeš : Rocknhill, 2011 ([Ljubljana] : Kocka). - 4 zv. : fotogr. ; 21
cm
Sorodni elektronski vir: http://www.AktivnaMamica.si (Samo za kupce posameznih
kompletov). - Nasl. in dodatek k nasl. navedena na skupni škatli. - Na ov. tudi: Aktivna
mamica fitnes programi. - Avtorji navedeni v kolofonu. - H kompletu sodi tudi on-line
dosegljiv kombiniran program vadbe s prikazi. - 2.500 izv.
Vsebina:
Telovadba z otroškim vozičkom / [Dejan Vukovič in Rok Hribar]. - 19 str.
Telovadba za mamice z otrokom / [Dejan Vukovič in Rok Hribar]. - Str. 23-39
Telovadba z elementi pilatesa, joge in fitnes vadbe / [Dejan Vukovič in Rok Hribar]. - Str. 4359
Sistem uravnotežene prehrane in nasvetov po porodu / [Katarina Debeljak, Dejan Vukovič in
Rok Hribar]. - Str. 63-79
ISBN 978-961-93176-0-0
a) Telovadba - Ženske - Vaje b) Matere - Prehrana c) poporodno obdobje d) higiena e)
uravnovešena prehrana f) telesna aktivnost g) nasveti
613.71-055.52-055.2
613.2-055.52-055.2
k o 613.95 VUKOVIČ, D. Aktivna
COBISS.SI-ID 258233088
250.
YATES, Brad
Čarovnikova želja ali Kako je pregnal zoprneže : EFT zgodba o čarobnosti v tebi /
napisal in ilustriral Brad Yates ; prevedla Darja Bitenc Logar. - Šmarje-Sap : Buča, 2012
([Ljubljana] : Itagraf). - [34] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjige na recept!)
Prevod dela: The wizard´s wish. - 1.200 izv. - O avtorju: str. [34]
ISBN 978-961-6704-25-0
a) Tehnika čustvenega osvobajanja - Knjige za otroke
821.111-93-34
615.821(02.053.2)
k m C YATES, B. Čarovnikova ok m C YATES, B. Čarovnikova
COBISS.SI-ID 263736832
251.
ZDRAVJE : ilustrirana mesečna revija o zdravju telesa, duha in okolja / glavni in
odgovorni urednik Jože Vetrovec. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1979). - Ljubljana (Titova
35) : Delo, 1979-. - 28 cm
Mesečno (osim avgusta). - Izlazi i na srpskohrvatskom jeziku
ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)
613/614
Piran + Lucija so ZDRAVJE
Vol. 35 2013 No. 395-405
COBISS.SI-ID 16005890
252.
ZEPAN, Matjaž Bogdan
Aktivni reiki Usui do / Matjaž Bogdan Zepan. - 1. izd. - Medvode : samozal. N. Fičur,
2010 ([Izlake] : Grafex). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm
Ov. nasl. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 181
ISBN 978-961-245-899-7
a) Reiki - Priročniki b) alternativna medicina c) bioenergija
615.85(035)
k o 615.8 ZEPAN, M. B. Aktivni ok o 615.8 ZEPAN, M. B. Aktivni
COBISS.SI-ID 249765888
253.
ZIERNFELD, Igor
Osnove radiestezije in bioenergije / Igor Ziernfeld. - Ljubljana : Ara, 2003 (Ljubljana :
Tiskarna Ljubljana). - 285 str. : ilustr. ; 20 cm
Potiskana notr. str. ov. - 1.500 izv.
ISBN 961-6005-47-2
a) Bioenergija - Priročniki b) Radiestezija - Priročniki c) geobiologija d) sevanje e)
škodljivost f) diagnostika g) alternativna medicina
615.85(035)
550.87:616-07(035)
ok o 615.8 ZIERNFELD, I. Osnove
COBISS.SI-ID 124948224
254.
ŽELEZNIKAR, Zoran
Pot do živahne moškosti / Zoran Železnikar. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013
500 izv.
ISBN 978-961-6861-24-3
a) Hormonsko ravnovesje - Moški b) Moški - Vitalnost
612.43-055.1
613.97-055.1
k o 61 ŽELEZNIKAR, Z. Pot ok o 61 ŽELEZNIKAR, Z. Pot
COBISS.SI-ID 269702912
62+66/69 TEHNIKA. ENERGETIKA. VOZILA. LADJE. RAZNE
INDUSTRIJE IN OBRTI
255.
BIRCH, Beverley
Benjamin Franklin : dogodivščine z električnim tokom / Beverley Birch ; ilustracije
Robin Bell Corfield ; [prevedel Jürgen Kovačič]. - Tržič : Učila, 1997 (printed in Hong
Kong). - [41] str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodbe o znanstvenikih)
Prevod dela: Benjamin Franklin's adventures with electricity. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 961-233-007-7
a) Franklin, Benjamin (1706-1790) - Knjige za otroke b) električna energija c) strela d)
strelovodi e) odkritja f) knjige za otroke
621.3(73):929 Franklin B.(02.053.2)
k m 62 BIRCH, B. Benjamin ok m 62 BIRCH, B. Benjamin
COBISS.SI-ID 61571328
256.
BRATE, Tadej
Zgodovina slovenskih železnic na razglednicah = Die Geschichte der slowenischen
Eisenbahnen auf Ansichtskarten / Tadej Brate : [nemški prevod Marko Gospodarič]. - Celje :
Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec = Klagenfurt : Mohorjeva =
Hermagoras, 2013. - 669 str. : ilustr. ; 31 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-278-064-7 (Celje)
ISBN 978-3-7086-0741-2 (Celovec)
a) Železnice - Zgodovina - Razglednice - Slovenija - Albumi
625.1(497.4)(084.12)
k d 62 BRATE, T. Zgodovina ok ro 62 BRATE, T. Zgodovina
COBISS.SI-ID 265950720
257.
GREGORIČ, Tomaž, 1973Priročnik za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS / Tomaž Gregorič in Gregor
Jeretič ; [ilustracije Janja Baćac ; avtor fotografij Stane Jeršič]. - 1. izd. - Portorož : Spinaker,
2013 ([Celje] : Grafika Gracer). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm
1.500 izv.
ISBN 978-961-93429-2-3
a) Radijske postaje - Priročniki b) radijska postaja VHF GMDSS
621.396.7(035)
621.396.932(035)
k o 62 GREGORIČ, T. Priročnik
COBISS.SI-ID 266520064
258.
KOZAREC sonca : dežela refoška II : vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre /
zbral in uredil Darko Darovec ; [prevod Henrik Ciglič (ang.), Sergio Settomini (it.)]. - Koper :
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno-raziskovalno središče Republike
Slovenije, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 351 str., [1] zganj. list, [1] zganj. f. : ilustr. ;
22 cm. - (Knjižnica Annales ; 22)
2.000 izv. - Bibliografija: str. 325-334. - Povzetki v slov., angl. in it.
ISBN 961-6033-25-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Vinogradništvo - Slovensko Primorje b) Vinarstvo - Slovensko Primorje c) slovenska Istra
d) vino e) trženje f) kultura pitja g) enologija h) refošk i) zgodovinski pregledi j) zborniki
663.2(497.4-14)(082)
634.8(497.4-14)(082)
k d 663 KOZAREC k o 663 KOZAREC ok da 66/69 KOZAREC
COBISS.SI-ID 107420160
259.
SIMIČ, Slobodan, 1955Tradicionalna plovila Istre / [besedilo, fotografije, reprodukcije, načrti, skice in 3Dizrisi] Slobodan Simič Sime. - Piran : Mediteranum, 2013. - 295 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 285-290. - Kazalo
ISBN 978-961-93022-4-8
a) Plovila - Istra b) Istra c) Slovenija d) Hrvaška e) Jadransko morje f) lesena plovila g)
tradicionalna plovila h) ladje i) čolni j) ladjedelstvo k) tehnična dediščina l) zgodovinski
pregledi m) Piran
629.52(497.472)
629.52(497.571)
k d 629.5 SIMIČ, S. Tradicionalna k o 629.5 SIMIČ, S. Tradicionalna ok o 629.5 SIMIČ, S.
Tradicionalna
COBISS.SI-ID 266197760
260.
SZŐKE, Csaba
Ilustrirani atlas vozil / [besedilo Csaba Szőke ; ilustracije Péter Kovács, Tamás Mart ;
prevedla Maja Likar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na
Madžarskem). - 64 str. : ilustr. ; 33 cm + 3D očala
Prevod dela: The illustrated atlas of vehicles. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-2825-0
a) Vozila
629(084.42)
k m 62 SZŐKE, C. Ilustrirani ok m 62 SZŐKE, C. Ilustrirani
COBISS.SI-ID 267295232
261.
TIM : revija za tehniško ustvarjalnost mladih / odgovorni urednik Božidar Grabnar. 1962. - Ljubljana (Lepi pot 6) : Tehniška založba Slovenije, 1962-. - 24 cm
Desetkrat letno
ISSN 0040-7712 = Tim (Ljubljana)
62
5/6
CTK:
RAZ
Piran + Lucija sm TIM
Vol. 52 2013 No. 1-4#
COBISS.SI-ID 16199170
262.
TRANSPORT : revija o prometu, logistiki, gospodarskih vozilih in gradbeni
mehanizaciji. - Letn. 1, št. 0 (nov. 2000). - Ljubljana (Linhartova 3 A) : Tehnis, 2000-. 30 cm
Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-4488 = Transport (Ljubljana)
656
Piran so TRANSPORT
Vol. 13 2013 No. 1-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 108868096
263.
ŽIVLJENJE in tehnika / odgovorna urednica Mihaela Mikuž . - Ljubljana : Tehniška
založba Slovenije (Lepi pot 6), 1952-. - 24 cm
Mesečno. - Prej glej: Ljudska tehnika. - Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika
62
5/6
CTK:
RAZ
Piran + Lucija so ŽIVLJENJE in tehnika
Vol. 64 2013 No. 1-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 3732994
63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO. VETERINA. LOV. RIBIŠTVO
264.
ESENKO, Ivan
Čebele / besedilo in fotografije Ivan Esenko ; ilustracije Alenka Vuk Trotovšek. - 1.
natis. - Ljubljana : Okaši, 2013. - [41] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Mala vseveda)
Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6929-10-3
ISBN 978-961-6929-14-1 (ePub)
a) Čebele - Knjige za otroke b) medonosna čebela c) čebelja družina d) čebelarstvo
638.12(02.053.2)
k m 63 ESENKO, I. Čebele ok m 63 ESENKO, I. Čebele
COBISS.SI-ID 268462336
265.
HAMPSHIRE, Kristen
Vse o mačkah v 365 dneh : naj bo vsak dan, preživet z vašo mačko, nekaj posebnega /
Kristen Hampshire, Iris Bass in Lori Paximadis ; [prevod Vanda Mojca Godek in Katja
Benevol Gabrijelčič ; ilustracije Colleen Hanlon ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška
založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 320 str. : ilustr. ; 23 cm
Prevod dela: Cat lovers daily companion. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-369-6
a) Mačke - Priročniki
636.8(035)
k o 636.6/.9 HAMPSHIRE, K. Vse ok o 636.6/.9 HAMPSHIRE, K. Vse
COBISS.SI-ID 265711104
266.
HIGGINS, Gillian
Anatomija konja - temelj uspešnosti : [koristen vodič za trening, jahanje in oskrbo konja]
/ Gillian Higgins s Stephanie Martin ; [prevod Nives Višnar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška
založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 151 str. : ilustr. ; 27 cm
Prevod dela: Horse anatomy for performance. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov.
- Letnica izida v CIP-u 2012. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 150. Kazalo
ISBN 978-961-251-360-3
a) Konji - Anatomija - Priročniki b) albumi
636.1:611(035)
k o 59 HIGGINS, G. Anatomija ok o 59 HIGGINS, G. Anatomija
COBISS.SI-ID 263389696
267.
HILL, Cherry, 1947Če bi konji govorili --- : temeljni priročnik za razumevanje konj / Cherry Hill ; [prevod
Tina Vrečko ; avtor fotografij Richard Klimesh ; avtorji diagramov Kristy MacWilliams,
Ilona Sherratt]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (Ljubljana : S
Investicije). - IX, 181 str. : ilustr. ; 26 cm
Prevod dela: How to think like a horse. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 178. - Kazalo
ISBN 978-961-251-251-4
a) Konji - Vedenje - Priročniki b) Človek - Sporazumevanje - Konji - Priročniki c) psihologija
živali d) etologija e) čutila f) vedenjske motnje g) življenjska obdobja h) govorica telesa i)
učenje
636.1:591.51(035)
159.929:636.1(035)
k o 59 HILL, C. Če ok o 59 HILL, C. Če
COBISS.SI-ID 258138368
268.
KESSEL, Carola von
Kmetija / Carola von Kessel ; [ilustracije Maja Wagner ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd.
- Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ;
28 cm. - (Zbirka Mali radovednež)
Prevod dela: Auf dem Bauernhof. - Podatki o avtorjih navedeni v CIP-u. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-00-1855-1
a) Kmetije - Knjige za otroke b) Domače živali - Knjige za otroke
63(02.053.2)
k m 63 KESSEL, C. Kmetija ok m 63 KESSEL, C. Kmetija
COBISS.SI-ID 267094272
269.
MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Let. 1, št. 1 (januar 1992)Dedal, 1992- (Tabor 14). - 29 cm
. - Ljubljana :
Mesečnik
ISSN 1318-296X = Moj pes
636.6/.9
636.7
Piran sm MOJ pes
Vol. 22 2013 No. 1-6+7/8+9-12
COBISS.SI-ID 29366784
270.
PESCA in mare : pesca da riva, dalla barca, big game, sub, barche, viaggi / direttore
responsabile Fabrizio Bonanni. - Anno 1, No.1-Gennaio 1985 . - Firenze : E.D.A.I.,
1985-. - 29 cm
Mesečnik
ISSN 0394-0918 = Pesca in mare
639.22(05)
Piran so PESCA in mare
Vol. 29 2013 No. 1-12
COBISS.SI-ID 88881
271.
PODGORNIK Reš, Ruth
Sto sezonskih rastlin na Slovenskem / Ruth Podgornik Reš. - 1. izd. - Ljubljana :
Prešernova družba, 2007 (Ljubljana : Korotan). - 247 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Koledarska
zbirka)
6.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6512-76-3
a) Okrasne rastline - Gojitev - Priročniki b) Sezonske rastline - Slovenija c) vrtovi d) lončnice
e) balkonske rastline f) cvetlice
635.92.051.7(497.4)
k o 63 PODGORNIK R., R. Sto ok a 63 PODGORNIK R., R. Sto
COBISS.SI-ID 234602240
272.
UCMAN, Renata
Zeliščne vile z ekološkega vrta / besedilo in ilustracije Renata Ucman. - 1. izd. Domžale : Kozmos, 2013 (Medvode : Pleško). - 23 str. : ilustr. ; 31 cm
350 izv.
ISBN 978-961-92528-4-0
a) Sonaravno vrtnarstvo - Knjige za otroke
635:631.147(035)
087.5
k m C UCMAN, R. Zeliščne
COBISS.SI-ID 267585024
64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO
273.
ALIBEGIĆ, Sabina
Moja prva šivarica : priročnik : 9 šivalnih projektov s priloženimi kroji / [besedilo risbe
in fotografije] Sabina Alibegić ; [fotografije manekenke Žiga Lovšin ; risanje krojev JRM,
kreativni atelje]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2013 (Ljubljana : Atelje Pance). - 152
str. : ilustr. ; 22 cm + 2 krojni poli. - (Zbirka Ariadnina nit)
1.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6654-97-5
a) Šivanje - Priročniki b) šivalni stroji c) krojenje d) kroji e) albumi
646.21(035)
k o 64 ALIBEGIĆ, S. Moja ok o 64 ALIBEGIĆ, S. Moja
COBISS.SI-ID 265698816
274.
BOŽIČ po svetu / [prevedla Mojca Žnidaršič ; spremna beseda Janez Bogataj]. - Jezero
: Morfem, 2013
Prevod dela: Natal no mundo
ISBN 978-961-6840-97-2
a) Božič b) Kuharski recepti - Praznične jedi
641.56:27-565.3(083.12)
k o 641 BOŽIČ ok o 641 BOŽIČ
COBISS.SI-ID 268541696
275.
CARLUCCIO, Antonio
Dva požrešna Italijana - okusi Italije / Antonio Carluccio, Gennaro Contaldo ; fotografija
David Loftus ; [prevedla Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013. - 192 str. : ilustr. ;
27 cm
Prevod dela: Two greedy Italians eat Italy
ISBN 978-961-6893-25-1
a) Kuharski recepti - Narodne jedi - Italija b) kulinarična dediščina
641.56(450)(083.12)
k o 641 CARLUCCIO, A. Dva
COBISS.SI-ID 266836224
276.
CASA viva . - Milano : Mondadori, 1973Podnasl.: Il mensile Mondadori per chi ama la casa (vzeto po letn. XXI)
ISSN 0390-1521 = Casa viva
645
Piran so CASA viva
Vol. 40 2013 No. 472-477#
COBISS.SI-ID 1838385
277.
KALINŠEK, Felicita
Ribe in vodni sadeži / Felicita Kalinšek ; [izbral in posodobil recepte Boris Kuhar ;
fotografije arhiv MKZ, Tomo Jeseničnik, Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 111 str. : fotogr. ; 23 cm. - (Sodobna
slovenska kuharica)
2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-231-933-5
a) Kuharski recepti - Ribe b) Kuharski recepti - Morski sadeži c) raki d) školjke
641.55:637.56(083.12)
k o 641 KALINŠEK, F. Ribe
COBISS.SI-ID 267078656
278.
KAVŠEK, Petra
Gozdna kuhinja / [besedilo in fotografije] Petra Kavšek. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013
([Grosuplje] : Grafis trade). - 168 str. : fotogr. ; 20 cm
5.000 izv. - Bibliografija: str. 168
ISBN 978-961-203-399-6
a) Kuharski recepti - Gozdni sadeži
641.55:630*89(083.12)
k o 641 KAVŠEK, P. Gozdna ok o 641 KAVŠEK, P. Gozdna
COBISS.SI-ID 267869440
279.
KODELE, Alenka
Čaša sladkega / Alenka Kodele ; [fotografije Rok Bezeljak]. - Ljubljana : Kmečki glas,
2013 (Velenje : Eurograf). - 169 str. : fotogr. ; 20 cm
5.000 izv.
ISBN 978-961-203-402-3
a) Kuharski recepti - Sladice
641.85(083.12)
k o 641 KODELE, A. Čaša
COBISS.SI-ID 267808256
280.
LESNIK, Štefani
Konopljina kuharica s Feliksove domačije : 10 presnih in 10 kuhanih jedi s semeni
industrijske konoplje / Štefani Lesnik in Lucija Zlodej. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013
([Bled] : Belin grafika). - 59 str. : ilustr. ; 20 cm
500 izv.
ISBN 978-961-6861-21-2
a) Kuharski recepti - Navadna konoplja b) konoplja c) prehrana
641.55:633.522(083.12)
k o 641 LESNIK, Š. Konopljina ok o 641 LESNIK, Š. Konopljina
COBISS.SI-ID 266220288
281.
SLADOLEDI in sorbeti : več kot 100 okusnih novih receptov / [prevedla Andreja
Sabati Šuster. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 240 str. : ilustr. ; 16 cm
Prevod dela: Eis, Sorbets & Co.
ISBN 978-961-00-1894-0
a) Kuharski recepti - Sladoled
641.85:663.674(083.12)
k o 641 SLADOLEDI
COBISS.SI-ID 267272704
282.
SMEJ Novak, Valentina
Kaj bo danes za kosilo? : sveže ideje in domače sestavine / [recepti in besedila]
Valentina Smej Novak, [Luka Novak ; fotografije Valentina Smej Novak, Luka Novak,
Mateja Jordović Potočnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2013 (Nova Gorica : Grafika
Soča). - 360 str. : fotogr. ; 27 cm
Drugi avtor naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str. tudi: Valentina. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92970-5-6
a) Kuharski recepti
641.55(083.12)
k o 641 SMEJ N., V. Kaj ok o 641 SMEJ N., V. Kaj
COBISS.SI-ID 267123456
283.
SMUTIJI in drugi napitki : več kot 100 okusnih novih receptov / [prevedla Urška
Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. :
ilustr. ; 16 cm
Prevod dela: Smoothies, Shakes & Co. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1893-3
a) Napitki - Priprava b) sadni napitki c) recepti
641.87(083.12)
k o 641 SMUTIJI ok o 641 SMUTIJI
COBISS.SI-ID 267272448
65 TELEKOMUNIKACIJE. GRAFIČNA INDUSTRIJA. ZALOŽNIŠTVO.
POSLOVANJE. STIKI Z JAVNOSTJO
284.
CARRIERE, Jean-Claude, 1931Non sperate di liberarvi dei libri / Jean-Claude Carriere, Umberto Eco ; a cura di JeanPhilippe de Tonnac ; traduzione di Anna Maria Lorusso. - 1a ed. Bompiani. - Milano :
Bompiani, 2009. - 271 str. ; 21 cm
Razgovor med avtorjema. - Prevod dela: N'espérez pas vous débarraser des livres
ISBN 88-452-6215-4
ISBN 978-88-452-6215-9
a) razglabljanja o knjigah b) razglabljanja o knjigarstvu
655.4/.5:02
k o 02 CARRIERE, J.-C. Non sperate ok a 02 CARRIERE, J.-C. Non sperate
COBISS.SI-ID 3702455
285.
ČADEŽ, Simon
Temelji poslovodnega računovodstva / Simon Čadež. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska
fakulteta, 2013 (Ljubljana : Copis). - 196 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Učbeniki
Ekonomske fakultete)
500 izv. - Bibliografija: str. 195-196
ISBN 978-961-240-258-7
a) računovodstvo b) vodstveno računovodstvo c) management d) odločanje e) informacije f)
poslovni izid g) kalkulacije h) stroški i) planiranje j) kontrola k) accounting l) management
accounting m) management n) decision making o) information p) financial result q)
calculations r) costs s) planning t) control
657(075.8)
ok o 657/659 ČADEŽ, S. Temelji
COBISS.SI-ID 266047744
286.
ČIŽMAN, Milenka
Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za določene uporabnike / Milenka Čižman,
Vera Zupančič. - 6. izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,
2013 ([Medvode] : Rolgraf). - 331 str. : graf. prikazi ; 17 cm. - (Žepni kontni načrti)
500 izv.
ISBN 978-961-252-046-5
a) Kontni plan b) civilno pravo c) knjigovodstvo d) računovodstvo e) poslovna evidenca f)
poslovne knjige
657.4.012.2
k p 657/659 ČIŽMAN, M. Enotni
COBISS.SI-ID 267816448
287.
IVANKOVIČ, Gordana
Osnove računovodstva v turizmu / Gordana Ivankovič in Mateja Jerman. - Koper :
Založba Univerze na Primorskem, 2013. - 202 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 191-192
ISBN 978-961-6832-35-9
a) Turizem - Računovodstvo - Učbeniki za visoke šole
657:338.48(075.8)
ok o 657/659 IVANKOVIČ, G. Osnove
COBISS.SI-ID 265295360
288.
IVANKOVIČ, Gordana
Računovodske informacije za poslovno odločanje v turizmu / Gordana Ivankovič, Tanja
Planinc. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna
založba Annales, 2011 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 194 str. : ilustr., preglednice ; 23 cm. (Knjižnica Annales Turistica)
260 izv. - Bibliografija: str. 175-181
ISBN 978-961-6328-98-2
a) Turizem - Računovodstvo b) Računovodske informacije c) računovodstvo d) knjigovodstvo
e) statistika f) turizem
657:338.48
k o 657/659 IVANKOVIČ, G. Računovodske
COBISS.SI-ID 257105152
289.
KARLIĆ, Braslav
Najljepša jadranska sidrišta : [vodič za nautičare] / Braslav Karlić. - Zagreb : Fabra,
2010. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka More)
Dodatek k nasl. naveden na ov.
ISBN 978-953-7317-12-6
a) sidrišča b) pristanišča c) zalivi d) navtični vodniki
656.618(262.3)(497.5)(036)
913(262.3)(497.5)(036)
k o 656.6 KARLIĆ, B. Najljepša
COBISS.SI-ID 5663968
290.
KRALJ, Janko, 1928Management : temelji managementa, odločanje in druge naloge managerjev / Janko
Kralj. - 2. natis. - V Kopru : Visoka šola za management, 2005. - 478 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 470-474. - Summary
ISBN 961-6268-80-5
a) Management - Učbeniki za visoke šole b) organizacija c) vodenje d) upravljanje
65.012.4(075.8)
k o 005 KRALJ, J. Management ok o 005 KRALJ, J. Management
COBISS.SI-ID 222096384
291.
MERKAČ Skok, Marjana
Osnove managementa zaposlenih / Marjana Merkač Skok. - Koper : Fakulteta za
management, 2004 ([Škofije : Mediashop]). - 268 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Management /
Fakulteta za management Koper)
Na dnu nasl. in ov. str.: Management. - Bibliografija: str. 261-268
ISBN 961-6486-61-6
a) Kadri - Razvoj - Učbeniki za visoke šole b) Kadri - Kadrovska dejavnost - Učbeniki za
visoke šole c) Kadri - Načrtovanje kadrov - Izbor - Učbeniki za visoke šole d) Kadri Pridobivanje - Izbira - Učbeniki za visoke šole e) Management - Zaposleni - Učbeniki za
visoke šole f) Kadrovska politika - Učbeniki za visoke šole g) Organizacija - Izobraževanje
kadrov - Usposabljanje kadrov - Učbeniki za visoke šole h) Kadri - Motivacija za uspešnost Vrednostni sistem - Učbeniki za visoke šole i) Kadri - Vodstveni kadri - Nove tehnologije Učbeniki za visoke šole j) management k) osnove l) vodenje m) zaposlenost n) kadri o)
kadrovska politika p) organizacija q) delovna organizacija r) dejavnost s) planiranje kadrov t)
izobraževanje u) motiviranje v) vrednotenje w) manager x) strokovnjaki y) nagrajevanje z)
razvojna strategija {) trendi
658.3(075.8)
331.108(075.8)
ok a 005 MERKAČ S., M. Osnove ok o 005 MERKAČ S., M. Osnove
COBISS.SI-ID 217296384
292.
ZIGLAR, Zig
Ziglar o prodaji / Zig Ziglar ; [prevod Maruša Maček in Nina Zupan]. - Ljubljana : Lisac
& Lisac, 2000 ([s. l.] : Kara). - 335 str. ; 21 cm
Prevod dela: Ziglar on selling. - O avtorju: str. 9
ISBN 961-6312-09-X
a) Prodaja - Tehnike - Priročniki b) Prodaja - Promocija - Priročniki c) Poslovna uspešnost Priročniki d) pospeševanje prodaje e) poslovna psihologija f) poslovno komuniciranje
658.85(035)
658.8.013(035)
658.89(035)
ok a 005 ZIGLAR, Z. Ziglar
COBISS.SI-ID 106990592
656 PROMET. POMORSTVO
293.
JERETIČ, Gregor
[Petnajst]
15 minut za popolno plovbo : [za voditelje motornih čolnov in jadrnic ter njihovo
posadko] / Gregor Jeretič in Tomaž Gregorič ; [ilustracije Janja Baćac]. - 1. izd. - Portorož :
Spinaker, 2013 (Celje : Grafika Gracer). - 27 str. : ilustr. ; 15x22 cm
Dodatek k nasl. na zadnji str. ov. - Kratki, osnovni nasveti za ravnanje pred izplutjem, med
plovbo in za ukrepanje v stiski
ISBN 978-961-93429-0-9
a) Pomorski transport - Priročniki b) Pomorsko pravo - Priročniki c) pomorstvo d) plovba e)
navtika f) motorni čolni g) jadrnice h) nasveti i) priročniki
656.61(035)
344.6(035)
347.79
k d 656.6 JERETIČ, G. Petnajst k o 656.6 JERETIČ, G. 15 minut ok o 656.6 JERETIČ, G. 15
minut
COBISS.SI-ID 264660480
294.
NAVIGATOR navtika magazin : slovenska navtična revija in foto oglasnik. - 2005, št.
15 (okt./dec.). - Ljubljana (Bravničarjeva 9) : Avto FM, 2005-. - 30 cm
Četrtletnik. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Navtika magazin = ISSN 1580-9218
ISSN 1854-7206 = Navigator navtika magazin
656.6(05)
Piran d NAVIGATOR navtika magazin
Vol. 2012 No. 40-41
COBISS.SI-ID 230347264
295.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967Svetilniki : svetilniki vzhodne Jadranske obale od Trsta do Dubrovnika, 19. stoletje /
[besedilo in fotografije] Mitja Zupančič ; [spremna beseda Jakov Kordić ; ilustrirani
zemljevidi Marija Prelog]. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2013 (tiskano v Sloveniji). 267 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Bukva ; št. 5)
Broš. izd. meri 20 cm. - 1317 izv. v trdi, 1517 izv. v mehki vezavi. - Srečanje ; Otok Vis gospodar Jadrana / Jakov Kordić: str. 3-6. - Bibliografija: str. 264
ISBN 978-961-90961-8-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-90961-9-2 (broš.)
a) Svetilniki - Vzhodni Jadran b) Pomorska navigacija - Objekti - Vzhodni Jadran c)
Jadransko morje d) Italija e) Slovenija f) Hrvaška g) Trst h) Piran i) Savudrija j) svetilniki k)
navtični podatki l) zgodovina
656.61.057.4(497.4/.5+450.361)
627.715(497.4/.5+450.361)
725.344(497.4/.5+450.361)
k d 656.6 ZUPANČIČ, M. Svetilniki k o 656.6 ZUPANČIČ, M. Svetilniki ok o 656.6
ZUPANČIČ, M. Svetilniki
COBISS.SI-ID 266705408
7.01 UMETNOST - TEORIJA, SLOGI
296.
FREUD, Sigmund
Spisi o umetnosti / Sigmund Freud ; [prevedli Doris Debenjak ... [et al.] ; spremna
beseda Igor Zabel]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2000 [i.e.] 2001 (Ljubljana : Schwarz). - 427
str. : ilustr. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)
Umetnost in nezavedno / Igor Zabel: str. 373-416. - Opombe pod črto (Med mislijo in
blodnjo) / Bogdan Lešnik: str. 417-425. - Bibliografija: str. 363-372
ISBN 961-6271-40-7
a) Freud, Sigmund (1856-1939) - Umetnostna kritika b) Umetnost - Psihoanaliza c)
Književnost - Psihoanaliza d) arhetipi e) nezavedno f) spolnost g) seksualnost (psihoanaliza)
7.01:159.964.2
821.09:159.964.2
159.964.2:7.01+821
ok o 7.01/.09 FREUD, S. Spisi
COBISS.SI-ID 114921216
297.
MASKA : gledališče, ples, opera. - Let. 1, št. 1 (november 1991)Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1991-. - 29 cm
. - Ljubljana :
Trikrat letno. - Od 1992, št. 1 je podnaslov: revija za gledališče, ples, opero
ISSN 1318-0509 = Maska (Ljubljana)
792
Lucija so MASKA
Vol. 28 2013 No. 151/152-157/158
COBISS.SI-ID 29472512
298.
PIMONT, Marie-Renée
Podobe umetnosti / zasnova Émilie Beaumont ; besedilo Marie-Renée Pimont ;
ilustracije Colette Hus-David ... [et al.] ; prevedle Živa Bogataj, Adriana Mezeg in Ana Marija
Toman. - Ljubljana : Otroška knjiga Oka, 2003. - 123 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Podobe)
Prevod dela: L'imagerie des arts. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 961-6217-60-7
a) Umetnost - Knjige za otroke b) umetnost c) knjige za otroke
7(02.053.2)
769.81
k m 7.01/.09 PIMONT, M.-R. Podobe ok m 7.01/.09 PIMONT, M.-R. Podobe
COBISS.SI-ID 122603264
71/72 UREJANJE PROSTORA. ARHITEKTURA
299.
FENG šuj : [harmonija doma in na vrtu] / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 2. izd. Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm. (Zbirka Praktični vodnik / Učila International)
Prevod dela: Feng shui, Haus und Garten. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-1910-7
a) Feng šui b) Bivalno okolje - Energijski tokovi - Priročniki c) Vrtovi - Energijski tokovi Priročniki
712.26:130.2(510)(035)
747:133.1(510)(035)
k o 71 FENG
COBISS.SI-ID 267698432
300.
HOLZER, Claudia
Zeliščne spirale, terasasti vrtovi in drugo : načrtovanje, gradnja, sajenje : permakultura :
priročnik / Claudia Holzer, Josef Andreas Holzer, Jens Kalkhof ; [prevod Ana Premk ;
ilustracije Maria Martina Schmitt]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2013
(Ljubljana : Atelje Pance). - 205 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ekološko kmetijstvo)
Prevod dela: Kräuterspiralen, Terrassengärten & Co. - 1.000 izv. - Predgovor Seppa Holzerja:
str. 11-14. - O avtorjih: str. 204-205. - Kazalo
ISBN 978-961-6934-05-3
a) Permakultura - Priročniki b) Zelišča - Biološko pridelovanje - Priročniki c) Terasasti vrtovi
- Urejanje - Priročniki d) Zelišča - Uporaba - Priročniki
712.27(035)
635.7:631.147(035)
ok o 71 HOLZER, C. Zeliščne
COBISS.SI-ID 266589440
301.
KEMPERL, Metoda
Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem / Metoda
Kemperl. - Ljubljana : Slovenska matica, 2012 ([Ljubljana] : Studio Print). - 235 str. : ilustr. ;
25 cm
Bibliografija: str. 219-221. - Kazali. - Zusammenfassung
ISBN 978-961-213-232-3
a) Cerkve - Slovenija - 17.-18.st. b) Božje poti - Slovenija - 17.-18.st. c) arhitekturna
tipologija d) romarske cerkve e) baročna umetnost f) cerkvena umetnost
726:27-523.4(497.4)"16/17"
27-57(497.4)"16/17"
k o 72 KEMPERL, M. Arhitekturna
COBISS.SI-ID 266245632
302.
KOVAČ, Mojca M.
Piran, Sv. Jurij / [Mojca M. Kovač ; fotografije Zorko Bajc ... et al.]. - Ljubljana : Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Ljubljana : distribucija Buča, 2005 ([Ljubljana] :
Pleško). - 57 str. : ilustr. ; 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije :
zbirka vodnikov ; 208)
Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str.
57
ISBN 961-6420-16-X (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) Piran - Cerkev sv.Jurija - Vodniki b) stavbna dediščina c) kulturna zgodovina d) cerkve e)
sveti Jurij f) Piran
726.5(497.4Piran)
k d 72 KOVAČ, M. M. Piran k o 72 KOVAČ, M. Piran ok da 72 KOVAČ, M.M. Piran
COBISS.SI-ID 222849024
303.
TOMŠIČ, Martina, 1972Park Dragonja : krajinska in arhitekturna zasnova / Martina Tomšič, Janez Koželj ;
[prevodi povzetkov Mirjam Kastelič Vodovc]. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo ; Koper :
KUD AAC Zrakogled, 2012. - 107 str. : ilustr., zvd.
Bibliografija: str. 102-106. - Povzetek ; Summary ; Sintesi ; Sintesi
ISBN 978-961-6823-26-5 (Fakulteta za arhitekturo)
a) Park Dragonja - Krajinska arhitektura - Zborniki b) Dragonja c) reke d) porečja e) krajinski
parki f) varstvo narave g) zgodovina h) kulturna dediščina i) naravna dediščina
712.253(497.4Dragonja)(082)
k d 71 TOMŠIČ, M. Park ok da 71 TOMŠIČ, M. Park
COBISS.SI-ID 263167744
73/77 LIKOVNA UMETNOST. UPORABNA UMETNOST. FOTOGRAFIJA
304.
ANTIQUARIATO : mensile di arte antica, arti decorative, cultura, collezionismo. 1981- . - Milano : G. Mondadori e associati, 1981-. - 28 cm
Mesečno. - Opis po: no. 321 (gennaio 2008). - Je nadaljevanje: Bolaffiarte antiquariato =
ISSN 0391-3392
ISSN 1124-8335 = Antiquariato
745/749(05)
Piran so ANTIQUARIATO
Vol. 2013 No. 381-390,392
COBISS.SI-ID 3645879
305.
ARTE : mensile di arte, cultura, informazione . - Milano : Giorgio Mondadori e
associati, 1983-. - 28 cm
Mesečnik. - Popis po n. 293 (1998). - Je nadaljevanje: xxxxxxxxxx = ISSN 1122-584X
ISSN 1122-5858 = Arte (Milano, 1983)
7
Piran so ARTE
Vol. 2013 No. 473-483#
COBISS.SI-ID 3253278
306.
CLARK, Tracey
Ujemite trenutek in ustvarite edinstveno zgodbo o svoji družini / Tracey Clark ; [prevod
Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na
Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm
Prevod dela: Elevate the everyday. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-348-1
a) Družinsko življenje - Fotografski motivi - Priročniki b) Fotografske tehnike - Priročniki
77.02/.04(035)
676.8(035)
k o 77 CLARK, T. Ujemite ok o 77 CLARK, T. Ujemite
COBISS.SI-ID 264086784
307.
CURTO, Rosa Maria, 1951Slikanje s prsti / [napisala in ilustrirala] Rosa M. Curto ; [iz angleščine prevedel Peter
Arko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 95 str. : ilustr. ; 28 cm
Prevod dela: Pintura am dits. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2891-5
a) Risanje - Knjige za otroke
741(02.053.2)
k m 7 CURTO, R. Slikanje ok m 7 CURTO, R. Slikanje
COBISS.SI-ID 266128896
308.
GLOBOČNIK, Damir
Likovna satira : poglavja o karikaturi v slovenskih satiričnih listih / Damir Globočnik. Ljubljana : Revija SRP, 2013 (Ljubljana : Eldar plus). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-961-6109-60-4
a) Politična karikatura b) slovenski politiki c) politične stranke d) afere e) časniki f)
zgodovina
741.4"1870/1940"
k o 73/76 GLOBOČNIK, D. Likovna
COBISS.SI-ID 265124096
309.
LIKOVNI svet : mednarodni likovni informator = World of the art : international art
publication. - 1995, št. 1. - Štore : Limit, 1995- (Draga 31). - 30 cm
Mesečnik
ISSN 1318-9026 = Likovni svet
73/76
Piran so LIKOVNI svet
Vol. 2013 No. 174-175+176/177+178-179#
COBISS.SI-ID 3275573
310.
VODNIK po slikarstvu : [praktičen pregled umetnikov, njihovih del in umetnostnih
gibanj od štirinajstega stoletja do danes] / sestavil Sandro Sproccati ; [prevedel Maks
Veselko]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 287 str. :
ilustr. ; 25 cm
Prevod dela: Arte. - Podnasl. na ov. - Kazalo
ISBN 86-11-14260-8
a) Slikarstvo - Zgodovina b) slikarstvo c) stilna obdobja d) zgodovinski pregledi e) slikarji f)
muzeji g) umetnostne zbirke
75.034/.037
75(100)"13/19"
929:75(091)
7:069(100)(036)
k m 73/77 VODNIK ok m 73/77 VODNIK ok o 73/77 VODNIK
COBISS.SI-ID 42622720
311.
WOOD, Ashley
Origami : popolni vodnik po metodah in projektih zgibanja papirja / Ashley Wood ;
[prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 192 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: The origami artist's bible
ISBN 978-961-00-1828-5
a) Origami - Priročniki b) Papir - Oblikovanje
745.54(035)
k o 745/749 WOOD, A. Origami ok o 745/749 WOOD, A. Origami
COBISS.SI-ID 266595584
78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALIŠČE.
312.
1D : where we are : our band our story. - London : HarperCollins, 2013. - 279 str. : ilustr.
; 26 cm
Fotog. na spojnih listih
ISBN 978-0-00-748900-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-00-748901-5 (ebook)
a) One Direction (Musical group) b) One Direction (glasbena skupina) c) Glasbene skupine Velika Britanija - Biografije d) glasbene skupine e) popularna glasba f) Velika Britanija
784.66One direction
k m 78/792 1D ok m 78/792 ONE
COBISS.SI-ID 3169508
313.
Los ABRAZOS rotos [Videoposnetek] = Zlomljeni objemi / guión y dirección Pedro
Almodóvar ; director de fotografia Rodrigo Prieto ; música Alberto Iglesias ; productor
Agustín Almodóvar ; prevedel Damjan Zorc. - Ljubljana : Cinemania group, [2010], posneto
2009. - 1 video DVD (122 min, 23 sek) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Podnaslovljeno v srb. in slv. - Podatki o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - Vloge:
Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Rubén Ochandiano, Tamar
Novas, Ángela Molina, Lola Duenas, Mariola Fuentes, Carmen Machi, Kira Miró ... [et al.]. Za odrasle
a) Igrani filmi - Drame - video DVD-ji b) španski igrani filmi c) DVD
791.221.4(086.82)
ok DVDo 791 ZLOMLJENI
COBISS.SI-ID 14370354
314.
ADIEU l'ami [Videoposnetek] = Zbogom, prijatelj / scénario et dialogues Sébastien
Japrisot ; un film réalisé par Jean Herman ; musique François de Roubaix ; directeur de la
photographie Jean-Jacques Tarbes. - Vojnik : Fivia, 2012. - 1 video DVD (ca 115 min) :
barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0062639/?ref_=sr_4 - predstavitev filma.
- Posneto 1968. - Podnapisi v slov., srb. in hrv. - Produkcija: Greenwich Film Productions in
Medusa Produzione. - Igrajo: Alain Delon, Charles Bronson, Olga Georges-Picot itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Italijanski igrani filmi - Akcijski
film - Video DVD-ji c) kriminalka d) pustolovski film e) thriller f) triler g) koprodukcija
791.221.7(44+450)(086.82)
ok DVDo 791 ZBOGOM
COBISS.SI-ID 1102468190
315.
AKADEMSKI pevski zbor Univerze na Primorskem
[Istriantico] [Zvočni posnetek] : [istrske ljudske pesmi in plesi = canti e balli popolari
Istriani = Istrian folk songs and dances]. - [Koper = Capodistria] : Študentska organizacija
Univerze na Primorskem, p 2012. - 1 CD (55 min, 53 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([24]
str.)
Nasl. in dodatek k nasl. z ov. - Ljudska glasba v severni Istri / Marino Kranjac. - 1.000 izv. Izvajalci: Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, Ambrož Čopi, dirigent ; Andreja
Hrvatin, asistentka dirigenta ; Vruja, etno glasbena skupina. - Vruja: Alenka Kranjac, vokal,
daska, boben ; Marino Kranjac, vokal, violina, dude, mandola, mandolina, sopele, kitara ,
Peter Kaligarič, harmonika ; Gabrijel Križman, vokal, kitara, mandola, flavta , Rok Kleva
Ivančič, violina ; Gorast Radojević, bajs, električni bas. - Vsebina: Manfrina iz Dekani /
Marino Kranjac. Istrska reštica / Andrej Makor. Manfrine / Marino Kranjac. Mam’ca pošljite
me po vodo / Mateja Petelin. Ena punca ven iz mesta gre / Marino Kranjac. Le tri sorele /
Andrej Makor. Sta mattina / Andrej Makor. Giovanin / Dario Marušič. Kantali smo veselo /
Andrej Makor. Balon i taronkanje / Marino Kranjac. Fanti korakajo / Bojan Glavina. Cotič /
Marino Kranjac. Istrska štorja / Patrick Quaggiato. Kdor pije alkohol / Marino Kranjac. Pesmi
od ljubezni in kafeta / Aldo Kumar
- - Istrantico ; Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) / zbrali i uredili
Ambrož Čopi, Alenka Rožanc, Tanja Novak ; besedila Ambrož Čopi, Marino Kranjac,
Alenka Rožanc ; prevodi besedil Mateja Štoka ... et al.] ; fotografije arhiv APZ UP, David
Fajula in arhiv Vruja ; izbor posnetkov Ambrož Čopi, Marino Kranjac. - 24 str. : ilustr. ; 12 x
12 cm
ŠOUP CD 003 Študentska organizacija Univerze na Primorskem
a) Ljudske pesmi - Slovenija - Istra - CD-plošče b) Ljudski plesi - Slovenija - Istra - CDplošče c) Mešani zbori - A cappella - CD-plošče
784.4(497.472)(086.76)
78.085.7(497.472)(086.76)
784.087.684(086.76)
k cdo 78 AKADEMSKI [Istriantico]
COBISS.SI-ID 265592320
316.
AKADEMSKI pevski zbor Univerze na Primorskem
Mozaiki [Zvočni posnetek] : [v živo = live : 2010-2012]. - Koper : Študentska
organizacija Univerze na Primorskem, p 2012. - 1 CD (68 min, 44 sek) : stereo ; 12 cm + 1
knjižica ([20] str.)
Dodatek k nasl. z ov. - 1.000 izv. - Izvajalci: Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem
; Ambrož Čopi, dirigent ; Andreja Hrvatin, asistentka dirigenta. - Solistke: Erika Praček,
Andreja Hrvatin, Alenka Rožanc, vokal. - Vsebina: Laudibus in sanctis / William Byrd. La
vox du bien - aime / Jean-Yves Daniel-Lesur. Istrska reštica / istrska ljudska, Andrej Makor.
Čas / Lojze Lebič, J. Šešerko. Vem, da je zopet pomlad / Lojze Lebič, N. N. Fanti korakajo /
istrska ljudska, Bojan Glavina. Daemon irrepit callidus / György Orbán. Ave Maria / Ambrož
Čopi. Bogorodice devo, radujsja, triglasna otroška maša / Sergey Khvoshchinsky. Unser
keiner lebet sich selber, SWW 374 / Heinrich Schütz. Os justi / Anton Bruckner. Ljub’ca,
povej! / goriška ljudska, Ambrož Čopi. Nore gobe / Nana Forte, S. Makarovič. Laudate
dominum III / Jurijus Calcas. O salutaris hostia / Vytautas Miškinis. Lux arumque / Erich
Whitacre, E. Esch, prev. C. A. Silvestri
- - Mozaiki / zbrali in uredili Ambrož Čopi, Alenka Rožanc, Tanja Novak ; besedila Ambrož
Čopi, Marino Kranjac, Alenka Rožanc ; prevodi besedil Mateja Štoka . [et al.] ; fotografije
arhiv APZ UP, David Fajula. - [20] str. : ilustr. ; 12 x 12 cm
SOUP CD 004 ŠOUP - Študentska organizacija Univerze na Primorskem
a) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - Istra - CD-plošče b) Mešani zbori - A cappella - CDplošče
784.087.684(086.76)
k cdo 78 AKADEMSKI Mozaiki
COBISS.SI-ID 265601280
317.
ALEX Cross [Videoposnetek] / directed by Rob Cohen ; screenplay by Marc Moss and
Kerry Williamson ; based on the novel Cross by James Patterson ; director of photography
Ricardo della Rosa. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 97
min) : barve, zvok ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1712170/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: QED International itd. Q313. - Igrajo: Tyler Perry, Matthew Fox, Rachel Nichols itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) kriminalni film c)
kriminalka d) DVD
791.221.7(73)(086.82)
k DVDo 791 ALEX
COBISS.SI-ID 266053120
318.
L'AMORE in citta [Videoposnetek] : film a episodi. - [Roma] : 01 Distribution, 2006. 1 video DVD (110 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm +
knjižica (31 str. : ilustr. ; 18 cm)
Posneto 1977. - Podnapisi v angl. - 01363. - Vsebina: Amore che si paga / regia Carlo Lizzani
; sceneggiatura Cesare Zavattini ... et al. Tentato suicidio / regia Michelangelo Antonioni ;
sceneggiatura Michelangelo Antonioni ... et al. Paradiso per tre ore / regia Dino Risi ;
sceneggiatura Cesare Zavattini ... et al. Agenzia matrimoniale / regia Federico Fellini ;
sceneggiatura Federico Fellini, Tullio Pinelli. Storia di Caterina / regia Francesco Maselli,
Cesare Zavattini ; sceneggiatura Cesare Zavattini. Gli italiani si voltano / regia Alberto
Lattuada ; sceneggiatura Alberto Lattuada ... et al.
a) Italijanski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) italijanski igrani filmi e)
realistični filmi f) Italija g) Italijani h) družba i) 20.st. j) v filmu k) DVD
791.21.036.1"195"(450)(086.82)
k DVDo 791=131.1 L'AMORE ok DVDo 791=131.1 L'AMORE
COBISS.SI-ID 4061367
319.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
Grdi raček [Videoposnetek] ; Vrtnar in njegova družina ; Juha iz špile ; Sopotnik / Hans
Christian Andersen ; adapted by Gareth Williams ... [et al.] ; head writter Gareth Williams ;
directed [by] Jurgen Lerdam ; original music score [by] Gregory Magee ; animation director
Eddy May ; producers Michael Christensen ... [et al.]. - [Ljubljana] : A.G. Market, [c. 2004,
2005], p 2002. - 1 video DVD (77 min, 20 sek) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm. - (Vrhunci
filmoteke / Delo ; 1[!])
Izdano ob 200-letnici pravljičarja Hansa Christiana Andersena. - Naslov v originalu: The
Fairy tales : the modern classics of Hans Christian Andersen. - Sinhronizirano v slv. - Podatki
o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - Vsebina: The Ugly duckling = Grdi raček ;
The Gardener and the family = Vrtnar in njegova družina ; Sausage peg soup = Juha iz špile ;
The Travelling companion = Sopotnik. - Za otroke od 4. do 8. leta
ISBN 3830023238763
a) Risani filmi - video DVD b) DVD
778.534.662-93-34(086.82)
k DVDm 78/792 ANDERSEN, H. C. Grdi ok DVDm 78/792 GRDI
COBISS.SI-ID 11158578
320.
ANNA Karénina [Videoposnetek] / from novel by Leo Tolstoy ; screen play by
Clemence Dale and Salka Viertel ; musical score by Herbert Stothart ; photographed by
William Daniels ; directed by Clarence Brown. - Ljubljana : Con film, 2005, p 1935. - 1 video
DVD (ca 89 min) : č-b, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Regija 2. - Nasl. na ov.: Ana Karenina. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., ... - Možnost
sinhronizacije v nem., špan. - Produkcija: MGM. - Z29 67377, DVDWB0027. - Vloge: Greta
Garbo, Frederic March, Freddie Bartholomew, Maureen O'Sullivan itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) video DVD e) DVD
791.221.4(086.82)
821.161.1
ok DVDo 791 ANA
COBISS.SI-ID 1440130
321.
ASTÉRIX & Obélix. Au service de sa majesté [Videoposnetek] = Asterix in Obelix v
Britaniji / d'aprés l'ouvre de Rene Goscinny et d'Albert Uderzo ; un film de Laurent Tirard ;
scenario de Laurent Tirard et Grégoire Vigneron ; directeur de la photographie Denis Rouden
; musique originale Klaus Badelt. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 109 min) : barve,
zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1597522/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Vzpor stv. nasl. na embalaži: Asterix & Obelix v
Britaniji. - Produkcija: Cinetotal itd. - Igrajo: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume
Gallienne, Vincent Lacoste itd.
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Španski igrani filmi - Filmska
komedija - Video DVD-ji c) Italijanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji d)
Madžarski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji e) komedija f) koprodukcija
791.221.2(44+460+450+439)(086.82)
k DVDo 791 ASTÉRIX ok DVDm 791 ASTÉRIX
COBISS.SI-ID 1102904670
322.
ASTERIX & Obelix. Missione Cleopatra [Videoposnetek] / scritto e diretto da Alain
Chabat ; sceneggiatura Alain Chabat ; tratto dal libro omonimo di Rene Goscinny e Albert
Uderzo ; direttore della fotografia Laurent Dailland ; musiche di Philippe Chany. - [Roma] :
Miramax Home Entertainment, 2004. - 1 video DVD (103 min) : barve, zvok (Dolby Digital
5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm
Izv. nasl. filma: Asterix & Obelix. Mission Cleopatre. - Posneto 2002. - Sinhronizirano v it.,
podnapisi v it. in v it. za slušno prizadete. - Z3DV5159. - Igrajo: Gerard Depardieu, Alain
Chabat, Claude Rich, Christian Clavier, Monica Bellucci itd.
a) Francoski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) francoski igrani filmi e)
komedije f) DVD
791.221.2(44)(086.82)
ok DVDm 791=131.1 ASTERIX
COBISS.SI-ID 4063927
323.
ASTÉRIX aux jeux olympiques [Videoposnetek] = Asterix na olimpijskih igrah /
directeur de la photographie Thierry Arbogast ; tiré de l'ovre de Rene Goscinny et Albert
Uderzo ; musique originale Frédéric Talgor ; scenario Thomas Langmann ... [et al.] ; un film
de Frédéric Forestier et Thomas Langmann. - Ljubljana : Fivia, 2009, p 2008. - 1 video DVD
(117 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
Možnost podnaslavljanja v slov. - Produkcija: Pathé Renn Productions itd. - Vloge: Gérard
Depardieu, Clovis Cornillac, Beniît Poelvvorde itd.
a) igrani filmi b) komedije c) video DVD d) DVD
791.221.2(086.82)
k DVDm 78/792 ASTÉRIX ok DVDm 78/792 ASTERIX ok DVDm 78/792 ASTÉRIX
COBISS.SI-ID 15519033
324.
BABY Taz [Videoposnetek] = Mali Taz. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD
(ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm. - (Baby Looney tunes = Mini Looney
tunes)
Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y26872. - DVDWB0755. - Vsebina na embalaži: Taz
v deželi igrač. Rojeni za petje. Skrivnostni čivk. Udobje. Zvezdica, ki se iskri. Raček in voda.
Šola. Mary imela račka je. Nočni preplah. Pošast. Looney uganka. Škatla za igranje.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za
otroke
791.228(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 MALI
COBISS.SI-ID 5653984
325.
BACEK Jon [Videoposnetek]. 8, Barka : 8 novih meee---ga zgodbic! / napisal Nick
Park ... [et al.] ; based on an original idea by Nick Park ; director of photography Charles
Copping ; music & lyrics by Mark Thomas ; directors Seamus Malone, Richard Webber, Lee
Wilton ; poje Klemen Černe ; verzi Milan Dekleva. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba
kaset in plošč, 2010, p 2009-2010. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm +
[8] pobarvank ; 12 x 18 cm
Prevod dela: Shaun the sheep. - Sinhronizirano v slov. - Produkcija: Aardman Animations itd.
- Regija 0. - 950759. - Vsebina: Zabava v maskah. Kdo je kdo? Prikupni par. Pasja uta. Barka.
Polet z balonom. Petelinček. Stroga dresura
ISBN 3838898950759
a) Britanski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) britanski animirani filmi c) otroški
filmi d) filmska komedija e) risani filmi f) DVD
791.228(410)(0.053.2)
k DVDm C BACEK ok DVDm 78/792 BACEK
COBISS.SI-ID 1097132894
326.
BASIC instinct 2 [Videoposnetek] = Prvinski nagon 2 / music by John Murphy ;
director of photography Gyula Pados ; based on characters created by Joe Eszterhas ; written
by Leora Barish & Henry Bean ; directed by Michael Caton-Jones. - Ljubljana : Karantanija
cinemas, p 2006. - 1 video DVD (108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. itd. - Produkcija: Intermedia Films itd. - DI-199. Vloge: Sharon Stone, David Morrissey itd.
a) igrani filmi b) kriminalni filmi c) video DVD
791.43-312.4(086.82)
ok DVDo 791 PRVINSKI
COBISS.SI-ID 13885753
327.
BEASTS of the southern wild [Videoposnetek] = Zveri južne divjine / directed by
Benh Zeitlin ; screenplay by Lucy Alibar & Benh Zeitlin ; based on the stage play "Juicy and
delicious" written by Lucy Alibar ; directors of photography Ben Richardson ; music by Dan
Romer & Benh Zeitlin. - Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 93 min) :
barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2125435/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Cinereach itd. - Igrajo: Quvenzhané Wallis,
Dwight Henry itd. - Leta 2013 je bil film nominiran za štiri Oskarje (najboljši film, najboljša
glavna igralka, najboljši režiser in najboljši prirejeni scenarij), dobil je veliko nagrado žirije v
Sundanceu in zlato kamero v Cannesu
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(73)(086.82)
k DVDm 78/792 ZVERI ok DVDm 78/792 ZVERI
COBISS.SI-ID 1103678814
328.
BEAUTIFUL creatures [Videoposnetek] = Čudovita bitja / written for the screen and
directed by Richard LaGravenese ; based on the novel "Beautiful creatures" by Kami Garcia
and Margaret Stohl ; director of photography Philippe Rousselot ; music by Thenewno2. Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok
(Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1559547/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov. in hrv. - Produkcija: Belle Pictures itd. - Q414. - Igrajo:
Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons, Viola Davis, Emmy Rossum, Thomas Mann,
Emma Thompson itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c)
fantazijska drama d) romantična drama
791.221.8(0.053.6)(73)(086.82)
ok DVDm 791 ČUDOVITA
COBISS.SI-ID 1103190110
329.
The BIG wedding [Videoposnetek] = Velika poroka / directed, screenplay by Justin
Zackman ; director of photography Jonathan Brown ; music by Nathan Barr. - Škofljica : Blitz
Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital
5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1931435/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Two Ton Films itd. - Q474.
- Igrajo: Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Topher Grace,
Ben Barnes, Susan Sarandon, Robin Williams itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija
791.221.2(73)(086.82)
k DVDo 791 VELIKA
COBISS.SI-ID 1103759966
330.
BILLY Elliot [Videoposnetek] / directed by Stephen Daldry ; written by Lee Hall ;
director of photography Brian Tufano ; composer Stephen Warbeck. - [Roma] : Universal
Studios, 2003. - 1 video DVD (106 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19
x 14 x 1 cm
Sinhronizirano v it., angl., franc. in špan., podnapisi v angl., franc. in arab. - DVD 8203728
40. - Igrajo: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Draven Jamie itd.
a) Angleški film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) angleški igrani filmi e)
komedije f) DVD
791.221.2(420)(086.82)
ok DVDm 791=131.1 BILLY
COBISS.SI-ID 12134449
331.
BUGS Bunny [Videoposnetek] : 12 classic cartoons = Zajček Dolgoušček : 12 klasičnih
risank. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital)
; 12 cm. - (Looney tunes) (Kids collection = Otroška zbirka)
Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y32525. - DVDWB0750. - Vsebina na embalaži: Je to
opera, Doc?. Divji zajec. Stari sivi zajec. Dolgoušček igra bejzbol. Srhljivi zajec. Strašni
zajec. Seviljski zajec. zajčji požar. Dolgoušček zabavljač. Viteški zajec. Elmerjeva skrita
kamera. zajčji upor
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD
791.228(73)(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 ZAJČEK ok DVDm 78/792 ZAJČEK
COBISS.SI-ID 267284992
332.
CHARLIE and the chocolate factory [Videoposnetek] = Čarli in tovarna čokolade /
based on the book by Roald Dahl ; music by Danny Elfman ; screenplay by John August ;
directed by Tim Burton. - Ljubljana : Con film, 2007, p 2005. - 2 video DVD-ja (regija 2)(ca
110 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnaslovi v slov., hrv., [etc.]. - Z26 59337, DVDWB0061. - Vloge: Johny Depp, Freddie
Highmore, David Kelly
a) igrani filmi b) mladinski igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) video DVD e) DVD
791.43(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 CHARLIE
COBISS.SI-ID 12473654
333.
CIAK : [mensile di attualita, informazione cinematografica e televisiva] . - Milano : A.
Mondadori, 1985. - 28 cm
Mesečnik. - Podnasl. iz kolofona
ISSN 1121-1784 = Ciak (Milano)
791.43
Piran so CIAK
Vol. 29 2013 No. 1-12
COBISS.SI-ID 2294321
334.
CLOUDY with a chance of meatballs [Videoposnetek] = Oblačno z mesnimi
kroglicami / written for the screen and directed by Phil Lord & Christopher Miller ; based
upon the book Cloudy with a chance of meatballs written by Judi Barrett & illustrated by Ron
Barrett ; music by Mark Mothersbaugh. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2010, p
2009. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
Možnost sinhronizacije v hrv., portug. in slov. - Možnost podnaslavljanja v angl., hrv.,
portug., slov. in srb. - Produkcija: Columbia Pictures itd. - SQCT9538. - LC11-47644-DVD. Glasovi v angl.: Bill Hader, Anna Faris, James Caan itd.
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) otroški filmi c) risani filmi d) DVD
791.228(73)(0.053.2)
ok DVDm 78/792 OBLAČNO
COBISS.SI-ID 1096638302
335.
COFFEE and cigarettes [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch. [Roma] : BIM, cop. 2011. - 1 video DVD (95 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v
škatli 19 x 14 x 1 cm
Posneto 2003. - Sinhronizacija v it., podnaslavljanje v it. - 01696. - Igrajo: Roberto Benigni,
Steven Wright, Cate Blanchett itd.
a) Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Italijanski filmi Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji c) Japonski filmi - Filmska komedija - Igrani
filmi - Video DVD-ji d) koprodukcija e) komedije f) DVD
791.221.2(73+520+450)(086.82)
ok DVDo 791=131.1 COFFEE
COBISS.SI-ID 4064951
336.
CRAZY, stupid, love. [Videoposnetek] = Ta nora ljubezen / directed by Glenn Ficarra
and John Requa ; written by Dan Fogelman ; director of photography Andrew Dunn ; music
by Christophe Beck, Nick Urata. - Ljubljana : Con film, 2012, p 2011. - 1 video DVD (113
min, 15 sek) : barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Dvoslojni zapis. - Produkcija: Carousel Productions. - Z29
Y28815. - DVDWB0674. - Igrajo: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone,
Jonah Bobo, John Carroll Lynch, Analeigh Tipton, Josh Groban, Marisa Tomei, Kevin Bacon
itd. - Za mladino in odrasle
ISBN 3856002141428
a) Amriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c)
romantična drama d) DVD
791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
k DVDo 791 TA ok DVDo 791 TA
COBISS.SI-ID 15577650
337.
CRONACHE di poveri amanti [Videoposnetek] / reggia di Carlo Lizzani ; tratto dal
romanzo omonimo di Vasco Pratolini ; sceneggiatura di Sergio Amidei ... [et al.] ; musica di
Mario Zafred ; fotografia di Gianni di Venanzo. - Milano : Medusa video, [2006]. - 1 video
DVD (103 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm + zgibanka (4
str. : ilustr. ; 18 cm). - (I classici del cinema italiano)
Posneto 1954. - Podnapisi v it. za slušno prizadete. - N02SF02863. - Igrajo: Marcello
Mastroianni, Antonella Lualdi itd.
a) Italijanski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) drame e) DVD
791.221.4(450)(086.82)
k DVDo 791=131.1 CRONACHE
COBISS.SI-ID 4058295
338.
DEADFALL [Videoposnetek] = Smrtonosna past / directed by Stefan Ruzowitzky ;
written by Zach Dean ; director of photography Shane Hurlbut ; music by Marco Beltrami. Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1667310/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Mutual Film Company itd. - Igrajo: Eric
Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam, Kate Mara, Treat Williams, Kris Kristofferson, Sissy
Spacek itd.
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) drama e) triler f) thriller g) koprodukcija
791.221.5(73+44)(086.82)
k DVDo 791 SMRTONOSNA
COBISS.SI-ID 1103186782
339.
DEATH proof [Videoposnetek] = Smrtno varen / director of photography Quentin
Tarantino ; written and directed by Quentin Tarantino. - Ljubljana : Cinemania group, 2007. 1 video DVD (ca 113 min) : č-b, barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnaslovljeno v slov., ... - Vloge: Kurt Russell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, Sidney
Poitier. - Ogled filma primeren za starejše od 17 let
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD
791.221.5(086.82)
ok DVDo 791 SMRTNO
COBISS.SI-ID 14707772
340.
DELMEGE, Sarah
One Direction : the official annual 2014 / [text Sarah Delmege]. - [London] : Harper
Collins, 2013 (printed in Italy). - [61] str. : ilustr. ; 29 cm
Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-0-00-752100-5
a) One direction (glasbena skupina) - Knjige za mladino b) Glasbene skupine - Velika
Britanija - Knjige za mladino c) popularna glasba d) glasbeniki e) biografije
784.66(410)One Direction(02.053.2)
k m 78/792 DELMEGE, S. One
COBISS.SI-ID 832584
341.
DJANGO unchained [Videoposnetek] = [Django brez okov] / director of photography
Robert Richardson ; written and directed by Quentin Tarantino. - Škofljica : Blitz Film &
Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 165 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ;
12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1853728/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. na embalaži. Produkcija: Weinstein Company itd. - QCT 409. - Igrajo: Jamie Foxx, Christoph Waltz,
Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson itd. - Leta 2013 je bil film
nagrajen z Oskarjem za najboljšo moško stransko vlogo in za najboljši izvirni scenarij
a) Ameriški igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji b) western c) pustolovski film
791.223.1(73)(086.82)
k DVDo 791 DJANGO ok DVDo 791 DJANGO
COBISS.SI-ID 1102590558
342.
DOLPHIN tale [Videoposnetek] : inspired by a true story = Delfinova zgodba : po
resnični zgodbi / music by Mark Isham ; director of photography Karl Walter Lindenlaub ;
written by Karen Janszen and Naomi Dromi ; directed by Charles Martin Smith. - Ljubljana :
Con film, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1564349/ - predstavitev filma. - Dialogi
v angl., možnost podnapisov v slov., hrv., angl., srb. itd. - Slov. nasl. na embalaži: Zgodba o
delfinu. - Produkcija: Alcon Entertainment itd. - Z29 Y31579. - DVDWB0684. - Igrajo: Harry
Connick, jr., Ashley Judd, Kris Kristofferson, Morgan Freeman itd.
ISBN 3856002141848
a) Ameriški filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Mladinski filmi - Igrani
filmi - Video DVD-ji c) ameriški igrani filmi d) DVD
791.221.4(086.82)
k DVDm 78/792 ZGODBA ok DVDm 78/792 ZGODBA
COBISS.SI-ID 1099012958
343.
DUE amici [Videoposnetek] / un film di Spiro Scimone e Francesco Sframeli ; tratto
dall'opera teatrale Nunzio di Spiro Scimone ; sceneggiatura di Spiro Scimone ; musica
originale composta orchestrata e diretta da Andrea Morricone ; fotografia di Blasco Giurato ;
montaggio di Massimo Quaglia. - Milano : Medusa, [2003]. - 1 video DVD (82 min) : barve,
zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm + zgibanka (4 str. : ilustr. ; 18 cm)
Posneto 2002. - Podnapisi v it. za slušno prizadete. - D093208. - Igrajo: Francesco Sframeli,
Spiro Scimone itd.
a) Italijanski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) drame e) DVD
791.221.4(450)(086.82)
k DVDo 791=131.1 DUE ok DVDo 791=131.1 DUE
COBISS.SI-ID 4058551
344.
EGON & Dönci [Videoposnetek] = [Egon in njegov maček] / [director Ádám Magyar ;
written by Elemér Magyar ; original music by G?abor Balász, Zsolt Macsinka, Péter Sohajda].
- Kranj : Media film, 2008, p 2007. - 1 video DVD (85 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12
cm
Podatki o odgovornosti z imdb baze. - Vzpor. nasl. z ov. - Zlati metulj 2008 za tehnične
dosežke v Isfahanu
a) madžarski risani filmi b) video DVD c) risani filmi d) DVD
791.228(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 EGON ok DVDm 78/792 EGON
COBISS.SI-ID 15392569
345.
ENTRELOBOS [Videoposnetek] : basado en una histoia real = Med volkovi : posneto
po resnični zgodbi / escrita y dirigida por Gerardo Olivares ; dirección de fotografía Oscar
Durán ; compositor Klaus Badelt, música de Andrew Raiher. - [Črni Vrh nad Idrijo] :
Demiurg, 2012. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1417582/ - predstavitev filma. - Posneto
2010. - Dialogi v špan. in nem., možnost podnapisov v slov., bos. in srb. - Produkcija: Wanda
Visión itd. - Igrajo: Juan José Ballesta, Sancho Gracia, Carlos Bardem itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija
791.221.4(460+430)(086.82)
ok DVDo 791 MED
COBISS.SI-ID 1101932382
346.
The EXPENDABLES 2 [Videoposnetek] = Plačanci 2 / directed by Simon West ;
screenplay by Richard Wenk and Sylvester Stallone ; story by Ken Kaufman & David Agosto
and Richard Wenk ; based on characters created by David Callaham ; director of photography
Shelly Johnson ; music by Brian Tyler. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2012. - 1
video DVD-9 (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1764651/?ref_=fn_tt_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Millennium Films in
Nu Image. - Q301. - Igrajo: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) akcije e) video DVD
791.221.7(086.82)
k DVDo 791 PLAČANCI
COBISS.SI-ID 11487649
347.
FACES in the croud [Videoposnetek] = Obraz morilca / written and directed by Julien
Magnat ; director of photography Rene Ohashi ; original score by John McCarthy. - Vojnik :
Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1536410/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2011. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Minds Eyes Entertainment itd. Igrajo: Milla Jovovich, Julian McMahon, Sarah Wayne Callies itd.
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi Kriminalni film - Video DVD-ji c) Kanadski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d)
Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji e) kriminalka f) drama g) triler h)
thriller i) koprodukcija
791.221.5(73+44+71+410)(086.82)
k DVDo 791 OBRAZ
COBISS.SI-ID 1103572574
348.
Die FÄLSCHER [Videoposnetek] = Ponarejevalci / Musik Marius Ruhland ;
Bildgestaltung Benedict Neuenfels ; Buch, Regie Stefan Ruzowitzky ; frei nach dem
Erlebnisbericht Des Teufels Werkstatt von Adolf Burger. - Vojnik : Fivia, 2008. - 1 video
DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0813547/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2007. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Magnolia Filmproduktion itd. - Igrajo: Karl
Markovics, August Diehl, Devid Striesow itd. - Oskar leta 2008 za najboljši tujejezični film
a) Avstrijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi Kriminalni film - Video DVD-ji c) Avstrijski filmi - Kriminalni film - Igrani filmi - Video
DVD-ji d) Nemški filmi - Kriminalni film - Igrani filmi - Video DVD-ji e) kriminalka f)
drama g) vojni film h) koprodukcija i) DVD
791.221.5(436.1+430)(086.82)
ok DVDo 791 PONAREJEVALCI
COBISS.SI-ID 14893884
349.
La FILLE du rer [Videoposnetek] = Dekle z vlaka / scénario, adaptation et dialogues
André Téchiné, Odile Barski et Jean-Marie Besset ; d'apres la piece Rer de Jean-Marie Besset
; musique de Philippe Sarde ; image Julien Hirsch ; un film de André Téchiné. - Vojnik :
Fivia, [2010], p 2009. - 1 video DVD (ca 105 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
Podnaslovljeno v slov. - Produkcija: Union Générale Cinématographique itd. - Po resnični
zgodbi. - Igrajo: Émilie Dequenne, Catherine Deneuve, Michel Blanc itd.
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(086.82)
82(086.82)
k DVDo 791 DEKLE ok DVDo 791 DEKLE
COBISS.SI-ID 1097688670
350.
FINDING Neverland [Videoposnetek] = V iskanju dežele Nije / starring Johnny Depp,
Kate Winslet, Julie Christie ... [et al.] ; music by Jan A. P. Kaczmarek ; director of
photography Roberto Schaefer ; besed upon the play The Man who was Peter Pan by Allan
Knee ; directed by Marc Forster. - Vojnik : Fivia, 2005, p 2004. - 1 videokaseta (PAL,
VHS)(ca 96 min) : barve, zvok
Podnapisi v slov. - 5 nominacij za nagrado Zlati globus, 7 nominacij za nagrado Oscar. Miramax
a) igrani filmi b) drame c) ameriški igrani filmi d) video DVD
791.43-311.2(086.8)
k DVDm 791 FINDING Neverland ok DVDm 78/792 V ISKANJU
COBISS.SI-ID 14194492
351.
FIVE childern and It [Videoposnetek] = Pet otrok in Željozaver / starring Tara
Fitzgerald, Freddie Higmore ... [et al.] ; original music by Jane Antonia Cornish ; director of
photography Mike Brewster ; edited by Michael Ellis ; written by David Solomons ; directed
by John Stephenson. - Ljubljana : Karantanija cinemas, 2005, p2004. - 1 video DVD (regija
2)(ca 86 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnapisi v slov. ... [et al.]. - Capitol. - DI-160
a) igrani filmi b) pustolovski filmi c) video DVD
791.43-311.3(086.82)
k m 791 5 [PET] ok DVDm 78/792 5 [PET]
COBISS.SI-ID 14150972
352.
FORREST Gump [Videoposnetek] / directed by Robert Zemeckis ; based on the novel
by Winston Groom ; director of photography Don Burgess ; screenplay by Eric Roth ; music
by Alan Silvestri. - [Italia] : Universal pictures, 2011. - 2 video DVD-ja (136 min + 108 min)
: barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Widescreen collection)
Posneto 1994. - Sinhronizacija v it., podnapisi v it., angl., dan. itd. - PDS20125. - Igrajo: Tom
Hanks, Robin Wright, Gary Sinise itd. - Film je prejel 6 Oskarjev, tudi za najboljši film
a) Ameriški film - Video DVD-ji b) ameriški filmi c) igrani filmi d) ameriški igrani filmi e)
drame f) DVD
791.221.4(73)(086.82)
ok DVDo 791=131.1 FORREST
COBISS.SI-ID 4062135
353.
FORTY-two
42 [Videoposnetek] : [the true story of a sports legend : resnična zgodba o športni
legendi] / written and directed by Brian Helgeland ; director of photography Don Burgess ;
music by Mark Isham. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve in čb, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0453562/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - Dodatek k nasl. na DVD-ju: The Jackie Robinson
story. - Produkcija: Legendary Pictures itd. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., srb.,
angl. itd. - Z29 Y32619. - DVDWB0759. - Igrajo: Chadwick Boseman, Harrison Ford, Nicole
Beharie, Christopher Meloni itd.
a) Robinson, Jackie (1919-1972) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi Biografski film - Video DVD-ji c) drama d) športna drama e) bejzbol f) baseball
791.221.4(73)(086.82)
791.227(73)(086.82)
k DVDo 791 42 ok DVDo 791 42
COBISS.SI-ID 1103303006
354.
FRANKENWEENIE [Videoposnetek] = Frankenštajnček / music by Danny Elfman ;
director of photography Peter Sorg ; based on a screenplay by Lenny Ripps ; based on an
original idea by [and] directed by Tim Burton ; screenplay by John August. - Ljubljana : Con
film, 2013. - 1 video DVD (ca 87 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1142977/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Walt Disney Pictures itd. DVDW0281. - Glasovi: Catherine O'Hara, Martin Short, Martin Landau itd. - V letu 2013 je
bil film nominiran za oskarja za najboljši animirani celovečerni film
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za
otroke
791.228(0.053.5)(086.82)
k DVDm 78/792 FRANKENWEENIE
COBISS.SI-ID 1102581854
355.
GAMBIT [Videoposnetek] = Nateg in pol / music composed and conducted by Rolfe
Kent ; director of photography Florian Ballhaus ; screenplay by Joel Coen & Ethan Coen ;
directed by Michael Hoffman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video
DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0404978/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Crime Scene Pictures itd. -
Q418. - Igrajo: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija
791.221.2(73)(086.82)
k DVDo 791 NATEG
COBISS.SI-ID 1102471518
356.
GANGSTER squad [Videoposnetek] : inspired by a true story = Gangsterska enota /
directed by Ruben Fleischer ; written by Will Beall ; director of photography Dion Beebe ;
music by Steve Jablonsky ; based on the book Gangster squad by Paul Lieberman. - Ljubljana
: Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1321870/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Village Roadshow
Pictures itd. - Z29 Y32519, DVDWB0749. - Igrajo: Josh Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte,
Emma Stone, Sean Penn itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama
791.221.7(73)(086.82)
k DVDo 791 GANGSTERSKA
COBISS.SI-ID 1102579550
357.
GARFIELD 2 [Videoposnetek] / based on the comic story "Garfield" created by Jim
Davis ; written by Joel Cohen & Alec Sokolow ; directed by Tim Hill ; music by Christophe
Beck ; director of photography Peter Lyons Collister ; produced by John Davis ; prevod
Martina Ivanetič [in] prevod [sinhronizacije] Katarina Jerin ; režija sinhronizacije Jernej
Kuntner, Jurij Zrnec. - [Ljubljana] : Con film, 2006. - 1 video DVD (82 min, 2 sek) : barve,
zvok (Dolby Digital Surround 5.1) ; 12 cm
Podnaslovljeno v: angl., češ., hrv., romun., slovaš. in slovenskem jeziku. Jeziki: angl., češ.,
hrv., slovaš. in slovenski. - Podatki o odgovornsoti so povzeti iz filmskega zapisa. DVF32135 ;. - L1 32135SE. - Igrajo: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly,
Ian Abercrombie, Lucy Davis, Roger Rees, jane Carr, Oliver Muirhead, Bill Murray ... [et
al.]. Slovenski glasovi: Jurij Zrnec, Jernej Kuntner, Sabina Kogovšek, Iztok Valič, Uroš
Maček, Tone Kuntner, Lojze Svete, Violeta Tomič ... [et al.]. - Za otroke od 8. do 12. leta,
mladino in odrasle
a) Igrani filmi - Mladinski filmi - video DVD b) DVD c) video DVD d) ameriški igrani filmi
791.43-93-34(086.82)
ok DVDm 78/792 GARFIELD
COBISS.SI-ID 12292914
358.
GJURIN, Gal
Duša in Telo [Zvočni posnetek] / [producent, avtor besedil, glasbe in glasbenih
aranžmajev] Gal Gjurin. - [Ljubljana] : Had, p, cop. 2012 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2
CD-ja (44 min, 43 sek ; 43 min, 22 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (XV str.)
Sorodni elektronski vir: http://www.youtube.com/watch?v=Sx4hQPa88ws - predstavitev
albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Podatki o odgovornosti z ov. - Na prvi
plošči sodelujejo: Severa Gjurin, Miha Debevc, Tomaž Rožanc in Matija Krečič; na drugi
plošči sodelujeta Jan Plestenjak in Nino Pušlar
Vsebina:
CD 1: Duša ; In ko se vračal boš nazaj ; Ikar ; Sneg ; A me slišiš še? ; V tišini ; Spet doma ;
Nisem kriv II ; Mrak ; Ko se tam gori olistajo breze ; Ples v slovo
CD 2: Sedemnajst ; Knjiga obrazov ; Ne razumem, zakaj ; Glasba za film, ki ga ni ; To je to ;
Nisem kriv I ; Fani ; Ko obrneš novo stran ; Do neba ; Gruvito, ergo sum
GAL CD 003 Založniška hiša Had
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče
784.011.26(497.4)(086.76)
k cdo 78 GJURIN, G. Duša k cdo 78 GJURIN, G. Telo
COBISS.SI-ID 1101506654
359.
GJURIN, Severa
Časovne skice [Zvočni posnetek] / Severa Gjurin in Borut Činč ; [obilkovanje in
ilustracija Klara Zalokar ; ilustracija Severa Gjurin]. - [Ljubljana] : Had : Gal, p, cop. 2012. 1 CD (67 min, 26 sek) : stereo ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.youtube.com/watch?v=Sx4hQPa88ws - predstavitev
albuma. - ´Posneto v živo v Studiu Činč med decembrom 2009 in junijem 2010´. - Podatki o
odgovornosti z ov. - Ostali nasl. na ov.: Time sketches ; Les croquis du temps. - Izvajalci:
Severa Gjurin, vokal, kitara ; Borut Činč, hemond
Vsebina:
Popopoldanska
Vu, vu, vu, vu
BN1
BN3
BN9
Kam siej
m
GAL CD 004 Had, Gal
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče b) pop
784.011.26(497.4)(086.76)
k cdo 78 GJURIN, S. Časovne
COBISS.SI-ID 1102138718
360.
GLASNA : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije. - Letn. 41, pilotska št. (2010)- . Ljubljana : Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010- (Kersnikova 4). - 30 cm
Dvomesečnik. - Ov. nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Muska (Ljubljana)
= ISSN 1408-2403
ISSN 1855-8917 = Glasna
78
Lucija so GLASNA
Vol. 44 2013 No. 1-5#
COBISS.SI-ID 1096259166
361.
GLIGO, Nikša, 1946Pojmovnik glasbe 20. stoletja / Nikša Gligo ; urednik slovenske izdaje Leon Stefanija ;
[prevajalci Tjaša Poklar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 395 str. : ilustr., note ; 25 cm
Prevod dela: Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća. - Tisk na zahtevo. - O avtorju na
zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 375-386. - Kazalo
ISBN 978-961-237-564-5
a) Glasba - Terminologija - 20.st. - Slovarji - Slovenščina b) terminološki slovarji
78'373.46(038)=163.6
k ro 78 GLIGO, N. Pojmovnik
COBISS.SI-ID 265620480
362.
GODCI god'jo prav na glas [Zvočni posnetek] : [zvočni zapisi posameznih glasbil in
godčevskih zasedb z razstave = registrazioni sonore dei singoli strumenti musicali e dei
gruppi di suonatori rappresentati alla mostra] / [izbor skladb in produkcija Marino Kranjac,
Dario Marušič]. - [Koper] : Libris, p 2005 (Ljubljana : Racman AVS). - 1 CD (51 min, 21
sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)
Izvajalci = esecutori: Marino Kranjac, glavnik s papirjem, nunalce, dvostrunska tamburica,
kitara, prva violina, violina, Dario Marušič, pralna deska, dvojnice, mandolina, druga violina,
klarinet, Šteljo Reja, pas, kantabas, dvostrunski mali bas, . Gregor Volk, orglice, bobni,
Romeo Volk, lončeni bas, kontrabas, Nina Volk, zvonci, diatonična harmonika, Angel
Baruca, zvojenje, Vojko Koterle, glas, Marjan Bažec, glas, Tamburaški ansambel KD "France
Prešeren", Boljunec pri Trstu, Palmiro Krmac, diatonična harmonika, Emil Zonta, dvostrunski
mali bas, Pridvorski kvartet, Banda Zluk, Mala godba na pihala KUD Karol Pahor iz Pirana,
Josip Kranjac, oboa iz lubja. - Vsebina: Valcer ; Polka ; Koštabonjski zgun = La campana di
Costabona ; Valcer ; Šaltin (Le galine tutte mate) ; Na planincah ; Che xe un piasser ; Marija z
Ogerskega gre ; Polka spašel ; Venček tržaških ljudskih ; Vrbiška polka ; Filomena ; Balon ;
Marčajmo za pusta ; Lendler ; Šaltin ; Venček ljudskih plesov iz slovenske Istre
LIB CD 002 Libris
a) Ljudska glasba - Slovenija - Istra b) Ljudske pesmi - Slovenija - Istra c) Polke d) Valčki e)
Ljudska glasbila f) CD
784.4(497.4)
398.8(497.4)
681.81(497.4)(064)
k d 78 RAZSTAVA God'ci
COBISS.SI-ID 222206208
363.
GOMORRA [Videoposnetek] / un film di Matteo Garrone ; tratto dal romanzo Gomorra
di Roberto Saviano ; soggetto Roberto Saviano ; direttore della fotografia Marco Onorato. Ljubljana : Cinemania group, 2009, posneto 2008. - 1 video DVD (regija 2)(ca 137 min) :
barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Vloge: Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale ...
[et al.]
ISBN 3830011567332
a) Italijanska književnost - Ekranizacije b) igrani filmi c) italijanski igrani filmi d) drame e)
kriminalni filmi f) video DVD-ji
791.221.5(086.82)
ok DVDo 791 GOMORA ok DVDo 791=131.1 GOMORA
COBISS.SI-ID 12016698
364.
La GRANDE illusion [Videoposnetek] = Velika iluzija / réalisation de Jean Renoir ;
scénario et dialogues Charles Spaak et Jean Renoir ; musique de Joseph Kosma ; chef
opérateur Christian Matras. - Vojnik : Fivia, 2012. - 1 video DVD (ca 108 min) : č-b, zvok
(Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0028950/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 1937. - Dialogi v franc., nem. in angl., podnapisi v slov, hrv. in srb. Produkcija: RAC. - Igrajo: Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay itd.
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) vojni film
791.221.4(44)(086.82)
ok DVDo 791 VELIKA
COBISS.SI-ID 1101816158
365.
GREAT expectations [Videoposnetek] = Veliko pričakovanje / directed by Mike
Newell ; screenplay by David Nicholls ; based on the novel by Charles Dickens ; director of
photography John Mathieson ; music by Richard Hartley. Jane Eyre / directed by Cary Joji
Fukunaga ; screenplay by Moira Buffini ; based on the novel by Charlotte Brontë ; director of
photography Adriano Goldman ; music by Dario Marianelli. - Ljubljana : Cinemania group,
2013. - 1 video DVD (ca 243 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Za filmske
navdušence)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1836808/?ref_=sr_1 - predstavitev filma
Great expectations
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1229822/?ref_=sr_4 - predstavitev filma
Jane Eyre. - Film Great expectations je bil posnet leta 2012, film Jane Eyre leta 2011. Podnapisi v slov. - Produkcija filma Great expectations: BBC Films itd.; produkcija filma
Jane Eyre: Ruby Films itd. - V filmu Great expectations igrajo: Jeremy Irvine, Robbie
Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes itd.; v filmu Jane Eyre igrajo: Mia
Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi Dench itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija
791.221.4(410+73)(086.82)
k DVDo 791 VELIKO JANE ok DVDo 791 VELIKO JANE
COBISS.SI-ID 1103432030
366.
The GREAT Gatsby [Videoposnetek] = Veliki Gatsby / directed by Baz Luhrmann ;
screenplay by Baz Luhrmann & Craig Pearce ; based on the novel by F. Scott Fitzgerald ;
director of photography Simon Duggan ; original score by Craig Armstrong. - Ljubljana : Con
film, 2013. - 1 video DVD (ca 136 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1343092/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Warner Bros. Picture itd.
- Z29 Y32637. - DVDWB0761. - Igrajo: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey
Mulligan, Joel Edgerton itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija
791.221.4(94+73)(086.82)
k DVDo 791 VELIKI ok DVDo 791 VELIKI
COBISS.SI-ID 5666784
367.
GROZNI Gašper. DVD 1, Grozni Gašper gre na izlet [Videoposnetek] / [scenarij]
Malcolm Williamson ... [et al.] ; [glasba] Lester Barnes, Mike Wilkie [in] Matthew Corbett ;
[režija] Dave Unwin ; [avtorica knjige] Francesca Simon. - Ljubljana : Menart Records, 2012,
p 2008. - 1 video DVD (ca 55 min) : barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl.: Horrid Henry. - Produkcija: Abbey Home Media itd.
Vsebina:
Grozni Gašper gre na izlet
Muhasta Maja se priseli
Gašperjev konjiček
Grozni Gašper in šolski sejem
Grozni Gašper in pustni torek
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani
filmi za otroke
791.228(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 GROZNI
COBISS.SI-ID 1099384414
368.
GROZNI Gašper. 4, Grozni Gašper na hitro obogati [Videoposnetek] / [scenarij]
Malcolm Williamson ... [et al.] ; [glasba] Lester Barnes, Mike Wilkie [in] Matthew Corbett ;
[režija] Dave Unwin ; [avtorica knjige] Francesca Simon. - Ljubljana : Menart Records, 2012,
p 2008. - 1 video DVD (ca 55 min) : barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl.: Horrid Henry. - Produkcija: Abbey Home Media itd.
Vsebina:
Grozni Gašper in časovni stroj
Grozni Gašper in povabljeni gostje
Grozni Gašper in šolski izlet
Grozni Gašper na hitro obogati
Grozni Gašper se maščuje
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani
filmi za otroke
791.228(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 GROZNI
COBISS.SI-ID 1831883
369.
HERE comes the boom [Videoposnetek] = [Odštekani profesor] / music by Rupert
Gregson-Williams ; director of photography Phil Méheux ; written by Allan Loeb & Kevin
James ; directed by Frank Coraci. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1
video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1648179/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. na embalaži. Produkcija: Hey Eddie itd. - QCT 415. - Igrajo: Kevin James, Salma Hayek, Henry Winkler,
Greg Germann itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) akcijska komedija
791.221.2(73)(086.82)
k DVDo 791 ODŠTEKANI
COBISS.SI-ID 1102891870
370.
HITCHCOCK [Videoposnetek] / directed by Sacha Gervasi ; screenplay by John J.
McLaughlin ; based on the book Alfred Hitchcock and the making of Psycho by Stephen
Rebello ; director of photography Jeff Cronenweth ; music by Danny Elfman. - Ljubljana :
Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0975645/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Posneto 2012. - Produkcija: Fox Searchlight Pictures
itd. - DVF55443. - Igrajo: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson itd. - Film je
bil leta 2013 nominiran za oskarja
a) Hitchcock, Alfred (1899-1980) - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Biografski
film - Igrani filmi - Video DVD-ji c) drama d) DVD
791.227(73)(086.82)
ok DVDo 791 HITCHCOCK
COBISS.SI-ID 267334912
371.
The HOBBIT. An unexpected journey [Videoposnetek] = Hobit. Nepričakovano
potovanje / directed by Peter Jackson ; screenplay by Fran Walsh ... [et al.] ; based on the
novel by J. R. R. Tolkien ; director of photography Andrew Lesnie ; music composed,
orchestrated and conducted by Howard Shore. - Posebna dvojna izd. - Ljubljana : Con film,
2013. - 1 video DVD (ca 163 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm + bonus DVD
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0903624/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v angl., hrv., srb., slov. itd. - Na bonus DVD-ju posebni dodatki
(brez slov. podnapisov). - Produkcija: Wingnut Films itd. - Z29 Y32515. - DVDWB0748. Igrajo: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt, Ken Stott itd.
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Novozelandski igrani filmi Fantastični film - Video DVD-ji c) znanstvenofantastični film d) fantastika e) fantazijski f)
koprodukcija
791.221.8(73+931)(086.82)
k DVDm 78/792 HOBIT ok DVDm 78/792 HOBIT
COBISS.SI-ID 1102296926
372.
HORVAT, Anika
Od Pike do Acota [Zvočni posnetek] : za otroke / Anika Horvat ; [besedila [in] glasba
Igor Pirkovič ; priredbe Borut Antončič, Jernej Šuštaršič, Marino Legovič ; producent Marino
Legovič]. - Ljubljana : Gong Records, p, cop. 2013. - 1 CD (38 min, 25 sek) : [stereo] ; 12 cm
+ 1 knjižica ([12] str.)
V spremni knjižici so besedila pesmic. - Podatki o odgovornosti z ov. - Inštrumente posnela:
Borut Antončič in Jernej Šuštaršič. - Pojejo še: Združeni mladinski pevski zbor OŠ Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ Podbočje. - Vsebina: Zima ; Rada bi bila Pika Nogavička
; Dobri mož ; Aco iz 3.A ; Šolski zvonec ; Da bo okolje izgledalo bolje ; Ne zdi se mi prav ;
Kdo je faca? ; Kokice in kokakola ; Moja mami je poredna ; Lena ; Neumnosti ; Nina nana ;
Naši mali sončki. - Za otroke od 4. do 8 leta
GONG CD 147 Gong Records
a) Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče b) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče c)
pesmi za otroke
784.67(497.4)(086.76)
784.011.26(497.4)(086.76)
k cdm 78/792 HORVAT, A. Anika ok cdm 78/792 HORVAT, A. Anika
COBISS.SI-ID 16683570
373.
The HOST [Videoposnetek] = Duša / written for the screen and directed by Andrew
Niccol ; based on the novel by Stephenie Meyer ; director of photography Roberto Schaefer ;
music by Antonio Pinto. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD
(ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1517260/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Chockstone Pictures itd. - Q444.
- Igrajo: Saoirse Ronan, Jake Abel, Max Irons itd.
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) drama
791.221.8(73)(086.82)
k DVDm 791 DUŠA
COBISS.SI-ID 1103441502
374.
HOUSE at the end of the street [Videoposnetek] = Hiša na koncu ulice / directed by
Mark Tonderai ; written by David Loucka ; story by Jonathan Mostow ; director of
photography Miroslaw Baszak ; original music by Theo Green. - Ljubljana : Cinemania
group, 2013. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1582507/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Relativity Media itd. - Igrajo: Jennifer
Lawrence, Max Thieriot, Elisabeth Shue itd.
a) Ameriški filmi - Grozljivka - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Kanadski filmi - Grozljivka Igrani filmi - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) DVD f) koprodukcija
791.221.9(73+71)(086.82)
k DVDo 791 HIŠA
COBISS.SI-ID 266908672
375.
ICE age. Part 2 = [Ledena doba. 2, Otoplitev] [Videoposnetek] / directed by Carlos
Saldanha ; screenplay by Peter Gaulke & Gerry Swallow and Jom Hecht ; music by John
Powell. - Ljubljana : Con film, 2005. - 1 video DVD (regija 2)(ca 87 min) : barve, zvok
(Dolby digital) ; 12 cm + pril.
Nasl. na škatli: Ledena doba. 2, Otoplitev. - Podnaslovljeno v slov., hrv., romun. - Možnost
sinhr. v slov. in hrv. - 20th Century Fox. - DVF29980
ISBN 3856002113630
a) risani filmi b) ameriški risani filmi c) mladinski risani filmi d) video DVD e) DVD
778.534.662(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 LEDENA ok DVDm 791 LEDENA
COBISS.SI-ID 11779130
376.
The IMPOSSIBLE [Videoposnetek] : true story = Nemogoče : resnična zgodba /
directed by J. A. Bayona ; written by Sergio G. Sánchez ; story by María Belón ; director of
photography Oscar Faura ; music composed & conducted by Fernando Velázquez. - Škofljica
: Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 109 min) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1649419/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. in hrv. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Q404. Igrajo: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland itd. - Leta 2013 nominacija za Oskarja
in za Zlati globus za najboljšo žensko glavno vlogo (Naomi Watts)
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) thriller d) triler
791.221.4(460)(086.82)
k DVDo 791 NEMOGOČE
COBISS.SI-ID 1102470750
377.
IO sono Li [Videoposnetek] = Ime mi je Li / soggetto e regia Andrea Segre ;
sceneggiatura Marco Pettenello, Andrea Segre ; fotografia Luca Bigazzi ; musiche François
Couturier ; prodotto da Francesco Bonsembiante, Francesca Feder ; prevedel Igor Divjak. [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2012, p 2011. - 1 video DVD (93 min, 24 sek) : barve, zvok
(Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Podnaslovljeno v: bosan. slov. in srb. Dialogi v ital. in kitaj. - Podatki o odgovornosti so
povzeti iz filmskega zapisa. - Vloge: Zhao Tao, Rade Shergedgia, Marco Paolini, Roebrto
Citran, Giuseppe Battiston, Spartaco Mainardi, Andrea Pennacchi itd. - Za mladino in odrasle
a) Igrani filmi - Drame - video DVD-ji b) DVD
791.221.4(086.82)
ok DVDo 791 IME
COBISS.SI-ID 16257586
378.
IRON man 2 [Videoposnetek] / music by John Debney ; director of photography
Matthew Libatique ; screenplay by Justin Theroux ; directed by Jon Favreau. - Ljubljana :
Blitz Film & Video Distribution, 2010. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby
digital 5.1) ; 12 cm
Možnost sinhronizacije v češ., madž. in polj. - Možnost podnaslavljanja v češ., angl., hrv.,
madž., polj., slov., srb. itd. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - SQPAR 9627. - EL
117969. - Igrajo: Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Mickey Rourke
itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c)
znanstvenofantastični film d) pustolovski film e) DVD
791.221.7(73)
k DVDo 791 IRON
COBISS.SI-ID 1097043294
379.
IRON man 3 [Videoposnetek] / directed by Shane Black ; screenplay by Drew Pearce &
Shane Black ; director of photography John Toll ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz
Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital
5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1300854/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv. in angl. - Produkcija: Paramount Pictures itd. DVDW0283. - Igrajo: Robert Downey jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce,
Rebecca Hall itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film
- Video DVD-ji c) pustolovski film d) znanstvenofantastični film e) koprodukcija
791.221.7(73+510)(086.82)
k DVDo 791 IRON
COBISS.SI-ID 1103474526
380.
IRON man [Videoposnetek] / director of photography Matthew Libatique ; music by
Ramin Djawadi ; screenplay by Mark Fergus ... [et al.] ; directed by Jon Favreau. - Škofljica :
Blitz Film & Video Distribution, 2008. - 1 video DVD (PAL)(ca 121 min) : č-b, barve, zvok
(Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sinhronizirano v češ., madž., polj. - Podnaslovljeno v slov., hrv., srb., češ., madž., ... - Regija
2. - Paramount Pictures. - SQPAR 5050, EL 113609. - Vloge: Robert Downey jr., Terrence
Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) fantazijski filmi e) video DVD f)
DVD
791.221.7(086.82)
k DVDo 791 IRON DVD 1 k DVDo 791 IRON DVD 2
COBISS.SI-ID 6454302
381.
ISTRADMARUSIC (Glasbena skupina)
[Tri]
[3 = 1 = n (Music for minorites and losers)] [Zvočni posnetek] / IstradMarusic ; [glasba
in besedila ljudska, razen 2b, 3, 5. 8,10b, 13, 14 Dario Marušić]. - [Ljubljana] : Celinka,
[2013?]. - 1 CD (54 min, 12 sek) : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Sozvočja Slovenije)
Podatki o odgovornosti z ov. - "Miksano in masterizirano v studiju Parametrik v Prešnici,
Slovenija". - Izvajalci: Dario Marušić, violina. istrske dude, vokal ; Goran Farkaš, piščali,
istrske dude, vokal ; Saša Farkaš, kitara, tamburice ; Gorast Radojević, bas kitara ; Ljuban
Rajić, tolkala ; Rachele Colombo, tolkala, vokal ; Boris Bako, govor. - Vsebina: Barba Zvanić
; Á la longa ; Futurclaire ; Gospodari grejo spat ; Voio cantar e star alegramente ; Oj, solata,
grandičel ; Dove xe 'l moro ; Dojde vrah ; Bila zvizda ; Mama, Piero me toca ; O, jini fanti ;
Zis-am ; Columbaro ; Oh, quanti sfortunai ; Vara che desso 'l ven ; Sto maledegno
CEL CD 059 Celinka
a) Ljudska glasba - Slovenija - Italija - Hrvaška - Istra - CD-plošče b) etno
784.4(497.472)(450.361)(497.57)(086.76)
k d 78 ISTRADMARUSIC [3 = ok cdo 78 ISTRADMARUSIC [3
COBISS.SI-ID 9128990
382.
IVANOVO detstvo [Videoposnetek] = L'infanzia di Ivan / režisser-postanovšik Andrej
Tarkovskij ; po motivam rasskaza V. Bogomolova "Ivan" ; avtori scenarija Vladimir
Bogomolov, Mihail Papava. - Campi Bisenzio : General video recording, 2006. - 1 video
DVD (95 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (General video classic)
Cir. - Posneto 1962. - Sinhronizacija v it., podnapisi v it. za slušno prizadete. - 1363SD. Igrajo: Kolja Burlaev, Valentin Zubkov, E. Zharikov. - Nagrada Zlati lev za film, Benetke,
1962
a) Ruski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) ruski igrani filmi e) drame f)
DVD
791.221.4(47)(086.82)
ok DVDo 791=131.1 INFANZIA
COBISS.SI-ID 4061879
383.
JACK the giant slayer [Videoposnetek] = Jack, morilec velikanov / directed by Bryan
Singer ; screenplay by Darren Lemke and Christopher McQuarrie and Dan Studney ; story by
Darren Lemke & David Dobkin ; director of photography Newton Thomas Sigel ; music by
John Ottman. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 109 min) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1351685/?ref_=sr_3 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v angl., hrv., srb., slov. itd. - Produkcija: Legendary Pictures itd. Z29 Y31880. - DVDWB0758. - Igrajo: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor,
Stanley Tucci itd.
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) pustolovski
film d) fantazijska pustolovščina
791.221.8(73)(086.82)
k DVDo 791 JACK
COBISS.SI-ID 1103088734
384.
JAGTEN [Videoposnetek] = Lov / en film af Thomas Vinterberg ; manuskript Thomas
Vinterberg & Tobias Lindholm ; fotograf Charlotte Bruus Christensen ; komponist Nikolaj
Egelund. - Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok
(Dolby Digital) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2106476/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Na embalaži nasl.: The hunt. - Produkcija: Zentropa
Entertainments itd. - Igrajo: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp itd. Nagrada za najboljšega glavnega igralca leta 2012 na filmskem festivalu v Cannesu in še več
nominacij in nagrad
a) Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(489)(086.82)
k DVDo 791 LOV ok DVDo 791 LOV
COBISS.SI-ID 1103411806
385.
JOHNNY Stecchino [Videoposnetek] / regia Roberto Benigni ; soggetto e sceneggiatura
Vincenzo Cerami e Roberto Benigni ; musica di Evan Lurie. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori
home video, 2003. - 1 video DVD (122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm, v
škatli 19 x 14 x 1 cm. - (I grandi film / Cecchi Gori home video)
Posneto 1991. - Podnapisi v it. za slušno prizadete. - PSV3993. - Igrajo: Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Franco Volpi itd.
a) Italijanski filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) evropski filmi c)
italijanski igrani filmi d) komedije e) DVD
791.221.2(450)(086.82)
k DVDo 791=131.1 JOHNNY
COBISS.SI-ID 4064439
386.
The JUNGLE book [Videoposnetek] = Knjiga o džungli / story Larry Clemmons ... [et
al.] ; inspired by the Rudyard Kipling "Mowgli" stories ; music George Bruns ; directed by
Wolfgang Reitherman. - Diamond ed. = Diamantna izd. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1
video DVD (ca 76 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0061852/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 1967. - Dialogi v angl., sinhronizacija v it., podnapisi v slov., hrv., it. in angl. Produkcija: Walt Disney Productions. - DVDW0284. - Glasovi v angl.: Phil Harris, Sebastian
Cabot, Bruce Reitherman itd.
a) Animirani film - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za
otroke
791.228(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 KNJIGA ok DVDm 78/792 KNJIGA
COBISS.SI-ID 1103477342
387.
The JUNGLE book [Videoposnetek]. Rikki-Tikki-Tavi to the rescue = Knjiga o džungli
/ besed on Rudyard Kipling's classic story ; written by Sean Catherine Derek ; music
composed by Allen Bohbot ; directed by Ric Machin. Reševanje Rikki-Tikki-Tavija. - Kranj :
Media film, 2008. - 1 video DVD (49 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Sinhronizirano v slov.
a) risani filmi b) video DVD
791.228(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 REŠEVANJE
COBISS.SI-ID 36303
388.
KAUWBOY [Videoposnetek] / regie Boudewijn Koole ; muziek Helge Slikker ; camera
Daniel Bouquet ; scenario Boudewijn Koole & Jolein Laarman. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1
video DVD (ca 81 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1776222/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Delphis Films itd. - Igrajo: Rick Lens, Loek
Peters, Susan Radder, Ricky Koole itd. - Najboljši prvenec, velika nagrada žirije v sekciji
Generation - Berlin 2012. Evropska filmska nagrada za odkritje leta 2012 (nagrada
FIPRESCI) in nagrada mladega občinstva - Evropska filmska akademija. Nizozemski
kandidat za tujejezičnega oskarja. Nagrada nizozemskih filmskih kritikov, nagrada zlato tele
za najboljšo glasbo - Festival nizozemskega filma 2012. Glavna nagrada žirije, nagrada ECFA
- Festival otroškega filma Kristiansand 2012. Najboljši film, najboljši igralec (R. Lens) Brazilija 2012. Velika nagrada mednarodne žirije - Festival otroškega filma Tokio 2012.
Posebna omemba - Buenos Aires 2012. Posebna omemba - Festival otroškega filma Tel Aviv
2012.
a) Nizozemski mladinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) družinski
film
791.221.4(492)(0.053.6)(086.82)
k DVDm 791 KAUWBOY ok DVDm 791 KAUWBOY
COBISS.SI-ID 5659616
389.
KEKČEVE ukane [Videoposnetek] / režiser Jože Gale ; scenarist Ivan Ribič ; po likih
in motivih Josipa Vandota adaptacija Jože Gale ; direktor fotografije Rudi Vavpotič ;
komponist in dirigent Bojan Adamič. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni
sklad : RTV Slovenija, [2006], p 1968. - 1 video DVD (PAL)(77 min) : barve, zvok (Stereo
2.0) ; 12 cm. - (Deset uspešnic iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Ten highlights from
the timeless archives of Slovenian films ; 5)
Podnaslovljeno v slov., angl. in hrv. - Vzporedni nasl. na škatli: Kekec's tricks. - Regija 2. Vloge: Polde Bibič, Jože Zupan, Milorad Radovič itd. - Namenjeno otrokom od 5. do 10. leta,
mladini in odraslim
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD
791.43(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 KEKČEVE ok DVDm 78/792 KEKČEVE
COBISS.SI-ID 14430524
390.
KEKEC [Videoposnetek] / po pripovedkah Josipa Vandota ; scenarij Jože Gale in Frane
Milčinski ; režiser Jože Gale ; skladatelj Marijan Kozina. - Ljubljana : Filmski sklad
Republike Slovenije-javni sklad, [2010], p 1951. - 1 video DVD (ca 89 min) : č-b, zvok ; 12
cm. - (Štirje filmi za mlade in najmlajše iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Four films
for children and youth from the archive of timeless Slovenian films ; [1], 11)
Podnaslovljeno v slov., angl., hrv. in srb. - Vloge: Matija Barl, Frane Milčinski, Zdenka Logar
itd.
ISBN 3830045710100
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD
791.2(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 KEKEC ok DVDm 78/792 KEKEC
COBISS.SI-ID 13572662
391.
KLIC divjine [Videoposnetek] / produced by Garry Blye ; [prirejeno po zgodbi Jacka
Londona] ; written by Mark Shekter and Briane Nasimok ; original lyrics and songs by Mark
Shekter. - Ljubljana : Video art, 2004, p1996. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 50 min) :
barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirano v slov. - Prevod dela Klic divjine. - New world. - VA-462
a) risani film b) video DVD
778.534.662(02.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 KLIC
COBISS.SI-ID 13924668
392.
KOKO i duhovi [Videoposnetek] = Koko in duhovi / redatelj Daniel Kušan ; prema
romanu Ivana Kušana ; scenaristi Daniel Kušan, Ivan Kušan ; direktor fotografije Mario
Sablić ; skladatelj Dinko Appelt. - Ljubljana : Con film, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 90
min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1897949/ - predstavitev filma. - Dialogi
v hrv., podnapisi v slov. in angl. - Produkcija: Kinorama itd. - DVC0974. - Igrajo: Antonio
Parač, Kristian Bonačić, Nina Mileta itd.
ISBN 3856002142326
a) Hrvaški mladinski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c)
pustolovski film
791.221.5(0.053.5)(497.5)(086.82)
k DVDm 78/792 KOKO ok DVDm 78/792 KOKO
COBISS.SI-ID 1099641438
393.
En KONGELIG affare [Videoposnetek] = Kraljevska afera / instrueret af Nikolaj Arcel
; skrevet af Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg ; fotograf Rasmus Videbak ; musik af Gabriel
Yared, Cyrille Aufort. Efter brylluppet = Po poroki / directed by Susanne Bier ; screenplay by
Anders Thomas Jensen ; director of photography Morten Soborg ; music by Johan Söderqvist.
- Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 255 min) : barve, zvok (Dolby
Digital) ; 12 cm. - (Za filmske navdušence)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1276419/?ref_=sr_1 - predstavitev filma
En kongelig affare
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0457655/?ref_=sr_1 - predstavitev filma
Efter brylluppet. - Film En kongelig affare je bil posnet leta 2012, film Efter brylluppet leta
2006. - Pri filmu En kongelig affare podnapisi v slov., pri filmu Efter brylluppet v slov. in
hrv. - Nasl. na embalaži: A royal affair. - Produkcija obeh filmov: Zentropa Entertainments
itd. - V filmu En kongelig affare igrajo: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe
Folsgaard itd. ; v filmu Efter brylluppet igrajo: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf
Lassgard itd. - Film En kongelig affare je bil leta 2013 nominiran za tujejezičnega Oskarja. Film Efter brylluppet je bil leta 2007 nominiran za tujejezičnega Oskarja
a) Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Švedski igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Angleški
igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) Norveški igrani filmi - Filmska drama - Video
DVD-ji f) drama g) zgodovinski film h) zgodovinska drama i) koprodukcija
791.221.4(489+485+437.1/.2)(086.82)
791.221.4(489+485+410+481)(086.82)
k DVDo 791 KRALJEVSKA PO ok DVDo 791 KRALJEVSKA PO
COBISS.SI-ID 1103683678
394.
KRESLIN, Vlado
Čarobnice [Zvočni posnetek] / Vlado Kreslin. - Ljubljana : Založba Kreslin, 2013
([Ljubljana] : Racman AVS). - 3 CD-ji (67 min, 1 sek ; 56 min, 59 sek ; 80 min, 10 sek) :
stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([11] str.)
Sorodni elektronski vir:
http://www.siol.net/scena/glasba/novice/2013/05/vlado_kreslin_izdal_svoje_carobnice.aspx predstavitev albuma. - Sodelujejo: Milan Kreslin, Severa Gjurin, Vlatko Stefanovski, Allan
Taylor, Mary Coughlan, Lidija Bajuk, ansambel Vali, Neno Belan, Rade Šerbedžija, Parni
valjak, Bambi Molesters, Šajeta, Chris Eckman, Beltinška banda in Vlada Divljan
Vsebina:
CD 1: Tisti bejli grm ; Zibaj me ; Okna na stežaj ; Ena pesem ; Tam na koncu drevoreda ;
Abel in Kajn ; Odhaja dan ; Začetku začetek ; Z Goričkega v Piran ; Letos bo huda jesen ;
Tisoč let ; Cesta ; Danes sem v molu ; O, Vrba ; Poj mi pesem ; Vsak si želi
CD 2: Kdo si ; Let the music flow ; Don't think twice it's allright ; Meet me where they play
the blues ; Kakor zvezdi na nebu ; Ljubav se ne trži ; Voljelo se dvoje mladih ; Tam daleč
stran ; S Mure na more Jadransko ; Nocoj igramo za vas ; To ni političan song ; Texarcana ;
Rulet ; Grad ; Nočni ptiči
CD 3: Kakšen dan ; Pustite nam ta svet ; Spet doma ; S prsti mi greš skoz' lase ; Čuden si bil
že kot otrok ; Še je čas ; To pri nas ni možno ; Dan neskončnih sanj ; S tabo je izi ; Daleč je
moj rojstni kraj ; Tista črna kitara ; Namesto koga roža cveti ; Gostilna Central ; Nede mi več
rasla ; Daj mi Micka pejneze nazaj ; Dok dobuje kiša ; Dekle moje ; Od višine se zvrti ; Lahko
noč sestrica
ZKCD24 Založba Kreslin
a) Popularna glasba - Slovenija - 1984-2013 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe Slovenija - CD-plošče c) pop d) rock e) pop-rock f) balade
784.011.26(497.4)˝1984/2013˝(086.76)
784.4(497.4)(086.76)
k cdo 78 KRESLIN, V. Čarobnice
COBISS.SI-ID 1102540894
395.
KUPPER, Lenčka
Pesmi o živalih [Glasbeni tisk] / Lenčka Kupper. - 1. natis. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj
: Mohorjeva družba, 2013 ([Celovec] : Mohorjeva družba). - 27 str. : note ; 22 cm
500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-3-7086-0742-9
a) Otroške pesmi b) Pesmarice - Knjige za otroke
784.67(436.5=163.6)(02.053.2)
821.163.6(436.5)-93-1
k m 78 KUPPER, L. Pesmi ok m 78 KUPPER, L. Pesmi
COBISS.SI-ID 266084096
396.
KURET, Primož, 1935Sto slovenskih opernih zvezd / Primož Kuret. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba,
2005 (Ljubljana : Mkt print). - 229 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)
Bibliografija: str. 226
ISBN 961-6512-49-8
a) Operni pevci - Slovenija - Biografski leksikoni b) slovenski pevci c) opera
782.071.2(497.4)
k o 78 KURET, P. Sto ok a 78 KURET, P. Sto
COBISS.SI-ID 222411776
397.
LAHKO noč, gospodična [Videoposnetek] ; Estrellita : pesem za domov / režiser in
scenarist Metod Pevec. - Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 193 min) :
barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Za filmske navdušence)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2014270/ - predstavitev filma Lahko
noč, gospodična
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1085400/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev
filma Estrellita. - Film Lahko noč, gospodična je bil posnet leta 2011, film Estrellita leta 2007.
- Podnapisi pri filmu Lahko noč, gospodična v slov., angl. in hrv., pri filmu Estrellita v slov.,
bos. in angl. - Produkcija obeh filmov: Vertigo / Emotionfilm itd. - Pri filmu Lahko noč,
gospodična direktor fotografije Sven Pepeonik in skladatelj Aldo Kumar; pri filmu Estrellita
direktor fotografije Axel Schneppat in skladatelja Nino De Gleria in Mario Schneider. - V
filmu Lahko noč, gospodična igrajo: Polona Juh, Jernej Šugman, Mila Fürst, Jan Cvitkovič
itd.; v filmu Estrellita igrajo: Silva Čušin, Marko Kovačevik, Nenad Bašić itd. - Film Lahko
noč, gospodična je bil leta 2011 na Filmsem festivalu v Puli nagrajen z Zlato areno za režijo,
za glavno žensko vlogo in za fotografijo. - Film Estrellita je bil leta 2007 nagrajen na
Festivalu slovenskega filma z Vesno za najboljšo glavno žensko vlogo (Silva Čušin)
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Hrvaški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Bosanski
igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) Makedonski igrani filmi - Filmska drama Video DVD-ji f) drama g) koprodukcija
791.221.4(497.4+497.5)(086.82)
791.221.4(497.4+430+497.6+497.17)(086.82)
k DVDo 791 LAHKO ESTRELLITA ok DVDo 791 LAHKO ESTRELLITA
COBISS.SI-ID 1103436894
398.
LASSIE [Videoposnetek] : the new beginning = Lassie : nov začetek / teleplay by Jack
Miller ; director of photography Charles F. Wheeler ; composer Jerrold Immel ; directed by
Don Chaffey. - Ljubljana : Videoart, 2006, p 1978. - 1 video DVD (90 min) : barve, zvok
(Dolby digital 2.0) ; 12 cm
Sinhronizirano v slov. - VA-1122. - Vloge: John Reilly, Lee Bryant itd.
a) ameriški igrani filmi b) mladinski filmi c) video DVD
791.43(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 LASSIE
COBISS.SI-ID 13986361
399.
LASSIE [Videoposnetek] : peace is our profession = Lassie : mir je naš poklic / director
of photography Robert F. Sparks ; music composed by Michel Mention ; director of
photography Robert F. Sparks ; directed by Ezra Stone. - Ljubljana : Video art, 2006, posneto
1970. - 1 video DVD (regija 2)(ca 90 min) : barve, zvok (Stereo 2.0) ; 12 cm
Sinhronizirano v slov. - VA-1149. - Vloge: Frank Aletter
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD e) DVD
791.2(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 LASSIE
COBISS.SI-ID 14538812
400.
LEZIONE ventuno [Videoposnetek] / [regia e sceneggiatura di] Alessandro Baricco. [Roma] : 01 Distribution, 2009. - 1 video DVD (93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12
cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm
Posneto 2009. - Sinhronizacija v angl. - Podnapisi v it. za slušno prizadete. - 02820. - Igrajo:
Noah Taylor, Clive Russel, Leonor Watling, John Hurt itd.
a) Italijanski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) italijanski igrani filmi e)
drame f) DVD
791.221.4(450)(086.82)
k DVDo 791=131.1 LEZIONE
COBISS.SI-ID 4061623
401.
LINCOLN [Videoposnetek] / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Tony
Kushner ; based in part on the book "Team of rivals: the political genius of Abraham
Lincoln'" by Doris Kearns Goodwin ; director of photography Janusz Kaminski ; music by
John Williams. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 144 min) : barve, zvok
(Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0443272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Posneto 2012. - Produkcija: DreamWorks
Pictures itd. - DVF55487. - Igrajo: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn itd. - Film
je leta 2012 prejel dva oskarja
a) Lincoln, Abraham (1809-1865) - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški filmi -
Biografski film - Igrani filmi - Video DVD-ji c) zgodovinska drama d) DVD
791.227(73)(086.82)
k DVDo 791 LINCOLN ok DVDo 791 LINCOLN
COBISS.SI-ID 267339520
402.
LOKOMOTIVČEK Tomaž in prijatelji [Videoposnetek] = Bertijeva dirka / Rev W.
Awdry. - Ljubljana : Video art studio, 1999. - 1 dvd (regija 2)(ca 60 min) : barve, zvok
Sinhronizirano v slovenščino. - VA 970
a) risani filmi b) video dvd
778.534.662(02.053.2)(086.8)
ok DVDm 78/792 BERTIJEVA
COBISS.SI-ID 9275813
403.
LOKOMOTIVČEK Tomaž in prijatelji [Videoposnetek] = Tobi in poplava / music
composed and arranged by Mike O'Donnell and Junior Campbell ; television stories written
by Britt Allcroft and David Mitton. - Ljubljana : Video art studio, 1999. - 1 DVD (PAL, regija
2)(ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirano v slovenščino. - VA-978
a) risani film b) dvd
778.534.662(02.053.2)(086.8)
ok DVDm 78/792 TOBI
COBISS.SI-ID 9280421
404.
MATADOR [Videoposnetek] = Matador / guión Jesus Ferrero, Pedro Almodovar ;
música Bernardo Bonezzi ; fotografía Angel Luis Fernandez ; director Pedro Almodovar. Ljubljana : Cinemania group, 2010, p 1986. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby
digital) ; 12 cm
Možnost podnaslavljanja v srb. in slov. - Produkcija: Companía Iberoamericana de TV in
Televisión Espanola (TVE). - Igrajo: Assumpta Serna, Antonio Banderas, Nacho Martinez,
Eva Cobo, Julieta Serrano itd.
a) Španski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji b) španski igrani filmi c) DVD
791.221.4(460)
ok DVDo 791 MATADOR
COBISS.SI-ID 1097170526
405.
MEA maxima culpa [Videoposnetek] : silence in the house of God = molk v božji hiši /
director of photography Lisa Rinzler ; original music by Ivor Guest & Robert Logan ; written
& directed by Alex Gibney. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 106
min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2111478/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., bos. in srb. - Produkcija: Jigsaw Productions itd.
a) Duhovniki - Spolnost - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Otroci - Spolna zloraba Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) katoliška cerkev d) pedofilija
791.229.2:343.541-053.2:27-725(086.82)
343.541-053.2:27-725:791.229.2(086.82)
ok DVDo 2 MEA
COBISS.SI-ID 1102820190
406.
MEDEA [Videoposnetek] / bearbejdelse og instruktion Lars von Trier ; [scenario Lars
von Trier ifolge] manuskript efter Euripides drama Carl Th. Dreyer, Preben Thomsen. [Roma] : Rarovideo, 2005. - 1 video DVD (76 min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm,
v škatli 19 x 14 x 1 cm + knjižica (14 str. : ilustr. ; 18 cm). - (Rarovideo visioni underground)
Posneto 1988. - Podnaslovljeno v it. in angl. - RVD40082. - Igrajo: Kirsten Olesen, Udo Kier,
Ludmilla Glinska itd.
a) Danski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) danski igrani filmi e) drame
f) DVD
791.221.4(489)(086.82)
ok DVDo 791=131.1 MEDEA
COBISS.SI-ID 4063671
407.
MERLIN and The War of The Dragons [Videoposnetek] = Merlin in vojna zmajev /
music composed by Chris Ridenhour ; screenplay by Jonathan Macy ; director of photography
Mark Atkins ; directed by Mark Atkins. - Ljubljana : Cinemania group, 2009, p 2008. - 1
video DVD (cca 89 min) : barve, zvok ; 12 cm
Podnaslovi v slo., hrv. - Asylum. - Vloge: Simon Lloyd Roberts, Joseph Stacey, Dylan Jones,
Jürgen Prochnow
ISBN 3830011567387
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) igrani filmi d) fantastični filmi e) video DVD-ji
791.221.8(086.82)
ok DVDm 78/792 MERLIN ok DVDo 791 MERLIN
COBISS.SI-ID 2282420
408.
MIRROR mirror [Videoposnetek] = Zrcalce, zrcalce / directed by Tarsem Singh
Dhandwar ; screenplay by Marc Klein and Jason Keller ; screen story by Melisa Wallack ;
director of photography Brendan Galvin ; music by Alan Menken. - Ljubljana : Karantanija
Cinemas, 2012. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1667353/ - predstavitev filma. - Posneto
2012. - Dialogi v angl., sinhronizacija v slov., podnapisi v slov. in srb. - Produkcija: Relativity
Media itd. - Film je predelava pravljice o Sneguljčici. - KC-139. - Igrajo: Julia Roberts, Lily
Collins, Armie Hammer, Nathan Lane itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Pravljični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c)
fantastični film d) komedija e) pustolovski film
791.221.8:82-34(0.053.5)(73)(086.82)
k DVDm 791 ZRCALCE
COBISS.SI-ID 1101388126
409.
MITOLOŠKI junaki pravljic [videoposnetek] : Najlepše svetovne pravljice /
producent Roddy Lee. - Ljubljana : Media film, 2007. - 1 video DVD (regija 2) (ca 175 min) :
barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirano. - Vsebuje: Egipčanski princ ; Sinbad pomorščak ; Ali Baba in 40 razbojnikov
; Herkul in zlato jabolko
a) risanke b) video DVD
778.534.662(02.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 MITOLOŠKI
COBISS.SI-ID 15499410
410.
NAŠ avto [Videoposnetek] / po ideji Vitomila Zupana napisal snemalno knjigo František
Čap ; kamera Mile De Gleria, Dušan Hočevar, Anton Robnik ; glasba Marjan Vodopivec ;
režija František Čap. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad, [2006], p
1962. - 1 video DVD (PAL)(93 min) : č-b, zvok (Stereo 2.0) ; 12 cm. - (Deset uspešnic iz
brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Ten highlights from the timeless archives of
Slovenian films ; 3)
Podnaslovljeno v slov., angl. in hrv. - Vzporedni nasl. na škatli: Our car. - Regija 2. - Vloge:
Ruša Bojc, Metka Bučar, Janez Čuk itd.
a) Slovenski igrani filmi - Video DVD-ji b) igrani filmi c) komedije d) Piran e) v filmu f) dvd
791.221.2(086.82)
k d 791 NAŠ avto k DVDo 791 NAŠ avto ok DVDo 791 NAŠ avto
COBISS.SI-ID 14430012
411.
The NEVERENDING story [Videoposnetek] = Nedokončana zgodba / music
composed by Klaus Doldinger and Giorgio Moroder ; screenplay by Wolfgang Petersen,
Herman Weigel ; director of photography Jost Vacano ; directed by Wolfgang Petersen. Vojnik : Fivia, 2010, p 1984. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ;
12 cm
Podnaslovljeno v slov. - Regija 2. - Vloge: Noah Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach itd.
ISBN 3830027641859
a) igrani filmi b) mladinski igrani filmi c) fantazijski filmi d) pustolovski filmi
791.22(0.053.6)(086.82)
k DVDm 78/792 NEDOKONČANA ok DVDm 791 NEDOKONČANA
COBISS.SI-ID 7105054
412.
NO [Videoposnetek] = Ne! / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Pedro Peirano ;
basada en la obra teatral "El plebiscito" de Antonio Skármeta ; director de fotografía Sergio
Armstrong ; música Carlos Cabezas. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2012. - 1 video DVD
(ca 118 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2059255/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fabula itd. - Igrajo: Gael
García Bernal, Alfredo Castro itd. - V letu 2013 nominiran za Oskarja za najboljši tujejezični
film, leta 2012 nagrajen na filmskem festivalu v Cannesu
a) Čilski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Mehiški
igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) zgodovinska drama g) koprodukcija
791.221.4(83+73+44+72)(086.82)
k DVDo 791 NE ok DVDo 791 NE
COBISS.SI-ID 1103464542
413.
NODDY [Videoposnetek] = Nodi. Nodi se seli / producer, director Byron Vaughns ;
writers Tracy Berna ... [et al.] ; theme songs & score composed by Steve Bernstein & Julie
Bernstein. - Ljubljana : Videoart, cop. 2004. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm
Regija 2. - Sinhronizirano v slov. - Art vidis. - VA 930. - Vsebuje še: Rožni tat ; Nodi in skriti
zaklad ; Gospod Pisk in tiček v kletki ; Mojster Jaka in pokvarjena ura
ISBN 3830008669308
a) risani filmi b) animirani filmi c) otroški risani filmi d) video DVD e) DVD
791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14076988
414.
NODI [Videoposnetek] = Noddy. Nodi in nagajivi zaboj. - Ljubljana : Videoart, cop.
2004. - 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirano v slov. - Art vidis. - VA 932. - Vsebuje še: Sivi dan v mestu igrač ; Nodijeve
težave z avtom ; Bučkov dan ; Nenadzorovani nadzorni stolp
a) risani filmi b) risanke c) video DVD
791.43-32(02.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 NODI
COBISS.SI-ID 14088252
415.
NODI [Videoposnetek] = Noddy. Nodi nakupuje / producer, director Byron Vaughns ;
writers Tracy Berna ... [et al.] ; theme songs & score composed by Steve Bernstein & Julie
Bernstein. - Ljubljana : Videoart, cop. 2004. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm
Regija 2. - Sinhronizirano v slov. - Art vidis. - VA 926. - Vsebuje še: Drži kapo, Nodi! ; Nodi
in pošast z odbijača ; Zmagovalno mnoštvo ; Čarobni prašek
a) risani filmi b) animirani filmi c) otroški risani filmi d) video DVD e) DVD
791.228(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 791 NODI
COBISS.SI-ID 9226661
416.
NORDWAND [Videoposnetek] : nach einer wahren Geschichte = Severna stena
Eigherja : posneto po resnični zgodbi / ein Film von Philipp Stölzl ; Drehbuch Christoph
Silber ... [et al.] ; Kamera Kolja Brandt ; Musik Christian Kolonovits. - Vojnik : Fivia, 2010, p
2008. - 1 video DVD (ca 126 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
Regija 2. - Podnaslovljeno v slov. - Vloge: Benno Fürmann, Johanna Wokalek, Florian Lukas
itd.
ISBN 3830027642191
a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) nemški igrani filmi d) avstrijski igrani filmi e)
švicarski igrani filmi f) koprodukcije g) drame h) zgodovinski filmi i) pustolovski filmi j)
nacizem k) alpinizem l) alpinisti
791.221.4(086.82)
k DVDo 791 SEVERNA ok DVDo 791 SEVERNA
COBISS.SI-ID 7206430
417.
OBLAK, Breda
Glasba v 20. stoletju : učbenik za glasbeno vzgojo : 9. razred devetletne šole / Breda
Oblak ; [ilustrirala Marija Prelog]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Matisk). - 132 str. ; 28 cm
ISBN 86-341-2999-3
a) Glasbena vzgoja - Učbeniki za osnovne šole
78(075.2)
k m 78/792 OBLAK, B. Glasba ok m 78/792 OBLAK, B. Glasba
COBISS.SI-ID 218632192
418.
OLYMPUS has fallen [Videoposnetek] = Padec Olimpa / directed by Antoine Fuqua ;
written by Creighton Rothenberger & Katrin Benedikt ; director of photography Conrad W.
Hall ; music by Trevor Morris. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video
DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2302755/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Nu Image Films itd. -
Q433. - Igrajo: Gerard Butler, Aaron Eckart, Morgan Freeman itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) thriller c) triler
791.221.7(73)(086.82)
k DVDo 791 PADEC
COBISS.SI-ID 1103305566
419.
ON the road [Videoposnetek] = [Na cesti] / directed by Walter Salles ; screenplay by
José Rivera ; from the novel by Jack Kerouac ; director of photography Eric Gautier ; music
by Gustavo Santaolalla. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok
(Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0337692/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Vzpor. stv. nasl. na embalaži. - Produkcija: Jerry Leider
Company itd. - Igrajo: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Amy Adams, Tom
Sturridge itd.
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Brazilski
igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) Kanadski igrani filmi - Filmska drama Video DVD-ji f) drama g) pustolovski film h) koprodukcija
791.221.4(44+73+410+81+71)(086.82)
k DVDo 791 NA ok DVDo 791 NA
COBISS.SI-ID 1103414878
420.
ONE for the money [Videoposnetek] = Vse za denar / music by Deborah Lurie ;
director of photography James Whitaker ; based on the novel by Janet Evanovich ; screenplay
by Stacy Sherman & Karen Ray and Liz Brixius ; directed by Julie Anne Robinson. - Vojnik :
Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1598828/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Lakeshore Entertainment in Sidney Kimmel
Entertainment. - Igrajo: Katherine Heigl, Jason O'Mara, Daniel Sunjata itd.
a) Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) kriminalka c) DVD
791.221.2(73)(086.82)
k DVDo 791 VSE
COBISS.SI-ID 267289600
421.
El ORFANATO [Videoposnetek] = Sirotišnica / dirigida por J. A. Bayona ; guión
Sergio G. Sánchez ; música Fernando Velázquez ; director de fotografía Oscar Faura. Ljubljana : Cinemania group, 2009, p2005. - 1 video DVD (regija 2)(ca 105 min) : barve,
zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnapisi v slov. ... [et al.]. - Produkcija: Wildbunch. - Vloge: Belén Rueda, Fernando Cayo,
Roger Príncep ... [et al.]
a) igrani filmi b) španski igrani filmi c) mehiški igrani filmi d) srhljivke e) drame f)
zgodovinski filmi g) video DVD-ji
791.221.5(086.82)
k DVDo 791 SIROTIŠNICA ok DVDo 791 SIROTIŠNICA
COBISS.SI-ID 15159100
422.
OSLO, 31. august [Videoposnetek] = Oslo, 31. avgusta / manusforfattere Eskil Vogt,
Joachim Trier ; fritt etter romanen "Le feu follet" av Pierre Drieu La Rochelle ; regissor
Joachim Trier ; fotograf Jakob Ihre ; komponist filmusikk Ola Flottum ; komponist og
musikkonsulent Torgny Amdam ; produsenter Hans-Jorgen Osnes, Yngve Sather, Sigve
Endresen ; po angleški predlogi prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg,
2012, p 2011. - 1 video DVD (90 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Nasl. na ov.: Oslo 31 avg. - Podnaslovljeno v: bosan., slov. in srb. Dialogi v norv. - Podatki o
odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - Vloge: Anders Danielsen Lie, Hans Olav
Brenner, Malin Crépin, Ingrid Olava, Oystein Roger, Emil Lund itd. - Za mladino in odrasle
a) Igrani filmi - Drame - video DVD-ji b) DVD
791.221.4(086.82)
ok DVDo 791 OSLO
COBISS.SI-ID 16258098
423.
OZ the great and powerful [Videoposnetek] = Mogočni Oz / music by Danny Elfman ;
director of photography Peter Deming ; based on the works of L. Frank Baum ; screen story
by Mitchell Kapner ; screenplay by Mitchell Kapner and David Lindsay-Abaire ; directed by
Sam Raimi. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve in č-b, zvok
(Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1623205/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Roth Films in Walt Disney
Pictures. - DVDW0282. - Igrajo: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle
Williams, Zach Braff itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski filmi c)
pustolovski filmi
791.221.8(0.053.6)(73)(086.82)
k DVDm 78/792 MOGOČNI ok DVDm 791 MOGOČNI
COBISS.SI-ID 1103093086
424.
PADRE padrone [Videoposnetek] / un film di Paolo e Vittorio Taviani ; liberamente
tratto da Padre padrone di Gavino Ledda ; musica composta e diretta da Egisto Macchi. [Roma] : 01 Distribution, 2007. - 1 video DVD (108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ;
12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm
Posneto 1977. - Podnapisi v it. za slušno prizadete. - 02005. - Igrajo: Omero Antonutti,
Saverio Marconi, Marcella Michelangeli itd. - Zlata palma za film, Cannes, 1977
a) Italijanski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) italijanski igrani filmi e)
drame f) DVD
791.221.4(450)(086.82)
k DVDo 791=131.1 PADRE ok DVDo 791=131.1 PADRE
COBISS.SI-ID 4060855
425.
PAKULA, Alan J., 1928-1998
Sophie's choise [Videoposnetek] = La scelta di Sophie / directed [and] screenplay by
Alan J. Pakula ; based on the novel "Sophie's choise" by William Styron ; original music
Marvin Hamlisch. - Ed. 30° anniversario. - [Italia] : Universal, cop. 2013. - 1 video DVD (144
min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm
Posneto 1982. - Sinhronizacija v it. in angl. - Podnapisi v it. za slušno prizadete. - Igrajo:
Meryl Streep, Kevin Kline itd. - Oscar za glavno žensko vlogo, 1982
a) Ameriški film - Video DVD-ji b) igrani filmi c) drame d) druga svetovna vojna e)
koncentracijska taborišča f) spomini g) travme h) v filmu i) DVD
791.221.4(73)(086.82)
ok DVDo 791=131.1 La SCELTA
COBISS.SI-ID 4058807
426.
PALČEK David [Videoposnetek] : snežne dogodivščine palčka Davida = The Gnomes.
- Ljubljana : Videoart, 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 75 min) : barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirana barvna risanka. - VA-1110
a) risani filmi b) risanke c) video DVD
778.534.662(02.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 PALČEK ok DVDm 78/792 PALČEK
COBISS.SI-ID 8371764
427.
PAR-dela les nuages [Videoposnetek] = Al di la delle nuvole / Wim Wenders présenté
un film de Michelangelo Antonioni ; scénario Tonino Guerra, Wim Wenders, Michelangelo
Antonioni ; musique Lucio Dalla ... [et al.]. - Firenze : Cecchi Gori editoria elettronica home
video, 2001. - 1 video DVD (112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm, v škatli 19 x
14 x 2 cm. - (I grandi film / Cecchi Gori editoria elettronica home video)
Posneto 1995. - Sinhronizirano v it., podnapisi v it. in v it. za slušno prizadete. - PSV3603. Igrajo: Sophie Marceau, John Malkovich, Marcello Mastroianni, Jeanne More itd.
a) Italijanski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Francoski filmi - Filmska
drama - Igrani filmi - Video DVD-ji c) Nemški filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video
DVD-ji d) koprodukcija e) DVD
791.221.4(450+44+430)(086.82)
ok DVDo 791=131.1 AL di
COBISS.SI-ID 4065207
428.
PARENTAL guidance [Videoposnetek] = Brez nadzora staršev / directed by Andy
Fickman ; written by Lisa Addario & Joe Syracuse ; director of photography Dean Semler ;
music by Marc Shaiman. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve,
zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1047540/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Chernin
Entertainment/Face Productions. - DVF54813. - Igrajo: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa
Tomei, Tom Everett Scott itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija
791.221.2(73)(086.82)
k DVDo 791 BREZ
COBISS.SI-ID 1102466142
429.
PARKER [Videoposnetek] / music by David Buckley ; cinematographer J. Michael
Muro ; based on the novel Flashfire by Richard Stark ; screenplay by John J. McLaughlin ;
directed by Taylor Hackford. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video
DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1904996/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Current Entertainment itd. Q419. - Igrajo: Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka
791.221.7(73)(086.82)
k DVDo 791 PARKER
COBISS.SI-ID 1103074910
430.
PEACOCK [Videoposnetek] = Skrivnost mesta Peacock / written by Michael Lander &
Ryan Roy ; directed by Michael Lander ; director of photography Philippe Rousselot ; music
by Brian Reitzell ; produced by Barry Mendel. - Vojnik : Fivia, [2013], p 2009, [2010]. - 1
video DVD (86 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Podnaslovljeno v slov. - Podatki o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - Vloge:
Cillian Murphy, Ellen Page, Susan Sarandon, Keith Carradine, Josh Lucas, Bill Pullman,
Graham Beckel, Eden Bodnar, Chris Carlson, Flynn Milligan itd. - Za odrasle
a) Igrani filmi - Kriminalni filmi - video DVD-ji b) trilerji c) psihološki trilerji d) drame e)
DVD
791.221.5(086.82)
791.221.4(086.82)
k DVDo 791 SKRIVNOST
COBISS.SI-ID 16992818
431.
PÉPÉ le Moko [Videoposnetek] / un film de Julien Duvivier ; tiré du roman d'Ashelbé ;
scénario Détective Ashelbé, Julien Duvivier ; musique Vincent Scotto, Mohamed
Yguerbouchen ; opérateurs Kruger et Marc Fossard. - Vojnik : Fivia, 2012. - 1 video DVD (ca
94 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0029453/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 1937. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Paris Film. - Igrajo: Jean Gabin,
Mireille Balin, Gabriel Gabrio itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama
791.221.5(44)(086.82)
ok DVDo 791 PÉPÉ
COBISS.SI-ID 1102299998
432.
The PERKS of being a wallflower [Videoposnetek] = Charliejev svet / music by
Michael Brook ; director of photography Andrew Dunn ; screenplay by Stephen Chbosky
based on his book ; directed by Stephen Chbosky. - Škofljica : Blitz Film & Video
Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1659337/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov. in hrv. - Produkcija: Mr. Mudd itd. - Q424. - Igrajo: Logan
Lerman, Emma Watson, Ezra Miller itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(73)(086.82)
k DVDo 791 CHARLIEJEV ok DVDo 791 CHARLIEJEV
COBISS.SI-ID 1103069790
433.
PESEM o morju [Zvočni posnetek] / [avtorja glasbe in aranžmajev sta Teo Collori in
Metod Banko]. - [Ljubljana] : Celinka, [2013]. - 1 CD (31 min, 34 sek) : stereo ; 12 cm
Odgovornost z ov. - Uglasbena poezija avtorjev: Rainer Maria Rilke, Janez Ramoveš, Marko
Matičetov, Jure Bagon, Miroslav Holub. - Izvajalci: Metod Banko, glas, Teo Collori, kitara. Vsebina: Maček / Janez Ramoveš ; Pesem o morju / Rainer Maria Rilke ; prevod Kajetan
Kovič ; Vrata / Miroslav Holub ; prevod Peter Svetina ; Uspavanka / Rainer Maria Rilke ;
prevod Kajetan Kovič ; Pism od Džonija / Janez Ramoveš ; Boš videl / Marko Matičetov ; Je
rekla / Marko Matičetov ; Vera / Jure Bagon ; Pesem o morju (instrumentalna)
CEL CD 060 Celinka
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 b) Šansoni - Slovenija - 2011-2020 c) uglasbena
poezija d) uglasbena slovenska poezija e) balade f) morje g) v poeziji h) v glasbi i) CD
784.011.26(497.4)(086.76)
821.163.6-1(086.76)
k cdo 78 PESEM k d 78 PESEM
COBISS.SI-ID 9111582
434.
ll PICCOLO diavolo [Videoposnetek] / diretto da Roberto Benigni ; sceneggiatura di
Vincenzo Cerami e Roberto Benigni ; musica di Evan Lurie. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori
home video, 2005. - 1 video DVD (100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v
škatli 19 x 14 x 1 cm. - (I grandi film / Cecchi Gori home video)
Posneto 1988. - Podnapisi v it. za slušno prizadete. - PSV2602. - Igrajo: Roberto Benigni,
Walter Matthau, Nicoletta Braschi, Stefania Sandrelli itd.
a) Italijanski filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) evropski filmi c)
italijanski igrani filmi d) komedije e) DVD
791.221.2(450)(086.82)
k DVDo 791=131.1 PICCOLO ok DVDo 791=131.1 PICCOLO
COBISS.SI-ID 4061111
435.
PIKA Nogavička. 2, Pika praznuje rojstni dan [Videoposnetek] / scenarij Astrid
Lindgren ; [fotografija] Kalle Bergholm ; [glasba] Jan Johansson, Georg Riedel [in] Konrad
Elfers ; [režija] Olle Hellbom ; režija [slovenske izdaje] Milan Završnik. - Ljubljana : Video
art, 2010, p 1969. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm
Izv. stv. nasl.: Pippi Langstrumpf. - Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl. na ov.: Pipi
Löngstrompf. - Produkcija: Beta Film itd. - VA-1313. - Igrajo: Inger Nilsson, Maria Persson,
Pär Sundberg itd.; glasovi v slov.: Tanja Propivšek, Liza Plahutnik, Žiga Gladek itd. Vsebina: Pika organizira izlet. Pika praznuje rojstni dan. Pika gre v zabaviščni park
a) Švedski filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Mladinski filmi - Igrani
filmi - Video DVD-ji c) družinski film d) švedski igrani filmi e) DVD
791.221.7(485)(0.053.5)
ok DVDm 78/792 PIKA
COBISS.SI-ID 1097059422
436.
PIKA Nogavička. 6, Pika potepinka [Videoposnetek] / scenarij Astrid Lindgren ;
[fotografija] Kalle Bergholm ; [glasba] Jan Johansson, Georg Riedel [in] Konrad Elfers ;
[režija] Olle Hellbom ; režija [slovenske izdaje] Milan Završnik. - Ljubljana : Video art, 2010,
p 1969. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm
Izv. stv. nasl.: Pippi Langstrumpf. - Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl. na ov.: Pipi
Löngstrompf. - Produkcija: Beta Film itd. - VA-1317. - Igrajo: Inger Nilsson, Maria Persson,
Pär Sundberg itd.; glasovi v slov.: Tanja Propivšek, Liza Plahutnik, Žiga Gladek itd. Vsebina: Pika odhaja od doma. Pikine dogodivščine na poti. Pika na kmetiji. Pika se vrne
domov
a) Švedski filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Mladinski filmi - Igrani
filmi - Video DVD-ji c) družinski film d) švedski igrani filmi e) DVD
791.221.7(485)(0.053.5)
ok DVDm 78/792 PIKA
COBISS.SI-ID 1097061982
437.
PIRAN Pirano [Videoposnetek] / scenarist in režiser Goran Vojnović ; direktor
fotografije in snemalec Radovan Čok ; skladateljica Tamara Obrovac. - [Ljubljana] :
Arsmedia [etc.], 2012, p 2010. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ;
12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1698551/ - predstavitev filma. Podnapisi v slov., bos., angl. in it. - Produkcija: Arsmedia itd. - Igrajo: Boris Cavazza,
Francesco Borchi, Mustafa Nadarević, Moamer Kasumović, Nina Ivanišin, Peter musevski,
Gregor Zorc itd. - Na 13. Festivalu slovenskega filma nagrajen za najboljši scenarij, najboljšo
žensko vlogo in najboljšo montažo
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drame c) Piran d) v filmu e) dvd
791.221.4(497.4)(086.82)
k d 791 PIRAN k DVDo 791 PIRAN ok da 791 PIRAN ok DVDo 791 PIRAN
COBISS.SI-ID 3968183
438.
PIRATES of treasure island [Videoposnetek] = Pirati z otoka zakladov / music by Mel
Lewis ; written by Leigh Scott, Carlos de los Rios ; story by David Michael Latt, Leigh Scott ;
director of photography Steve Parker ; directed by Leigh Scott. - Ljubljana : Cinemania
group, 2010, p 2006. - 1 video DVD (ca 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Podnapisi v srb. in slv. - Produkcija: The Asylum itd. - Igrajo: Lance Henriksen, Tom Nagel,
Rebekah Kochan, Rhett Giles itd.
a) Ameriški igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) komedija
791.221.7(73)(086.82)
ok DVDo 791 PIRATI
COBISS.SI-ID 1096226142
439.
The PLACE beyond the pines [Videoposnetek] = Grehi očetov / music by Mike Patton
; director of photography Sean Bobbitt ; story by Derek Cianfrance and Ben Coccio ;
screenplay by Derek Cianfrance, Ben Coccio and Darius Marder ; directed by Derek
Cianfrance. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 135 min) :
barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1817273/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Nasl. na embalaži: Očetov greh. Produkcija: Electric City Entertainment itd. - Q475. - Igrajo: Ryan Gosling, Bradley Cooper,
Eva Mendes, Ray Liotta itd.
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama
791.221.5(73)(086.82)
k DVDo 791 OČETOV
COBISS.SI-ID 1103763038
440.
POLETJE v školjki [Videoposnetek] / scenarij Vitan Mal in Tugo Štiglic ; direktor
fotografije Rado Likon ; avtor glasbe Jani Golob ; režiser Tugo Štiglic. - Ljubljana : Filmski
sklad Republike Slovenije-javni sklad, [2010?], p 1986. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve,
zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Štirje filmi za mlade in najmlajše iz brezčasnega arhiva
slovenskih filmov = Four films for children and youth from the archive of timeless Slovenian
films ; 2)
Podnapisi v slov., angl., hrv. in srb. - Vzpored. nasl. na škatli: A summer in a sea shell. Produkcija: Viba Film. - 13. - Igrajo: David Sluga, Kaja Štiglic, Boris Kralj, Dare Valič itd.
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) družinski
film
791.22(0.053.5)(086.82)
k DVDm 791 POLETJE ok da 78/792 POLETJE ok DVDm 791 POLETJE
COBISS.SI-ID 1096876126
441.
POŠTAR Peter. [Velika metulja] [Videoposnetek] / based on original series written by
John Cunliffe ; music Simon Woodgate ; directed by Chris Taylor. - Kranj : Media film, p
2007. - 1 video DVD (60 min) : barve, zvok (Dolby Digital stereo 2.0) ; 12 cm
Sinhronizirano v slov. - Podr. del. nasl. z ov. - PP 002. - Vsebuje: Poštar Peter in razprodaja
odpadnih predmetov ; Poštar Peter in velika metulja ; Poštar Peter in leteči krožniki ; Poštar
Peter in norice
a) lutkovni filmi b) TV serije c) video DVD
791.228(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 VELIKA
COBISS.SI-ID 14635577
442.
PREGELJ, Sandra
Popolno notno črtovje / Sandra Pregelj ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team,
2013. - [20] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2012/2013)
ISBN 978-961-6916-73-8
821.163.6-93-32
78(02.053.2)
087.5
k m 78/792 PREGELJ, S. Popolno ok m 78/792 PREGELJ, S. Popolno
COBISS.SI-ID 268781056
443.
PUNCTURE [Videoposnetek] : based on a true story = Džanki : po resnični zgodbi /
director of photography Helge Gerull ; story by Paul Danziger, Ela Thier ; written by Chris
Lopata ; produced and directed by Adam Kassen & Mark Kassen ; music composed and
arranged by Ryan Ross Smith. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve,
zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1582248/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2011. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Cherry Sky Films itd. - Igrajo: Chris
Evans, Mark Kassen, Michael Biehn, Brett Cullen itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(73)(086.82)
k DVDo 791 DŽANKI
COBISS.SI-ID 1103565662
444.
The RAVEN [Videoposnetek] = Krokar / directed by James McTeigue ; written by
Hannah Shakespeare & Ben Livingston ; director of photography Danny Ruhlmann ; music
by Lucas Vidal. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1486192/ - predstavitev filma. - Posneto
2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: FilmNation itd. - Igrajo: John Cusak, Luke Evans,
Alice Eve, Brendan Gleeson itd.
a) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Madžarski igrani filmi - Srhljivka Video DVD-ji c) Španski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) thriller e) triler f)
koprodukcija
791.221.5(73+439+460)(086.82)
k DVDo 791 KROKAR ok DVDo 791 KROKAR
COBISS.SI-ID 1102469470
445.
RAZSTAVA Godci god'jo prav na glas (2005 ; Koper)
Ljudska glasbila in ljudsko glasbeno izročilo v severni Istri, Čičariji, Brkinih in na
Bistriškem : zbornik prispevkov ustvarjalcev razstave in popis razstavljenih ljudskih glasbil :
[katalog k razstavi] = Gli strumenti della tradizione e le tradizioni musicali nell'Istria
settentrionale, nella Ciceria, nei Brkini e nel territorio di Ilirska Bistrica : raccolta di saggi
degli autori della mostra e inventario degli strumenti della tradizione esposti : [catalogo] /
Razstava, Mostra Godci god'jo prav na glas ; [uredila Vlasta Beltram ; prevod v italijanščino
Boris Mitar, Dario Marušič, prevod v angleščino Henrik Ciglič ; fotografije so prispevali
Pokrajinski muzej Koper ... et al.]. - Koper : Pokrajinski muzej = Capodistria : Museo
regionale, 2005 ([Ljubljana] : Degre). - 85 str. : fotogr. ; 30 cm
Nasl. na ov.: Ljudska glasbila in glasbeno izročilo v severni Istri, Čičariji, Brkinih in na
Bistriškem. - Drugi podnasl. v kolofonu. - Besedilo v slov. in it. - 1.000 izv. - Bibliografija pri
posameznih prispevkih. - Povzetki v angl. pri prispevkih
ISBN 961-6384-09-0
a) Slovenska ljudska glasbila - Primorska - Razstavni katalogi b) Slovenska ljudska glasba Primorska - Zborniki c) glasbena kultura d) glasbena dediščina e) ljudska glasbila f) ljudska
glasba g) Slovenija h) Istra
681.81(497.4-14)(064)
781.7(497.4-14)(082)
k d 78 RAZSTAVA Godci ok da 78 RAZSTAVA God'ci
COBISS.SI-ID 222206464
446.
REALITY [Videoposnetek] = Resničnost / un film di Matteo Garrone ; soggetto Matteo
Garrone, Massimo Gaudioso ; sceneggiatura Maurizio Braucci ... [et al.] ; direttore della
fotografia Marco Onorato ; musiche composte e diretto da Alexandre Desplat. - [Črni Vrh nad
Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12
cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1846487/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Archimede itd. - Igrajo:
Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone, Nunzia Schiano itd. - Leta 2012 druga
nagrada žirije v Cannesu
a) Italijanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) drama e) koprodukcija
791.221.2(450+44)(086.82)
k DVDo 791 RESNIČNOST ok DVDo 791 RESNIČNOST
COBISS.SI-ID 1102816350
447.
RED lights [Videoposnetek] = Rdeče luči / music Victor Reyes ; director of
photography Xavi Giménez ; written and directed by Rodrigo Cortés. - Vojnik : Fivia, 2013. 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1748179/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Nostromo Pictures itd. - Igrajo: Cillian
Murphy, Sigurney Weaver, Rogert De Niro itd.
a) Španski igrani filmi - Srhljivka - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi Srhljivka - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) psihološka drama e) thriller f) triler g)
koprodukcija
791.221.4(460+73)(086.82)
791.221.5(460+73)(086.82)
k DVDo 791 RDEČE
COBISS.SI-ID 1103420510
448.
RED tails [Videoposnetek] : inspired by true events = [Rdeči repi] : navdihnjeno z
resničnimi dogodki / music by Terence Blanchard ; director of photography John Aronson ;
screenplay by John Ridley and Aaron McGruder ; story by John Ridley ; directed by Anthony
Hemingway. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 120 min)
: barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0485985/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Vzpor. nasl. z embalaže. Produkcija: LucasFilm LTD itd. - Q300. - Igrajo: Nate Parker, David Oyelowo, Cuba
Gooding Jr., Terrence Howard itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) pustolovski film c) drama
791.221.7(73)(086.82)
k DVDo 791 RDEČI
COBISS.SI-ID 1101772894
449.
RIBIČ, Igor, 1962Barčica po morju plava [Zvočni posnetek] : slovenske ljudske otroške pesmi : 15 pesmic
in 15 karaok / Ribič Pepe ; [pojejo in igrajo] Otroški pevski zbor RTV Slovenija ; dirigentka
Anka Jazbec ; [glasbena priredba slovenskih ljudskih [pesmi] Boštjan Grabnar in Jože
Potrebuješ ; glasbeni producenti Janja Velkavrh, Jože Potrebuješ, Boštjan Grabnar]. Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2013. - 1 CD (51 min, 21 sek) :
[stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([18] str.)
V spremni knjižici so besedila in notni zapisi pesmi. - Podatki o odgovornosti iz spremne
knjižice. - Sodelujejo še: Boštjan Grabnar, instrumenti, Igor Ribič (Ribič Pepe), Lucija
Čirović (Foksner in Kakadudu). - Vsebina: (15 pesmic v vokalnoinštrumentalni izvedbi in 15
istih pesmic samo v inštrumentalni - karaoke - izvedbi): Barčica po morju plava ; Šmentana
muha ; Jaz pa grem na zeleno trav'co ; Marko skače ; Na planin'cah sončece sije ; Žabe svatbo
so imele ; Jager pa jaga ; Moj očka ima konjička dva ; Lisička je prav zvita zver ; Čuk se je
oženil ; Prleška ; Zajček al'se ne bojiš ; Sijaj, sijaj, sončece ; Kako se polžeku mudi ; Vsi so
venci vejli. - Za otroke od od 4. do 8. leta
113307 RTV Slovenija
a) Slovenske ljudske pesmi - Priredbe - CD-plošče b) Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče
c) Otroški zbori - Različne spremljave - CD-plošče d) pesmi za otroke e) otroški zbori f)
slovenske ljudske pesmi, priredbe g) karaoke
784.67:784.4(497.4)(086.76)
784.4(497.4):784.67(086.76)
398.8(497.4)(02.053.2)(086.76)
k cdm 78/792 RIBIČ, I. Barčica ok cdm 78/792 RIBIČ, I. Barčica
COBISS.SI-ID 17362738
450.
RIO [Videoposnetek] / music by John Powell ; story by Carlos Saldanha and Earl
Richey Jones & Todd Jones ; screenplay by Don Rhymer ... [et al.] ; directed by Carlos
Saldanha. - Ljubljana : Con film, 2011. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1) ; 12 cm
Dialogi v angl., možnost sinhronizacije v slov. in hrv., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. Produkcija: 20th Century Fox Animation itd. - DVF48937. - Režiser slovenske izdaje Robert
Waltl, prepesnitev besedila Damjana Kenda Hussu. - Glasovi v angl.: Jesse Eisenberg, Anne
Hathaway, George Lopez itd., glasovi v slov.: Aljaž Jovanovič, Predrag Lalić, Peter Harl,
Andrej Murenc, Gašper Tič, Nina Ivanič, Gašper Jarni itd.
ISBN 3856002140582
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za
otroke
791.2(086.82)
82(086.82)
k DVDm 78/792 RIO ok DVDm 78/792 RIO
COBISS.SI-ID 1098136158
451.
RISE of the guardians [Videoposnetek] = Pet legend / directed by Peter Ramsey ;
screenplay by David Lindsay-Abaire ; based on Guardians of childhood, the book series by
William Joyce, and The man in the moon, a reel fx short film directed by William Joyce ;
music by Alexandre Desplat ; prevod Vesna Žagar. - Škofljica : Blitz Film & Video
Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1446192/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Dialogi v angl., sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. Posneto 2012. - Produkcija: DreamWorks Animation. - E4-118930-DV. - SQDWA 360. Režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner. - Glasovi v angl.: Chris Pine, Alec Baldwin,
Isla Fisher itd., glasovi v slov.: Boris Kerč, Miha Rodman, Primož Pirnat itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za
otroke e) družinski filmi
791.228(0.053.5)(086.82)
k DVDm 78/792 PET
COBISS.SI-ID 1102598494
452.
ROAD runner & Wile E. Coyote [Videoposnetek] : 12 classic cartoons = Cestni dirkač
in Vili E. Kojot : 12 klasičnih risank. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 75 min)
: barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Looney tunes) (Kids collection = Otroška zbirka)
Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y32526. - DVDWB0751. - Vsebina na embalaži:
Sladki vohun. Trčeni trki. Pločevinasti kojot. Vzhod in izhod. Mimostrel. Gorski lov. Hitra
cesta. Skalni skok. Deroče dirkanje. Kojotov let. Hitri bip. Kosmate kočije
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD
791.228(73)(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 CESTNI ok DVDm 78/792 CESTNI
COBISS.SI-ID 267283456
453.
The ROAD to Memphis [Videoposnetek] = Na poti za Memphis / directed by Richard
Pearce and Robert Kenner ; edited by Charlton McMillan ; written by Robert Gordon ;
executive producer Martin Scorsese. - Vojnik : Fivia, 2006, p2003. - 1 video DVD (regija
2)(ca 119 min) : barve, zvok (Dolby digital, 5.1) ; 12 cm. - (The blues)
Podnapisi v slov. - Produkcija Cappa. - Igrajo: B.B. King, Bobby Rush, Rosco Gordon ... [et
al.]. - Vsebuje še: Štiri nove in razširjene izvedbe ; Intervju z režiserjem ; Avdio komentar ;
Biografija režiserja ; Filmografija režiserja
a) dokumentarni filmi b) glasbeni filmi c) blues d) video DVD e) DVD
791.43(076)(086.82)
784.66(086.82)
k DVDo 78 ROAD ok DVDo 78 NA poti
COBISS.SI-ID 14434876
454.
ROBIN Hood [Videoposnetek] / Robert Colby as Robin Hood and Helen Morse as
Maid Marion. - Vojnik : Fivia, 2007. - 1 video DVD (regija 2)(ca 52 min) : barve, zvok ; 12
cm. - (Klasične zgodbe)
Sinhronizirano v slov.
791.228(02.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 8552756
455.
The SESSIONS [Videoposnetek] = Seanse / music by Marco Beltrami ; director of
photography Geoffrey Simpson ; written for the screen and directed by Ben Lewin. Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12
cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1866249/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Such Much Films
itd. - Po resnični zgodbi. - DVF55447. - Igrajo: John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy
itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(73)(086.82)
k DVDo 791 SEANSE
COBISS.SI-ID 1102460510
456.
SEVEN psychopaths [Videoposnetek] = Sedem psihopatov in shih tzu. In Bruges =
Morilca na kolektivca / written and directed by Martin McDonagh ; director of photography
Ben Davis [film Seven psychopaths], Eigil Bryld [film In Bruges] ; music by Carter Burwell.
- Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 207 min) : barve, zvok (Dolby
Digital) ; 12 cm. - (Za filmske navdušence)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1931533/?ref_=sr_1 - predstavitev filma
Seven psychopaths
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0780536/?ref_=sr_1 - predstavitev filma
In Bruges. - Film Seven psychopaths je bil posnet leta 2012, film In Bruges leta 2008. - Pri
filmu Seven psychopaths podnapisi v slov., pri filmu In Bruges podnapisi v slov., hrv., in srb.
- Produkcija filma Seven psychopaths: Blueprint Pictures itd.; produkcija filma In Bruges:
Focus Features itd. - V filmu Seven psychopaths igrajo: Collin Farrell, Sam Rockwell, Woody
Harrelson, Christopher Walken itd., v filmu In Bruges igrajo: Colin Farrell, Brendan Gleeson,
Ralph Fiennes itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi Kriminalni film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film Filmska drama - Video DVD-ji d) komedija e) kriminalka f) komična kriminalka g) drama h)
koprodukcija
791.221.2(410)(086.82)
791.221.5(410+73)(086.82)
791.221.4(410+73)(086.82)
k DVDo 791 SEDEM MORILCA
COBISS.SI-ID 1102654302
457.
SIDE effects [Videoposnetek] = Stranski učinki / music by Thomas Newman ; director
of photography Peter Andrews ; written by Scott Z. Burns ; directed by Steven Soderbergh. Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok
(Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2053463/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Endgame Entertainment itd. Q446. - Igrajo: Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) psihološka drama d)
triler e) thriller
791.221.4(73)(086.82)
k DVDo 791 STRANSKI
COBISS.SI-ID 1103417182
458.
SILVER linings playbook [Videoposnetek] = Za dežjem posije sonce / directed,
screenplay by David O. Russell ; based on the novel by Matthew Quick ; director of
photography Masanobu Takayanagi ; music by Danny Elfman. - Škofljica : Blitz Film &
Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12
cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1045658/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Weinstein Company itd. - Q420.
- Igrajo: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker itd.
- Leta 2013 je film prejel oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo (Jennifer Lawrence)
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) romantična
komedija d) drama
791.221.2(73)(086.82)
ok DVDo 791 ZA dežjem
COBISS.SI-ID 1103071582
459.
SIMSALA Grimm [Videoposnetek]. Volk in sedem kozličkov. Volk / [Jacob Grimm,
Wilhelm Grimm]. - Ljubljana : Videoart, 2003. - 1 video DVD (60 min) : barve, zvok ; 12 cm
Regija 2. - Sinhronizacija RTV Slovenija - Otroški in mladinski program. - VA-738. Vsebina: Volk in sedem kozličkov ; Vrag
a) risani filmi b) video DVD
778.534.662(02.053.2)(086.8)
ok DVDm 78/792 VOLK
COBISS.SI-ID 3031020
460.
SLON [Videoposnetek] : osem animiranih filmov. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga,
2007. - 1 video DVD (ca 61 min) : barve, zvok ; 12 cm
Podnapisi v slov. - Priloga revij Cicido in Ciciban, november 2007. - Zgoščenka je nastala v
sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma Animateka. - Vsebina: The Bebuzz
= Biba Malčka / Marija Miletić Dail. Kako rastejo stvari / Polonca Peterca. Ostorožno, dveri
otkryvajutsja! = Pozor, vrata se odpirajo! / Anastasija Žuravljeva. Teatriporgand = Gledališki
korenček / Pärtel Tall. Dreamer = Sanjač / Olga Marchenko. Lucia / Felix Gönnert. Koyaa /
Kolja Saksida. Dvorišče / Nejc Saje
a) animirani filmi b) otroški animirani filmi c) DVD
791.228(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 SLON k m 791 SLON ok DVDm 78/792 SLON
COBISS.SI-ID 6037278
461.
SOMOS lo que hay [Videoposnetek] = Smo, kar smo / guión y dirección Jorge Michel
Grau ; dirección de fotografía Santiago Sánchez ; música original Enrico Chapela. - Vojnik :
Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1620604/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2010. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Centro de Capacitación Cinematográfica in
Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad. - Igrajo: Francisco Barreiro, Adrián
Aguirre, Miriam Balderas itd.
a) Mehiški filmi - Srhljivka - Igrani filmi - Video DVD-ji b) drama c) DVD
791.221.5(725.1)(086.82)
k DVDo 791 SMO
COBISS.SI-ID 267304448
462.
The SON of no one [Videoposnetek] = Nikogaršnji sin / music by David Wittman and
Jonathan Elias ; director of photography Benoit Delhomme ; written and directed by Dito
Montiel. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 90 min) :
barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535612/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2011. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Millennium Films itd. Q361. - Igrajo: Al Pacino, Channing Tatum, James Ransone itd.
a) Ameriški filmi - Kriminalni film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) filmska drama c) triler d)
kriminalka e) DVD
791.221.5(73)(086.82)
k DVDo 791 NIKOGARŠNJI
COBISS.SI-ID 266828288
463.
SREČA na vrvici [Videoposnetek] / po povesti Vitana Mala ; scenarij in dialogi Jane
Kavčič ; slika Mile De Gleria ; glasba Dečo Žgur ; režija Jane Kavčič. - Ljubljana : Filmski
sklad Republike Slovenije-javni sklad, [2010], p 1977. - 1 video DVD (ca 80 min) : barve,
zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Štirje filmi za mlade in najmlajše iz brezčasnega arhiva
slovenskih filmov = Four films for children and youth from the archive of timeless Slovenian
films ; [4], 12)
Podnaslovljeno v slov., angl., hrv. in srb. - Vzpored. nasl. na škatli: Hang on, doggy!. - Vloge:
Matjaž Gruden, Nino de Gleria, Matija Tavčar itd.
ISBN 3830045710117
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD
791.2(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 SREČA ok DVDm 78/792 SREČA
COBISS.SI-ID 13572406
464.
STOKER [Videoposnetek] = [Krvne skrivnosti] / music by Clint Mansell ; director of
photography Chung-Hoon Chung ; written by Wentworth Miller ; directed by Park Chanwook. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital
5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1682180/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. na embalaži. Produkcija: Scott Free itd. - DVF52507. - Igrajo: Mia Wasikowska, Matthew Goode, Nicole
Kidman itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) drama d) triler e) thriller f) koprodukcija
791.221.4(410+73)(086.82)
k DVDo 791 KRVNE
COBISS.SI-ID 1103084126
465.
SUBMARINO [Videoposnetek] / en film af Thomas Vinterberg ; baseret pa romanen
"Submarino" af Jonas T. Bengtsson ; manuskript Tobias Lindholm & Thomas Vinterberg ;
fotograf Charlotte Bruus Christensen ; musik Kristian Eidnes Andersen, Thomas Blachman. [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2012. - 1 video DVD (ca 111 min) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1322385/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2010. - Podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Nimbus Film Productions itd. Igrajo: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg itd.
a) Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Švedski igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija
791.221.4(489+485)(086.82)
k DVDo 791 SUBMARINO ok DVDo 791 SUBMARINO
COBISS.SI-ID 1103461726
466.
SUNDAY School Musical [Videoposnetek] = Nedeljski muzikal / music by Don
Raymond ; director of photography Gabriel Diniz ; screenplay by Rachel Lee Goldenberg ;
directed by Rachel Lee Goldenberg. - Ljubljana : Cinemanis group, 2009, posneto 2008. - 1
video DVD (ca 93 min) : barve, zvok ; 12 cm
Podnaslovljeno v slov., srb. - Igrajo: Chris Chatman, Candise Lakota, Krystle Connor, Robert
Acinapura
a) glasbeni filmi b) drame c) muzikali d) ameriški igrani filmi e) igrani filmi f) video DVD-ji
791.221.1(086.82)
ok DVDo 791 NEDELJSKI
COBISS.SI-ID 2288308
467.
SUPER 8 [Videoposnetek] / written and directed by J. J. Abrams ; director of
photography Larry Fong ; music by Michael Giacchino. - Škofljica : Blitz Film & Video
Distribution, 2011. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1650062/ - predstavitev filma. - Dialogi
v angl., možnost podnapisov v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Paramount Pictures itd.
- SQPAR 9915. - EL 119287-DV. - Igrajo: Kyle Chandler, Elle Fanning, Joel Courtney,
Gabriel Basso itd.
a) Ameriški filmi - Fantastični film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Mladinski filmi - Igrani
filmi - Video DVD-ji c) znanstvenofantastični film d) akcijski film e) triler f) ameriški igrani
filmi g) DVD
791.221.8(0.053.5)(73)(086.82)
k DVDm 791 SUPER
COBISS.SI-ID 1098548318
468.
SWISS family Robinson [Videoposnetek] = I Robinson nell'isola dei corsari / directed
by Ken Annakin ; based on the novel "Swiss family Robinson" by Johann Wyss ; screenplay
by Lowell S. Hawley. - Milano : Walt Disney Studios Home Entertainment, 2012. - 1 video
DVD (121 min) : barve, zvok ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm. - (Walt Disney family classics)
Posneto 1960. - Sinhronizacija v it. - Izv. stv. nasl. romana po katerem je posnet film: Der
Schweizerische Robinson / Johann David Wyss. - BIA0313202. - 0313202Z3A. - Igrajo: John
Mills, Dorothi McGuire itd.
a) Ameriški filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški filmi c)
ameriški igrani filmi d) pustolovski filmi e) DVD
791.221.7(73)(086.82)
ok DVDm 791=131.1 ROBINSON
COBISS.SI-ID 4064695
469.
ŠELESTENJE [Videposnetek] = Rustling landscapes / režija Janez Lapajne ; scenarij
Janez Lapajne ... [et al.] ; direktor fotografije in snemalec Matej Križnik ; glasba Uroš
Rakovec. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1)
; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0410569/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2002. - Podnapisi v slov., angl., ita., hrv. in srb. - Produkcija: Triglav Film
itd. - Igrajo: Barbara Cerar, Rok Vihar, Grega Zorc, Maša Derganc, Mateja Koležnik itd. Zmagovalec 5. festivala slovenskega filma, Portorož 2002, Grand Prix-Vesna za najboljši
film, nagrada filmskih kritikov za najboljši film, nagrada občinsktva za najboljši film, Vesna
za najboljšega igralca (Grega Zorc), nagrada Synchro filma, Dunaj, nagrada revije Stop
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(497.4)(086.82)
ok DVDo 791 ŠELESTENJE
COBISS.SI-ID 1102779230
470.
ŠESTDESET
60 let Avsenikove glasbe [Zvočni posnetek] / Ansambel Saša Avsenika, Ansambel
bratov Avsenik, Ansambel Grega Avsenika. - Maribor : Obzorja, Glasbeno založništvo
Helidon, 2013. - 3 CD-ji : stereo ; 12 cm
CD plošče so v škatli 13 x 2 x 14 cm
CD H13139 Obzorja
a) Narodno-zabavna glasba - Slovenija
784.69(497.4)(086.76)
k cdo 78 60 LET
COBISS.SI-ID 9420318
471.
TARTINI, Giuseppe, 1692-1770
Jubilejni koncert ob 300 letnici rojstva, 1692-1992 [Zvočni posnetek] / Giuseppe Tartini
; [Slovenski solisti ; dirigent Marko Munih]. - Ljubljana : Založba kaset in plošč RTV
Slovenija, p [1992] (Austria : DADC). - 1 CD (73 min, 24 sek) : [DDD] ; 12 cm
[Spremno besedilo] / Bača Šramel Justin. - Solisti: Federico Agostini, violina ; Miloš Mlejnik,
violončelo ; Stanko Arnold, trobenta ; Igor Ozim, violina
ISBN 3838898100956
DD 0095 ZKP RTV Slovenija
a) Pirančani b) CD
785.6(086.76)
78.082.1(086.76)
ok cdo 78 TARTINI, G. Jubilejni ok da 78 TARTINI, G. Jubilejni
COBISS.SI-ID 5411129
472.
La TERRA trema [Videoposnetek] : episodio del mare / soggetto e regia di Luchino
Visconti ; ispirato a I Malavoglia di Giovanni Verga. - Ed. speciale. - [Roma] : Ripley's Home
Video, 2006. - 2 video DVD-ja (ca 200 min) : č-b, zvok ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm +
knjižica (15 str. : ilustr. ; 18 cm)
Film posnet 1948. - Film traja 154 min. - Igralci govorijo v it. v siciljanskem narečju,
komentatorja v it. - Podnapisi v it., v it. za slušno prizadete, franc. in angl. - 04217. - Igrajo
ribiči in drugi prebivalci iz mesta Acitrezza na Siciliji. - Komentarja: Luchino Viscinti,
Antonio Pietrangeli
Vsebina:
Disco 1: Il film ; Filmografia di Luchino Visconti
Disco 2: Filmgiornale Sedi n. 2370 ; Galleria fotografica ; I ricordi di Pietro Ingrao, Francesco
Rosi e Turi Vasile. - Mednarodna nagrada na IX. filmskem festivalu v Benetkah, 1948
a) Italijanski film - Video DVD-ji b) evropski filmi c) igrani filmi d) italijanski igrani filmi e)
realistični filmi f) drame g) Italija h) Sicilija i) Acitrezza j) Jonsko morje k) ribištvo l) ribiči
m) grosisti n) izkoriščanje delavcev o) v filmu p) DVD
791.21.036.1"194"(450)(086.82)
639.2(450.82)"194":791.221.4 (086.82)
k DVDo 791=131.1 LA TERRA ok DVDo 791=131.1 LA TERRA
COBISS.SI-ID 4062647
473.
TILL det som är vackert [Videoposnetek] = Vse tiste lepe stvari / manus & regi Lisa
Langseth ; fotograf Simon Pramsten ; kompositör all övrig musik Per-Erik Winberg. - [Črni
Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0)
; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1483753/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2009. - Podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Film I Väst itd. - Igrajo:
Alicia Vikander, Samuel Fröler, Josephine Bauer itd.
a) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama
791.221.4(485)(086.82)
ok DVDo 791 VSE
COBISS.SI-ID 1102400606
474.
TO Rome with love [Videoposnetek] = Rimu z ljubeznijo / director of photography
Darius Khondji ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2013.
- 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1859650/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Dialogi v angl. in it., podnapisi v slov. - Posneto 2012. - Produkcija: Medusa Film itd. Igrajo: Woody Allen, Jesse Eisenberg, Penélope Cruz, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Judy
Davis, Greta Gerwig, Ellen Page itd.
a) Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Italijanski filmi Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji c) Španski filmi - Filmska komedija - Igrani
filmi - Video DVD-ji d) romantična komedija e) koprodukcija f) DVD
791.221.2(73+460+450)(086.82)
ok DVDo 791 RIMU
COBISS.SI-ID 266915072
475.
TOM and Jerry. Tough and tumble [Videoposnetek] = [Tom in Jerry. Zmešana zmeda]
/ [directed by William Hanna, Joseph Barbera ; music Scott Bradley]. - Ljubljana : Con film,
2012. - 1 video DVD (ca 67 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Dialogi v angl., sinhronizirano v franc., nem., it. itd., podnapisi v slov., hrv., angl., franc.,
nem., it. itd. - Nasl. z DVD-ja. - Vzpor. nasl. naveden na embalaži. - Produkcija: Warner
Bros. Pictures itd. - Z29 Y31971. - DVDWB0702
Vsebina:
Jerry's cousin = Jerryjev bratranec. Muscle beach Tom = Tom na športni plaži. Kitty foiled =
Mucek zasledovalec. Posse cat = Laž ima kratke noge. Neapolitan mouse = Neapeljski mišek.
Cat fishin' = Ribolov. Cruise cat = Maček mornar. Barbeque brawl = Prepir na žaru. Down
and outung = Dol in izven. Tee for two = Dan za golf
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji c)
animirani filmi za otroke d) risani filmi e) risani filmi za otroke f) DVD
791.228(73)(0.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 TOM
COBISS.SI-ID 1100050014
476.
TRIJE prašički [Videoposnetek] / [scenarij] Richie Conroy. Mali mojster / [avtor
zgodbe] Wilhelm Hauff ; [scenarij] Armin Prediger ; [glasba za obe deli] David Wiesner. Ljubljana : Video art, 2012, p 2010. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12
cm. - (Simsala Grimm)
Izv. stv. nasl.: 1. The three little pigs. 2. Der kleine Muck. - Sinronizirano v slov. - Produkcija:
Greenlight Media itd. - VA-1377
a) Nemški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) Animirani filmi - Video DVD-ji c) risani
filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke
791.228(430)(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 TRIJE ok DVDm 78/792 TRIJE
COBISS.SI-ID 1099676510
477.
TRNOVO robidovje [Videoposnetek] / po knjigah Jill Barklem ; screenplay written by
Jocelyn Stevenson ; music by Ernie Wood ; director Brian Little ; producer Jackie Cockle ;
prevod Mateja Arhar ; režiserka Barbara Heing Samobor. - Vojnik : Cenex : [Fivia], [2010], p
1996-1999. - 4 video DVD-jev (50 min, 3 sek ; 50 min, 3 sek ; 50 min 4 sek ; 50 min, 7 sek) :
barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Brambly hedge = Trnovo robidovje)
Sinhronizirano v slov. - Nasl. serije v orig.: Brambly hedge. - Podatki o odgovornosti so
povzeti iz filmskega zapisa. - Glasovi: Igor Samobor, Marko Mandič, Martina Maurič, Iuna
Ornik, Nataša B. Gračner, Uroš Fürst, Uroš Smolej, Veronika Drolc itd.
Vsebuje:
DVD [1]: Pomladna zgodba ; Skrivno stopnišče (50 min, 3 sek)
DVD [2]: Poletna zgodba ; Morska dogodivščina
DVD [3]: Jesenska zgodba ; Visoko hribovje (50 min, 4 sek)
DVD [4]: Zimska zgodba ; Marjetkini otročički (50 min, 7 sek). - Za otroke od 4. do 8. leta
ISBN 3830027642320 (Pomladna zgodba)
ISBN 3830027642368 (Zimska zgodba)
ISBN 3830027642344 (Jesenska zgodba)
ISBN 3830027642337 (Poletna zgodba)
a) Risani filmi - video DVD-ji b) risani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani filmi za
otroke e) lutkovno-animirane serije f) risanke g) DVD
791.228(02.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 TRNOVO ok DVDm 78/792 TRNOVO
COBISS.SI-ID 15739186
478.
TURAJLIĆ, Mila
Cinema Komunisto [Videoposnetek] / scenario i režija Mila Turajlić ; direktor fotografije
Goran Kovačević ; kompozitor Nemanja Mosurović. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2012.
- 1 video DVD (ca 100 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1686660/ - predstavitev filma. - Posneto
2010. - Dialogi v hrv. in srb., podnapisi v slov., mak. in alb. - Produkcija: 3K Productions,
Dribbling Pictures in Intermedia Network. - Sodelovali so: Veljko Bulajić, Aleksandar Leka
Konstantinović, Velimir Bata Živojinović itd. - Leta 2011 je film prejel nagrado Zlati Hugo za
najboljši dokumentarni film na festivalu v Chicagu.
a) Srbski film - Zgodovina - 1945-1991 - Video DVD-ji b) Kinematografija - Jugoslavija 1945-1991 - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) zgodovina filma d) filmska industrija e)
jugoslovanska kinematografija
791.4(497.11)"1945/1991"(086.82)
791.229.2(497.11)(086.82):791.4(497.11)"1945/1 991"
ok DVDo 791 TURAJLIĆ, M. Cinema
COBISS.SI-ID 1100866398
479.
TWEETY [Videoposnetek] : 12 classic cartoons = Čivkec : 12 klasičnih risank. Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 81 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm.
- (Looney tunes) (Kids collection = Otroška zbirka)
Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y32527. - DVDWB0752. - Vsebina na embalaži:
Sladki Čivkec. Poredni muc. Vlak odhaja. Kanarski spor. Mačje težave. Soba in ptič. Klic na
pomoč. Ljubi, ljubi Čivkec. Zavit kot darilo. Kako je ljubka. Ptičje društvo. Čivkec in fižolček
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD
791.228(73)(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 ČIVKEC ok DVDm 78/792 ČIVKEC
COBISS.SI-ID 267284224
480.
TWENTY thousand
Jules Verne's 20000 leagues under the sea [Videoposnetek] = 20.000 leghe sotto i mari di
Giulio Verne / directed by Richard Fleischer ; screen play by Earl Felton ; music by Paul
Smith. - Milano : Walt Disney Studios home entertainment, 2012. - 1 video DVD (122 min) :
barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Walt Disney Family
classics)
Nasl. na škatli: 20,000 leghe sotto i mari. - Posneto 1954. - Sinhronizacija v it., angl., nem.,
podnapisi v it., angl., nem., špan. in franc. - BIA0312102 Z3B. - Igrajo: Kirk Douglas, James
Mason, Paul Lukas, Peter Lorre itd.
a) Ameriški film - Video DVD-ji b) ameriški filmi c) igrani filmi d) ameriški igrani filmi e)
pustolovski filmi f) znanstvenofantastični filmi g) morje h) podmorski svet i) podmornice j) v
filmu k) DVD
791.221.7(73)(086.82)
k DVDo 791=131.1 20000
COBISS.SI-ID 4062391
481.
UPSIDE down [Videoposnetek] = [Ljubezen med svetovoma] / director of photography
Pierre Gill ; music composed by Benoît Charest ; screenplay [and] directed by Juan Solanas. Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok
(Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1374992/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Vzpor. stv. nasl. na embalaži. Produkcija: Upside Down Films itd. - Q426. - Igrajo: Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy
Spall itd.
a) Kanadski igrani filmi - Filmska drama - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b)
Francoski igrani filmi - Filmska drama - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji c) drama
d) fantazijska drama e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija
791.221.4(71+44)(086.82)
791.221.8:82-312.9(71+44)(086.82)
k DVDo 791 LJUBEZEN
COBISS.SI-ID 1103078238
482.
USPAVANKE / [zbrala in uredila Metka Pušenjak] ; naslikala Jelka Reichman. - 1. izd.
- Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 18 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD
3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2393-4
a) Uspavanke - Knjige za otroke
784.67(02.053.2)
821-93-194
k m C USPAVANKE ok m C USPAVANKE
COBISS.SI-ID 260740608
483.
VRUJA (Glasbena skupina)
Brez pašaporta [Zvočni posnetek] = Bez putovnice = Senza passaporto = No passport /
Vruja ; [idejni vodja projekta [in] besedila Marino Kranjac]. - Ljubljana : Celinka : Zavod
GodiBodi, p, cop. 2013. - 1 CD (57 min, 52 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([24] str.)
Spremna beseda / Marino Kranjac. - ˝Posneto doma v Bertokoh, december 2012 - januar
2013˝. - 600 izv. - Izvajalci: Marino Kranjac, glas, violina, kitara, diatonična harmonika ;
Alenka Kranjac, glas, tamburin, daska ; Peter Kaligarič, harmonika ; Gabrijel Križman,
nonola, simbolo, mandola, glas, kitara ; Gorast Radojević, bajs, električna bas kitara ; Rok
Kleva Ivančič, violina ; Branimir Šajina, glas, boben ; Noel Šuran, glas, kitara ; Zoran Karlić,
glas, mala sopela ; Dario Marušić, glas, dvostrunska tamburica, vela sopela. - Vsebina: La
bevanda sonnifer ; Dve lete in pú / ljudska, prir. Marino Kranjac. Sem slovenska deklica /
ljudska, prir. Marino Kranjac in Dario Marušić. Il Genvese, Storu si ji lepi vrt / ljudska, prir.
Marino Kranjac. La jjera tre sorele, Pesca dell’anelo / ljudska, prir. Marino Kranjac. Valcer /
ljudska, prir. Marino Kranjac in Dario Marušić. One dve naranče, Oni dvi naranče / ljudska,
prir. Marino Kranjac in Dario Marušić. Oj, mati, mamca, Varda la luna / ljudska. Pojela je
nevestica, La cena della sposa / ljudska, prir. Marino Kranjac. Jes ti bon kipíla, Mamma mia,
vorrei, vorrei / ljudska, prir. Marino Kranjac in Gorast Radojević. Un giorno andando /
ljudska. Mamca be tela, Sposa per forza / ljudska, prir. marino Kranjac in Dario Marušić. Ona
mi je rekla, Stara súra / ljudska, prir. Marino Kranjac
CEL CD 055 Celinka
a) Ljudska glasba - Priredbe - Slovenija - Istra - CD-plošče b) etno
784.4(497.4Istra)(086.76)
ok cdo 78 VRUJA Brez
COBISS.SI-ID 9110814
484.
WALT Disney's Disney fables [Videoposnetek]. Volume 6 = Najlepše Disneyjeve
pravljice. Del 6. - Ljubljana : Con film, 2004. - 1 video DVD (regija 2) (ca 48 min) : barve,
zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnapisi v slov., hrvašč. ... [et al.]. - Možnost sinhronizacije v madž. ... [et al.]. - DVDW
0092. - USA: Walt Disney. - Vsebuje: Uporni zmaj ; Miki in čarobni fižol
a) risani filmi b) video DVD c) DVD
778.5(02.053.2)(086.82)
ok DVDm 78/792 NAJLEPŠE
COBISS.SI-ID 14100284
485.
WHEN in Rome [Videoposnetek] = Romanca v Rimu / directed by Mark Steven
Johnson ; written by David Diamond & David Weissman ; director of photography John
Bailey ; music by Christopher Young. - Ljubljana : Con film, 2010. - 1 video DVD (ca 87
min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Produkcija: Touchstone Pictures itd. - DVDBO521. - Igrajo:
Kristen Bell, Josh Duhamel, Anjelica Huston, Will Arnett itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) romantična
komedija
791.221.2(73)(086.82)
k DVDo 791 ROMANCA ok DVDo 791 ROMANCA
COBISS.SI-ID 1097077086
486.
The WHISTLEBLOWER [Videoposnetek] : the following is inspired by actual events
= Sama proti vsem : po resničnih dogodkih / directed by Larysa Kondracki ; written by Eilis
Kirwan, Larysa Kondracki ; director of photography Kieran McGuigan ; music by Mychael
Danna. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ;
12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0896872/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2010. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Whistleblower Canada itd. - Igrajo: Rachel
Weisz, David Strathairn, Monica Bellucci, Vanessa Redgrave itd.
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Kanadski igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e)
biografski film f) kriminalka g) triler h) thriller i) koprodukcija
791.221.4(430+71+73)(086.82)
k DVDo 791 SAMA
COBISS.SI-ID 1103561566
487.
WHITE fang [Videoposnetek] = Zanna bianca / directed by Randal Kleiser ; based on
the novel "White fang" by Jack London ; screenplay by Jeanne Rosenberg and Nick Thiel and
David Fallon. - Milano : Walt Disney Studios Home Entertainment, 2012. - 1 video DVD
(103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm. - (Walt Disney
family classics)
Posneto 1991. - Sinhronizacija v it. in nem., podnapisi v it., angl., nemšč., špan. BIA0312003 Z3A. - Igrajo: Klaus Maria Brandauer, Ethan Hawke itd.
a) Ameriški film - Video DVD-ji b) ameriški filmi c) ameriški igrani filmi d) igrani filmi e)
mladinski igrani filmi f) pustolovski filmi g) DVD
791.221.7(73)(086.82)
k DVDm 791=131.1 ZANNA ok DVDm 791=131.1 ZANNA
COBISS.SI-ID 4000183
488.
The WILD [Videoposnetek] = Divjina / directed by Steve "Spaz" Williams ; screenplay
by Ed Decter ... [et al.] ; original score composed and conducted by Alan Silvestri ; cast
Kiefer Sutherland ... [et al.]. - Ljubljana : Con film, 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 078
min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnapisi v slov., hrv., italj. ... [et al.]. - Možnost sinhr. v slov., hrv., italj. ... [et al.]. - Walt
Disney. - DVD W0153
a) risani filmi b) risanke c) video DVD
778.5(02.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 DIVJINA ok DVDm 78/792 DIVJINA
COBISS.SI-ID 11769402
489.
The WORDS [Videoposnetek] = Ukradene besede / written and directed by Brian
Klugman & Lee Sternthal ; director of photography Antonio Calvache ; music by Marcelo
Zarvos. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ;
12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1840417/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Animus Films itd. - Igrajo: Bradley
Cooper, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Olivia Wilde, Zoë Saldana, Ben Barnes, Michael
McKean, John Hannah itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) romantična drama
791.221.4(73)(086.82)
k DVDo 791 UKRADENE
COBISS.SI-ID 16992562
490.
WRECK-it Ralph [Videoposnetek] = Razbijač Ralph / directed by Rich Moore ; story
by Rich Moore, Phil Johnston, Jim Reardon ; screenplay by Phil Johnston, Jennifer Lee ;
original score composed by Henry Jackman ; režija [slovenske sinhronizacije] Tatjana Djurić
Ribič ; prevod [v slovenščino] Jolanda Blokar. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD
(ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1772341/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Dialogi v angl., sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv., angl.
itd. - Produkcija: Walt Disney Animation Studios. - DVDW0280. - Glasovi v angl.: John C.
Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer itd., glasovi v slov.: Lotos Vincenc Šparovec, Mojca
Fatur, Kristijan Guček, Lara Jankovič itd.
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD
791.228(73)(0.053.5)(086.82)
k DVDm 78/792 RAZBIJAČ ok DVDm 78/792 RAZBIJAČ
COBISS.SI-ID 267278848
491.
ZAMBEZIA [Videoposnetek] = Zambezija / directed by Wayne Thornley ; screenplay
by Raffaella Delle Donne ... [et al.] ; music by Bruce Retief ; prevod Miša Šavor ; režija
[slovenskih] dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. 1 video DVD (ca 80 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1488181/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Dialogi v angl., sinhronizacija v slov., srb. in hrv., podnapisi v alb. Produkcija: Cinema Management Group itd. - QBB371. - Glasovi v slov.: Jaka Vižintin, Tina
Ogrin, Aleksander Golja itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za
otroke
791.228(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78 ZAMBEZIJA
COBISS.SI-ID 1103306846
492.
ZERO dark thirty [Videoposnetek] = 00:30 - Tajna operacija / directed by Kathryn
Bigelow ; written by Mark Boal ; director of photography Greig Fraser ; music by Alexandre
Desplat. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 88 min) :
barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1790885/?ref_=sr_1 - predstavitev filma.
- Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Annapurna Pictures itd. - Q405.
- Igrajo: Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton, Jennifer Ehle, Mark Strong itd. - Film
je bil leta 2013 nagrajen z Oskarjem (najboljša montaža zvoka) in bil nominiran in zmagal še
na mnogih filmskih festivalih (66 nominacij in 57 nagrad).
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Akcijski film - Video DVD-ji b) drama c) akcijska
drama d) thriller e) triler f) zgodovinski film
791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
k DVDo 791 ZERO
COBISS.SI-ID 1102587486
493.
ZLATOLASKA in trije medvedi [Videoposnetek]. - Kranj : Media film, cop. 2003. - 1
video DVD (regija 2, ca 55 min) : barve, zvok ; 12 cm
Sinhronizirano v slv. - Prevod dela: Goldilocks and the three bears. - Burbank animation
studios
a) video dvd b) risani filmi c) risanke d) animirani filmi e) avstralski risani filmi
778.534.662(0.053.2)(086.82)
k DVDm 78/792 ZLATOLASKA k m 791 ZLATOLASKA ok DVDm 78/792
ZLATOLASKA
COBISS.SI-ID 2475581
494.
ZWARTBOEK [Videoposnetek] = Črna knjiga / directed by Paul Verhoeven ;
screenplay by Gerard Soeteman, Paul Verhoeven ; director of photography Karl Walter
Lindenlaub ; composer Anne Dudley. - Vojnik : Fivia, 2007, p 2006. - 1 video DVD (regija
2)(ca 145 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm
Podnaslovljeno v slov. - Vloge: Sebastian Koch, Halina Reijn
a) igrani filmi b) evropski filmi c) nizozemski igrani filmi d) nemški igrani filmi e) belgijski
igrani filmi f) srhljivke g) video DVD h) DVD
791.221.5(086.82)
k DVDo 791 ZWARTBOEK ok DVDo 791 ČRNA
COBISS.SI-ID 6048542
793/799 DRUŽABNA ZABAVA IN RAZVEDRILO. PLES. IGRE. ŠPORT
495.
BUTZ, Andreas
Pravilna vadba za polmaraton / Andreas Butz ; [fotografije Nadine Michels ... [et al.] ;
prevedla Petra Einfalt]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Hrvaškem). - 126 str. :
ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: Richtig trainieren für Halbmarathon. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-6937-23-8
a) Polmaraton - Priprave - Priročniki
796.422.16(035)
k o 796/799 BUTZ, A. Pravilna
COBISS.SI-ID 267856128
496.
COYLE, Daniel
Skrivna dirka / Daniel Coyle in Tyler Hamilton ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš :
Ciceron, 2013. - 278 str. ; 22 cm
Prevod dela: Secret race
ISBN 978-961-6627-43-6
a) Kolesarstvo - Doping b) športna tekmovanja c) športna etika d) doping kontrola e)
prepovedane substance
796.011.5
k o 796/799 COYLE, D. Skrivna
COBISS.SI-ID 266435328
497.
DELIĆ, Sani
Oprema krstaša / Sani Delić ; [autori fotografija Ljubo Gamulin, Sani Delić, Marin Srzić
; ilustracije Ivana Zubović i Vančo Rebac]. - 1. izd. - Zagreb : Fabra press, 2008. - 151 str. :
ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka More)
O autoru: str. 151. - Kazalo
ISBN 978-953-7317-08-9
a) Jadranje - Priročniki b) Jadrnice - Oprema - Priročniki
797.14(035)
629.525(035)
k o 797 DELIĆ, S. Oprema
COBISS.SI-ID 8396062
498.
ELLA Enchanted [Videoposnetek] = Uročena Ella / music composed by Rachel Levy ;
director of photography Migel Stone ; directed by Tommy O'Haver. - Vojnik : Fivia, 2005, p
2004. - 1 video DVD (PAL, regija 2)(96 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. itd. - Miramax. - Igrajo: Anne Hathaway, Hugh Dancy,
Cary Elwes, ... [etc.]
a) Ameriški igrani filmi - Mladinski filmi - Pravljice - Video DVD b) ameriški mladinski
filmi c) video DVD
791.43-22(086.82)
ok DVDo 791 UROČENA
COBISS.SI-ID 15790391
499.
GORŠE, Luka, 1987Aktivirajte potentio telesa in uma : s telesno vadbo, umsko vadbo in prehrano za najvišjo
zmogljivost / [[besedilo], fotografije] Luka Gorše. - Ljubljana : samozal., 2013 ([Ljubljana] :
Demat). - 192 str. : ilustr. ; 18 cm
200 izv. - Bibliografija: str. 156-188
ISBN 978-961-276-773-0
a) Telesna aktivnost
796.035
k o 796/799 GORŠE, L. Aktivirajte
COBISS.SI-ID 267885056
500.
HINOJO, Juanan
Ukradene sanje : jugoslovanska košarka / Juanan Hinojo ; spremna beseda Božidar
Maljković ; iz španščine prevedla Katja Temnik. - Slovenske Konjice : Nobis Gorjup &
Šauperl, 2012-2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 2 zv. (192 str., [8] str. pril.; 287 str., [8] str. pril.)
: ilustr. ; 24 cm
Prevod dela: Suenos robados - el baloncesto yugoslavo. - O avtorju: str. 3. - Spremna beseda /
Božidar Maljković: str. 5
ISBN 978-961-6591-11-9 (zv. 1, broš.)
ISBN 978-961-6591-12-6 (zv. 2, broš.)
ISBN 978-961-6591-13-3 (zv. 2, trda vezava)
a) Košarka - Jugoslavija b) zgodovinski pregledi
796.323(497.1)
k o 796/799 HINOJO, J. Ukradene
COBISS.SI-ID 262288128
501.
HORIZONT : revija za turizem. - 2002, 1 (mar.)Novium, 2002-. - 28 cm
. - Maribor (Titova c. 44) :
Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-8300 = Horizont (Maribor)
796.5(497.4)
Piran so HORIZONT
Vol. 12 2013 No. 132-136+137/138+139-141#
COBISS.SI-ID 116574208
502.
KAKO reševati probleme pri dejavnostih v naravi : učbenik za predmet Planinstvo in
nekatere dejavnosti v naravi na Fakulteti za šport / Tanja Kajtna ... [et al.] ; [ilustratorka
Marjeta Valcl]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). 99 str. : ilustr. ; 21 cm
400 izv. - Bibliografija: str. 97-99
ISBN 978-961-6843-40-9
a) Planinstvo - Učbeniki za visoke šole b) Šola v naravi - Učbeniki za visoke šole
796.52(075.8)
37.015.31:379.83(075.8)
k o 37 KAKO ok o 37 KAKO
COBISS.SI-ID 266024960
503.
LEPO je biti milijonar : TV kviz : kviz z Jonasom / [uredila Tatjana Žener]. - Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2001 (Maribor : Ma-tisk). - 262 str. ; 22 cm
Prevod dela: Who wants to be a millionaire
ISBN 86-11-16156-4
a) Kvizi - Priročniki b) ugankarstvo
793.7(035)
ok a 793/794 LEPO
COBISS.SI-ID 113324032
504.
MILES, Tony, 1944-
Priročnik za uspešen ribolov : podroben vodnik po korakih z več kot 1200 slikovnimi
prikazi tehnik ribolova / Tony Miles, Martin Ford in Peter Gathercole ; svetovalec: Bruce
Vaughan ; [prevod Matjaž Križnar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013
(natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 29 cm
Prevod dela: The practical guide to successful fishing. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-358-0
a) Športni ribolov - Priročniki
799.1(035)
k o 797 MILES, T. Priročnik ok o 797 MILES, T. Priročnik
COBISS.SI-ID 263923456
505.
NAŠI olimpijci = Slovene olympians / [gradivo zbrala in uredila] Marko Račič, Tomo
Levovnik ; [urednik] Marko Levovnik ; [avtor besedila Olimpijski koraki slovenskega športa
1912-2012 Tomaž Pavlin ; prevod Trans Linguis ; fotografije Aleš Fevžer in arhiv MOK,
arhiv KSO]. - Ljubljana : Klub slovenskih olimpijcev : Olimpijski komite Slovenije, 2012
(Ljubljana : Rotosi). - XXIV, 175 str. : ilustr. ; 21 cm
Besedilo v slov. in večinoma tudi v angl. - 3.000 izv. - Kazali
ISBN 978-961-6476-06-5 (Olimpijski komite Slovenije)
a) Slovenski športniki - Olimpijske igre b) olimpioniki c) športna tekmovanja d) zgodovinski
pregledi
796.032.2(100=163.6)(091)
k o 796/799 NAŠI
COBISS.SI-ID 262318592
506.
PRAZNIK, Anton, 1949Kombinacije in odprte otvoritve : učbenik za prvi letnik srednje šahovske šole / Anton
Praznik. - Dragomer : Kraljevska igra, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 160 str. : ilustr. ; 30 cm
300 izv. - Učbeniku na pot / Iztok Jelen: str. 5. - O avtorju: str. [164]. - Bibliografija: str. [162]
ISBN 978-961-93240-2-8
a) Šah - Učbeniki za srednje šole
794.1(075.3)
ok o 793/794 PRAZNIK, A. Kombinacije
COBISS.SI-ID 267890944
507.
ROŽANC, Marjan
Demon Iva Daneva = The demon of Ivo Daneu = Demon Ive Daneua = Démon Iva
Daneua / Marjan Rožanc ; [spremna beseda Primož Repar ; prevod Janko M. Lozar ... [et al.] ;
fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije in osebni arhiv Iva Daneva]. - Ljubljana :
KUD Apokalipsa, 2013. - 71 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Posebne izdaje / Društvo Apokalipsa ; 13)
ISBN 978-961-6894-23-4
a) Daneu, Ivo (1937-)
796.3
821.163.6-4
k o 796/799 ROŽANC, M. Demon
COBISS.SI-ID 268582912
508.
STADLER, Michael, 1941Jadranje & psihologija / Michael Stadler ; [prevod Nataša Puhner]. - 1. izd. - Ljubljana :
Osminka & Co., 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 157 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Bukva ;
št. 3)
Prevod dela: Psychologie an Bord. - Bibliografija: str. 155-157
ISBN 978-961-90961-5-4
a) Jadranje - Psihologija - Priročniki
797.14:159.9(035)
k o 797 STADLER, M. Jadranje ok o 797 STADLER, M. Jadranje
COBISS.SI-ID 266081792
509.
ŠTUHEC, Jožef
Preko Pirenejev do Atlantika : Camino nekoliko drugače / Jože Štuhec. - 1. natis. Križevci pri Ljutomeru : samozal., 2011 ([Ljubljana] : Present). - 153 str. : ilustr. ; 25 cm
Podatek o natisu naveden v CIP-u
ISBN 978-961-276-145-5
a) Kolesarjenje - Spomini b) Santiago de Compostela - Božja pot - Spomini c) romanja
796.61(092)
27-57(460Santiago de Compostela)(092)
k o 82-992 ŠTUHEC, J. Preko
COBISS.SI-ID 255940608
80 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA
510.
AZZURRO : il mensile per il tuo italiano . - Recanati : ELI, 1989-. - 24 cm
Osemkrat na leto
811.131.1
Lucija sm AZZURRO
Vol. 25 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 2542133
511.
CIAO Italia : il mensile per tuo italiano . - Recanati : ELI, 1987-. - 24 cm
Osemkrat na leto
811.131.1
Lucija sm CIAO Italia
Vol. 27 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 2542389
512.
KID : your english monthly . - Recanati : Eli, 1979-. - ilustr. ; 24 cm
Mesečnik. - Popis po Y. 15, N. 4 (Jan. 1993)
811.111(02.053.2)
Lucija sm KID
Vol. 30 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 217915
513.
LET'S start : your english monthly . - Recanati : ELI, 1988-. - 24 cm
Osemkrat na leto
811.111
Piran sm LET`S
Vol. 26 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 2540597
514.
OGGITALIA : panorama della stampa italiana . - Recanati : ELI, 1992-. - 30 cm
Osemkrat na leto
811.131.1
Piran sm OGGITALIA
Vol. 21 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 2543925
515.
READY for english . - Recanati : ELI, 1990. - 24 cm
Osemkrat na leto
811.111
Lucija sm READY
Vol. 23 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 2541365
516.
SLOVAR novejšega besedja slovenskega jezika / [urednika slovarja Aleksandra
Bizjak Končar, Marko Snoj ; avtorji Aleksandra Bizjak Končar ... et al.]. - Ljubljana : Založba
ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 407 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji,
ISSN 2232-3759 / Založba ZRC, ZRC SAZU)
Potiskani spojni listi. - 600 izv.
ISBN 978-961-254-413-3
a) Slovenščina - Knjižni jezik - 1991- - Slovarji
811.163.6'271.1(038)
k ro 80/81 SLOVAR ok ro 80/81 SLOVAR
COBISS.SI-ID 264823040
517.
TEEN : your english monthly . - Paris : Maison du livre italien ; Recanati : Eli, 19??-. ilustr. ; 24 cm
Mesečnik. - Popis po Y. 14, N. 3 (Dec. 1992)
ISSN 0766-0731 = Teen (Paris)
811.111(02.053.2)
Lucija sm TEEN
Vol. 35 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 216891
518.
A TOT of english : yuor english monthly . - Recanati : ELI, 19??-. - 24 cm
Osemkrat na leto
811.111
Piran sm TOT
Vol. 36 2013/2014 No. 1-6
COBISS.SI-ID 2541621
81 JEZIKI
519.
CROOK, Marie
Chicken little / re-told by Marie Crook. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London]
: Penguin Books, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 4 / Series editor
Melanie Williams)
Na vrhu nasl. str.: Disney. - 4. stopnja
ISBN 978-1-4082-8866-5
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 CROOK, M. Chicken ok m 82=111 CROOK, M. Chicken
COBISS.SI-ID 10664343
520.
CROOK, Marie
Katie grows a bean plant / [written by Marie Crook ; illustrations Anna Hymas]. Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013 (printed in China). 15 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 1)
Ov. nasl. - Avtorica navedena na zadnji str. ov. - 1. stopnja
ISBN 978-1-4082-8823-8
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleščina c) branje d) razumevanje e) vaje
821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 CROOK, M. Katie ok m 82=111 CROOK, M. Katie
COBISS.SI-ID 7442577
521.
CROOK, Marie
101 dalmatians / re-told by Marie Crook. - Harlow (Essex) : Pearson Education ;
[London] : Penguin Books, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 3 / Series
editor Melanie Williams)
Na vrhu nasl. str.: Disney. - 3. stopnja
ISBN 978-1-4082-8731-6
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 CROOK, M. 101 ok m 82=111 CROOK, M. 101
COBISS.SI-ID 10664599
522.
DE Giuli, Alessandro
Dolomiti / Alessandro De Giuli ; [illustrazioni Ottavia Bruno]. - 1a ed., ultima ristampa.
- Firenze : Alma, 2011 (printed in Italy). - 60 str. : ilustr. ; 17 cm + 1 CD. - (Collana Italiano
facile : collana di racconti. Livello 1)
Na prelim. str. in ov. tudi: Easy italiano facile leicht. - 500 parole
ISBN 978-88-6182-040-1 (solo libro)
ISBN 978-88-6182-041-8 (libro + CD)
a) Prirejene izdaje - Italijanščina b) italijanščina c) branje d) razumevanje e) prirejene izdaje
821.131.1-93-32(0.046.6)=131.1
811.131.1'24(075)
k m 82=131.1 DE GIULI, A. Dolomiti ok m 82=131.1 DE GIULI, A. Dolomiti
COBISS.SI-ID 7448721
523.
DE Giuli, Alessandro
Dov'e Yukio? / Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo. - 1a ed., ristampa. - Firenze
: Alma, 2009. - 60 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Collana Italiano facile : collana di raconti. 1o livello
: A1)
Na prelim. str. in ov. tudi: Easy italiano facile leicht
- - Dov'e Yukio? [Zvočni posnetek]. - Cop. 2001. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-88-8644-000-4 (solo libro)
ISBN 978-88-8923-766-3 (libro + CD)
a) Prirejene izdaje - Italijanščina b) italijanščina c) branje d) razumevanje e) vaje f) poslušanje
g) zvočne knjige
821.131.1-32(0.046.6)=131.1
811.131.1'24(075)
811.131.1'24(075)
k m 82=131.1 DE GIULI, A. Dov'e ok m 82=131.1 DE GIULI, A. Dov'e
COBISS.SI-ID 1100741982
524.
DE Giuli, Alessandro
Opera! / Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo ; [illustrazioni Mat Pogo]. - 1a ed.,
ristampa. - Firenze : Alma, 2010. - 78 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Collana Italiano facile : collana
di raconti. 4o livello : B1)
Na prelim. str. in ov. tudi: Easy italiano facile leicht
- - Opera! [Zvočni posnetek]. - Cop. 2002. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-88-8644-024-0 (solo libro)
ISBN 978-88-8923-757-1 (libro + CD)
a) Prirejene izdaje - Italijanščina b) italijanščina c) branje d) razumevanje e) vaje f) poslušanje
g) zvočne knjige
821.131.1-312.4(0.046.6)=131.1
811.131.1'24(075)
k m 82=131.1 DE GIULI, A. Opera ok m 82=131.1 DE GIULI, A. Opera
COBISS.SI-ID 1100742238
525.
DICKENS, Charles, 1812-1870
Oliver Twist / Charles Dickens ; retold by Deborah Tempest ; [photographs by Nobby
Clark]. - Harlow : Pearson Education Limited, 2000. - VII, 67 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin
readers. Level 4)
ISBN 0-582-42688-X
821.111-311.2
811.111'24(075)
k o 82=111 DICKENS, C. Oliver ok m 82=111 DICKENS, C. Oliver
COBISS.SI-ID 512119917
526.
EDWARDS, Lynda
The outsiders / Lynda Edwards ; [illustrations by Dean Beattie]. - Harlow (Essex) :
Pearson Education, 2012. - II, 22 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). (Penguin active reading. Level 1 : beginner)
Na zadnji str. ov. tudi: A1
ISBN 978-1-4082-6405-8
a) Angleščina - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Angleščina
811.111'24(075)
821.111-32(0.046.6)=111
k m 82=111 EDWARDS, L. Outsiders ok m 82=111 EDWARDS, L. Outsiders
COBISS.SI-ID 22975799
527.
GRÉE, Alain
Alphabet / Alain Grée. - Lewes : Button Books, 2012. - 47 str. : barvne ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-1-90898-501-9
a) Abeceda - Knjige za otroke b) abecedarije
81'351(02.053.2)
087.5
k m 82=111 GRÉE, A. Alphabet
COBISS.SI-ID 9175326
528.
GRISHAM, John
The last juror / John Grisham ; retold by Annette Keen. - Harlow (Essex) : Pearson
Education, 2011. - IV, 60 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Penguin
active reading. Level 2 : elementary)
Na zadnji str. ov. tudi: A2
ISBN 978-1-4082-6119-4 (knjiga)
ISBN 978-1-4082-3178-4 (CD-ROM)
a) Angleščina - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Angleščina
811.111'24(075)
821.111(73)-312.4(0.046.6)=111
k m 82=111 GRISHAM, J. The last ok m 82=111 GRISHAM, J. The last
COBISS.SI-ID 22975287
529.
GUASTALLA, Carlo
Roma 2050 d.C. / Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo ; tavole Werther Dell'Edera. 1a ed. - Firenze : Alma, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 24 cm. - (L'italiano con i fumetti. Livello A1)
ISBN 978-88-6182-288-7
a) italijanščina b) stopenjsko branje c) poenostavljene izdaje d) stripi
821.131.1-93-32(0.046.6)=131.1
811.131.1'24(075)
084.11=131.1
k m 82=131.1 GUASTALLA, C. Roma ok m 82=131.1 GUASTALLA, C. Roma
COBISS.SI-ID 7449745
530.
GUASTALLA, Carlo
Una storia italiana / Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo ; tavole Giampiero
Wallnofer. - 1a ed. - Firenze : Alma, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 24 cm. - (L'italiano con i fumetti.
Livello A1/A2)
ISBN 978-88-6182-289-4
a) italijanščina b) stopenjsko branje c) poenostavljene izdaje d) stripi
821.131.1-93-32(0.046.6)=131.1
811.131.1'24(075)
k m 82=131.1 GUASTALLA, C. Una storia ok m 82=131.1 GUASTALLA, C. Una storia
COBISS.SI-ID 7450001
531.
HARPER, Kathryn
Cinderella / [re-told by Kathryn Harper]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ;
[London] : Penguin Books, 2012 (printed in China). - 15 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids.
Level 1)
Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: Disney, Princess. - Avtorica navedena na zadnji str. ov. - 1.
stopnja
ISBN 978-1-4082-8819-1
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleščina c) branje d) razumevanje e) vaje
821.112.2-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 HARPER, K. Cinderella ok m 82=111 HARPER, K. Cinderella
COBISS.SI-ID 2857098
532.
HARPER, Kathryn
The little mermaid : Ariel and the princ / re-told by Kathryn Harper. - Harlow (Essex) :
Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2012. - 15 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin
kids. Level 2 / series editor Melanie Williams)
Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: Disney. - Avtorica navedena na zadnji str. ov. - 2. stopnja
ISBN 978-1-4082-8817-7
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 HARPER, K. Little ok m 82=111 HARPER, K. Little
COBISS.SI-ID 10667671
533.
HEARN, Izabella
African safari / Izabella Hearn ; [illustrations by Alek Sotirovski]. - Harlow (Essex) :
Pearson Education, 2012. - II, 22 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). (Penguin active reading. Level 1 : beginner)
ISBN 978-1-4082-6404-1
a) Angleščina - Učbeniki
811.111'24(075)
821.111-32(0.046.6)=111
k m 82=111 HEARN, I. African ok m 82=111 HEARN, I. African
COBISS.SI-ID 22975543
534.
HILL, Eric, 1927Piki, kaj je to? : veliki zvočni besednjak / Eric Hill ; [prevedla Andreja Peček]. - [1. izd.].
- [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [11] str. : ilustr. ; 31 cm
Prevod dela: What's that noise, Spot?. - 4.000 izv. - Kartonka z 18 zvočnimi tipkami
ISBN 978-961-01-2886-1
a) Slikovni slovarji - Slovenščina - Knjige za otroke b) zvočni slovarji
811.163.6'374.3(02.053.2)
087.5
k rm C HILL, E. Piki ok m C HILL, E. Piki
COBISS.SI-ID 268122624
535.
HORNBY, Nick
About a boy / Nick Hornby ; Retold by Anne Collins. - Harlow : Penguin Books, 2003. IV,74 str. ; 20 cm. - (Penguin readers. #Level #4)
ISBN 0-582-77962-6
a) angleška bralna značka b) 2007/2008
821.111-311.2=111
811.131.1'24(075)
k o 82=111 HORNBY, N. About ok m 82=111 HORNBY, N. About
COBISS.SI-ID 6646
536.
KING, Stephen, 1947Misery / Stephen King ; retold by Robin Waterfield. - Harlow : Pearson Education, 2008.
- VII, 96 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin readers ; level 6)
Series editors Andy Hopkins and Jocelyn Potter
ISBN 978-1-4058-7665-0
a) prirejene izdaje b) Angleščina
821.111(73)-32
811.111'24(075)
k o 82=111 KING, S. Misery ok m 82=111 KING, S. Misery
COBISS.SI-ID 6123161
537.
KODRE, Petra
Od glasov do knjižnih svetov 8 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu
osnovne šole : jezik in književnost] / Petra Kodre ; [ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije
Dreamstime, Shutterstock, iStockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] :
Grafostil). - 216 str. : ilustr. ; 30 cm
Dodatka k nasl. navedena na ov. in v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv. Bibliografija: str. 215-216
ISBN 978-961-271-250-1
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Književnost - Vaje za osnovne šole
811.163.6(075.2(076)
821.09(075.2)(076)
k m 80/81 KODRE, P. Od ok m 80/81 KODRE, P. Od
COBISS.SI-ID 265175296
538.
LAIDLAW, Caroline
Animal athletes / written by Caroline Laidlaw ; [illustrations Alan Rowe]. - Harlow
(Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013 (printed in China). - 24 str. :
ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 4)
4. stopnja
ISBN 978-1-4082-8838-2
a) angleščina b) branje c) živali
59(02.053.2)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 LAIDLAW, C. Animal ok m 82=111 LAIDLAW, C. Animal
COBISS.SI-ID 7446417
539.
LAIDLAW, Caroline
Toy story / re-told by Caroline Laidlaw. - Harlow (Essex) : Pearson Education ;
[London] : Penguin Books, 2012. - 15 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 2 / series
editor Melanie Williams)
Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: Disney, Pixar. - Avtorica navedena na zadnji str. ov. - 2. stopnja
ISBN 978-1-4082-8859-7
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 LAIDLAW, C. Toy ok m 82=111 LAIDLAW, C. Toy
COBISS.SI-ID 10667415
540.
LE Fanu, Joseph Sheridan, 1814-1873
Carmilla / Joseph Sheridan Le Fanu ; retold by Jane Rollason ; [illustrations by David
Belmonte]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2011. - IV, 76 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el.
optični disk (CD-ROM). - (Penguin active reading. Level 3 : pre-intermediate)
Na zadnji str. ov. tudi: A2
ISBN 978-1-4082-6122-4 (knjiga)
ISBN 978-1-4082-3187-6 (CD-ROM)
a) Angleščina - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Angleščina
811.111'24(075)
821.111-312.9(0.046.6)=111
k m 82=111 LE FANU, J. Carmilla ok m 82=111 LE FANU, J. Carmilla
COBISS.SI-ID 22976311
541.
LEČIČ, Rada
Slovenščina od A do Ž : [učbenik za začetnike] = Lo sloveno dalla A alla Ž : [libro di
testo per principianti] / Rada Lečič ; [prevod v italijanščino Rada Lečič, Vasja Bratina ;
ilustracije Tamara Korošec ; avtorji in viri fotografij Rada Lečič ... et al.]. - 1. natis = 1a ed. Cerkno : Gaya, 2013 ([Cerkno] : Gaya). - 176 str. : ilustr. ; 28 cm
Slov. besedilo in it. prevod. - 800 izv. - Bibliografija: str. 173
ISBN 978-961-92674-2-4
a) Slovenščina - Učbeniki
811.163.6(075)
k o 80/81 LEČIČ, R. Slovenščina ok o 80/81 LEČIČ, R. Slovenščina
COBISS.SI-ID 268357376
542.
MEDAGLIA, Cinzia
La ricetta segreta [Dva medija] / Cinzia Medaglia ; illustrazioni di Fabio Sardo. - 1a ed. Genova : Cideb Editrice, 2011
80 str. : ilustr. ; 21 cm
1 CD (ca 50 min) : stereo ; 12 cm
(Imparare leggendo. Livello uno ; A2)
ISBN 978-88-530-1087-2 (Libro + CD)
a) Italijanščina - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Italijanščina c) italijanščina d) branje e)
razumevanje f) vaje g) poslušanje
821.131.1'24(075)(0.046.6)=131.1
811.131.1'24(075)
k m 82=131.1 MEDAGLIA, C. La ricetta ok m 82=131.1 MEDAGLIA, C. La ricetta
COBISS.SI-ID 1100750430
543.
MERKU, Pavle
Nomi di persone e luoghi nei registri medioevali del Capitolo di San Giusto in Trieste /
Pavle Merku. - Trieste : Deputazione della storia patria per la Venezia Giulia, 2013 (Pasian di
Prato : Lithostampa). - 543 str. ; 24 cm. - (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia.
Serie 1, Fonti ; vol. 15)
Bibliografija: str. 538-540
ISBN 978-88-97756-02-6
a) Geografska imena - Trst b) Osebna imena - Trst c) srednji vek d) krajevna imena e) lastna
imena f) priimki g) toponimi h) onomastika i) etimologija j) Trst (Italija) k) onomastics l)
geographical names m) personal names n) surnames o) toponimes p) Middle Ages q)
etymology r) Trieste (Italy)
81'373.2(450.361)"653"
ok da 80/81 MERKU, P. Nomi
COBISS.SI-ID 5829100
544.
OXFORD - slovensko-angleški slikovni slovar za otroke / [prevedla Maja Jug
Hartman ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2013. - 127 str. :
ilustr. ; 28 cm
Prevod dela: Oxford children’s visual dictionary
ISBN 978-961-6882-08-8
a) Slikovni slovarji - Slovenščina - Angleščina - Knjige za otroke
811.163.6'374=111(02.053.2)
k m 80/81 OXFORD ok m 80/81 OXFORD
COBISS.SI-ID 265605632
545.
RAGAZZI : il mensile per il tuo italiano . - Recanati : Eli, 1984-. - ilustr. ; 25 cm
Mesečnik (razen junij, julij, avgust). - Popis po An. 13, N. 1 (sett.-ott. 1992)
ISSN 0766-0707
811.131.1(02.053.2)
Piran sm RAGAZZI
Vol. 32 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 216635
546.
ROLLASON, Jane
Gandhi / Jane Rollason. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin
Books, 2008. - IV, 27 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin readers. Level 2 : elementary)
Na zadnji str. ov. tudi: A2. - Series editors: Andy Hopkins and Jocelyn Potter
ISBN 978-1-4058-7693-3
a) Gandhi, Mohandes Karamchand (1869-1948) - Prirejene izdaje b) Prirejene izdaje Angleščina c) angleščina d) branje e) razumevanje f) vaje
811.111'24(075)
929Gandhi M.
k m 82=111 ROLLASON, J. Gandhi ok m 82=111 ROLLASON, J. Gandhi
COBISS.SI-ID 22977847
547.
SCHOFIELD, Nicola
The jungle book : mowgli meets baloo / re-told by Nicola Schofield. - Harlow (Essex) :
Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2012. - 15 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin
kids. Level 2 / series editor Melanie Williams)
Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: Disney. - Avtorica navedena na zadnji str. ov. - 2. stopnja
ISBN 978-1-4082-8856-6
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 SCHOFIELD, N. Jungle ok m 82=111 SCHOFIELD, N. Jungle
COBISS.SI-ID 10667159
548.
SHIPTON, Paul, 1963The Lion King / re-told by Paul Shipton. - Harlow (Essex) : Pearson Education ;
[London] : Penguin Books, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 4 / Series
editor Melanie Williams)
Na vrhu nasl. str.: Disney. - 4. stopnja
ISBN 978-1-4082-8697-5
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 SHIPTON, P. Lion ok m 82=111 SHIPTON, P. Lion
COBISS.SI-ID 10665111
549.
ŠTEPIC, Lilijana
Angleščina po slovensko : priročnik za osnovnošolce v 4., 5. in 6. razredu : razlaga
slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in
besedišča / Lilijana Štepic ; [ilustracije Marcel-Talt Lah]. - 1. izd., 13. natis. - Zgornja Draga :
Korekt plus, 2013 (Celje : Grafika Gracer). - 492 str. : ilustr. ; 30 cm
Na nasl. str. tudi: Za osnovno šolo, 1. del. - Nasl. na ov., hrbtu in v kolofonu: Angleščina po
slovensko I. - Dodatek k nasl. na ov.: Priročnik za angleški jezik v 4., 5. in 6. razredu osnovne
šole. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 476. - Bibliografija avtorice: str. 490
ISBN 978-961-90689-2-2
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole
811.111(075.2)
k m 80/81 ŠTEPIC, L. Angleščina ok m 80/81 ŠTEPIC, L. Angleščina
COBISS.SI-ID 264994560
550.
ŠTEPIC, Lilijana
Angleščina po slovensko : za 7., 8. in 9. razred osnovne šole : razlaga v slovenskem
jeziku za boljše razumevanje slovnice in besedišča, vaje z rešitvami, testi za preverjanje
znanja / Lilijana Štepic ; [ilustracije Marcel-Talt Lah]. - 1. izd., 9. natis. - Zgornja Draga :
Korekt plus, 2011 (Celje : Grafika Gracer). - 457 str. : ilustr. ; 30 cm
Na nasl. str. tudi: Za osnovno šolo, 2. del. - Podnasl. na ov.: Priročnik za angleški jezik v 7., 8.
in 9. razredu devetletke : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za
boljše razumevanje slovnice in besedišča, podnasl. v kolofonu: Priročnik za angleški jezik za
osnovnošolce v 7., 8. in 9. razredu OŠ. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 445. - Knjige avtorice
Lilijane Štepic: str. [458]
ISBN 978-961-90689-3-9
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole
811.111(075.2)
k m 80/81 ŠTEPIC, L. Angleščina ok m 80/81 ŠTEPIC, L. Angleščina
COBISS.SI-ID 254974720
551.
ŠTEPIC, Lilijana
Angleški časi za osnovno šolo : priročnik za osnovnošolce z razlago angleških časov v
slovenskem jeziku / Lilijana Štepic ; [ilustracije Art Muršič]. - 1. izd., 3. ponatis. - Zgornja
Draga : Korekt plus, 2011 (Celje : Grafika Gracer). - 102 str. : ilustr. ; 28 cm
Dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za angleški jezik za osnovnošolce. - 1.000 izv. Bibliografija: str. 97. - Knjige avtorice Lilijane Štepic: str. 102
ISBN 978-961-90689-8-4
a) Angleščina - Slovnični časi - Učbeniki za osnovne šole
811.111'366.58(075.2)
k m 80/81 ŠTEPIC, L. Angleški ok m 80/81 ŠTEPIC, L. Angleški
COBISS.SI-ID 258599168
552.
ŠTEPIC, Lilijana
Vaje iz angleških časov za 3. in 4. letnik srednje šole : zbirka vaj za pripravo na maturo
in poklicno maturo / Lilijana Štepic. - 1. izd. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2002 (Murska
Sobota : Klar). - 124 str. ; 30 cm
ISBN 961-90689-7-1
a) Angleščina - Vaje za srednje šole
811.111(075.3)(076.1)
k o 80/81 ŠTEPIC, L. Vaje ok o 80/81 ŠTEPIC, L. Vaje
COBISS.SI-ID 117639168
553.
ŠTEPIC, Lilijana
Vaje iz angleških časov za osnovno šolo : zbirka vaj z rešitvami in s testi za preverjanje
znanja angleških časov / Lilijana Štepic. - 1.ponatis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2004
([Murska Sobota] : Klar). - 385 str. : ilustr., preglednice ; 28 cm
Knjige avtorice Lilijane Štepic: str. [388]
ISBN 961-90689-9-8
a) Angleščina - Slovnični časi - Vaje za osnovne šole b) angleški časi c) vaje za osnovne šole
811.111'366.582(075)
k m 80/81 ŠTEPIC, L. Vaje ok m 80/81 ŠTEPIC, L. Vaje
COBISS.SI-ID 369611
554.
TUTTI insieme . - Paris : P. Bordas ; Recanati : European language institute
ISSN 0984-1466 = Tutti insieme (Paris)
087.5
Piran sm TUTTI insieme
Vol. 34 2013/2014 No.
COBISS.SI-ID 31449856
555.
WILLIAMS, Melanie, 1958Finding Nemo : Nemo in School / re-told by Melanie Williams. - Harlow (Essex) :
Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2012 (printed in China). - 15 str. : ilustr. ; 23
cm. - (Penguin kids. Level 1)
Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: Disney, Pixar. - Avtorica navedena na zadnji str. ov. - 1. stopnja
ISBN 978-1-4082-8853-5
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleščina c) branje d) razumevanje e) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 WILLIAMS, M. Finding ok m 82=111 WILLIAMS, M. Finding
COBISS.SI-ID 2856842
556.
WILLIAMS, Melanie, 1958Winnie the Pooh and the honey tree / [re-told by Melanie Williams]. - Harlow (Essex) :
Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013 (printed in China). - 15 str. : ilustr. ; 23
cm. - (Penguin kids. Level 1)
Ov. nasl. - Avtorica navedena na zadnji str. ov. - 1. stopnja
ISBN 978-1-4082-8854-2
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleščina c) branje d) razumevanje e) vaje
821.111-93-34(0.046.6)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 WILLIAMS, M. Winnie ok m 82=111 WILLIAMS, M. Winnie
COBISS.SI-ID 7442321
557.
ZNAM za več. Slovenščina 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja / Nana
Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett,
2012 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 2 zv. : ilustr. - (Zbirka Znam za več)
3.000 izv.
Vsebina:
[Del 1]: Besedila. - 32 str. ; 27 cm
[Del 2]: Preizkusi. - 112 str. ; 30 cm
ISBN 978-961-209-721-9
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole
811.163.6(075.2)(076)
k m 80/81 SLOVENŠČINA Besedila k m 80/81 SLOVENŠČINA Preizkusi ok m 80/81
SLOVENŠČINA Besedila ok m 80/81 SLOVENŠČINA Preizkusi
COBISS.SI-ID 263998464
82 LITERARNA BESEDILA
558.
ABDOLAH, Kader, 1954Hiša ob mošeji / Kader Abdolah ; iz nizozemščine prevedla Stana Anželj. - 1. natis. Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 381 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)
Prevod dela: Het huis van de moskee. - 1.000 izv. - Broš. izd. meri 20 cm
ISBN 978-961-274-126-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-180-8 (broš.)
a) Islam - V leposlovju b) Iran - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju
821.112.5-311.2
k o 82-3 ABDOLAH, K. Hiša ok o 82-3 ABDOLAH, K. Hiša
COBISS.SI-ID 265037056
559.
ADLER-Olsen, Jussi
Fazanarji / Jussi Adler-Olsen ; [iz danščine prevedel Darko Čuden]. - 1. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 445 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi /
Mladinska knjiga)
Prevod dela: Fasandraberne. - 800 izv.
ISBN 978-961-01-2840-3
821.113.4-312.4
k o 82-312.4 ADLER-O., J. Fazanarji ok o 82-312.4 ADLER-O., J. Fazanarji
COBISS.SI-ID 267816704
560.
ALBAHARI, David, 1948Götz in Meyer / David Albahari ; prevedla Sonja Polanc. - Ljubljana : Cankarjeva
založba, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)
Izv. stv. nasl.: Gec i Majer. - 400 izv.
ISBN 978-961-231-959-5
ISBN 978-961-231-985-4 (ePub)
821.163.41-31
k o 82-3 ALBAHARI, D. Götz ok o 82-3 ALBAHARI, D. Götz
COBISS.SI-ID 268508672
561.
ALEXANDER, Tasha
Smrt v mestu na vodi / Tasha Alexander ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič :
Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 301 str. ; 20 cm
Prevod dela: Death in the floating city. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1906-0
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 ALEXANDER, T. Smrt ok o 82-312.4 ALEXANDER, T. Smrt
COBISS.SI-ID 267781120
562.
ALIĆ, Mehmedalija
Nihče / Mehmedalija Alić ; prevedla Sanela Alić ; [spremni zapisi Spomenka Hribar,
Hanna Slak in Boštjan Videmšek]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] :
Grafika Soča). - 190 str. : fotogr. ; 20 cm
1.000 izv. - Nihče ni nihče! / Spomenka Hribar: str. 177-185. - Zgodovina(r) 20. stoletja /
Boštjan Videmšek in Hanna Slak: str. 187-190. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-231-950-2
a) Huda Jama b) Srebrenica
821.163.4(497.6)-312.6
ok o 82-312.6 ALIĆ, M. Nihče
COBISS.SI-ID 267327232
563.
ALMOND, David, 1951Ime mi je Mina / David Almond ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri
Domžalah : Miš, 2013. - 260 str. ; 21 cm. - (Zbirka !Najnaj / Miš)
Prevod dela: My name is Mina
ISBN 978-961-272-110-7
821.111-93-311.2
k m P ALMOND, D. Ime ok m P ALMOND, D. Ime
COBISS.SI-ID 265167360
564.
ANDONOVSKI, Venko
Popek sveta / Venko Andonovski ; prevod [in spremna beseda] Sonja Dolžan. Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 283 str. : ilustr. ; 25
cm. - (Moderni klasiki ; 72)
Prevod dela: Papokot na svetot. - 400 izv. - Iz popka sveta / Sonja Dolžan: str. 267-283
ISBN 978-961-231-947-2
a) Andonovski, Venko (1964-) - Literarne študije b) Cyrillus, svetnik (826-869) - V
leposlovju c) Methodius, svetnik (815-885) - V leposlovju
821.163.3-311.2
821.163.3.09Andonovski V.
ok o 82-3 ANDONOVSKI, V. Popek
COBISS.SI-ID 267260416
565.
APOKALIPSA : revija za preboj v živo kulturo. - 1994, št. 0Novy 25) : Društvo Apokalipsa, 1994-. - 21 cm
. - Ljubljana (Lily
Podnaslov se spreminja
ISSN 1318-3680 = Apokalipsa
821.163.6-82
Piran so APOKALIPSA
Vol. 20 2013 No. 168/169-170/171+172+173/174#
COBISS.SI-ID 41760000
566.
ARNEŽ, Jana Ivanka
Čarovnica Pepka in katre hasme / Jana Ivanka Arnež ; [fotografiral Gregor Arnež]. - 1.
natis. - Podnart : samozal., 2012 (Žirovnica : Medium). - 32 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 31 cm
350 izv.
ISBN 978-961-276-456-2
821.163.6-93-32
087.5
k m C ARNEŽ, J. I. Čarovnica ok m C ARNEŽ, J. I. Čarovnica
COBISS.SI-ID 262211840
567.
ATHWAL, Sarbjit Kaur
Sramota / Sarbdžit Kaur Atval [in Jeff Hudson] ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 315 str., [4] str. pril. ; 20 cm
Prevod dela: Shamed. - Soavtor naveden v kolofonu. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1981-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1978-7 (broš.)
821.111-94
k o 82-94 ATHWAL, S. K. Sramota ok o 82-94 ATHWAL, S. K. Sramota
COBISS.SI-ID 269003008
568.
AUEL, Jean M.
Dežela poslikanih jam / Jean M. Auel ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič :
Učila International, 2013. - 2 zv. (384, 363 str.) ; 24 cm
Prevod dela: The land of painted caves. - Zvd. na spojnih listih. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1971-8
a) Ledena doba - V leposlovju
821.111(73)-311.6
k o 82-311.6 AUEL, J. M. Otroci ok o 82-311.6 AUEL, J. M. Otroci
COBISS.SI-ID 268855552
569.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
Emma / Jane Austen ; retold by Annette Barnes. - Harlow : Pearson Education, 2008. IX, 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin readers ; level 4)
Series editors Andy Hopkins and Jocelyn Potter
ISBN 978-1-4058-8214-9
a) prirejene izdaje b) Angleščina
821.111(73)-32
k o 82=111 AUSTEN, J. Emma ok m 82=111 AUSTEN, J. Emma
COBISS.SI-ID 6123417
570.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
Mansfield park / Jane Austen ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri
Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (424, 233 str.) ; 24 cm. - (Zbirka
Srebrne niti)
Prevod dela: Mansfield Park. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-272-118-3 (zv. 1)
ISBN 978-961-272-119-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-272-072-8 (komplet)
a) Ženske - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Anglija - Družbene razmere - 19.st. - V
leposlovju
821.111-311.2
k o 82-3 AUSTEN, J. Mansfield ok o 82-3 AUSTEN, J. Mansfield
COBISS.SI-ID 259929088
571.
BABAČIĆ, Esad
Prihodi, odhodi / Esad Babačić. - 1. izd. - Ljubljana : ŠKD Nika, 2013 ([Ljubljana] :
Ulčakar & Jk). - 41 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kamni)
Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 500 izv. - Poezije trdo delo / Anja Golob: str. 39-41
ISBN 978-961-281-012-2
821.163.6-1
k o 82-1 BABAČIĆ, E. Prihodi
COBISS.SI-ID 266763264
572.
BAGGOTT, Julianna
Zliti : druga knjiga trilogije Čisti / Julianna Baggott ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1.
izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 554 str. ; 21 cm. (Zbirka Čisti ; knj. 2)
Prevod dela: Fuse. - 600 izv. - O avtorici: str. 554
ISBN 978-961-01-2789-5
821.111(73)-312.9
k o 82-312.9 BAGGOTT, J. Čisti ok o 82-312.9 BAGGOTT, J. Čisti
COBISS.SI-ID 268284672
573.
BAN, Tatjana
Ovčka Belka pri brivcu / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - [Domžale : Tamaj, 2013]
([Ljubljana : Pleško]). - [24] str. : ilustr. ; 26 cm
300 izv.
ISBN 978-961-93445-4-5
a) velike tiskane črke
821.163.6-93-32
087.5
k m C BAN, T. Ovčka ok m C BAN, T. Ovčka
COBISS.SI-ID 268991232
574.
BAN, Tatjana
Pesmice za 10 prstkov / [avtorica pesmi in ilustracije] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj,
2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [21] str. : ilustr. ; 21 cm
300 izv.
ISBN 978-961-93445-1-4
a) velike tiskane črke
821.163.6-93-1
087.5
k m 82-1 BAN, T. Pesmice ok m 82-1 BAN, T. Pesmice
COBISS.SI-ID 265201920
575.
BARNES, Julian
Nč bat / Julian Barnes ; [prevedla Valerija Cokan ; spremna beseda Matej Bogataj]. Novo mesto : Goga, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 277 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka
Goga)
Prevod dela: Nothing to be frightened of. - 400 izv. - Konec smisla smisel konca? / Matej
Bogataj: str. 272-276
ISBN 978-961-277-030-3
ISBN 978-961-277-035-8 !
a) Barnes, Julian (1946-) - Spomini b) filozofski roman
821.111-31
k o 82-3 BARNES, J. Nč ok o 82-3 BARNES, J. Nč
COBISS.SI-ID 262671360
576.
BATTERSBY, Alan
High life, low life / Alan Battersby. - 12th printing. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2008. - 79 str. : zvd. ; 20 cm. - (Cambridge English readers. Level 4, Intermediate)
ISBN 978-0-521-78815-1 (pbk.)
ISBN 978-0-521-68608-2 (pbk. + CD)
a) angleščina b) prirejene izdaje c) jezikovni pouk d) branje e) razumevanje
821.111-312.4(0.046.6)=111
ok m 82=111 BATTERSBY, A. High
COBISS.SI-ID 6906001
577.
BATTERSBY, Alan
This time it's personal / Alan Battersby. - 8th print. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2010. - 110 str. ; 20 cm + 3 cd. - (Cambridge English Readers ; level 6)
ISBN 978-0-521-79844-0 (pb.)
ISBN 978-0-521-68606-8 (book with audio cd)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje
821.111-312.4(0.046.6)=111
ok m 82=111 BATTERSBY, A. This
COBISS.SI-ID 4111287
578.
BAYDAR, Oya
Izgubljena beseda / Oya Baydar ; iz turškega jezika prevedla Erna Pačnik. - 1. natis. Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 495 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)
Prevod dela: Kayip Söz. - Broš. izd. meri 20 cm. - 800 izv.
ISBN 978-961-274-134-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-176-1 (broš.)
a) Kurdi - Turčija - V leposlovju b) Nasilje - V leposlovju c) Turčija - Etnični odnosi - V
leposlovju
821.512.161-311.2
k o 82-3 BAYDAR, O. Izgubljena ok o 82-3 BAYDAR, O. Izgubljena
COBISS.SI-ID 265036288
579.
BECKETT, Simon
Zapisano v kosteh / Simon Beckett ; [prevedla Mateja Maligoj]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 360 str. ; 20 cm
Prevod dela: Written in bone. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1957-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1948-0 (broš.)
821.111-312.4
k o 82-312.4 BECKETT, S. Zapisano ok o 82-312.4 BECKETT, S. Zapisano
COBISS.SI-ID 268464896
580.
BEDFORD, David, 1969Moj dedek / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. - 1.
izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm. (Zbirka Rad te imam)
Prevod dela: I love my grandpa. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-00-1811-7
821.111-93-32
087.5
k m C BEDFORD, D. Moj ok m C BEDFORD, D. Moj
COBISS.SI-ID 266170368
581.
BEDFORD, David, 1969-
Moj očka / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. - 1.
izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm. (Zbirka Rad te imam)
Prevod dela: I love my daddy. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-00-1809-4
821.111-93-32
087.5
k m C BEDFORD, D. Moj ok m C BEDFORD, D. Moj
COBISS.SI-ID 266169856
582.
BEDFORD, David, 1969Moja babica / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm.
- (Zbirka Rad te imam)
Prevod dela: I love my grandma. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-00-1810-0
821.111-93-32
087.5
k m C BEDFORD, D. Moja ok m C BEDFORD, D. Moja
COBISS.SI-ID 266170112
583.
BEDFORD, David, 1969Moja mamica / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm.
- (Zbirka Rad te imam)
Prevod dela: I love my mummy. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-00-1808-7
821.111-93-32
087.5
k m C BEDFORD, D. Moja ok m C BEDFORD, D. Moja
COBISS.SI-ID 266169600
584.
BEVC, Cvetka
Razmislek / Cvetka Bevc ; [ilustriral] Adriano Janežič. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj]
: Gorenjski tisk storitve). - [23] str. : ilustr. ; 32 cm
Ilustr. na notranjih str. ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6840-90-3
821.163.6-93-32
087.5
k m C BEVC, C. Razmislek ok m C BEVC, C. Razmislek
COBISS.SI-ID 266532864
585.
BISSO, Gianpaolo
Angel tra gli angeli / Gianpaolo Bisso. - 1a ed. - Trieste : Luglio, 2006. - 109 str. ; 21 cm
ISBN 88-89153-19-9
a) mačke b) v leposlovju
821.131.1-311.2
k o 82=131.1 BISSO, G. Angel
COBISS.SI-ID 4040119
586.
BIZJAN, Igor
Prazni prostori / Igor Bizjan ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Andrej Šprah]. Piran : Društvo Obzorje, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 183 str. ; 21 cm. - (Zbirka Arija ; 2)
400 izv.
ISBN 961-91068-3-0
a) morje b) Piran c) v leposlovju
821.163.6-1
k o 82-1 BIZJAN, I. Prazni ok o 82-1 BIZJAN, I. Prazni
COBISS.SI-ID 226037760
587.
BIZJAN, Igor
Sledi, posvetitve / Igor Bizjan. - Piran : Društvo Obzorje, 2013. - 159 str. ; 21 cm. (Zbirka Arija ; 6)
Avt. slika na zvihku.
ISBN 978-961-93451-0-8
a) Piran b) Pirančani c) v leposlovju d) poezija e) reiki f) reikiji
821.163.6-1
k d 82-1 BIZJAN, I. Sledi k o 82-1 BIZJAN, I. Sledi ok o 82-1 BIZJAN, I. Sledi
COBISS.SI-ID 265573888
588.
BLABEY, Aaron
Živa Žganec / Aaron Blabey ; [prevedel Jakob Kenda]. - Ljubljana : Vodnikova založba
(DSKG), 2011 (Grosuplje : Grafis trade). - [30] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Gugalnica : zbirka
najboljših slikanic / Vodnikova založba)
Prevod dela: Sunday Chutney. - 500 izv.
ISBN 978-961-6067-77-5
821.111-93-32
087.5
k m C BLABEY, A. Živa ok m C BLABEY, A. Živa
COBISS.SI-ID 257849856
589.
BOBIN, Christian
Za vedno živa / Christian Bobin ; prevedla [in spremno besedo napisala] Nadja Dobnik. Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 252 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka
Babilon)
500 izv. - Spremna beseda / Nadja Dobnik: str. 247-252. - Vsebina: Šoja = Geai ; Za vedno
živa = La plus que vive ; Avtoportret z radiatorjem = Autoportrait au radiateur
ISBN 978-961-6604-76-5
a) Bobin, Christian (1951-) - Literarne študije
821.133.1-32
821.133.1.09Bobin C.
ok o 82-3 BOBIN, C. Za
COBISS.SI-ID 61826817
590.
BOLANO, Roberto, 1953-2003
Telefonski klici / Roberto Bolano ; prevedla Veronika Rot. - Ljubljana : Študentska
založba, 2013. - 215 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
Prevod dela: Llamadas telefónicas. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-565-4
821.134.2-32
k o 82-3 BOLANO, R. Telefonski ok o 82-3 BOLANO, R. Telefonski
COBISS.SI-ID 265080320
591.
BOYNE, John
Osupljiva zgodba Barnabyja Brocketa / John Boyne ; prevedel Jure Potokar ; [ilustracije
Oliver Jeffers]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). 269 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čiv)
Prevod dela: The terrible thing that happened to Barnaby Brocket. - 600 izv. - O pisatelju:
268-269
ISBN 978-961-272-114-5
821.111(417)-93-32
k m P BOYNE, J. Osupljiva ok m P BOYNE, J. Osupljiva
COBISS.SI-ID 265917184
592.
BOŽIČ, Blaž
Potem smo si vranice odprli na nežno valujoči livadi / Blaž Božič. - Ljubljana : KUD
France Prešeren Trnovo, 2013. - 90 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 37)
ISBN 978-961-6263-51-1
821.163.6-1
k o 82-1 BOŽIČ, B. Potem
COBISS.SI-ID 266407936
593.
BRENNAN, Frank
The fruitcake special and other stories / Frank Brennan. - 9th print. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2000. - 78 str. : ilustr. ; 20 cm + 2 cd. - (Cambridge English
readers. Level 4)
ISBN 978-0-521-68611-2
a) Prirejene izdaje - Angleščina
821.111-32(0.046.6)=111
k o 82=111 BRENNAN, F. Fruitcake
COBISS.SI-ID 4112567
594.
BRENNAN, Frank
Windows of the mind / Frank Brennan. - 18th printing. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2010. - 96 str. ; 20 cm + 3 cd. - (Cambridge English readers. Level 5,
Upper-intermediate)
ISBN 978-0-521-75014-1 (pbk.)
ISBN 978-0-521-68612-9 (book + CD)
a) angleščina b) prirejene izdaje c) jezikovni pouk d) branje e) razumevanje
821.111-32(0.046.6)=111
k o 82=111 BRENNAN, F. Windows
COBISS.SI-ID 4112311
595.
BREZINA, Thomas
Diamantno obličje / Thomas Brezina ; [ilustracije Ertugrul Edirne ; prevod Tanja Viher].
- Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba = Hermagoras, 2000 (v Celovcu :
Mohorjeva družba). - 177 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Novohlačniki / Thomas Brezina ; 16)
Prevod dela: Das Diamantengesicht. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 3-85013-758-9
a) druščine b) pustolovščine c) gledališče d) v mladinskem leposlovju e) avstrijska mladinska
književnost
821.112.2(436)-93-311.3
k m P BREZINA, T. Diamantno ok m P BREZINA, T. Diamantno
COBISS.SI-ID 5254880
596.
BŘEZINOVÁ, Ivona
Začarani razred / Ivona Březinová ; iz češčine prevedla Mateja Medvešek Rjavec ;
[ilustriral Marko Rop]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 60 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)
Prevod dela: Začarovaná třída. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6767-91-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-169-3 (mehka vezava)
821.162.3-93-32
k m P BŘEZINOVÁ, I. Začarani ok m P BŘEZINOVÁ, I. Začarani
COBISS.SI-ID 264286208
597.
BROWN, Dan, 1964Da Vincijeva šifra / Dan Brown ; [prevedla Nataša Müller]. - [7. natis]. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2005 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 473 str. ; 25 cm. - (Zbirka Oddih)
Prevod dela: The Da Vinci code. - Podatek o izd. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-11-16825-9
a) Leonardo da Vinci (1452-1519) - V leposlovju b) kriptografija c) Louvre d) v leposlovju
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 BROWN, D. Da Vincijeva ok a 82-312.4 BROWN, D. Da Vincijeva
COBISS.SI-ID 4965662
598.
BROWN, Dan, 1964Inferno / Dan Brown ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 505 str. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Inferno. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-01-2842-7
a) Alighieri, Dante (1265-1321) - "La divina commedia" - "Inferno" - V leposlovju b)
Kriptografija - V leposlovju c) Firence - Italija - V leposlovju
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 BROWN, D. Inferno ok o 82-312.4 BROWN, D. Inferno
COBISS.SI-ID 268910848
599.
BROWN, Dan, 1964Inferno / Dan Brown ; traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo, Roberta
Scarabelli. - 1a ed., 2a ristampa. - Milano : Mondadori, 2013. - 522 str. ; 25 cm. - (Omnibus)
Prevod dela: Inferno
ISBN 978-88-04-63144-6
a) Alighieri, Dante (1265-1321) - "La divina commedia" - "Inferno" - V leposlovju b)
Kriptografija - V leposlovju c) Firence - Italija - V leposlovju
821.111(73)-312.4
ok o 82-312.4=131.1 BROWN, D. Inferno
COBISS.SI-ID 7484049
600.
BROWN, Dan, 1964Inferno / Dan Brown. - London [etc.] : Bantam Press, 2013. - X, 461 str. ; 25 cm
Beseda o avtorju: str. [465]
ISBN 978-0-593-07249-3
a) Alighieri, Dante (1265-1321) - "La divina commedia" - "Inferno" - V leposlovju b)
Kriptografija - V leposlovju c) Firence - Italija - V leposlovju
821.111(73)-312.4
k o 82=111 BROWN, D. Inferno ok o 82=111 BROWN, D. Inferno
COBISS.SI-ID 14042934
601.
BROWN, Sandra, 1948Grda račka / Sandra Brown ; [prevod Martina Žalig]. - Destrnik : GDČ, 2013. - 177 str. ;
22 cm
Prevod dela: The Rana look. - 500 izv.
ISBN 978-961-93070-6-9
821.111(73)-311.2
k o 82-3 BROWN, S. Grda ok o 82-3 BROWN, S. Grda
COBISS.SI-ID 269453568
602.
BROWN, Sandra, 1948Jutri bo bolje / Sandra Brown ; [prevod Simonca Cesar]. - Destrnik : GDČ, 2013. - 244
str ; 22 cm
Prevod dela: Tomorrow's promise. - 500 izv.
ISBN 978-961-93070-7-6
821.111(73)-311.2
k o 82-3 BROWN, S. Jutri ok o 82-3 BROWN, S. Jutri
COBISS.SI-ID 269570816
603.
BRVAR, Andrej, 1945Material / Andrej Brvar ; [spremna beseda Jaroslav Skrušný]. - Ljubljana : Študentska
založba, 2013. - 173 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
500 izv. - Poezija - pravzaprav resničnost --- / Jaroslav Skrušný: str. 145-172
ISBN 978-961-242-593-7
a) Brvar, Andrej (1945-) - Literarne študije
821.163.6-1
821.163.6.09Brvar A.
k o 82-1 BRVAR, A. Material
COBISS.SI-ID 266474752
604.
BUCAY, Jorge
Ti povem še eno zgodbo? / Jorge Bucay ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 382 str. ; 21 cm
Prevod dela: Cuenta conmigo. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-2843-4
ISBN 978-961-01-1757-5 !
a) Psihoterapija - V leposlovju
821.134.2(82)-32
k o 82-3 BUCAY, J. Ti ok o 82-3 BUCAY, J. Ti
COBISS.SI-ID 268579584
605.
BUCHANAN, Cathy Marie
Mala plesalka / Cathy Marie Buchanan ; prevedla Alenka Ropret. - 1. izd., 1. natis. Hlebce : Zala, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 419 str. ; 22 cm
Prevod dela: The painted girls. - 600 izv.
ISBN 978-961-6859-37-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-6859-38-7 (broš.)
821.111-311.2
k o 82-3 BUCHANAN, C. Mala ok o 82-3 BUCHANAN, C. Mala
COBISS.SI-ID 268458752
606.
CAMUS, Albert
Beležnice I : maj 1935 - februar 1942 / Albert Camus ; prevedla Vera Troha. - Maribor :
Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 160 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)
Prevod dela: Carnets I. - 500 izv.
ISBN 978-961-6780-77-3
a) Camus, Albert (1913-1960) - Dnevniki - 1935-1942 b) francoski pisatelji c) 20.st. d)
literarno ustvarjanje e) zapiski
821.133.1-94"1935/1942"
929Camus A.
k o 82-94 CAMUS, A. Beležnice
COBISS.SI-ID 72375553
607.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
Cankarjeva kratka pripovedna proza / izbral, uredil in spremna besedila napisal, [izbor
slik] Gregor Kocijan ; [fotografije Nedžad Žujo]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1997 (Ljubljana :
Delo). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klasje)
Kronološki pregled Cankarjevega življenja in dela: str. 6-10. - Ivan Cankar in njegov čas: str.
11-17. - Uvodna razlaga: str. 18-35. - Mnenja o Cankarjevi kratki prozi: str. 191-199. Bibliografija: str. 36-38
ISBN 86-341-1908-4
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - Literarne študije b) slovenska proza c) 1892/1918
821.163.6-32
821.163.6.09 Cankar I.
k o 82-311.2 CANKAR, I. Cankarjeva ok a 82-3 CANKAR, I. Cankarjeva ok o 82-3
CANKAR, I. Cankarjeva
COBISS.SI-ID 69222144
608.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
Kralj na Betajnovi : drama v treh dejanjih / Ivan Cankar. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2007 (Ljubljana : Euroadria). - 130 str. ; 21 cm
ISBN 978-961-01-0148-2
821.163.6-2
k o 82-2 CANKAR, I. Kralj ok o 82-2 CANKAR, I. Kralj
COBISS.SI-ID 232296192
609.
CARIOLI, Janna
Giordano del faro / Janna Carioli ; illustrato da Marina Marcolin. - Roma : Lapis, 2009. [25] str. : ilustr. ; 24 x 31 cm. - (I Lapislazzuli)
Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-88-7874-123-2
a) italijanska mladinska književnost
821.131.1-93-32
087.5
k m 82=131.1 CARIOLI, J. Giordano ok m 82=131.1 CARIOLI, J. Giordano
COBISS.SI-ID 6641438
610.
CARTER, Forrest, 1925-1979
Pot otroštva Malega Drevesca / Forrest Carter ; [prevedla Katarina Macuh]. - Ljubljana :
Chiara, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 175 str. ; 21 cm
Prevod dela: The education of Little Tree. - 700 izv.
ISBN 978-961-93134-2-8
821.111(73)-32
k o 82-3 CARTER, F. Pot ok o 82-3 CARTER, F. Pot
COBISS.SI-ID 264052736
611.
CARVALHO, Bernardo, 1960Devet noči : brazilski roman / Bernardo Carvalho ; prevedla in spremno besedo napisala
Barbara Juršič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 183 str. ; 23 cm
Prevod dela: Nove noites
ISBN 978-961-241-734-5
a) Carvalho, Bernardo (1960-) - Literarne študije b) Quain, Buell Halvor (1912-1939) - V
leposlovju
821.134.3(81)-311.2
821.134.3(81).09Carvalho B.
k o 82-3 CARVALHO, B. Devet ok o 82-3 CARVALHO, B. Devet
COBISS.SI-ID 266280704
612.
CASALIS, Anna
Mišek Tip pri zdravniku / [besedilo Anna Casalis] ; ilustriral Marco Campanella ;
[prevedla Nataša Šilec]. - 1. izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2013 (tiskano na Kitajskem). [25] str. : ilustr. ; 27 cm
Prevod dela: Topo Tip non vuole andare dal dottore. - Avtorica navedena v kolofonu. - Ilustr.
na spojnih listih. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-275-083-1
a) Otroci - Zdravniški pregled - V otroškem leposlovju b) velike tiskane črke
821.131.1-93-32
087.5
k m C CASALIS, A. Mišek ok m C CASALIS, A. Mišek
COBISS.SI-ID 265596160
613.
CASATI Modignani, Sveva
Vanilija in čokolada / Sveva Casati Modignani ; [prevedla Lucija Marija Mal]. - V
Ljubljani : Prešernova družba, 2003 (Ljubljana : Delo). - 410 str. ; 21 cm. - (Zbirka Za lahko
noč)
Prevod dela: Vaniglia e cioccolato
ISBN 961-6186-72-8
821.131.1-311.2
ok o 82-3 CASATI M., S. Vanilija
COBISS.SI-ID 123591168
614.
CELATI, Gianni, 1937Comiche / Gianni Celati ; a cura di Nunzia Palmieri. - Macerata : Quodlibet, 2012. - 209
str. ; 19 cm. - (Compagnia extra ; 27)
ISBN 978-88-7462-448-5
821.131.1-311.2
ok o 82=131.1 CELATI, G. Comiche
COBISS.SI-ID 4123319
615.
CERGOL, Ines
(S)lepota / Ines Cergol. - Ljubljana : Društvo 2000, 2012 ([Ljubljana] : Bori). - 79 str. ;
19 cm
Bibliografija avtorice na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6533-45-4
821.163.6-1
k o 82-1 CERGOL, I. (S)lepota
COBISS.SI-ID 263395840
616.
CESTNIK, Helena
Kristalinske čipke : pripovedujem, da živim / Helena Cestnik. - 1. izd. - Celovec :
Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 126 str. ; 19 cm
500 izv.
ISBN 978-3-7086-0665-1
a) Ženske - Jugoslavija - V leposlovju
821.163.6-32
k o 82-3 CESTNIK, H. Kristalinske ok o 82-3 CESTNIK, H. Kristalinske
COBISS.SI-ID 261093888
617.
CHODERLOS de Laclos, Pierre-Ambroise-François, 1741-1803
Nevarna razmerja / Choderlos de Laclos ; prevedla Radojka Vrančič ; [spremno besedo
napisala Katarina Marinčič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 472
str. ; 24 cm. - (Zbirka Veliki večni romani)
Prevod dela: Les liaisons dangereuses. - Predgovor urednika: str. 9-12. - Spremna beseda /
Katarina Marinčič: str. 459-470. - Življenje in delo Choderlosa de Laclosa: str. 471-472
ISBN 86-11-17490-9
a) Laclos, Pierre Choderlos de (1741-1803) - Literarne študije b) francoska književnost c)
18.st.
821.133.1-311.2
821.133.1.09 Laclos
k o 82-3 CHODERLOS Nevarna ok a 82-3 CHODERLOS Nevarna
COBISS.SI-ID 225816832
618.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
The ABC murders [Dva maedija] / Agatha Christie ; retold by Anne Collins ;
[illustrations by Steve James]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2010
IV, 92 str. : ilustr. ; 21 cm
1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
(Penguin active reading. Level 4 : intermediate)
ISBN 978-1-4082-3205-7 (knjiga)
a) Angleščina - Prirejene izdaje b) Prirejene izdaje - Angleščina c) angleščina d) branje e)
razumevanje f) vaje g) poslušanje h) zvočne knjige
821.111-311.2(0.046.6)=111
811.111(075)=111
k o 82=111 CHRISTIE, A. ABC ok m 82=111 CHRISTIE, A. ABC
COBISS.SI-ID 383484
619.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
Death on the Nile / Agatha Christie ; retold by Nancy Taylor. - Harlow : Pearson
Education, 2008. - V, 96 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Penguin Readers. Level 5, UpperIntermediate)
ISBN 978-1-4058-6779-5
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) jezikovni pouk c) priredbe d) angleška bralna značka
2008/2009 e) srednje šole
821.111-312.4(0.046.6)=111
k o 82=111 CHRISTIE, A. Death ok m 82=111 CHRISTIE, A. Death
COBISS.SI-ID 14514997
620.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
Zabava za noč čarovnic / Agatha Christie ; prevedla Irena Matović. - 1. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 300 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka
Krimi / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Hallowe'en party. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-01-2766-6
821.111-312.4
k o 82-312.4 CHRISTIE, A. Zabava ok o 82-312.4 CHRISTIE, A. Zabava
COBISS.SI-ID 265576192
621.
CLARE, Cassandra
Kronike podzemlja. Mesto kosti / Cassandra Clare ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. Tržič : Učila International, 2013 (Natisnjeno v EU). - 426 str. ; 20 cm
Prevod dela: The mortal instruments. City of bones. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1953-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1947-3 (broš.)
821.111(73)-93-312.9
k m M CLARE, C. Kronike ok m M CLARE, C. Kronike
COBISS.SI-ID 268388096
622.
COELHO, Paulo
Enajst minut / Paulo Coelho ; prevedla Blažka Müller. - Ljubljana : V. B. Z., 2003
(Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 232 str. ; 21 cm. - (Izbrana dela Paula Coelha ; knj. 2)
Prevod dela: Onze minutos. - O avtorju: str. 231-232
ISBN 961-6468-05-7
ISBN 961-6468-17-0 !
821.134.3(81)-311.2
k o 82-3 COELHO, P. Enajst ok o 82-3 COELHO, P. Enajst
COBISS.SI-ID 125908992
623.
COELHO, Paulo
Zahir / Paulo Coelho ; prevedel iz portugalščine Jadran Sterle. - 1. izd. - Ljubljana : V. B.
Z., 2005 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 288 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Izbrana dela
Paula Coelha ; knj. 4)
Prevod dela: O Zahir. - 3.000 izv.
ISBN 961-6468-18-9
ISBN 961-6468-29-4 !
821.134.3(81)-311.2
k o 82-311.2 COELHO, P. Zahir ok a 82-3 COELHO, P. Zahir ok o 82-3 COELHO, P. Zahir
COBISS.SI-ID 223561984
624.
COLE, Kresley
Če si želiš : drugi del trilogije bratov MacCarrick / Kresley Cole ; prevedel Miro Mrak. 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 361 str. ; 21 cm
Prevod deal: If you desire. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-2312-5
821.111(73)-311.2
k o 82-3 COLE, K. Če ok o 82-3 COLE, K. Če
COBISS.SI-ID 261840640
625.
COLGAN, Jenny
Najlepša čokoladnica v Parizu / Jenny Colgan ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1.
izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 360, [21] str. ; 20 cm
Prevod dela: The loveliest chocolate shop in Paris. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1968-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1965-7 (broš.)
821.111-311.2
k o 82-3 COLGAN, J. Najlepša ok o 82-3 COLGAN, J. Najlepša
COBISS.SI-ID 268655104
626.
COLGAN, Jenny
Rosie v svetu sladkih pregreh / Jenny Colgan ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 431 str. ; 20 cm
Prevod dela: Welcome to Rosie Hopkins' sweetshop of dreams. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1997-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1993-0 (broš.)
821.111-311.2
k o 82-3 COLGAN, J. Rosie ok o 82-3 COLGAN, J. Rosie
COBISS.SI-ID 269228544
627.
COMBÜCHEN, Sigrid
Krpe časa : damski roman / Sigrid Combüchen ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd., 1.
natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 571 str. ; 24 cm. - (Zbirka
Evropske pisave)
Prevod dela: Spill. - 600 izv. - O avtorici: str. 571
ISBN 978-961-272-111-4
821.113.6-311.2
k o 82-3 COMBÜCHEN, S. Krpe ok o 82-3 COMBÜCHEN, S. Krpe
COBISS.SI-ID 265371648
628.
CONRAD, Joseph, 1857-1924
Heart of darkness / Joseph Conrad ; introduction, background to the text, notes and
activities by Janet Borsbey and Ruth Swan. - 1st ed. - Recanati : ELI readers, 2012. - 143 str. :
ilustr. ; 21 cm + 1 CD. - (Young adult ELI readers. Stage 6 ; C2)
ISBN 978-88-536-1302-8
a) angleščina b) prirejene izdaje c) jezikovni pouk d) branje e) razumevanje
821.111-311.2=111
ok m 82=111 CONRAD, J. Heart
COBISS.SI-ID 7473809
629.
COUSINS, Lucy
Minka, koliko je ura? : zavrti kazalce in povej, koliko je ura / Lucy Cousins ; [prevedla
Andreja Peček]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002 (natisnjeno in sestavljeno na
Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : barvne ilustr. ; 25 x 29 cm
Prevod dela: What's the time, Maisy?. - Nastalo po risankah o Minki. - Ov. nasl.
a) Čas - Knjige za otroke b) ura c) knjige za otroke
769.81
ok m C COUSINS, L. Minka
COBISS.SI-ID 9670453
630.
CROWTHER, Kitty
Jure in Jaka / [besedilo in ilustracije] Kitty Crowther ; [prevedla Mojca Medvedšek]. - 1.
natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - [25] str. : ilustr. ; 26 cm. (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Mon ami Jim. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-01-2759-8
821.133.1(493)-93-32
087.5
k m C CROWTHER, K. Jure ok m C CROWTHER, K. Jure
COBISS.SI-ID 267298304
631.
CURTIS, Carolyn
I took the Moon for a walk / written by Carolyn Curtis ; illustrated by Alison Jay. Oxford [United Kingdom] ; Cambridge (Massachusetts) : Barefoot Books, 2012. - [31] str. :
ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-1-84148-803-5
a) Mesec b) sprehod c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34=111
ok m 82=111 CURTIS, C. I took
COBISS.SI-ID 8158154
632.
ČERNIČ, Jure, 1952Benjamin išče srečo / Jure Černič ; [ilustracije] Igor Ribič. - Izola : Grlica, 2013. - 24 str.
: ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Benjamin za lahko noč)
1.000 izv.
ISBN 978-961-244-190-6
821.163.6-93-32
087.5
k m C ČERNIČ, J. Benjamin ok m C ČERNIČ, J. Benjamin
COBISS.SI-ID 268838144
633.
ČESEN, Vesna, 1977Hrošček Vid zmore / Vesna Česen ; ilustrirala Tinka Volarič. - 1. natis. - Ljubljana :
eBesede, 2013. - [30] str. : ilustr. ; 23 x 23 cm
500 izv.
ISBN 978-961-6693-92-9
821.163.6-93-32
087.5
k m C ČESEN, V. Hrošček ok m C ČESEN, V. Hrošček
COBISS.SI-ID 266388480
634.
DAY, Sylvia
Prepletena : tretji del trilogije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 363 str. : ilustr. ; 21 cm.
- (Zbirka Oddih)
Prevod dela: Entwined in you. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-2753-6
a) Erotika - V leposlovju
821.111(73)-311.2
k o 82-3 DAY, S. Crossfire ok o 82-3 DAY, S. Crossfire
COBISS.SI-ID 268146176
635.
DEMŠAR, Avgust
Miloš / Avgust Demšar. - Maribor : Litera, 2013 ([Maribor] : Dravski tisk). - 447 str. ; 20
cm
500 izv.
ISBN 978-961-6780-88-9
a) Slovenska književnost - Romani
821.163.6-312.4
k o 82-312.4 DEMŠAR, A. Miloš ok o 82-312.4 DEMŠAR, A. Miloš
COBISS.SI-ID 75100673
636.
DENEMARKOVÁ, Radka, 1968Kobold. [Presežki nežnosti] / Radka Denemarková ; prevedla [obe deli] Tatjana Jamnik.
- 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 247, 109 str. ; 20 cm. (Bralec)
Prevod dela: Kobold. - Podrejena nasl. navedena na str. [5]. - 600 izv. - Vsebuje tudi besedilo,
tiskano v obratni smeri: Kobold. [Presežki ljudi]
ISBN 978-961-241-760-4
a) Matere - V leposlovju b) Družina - Medosebni odnosi - V leposlovju
821.162.3-311.2
ok o 82-3 DENEMARKOVÁ, R. Kobold
COBISS.SI-ID 268486144
637.
DIVAKARUNI, Chitra Banerjee, 1956Kraljica sanj / Chitra Banerjee Divakaruni ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova
Gorica : Eno, 2009 ([Ljubljana] : Matformat). - 344 str. ; 23 cm
Prevod dela: Queen of dreams. - 800 izv.
ISBN 978-961-6359-41-2
a) Matere in hčere - V leposlovju b) Sanje - Interpretacija - V leposlovju c) Nadčutno
doživljanje - V leposlovju
821.111(73)-311.2
ok o 82-3 DIVAKARUNI, C. B. Kraljica
COBISS.SI-ID 245457152
638.
DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
[Po sledeh Sherlocka Holmesa]. Skrivnost doline Boscombe / Arthur Conan Doyle ;
[prevedel Ivan Žigon ; ilustracije Sidney Paget ; spremna beseda Dušan Čater]. - V Ljubljani :
Karantanija, 1997 (Ljubljana : Dan). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lastovka : najlepše
zgodbe sveta)
Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - O pisatelju in njegovem delu / Dušan Čater: str. 92-93
ISBN 961-226-163-6
821.111-312.4
k m M Doyle, A. C. Skrivnost ok m M Doyle, A. C. Skrivnost
COBISS.SI-ID 64953856
639.
DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
[Po sledeh Sherlocka Holmesa]. Smaragdni diadem / Arthur Conan Doyle ; [prevedel
Ivan Žigon ; ilustracije Sidney Paget ; spremna beseda Dušan Čater]. - V Ljubljani :
Karantanija, 1997 (Ljubljana : Dan). - 130 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lastovka : najlepše
zgodbe sveta)
Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - O pisatelju in njegovem delu / D. Č.: str. 129-130
ISBN 961-226-172-5
821.111-312.4
k m M DOYLE, A. C. Smaragdni ok m M DOYLE, A. C. Smaragdni
COBISS.SI-ID 65512960
640.
DURRELL, Gerald, 1925-1995
Moja družina in druge živali / Gerald Durrell ; prevedla in spremno besedo napisala
Marjeta Gostinčar Cerar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 342
str. ; 22 cm. - (Nostalgija / Modrijan)
Prevod dela: My family & other animals. - 600 izv. - Prijatelj vseh živali ali leteči cirkus
družine Durrell / Marjeta Gostinčar Cerar: str. 335-342
ISBN 978-961-241-707-9
a) Durell, Gerald (1925-1995) - Avtobiografije b) Durell, Gerald (1925-1995) - Literarne
študije c) Živalstvo - Krf - V leposlovju d) angleški pisatelji
821.111-312.6
821.111.09Durell G.
ok o 82-312.6 DURRELL, G. Moja
COBISS.SI-ID 265374976
641.
DÜRRENMATT, Friedrich
Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980 / Friedrich Dürrenmatt ; [prevod
Maila Golob, posodobitev prevoda Mojca Kranjc]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 128 str. ; 19 cm
Prevod dela: : Die Physiker. - 7.500 izv.
ISBN 978-961-01-2884-7
821.112.2(494)-2
ok o 82-2 DÜRRENMATT, F. Fiziki
COBISS.SI-ID 266218240
642.
EEKHOUD, Georges, 1854-1927
Escal-Vigor / Georges Eekhoud ; iz francoščine prevedla Špela Bibič. - Ljubljana : Škuc,
2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 228 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 102)
Prevod dela: Escal-Vigor
ISBN 978-961-6751-63-6
a) Homoseksualci - V leposlovju
821.133.1(493)-311.2
k o 82-3 EEKHOUD, G. Escal ok o 82-3 EEKHOUD, G. Escal
COBISS.SI-ID 264800256
643.
ELIOT, George
Middlemarch / George Eliot ; retold by Jane Rollason. - Harlow : Pearson Education,
2013. - IX, 92str. ; 20 cm. - (Penguin readers ; level 5)
Series editors Andy Hopkins and Jocelyn Potter
ISBN 978-1-4082-9140-5
a) prirejene izdaje b) Angleščina
821.111(73)-32
k o 82=111 ELIOT, G. Middlemarch ok m 82=111 ELIOT, G. Middlemarch
COBISS.SI-ID 6123673
644.
ENOVA, Dušan
Ekvorna : koliščarska pravljica / Dušan Enova ; [ilustrirala] Maja Lubi. - Jezero :
Morfem, 2014
ISBN 978-961-6933-09-4
821.163.6-93-34
087.5
k m C ENOVA, D. Ekvorna ok m C ENOVA, D. Ekvorna
COBISS.SI-ID 269344000
645.
ENRIGHT, Anne, 1962Shajanje / Anne Enright ; prevod [in spremna beseda] Aljaž Kovač. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 245 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 73)
Prevod dela: The gathering. - 500 izv. - Tresk / Aljaž Kovač: str. 237-245
ISBN 978-961-231-936-6
a) Enright, Anne (1962-) - Literarne študije b) Samomori - V leposlovju
821.111(417)-311.2
821.111(417).09Enright A.
k o 82-3 ENRIGHT, A. Shajanje ok o 82-3 ENRIGHT, A. Shajanje
COBISS.SI-ID 267163648
646.
FALCONER, Colin, 1953Sulejman Veličastni. Sultanov harem / Colin Falconer ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd.
- Tržič : Učila International, 2013 (Natisnjeno v EU). - 555 str. ; 20 cm
Prevod dela: Harem. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1951-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1945-9 (broš.)
821.111-311.2
k o 82-3 FALCONER, C. Sulejman ok o 82-3 FALCONER, C. Sulejman
COBISS.SI-ID 268231168
647.
FARDELL, John, 1967The day Louis got eaten / [text and illustrations] John Fardell. - American ed. Minneapolis : Andersen Press USA, 2012. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-1-4677-0315-4 (trade trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 1-4677-0315-X (trade trda vezava : brezkislinski papir)
a) Rescues - Fiction b) Imaginary creatures - Fiction c) Brothers and sisters - Fiction d)
Rescues - Juvenile fiction e) Imaginary creatures - Juvenile fiction f) Brothers and sisters Juvenile fiction g) živali v domišljiji h) pošasti i) bratje in sestre j) reševanje k) humor l) v
mladinskem leposlovju
821.111-93-34=111
ok m 82=111 FARDELL, J. Day
COBISS.SI-ID 1102831966
648.
FILIPČIČ, Emil
Mojstrovka / Emil Filipčič ; [spremna beseda Dušan Jovanović]. - Ljubljana : Študentska
založba, 2012. - 157 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Emil Filipčič - File / Dušan Jovanović: str. 153-[158]
ISBN 978-961-242-473-2
a) Filipčič, Emil (1951-) - Literarne študije
821.163.6-311.2
821.163.6.09Filipčič E.
ok o 82-3 FILIPČIČ, E. Mojstrovka
COBISS.SI-ID 260576256
649.
FIORATO, Marina
Pihalec stekla z Murana / Marina Fiorato ; [prevod Romana Furlan]. - Slovenska izd. Maribor : Videotop, 2010. - 256 str. ; 22 cm
Prevod dela: The glassblower of Murano. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.000 izv. - O
avtorici: str. [I]
ISBN 978-961-92847-5-9
a) Steklarstvo - Benetke - V leposlovju
821.111-311.2
k o 82-3 FIORATO, M. Pihalec ok o 82-3 FIORATO, M. Pihalec
COBISS.SI-ID 253418752
650.
FODEN, Giles
The last king of Scotland / Giles Foden ; retold by Chris Rice. - Harlow (Essex) :
Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2012. - V, 56 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin
readers. Level 3 : pre-intermediate)
Na zadnji str. ov. tudi: A2. - Series editors: Andy Hopkins and Jocelyn Potter
ISBN 978-1-4082-6379-2
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleščina c) branje d) razumevanje e) vaje
821.111-312.6(0.046.6)=111
k m 82=111 FODEN, G. The last ok m 82=111 FODEN, G. The last
COBISS.SI-ID 22977079
651.
FOLEY, Gaelen
Neukročena lady / Gaelen Foley ; [prevod Mateja Malnar Stembal]. - Izola : Meander,
2013. - 331 str. ; 22 cm
Prevod dela: Lady of desire. - Sporočilo avtorice: str. 330-331. - 500 izv.
ISBN 978-961-6887-67-0
821.111(73)-311.2
k o 82-3 FOLEY, G. Neukročena ok o 82-3 FOLEY, G. Neukročena
COBISS.SI-ID 268877824
652.
FONTANA : revija za književnost in kulturo. - Let. 1, št. 1 (1986)(Fontana, Pahorjeva 30) : [S.n.], 1986-. - 20 cm
. - Koper
Občasno
ISSN 0353-5606 = Fontana (Koper)
821.1/.8
821.163.6
008
Lucija da FONTANA
Vol. 2013 No. 53/54
COBISS.SI-ID 11074306
653.
FONTANE, Theodor
Effi Briest / Theodor Fontane ; [prevedla Božena Legiša ; uvodno študijo napisal Darko
Dolinar]. - 2. natis. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (Čakovec : "Zrinski"). - 303 str. ;
20 cm. - (Zbirka Sto romanov)
Prevod dela: Effi Briest. - 6.000 izv. - Effi Briest kot podoba sveta in umetniški izdelek /
Darko Dolinar: str. 5-43
ISBN 86-361-0460-2
a) Fontane Theodor b) nemška književnost c) književne študije
k o 82-3 FONTANE, T. Effi ok o 82-3 FONTANE, T. Effi
COBISS.SI-ID 648450
654.
FORNASARO, Nicolo
[Dnevnik] [Elektronski vir] / Nicolo Fornasaro. - Piran : Mestna knjižnica, 2013. - 1
optični disk (DVD-ROM) : barve ; 12 cm
Ni posebnih sistemskih zahtev, nujen samo pregledovalnik slik
a) Mestna knjižnica (Piran) - DVD-ROMi b) dnevniki c) slikovno gradivo d) Piran e)
digitalizirano gradivo f) dvdr
821.131.1-94(497.4Piran)(086.034.2)
929(086.034.2)
k d 82-94 FORNASARO, N. Dnevnik
COBISS.SI-ID 4060599
655.
FORTUNATO, Mario
Il viaggio a Paros / Mario Fortunato. - 1a ed. - Milano : Bompiani, 2013. - 117 str. ; 20
cm. - (Tascabili Bompiani ; 1240)
ISBN 978-88-452-7399-5
821.131.1-311.2
k o 82=131.1 FORTUNATO, M. Viaggio
COBISS.SI-ID 4114103
656.
FRANČIČ, Franjo
O princu, ki je želel spremeniti svet / Franjo Frančič ; [ilustriral] Bojan Jurc. - Jezero :
Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 36 str. : ilustr. ; 28 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-6840-84-2
821.163.6-93-32
k m C FRANČIČ, F. O princu ok m C FRANČIČ, F. O princu
COBISS.SI-ID 266967296
657.
FRELIH, Jasmin
Na/pol / Jasmin B. Frelih. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica :
Grafika Soča). - 343 str. ; 21 cm
400 izv.
ISBN 978-961-231-946-5
821.163.6-311.2
k o 82-3 FRELIH, J. Na/pol ok o 82-3 FRELIH, J. Na/pol
COBISS.SI-ID 266935552
658.
FRESCURA, Loredana
Kaj sploh veš o ljubezni : roman / Loredana Frescura, Marco Tomatis ; [prevod Mateja
Gomboc]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 206 str. ; 21 cm
Prevod dela: Che ne sai tu dell'amore. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-222-981-8
821.131.1-311.2
k o 82-3 FRESCURA, L. Kaj ok o 82-3 FRESCURA, L. Kaj
COBISS.SI-ID 268366848
659.
GAIL, Brian J.
Brez otrok / Brian J. Gail ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina,
2013 (tiskano v Sloveniji). - 336 str. ; 23 cm
Prevod dela: Childless
ISBN 978-961-222-977-1
821.111(73)-311.2
k o 82-3 GAIL, B. J. Brez ok o 82-3 GAIL, B. J. Brez
COBISS.SI-ID 267887616
660.
GAIMAN, Neil
Ameriški bogovi : dopolnjena izdaja ob deseti obletnici : avtorjevo izbrano besedilo /
Neil Gaiman ; iz angleščine prevedel Boštjan Gorenc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013
(tiskano v Sloveniji). - 573 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)
Prevod dela: American gods. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-274-129-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-167-9 (broš.)
821.111-312.9
k o 82-312.9 GAIMAN, N. Ameriški ok o 82-312.9 GAIMAN, N. Ameriški
COBISS.SI-ID 265432064
661.
GARDNER, Lisa
Skrivališče / Lisa Gardner ; [prevod Katarina Furlan, Irena Furlan]. - Ig : Anu Elara,
2013. - 396 str. ; 24 cm
Prevod dela: Hide
ISBN 978-961-6892-47-6 (broš.)
ISBN 978-961-6892-48-3 (trda vezava)
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 GARDNER, L. Skrivališče ok o 82-312.4 GARDNER, L. Skrivališče
COBISS.SI-ID 268075520
662.
GASK, Marina
Najlepši par / Marina Gask ; [prevedla Urša Vogrinc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
1999 (Maribor : Ma-tisk). - 187 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Knjigožer)
Prevod dela: True romance : a story of love from both sides
ISBN 86-11-15541-6
a) fantje b) dekleta c) mladostniki d) ljubezen e) v mladinskem leposlovju
821.111-93-311.2
k a P GASK, M. Najlepši k m P GASK, M. Najlepši ok m P GASK, M. Najlepši
COBISS.SI-ID 103083264
663.
GAUß, Karl-Markus
Jedci psov iz Svinije / Karl-Markus Gauß ; [iz nemščine prevedla Mira Miladinović
Zalaznik]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010. - 134 str. ; 20 cm. - (Prevodi iz svetovne
književnosti ; 12)
ISBN 978-961-213-203-3
821.112.2(436)-32
k o 82-3 GAUSS, K.M. Jedci ok a 82-3 GAUSS, K.M. Jedci ok o 82-3 GAUSS, K.M. Jedci
COBISS.SI-ID 252710656
664.
GERRITSEN, Tess
Vajenec / Tess Gerritsen ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2012. - 373 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)
Prevod dela: The apprentice
ISBN 978-961-01-2179-4
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 GERRITSEN, T. Vajenec ok o 82-312.4 GERRITSEN, T. Vajenec
COBISS.SI-ID 260264448
665.
GIBBINS, David J. L.
Poslednji evangelij / David Gibbins ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2009. - 406 str. ; 23 cm
Prevod dela: The last gospel
ISBN 978-961-00-0732-6
a) Antikvitete - V leposlovju
821.111-311.6
k o 82-311.6 GIBBINS, D. J. L. Poslednji ok a 82-3 GIBBINS, D. J. L. Poslednji ok o 82-3
GIBBINS, D. J. L. Poslednji
COBISS.SI-ID 245789184
666.
GIBSON, Rachel, pisateljica
Težave z valentinovim / Rachel Gibson ; [prevod Eva Majdič]. - 1. izd. - Izola :
Meander, 2013. - 279 str. ; 22 cm
Prevod dela: Trouble with Valentine's day
ISBN 978-961-6887-42-7
a) Valentinovo - V leposlovju b) Hokejisti - V leposlovju
821.111(73)-311.2
k o 82-3 GIBSON, R. Težave ok o 82-3 GIBSON, R. Težave
COBISS.SI-ID 268273408
667.
GILBERT, Elizabeth, 1969Jej, moli, ljubi : zgodba o ženski, ki je v Italiji, Indiji in Indoneziji iskala vse / Elizabeth
Gilbert ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2010. - 368 str.
; 23 cm
Prevod dela: Eat, pray, love
ISBN 978-961-00-1237-5
a) Samorealizacija - V leposlovju b) Ženske - Srednja leta - V leposlovju
821.111(73)-311.2
k o 82-3 GILBERT, E. Jej ok o 82-3 GILBERT, E. Jej
COBISS.SI-ID 252872960
668.
GINZBURG, Natalia
Družinski besednjak / Natalia Ginzburg ; iz italijanščine prevedla Vasja Bratina. - 1. izd.
- Ljubljana : V. B. Z., 2013. - 207 str. ; 21 cm. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 6)
Prevod dela: Lessico famigliare
ISBN 978-961-6468-67-1
a) Ginzburg, Natalia (1916-1991) - Avtobiografije
821.131.1-312.6
k o 82-3 GINZBURG, N. Družinski ok o 82-3 GINZBURG, N. Družinski
COBISS.SI-ID 265177088
669.
GIORDANO, Paolo, 1982Il corpo umano : romanzo / Paolo Giordano. - 1a ed. - Milano : Mondadori, 2012. - 309
str. ; 24 cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
ISBN 978-88-04-61625-2
821.131.1-311.2
k o 82=131.1 GIORDANO, P. Il corpo
COBISS.SI-ID 52242274
670.
GIORDANO, Paolo, 1982La solitudine dei numeri primi / Paolo Giordano. - 1a ed., 15a ristampa. - Milano : Oscar
Mondadori, 2012. - 304 str. ; 22 cm. - (Grandi bestsellers / Oscar Mondadori)
Premio Strega, 2008
ISBN 978-88-04-58965-5
a) Medosebni odnosi - V leposlovju b) Samota - V leposlovju c) Praštevila - V leposlovju d)
praštevila e) medosebni odnosi f) samota g) v leposlovju
821.131.1-311.2
ok o 82=131.1 GIORDANO, P. Solitudine
COBISS.SI-ID 4113591
671.
GOLDEN, Arthur, 1957Gejša / Arthur Golden ; [prevedla Vera Boštjančič Turk]. - V Ljubljani : Prešernova
družba, 2003 (Ljubljana : Delo). - 546 str. ; 21 cm. - (Zbirka Za lahko noč)
Prevod dela: Memoirs of a geisha
ISBN 961-6186-76-0
a) Gejše - V leposlovju
821.111(73)-311.2
ok o 82-3 GOLDEN, A. Gejša
COBISS.SI-ID 124099072
672.
GOLJA, Marko
Morda / Marko Golja. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica :
Grafika Soča). - 279 str. ; 21 cm
400 izv.
ISBN 978-961-231-888-8
821.163.6-32
k o 82-3 GOLJA, M. Morda ok o 82-3 GOLJA, M. Morda
COBISS.SI-ID 266935808
673.
GOLOB, Tadej
Zlati zob / Tadej Golob ; ilustriral Ciril Horjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2011. - 314 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 331)
ISBN 978-961-01-1566-3
821.163.6-311.2
k o 82-3 GOLOB, T. Zlati ok m M GOLOB, T. Zlati
COBISS.SI-ID 257986304
674.
GOMBAČ, Žiga
Živa, vitez in zmaj / Žiga X. Gombač ; [ilustracije] Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Ljubljana :
Vilinia, 2013. - 60 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Živa iz muzeja)
2.000 izv.
ISBN 978-961-93307-1-5
a) Srednji vek - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
k m P GOMBAČ, Ž. Živa ok m P GOMBAČ, Ž. Živa
COBISS.SI-ID 265583616
675.
GOREČAN, Katja J.
Trpljenje mlade Hane / Katja Gorečan. - Ljubljana : Center za slovensko književnost,
2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 80 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 151)
300 izv. - Spremna beseda Vanese Matajc na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6789-24-0
821.163.6-1
k o 82-1 GOREČAN, K. J. Trpljenje ok o 82-1 GOREČAN, K. J. Trpljenje
COBISS.SI-ID 260572416
676.
GOVEDNIK Krasková, Zuzanna
Pre-večnost / Zuzanna G. Krasková. - Ljubljana : Scriptio, 2012 (Ljubljana : NTD). - 187
str. ; 24 cm
Spremna beseda / Majda Kne: str. 5-6
ISBN 978-961-93415-1-3
821.162.4-311.2
k o 82-3 GOVEDNIK K., Z. Pre-večnost
COBISS.SI-ID 264780544
677.
GRAHEK, Marija
Zobomiška / [avtorica teksta] Marija Grahek - Ina ; [ilustracije] Blandina MarkovićRandić ; [izdajatelj] Društvo za oralno zdravje Slovenije. - Krško : Kolortisk M. Geršak, 2001
(Krško : Kolortisk). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm
Uvodne besede / Društvo za oralno zdravje Slovenije: str. 3
a) slovenska mladinska književnost b) zobje c) ustna higiena d) otroci e) v mladinskem
leposlovju
821.163.6-93-32
769.81
k m C GRAHEK, M. Zobomiška ok m C GRAHEK, M. Zobomiška
COBISS.SI-ID 114446336
678.
GRÉBAN, Quentin, 1977Kako vzgojiti svojega (ljubljenčka) mamuta / Quentin Gréban ; [prevedla Helena
Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013. - [27] str. : ilustr. ; 27 cm
Prevod dela: Comment éduquer son mammouth (de compagnie). - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6840-96-5
821.133.1(493)-93-32
087.5
k m C GRÉBAN, Q. Kako ok m C GRÉBAN, Q. Kako
COBISS.SI-ID 267273472
679.
GREEN, John, 1977Krive so zvezde / John Green ; [prevedel Boštjan Gorenc ; spremna beseda Berta Jereb].
- 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 304 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)
Prevod dela: The fault in our stars. - 700 izv. - Skrivnost ljubezni je večja od skrivnosti smrti
(Oscar Wilde) / Berta Jereb: str. 297-304
ISBN 978-961-01-2793-2
a) Rak (medicina) - V mladinskem leposlovju
821.111(73)-93-311.2
k m M GREEN, J. Krive ok m M GREEN, J. Krive
COBISS.SI-ID 267868928
680.
GREY, Isabella M.
Novorojeni vampir : [2. del vampirske sage] / Isabella M. Grey. - Portorož : Murano,
2012 (tiskano v Evropi). - 2. zv. (232; 232 str.) : ilustr. ; 22 cm
Dodatek k nasl. naveden na ov. - Dodatek k nasl. zv. 1: 1. del vampirske sage. - 300 izv.
ISBN 978-961-93042-8-0
821.163.6-312.9
k o 82-312.9 GREY, I. M. Novorojeni ok a 82-312.9 GREY, I. M. Novorojeni
COBISS.SI-ID 256922880
681.
GRIMM, Jacob
Trnuljčica / Jacob in Wilhelm Grimm ; naslikala Marlenka Stupica ; [prevedel Fran
Albreht]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - [16] str. :
ilustr. ; 27 cm. - (Zbirk Cicibanov vrtiljak)
Izv. nasl.: Dornröschen
ISBN 86-11-02063-4
821.112.2-93-34
769.81
k m C GRIMM, J. Trnuljčica ok m C GRIMM, J. Trnuljčica
COBISS.SI-ID 107826432
682.
GRISHAM, John
Pritožba / John Grisham ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 463 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi /
Mladinska knjiga)
Prevod dela: The appeal. - 1.700 izv.
ISBN 978-961-01-1233-4
821.111(73)-311.2
k o 82-3 GRISHAM, J. Pritožba ok o 82-312.4 GRISHAM, J. Pritožba
COBISS.SI-ID 251259392
683.
HADERLAP, Maja
Angel pozabe / Maja Haderlap ; [prevedel Štefan Vevar]. - Maribor : Litera ; Celovec :
Drava, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 211 str. ; 19 cm
Prevod dela: Engel des Vergessens. - 1.200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. Spremna beseda Draga Jančarja na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6780-74-2 (Litera)
ISBN 978-3-85435-685-1 (Drava)
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Koroška (Avstrija) - V leposlovju b) Koroški Slovenci - V
leposlovju c) slovenska književnost - zamejska književnost - romani
821.112.2(436)-31
821.163.6(436.5)-31
k o 82-3 HADERLAP, M. Angel ok o 82-3 HADERLAP, M. Angel
COBISS.SI-ID 71055617
684.
HANCOCK, Penny
A love for life / Penny Hancock. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - 112
str. ; 20 cm. - (Cambridge English readers. Level 6)
ISBN 0-521-79946-5 (pbk)
ISBN 0-521-79947-3 (cassette)
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleščina c) jezikovni pouk
821.111-311.2
k o 82(0.046)=111 HANCOCK, P. A love k o 82=111 HANCOCK, P. A love
COBISS.SI-ID 11797817
685.
HARBACH, Chad
Umetnost obrambe in napada / Chad Harbach ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 667 str. ; 21 cm. (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)
Prevod dela: The art of fielding. - 900 izv. - O avtorju: str. [669]
ISBN 978-961-01-2851-9
a) Baseball - V leposlovju
821.111(73)-311.2
k o 82-3 HARBACH, C. Umetnost ok o 82-3 HARBACH, C. Umetnost
COBISS.SI-ID 266904832
686.
HARRER, Heinrich
Vrnitev v Tibet / Heinrich Harrer ; [prevod Marjana Samide]. - Ljubljana : DZS, 2001
([Kočevje] : Kočevski tisk). - 228 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prvinski nagon)
Prevod dela: Wiedersehen mit Tibet
ISBN 86-341-2371-5
a) Harrer, Heinrich (1912-) - Spomini b) Tibet - Domoznanstvo c) potopisi
821.112.2(436)-94
908(515)(092)
k o 82-94 HARRER, H. Vrnitev ok o 82-94 HARRER, H. Vrnitev
COBISS.SI-ID 110278400
687.
HAWKING, Lucy
Jure in skrivnosti vesolja / Lucy & Stephen Hawking ; [prevedla Andrea Švab, strokovni
del prevedel Jan Jona Javoršek ; ilustriral Garry Parsons]. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] :
Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : MA-TISK). - 305 str., [32] str. barvnih pril. : ilustr. ; 21
cm. - (Zbirka Pisanice)
Prevod dela: George's secret key to the universe. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.800 izv. - O
avtorjih: str. [306]
ISBN 978-961-01-0515-2
a) Vesolje - V otroškem leposlovju b) angleška mladinska književnost c) vesolje d) znanost e)
skrivnosti f) fantastika g) pustolovščine h) v mladinskem leposlovju
821.111-93-312.9
k m P HAWKING, L. Jure ok m P HAWKING, L. Jure
COBISS.SI-ID 240946688
688.
HEMON, Aleksandar, 1964Knjiga mojih življenj / Aleksandar Hemon ; prevedla Irena Duša ; spremno besedo
napisal Ervin Hladnik - Milharčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v
Sloveniji). - 167 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)
Prevod dela: The book of my lives. - 1.000 izv. - Jaz sem kompliciran / Ervin HladnikMilharčič: str. 161-167
ISBN 978-961-241-755-0
a) Hemon, Aleksandar (1964-) - Spomini
821.111(73)-94
821.163.4(497.6)-94
ok o 82-94 HEMON, A. Knjiga
COBISS.SI-ID 268285696
689.
HERRNDORF, Wolfgang, 1965-2013
Čik / Wolfgang Herrndorf ; prevedel Brane Čop. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 244 str., [2] str. pril. ; 20 cm. (Zbirka Najst)
500 izv.
ISBN 978-961-231-940-3
821.112.2-93-311.2
k m M HERRNDORF, W. Čik ok m M HERRNDORF, W. Čik
COBISS.SI-ID 268573440
690.
HOČEVAR, Kristina, 1977Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda / Kristina Hočevar. - Ljubljana : Škuc, 2012
([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 97 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 101)
300 izv.
ISBN 978-961-6751-62-9
821.163.6-1
k o 82-1 HOČEVAR, K. Na zobeh ok o 82-1 HOČEVAR, K. Na zobeh
COBISS.SI-ID 263788544
691.
HOFMEYR, Dianne
Ime čarobnega drevesa / [besedilo] Dianne Hofneyr ; [ilustracije] Piet Grobler ;
[prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2013 (tiskano na
Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm
Prevod dela: The magic bojabi tree. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.
ISBN 978-961-6859-34-9
821.111(680)-93-32
087.5
k m C HOFMEYR, D. Ime ok m C HOFMEYR, D. Ime
COBISS.SI-ID 266851584
692.
HORNBY, Nick
About a boy / Nick Hornby. - Film and TV tie-in ed., [reprinted]. - London [etc.] :
Penguin Books, 2002 [i. e. po 2005]. - 278 str. ; 18 cm
ISBN 978-0-14-100733-5
821.111-311.2=111
k o 82=111 HORNBY, N. About ok o 82=111 HORNBY, N. About
COBISS.SI-ID 15034425
693.
HOSSEINI, Khaled
In v gorah odzvanja / Khaled Hosseini ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 486 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman /
Mladinska knjiga)
Prevod dela: And the mountains echoed. - 2.100 izv.
ISBN 978-961-01-2852-6
821.111(73)-311.2
k o 82-3 HOSSEINI, K. In ok o 82-3 HOSSEINI, K. In
COBISS.SI-ID 268156928
694.
HOWARD, Linda
Na smrt ustrežljiva / Linda Howard ; [prevod Metka Kitel]. - 1. izd. - Izola : Meander,
2013. - 344 str. ; 22 cm
Prevod dela: Dying to please. - 500 izv.
ISBN 978-961-6887-65-6
821.111(73)-311.2
k o 82-3 HOWARD, L. Na ok o 82-3 HOWARD, L. Na
COBISS.SI-ID 268701952
695.
HOYT, Elizabeth
Vražje nakane / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 358 str. ; 20 cm
Prevod dela: Wicked intentions. - Tisk po naročilu. - Prva knj. iz serije z originalnim nasl.
Maiden Lane
ISBN 978-961-00-1972-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1975-6 (broš.)
821.111(73)-311.2
k o 82-3 HOYT, E. Vražje ok o 82-3 HOYT, E. Vražje
COBISS.SI-ID 268855808
696.
HUSEINOVIĆ, Kašmir
Zumbombon / Kašmir Huseinović ; [ilustracije] Andrea Petrlik ; [prevedla Mina
Ristanc]. - 1. izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2013 (tiskano na Hrvaškem). - [19] str. : ilustr. ;
23 cm
Prevod dela: Zumbombon. - 800 izv.
ISBN 978-961-275-090-9
a) velike tiskane črke
821.163.42-93-32
087.5
k m C HUSEINOVIĆ, K. Zumbombon ok m C HUSEINOVIĆ, K. Zumbombon
COBISS.SI-ID 268093440
697.
IHAN, Alojz
Državljanski eseji / Alojz Ihan ; [spremna beseda Rado Pezdir]. - Ljubljana : Študentska
založba, 2012. - 237 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)
400 izv. - Ob državljanskih esejih / Rado Pezdir: str. 225-237
ISBN 978-961-242-512-8
821.163.6-4
k o 82-4 IHAN, A. Državljanski ok o 82-4 IHAN, A. Državljanski
COBISS.SI-ID 263058944
698.
IMAI, Ayano
The 108th sheep / [text and illustrations] Ayano Imai. - London : Bloomsbury Children's
books, 2006. - [27] str. : ilustr. ; 31 cm
Ilustr. na spojnih listih
ISBN 0-7475-8665-9
ISBN 978-0-7475-8665-4
ISBN 9-780747-586654 !
a) Spanje - V otroškem leposlovju b) otroci c) nespečnost d) ovce e) štetje
821.111-93-34
087.5
ok m 82=111 IMAI, A. 108th
COBISS.SI-ID 8206366
699.
INTOLERABLE cruelty [Videoposnetek] = Loči me in zapelji / music by Carter
Burwel ; director of photography Ellen Chenoweth ; story by Robert Ramsey ; screenplay by
Mathew Stone ...[et al.] ; directed by Joel Coen. - Ljubljana : Delo ; Škofljica : Blitz film &
video distribution, 2006, p 2003. - 1 video DVD (regija 2)(ca 96 min) : barve, zvok (Dolby
digital) ; 12 cm. - (Vikend. Vikendova filmoteka ; 10)
Podnaslovljeno v slov., hrv. in srb. - SQ 3156. - Vloge: George Clooney, Catherine ZetaJones
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) DVD
791.43-311.2(086.82)
ok DVDo 791 LOČI
COBISS.SI-ID 5605781
700.
JACKSON, Vina
Barve hrepenenja / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (Natisnjeno v EU). - 283 str. ; 20 cm. - (Zbirka Osemdeset dni / Vina
Jackson ; del 5)
Prevod dela: Eighty days white. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1952-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1946-6 (broš.)
a) Erotika - V leposlovju
821.111-311.2
k o 82-3 JACKSON, V. Osemdeset ok o 82-3 JACKSON, V. Osemdeset
COBISS.SI-ID 268414464
701.
JANČAR, Drago
Veliki briljantni valček / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013
([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 19 cm
7.500 izv.
ISBN 978-961-01-2881-6
821.163.6-2
k o 82-2 JANČAR, D. Veliki ok o 82-2 JANČAR, D. Veliki
COBISS.SI-ID 266216448
702.
JARC, Doris
Skrivnost none Genovefe / Doris Jarc ; [ilustrirala Jana Korečič]. - Gorica : Goriška
Mohorjeva družba, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 78 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-88-96632-24-6
821.163.6-93-32
k m P JARC, D. Skrivnost ok m P JARC, D. Skrivnost
COBISS.SI-ID 263141120
703.
JELINČIČ, Dušan
Nocoj bom ubil Chomskega / Dušan Jelinčič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano
v Sloveniji). - 286 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)
Broš. izd. meri 20 cm. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-274-136-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-168-6 (broš.)
821.163.6-311.2
k o 82-3 JELINČIČ, D. Nocoj ok o 82-3 JELINČIČ, D. Nocoj
COBISS.SI-ID 262091008
704.
JODOROWSKY, Alexandro
Učitelj in čarovnice / Alejandro Jodorowsky ; [prevod Edita Fidler ; ilustriral Zoran
Pungerčar]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013 ([Ljubljana] : Matformat). - 233 str. : ilustr. ;
24 cm
Prevod dela: El maestro y las magas. - 600 izv.
ISBN 978-961-6943-01-7
ISBN 978-961-6943-02-4 (mobi)
ISBN 978-961-6943-03-1 (ePub)
a) Jodorowsky, Alexandro (1929-) - Spomini b) Psihomagija - V leposlovju c) čilski umetniki
d) duhovno življenje
821.134.2(83)-94
159.964
ok o 82-94 JODOROWSKY, A. Učitelj
COBISS.SI-ID 268078336
705.
JOHNSON, Margaret, 1959Jungle love / Margaret Johnson. - 4th printing. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2006. - 95 str. : zvd. ; 20 cm. - (Cambridge English readers. Level 5, Upperintermediate)
British English
- - Jungle love [Zvočni posnetek] / Margaret Johnson ; read by DeNica Fairman and Julia
Ford. - 3 CD (71 min, 18 sek; 61 min, 01 sek; 62 min, 53 sek) ; 12 cm
ISBN 978-0-521-75084-4 (ISBN-13, pbk.)
ISBN 0-521-75084-9 (ISBN-10, pbk.)
ISBN 978-0-521-68625-9 (ISBN-13, pbk. plus audio CD pack)
ISBN 0-521-68625-3 (ISBN-10, pbk. plus audio CD pack)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje
821.111-311.2(0.046.6)=111
k o 82=111 JOHNSON, M. Jungle
COBISS.SI-ID 1068491
706.
JOVANOVIČ, Helena
Pravljice za bele zimske dni / Helena Jovanovič ; ilustriral Štefan Turk. - Gorica :
Goriška Mohorjeva družba, 2011 (Gorica : Grafica Goriziana). - 56 str. : ilustr. ; 27 cm
ISBN 978-88-96632-18-5
821.163.6-93-34
k m C JOVANOVIČ, H. Pravljice ok m C JOVANOVIČ, H. Pravljice
COBISS.SI-ID 258673408
707.
JOYCE, Brenda
Saga o Braggovih. Knj. 3, Vijoličasti plamen / Brenda Joyce ; [prevedla Radojka
Manfreda Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika
Soča). - 405 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)
Prevod dela: Violet fire. - 1.300 izv.
ISBN 978-961-01-2868-7
821.111(73)-311.2
k o 82-3 JOYCE, B. Saga ok o 82-3 JOYCE, B. Saga
COBISS.SI-ID 268605440
708.
JOYCE, Melanie
Želje za božič / [Melanie Joyce] ; [iIustracije Annabel Spencely ; prevedla Mojca
Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. :
ilustr. ; 28 cm
Prevod dela: Christmas magic. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1892-6
821.111-93-32
087.5
k m C JOYCE, M. Želje ok m C JOYCE, M. Želje
COBISS.SI-ID 267209216
709.
JOYCE, William
The fantastic flying books of mr Morris Lessmore / written by W. E. Joyce ; illustrated
by W. E. Joyce and Joe Bluhm. - London [etc.] : Simon and Schuster, 2012. - [54] str. : ilustr.
; 21 x 30 cm
ISBN 978-0-85707-944-2
a) Knjige - Branje - V otroškem leposlovju b) Knjižnice - V otroškem leposlovju c) domišljija
d) zgodbe e) življenje f) čas g) animirani film in literatura
821.111(73)-93-34
087.5
k m 82=111 JOYCE, W. Fantastic
COBISS.SI-ID 9187614
710.
KARLOVŠEK, Igor
Gimnazijec / Igor Karlovšek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Ljubljana : Tiskarna
"Ljubljana"). - 366 str. ; 21 cm. - (Zbirka Žamet)
ISBN 86-11-16755-4
a) Vzgojni zavodi - V mladinskem leposlovju b) slovenska mladinska književnost c) fantje d)
prestopniki e) vzgojni zavodi f) nasilje g) krivice h) v mladinskem leposlovju
821.163.6-311.2
k m M KARLOVŠEK, I. Gimnazijec k o 82-3 KARLOVŠEK, I. Gimnazijec ok a 82-3
KARLOVŠEK, I. Gimnazijec
COBISS.SI-ID 126871296
711.
KEKEC : literarna revija za učence osnovnih šol. - Letnik 1, št. 1 (1991)Ljubljana : Mladika, 1991-. - 26 cm
.-
Mesečnik. - Je nadaljevanje: Kurirček = ISSN 0350-9265
ISSN 1318-1408 = Kekec (Ljubljana)
821.163.6-93(05)
Piran sm KEKEC
Vol. 23 2013/2014 No. 1-3#
COBISS.SI-ID 27601920
712.
KENNER, Julie
Zapelji me : prvi del trilogije Stark / Julie Kenner ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 333 str.
; 21 cm. - (Zbirka Oddih)
Prevod dela: Release me. - 1.200 izv. - O avtorici: str. [334]
ISBN 978-961-01-2915-8
821.111(73)-311.2
k o 82-3 KENNER, J. Stark ok o 82-3 KENNER, J. Stark
COBISS.SI-ID 266672128
713.
KERSHAW, George
Nothing but the truth / George Kershaw. - 15th print. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1999. - 79 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Cambridge English readers. Level 4)
ISBN 0-521-65623-0
a) angleščina b) jezikovni pouk
821.111-32
ok m 82=111 KERSHAW, G. Nothing
COBISS.SI-ID 4111031
714.
KINSELLA, Sophie
Poročna noč / Sophie Kinsella ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 20 cm
Prevod dela: Wedding night. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu
ISBN 978-961-00-1979-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1976-3 (broš.)
821.111-311.2
k o 82-3 KINSELLA, S. Poročna ok o 82-3 KINSELLA, S. Poročna
COBISS.SI-ID 268882176
715.
KLAVORA, Vasja
Kraljeva gora / Vasja Klavora. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova
Gorica : Grafika Soča). - 438 str. ; 21 cm
1.200 izv.
ISBN 978-961-231-945-8
821.163.6-311.6
k o 82-311.6 KLAVORA, V. Kraljeva ok o 82-311.6 KLAVORA, V. Kraljeva
COBISS.SI-ID 266106624
716.
KLEČ, Milan
Še vedno sam / Milan Kleč. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2005 (Ljubljana :
Mkt print). - 347 str. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)
ISBN 961-6512-38-2
821.163.6-32
k o 82-3 KLEČ, M. Še vedno ok a 82-3 KLEČ, M. Še vedno
COBISS.SI-ID 219654656
717.
KLEČ, Milan
Trojke / Milan Kleč ; [spremna beseda Boris A. Novak]. - Ljubljana : Študentska
založba, 2012. - 467 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
500 izv. - Dvojci, trojke in četvorke ali Intimna srečanja s Klečem in sodobniki /Boris A.
Novak: str. 441-466
ISBN 978-961-242-438-1
a) Kleč, Milan (1954-) - Literarne študije
821.163.6-311.2
821.163.6.09Kleč M.
k o 82-3 KLEČ, M. Trojke ok o 82-3 KLEČ, M. Trojke
COBISS.SI-ID 259709440
718.
KLEČ, Milan
Ura resnice / Milan Kleč. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 197 str. : ilustr. ; 22
cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-594-4
a) Slovenska književnost - Kultura - Satira - Slovenija - Avtorjeva sodobnost - Roman
821.163.6-94
k o 82-94 KLEČ, M. Ura ok o 82-94 KLEČ, M. Ura
COBISS.SI-ID 266475008
719.
KLENOVŠEK Musil, Manica
Koza Cilka / [napisala, ilustrirala] Manica K. Musil. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] :
Gorenjski tisk storitve). - [27] str. : ilustr. ; 28 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-6933-01-8
821.163.6-93-32
087.5
k m C KLENOVŠEK M., M. Koza ok m C KLENOVŠEK M., M. Koza
COBISS.SI-ID 266100992
720.
KLEYPAS, Lisa
Zimska romanca / Lisa Kleypas ; [prevod Lidija Kreft]. - Ig : Anu Elara, 2011 (Ljubljana
: Formatisk). - 319 str. ; 22 cm
Prevod dela: Devil in winter. - Broš. izd. meri 21 cm. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6837-61-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6837-62-0 (broš.)
821.111(73)-311.2
k o 82-3 KLEYPAS, L. Zimska ok o 82-3 KLEYPAS, L. Zimska
COBISS.SI-ID 257934848
721.
KLOPČIČ, Alenka
Netopirja in raziskovalka / Alenka Klopčič ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. Ljubljana : Energija doma, Energetika.Net, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka
Modri svet)
ISBN 978-961-93411-2-4
a) Netopirji - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
087.5
k m C KLOPČIČ, A. Netopirja ok m C KLOPČIČ, A. Netopirja
COBISS.SI-ID 266120960
722.
KLOPČIČ, Alenka
Ris Links in varuh narave / Alenka Klopčič ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. Ljubljana : Energija doma, Energetika.Net, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka
Modri svet)
ISBN 978-961-93411-5-5
a) Ris - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
087.5
k m C KLOPČIČ, A. Ris ok m C KLOPČIČ, A. Ris
COBISS.SI-ID 266706176
723.
KLOPČIČ, Alenka
Vegetarijanski medvedek Bruno / Alenka Klopčič ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd., 1.
natis. - Ljubljana [i. e.] Lukovica : Eko knjiga, 2013. - 29 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna
zbirka Gozdne šapice)
ISBN 978-961-93301-6-6
a) Rjavi medved - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
087.5
ok m C KLOPČIČ, A. Vegetarijanski
COBISS.SI-ID 267070208
724.
KLOPČIČ, Alenka
Volk Slavc in njegova družina / Alenka Klopčič ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd., 1.
natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Gozdne
šapice)
ISBN 978-961-93301-7-3
a) Volk - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
087.5
k m C KLOPČIČ, A. Volk
COBISS.SI-ID 267070720
725.
KOCJANČIČ, Alojz, 1913-1991
Pesmi in zapisi : ob 100-letnici rojstva / Alojz Kocjančič ; [urejanje in spremna beseda
Ines Cergol]. - Kubed : Društvo za šport, kulturo in razvoj vasi "Skala", 2013. - 303 str. :
ilustr. ; 24 cm
1000 izv. - Bibliografija: str. 299
ISBN 978-961-90634-1-5
a) Kocjančič, Alojz (1913-1991) b) Slovenija c) Istra d) v leposlovju e) poezija
821.163.6-821
929Kocjančič A.
k d 82-82 KOCJANČIČ, A. Pesmi ok da 82-82 KOCJANČIČ, A. Pesmi
COBISS.SI-ID 266381056
726.
KOCMUT, Aleksandra, 1976Čisto sam na svetu / Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013
(natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. ; 20 cm
ISBN 978-961-241-762-8
821.163.6-31
k o 82-3 KOCMUT, A. Čisto ok o 82-3 KOCMUT, A. Čisto
COBISS.SI-ID 268486912
727.
KOCMUT, Aleksandra, 1976Pripeta s krvjo / Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Radeče : Literarni val, 2013 (Zagreb :
Studio Moderna). - 230 str. ; 22 cm
300 izv.
ISBN 978-961-93292-7-6
821.163.6-311.2
k o 82-3 KOCMUT, A. Pripeta ok o 82-3 KOCMUT, A. Pripeta
COBISS.SI-ID 268381952
728.
KODRIČ, Neli
Solze so za luzerje / Neli Kodrič Filipić ; [spremna beseda Majda Mramor]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 313 str. ; 21 cm. (Zbirka Odisej)
900 izv. - So solze so za luzerje? / Majda Mramor: str. 307-313
ISBN 978-961-01-2242-5
a) Varne hiše - V mladinskem leposlovju b) Nasilje - V mladinskem leposlovju
821.163.6-93-311.2
k m M KODRIČ, N. Solze ok m M KODRIČ, N. Solze
COBISS.SI-ID 265349888
729.
KOKELJ, Nina
Sibidusovo kukalo / Nina Kokelj, Jan Bučar ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - 1. izd. Ljubljana : Prešernova družba, 2005 (Ljubljana : Mkt Print). - 208 str. : ilustr. ; 21 cm. (Koledarska zbirka)
1.800 izv.
ISBN 961-6512-46-3
a) slovenska mladinska književnost b) fantastični svetovi c) pustolovščine d) v mladinskem
leposlovju
821.163.6-93-311.3
k a P KOKELJ, N. Sibidusovo ok m P KOKELJ, N. Sibidusovo
COBISS.SI-ID 222394112
730.
KOLIKOR pikic, tolikšna sreča! : uganke za malčke / ilustrirala Bojana Dimitrovski ;
[zbrala in uredila Aleksandra Lutar Ivanc]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013]
([natisnjeno na Kitajskem]). - [23] str. : ilustr. ; 26 cm
3.000 izv.
ISBN 978-961-01-2659-1
a) Uganke - Knjige za otroke b) velike tiskane črke
821.163.6-93-193.1
087.5
k m C KOLIKOR ok m C KOLIKOR
COBISS.SI-ID 10301599
731.
KOS, Gaja
Junaki z ladje Argo / Gaja Kos ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri
Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [39] str. : ilustr. ; 25 cm
Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [39]
ISBN 978-961-272-117-6
a) Argonavti (mitološki junaki) - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
087.5
k m C KOS, G. Junaki ok m C KOS, G. Junaki
COBISS.SI-ID 266586624
732.
KOSOVEL, Srečko
Misli in prebliski in še marsikaj / Srečko Kosovel ; besedila izbrala in knjigo uredila
Jolka Milič. - 1. izd. - Sežana : Kosovelova knjižnica, 2013. - 87 str. : ilustr.
ISBN 978-961-91082-4-6
a) Kosovel, Srečko (1904-1926)
821.163.6-84
k o 82-84 KOSOVEL, S. Misli ok o 82-84 KOSOVEL, S. Misli
COBISS.SI-ID 267119360
733.
KOSOVEL, Srečko
Ne vprašaj me, kaj je življenje, živi! / Srečko Kosovel ; izbrala in uredila Jolka Milič. - 1.
izd. - Sežana : Kosovelova knjižnica, 2013. - 67 str. ; 15 cm
ISBN 978-961-91082-5-3
a) Kosovel, Srečko (1904-1926)
821.163.6-84
k o 82-84 KOSOVEL, S. Ne ok o 82-84 KOSOVEL, S. Ne
COBISS.SI-ID 267119616
734.
KOŠIR, Manca
Čas za modrost / Manca Košir. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013 ([Ljubljana] :
Matformat). - 233 str. ; 23 cm
1.000 izv. - Knjigi na pot / Aleksandra Stolnik Jakelj: str. 11-12
ISBN 978-961-6943-08-6
ISBN 978-961-6943-09-3 (mobi)
ISBN 978-961-6943-10-9 (ePub)
a) Kolumne
821.163.6-92
k o 82-94 KOŠIR, M. Čas ok o 82-94 KOŠIR, M. Čas
COBISS.SI-ID 268500480
735.
KRAAN, Hanna
Vrisk / Hanna Kraan ; [ilustracije Mies van Hout] ; prevod Mateja Seliškar Kenda. Ljubljana : Sodobnost International, 2013. - 139 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške
prigode)
Prevod dela: Kirk. - 800 izv.
ISBN 978-961-6564-66-3
821.112.5-93-32
k m P KRAAN, H. Vrisk ok m P KRAAN, H. Vrisk
COBISS.SI-ID 268423168
736.
KRALJIČ, Helena
Imam disleksijo / Helena Kraljić ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2013
([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse
dovolj ; 6)
1.000 izv. - Spremna beseda / Romana Murn: str. [1-2]
ISBN 978-961-6840-89-7
a) Disleksija - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
087.5
k m C KRALJIČ, H. Imam ok m C KRALJIČ, H. Imam
COBISS.SI-ID 266532352
737.
KRAVOS, Marko, 1943Sol na jezik = Sale sulla lingua / Marko Kravos ; jedkanice, grafiche Avgust Černigoj ;
[spremni esej, saggio critico Juan Octavio Prenz ; prevod v italijanščino, traduzioni dallo
sloveno Darja Betocchi, Roberto Dedenaro, Marko Kravos]. - Trst : ZTT = Trieste : EST,
2013 ([Gorizia] : Grafica Goriziana). - 128 str. : ilustr. ; 21 cm
Spremna beseda = Postfazione / Juan Ocatavio Prenz ; iz španščine prevedel MK, traduzione
di Paola Lucchesi: str. 110-124. - O avtorju: str. 128-129
ISBN 978-88-7174-155-0
a) Kravos, Marko (1943-)
821.163.6-1
821.163.6.09Kravos M.
k o 82-1 KRAVOS, M. Sol
COBISS.SI-ID 5829868
738.
KRAVOS, Marko, 1943V kamen, v vodo / Marko Kravos ; izbor avtor ; spremni esej Peter Kolšek ; [risbe
Klavdij Palčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča).
- 170 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)
400 izv. - Gibka majhnost, svetla velikost / Peter Kolšek: str. 158-170
ISBN 978-961-01-2711-6
a) Kravos, Marko (1943-) - Literarne študije
821.163.6-1
821.163.6.09Kravos M.
k o 82-1 KRAVOS, M. V kamen ok o 82-1 KRAVOS, M. V kamen
COBISS.SI-ID 265831680
739.
LAINŠČEK, Feri
Sestrica in bratec / Feri Lainšček ; [ilustriral] Igor Ribič. - 1. natis. - Maribor : Pivec,
2013 ([Bled] : Belin grafika). - 17 str. : ilustr. ; 25 cm
1.500 izv.
ISBN 978-961-6897-25-9
a) velike tiskane črke
821.163.6-93-32
087.5
k m C LAINŠČEK, F. Sestrica ok m C LAINŠČEK, F. Sestrica
COBISS.SI-ID 73497345
740.
LANDA, Mariasun
Ko so mačke tako same / Mariasun Landa ; prevedla Barbara Pregelj ; [ilustrirala Pšenica
Kovačič]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 123 str. : ilustr. ; 21
cm
Prevod dela: Katuak bakar-bakarrik sentitzen direnean. - 400 izv. - Zgodba o Maider, mami,
babici --- in mački / Barbara Pregelj: str. 117-123
ISBN 978-961-6886-03-1
a) Landa, Mariasun (1949-) - Literarne študije b) Mačke - V mladinskem leposlovju c) Otroci
in odrasli - V mladinskem leposlovju d) disleksija
821.361-93-32
821.361.09Landa M.
k m P LANDA, M. Ko ok m P LANDA, M. Ko
COBISS.SI-ID 266592768
741.
LANDA, Mariasun
Slon Ptičjesrčni = Elefante corazón de pájaro / Mariasun Landa ; ilustracije Emilio
Urberuaga ; prevedla [in uredila] Barbara Pregelj. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode :
Malinc, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 34 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm
Prevod dela: Elefante corazón de pájaro. - Podatek o urednici naveden v kolofonu
ISBN 978-961-6886-04-8
821.361-93-32
087.5
k m C LANDA, M. Slon ok m C LANDA, M. Slon
COBISS.SI-ID 268548096
742.
LANDA, Norbert
Oprosti! / Norbert Landa ; [ilustracije] Tim Warnes ; [prevedla Helena Kraljič]. Preserje : Morfem, 2010. - [28] str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 978-961-6773-42-3
821.112.2-93-32
087.5
k m C LANDA, N. Oprosti! ok m C LANDA, N. Oprosti!
COBISS.SI-ID 249104128
743.
LAPAJNE Predin, Barbara
In smo šli / Barbara Lapajne Predin ; ilustrirala Sara Šavelj. - Ljubljana : Artbiro, 2012. 89 str. : ilustr. ; 22 cm
Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-93349-1-1
821.163.6-93-32
k m P LAPAJNE P., B. In ok m P LAPAJNE P., B. In
COBISS.SI-ID 263828992
744.
LAURIE, Hugh, 1959Poka puška / Hugh Laurie ; prevedla Ljubica Klančar. - 1. natis. - Ljubljana : ValeNovak, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 326 str. ; 24 cm
Prevod dela: The gun seller. - Nasl. v kolofononu: Pokapuška. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-259-052-9
821.111-312.4
k o 82-312.4 LAURIE, H. Poka ok a 82-312.4 LAURIE, H. Poka ok o 82-312.4 LAURIE, H.
Poka
COBISS.SI-ID 246413568
745.
LEATHER, Sue
The Amsterdam connection / Sue Leather. - 7th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 2006. - 80 str. ; 20 cm + 2 cd. - (Cambridge English readers. Level 4,
Intermediate)
ISBN 978-0-521-79502-9 (ISBN-13, pbk.)
ISBN 0-521-79502-8 (ISBN-10, pbk.)
ISBN 978-0-521-68632-7 (ISBN-13, pbk. plus audio CD pack)
ISBN 0-521-68632-6 (ISBN-10, pbk. plus audio CD pack)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) zvočne knjige c) zvočnice
821.111-93-32(0.046.6)=111
ok m 82=111 LEATHER, S. Amsterdam
COBISS.SI-ID 4112823
746.
LEATHER, Sue
The way home / Sue Leather. - 8th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University
Press, 2006. - 112 str. ; 20 cm + 4 cd. - (Cambridge English readers. Level 6, Advanced)
ISBN 978-0-521-54362-0 (ISBN-13, pbk.)
ISBN 0-521-54362-2 (ISBN-10, pbk.)
ISBN 978-0-521-68634-1 (ISBN-13, pbk. plus audio CD pack)
ISBN 0-521-68634-2 (ISBN-10, pbk. plus audio CD pack)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje
821.111-93-32(0.046.6)=111
k o 82=111 LEATHER, S. Way
COBISS.SI-ID 4113079
747.
La LEPRE e la tartaruga / [Illustrazioni di Anke Damman]. - Recanati : European
Language Institute, 2002. - 24 str. : ilustr. ; 20 cm + zvočna kaseta + 1 CD. - (Prime letture.
Le favole favolose)
ISBN 88-8148-782-9
a) italijanščina b) učenje jezika
821.11-93-34=131.1
ok m 82=131.1 LEPRE
COBISS.SI-ID 10892593
748.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
Mio, moj Mio / Astrid Lindgren ; [ilustrirala Ilon Wikland ; prevedla Nada Grošelj]. - 1.
izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 185 str. : ilustr. ;
21 cm. - (Zbirka Pisanice)
Prevod dela: Mio, min Mio. - Ilustr. na spojnih listih. - 900 izv. - Ob knjigi Mio, moj Mio /
Nada Grošelj: str. 170-185
ISBN 978-961-01-2795-6
a) Lindgren, Astrid (1907-2002) - Literarne študije b) švedska mladinska književnost c) 20.st.
821.113.6-93-34
821.113.6.09Lindgren A.
k m P LINDGREN, A. Mio ok m P LINDGREN, A. Mio
COBISS.SI-ID 266990848
749.
LIPUŠ, Florjan
Poizvedovanje za imenom / Florjan Lipuš. - [Maribor] : Študentska založba Litera, 2013
([Ljubljana] : Demat). - 64 str. ; 19 cm. - (Nova znamenja ; 43)
350 izv.
ISBN 978-961-6780-81-0
821.163.6(436.5)-32
ok o 82-3 LIPUŠ, F. Poizvedovanje
COBISS.SI-ID 72904961
750.
LITERATURA. - Let. 1, št. 1 (1989)20 cm
. - Ljubljana : LDS, 1989- (Gosposka 10). -
Dvomesečnik. - Je nadaljevanje: Problemi. Literatura = ISSN 0353-4022
ISSN 0353-5622 = Literatura (Ljubljana)
821.163.6
821.163.6.09
821
821.09
Piran so LITERATURA
Vol. 25 2013 No. 259/260-265/266+267-269#
COBISS.SI-ID 3468546
751.
LORDE, Audre
Zami : novo črkovanje mojega imena : biomitografija / Lorde Audre ; [prevod Urška
Sterle]. - Ljubljana : Škuc, 2012 ([Ljubljana] : Peklaj). - 388 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vizibilija ;
31)
Prevod dela: Zami. - 500 izv.
ISBN 9780201379624 !
ISBN 978-961-6751-64-3
a) Lezbijke - V leposlovju
821.111(73)-311.2
k o 82-3 LORDE, A. Zami ok o 82-3 LORDE, A. Zami
COBISS.SI-ID 264848640
752.
LUGLIO, Vittorio
Addio Capodistria / Vittorio Luglio. - 2a ed. - Trieste : Luglio, 2011. - 124 str. : ilustr. ;
21 cm
ISBN 978-88-96940-45-7
a) Koper b) Italijani c) izseljenci d) spomini e) 1943-1965
821.131.1-94
ok o 82=131.1 LUGLIO, V. Addio
COBISS.SI-ID 4040375
753.
MAALOUF, Amin
Izvori / Amin Maalouf ; [prevod Suzana Koncut]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2011
([Maribora] : Darima). - 445 str. ; 20 cm. - (Zbirka Kaif)
Prevod dela: Origines. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-257-035-4
a) Maalouf, Amin (1949-) - Avtobiografije
929Maalouf A.
821.133.1(569.3)-312.6
k o 82-312.6 MAALOUF, A. Izvori ok o 82-312.6 MAALOUF, A. Izvori
COBISS.SI-ID 257887232
754.
MAALOUF, Amin
Leon Afričan / Amin Maalouf ; [prevedla in spremna beseda Mojca Schlamberger Brezar
; citati iz Korana v prevodu Erika Majarona]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2012. - 342 str. ;
25 cm. - (Zbirka Besede)
Prevod dela: Léon l'Africain. - Broš. izd. meri 24 cm. - 500 izv. - Leon Afričan in Amin
Maalouf / Mojca Schlamberger Brezar: str. 339-342
ISBN 978-961-6693-81-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6693-80-6 (broš.)
a) Leo Africanus (ok.1492-ok.1550) - V leposlovju
821.133.1(569.3)-312.6
k o 82-312.6 MAALOUF, A. Leon ok o 82-312.6 MAALOUF, A. Leon
COBISS.SI-ID 260408832
755.
MACDONALD, Alan, 1958Dajmo, troli! / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika Rot
Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 124 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Trolls united. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-67-6
821.111-93-32
k m P MACDONALD, A. Dajmo ok m P MACDONALD, A. Dajmo
COBISS.SI-ID 72827137
756.
MACDONALD, Alan, 1958Kozja pogača / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika Rot
Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Goat pie. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-69-0
821.111-93-32
k m P MACDONALD, A. Kozja ok m P MACDONALD, A. Kozja
COBISS.SI-ID 72825089
757.
MACDONALD, Alan, 1958Pojdite domov, troli! / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika
Rot Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Trolls go home!. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-66-9
821.111-93-32
k m P MACDONALD, A. Pojdite ok m P MACDONALD, A. Pojdite
COBISS.SI-ID 72825345
758.
MACDONALD, Alan, 1958Troli na počitnicah / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika Rot
Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Trolls on hols. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-68-3
821.111-93-32
k m P MACDONALD, A. Troli ok m P MACDONALD, A. Troli
COBISS.SI-ID 72826625
759.
MAFFUCCI, Matteo
La traiettoria casuale dell'amore / Matteo Maffucci. - 1a ed. - Milano : Mondadori, 2013.
- 212 str. ; 22 cm
ISBN 978-88-04-58855-9
821.131.1-311.2
ok o 82=131.1 MAFFUCCI, M. Traiettoria
COBISS.SI-ID 4114359
760.
MAH, Adeline Yen, 1937Falling leaves / Adeline Yen Mah ; retold by Sue Harmes. - [New ed.]. - Harlow :
Pearson Education Limited, 2001. - V, 73 str. ; 20 cm. - (Penguin readers. Level 4)
Previous ed.: London : Michael Joseph, 1997
ISBN 0-582-43840-3
a) Yen Mah, Adeline (1937-) - Avtobiografije b) prirejene izdaje c) angleščina d) jezikovni
pouk e) biografije
821.581-94
929 Yen Mah A.
k o 82=111 MAH, A. Falling ok m 82=111 MAH, A. Falling
COBISS.SI-ID 4270622
761.
MAKINE, Andrei
Rekviem za vzhod / Andrei Makine ; prevedla [[in] spremna beseda] Nadja Dobnik. Ljubljana : eBesede, 2013
Prevod dela: Requiem pour l'Est. - Spremna beseda / Nadja Dobnik
ISBN 978-961-6922-03-6 (trda vez.)
ISBN 978-961-6922-04-3 (mehka vez.)
821.133.1-311.6
k o 82-311.6 MAKINE, A. Rekviem ok o 82-311.6 MAKINE, A. Rekviem
COBISS.SI-ID 266075136
762.
MALAČIČ, Emi
Mačkon gospodične Valentine / Emanuela Malačič Kladnik ; ilustracije Nataša Gregorič.
- 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013 (Ljubljana : Itagraf). - 92 str. : ilustr. ; 22 cm. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)
250 izv.
ISBN 978-961-6668-78-1
821.163.6-93-32
k m P MALAČIČ, E. Mačkon ok m P MALAČIČ, E. Mačkon
COBISS.SI-ID 268163328
763.
MALEY, Alan
The best of times? / Alan Maley. - Reprint. - Cambridge : Cambridge University Press,
2009. - 111 str. ; 20 cm + 3 cd. - (Cambridge English readers. Level 5)
ISBN 978-0-521-73545-2 (paperback)
ISBN 978-0-521-73546-9 (audio CD pack)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje
821.111-312.4(0.046.6)=111
ok m 82=111 MALEY, A. Best
COBISS.SI-ID 4111543
764.
MALEY, Alan
He knows too much / Alan Maley. - 17th printing. - Cambridge : Cambridge university
press, 2006. - 112 str. ; 20 cm + 3 cd. - (Cambridge English readers. Level 6, Advanced)
Na ovoju zadaj in na CD-jih oznaka "Adult content"
ISBN 0-521-68642-3 (ISBN 10, komplet s CD-ji)
ISBN 978-0-521-68642-6 (ISBN 13, komplet s CD-ji)
ISBN 0-521-65607-9 (ISBN 10)
ISBN 978-0-521-65607-8 (ISBN 13)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) učenje jezika
821.111-311.2(0.046.6)=111
811.111
ok m 82=111 MALEY, A. He
COBISS.SI-ID 4111799
765.
MALEY, Alan
A tangled web / Alan Maley. - 6th printing. - Cambridge : Cambridge University Press,
2006. - 96 str. : ilustr. ; 20 cm + 3 optični diski (CD-ROM). - (Cambridge English readers.
Level 5)
Vsebuje tudi: CD 1: A tangled web [Elektronski vir] : chapters 1 to 11 / Alan Maley ; read by
Craig Stevenson.- 1 CD (72 min, 22 sek) : stereo ; 12 cm ; CD 2: A tangled web [Elektronski
vir] : chapters 12 to 19 / Alan Maley ; read by Craig Stevenson.- 1 CD (63 min, 34 sek) :
stereo ; 12 cm ; CD 3: A tangled web [Elektronski vir] / chapters 20 to 25 / Alan Maley ; read
by Craig Stevenson.- 1 CD (48 min, 10 sek) : stereo ; 12 cm
- - A tangled web [Elektronski vir] : chapters 1 to 11
- - A tangled web [Elektronski vir] : chapters 12 to 19
- - A tangled web [Elektronski vir] : chapters 20 to 25
ISBN 0-521-53664-2 (ISBN-10, pbk.)
ISBN 978-0-521-53664-6 (ISBN-13, pbk.)
ISBN 978-0-521-68643-3 (ISBN-13, pbk. + CD)
ISBN 0-521-68643-1 (ISBN-10, pbk. + CD)
a) angleščina b) prirejene izdaje c) jezikovni pouk d) družbeni romani e) elektronski viri
821.111-312.4=111
k o 82=111 MALEY, A. A tangled
COBISS.SI-ID 4112055
766.
MANČEK, Marjan
Kužek Vuf / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. Šmarje-Sap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vufmjav-uh : zbirka slikanic)
800 izv.
ISBN 978-961-6704-31-1
821.163.6-93-32
087.5
k m C MANČEK, M. Kužek ok m C MANČEK, M. Kužek
COBISS.SI-ID 266717184
767.
MANČEK, Marjan
Mucek Mjav / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. Šmarje-Sap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vufmjav-uh : zbirka slikanic)
800 izv.
ISBN 978-961-6704-28-1
821.163.6-93-32
087.5
k m C MANČEK, M. Mucek ok m C MANČEK, M. Mucek
COBISS.SI-ID 266716160
768.
MANČEK, Marjan
Piščanček Pik / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. Šmarje-Sap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vufmjav-uh : zbirka slikanic)
800 izv.
ISBN 978-961-6704-30-4
821.163.6-93-32
087.5
k m C MANČEK, M. Piščanček ok m C MANČEK, M. Piščanček
COBISS.SI-ID 266716928
769.
MANČEK, Marjan
Zajček Uh / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Prenovljena izd. iz leta 1980. - ŠmarjeSap : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Pik-vuf-mjav-uh :
zbirka slikanic)
800 izv.
ISBN 978-961-6704-29-8
821.163.6-93-32
087.5
k m C MANČEK, M. Zajček ok m C MANČEK, M. Zajček
COBISS.SI-ID 266716672
770.
MANKELL, Henning, 1948Umrem, toda spomin živi naprej / Henning Mankell ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. Tržič : Učila International, 2005. - 143 str. ; 20 cm
Prevod dela: Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt
ISBN 961-233-917-1
a) AIDS - Bolniki - V leposlovju
821.113.6-311.2
k o 82-311.2 MANKELL, H. Umrem ok a 82-3 MANKELL, H. Umrem ok o 82-3
MANKELL, H. Umrem
COBISS.SI-ID 221528832
771.
MARÍAS, Javier
Zaljubljenosti / Javier Marías ; prevedla Marjeta Drobnič. - 1. izd. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2013. - 397 str. ; 21 cm
Prevod dela: Los enamoramientos. - 400 izv.
ISBN 978-961-231-886-4
a) Zaljubljenost - V leposlovju b) Ljubezenski partnerji - V leposlovju
821.134.2-311.2
k o 82-3 MARÍAS, J. Zaljubljenosti ok o 82-3 MARÍAS, J. Zaljubljenosti
COBISS.SI-ID 266385920
772.
MARKIČ, Matjaž, 1962Kam greš, Pika? : zgodbe s sličicami / Matjaž Markič ; [ilustrirala] Maja Črepinšek. Ljubljana : Info press, 2004 ([Ljubljana] : Schwarz). - 15 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižnica
Pikapolonica ; št. 2)
Ilustr. na spojnih listih
ISBN 961-91092-1-X
a) slovenska mladinska književnost b) velike tiskane črke
821.163.6-93-32
769.81
k m C MARKIČ, M. Kam ok m C MARKIČ, M. Kam
COBISS.SI-ID 128445696
773.
MASINI, Beatrice, 1962Tentativi di botanica degli affetti / Beatrice Masini. - 4a ed. - Milano : Bompiani, 2013. 324 str. ; 21 cm. - (Romanzo Bompiani) (Narratori italiani)
Premio Campiello, Selezione giuria dei letterati, 2013
ISBN 978-88-452-7226-4
821.131.1-311.6
k o 82=131.1 MASINI, B. Tentativi
COBISS.SI-ID 4123575
774.
MATE, Miha
Bosopeta druščina ; in Kurja vojska / Miha Mate ; [avtor spremnega besedila Jože
Zupan]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 235 str. ;
21 cm. - (Zbirka Naj hit : zbirka uspešnic za najstnike)
V CIP-u napačen podatek o izd. - 500 izv. - Med igrivostjo, nagajivostjo in prijateljstvom /
Jože Zupan: str. 232-233
ISBN 978-961-275-086-2
821.163.6-93-32
k m P MATE, M. Bosopeta ok m P MATE, M. Bosopeta
COBISS.SI-ID 266504704
775.
MATTHEWS, Owen
Stalinovi otroci : tri generacije ljubezni in vojne / Owen Matthews ; prevedel Jaka
Andrej Vojevec. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 388 str. : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: Stalin’s children. - 600 izv.
ISBN 978-961-6859-39-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6859-40-0 (broš.)
821.111-311.6
k o 82-311.6 MATTHEWS, O. Stalinovi ok o 82-311.6 MATTHEWS, O. Stalinovi
COBISS.SI-ID 268459008
776.
MCFADYEN, Cody
Obraz smrti : [triler] / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 510 str. ; 20 cm
Prevod dela: The face of death. - Dodatek k nasl. na ov. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1970-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1974-9 (broš.)
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 MCFADYEN, C. Obraz ok o 82-312.4 MCFADYEN, C. Obraz
COBISS.SI-ID 268821248
777.
MCFADYEN, Cody
Senčni mož / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 436 str. ; 20 cm
Prevod dela: Shadow man
ISBN 978-961-00-1905-3
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 MCFADYEN, C. Senčni ok o 82-312.4 MCFADYEN, C. Senčni
COBISS.SI-ID 267622400
778.
MCGIFFIN, Janet
Emergency murder / Janet McGiffin. - 8th printing. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2007. - 95 str. : zvd. ; 20 cm. - (Cambridge English readers. Level 5, Upperintermediate)
Adult content --> na ov.
ISBN 978-0-521-53662-2 (broš.)
ISBN 978-0-521-68644-0 (broš. + CD)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje
821.111-312.4(0.046.6)=111
ok m 82=111 MCGIFFIN, J. Emergency
COBISS.SI-ID 12995122
779.
MEADOWS, Daisy
Brina, zelena vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 83 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrične vile)
Prevod dela: Fern the green fairy
ISBN 978-86-11-17761-8
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Brina, ok m C MEADOWS, D. Brina
COBISS.SI-ID 230014720
780.
MEADOWS, Daisy
Delfina, modra vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 79 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrične vile)
Prevod dela: Sky the blue fairy
ISBN 978-86-11-17762-5
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Delfina, ok m C MEADOWS, D. Delfina
COBISS.SI-ID 230013952
781.
MEADOWS, Daisy
Jasmina, rumena vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 83 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrične vile)
Prevod dela: Saffron the yellow fairy
ISBN 86-11-17709-6
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Jasmina, ok m C MEADOWS, D. Jasmina
COBISS.SI-ID 228052992
782.
MEADOWS, Daisy
Klementina, oranžna vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 79 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrične vile)
Prevod dela: Amber the orange fairy
ISBN 86-11-17659-6
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Klementina, ok m C MEADOWS, D. Klementina
COBISS.SI-ID 227840256
783.
MEADOWS, Daisy
Lana, glasbena vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk).
- 73 str. : ilustr. ; 21 str. - (Zbirka Mavrične vile. Praznične vile ; 16)
Prevod dela: Melodie, the music fairy. - 2.500 izv. (broš.), 1.400 izv. (trda vezava)
ISBN 978-961-01-0708-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-01-0707-1 (broš.)
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Lana, ok m C MEADOWS, D. Lana ok m C MEADOWS, D. Lana,
COBISS.SI-ID 243256576
784.
MEADOWS, Daisy
Marina, vijolična vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 83 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrične vile)
Prevod dela: Izzy the indigo fairy
ISBN 978-86-11-17763-2
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Marina, ok m C MEADOWS, D. Marina
COBISS.SI-ID 230015232
785.
MEADOWS, Daisy
Pika, čokoladna vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk).
- 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mavrične vile ; 15)
Prevod dela: Cherry the cake fairy. - 2.500 izv. (broš.), 1.400 izv. (trda vezava)
ISBN 978-961-01-0680-7 (broš.)
ISBN 978-961-01-0679-1 (trda vezava)
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Pika, ok m C MEADOWS, D. Pika ok m C MEADOWS, D. Pika,
COBISS.SI-ID 242722816
786.
MEADOWS, Daisy
Rubina, rdeča vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina
Antosiewicz Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 79 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrične vile)
Prevod dela: Ruby the red fairy
ISBN 86-11-17658-8
a) angleška mladinska književnost b) vile c) v mladinskem leposlovju
821.111-93-34
k m C MEADOWS, D. Rubina, ok m C MEADOWS, D. Rubina
COBISS.SI-ID 227840000
787.
MEDVED, Andrej, 1947Pravljica o pavjem repu : pesmi / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2012 (Izola :
Repro point). - 111 str. ; 19 cm
500 izv.
ISBN 978-961-6382-80-9
821.163.6-1
k o 82-1 MEDVED, A. Pravljica
COBISS.SI-ID 262431488
788.
MENIH, Kristina
Škratek Kvadratek in druge pravljične zgodbe [Zvočni posnetek] : [sedem pravljičnih
zgodb za otroke] / Kristina Menih. - [S. l.] : [samozal.] K. Menih, 2013. - 1 CD (56 min, 23
sek) : stereo ; 12 cm
Dodatek k nasl. na ov. - Vsebina: Mica in Mac ; Zgodba o morju ; O dečku, ki ni maral zime ;
Škratek Kvadratek ; Zares poseben dan ; Goska Ploska ; Pravljično srečanje
KME CD 001 SAZAS BIEM
a) otroško leposlovje b) pravljice
821.163.6-93-34(086.76)
k cdm C MENIH, K. Škratek ok cdm C MENIH, K. Škratek
COBISS.SI-ID 9480478
789.
MENTOR : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. - št.2 (1978)Ljubljana : Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1978-
.-
Desetkrat letno
ISSN 0351-367X
821
Lucija so MENTOR
Vol. 34 2013 No. 1/2+3#
COBISS.SI-ID 8581632
790.
MIHELČIČ, Marija, 1946Maj in vetrčki / Marika Mihelčič ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. natis. - Kranj :
Narava, 2013 (tiskano v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 23 cm
700 izv.
ISBN 978-961-6893-26-8
821.163.6-93-32
087.5
k m C MIHELČIČ, M. Maj ok m C MIHELČIČ, M. Maj
COBISS.SI-ID 267326976
791.
MILLÁS, Juan José, 1946Ženski v Pragi / Juan José Millás ; prevedel Matija Ravitz, [soprevajalki Urša Geršak,
Barbara Pregelj, ; spremna beseda Barbara Pregelj]. - Ljubljana : Društvo 2000 ; Koper :
KUD AAC Zrakogled, 2012 (Ljubljana : Demat). - 231 str. ; 22 cm. - (Zbirka Helia ; 4)
Prevod dela: Dos mujeres en Praga. - 500 izv. - Življenje je zgodba, ki jo je vredno povedati /
Barbara Pregelj: str. 218-231
ISBN 978-961-6533-47-8 (Društvo 2000)
a) Millás, Juan José (1946-) - Literarne študije
821.134.2-311.2
821.134.2.09Millás J.J.
k o 82-3 MILLÁS, J. J. Ženski ok o 82-3 MILLÁS, J. J. Ženski
COBISS.SI-ID 264137216
792.
MINATTI, Ivan
Nekoga moraš imeti rad / Ivan Minatti ; grafike Bojan Klančar ; izbrala in spremno
besedo napisala Lojzka Špacapan. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova
Gorica] : Grafika Soča). - 101 str. : ilustr. ; 26 cm
Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Slovo / Lojzka Špacapan: str. 100-101
ISBN 978-961-01-2765-9
a) Minatti, Ivan (1924-2012)
821.163.6-1
821.163.6.09-1Minatti I.
k m 82-1 MINATTI, I. Nekoga k o 82-1 MINATTI, I. Nekoga ok o 82-1 MINATTI, I.
Nekoga
COBISS.SI-ID 265913088
793.
The MISSION [Videoposnetek] = Misijon / director of photography Chris Menges ;
music composed, orchestrated and conducted by Ennio Morricone ; original story and
screenplay by Robert Bolt ; directed by Roland Joffé. - Ljubljana : Delo ; [Škofljica] : Blitz
film & video distribution, 2006, cop. 2002. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve,
zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Vikendova filmoteka ; 3)
Podnaslovljeno v: srb., hrv. in slov. ... - Vloge: Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan Quinn. Ogled filma primeren za mladino in odrasle
a) igrani filmi b) zgodovinski filmi c) drame d) DVD
791.43-311.2(086.82)
k DVDo 791 MISIJON ok DVDo 791 MISIJON
COBISS.SI-ID 5582485
794.
MLAKAR, Amanda
Tri miške / Amanda Mlakar ; ilustracije Tjaša Rener. - Ljubljana : Lepa beseda, 2013
([Ljubljana] : Collegium graphicum). - [32] str. : ilustr. ; 24 x 31 cm
1.000 izv. - O avtorici: str. 30
ISBN 978-961-6766-29-6
821.163.6-93-32
087.5
k m C MLAKAR, A. Tri ok m C MLAKAR, A. Tri
COBISS.SI-ID 261407232
795.
MONTANELLI, Indro
I conti con me stesso : diari 1957-1978 / Indro Montanelli ; a cura di Sergio Romano. 1a ed. - Milano : Rizzoli, 2009. - 284 str. ; 23 cm
Indeks. - Bibliografija
ISBN 978-88-17-02820-2
ISBN 88-17-02820-7
a) Montanelli, Indro (1909-2001) - Diaries b) Journalists - Italy - Diaries c) Italy - Civilization
- 20th century d) spomini e) dnevniki
821.131.1-94
k o 82=131.1 MONTANELLI, I. I conti ok o 82=131.1 MONTANELLI, I. I conti
COBISS.SI-ID 3701943
796.
MOOR, Margriet de
Slikar in dekle / Margriet de Moor ; prevedla Tanja Mlaker. - Ljubljana : Študentska
založba, 2013. - 263 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
500 izv.
ISBN 978-961-242-596-8
a) Rembrandt, Harmenszoon van Rijn (1606-1669) - V leposlovju b) Nizozemska književnost
- Slikarji - Sodstvo - Amsterdam - 17.st. - Roman
821.112.5-311.2
k o 82-3 MOOR, M. Slikar ok o 82-3 MOOR, M. Slikar
COBISS.SI-ID 266475776
797.
MORPURGO, Clare
Where my wellies take me --- / Clare and Michael Morpurgo ; [illustrated by Olivia
Lomenech Gill]. - Dorking (Surrey) : Templar Publishing, 2012. - 97 str. : ilustr. ; 23 x 26 cm
Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-1-84877-544-2 (trda vezava)
ISBN 1-84877-544-X (trda vezava)
a) Children's poetry, English b) Country life - England - Juvenile poetry c) otroštvo d)
podeželje e) v mladinskem leposlovju
821.111-93-82=111
ok m 82=111 MORPURGO, C. Where
COBISS.SI-ID 1102942302
798.
MOSES, Antoinette
Frozen pizza and other slices of life / Antoinette Moses. - 14th printing. - Cambridge
[etc.] : Cambridge University Press, 2006. - 111 str. ; 20 cm. - (Cambridge English readers.
Level 6, Advanced)
- - Frozen pizza and other slices of life [Zvočni posnetek] / Antoinette Moses ; read by Lynne
Brackley, Steven Pacey and Paul Panting. - 3 CD (187 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm
ISBN 978-0-521-75078-3 (ISBN-13, pbk.)
ISBN 0-521-75078-4 (ISBN-10, pbk.)
ISBN 978-0-521-68647-1 (ISBN-13, pbk. plus audio CD pack)
ISBN 0-521-68647-4 (ISBN-10, pbk. plus audio CD pack)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) zvočne knjige c) zvočnice
821.111-93-32(0.046.6)=111
k o 82=111 MOSES, A. Frozen
COBISS.SI-ID 4110775
799.
MOTOH Bračanov, Barbara
Bojazni / Barbara Motoh Bračanov. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2013
([Ljubljana] : NTD). - 81 str. ; 17 cm. - (Zbirka Slovenske poetese)
Tisk na zahtevo. - Spremna beseda / Peter Amalietti: str. 79-81
ISBN 978-961-6654-95-1
821.163.6-1
k o 82-1 MOTOH B., B. Bojazni
COBISS.SI-ID 264924416
800.
MOTSCHIUNIG, Ulrike
Kje je sreča? / Ulrike Motschiunig ; ilustracije Nina Dulleck ; [v slovenščino prevedel
Stanislav M. Maršič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2013 (v Celovcu : Mohorjeva družba). [25] str. : ilustr. ; 29 cm
Prevod dela: Glück gesucht!. - 1.000 izv.
ISBN 978-3-7086-0731-3
a) Sreča - V otroškem leposlovju
821.112.2(436)-93-32
087.5
k m C MOTSCHIUNIG, U. Kje ok m C MOTSCHIUNIG, U. Kje
COBISS.SI-ID 265170432
801.
MUCK, Desa
Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ;
[strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova
Gorica] : Grafika Soča). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čudežna bolha Megi)
1.800 izv. - Preberi še, kaj je o papigah povedala naša veterinarka / Mateja Plevnik: str. 57-62
ISBN 978-961-01-2781-9
a) Papige - V otroškem leposlovju b) Papige - Knjige za otroke
821.163.6-93-32
636.68(02.053.2)
k m C MUCK, D. Čudežna ok m C MUCK, D. Čudežna
COBISS.SI-ID 267955456
802.
MURAIL, Marie-Aude
Simpl / Marie-Aude Murail ; [prevedla Mojca Medvedšek]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri
Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 191 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)
Prevod dela: Simple. - 650 izv. - O avtorici: str. 191
ISBN 978-961-272-115-2
a) Bratje - V mladinskem leposlovju b) Osebe s posebnimi potrebami - V mladinskem
leposlovju
821.133.1-93-311.2
k m M MURAIL, M. Simpl ok m M MURAIL, M. Simpl
COBISS.SI-ID 265987328
803.
MURAKAMI, Haruki
1Q84 / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Aleksander Mermal]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012-2013 (Ljubljana : Korotan). - 2 zv. ; 25 cm. - (Zbirka
Roman / Mladinska knjiga)
Prevod dela: 1Q84. - 1.000 izv.
Vsebina:
[1]: Prva in druga knjiga. - 2012. - 698 str.
[2]: Tretja knjiga. - 2013. - 397 str.
ISBN 978-961-01-2273-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2595-2 (zv. 2)
a) Japonski kulti - V leposlovju b) Tokio - 1984 - V leposlovju
821.521-311.2
k o 82-3 MURAKAMI, H. 1Q84 ok o 82-3 MURAKAMI, H. 1Q84
COBISS.SI-ID 263842304
804.
NABOKOV, Vladimir Vladimirovič
Lolita / Vladimir Nabokov ; iz ruščine prevedel Janko Moder. - Ljubljana : Sanje, 2005
([Ljubljana] : Itagraf). - 383 str. ; 17 cm. - (Žepne Sanje)
Prevod dela: Lolita. - Uvod / John Ray mlajši: str. 5-8. - O avtorju: str. 383
ISBN 961-6387-62-6
821.111(73)-311.2
k o 82-311.2 NABOKOV, V. Lolita ok o 82-3 NABOKOV, V. Lolita
COBISS.SI-ID 221344256
805.
NADDEO, Ciro Massimo
Ivo, Caramella e il viaggio nell'antica Roma / Massimo, Marco e Valerio Naddeo ;
illustrazioni di Bum ill&art. - 1a ed. - Firenze : Alma, 2011. - 40 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD. -
(Italiano facile bambini. Livello 2)
Za otroke od 9-11 let
ISBN 978-88-6182-201-6
a) italijanščina b) stopenjsko branje c) poenostavljene izdaje
821.131.1-93-32(0.046.6)=131.1
811.131.1'24(075)
k m 82=131.1 NADDEO, C. Ivo ok m 82=131.1 NADDEO, C. Ivo
COBISS.SI-ID 7450257
806.
NEILSEN, Rod
The sugar glider / Rod Neilsen. - 1st publ. - Cambridge : Cambridge Universuity Press,
2003. - 96 str. ; 20 cm. - (Cambridge english readers. Level 5)
ISBN 0-521-53661-8 (broš.)
a) angleška književnost - priredbe b) angleščina - jezikovni pouk - berila
821.111-32(0.046)
ok m 82=111 NEILSEN, R. Sugar
COBISS.SI-ID 53284097
807.
NOPOLA, Sinikka
Risto Bobnar, odklenkalo ti je / Sinikka Nopola in Tiina Nopola ; ilustracije Aino
Havukainen in Sami Toivonen ; prevod Julija Potrč. - Ljubljana : KUD Sodobnost
International, 2013. - 98 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Hetki Iyö, Risto Räppääjä. - 800 izv.
ISBN 978-961-6564-67-0
821.511.111-32
k m P NOPOLA, S. Risto ok m P NOPOLA, S. Risto
COBISS.SI-ID 268424960
808.
NOVAK, Tanja, 1973Ježek Snežek in suša : požar v naravi / Tanja Novak ; ilustriral Peter Škerl. - Ljubljana :
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2007 (Ljubljana : Schwarz). 16 str. : ilustr. ; 26 cm
Ov. nasl.
ISBN 978-961-90934-4-3
a) Požari - V otroškem leposlovju b) Požari c) V otroškem leposlovju d) velike tiskane črke
821.163.6-93-32
087.5
k m C NOVAK TANJA Ježek Snežek ok m C NOVAK, T. Ježek
COBISS.SI-ID 234402560
809.
O'DRISCOLL, Ciaran
Nadzorovanje življenja : izbrane pesmi / Ciaran O'Driscoll ; [izbrala in prevedla
Veronika Dintinjana in Iztok Osojnik ; spremna beseda Iztok Osojnik]. - Ljubljana : KUD
France Prešeren Trnovo, 2013. - 121 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 38)
ISBN 978-961-6263-53-5
821.111(417)-1
k o 82-1 O'DRISCOLL, C. Nadzorovanje
COBISS.SI-ID 266408448
810.
OLIVER, Lauren
Delirium / Lauren Oliver ; prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik. - 1. izd. - Hlebce
: Zala, 2012. - 456 str. ; 22 cm
Prevod dela: Delirium
ISBN 978-961-6859-18-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6859-19-6 (broš.)
821.111(73)-312.9
k o 82-312.9 OLIVER, L. Delirium ok o 82-312.9 OLIVER, L. Delirium
COBISS.SI-ID 262873344
811.
PAHOR, Boris, 1913In mimo je šel spomin : trenutni in ne prav trenutni zapisi (1936-2010) / Boris Pahor. Trst : Mladika, 2013 ([s. l.] : Mediagraf). - 317 str. ; 22 cm
ISBN 978-88-7342-189-4
a) Pahor, Boris (1913-) - Dnevniki
821.163.6-82
k o 82-82 PAHOR, B. In ok o 82-82 PAHOR, B. In
COBISS.SI-ID 6169324
812.
PAOLINI, Christopher
Dediščina. Knj. 1, Eragon / Christopher Paolini ; [prevod Ivana Gradišnik]. - Ljubljana :
Grlica, 2009. - 440 str. ; 19 cm
Prevod dela: Eragon
ISBN 978-961-244-128-9
ISBN 9789612441272 (Ov. ISBN - napačen.)
821.111(73)-312.9
k o 82-312.9 PAOLINI, C. Dediščina ok o 82-312.9 PAOLINI, C. Dediščina
COBISS.SI-ID 248408064
813.
PAREI, Inka
Hladilna postaja / Inka Parei ; [prevedla Tamara Bosnič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš,
2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 179 str. ; 24 cm. - (Zbirka Evropske pisave)
Prevod dela: Die Kältezentrale. - 600 izv. - O avtorici: str. [180]
ISBN 978-961-272-109-1
a) Rak (medicina) - V leposlovju b) Radioaktivo sevanje - V leposlovju
821.112.2-311.2
k o 82-3 PAREI, I. Hladilna ok o 82-3 PAREI, I. Hladilna
COBISS.SI-ID 265014272
814.
PARTRIDGE, Sally-Ann
Črna zanka / S. A. Partridge ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2013. - 157 str. ; 22
cm
Prevod dela: Dark Poppy's demise
ISBN 978-961-244-180-7
821.111(680)-93-311.2
k m M PARTRIDGE, S. Črna ok o M PARTRIDGE, S. Črna
COBISS.SI-ID 268273152
815.
PASOLINI, Pier Paolo
Furlanske pesmi : pesmi / Pier Paolo Pasolini ; [pesmi izbrala, uredila in prevedla Jolka
Milič]. - Koper : Hyperion, 2012 (Izola : Repro point). - 125 str. ; 19 cm
500 izv. - O avtorju: str. 118-119. - O prevajalskih dilemah / Jolka Milič: str. 120-125
ISBN 978-961-6382-84-7
a) Pasolini, Pier Paolo (1922-1975)
821.131.1-1
k o 82-1 PASOLINI, P. P. Furlanske
COBISS.SI-ID 263431936
816.
PASOLINI, Pier Paolo
Sanje o nečem / Pier Paolo Pasolini ; prevedla Irena Trenc Frelih. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 213 str. ; 21 cm
Prevod dela: Il sogno di una cosa. - 500 izv. - Predgovor / Edoardo Albinati: str. 7-12
ISBN 978-961-231-939-7
a) Pasolini, Pier Paolo (1922-1975)
821.131.1-311.2
k o 82-3 PASOLINI, P. Sanje ok o 82-3 PASOLINI, P. Sanje
COBISS.SI-ID 266448384
817.
PATTERSON, James, 1947V pajkovi mreži / James Patterson ; [prevedla Nada Pantić Starič]. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2005. - 506 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Along came a spider
ISBN 86-11-17083-0
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 PATTERSON, J. V pajkovi ok a 82-312.4 PATTERSON, J. V pajkovi
COBISS.SI-ID 220858880
818.
PATTERSON, James, 1947Vesel božič, Alex Cross : [18. primer Alexa Crossa] / James Patterson ; [prevedel Miha
Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 300
str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)
Prevod dela: Merry Christmas, Alex Cross. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv.
ISBN 978-961-01-2924-0
821.111(73)-312.4
k o 82-312.4 PATTERSON, J. Vesel ok o 82-312.4 PATTERSON, J. Vesel
COBISS.SI-ID 268347392
819.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
Juri Muri drugič v Afriki / Tone Pavček ; ilustracije Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis.
- Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [37] str. : ilustr. ; 28 cm
1.500 izv.
ISBN 978-961-272-120-6
a) slovenska književnost b) mladinska književnost c) knjige za otroke
821.163.6-93-1
087.5
k m 82-1 PAVČEK, T. Juri ok m C PAVČEK, T. Juri
COBISS.SI-ID 266964992
820.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
Juri Muri gre po srečo : [četrti del stare zgodbe] / Tone Pavček ; ilustracije Damijan
Stepančič ; [spremna beseda Igor Saksida]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2012 (natisnjeno v
Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 28 cm
Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - Juri Muri raste, a se nikoli ne postara / Igor
Saksida: str. [58-64]
ISBN 978-961-272-107-7
821.163.6-93-1
087.5
k m 82-1 PAVČEK, T. Juri ok m C PAVČEK, T. Juri
COBISS.SI-ID 264653056
821.
PAVER, Michelle
Božanstva in bojevniki / Michelle Paver ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd., 1. natis. Dob pri Domžalah : Miš, 2012. - 317 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Gods and warriors
ISBN 978-961-272-097-1
a) Prazgodovina - V mladinskem leposlovju
821.111-93-311.6
k m M PAVER, M. Božanstva ok m M PAVER, M. Božanstva
COBISS.SI-ID 263859456
822.
PERCIVAL, Tom, 1977Mihovo pismo / [besedilo in ilustracije] Tom Percival ; [prevedel Miha Sužnik]. - 1.
natis. - Hlebce : Zala, 2013 (tiskano na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm
Prevod dela: Herman’s letter. - 1.000 izv. - Slikanica z zavihki
ISBN 978-961-6859-30-1
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju
821.111-93-32
087.5
k m C PERCIVAL, T. Mihovo ok m C PERCIVAL, T. Mihovo
COBISS.SI-ID 266466304
823.
PETEK Levokov, Milan
Pesem črne golobice / Milan Petek Levokov ; [spremna beseda Maja Novak]. - Ljubljana
: eBesede, 2013. - 192 str. ; 24 cm. - (Zbirka Besede)
Broš. izd. meri 23 cm. - 500 izv. - Neprizanesljivi valovi življenja / Maja Novak: str. 189-192
ISBN 978-961-6922-08-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6922-07-4 (broš.)
a) Svetilničarji - V leposlovju
821.163.6-311.2
ok o 82-3 PETEK L., M. Pesem
COBISS.SI-ID 267112448
824.
PETEK Levokov, Milan
Ujeti vodo med prsti / Milan Petek Levokov. - Ljubljana : KUD France Prešeren Trnovo,
2013. - 72 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 36)
ISBN 978-961-6263-52-8
821.163.6-1
k o 82-1 PETEK L., M. Ujeti
COBISS.SI-ID 266408192
825.
PHILLIPS, Carly
Novi začetki / Carly Phillips ; [prevedla Jana Ambrožič]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 303 str. ; 20 cm. - ([Serendipity ; 3])
Prevod dela: Karma. - "... tretji roman ... iz serije o mestecu Serendipity..." --> zadnja str. ov. Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1980-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1977-0 (broš.)
821.111(73)-311.2
k o 82-3 PHILLIPS, C. Novi ok o 82-3 PHILLIPS, C. Novi
COBISS.SI-ID 268882432
826.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)
Prevod dela: First lady. - 2.100 izv.
ISBN 978-961-01-2857-1
821.111(73)-311.2
k o 82-3 PHILLIPS, S. E. Prva ok o 82-3 PHILLIPS, S. E. Prva
COBISS.SI-ID 267128320
827.
PILKEY, Dav, 1966Kapitan Gatnik in bridka bitka bioničnega smrkavca. Del 1. Noč nesramnih nosnih
nadlog / Dav Pilkey predstavlja šesti epski roman ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 175 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)
Prevod dela: Captain Underpants and the big, bad battle of the bionic booger boy
ISBN 86-11-16057-6
a) ameriška mladinska književnost
821.111(73)-93-7
k m P PILKEY, D. Kapitan ok m P PILKEY, D. Kapitan
COBISS.SI-ID 220942592
828.
PILKEY, Dav, 1966Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč / Dav Pilkey ; [prevedel in priredil Boštjan
Gorenc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003. - 136 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Kapitan
Gatnik)
Prevod dela: Captain Underpants and the attack of the talking toilets
ISBN 86-11-16561-6
a) ameriška mladinska književnost b) fantje c) vragolije d) v mladinskem leposlovju e) zlata
hruška
821.111(73)-93-7
k m P PILKEY, D. Kapitan ok m P PILKEY, D. Kapitan
COBISS.SI-ID 125357056
829.
PIPERNO, Alessandro
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi : romanzo / Alessandro Piperno ; illustrazioni di
Werther dell'Edera. - 1a ed., 4a ristampa. - Milano : Mondadori, 2012. - 351 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
Premio Strega ; 2012
ISBN 978-88-04-60880-6
821.131.1-311.2
ok o 82=131.1 PIPERNO, A. Inseparabili
COBISS.SI-ID 4107191
830.
PIROTTA, Saviour
Firebird / Saviour Pirotta ; paintings by Catherine Hyde. - 1st ed. - Dorking : Templar
Publishing, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 32 cm. - (A Templar book)
ISBN 978-1-84877-124-6
a) iskanje b) priredbe c) prirejene izdaje
821.111-93-34(02.046.2)
087.5
k m 82=111 PIROTTA, S. Firebird
COBISS.SI-ID 7517982
831.
POETIKON : revija za poezijo in poetično. - Letn. 1, št. 1 (jun.2005)Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev, 2005-. - 24 cm
. - Velenje :
Polletnik
ISSN 1854-2360 = Poetikon
821.163.6
Piran so POETIKON
Vol. 9 2013 No. 47/48-49/50#
COBISS.SI-ID 220308736
832.
PÖTZSCH, Oliver
Rabljeva hči in črni menih : zgodovinski roman / Oliver Pötzsch ; [prevedla Maruša
Mugerli]. - Jezero : Morfem, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 448 str. ; 22 cm
Prevod dela: Die Henkerstochter und der schwarze Mönch. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6840-88-0
a) Templjarji - V leposlovju b) Nemčija - Zgodovina - 17.st. - V leposlovju
821.112.2-311.6
k o 82-311.6 PÖTZSCH, O. Rabljeva ok o 82-311.6 PÖTZSCH, O. Rabljeva
COBISS.SI-ID 266200064
833.
PREDIN, Andrej, 1976Gnusna kalnica / Andrej Predin ; [ilustriral] Adriano Janežič. - Jezero : Morfem, 2013
([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 50 str. : ilustr. ; 27 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-6840-91-0
821.163.6-93-32
087.5
k m C PREDIN, A. Gnusna ok m C PREDIN, A. Gnusna
COBISS.SI-ID 266533120
834.
PREDIN, Andrej, 1976Mica pri babici. Čarobni cilinder / Andrej Predin ; ilustriral Marjan Manček. - Jezero :
Morfem, 2013
ISBN 978-961-6840-99-6
821.163.6-93-32
k m C PREDIN, A. Mica ok m C PREDIN, A. Mica
COBISS.SI-ID 268910592
835.
PREGELJ, Sebastijan
Pod srečno zvezdo : roman / Sebastijan Pregelj. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva
založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 235 str. ; 21 cm
400 izv.
ISBN 978-961-231-948-9
821.163.6-311.2
ok o 82-3 PREGELJ, S. Pod
COBISS.SI-ID 269085696
836.
PREGL Kobe, Tatjana
Moja, moja babica / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2013
([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [21] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse
dovolj ; 7)
Ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6840-94-1
a) velike tiskane črke
821.163.6-93-32
087.5
k m C PREGL K., T. Moja ok m C PREGL K., T. Moja
COBISS.SI-ID 267339776
837.
PREGL, Slavko
Kukavičje jajce / Slavko Pregl. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] :
Grafika Soča). - 260 str. ; 21 cm
500 izv.
ISBN 978-961-231-943-4
821.163.6-311.2
k o 82-3 PREGL, S. Kukavičje ok o 82-3 PREGL, S. Kukavičje
COBISS.SI-ID 267013120
838.
PREGL, Slavko
Velika skrivnostna skrivnost / Slavko Pregl ; ilustrirala Jana Kocjan. - 1. izd., 1. natis. Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 66 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm
600 izv.
ISBN 978-961-272-113-8
821.163.6-93-32
k m P PREGL, S. Velika ok m P PREGL, S. Velika
COBISS.SI-ID 265633024
839.
PREŠEREN, France
Zdravljica / France Prešeren ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. natis. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - [23] str. : ilustr. ;
31 cm. - (Zbirka Velike slikanice)
2.000 izv.
ISBN 978-961-01-2234-0
821.163.6-1
k m 82-1 PREŠEREN, F. Zdravljica ok m 82-1 PREŠEREN, F. Zdravljica
COBISS.SI-ID 265005056
840.
PRODAN, Silvan
Nemirna mladost / Silvano Prodan. - Ljubljana : Jutro, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 72
str. : fotogr. ; 24 cm
300 izv.
ISBN 978-961-6746-74-8
a) Prodan, Silvan (1933-) - Spomini b) Piran c) Portorož d) spomini
821.163.6-94
929Prodan S.
k d 82-94 PRODAN, S. Nemirna
COBISS.SI-ID 268441856
841.
QUINN, Julia, 1970Vikont, ki me je ljubil : [drugi roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Alenka
Razboršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 386 str. ; 20 cm
Prevod dela: The viscount who loved me. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1967-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1964-0 (broš.)
821.111(73)-311.2
k o 82-3 QUINN, J. Vojvoda ok o 82-3 QUINN, J. Vojvoda
COBISS.SI-ID 268654848
842.
RAINFIELD, Cheryl
Brazgotine / Cheryl Rainfield ; [prevod Mateja Malnar Stembal]. - Izola : Grlica, 2013. 215 str. ; 21 cm
Prevod dela: Scars
ISBN 978-961-244-181-4
a) Deklice - Spolna zloraba - V mladinskem leposlovju b) Samopoškodovanje - V
mladinskem leposlovju c) Lezbijke - V mladinskem leposlovju
821.111(94)-93-311.2
k m M RAINFIELD, C. Brazgotine ok m M RAINFIELD, C. Brazgotine
COBISS.SI-ID 268314624
843.
REDFEARN, Suzanne
Tiho, deklica / Suzanne Redfearn ; [prevedla Irena Matović]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 351 str. ; 20 cm
Prevod dela: Hush little baby. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1988-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1992-3 (broš.)
821.111-311.2
k o 82-3 REDFEARN, S. Tiho ok o 82-3 REDFEARN, S. Tiho
COBISS.SI-ID 269157888
844.
REZMAN, Peter
Zahod jame / Peter Rezman ; [spremna beseda Jelka Ciglenečki]. - Novo mesto : Goga,
2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 281 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)
400 izv. - Mi. Knapi / Jelka Ciglenečki: str. 276-281
ISBN 978-961-277-033-4
a) Rezman, Peter (1956-) - Literarne študije b) Rudarji - V leposlovju
821.163.6-311.2
821.163.6.09Rezman P.
k o 82-3 REZMAN, P. Zahod ok o 82-3 REZMAN, P. Zahod
COBISS.SI-ID 264512768
845.
RICCARELLI, Ugo, 1954-2013
L'amore graffia il mondo : romanzo / Ugo Riccarelli. - 1a ed., 5a ristampa. - Milano :
Mondadori, 2013. - 219 str. ; 25 cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
Premio Campiello, 2012
ISBN 978-88-04-61627-6
821.131.1-311.2
k o 82=131.1 RICCARELLI, U. L'amore
COBISS.SI-ID 7528337
846.
RINKER, Sherri Duskey
Buonanotte cantiere --- buonanotte! / Sherri Duskey Rinker ; [illustrazioni] Tom
Lichtenheld ; [traduzione di Matteo Marchesini]. - 1a ed. - Roma : Gallucci, 2011 (stampato
in Cina). - [32] str. : ilustr. ; 26 x 26 cm
Prevod dela: Goodnight, goodnight, construction site. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-88-6145-221-3
a) bagri b) v mladinskem leposlovju
821.111(73)-93-1=131.1
087.5=131.1
k m 82=111 RINKER, S. Buonanotte
COBISS.SI-ID 7317393
847.
ROZMAN, Andrej, 1955Gospod Filodendron in nogomet / Andrej Rozman Roza ; ilustrirala Ana Košir. - 1. izd.,
1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 33 str. : ilustr. ; 22 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-272-099-5
821.163.6-93-32
k m C ROZMAN, A. Gospod ok m C ROZMAN, A. Gospod
COBISS.SI-ID 263872768
848.
ROZMAN, Andrej, 1955Kako je Oskar postal detektiv / Andrej Rozman Roza ; ilustrirala Ana Košir. - 1.
(dvojezična) izd. = 1st printing. - Ljubljana : Sodobnost International : Vodnikova založba
(DSKG), 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 66, 70 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Spominčice
= Forget-me-nots / KUD Sodobnost International)
700 izv. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: How Oscar became a detective /
translated by Erica Johnson Debeljak
ISBN 978-961-6564-15-1 (Sodobnost International)
821.163.6-93-32
k m C ROZMAN, A. Kako ok m C ROZMAN, A. Kako
COBISS.SI-ID 232497152
849.
ROZMAN, Andrej, 1955Pesmi iz rimogojnice / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 58 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka
Velike slikanice)
1.000 izv.
ISBN 978-961-01-2785-7
821.163.6-93-1
087.5
k m C ROZMAN, A. Pesmi ok m C ROZMAN, A. Pesmi
COBISS.SI-ID 267909120
850.
RUIZ Zafón, Carlos, 1964Ujetnik nebes / Carlos Ruiz Zafón ; prevedla Veronika Rot ; [fotografije Shutterstock]. 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 367 str. : ilustr.
; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)
Prevod dela: El prisionero del cielo. - Fotogr. na spojnih listih. - 800 izv.
ISBN 978-961-01-2880-9
821.134.2-311.2
k o 82-3 RUIZ Z., C. Ujetnik ok o 82-3 RUIZ Z., C. Ujetnik
COBISS.SI-ID 266085120
851.
SALINGER, J. D.
The catcher in the rye / J. D. Salinger. - London : Penguin books, 2010. - 192 str. ; 18
cm. - (Penguin fiction)
ISBN 978-0-241-95042-5
a) Ameriška književnost - Mladostniki - Odraščanje - Odnosi - Združene države Amerike 20.st. - Proza - Romani b) matura 1999 c) matura 2010 d) matura 2011
821.111(73)-311.2=111
k o 82=111 SALINGER, J. D. The catcher ok o 82=111 SALINGER, J. D. The catcher
COBISS.SI-ID 10078113
852.
SCHLINK, Bernhard
Bralec / Bernhard Schlink ; prevod [in spremna beseda] Sandra Baumgartner. - Ljubljana
: Cankarjeva založba, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 181 str. ; 20 cm
Prevod dela: Der Vorleser. - Knjiga naj bo sekira zamrzlemu morju v nas / Sandra
Baumgartner: str. 163-181
ISBN 961-231-243-5
a) Schlink, Bernhard (1944-) - Literarne študije
821.112.2-311.2
821.112.2.09 Schlink B.
ok o 82-3 SCHLINK, B. Bralec
COBISS.SI-ID 112673536
853.
SEDGWICK, Marcus
Norci in naključja / Marcus Sedgwick ; ilustriral Pete Williamson ; [prevedla Meta
Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 249
str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Krokarščine ; knj. 3)
Prevod dela: Lunatics and luck. - Ilustr. na dveh spojnih listih. - 600 izv.
ISBN 978-961-272-094-0
821.111-93-311.2
k m P SEDGWICK, M. Norci ok m P SEDGWICK, M. Norci
COBISS.SI-ID 263336448
854.
SEDMAK, Bojan, 1958Zdaj za prej pozneje : (kolumne, dnevnik: 1991-1997) / Bojan Sedmak. - Maribor :
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013 (Postojna : Čukgraf). 300 str. ; 21 cm. - (Frontier ; 066)
500 izv. - Čas v ogledalu / Matej Bogataj: str. 291-295. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6620-33-8
a) Sedmak, Bojan (1958-) - Dnevniki - 1997 b) Kolumne
821.163.6-94
k o 82-94 SEDMAK, B. Zdaj
COBISS.SI-ID 73414657
855.
SEMOLIČ, Peter
Pesmi in pisma / Peter Semolič. - Ljubljana : KUD France Prešeren Trnovo, 2009
(Žirovnica : Medium). - 70 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 28)
500 izv. - O avtorju: str. 70
ISBN 978-961-6263-39-9
821.163.6-1
k o 82-1 SEMOLIČ, P. Pesmi
COBISS.SI-ID 247949056
856.
SENDKER, Jan-Philipp
Prisluhni srcu / Jan-Philipp Sendker ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 259 str. ; 20 cm
Prevedeno po: The art of hearing heartbeats ; izv. nasl.: Das Herzenhören. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1907-7
a) Ženske - New York - V leposlovju b) Bratje in sestre - V leposlovju c) Mjanmar - V
leposlovju
821.112.2-311.2
k o 82-3 SENDKER, J. Prisluhni ok o 82-3 SENDKER, J. Prisluhni
COBISS.SI-ID 267605760
857.
SENDKER, Jan-Philipp
Uglašeno srce / Jan-Philipp Sendker ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 316 str. ; 20 cm
Prevod dela: A well-tempered heart; izv. nasl.: Das Herzenstimmen. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1987-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1991-6 (broš.)
821.112.2-311.2
k o 82-3 SENDKER, J. Uglašeno ok o 82-3 SENDKER, J. Uglašeno
COBISS.SI-ID 269116416
858.
SFAR, Joann, 1971Mali princ : stripovski album po knjigi Antoina de Saint-Exupéryja / Joann Sfar ;
kolorirala Brigitte Findakly ; prevedel Ivan Minatti. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2011 (Ljubljana : Korotan). - 110 str. : ilustr. ; 32 cm
Prevod dela: Le petit prince. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1534-2
821.133.1-93-34
084.11
k m 084.11 SFAR, J. Mali
COBISS.SI-ID 257509888
859.
SHAKESPEARE, William
Hamlet / William Shakespeare ; [prevod Oton Župančič]. - 1. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 230 str. ; 19 cm
5.500 izv.
ISBN 978-961-01-2892-2
821.111-2
ok o 82-2 SHAKESPEARE, W. Hamlet
COBISS.SI-ID 266203392
860.
SHEHADEH, Raja, 1951Palestinski sprehodi : zapiski o pokrajini, ki izginja / Raja Shehadeh (Radža Šehade) ;
[prevedla Zoja Skušek ; fotografije John Tordai]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor]
: Darima). - 197 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Kaif)
Prevod dela: Palestinian walks. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z
bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-257-045-3
a) Arabci - Odnosi - Židje b) Židje - Odnosi - Arabci c) Palestina - Domoznanstvo d)
Palestina - Družbene razmere e) Palestina - Potopisi
821.111(569.4)-992
908(569.4-076)
323.1(569.4=411.21)
k o 82-992 SHEHADEH, R. Palestinski
COBISS.SI-ID 264007424
861.
SHIBLI, Adaniyah
Dotik / Adania Šibli ; prevedla Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013
(natisnjeno v Sloveniji). - 83 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)
Prevedeno po: Touch; izv. nasl.: Masaas. - 600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-758-1
a) Dekleta - Palestina - V leposlovju b) Palestina - Družbene razmere - V leposlovju
821.411.21'06(569.4-076)-32
k o 82-3 SHIBLI, A. Dotik ok o 82-3 SHIBLI, A. Dotik
COBISS.SI-ID 268485632
862.
SIMINOVICH, Lorena
Alex and Lulu. Mix and match / by Lorena Siminovich. - 1st ed. - Dorking (Surrey) :
Templar Publishing, 2009. - [34] str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-1-84877-000-3 (broš.)
ISBN 1-84877-000-6 (broš.)
a) živali v domišljiji b) psi c) mačke d) prijateljstvo e) različnost f) barve g) risanje h) v
mladinskem leposlovju
821.111(73)-93-34=111
ok m 82=111 SIMINOVICH, L. Alex
COBISS.SI-ID 1097988190
863.
SIMON, Francesca
Grozni Gašper in nočna mora / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla
Polonca Kovač]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 105 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)
Prevod dela: Horrid Henry’s nightmare. - Velik tisk
ISBN 978-961-00-1958-9
821.111-93-32
k m P SIMON, F. Grozni ok m P SIMON, F. Grozni
COBISS.SI-ID 268499200
864.
SIMON, Francesca
Non mangiate Cenerentola! / Francesca Simon ; illustrazioni di Sonia Holleyman ;
traduzione di Laura Cangemi. - 1a ed. - Casale Monferrato : Piemme junior, 1998. - 115 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Il battello a vapore. Serie azzurra ; 33)
Prevod dela: Big class, little class
ISBN 978-88-384-3533-1
821.111-93-32
ok m 82=131.1 SIMON, F. Non
COBISS.SI-ID 4115895
865.
SIMON, Francesca
Orrido Henry / Francesca Simon ; illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Enrico
Nosei. - Milano : Salani, 2013. - 91 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (OH)
Prevod dela: Horrid Henry
ISBN 978-88-6715-203-2
821.111-93-32
ok m 82=131.1 SIMON, F. Orrido
COBISS.SI-ID 4114871
866.
SIMON, Francesca
Orrido Henry e il club segretissimo / Francesca Simon ; illustrazioni di Tony Ross ;
traduzione di Enrico Nosei. - Milano : Salani, 2013. - 92 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 20 cm. (OH)
Prevod dela: Horrid Henry and the secret club
ISBN 978-88-6715-204-9
821.111-93-32
ok m 82=131.1 SIMON, F. Orrido
COBISS.SI-ID 4115127
867.
SIMON, Francesca
Quello scansafatiche di Ercole / Francesca Simon ; illustrazioni di Tony Ross ;
traduzione di Simonetta Enrico. - 1a ed. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2007. - 182 str.
: ilustr. ; 20 cm. - (Il battello a vapore. Serie azzurra ; 88)
Prevod dela: Helping Hercules
ISBN 978-88-384-3582-9
821.111-93-32
ok m 82=131.1 SIMON, F. Quello
COBISS.SI-ID 4115639
868.
SIMON, Francesca
Rico la peste e il regalo da incubo / Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta Zapponi ;
illustrazioni di Tony Ross. - 1a ed., 1a ristampa. - Milano : Mondadori, 2004. - 93 str. : ilustr.
; 20 cm. - (Rico la peste ; 11)
Prevod dela: Horrid Henry’s underpants
ISBN 88-04-53204-1
821.111-93-32
ok m 82=131.1 SIMON, F. Rico
COBISS.SI-ID 4115383
869.
SIN nombre [Videoposnetek] = Brez imena / escrita y dirigida por Cary Joji Fukunaga ;
director de fotografia Adriano Goldman ; música original Marcelo Zarvos. - Ljubljana :
Cinemania group, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12
cm
Podnapisi v srb. in slov. - Produkcija: Canana Films itd. - Igrajo: Edgar Flores, Paulina
Gaitan, Diana García itd. - Nagradi za najboljšo fotografijo in najboljšo režijo na filmskem
festivalu Saundance
a) Mehiški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska
drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija
791.221.4(72+73)(086.82)
k DVDo 791 BREZ ok DVDo 791 BREZ
COBISS.SI-ID 1097033822
870.
SIVEC, Ivan, 1949Izgubljeni Prešeren : kult(ur)na kriminalka / Ivan Sivec ; [ilustriral Uroš Hrovat ;
spremno besedilo Danica Zupan]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2013 ([Ljubljana] :
Formatisk). - 153 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srečna družina ; knj. 12)
1.000 izv. - Prešeren za Erjavčeve in ... pozabljivce / Danica Zupan: str. 144-146
ISBN 978-961-275-080-0
821.163.6-93-312.4
k m M SIVEC, I. Izgubljeni ok m M SIVEC, I. Izgubljeni
COBISS.SI-ID 266183168
871.
SMOLAR, Adi, 1959Pujsa in Andrej Migec / Adi Smolar ; ilustracije Božo Kos. - Radeče : Literarni val, 2013
(Medvode : Littera picta). - 44 str. : ilustr. ; 21 cm
500 izv.
ISBN 978-961-93292-5-2
821.163.6-93-32
k m C SMOLAR, A. Pujsa ok m C SMOLAR, A. Pujsa
COBISS.SI-ID 266724352
872.
SMOLAR, Adi, 1959Pujsa in Andrej Migec. [2], Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe / Adi Smolar ;
ilustracije Božo Kos. - Radeče : Literarni val, 2013 (Medvode : Littera picta). - 39 str. : ilustr.
; 22 cm
Oznaka podrejenega nasl. na hrbtu knj. - 500 izv.
ISBN 978-961-93292-6-9
821.163.6-93-32
k m C SMOLAR, A. Pujsa ok m C SMOLAR, A. Pujsa
COBISS.SI-ID 267762176
873.
SMOLAR, Adi, 1959Pujsa in Andrej Migec. [3], Pujsa detektiv in druge zgodbe / Adi Smolar ; ilustracije
Božo Kos. - 1. izd. - Radeče : Literarni val, 2013 (Ljubljana : Belin). - 34 str. : ilustr. ; 22 cm
Oznaka podrejenega nasl. na hrbtu knj. - 500 izv.
ISBN 978-961-93292-8-3
821.163.6-93-32
k m C SMOLAR, A. Pujsa ok m C SMOLAR, A. Pujsa
COBISS.SI-ID 268869632
874.
SMOLAR, Adi, 1959Zgode in prigode Tečka Sitnobe. 1 / Adi Smolar ; ilustrirala Polona Kosec. - Radeče :
Literarni val, 2013. - 45 str. : ilustr. ; 22 cm
500 izv.
ISBN 978-961-93292-9-0
821.163.6-93-32
k m C SMOLAR, A. Zgode ok m C SMOLAR, A. Zgode
COBISS.SI-ID 269308416
875.
SNICKET, Lemony
The dark / by Lemony Snicket ; illustrated by Jon Klassen. - London : Orchard, 2013. ilustr.
ISBN 978-1-40833-002-9
821.111-93-34
087.5
k m 82=111 SNICKET, L. Dark
COBISS.SI-ID 9189150
876.
SOSIČ, Marko
Ki od daleč prihajaš v mojo bližino / Marko Sosič ; [spremna beseda Tina Kozin]. Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 345 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)
500 izv. - Fotogr. na spojnih listih. - Svet na meji sveta / Tina Kozin: str. 319-345
ISBN 978-961-242-480-0
a) Sosič, Marko (1958-) - Literarne študije
821.163.6-311.2
821.163.6.09Sosič M.
k o 82-3 SOSIČ, M. Ki ok o 82-3 SOSIČ, M. Ki
COBISS.SI-ID 262025216
877.
SPACAL, Alenka
Mavrična maškarada / napisala in ilustrirala Alenka Spacal. - Ljubljana : Škuc, 2013
([Ljubljana] : Littera picta). - 26 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm. - (Zbirka Lambda ; 104)
Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.
ISBN 978-961-6751-66-7
821.163.6-93-32
k m C SPACAL, A. Mavrična ok m C SPACAL, A. Mavrična
COBISS.SI-ID 266782976
878.
SPINNEN, Burkhard
Konrad, Fridz in kunec / Burkhard Spinnen ; [prevedla Tamara Bosnič]. - 1. izd., 1. natis.
- Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 249 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zorenja)
Prevod dela: Belgische Riesen. - 650 izv. - O avtorju: str. 249
ISBN 978-961-272-112-1
821.112.2-93-311.2
k m P SPINNEN, B. Konrad ok m P SPINNEN, B. Konrad
COBISS.SI-ID 265632768
879.
STEDMAN, M. L.
Luč sredi morja / M. L. Stedman ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 370 str. ; 20 cm
Prevod dela: The light between oceans. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1969-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1966-4 (broš.)
a) literarne nagrade b) ABIA Book of the Year 2013 c) BookBrowse Best Fiction Book
Award 2012
821.111(94)-311.2
k o 82-3 STEDMAN, M. L. Luč ok o 82-3 STEDMAN, M. L. Luč
COBISS.SI-ID 268653056
880.
STOPPA, Alfredo
Da grande / Alfredo Stoppa ; illustrato da Sandro Natalini. - Cornaredo : La Margherita,
cop. 2012. - [28] str. : ilustr. ; 21 x 21 cm
Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-88-6532-056-3
821.131.1-93-1=131.1
087.5=131.1
ok m 82=131.1 STOPPA, A. Da
COBISS.SI-ID 7316881
881.
SUHODOLČAN, Primož
Lipko in KošoRok / Primož Suhodolčan ; ilustriral Gorazd Vahen. - 1. izd., 1. natis. Ljubljana : DZS, 2013 (Ljubljana : Korotan). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm
Ilustr. na spojnih listih. - 11.000 izv.
ISBN 978-961-02-0501-2
821.163.6-93-32
087.5
k m C SUHODOLČAN, P. Lipko ok m C SUHODOLČAN, P. Lipko
COBISS.SI-ID 267756032
882.
SVETINA, Peter, 1970Ropotarna / Peter Svetina ; [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri
Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 90 str. : ilustr. ; 25 cm
800 izv. - Kazali
ISBN 978-961-272-102-2
a) zlata hruška
821.163.6-93-821
k m P SVETINA, P. Ropotarna ok m P SVETINA, P. Ropotarna
COBISS.SI-ID 264009472
883.
SWARTZ, Richard
Room service : zgodbe iz vzhodne Evrope / Richard Swartz ; [prevedla Sara Grbović]. Ljubljana : Slovenska matica, 2013 ([Ljubljana] : Studio Print). - 293 str. ; 21 cm. - (Prevodi
iz svetovne književnosti ; 17)
Prevod dela: Room service. - 600 izv.
ISBN 978-961-213-236-1
a) Vzhodna Evropa - Družbene razmere - Eseji
821.113.6-4
ok o 82-4 SWARTZ, R. Room
COBISS.SI-ID 268825088
884.
ŠAROTAR, Dušan
Ne morje ne zemlja / [besedilo, fotografije] Dušan Šarotar ; [spremna zapisa Feri
Lainšček, Marko Sosič]. - Novo mesto : Goga, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 87 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)
400 izv. - Dva zapisa / Feri Lainšček, Marko Sosič: str. 86-87
ISBN 978-961-277-035-8
821.163.6-4
k o 82-4 ŠAROTAR, D. Ne
COBISS.SI-ID 264793088
885.
ŠELIGO, Rudi
Izgubljeni sveženj : roman / Rudi Šeligo. - Ljubljana : Nova revija, 2002 (Ljubljana :
Delo). - 383 str. ; 25 cm. - (Samorog)
ISBN 961-6352-43-1
821.163.6-311.2
k o 82-311.2 ŠELIGO, R. Izgubljeni ok a 82-3 ŠELIGO, R. Izgubljeni
COBISS.SI-ID 121014528
886.
ŠKRJANEC, Tone
Duh želve je majhen in zelo star / Tone Škrjanec ; [spremna beseda Gregor Podlogar]. Ljubljana : KUD France Prešeren Trnovo, 2009 (Žirovnica : Medium). - 70 str. ; 20 cm. (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 29)
500 izv. - Tone Škerjanec za začetnike: realnost je najboljša metafora / Gregor Podlogar: str.
65-70
ISBN 978-961-6263-40-5
821.163.6-1
k o 82-1 ŠKRJANEC, T. Duh
COBISS.SI-ID 247949568
887.
ŠTEFAN, Anja
Gugalnica za vse / Anja Štefan ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - 1. natis. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 71 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike
slikanice / Mladinska knjiga)
2.000 izv.
ISBN 978-961-01-2786-4
821.163.6-93-32
087.5
k m C ŠTEFAN, A. Gugalnica ok m C ŠTEFAN, A. Gugalnica
COBISS.SI-ID 268382208
888.
ŠTEFAN, Anja
Iščemo hišico / Anja Štefan ; ilustrirala Ančka Gošnik Godec. - Ljubljana [etc.] :
Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - [34] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike
slikanice)
ISBN 86-11-15712-5
a) slovenska mladinska književnost b) pesmi za otroke c) zlata hruška
821.163.6-93-1
769.81
k m 82-1 ŠTEFAN, A. Iščemo ok m 82-1 ŠTEFAN, A. Iščemo
COBISS.SI-ID 222598400
889.
ŠTEFAN, Anja
Lešniki, lešniki / Anja Štefan ; ilustrirala Jelka Reichman. - Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 31 str. : ilustr. ; 20 x 27 cm. - (Cicibanova
zbirka)
Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-11-15356-1
a) velike tiskane črke
821.163.6-93-34
769.81
k a C ŠTEFAN, A. Lešniki k m C ŠTEFAN, A. Lešniki ok m C ŠTEFAN, A. Lešniki
COBISS.SI-ID 105139968
890.
ŠTOK-Vojska, Nelda
Čarodejka voda / Nelda Štok-Vojska ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana :
Alba 2000, 2013. - 39 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)
300 izv.
ISBN 978-961-6668-72-9
a) Voda - V otroškem leposlovju
821.163.6-93-32
k m C ŠTOK-V., N. Čarodejka ok m C ŠTOK-V., N. Čarodejka
COBISS.SI-ID 266191104
891.
ŠTUHEC, Ivan, 1953Smer - osvobojena dežela / Ivan Janez Štuhec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005
(Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 318 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)
500 izv. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 86-11-17061-X
a) Štuhec, Ivan (1953-) - Spomini b) Krščanstvo - Družbena vloga - Slovenija - Eseji c)
Socialna etika - Slovenija - Eseji
821.163.6-94
261.6(497.4)
172(497.4)
ok a 82-94 ŠTUHEC, I.J. Smer ok o 82-94 ŠTUHEC, I. J. Smer
COBISS.SI-ID 222943232
892.
ŠTUSEJ, Irena
Nikolika / Irena Štusej ; [ilustrirala] Kristina Krhin. - Jezero : Morfem, 2013. - [19] str. :
ilustr. ; 33 cm
ISBN 978-961-6840-92-7
821.163.6-93-32
087.5
k m C ŠTUSEJ, I. Nikolika ok m C ŠTUSEJ, I. Nikolika
COBISS.SI-ID 266535680
893.
TAMARO, Susanna
Ogni angelo e tremendo / Susanna Tamaro. - 1a ed. - Milano : Bompiani, 2013. - 268 str.
; 22 cm. - (Narratori italiani / Bompiani)
O avtorici in delu na zavihkih ov.
ISBN 978-88-452-7225-7
821.131.1-311.2
ok o 82=131.1 TAMARO, S. Ogni
COBISS.SI-ID 4114615
894.
TAN, Shaun
Izgubljena stvar / Shaun Tan ; [prevedla Vesna Česen]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede,
2012. - [31] str. : ilustr. ; 32 cm
Prevod dela: The lost thing. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6693-95-0
a) zlata hruška
821.111(94)-93-32
087.5
k m C TAN, S. Izgubljena ok m C TAN, S. Izgubljena
COBISS.SI-ID 264355328
895.
TAVARES, Miguel Sousa, 1952V tvoji puščavi : skoraj roman / Miguel Sousa Tavares ; [prevedla Tanja Ovaska]. Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 132 str. ; 21 cm
Prevod dela: No teu deserto. - 400 izv.
ISBN 978-961-231-958-8
821.134.3-311.8
k o 82-3 TAVARES, M. V ok o 82-3 TAVARES, M. V
COBISS.SI-ID 268256000
896.
TAYLOR, Laini
Dnevi zvezd in krvi : druga knjiga trilogije Hči dima in kosti / Laini Taylor ; [prevedla
Kaja Bucik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). 510 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Days of blood and starlight. - 600 izv.
ISBN 978-961-01-2798-7
821.111(73)-93-312.9
k m M TAYLOR, L. Hči ok m M TAYLOR, L. Hči
COBISS.SI-ID 267937792
897.
TEZZA, Cristovao
Večni sin / Cristóvao Tezza ; prevedla in spremno besedo napisala Katja Zakrajšek. - 1.
izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 199 str. ; 23 cm
Prevod dela: O filho eterno
ISBN 978-961-241-751-2
a) Tezza, Cristovao (1952-) b) Downov sindrom - Otroci - V leposlovju
821.134.3(81)-312.6
821.134.3(81).09Tezza C.
k o 82-312.6 TEZZA, C. Večni ok o 82-312.6 TEZZA, C. Večni
COBISS.SI-ID 268152320
898.
TIČ, Ivan E.
Žigana / Ivan E. Tič. - Ljubljana : Prešernova družba, 2003 (Ljubljana : Delo). - 317 str. ;
21 cm. - (Koledarska zbirka)
ISBN 961-6186-74-4
a) spolne zlorabe b) pedofilija c) v leposlovju
821.163.6-311.2
k a M TIČ, Ivan E. Žigana ok m M TIČ, Ivan E. Žigana
COBISS.SI-ID 123700736
899.
UMANA, Alice
La zampa dell'ombrello / di Alice Umana ; illustrazioni di Agostino Iacurci. - Roma :
Orecchio acerbo, 2011 (stampato in Cina). - [36] str. : ilustr. ; 21 x 21 cm
ISBN 978-88-9680-617-3
a) dežniki b) v otroškem leposlovju
821.131.1-93-34=131.1
087.5=131.1
k m 82=131.1 UMANA, A. Zampa
COBISS.SI-ID 7316625
900.
VASLE, Luka
Morski pes Anton / Luka Vasle ; ilustriral Jernej Žumer. - 1. natis. - Domžale : samozal.,
2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - [20] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Pravljice iz luke)
Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.
ISBN 978-961-276-642-9
a) morje b) morski psi c) Piran d) v leposlovju e) v otroškem leposlovju f) poezija
821.163.6-93-1
087.5
k d 82-1 VASLE, L. Morski k m C VASLE, L. Morski ok m C VASLE, L. Morski
COBISS.SI-ID 265231616
901.
VEGRI, Saša
Naročje kamenčkov / Saša Vegri ; ilustriral Damijan Stepančič ; [izbral, uredil in
spremno besedo napisal Igor Saksida]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009
([Ljubljana] : Formatisk). - 132 str. : ilustr. ; 23 cm
1.000 izv. - Kamenčki v naročju besed in podob / Igor Saksida: str. 108-130
ISBN 978-961-272-000-1
a) Vegri, Saša (1934-) - Literarne študije b) Poezija - Interpretacija c) zlata hruška
821.163.6-93-1
821.163.6.09Vegri S.
82.0-1
k a 82-1 VEGRI, S. Naročje k m 82-1 VEGRI, S. Naročje ok m 82-1 VEGRI, S. Naročje
COBISS.SI-ID 248499456
902.
VERASANI, Grazia
Cosa sai della notte : [le indagini di Giorgia Cantini] / Grazia Verasani. - 1a ed. - Milano
: Feltrinelli, 2012. - 223 str. ; 22 cm. - (FoxCrime / Feltrinelli)
Dodatek k nasl. na ov.
ISBN 978-88-07-01912-8
821.131.1-312.4
k o 82-312.4=131.1 VERASANI, G. Cosa
COBISS.SI-ID 4113847
903.
VIDMAR, Janja, 1962Softibluz / Janja Vidmar ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova
družba, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 186 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)
1.700 izv.
ISBN 961-6512-57-9
a) Mladostniki - Spolnost - V mladinskem leposlovju b) slovenska mladinska književnost c)
mladostniki d) odraščanje e) punk f) v mladinskem leposlovju
821.163.6-93-311.2
k m M VIDMAR, J. Softibluz ok m M VIDMAR, J. Softibluz
COBISS.SI-ID 228360704
904.
VITEZ, Grigor
Zrcalce / Grigor Vitez ; ilustriral Marjan Manček ; [prevedel Jože Šmit]. - 4. izd. Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009. - [16] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi
otroštva)
Prevod dela: Ogledalce. - 3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0961-7
a) hrvaška mladinska književnost b) živali v domišljiji c) zrcala d) v mladinskem leposlovju
e) velike tiskane črke
821.163.42-93-34
087.5
k m C VITEZ, V. Zrcalce ok m C VITEZ, V. Zrcalce
COBISS.SI-ID 244163840
905.
VOLO, Fabio, 1972Un posto nel mondo / Fabio Volo. - 1a ed., 16a ristampa. - Milano : Oscar Mondadori,
2011. - 246 str. ; 22 cm. - (Grandi bestsellers / Oscar Mondadori)
ISBN 978-88-04-57124-7
821.131.1-311.2
ok o 82=131.1 VOLO, F. Posto
COBISS.SI-ID 4113335
906.
VOROBJOVA, Natalija
Četveroručna sonata : [rašomonska ispovijed o ljubavi ruske glumice i hrvatskog
diplomata] / Natalija Vorobjova, Luko Paljetak. - Zagreb : V.B.Z., 2012. - 142 str. ; 21 cm. (Biblioteka Ambrozija ; 350)
Ov. podnasl.
ISBN 978-953-304-469-9
821.163.42-311.2
ok o 82=163.4 VOROBJOVA, N. Četveroručna
COBISS.SI-ID 4062903
907.
VUGA, Saša
Borodin : romaneskni triptih / Saša Vuga. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2013. - 263
str. ; 20 cm
Podnasl. iz CIP-a
ISBN 978-961-213-235-4
821.163.6-311.2
ok o 82-3 VUGA, S. Borodin
COBISS.SI-ID 268508160
908.
WALKER, Carolyn
Deadly harvest / Carolyn Walker. - 15th printing. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2011. - 112 str. : zvd. ; 20 cm + 3 CD. - (Cambridge English readers. Level 6,
Advanced)
ISBN 978-0-521-77697-4 (pbk.)
ISBN 978-0-521-68656-3 (book + CD)
a) angleščina b) prirejene izdaje c) jezikovni pouk d) branje e) razumevanje
821.111-312.4(0.046.6)=111
k o 82=111 WALKER, C. Deadly
COBISS.SI-ID 6913425
909.
WALTERS, Minette
Valolom / Minette Walters ; [prevod Ferdinand Miklavc]. - Ljubljana : DZS, 2000
(Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 343 str. ; 25 cm. - (Zbirka Labirint)
Prevod dela: The breaker
ISBN 86-341-2345-6
821.111-312.4
k o 82-312.4 WALTERS, M. Valolom ok a 82-312.4 WALTERS, M. Valolom ok o 82-312.4
WALTERS, M. Valolom
COBISS.SI-ID 106260224
910.
WAMBRECHTSAMER, Anna, 1897-1933
Guzej : povest iz spodnještajerskega hribovja / Ana Wambrechtsamer ; [prevod in
spremna beseda Katja Kladnik]. - 1. natis slovenskega prevoda. - Šentjur : Knjižnica, 2013
Prevod dela: Der Gusej
ISBN 978-961-92344-3-3
821.112.2-311.6
k o 82-311.6 WAMBRECHTS, A. Guzej
COBISS.SI-ID 268615936
911.
WHITE, Patrick, 1912-1990
Viseči vrt / Patrick White ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013
(natisnjeno v Sloveniji). - 196 str. ; 24 cm. - (Zbirka Bisernice)
Prevod dela: The hanging garden. - Velik tisk
ISBN 978-961-272-121-3
a) Begunci - Otroci - V leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju c) Avstralija V leposlovju
821.111(94)-311.2
k o 82-3 WHITE, P. Viseči ok o 82-3 WHITE, P. Viseči
COBISS.SI-ID 267973632
912.
WILSON, Judith, 1947Staying together / Judith Wilson. - 10th printing. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2006. - 80 str. ; 20 cm. - (Cambridge English readers. Level 4)
ISBN 0-521-79848-5 (pbk)
ISBN 0-521-68655-5 (pbk+CD)
ISBN 978-0-521-79848-8 (pbk)
ISBN 978-0-521-68655-6 (pbk.+CD)
a) angleščina b) prirejene izdaje c) jezikovni pouk
821.111-311.2(0.046)=111
ok m 82=111 WILSON, J. Staying
COBISS.SI-ID 4110519
913.
WOLTZ, Anna
Dekle z Marsa / Anna Woltz in Vicky Janssen ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1.
natis. - Dob : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 170 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)
Prevod dela: Meisje van Mars. - 600 izv.
ISBN 978-961-272-108-4
a) Transseksualnost - V mladinskem leposlovju b) Spolna identiteta - V mladinskem
leposlovju
821.112.5-93-311.2
k m M WOLTZ, A. Dekle ok m M WOLTZ, A. Dekle
COBISS.SI-ID 264654848
914.
WOODIWISS, Kathleen E.
Izmikajoči se plamen / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu
Elara, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 597 str. ; 22 cm
Prevod dela: The elusive flame. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-92527-6-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-92527-7-2 (broš.)
821.111(73)-311.2
k o 82-3 WOODIWISS, K. E. Izmikajoči ok o 82-3 WOODIWISS, K. E. Izmikajoči
COBISS.SI-ID 242074880
915.
YARLETT, Emma
Sidney, Stella and the moon / Emma Yarlett. - 1st ed. - Surrey, UK : Templar, 2013. [44] str. : ilustr. ; 29 cm. - (A Templar book)
ISBN 978-1-84877-943-3
821.111-93-34
k m 82=111 YARLETT, E. Sidney
COBISS.SI-ID 4088247
916.
YOUNG, Samantha
Londonska ulica / Samantha Young ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2013 (natisnjeno v EU). - 414 str. ; 20 cm
Prevod dela: Down London road. - "... je nadaljevanje čutnega romana Dublinska ulica ..." -->
zadnja str. ov. - Tisk po naročilu
ISBN 978-961-00-1959-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1961-9 (broš.)
821.111-311.2
k o 82-3 YOUNG, S. Dublinska ok o 82-3 YOUNG, S. Dublinska
COBISS.SI-ID 268500224
917.
ZAHAVI, Helen
Umazani vikend / Helen Zahavi ; iz angleščine prevedla Suzana Tratnik. - Ljubljana :
Center za slovensko književnost, 2013 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka
Aleph ; 159)
Prevod dela: Dirty weekend. - 400 izv.
ISBN 978-961-6789-32-5
821.111-312.4
k o 82-312.4 ZAHAVI, H. Umazani ok o 82-312.4 ZAHAVI, H. Umazani
COBISS.SI-ID 266878464
918.
ZANOTTI, Cosetta
Il segreto del signor L. / Cosetta Zanotti ; illustrato da Marina Marcolin. - Roma : Lapis,
2012. - [30] str. : ilustr. ; 31 cm. - (I Lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-243-7
821.131.1-93-32=131.1
087.5=131.1
ok m 82=131.1 ZANOTTI, C. Segreto
COBISS.SI-ID 7317905
919.
ZIMMERMANN, Irene
Leja čira čara / Irene Zimmermann ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola :
Grlica, 2013. - 129 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Čarobna dekleta)
Prevod dela: Die Zaubermädchen - Hokus, Pokus, Leonie. - 600 izv.
ISBN 978-961-244-183-8
821.112.2-93-311.2
k m P ZIMMERMANN, I. Leja ok m P ZIMMERMANN, I. Leja
COBISS.SI-ID 268862720
920.
ZUBIZARRETA, Patxi
Čudovito potovanje Xia Tianzija / Patxi Zubizarreta ; ilustracije Jakobo Muniz ;
[prevedla Ana Fras]. - Ljubljana : eBesede, 2013. - 93 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Xia Tenzien bidaia miresgarria
ISBN 978-961-6922-05-0 (mehka vezava)
ISBN 978-961-6922-06-7 (trda vezava)
821.361-93-32
k m P ZUBIZARRETA, P. Čudovito ok m P ZUBIZARRETA, P. Čudovito
COBISS.SI-ID 266568704
921.
ZUPANC, Peter
Obešanje zmajeve glave : 21 impresij s Kitajske / Peter Zupanc. - Ljubljana : Forma 7,
2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-961-6181-84-6
a) Kitajska - Potopisi
821.163.6-992
k o 82-992 ZUPANC, P. Obešanje
COBISS.SI-ID 268614400
922.
ŽABOT, Vlado
Sveta poroka : epska pesnitev po staroslovanskem mitu / Vlado Žabot ; [spremni besedi
Vitomir Belaj in Boris A. Novak]. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 219 str. ; 21 cm. (Knjižna zbirka Beletrina)
500 izv. - Sveta poroka med poezijo in resnico / Vitomir Belaj: str. 173-191. - Epska pesnitev
Sveta poroka Vlada Žabota skozi prizmo primerjalne verzologije / Boris, A. Novak: str. 195219
ISBN 978-961-242-548-7
a) Žabot, Vlado (1958-) - Literarne študije b) Verzologija - Primerjalne študije c) Slovanska
mitologija - V leposlovju
821.163.6-13
821.163.6.09Žabot V.
801.6
k o 82-1 ŽABOT, V. Sveta ok o 82-1 ŽABOT, V. Sveta
COBISS.SI-ID 263627520
82.0 LITERARNA TEORIJA, KRITIKE IN ŠTUDIJE. LITERARNA
ZGODOVINA
923.
ERHARTIČ, Blanka
Književnost skozi čas 2 : od romantike do realizma : učbenik za literarno zgodovino v 2.
letniku srednjih strokovnih in tehniških šol / Blanka Erhartič, Tanja Jelenko ; [ilustrator Goran
Horvat, ilustratorka ikon Valentina Gjura]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor :
Ma-tisk). - 289 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 DVD
Ilustrator Goran Horvat naveden v CIP-u. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 283-285
ISBN 978-961-230-393-8
ISBN 978-961-230-394-5 (DVD)
a) Svetovna književnost - Učbeniki za srednje šole b) Slovenska književnost - Učbeniki za
srednje šole
821.09(075.3)
k o 82.01/.09 ERHARTIČ, B. Književnost ok o 82.01/.09 ERHARTIČ, B. Književnost
COBISS.SI-ID 67382529
924.
ERHATIČ, Blanka
Književnost skozi čas 4 [Dva medija] : slovenska in sočasna evropska književnost po
drugi svetovni vojni, sodobna književnost : učbenik za literarno zgodovino v 4. letniku
srednjih strokovnih in tehniških šol / Blanka Erhatič, Tanja Jelenko ; [ilustratorja Goran
Horvat in Valentina Gjura]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2013 (Maribor : Matisk)
254 str. : ilustr. ; 29 cm
1 zvočni DVD ; 12 cm
2.500 izv. - Bibliografija: str. [255-256]
ISBN 978-961-230-433-1
ISBN 978-961-230-435-5 (DVD)
a) Evropska književnost - 20.-21.st. - Učbeniki za srednje šole b) Slovenska književnost - 20.21.st. - Učbeniki za srednje šole
821(4)-82(075.3)
82.0(075.3)
821.163.6.09"19/20"(075.3)
k o 82.01/.09 ERHATIČ, B. Književnost ok o 82.01/.09 ERHATIČ, B. Književnost
COBISS.SI-ID 74476545
925.
ESEJ na maturi 2014 / Katarina Torkar Papež ... [et al.] ; [fotografije arhiv MKZ]. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 159 str.
: ilustr. ; 24 cm
4.500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-01-2646-1
a) Cankar, Ivan (1876-1918) b) Jančar, Drago (1948-) c) Shakespeare, William (1564-1616)
d) Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) e) Esej - Matura - Priročniki f) Književnost - Matura Priročniki
82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5
k o 82.01/.09 ESEJ ok o 82.01/.09 ESEJ
COBISS.SI-ID 266862080
926.
ILICH, Iztok
Bili so mentorji / Iztok Ilich ; [uvodna beseda Dragica Vesković ; fotografiranje in drugo
slikovno gradivo avtorjev arhiv]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, 2013 (Begunje : Cicero). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije
Mentor)
300 izv. - Posebno razmerje: mladi avtorji in njihovi mentorji / Dragica Vesković: str. 3-7. Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-6819-50-3
a) Literarno ustvarjanje - Mentorstvo b) Slovenska književnost - Zgodovina c) slovenski
književniki d) literarno mentorstvo e) mentorji f) Slovenija
821.163.6.09:929
929:821.163.6.09
k o 929 ILICH, I. Bili ok o 929 ILICH, I. Bili
COBISS.SI-ID 267249152
927.
JELENKO, Tanja
Književnost skozi čas 3 : slovenska in svetovna književnost na prelomu 19. in 20.
stoletja ter v prvi polovici 20. stoletja : učbenik za literarno zgodovino v 3. letniku srednjih
strokovnih in tehniških šol / Tanja Jelenko ; [ilustratorja Goran Horvat in Valentina Gjura]. 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 (Maribor : Matisk). - 161 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 DVD
1.500 izv. - Bibliografija: str. [163-164]
ISBN 978-961-230-414-0
ISBN 978-961-230-416-4 (DVD)
a) Književnost - Učbeniki za srednje šole b) Slovenska književnost - Učbeniki za srednje šole
821-82(075.3)
82.0(075.3)
k o 82.01/.09 JELENKO, T. Književnost ok o 82.01/.09 JELENKO, T. Književnost
COBISS.SI-ID 70478849
928.
OTROK in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s
knjigo povezanih medijev. - Let. 1, št. 1 (1972). - Maribor (Rotovški trg 6) : Mariborska
knjižnica : Pedagoška fakulteta ; Ljubljana : Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton
Župančič, 1973-. - 24 cm
Polletnik
ISSN 0351-5141 = Otrok in knjiga
821-93.09
821.163.6-93.09
028.5
Piran p OTROK in knjiga
Vol. 40 2013 No.
COBISS.SI-ID 754692
929.
SLEMENJAK, Tanja
Književnost skozi čas 1 : od orientalskih književnosti do razsvetljenstva : učbenik z
berilom za obravnavo književnosti po literarnozgodovinskih sklopih v 4-letnem srednjem
strokovnem izobraževanju / Tanja Slemenjak ; [ilustracije Ljubo Jančič]. - Maribor : Obzorja,
2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 324 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 DVD
1.500 izv. - Bibliografija: str. 321-324
ISBN 978-961-230-341-9
ISBN 978-961-230-342-6 (DVD)
a) Književnost - Učbeniki za srednje šole
821-82(075.3)
82.0(075.3)
k o 82.01/.09 SLEMENJAK, T. Književnost ok o 82.01/.09 SLEMENJAK, T. Književnost
COBISS.SI-ID 63263745
930.
SODOBNOST : s Sodobnostjo v kulturno prihodnost. - Leto 11, št.1 (1963)Ljubljana : Cankarjeva založba, 1963-. - 24 cm
Mesečnik. - Do l. 1998 izdajatelj Državna založba Slovenije. - Je nadaljevanje: Naša
sodobnost = ISSN 1318-3397
ISSN 0038-0482
821.163.6.09
821.1/.8
Piran so SODOBNOST
.-
Vol. 77 2013 No. 1/2+3-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 3273474
931.
SUTHERLAND, John
Kako deluje literatura : 50 ključnih pojmov / John Sutherland ; prevedla Seta Knop. Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 224 str. ; 23 cm. (Zbirka Bralna znamenja)
Prevod dela: How literature works. - 500 izv. - Opombe: str. 209-217. - Kazalo
ISBN 978-961-231-893-2
a) Literarna veda - Leksikoni b) Književnost - Leksikoni c) literarna teorija d) literarna kritika
e) terminologija
82.0(031)
821.09(031)
k o 82.01/.09 SUTHERLAND, J. Kako
COBISS.SI-ID 264404736
90/91 ARHEOLOGIJA. PRAZGODOVINA. DOMOZNANSTVO.
ZEMLJEPIS
932.
ACTA Histriae .... - 1993, [št.] 1. - Koper ; Milje : Zgodovinsko društvo za Južno
Primorsko = Capodistria ; Muggia : Societa storica del Litorale (Goriška 6), 1993-. - 24 cm
Letnik
ISSN 1318-0185 = Acta Histriae
908(497.4 Istra)
Piran + Lucija d ACTA Histriae
Vol. 20 2012 No. 1/2+3-4
COBISS.SI-ID 34491648
933.
ALPS [Kartografsko gradivo] : road map. - 1:650.000. - Poljska : Expressmap, 2012. - 1
zvd
ISBN 978-83-7546-080-3
a) Alpe - Cestni zemljevidi b) Srednja Evropa - Cestni zemljevidi c) avtokarte d) turistične
karte
912.43(234.3)
912.43(4-191.2)
k o 912 ALPS ok o 912 ALPS
COBISS.SI-ID 4096695
934.
ARDITO, Fabrizio
Korzika / [Fabrizio Ardito, Cristina Gambaro, Angela Magri ; prevod Urška Kaloper,
Srđan Milovanović ; fotografije Fabrizio Ardito ... [et al.] ; ilustracije Modi Artistici, Anna
Mucciarelli, Tiziano Perotto ; zemljevidi Grafema cartografia]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno v Hongkongu). - 224 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka
turističnih vodnikov Svetovni popotnik)
Prevod dela: Corsica. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - 3.000 izv. Kazalo
ISBN 978-961-01-1420-8
a) Korzika - Turistični vodniki
913(449.45)(036)
k o 91(036) ARDITO, F. Korzika ok o 91(036) ARDITO, F. Korzika
COBISS.SI-ID 252461056
935.
ARLIČ, Nina, 1977[Dvainpetdeset]
52 izletov : tematska doživetja za čisto vsak konec tedna v letu / [besedilo in ilustracije]
Nina Arlič ; fotografije Nina Arlič ... [et al.] ; topografske karte Geodetski zavod Slovenije ;
zemljevid Slovenije Monde Neuf]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Kranj :
Gorenjski tisk storitve). - 349 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm
Nasl. v kolofonu: 52 izletov po Sloveniji. - 3.500 izv. - O avtorici: str. 332. - Bibliografija: str.
333-337. - Kazalo
ISBN 978-961-01-2826-7
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti c) Slovenija d) mesta e) naselja f)
domoznanstvo g) dogodki h) prireditve i) Piran j) Morska biološka postaja k) Dan odprtih vrat
l) Svetovni dan oceanov m) Parenzana n) Porečanka o) Akvarij p) Strunjan q) Praznik kakijev
r) Sečovlje s) soline t) krajinski parki u) Portorož v) Internautica
913(497.4)(036)
796.51(497.4)(036)
k d 91(036)(497.4) ARLIČ, N. Dvainpetdeset k o 91(036)(497.4) ARLIČ, N. Dvainpetdeset
COBISS.SI-ID 267302912
936.
ČEPLAK Mencin, Ralf
V deželi nebesnega zmaja : 350 let stikov s Kitajsko / Ralf Čeplak Mencin ; [spremna
beseda Zmago Šmitek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor] : Darima). - 290 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)
350 izv. - Kako zajahati kitajskega zmaja? / Zmago Šmitek: str. 243-249. - Bibliografija: str.
251-263. - Kazalo
ISBN 978-961-257-042-2
a) Slovenci - Potovanja - Kitajska b) Slovenci - Zgodovina - Kitajska c) Kitajska kultura Vplivi - Slovenija d) Kitajska - Zgodovina e) Kitajska f) kulturna zgodovina g) Kitajci h)
Slovenci
929(497.4):930.85(510)
94(510)
910.4(510=163.6)(091)
k o 910.4 ČEPLAK M., R. V deželi ok o 910.4 ČEPLAK M., R. V deželi
COBISS.SI-ID 262382336
937.
EGIPT / [prevedli Darja Butina ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2008 (natisnjeno v Hongkongu). - 368 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Svetovni popotnik)
Prevod dela: Egypt. - Zvd. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0692-0
a) Egipt - Turistični vodniki
913(620)(036)
k o 91(036) EGIPT ok a 91(036) EGIPT ok o 91(036) EGIPT
COBISS.SI-ID 241035520
938.
ENCIKLOPEDIJA Slovenije / [glavni urednik Marjan Javornik] ; [izdelava
zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana ; izdelava grafikonov Inštitut za
geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987<2001> (Ljubljana : Mladinska knjiga). - Zv. <1-15> : ilustr. ; 30 cm
Od 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar, od 11. zv. dalje odgovorni urednik
Martin Ivanič. - Urednica posameznih zvezkov Alenka Dermastia. - Urednik za področje
geologije v zv. 9-11 Rajko Pavlovec
Dosedanja vsebina:
1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv.
2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv.
3: Eg-Hab. - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv.
4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv.
5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv.
6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv.
7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str. - 20.000 izv.
8: Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str. - 20.000 izv.
9: Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv.
10: Pt-Savn. - 1996. - XV, 416 str. - 20.000 izv.
11: Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000 izv.
12: Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv.
13: Š-T - 1999. - XV, 416 str. - 18.000 izv.
14: U-We - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv.
15: Wi-Ž.; Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv.
ISBN 86-11-14288-8 (komplet)
ISBN 86-11-14269-1 (zv. 8)
ISBN 86-11-14345-0 (zv. 9)
ISBN 86-11-14792-8 (zv. 10)
ISBN 86-11-15070-8 (zv. 11)
ISBN 86-11-15344-8 (zv. 12)
ISBN 86-11-15364-2 (zv. 13)
ISBN 86-11-15365-0 (zv. 14)
ISBN 86-11-15366-9 (zv. 15)
a) Slovenija - Domoznanstvo - Leksikoni b) Slovenija c) domoznanstvo d) leksikoni
908(497.4)(031)
k ro 908(497.4) ENCIKLOPEDIJA ok ro 908(497.4) ENCIKLOPEDIJA
COBISS.SI-ID 17411
939.
FURLAN, Borut
Piran : kjer se srečata morje in mesto / [fotografije] Borut Furlan ; [spremna besedila
Tom Turk ; uvodni tekst Tomo Jeseničnik ; prevod v angleški jezik Maja Kogej]. - Ljubljana :
Littera picta, 2013. - ilustr.
ISBN 978-961-6030-89-2
a) Piran - Krajepis - Albumi b) Piran - Fotografski motivi c) Piran d) muzeji potapljanja e)
pomorski muzeji f) akvarij g) pristanišča h) ribiči i) Sečovlje j) soline k) Jadransko morje l)
Piranski zaliv m) morje n) morske živali o) morske rastline p) ribogojnice q) fotografski
posnetki r) podvodne fotografije
908(497.4Piran)(084.12)
908(262.3Piranski zaliv)(084.12)
77.047(497.4Piran)
77.047(262.3Piranski zaliv)
k d 908(497.4) FURLAN, B. Piran k o 908(497.4) FURLAN, B. Piran ok o 908(497.4)
FURLAN, B. Piran
COBISS.SI-ID 265109248
940.
GEROMET, Giorgio
Araldica, nobilta e costumi : del Friuli e della Venezia Giulia, del Carso triestino,
dell'Istria e della Dalmazia : [castello di Udine, stemmi dei luogoteneneti veneti e dei nobili
prelati] / Giorgio Geromet. - 1a ed. - Trieste : Luglio, 2009. - 387 str. : ilustr. ; 29 cm
Drugi dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 385-387
ISBN 978-88-89153-72-2 !
ISBN 88-89153-72-7 !
a) Heraldika - Furlanija-Julijska krajina - Istra - Dalmacija - Albumi b) grbi c) plemstvo d)
rodbine e) zgodovina f) domoznanstvo g) Piran
929.6(450.36+497.57/.58)(084.12)
908(450.36+497.57/.58)(091)
k d 908 GEROMET, G. Araldica
COBISS.SI-ID 14312498
941.
GRŠKI otoki / [prevedli Urška Kaloper ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2008 (natisnjeno v Hongkongu). - 408 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svetovni
popotnik)
Prevod dela: Greek islands. - Zvd. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0774-3
a) Grčija - Turistični vodniki b) otoki c) grški otoki d) turistični vodniki
913(495)(036)
k o 91(036) GRŠKI ok a 91(036) GRŠKI ok o 91(036) GRŠKI
COBISS.SI-ID 242039040
942.
IVANOVIĆ, Nenad
Adria explorer [Več medijev] : Croatia : Istra, Kvarner, Dalmacija / [Nenad Ivanović ;
prijevod Matica Adriatica ; fotografije TZ Pula ... [et al.] ; video arhiva Matica Adriatica, Art
IMI, Bina Istra]. - 1. izd. - [Pula] : Matica adriatica : Istarski ljetopis, 2013
131 str. : ilustr. ; 18 cm
1 video DVD (2 uri 14 min) : barve, zvok ; 12 cm
1 CD (34 min 34 sek) : stereo ; 12 cm
Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Adria explorer 2013. - Tekst v hrv., angl., it., nem., franc., hol. in
slov. - Knjiga, CD in DVD v skupnem ovoju 19 x 14 x 2 cm
ISBN 978-953-57537-0-4 (knjiga)
a) Hrvaška - Domoznanstvo - Istra - Kvarner - Dalmacija - Turistični vodniki b) hrvaški otoki
c) narodni parki d) narodne jedi
908(497.5)(210.5)(036)
908(497.5)(210.5)(036)(0.034.2)
k o 91(036) IVANOVIĆ, N. Adria ok o 91(036) IVANOVIĆ, N. Adria
COBISS.SI-ID 17079346
943.
KRAS : revija za vsak dom. - [Let. 1], št. 1 (februar 1994): Mediacarso, 1994-. - 28 cm
Mesečnik
ISSN 1318-3257 = Kras
908(497.12-14)
Piran d KRAS
Vol. 2013 No. 122/123-124/125
COBISS.SI-ID 40049152
. - Ljubljana (Rimska 8)
944.
KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. - 30 cm
.-
Trikrat letno
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)
908
931/999
Lucija da KRONIKA
Vol. 61 2013 No. 1-2#
COBISS.SI-ID 8221696
945.
LAIDLAW, Caroline
Island hopping / written by Caroline Laidlaw ; [illustrations John Haslam and Mark
Ruffle]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013 (printed in
China). - 32 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Penguin kids. Level 5 / series editor Melanie Williams)
5. stopnja
ISBN 978-1-4082-8843-6
a) angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
908(210.7)(02.053.2)=111
811.111'24(075)
k m 82=111 LAIDLAW, C. Island ok m 82=111 LAIDLAW, C. Island
COBISS.SI-ID 7939000
946.
MARČIĆ, Radovan
Otoci srednje Dalmacije : vodič za nautičare po moru i kopnu : Brač, Hvar, Vis, Šolta :
Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Šćedro, Pakleni otoci, Biševo, Sv. Andrija, Palagruža / Radovan
Marčić. - Zagreb : Fabra, 2011. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka More)
Kazalo
ISBN 978-953-7317-18-8
a) Jadransko morje - Plovba - Marine - Pristanišča - Turistični vodniki b) Hrvatska - Obala Otoki - Turistični vodniki
908(497.5)(036)=163.42
656.618(497.5:262.3)(036)=163.42
k o 91(036) MARČIĆ, R. Otoci
COBISS.SI-ID 5573344
947.
NATIONAL geographic. Slovenija . - Ljubljana (Pot na Fužine 2) : Rokus, 2006Mesečnik
ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)
91
Piran + Lucija so NATIONAL geographic
Vol. 8 2013 No. 1-12
COBISS.SI-ID 225874688
948.
NORTHERN Italy [Kartografsko gradivo] : road map. - 1:650.000. - [Warszawa] :
ExpressMap, cop. 2012. - 1 zvd. : obojestransko, plastificiran, barve ; 49 x 101 cm, zložen na
12 x 25 cm. - (Comfort! map)
Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Kazalo
ISBN 978-83-7546-113-8
a) Severna Italija - Cestni zemljevidi b) Italija c) avtokarte d) zemljevidi
912.43(450.2/.4)
k o 912 NORTHERN ok o 912 NORTHERN
COBISS.SI-ID 1103600478
949.
NOVAK, Luka, 1963Benetke / Luka Novak, Valentina Smej Novak ; [fotografije Luka Novak ; ilustracije
Teja Kleč, Luks]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2011 ([Ljubljana] : Collegium
graphicum). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm. - (KuKu vodnik : kultura + kulinarika)
Fotogr. na notr. str. ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-92970-1-8
a) Benetke - Turistični vodniki b) Kuharski recepti - Narodne jedi - Benetke
913(450.341.11)(036)
641.56(450.341.11)(083.12)
k o 91(036) NOVAK, L. Benetke ok o 91(036) NOVAK, L. Benetke
COBISS.SI-ID 257488128
950.
OSVALD, Dominika
Enosmerna vozovnica : sedemletna pot / Dominika Osvald ; [fotografije Dominika
Osvald, Igor Osvald]. - 1. izd. - Maribor : samozal., 2013. - 380 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 21
cm
1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-276-775-4
821.163.6-992
910.4
k o 82-992 OSVALD, D. Enosmerna ok o 82-992 OSVALD, D. Enosmerna
COBISS.SI-ID 267914752
951.
SEDOV, Valentin Vasil´evič
Sloveni u dalekoj prošlosti / Valentin Vasiljevič Sedov ; preveli s ruskog Draginja
Ramadanski, Milica Spasić, Nenad Spasić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012 (Novi Sad :
Budućnost). - 495 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Arhipelag)
Prevod dela: Slavjane v drevnosti. - O autoru: str. [494]-495. - Bibliografija pri vsakem
poglavju. - Kazala
ISBN 978-86-6263-022-3 (karton sa omotom)
a) Slovani - Arheologija - Etnogeneza - Evropa
903/904(367)
k o 902/904 SEDOV, V. Sloveni
COBISS.SI-ID 274170887
952.
SOUTHEAST Asia on a shoestring : [big trips on small budgets] / [this edition written
and researched by China Williams ... et al.]. - 16th ed. - Footscray (Victoria) ; Oakland (CA) ;
London : Lonely Planet, 2012. - 973 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)
Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni na str. 1. - O avtorjih: str. [974][976]. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-1-74179-854-8
a) Jugovzhodna Azija - Turistični vodniki b) Brunej c) Kambodža d) Indonezija e) Laos f)
Malezija g) Mjanmar h) Burma i) Filipini j) Singapur k) Tajska l) Vzhodni Timor m) Vietnam
913(5-12)(036)=111
ok o 91(036) SOUTHEAST
COBISS.SI-ID 6239923
953.
ŠPANIJA / [John Ardagh ... [et al.] ; prevod Urša Kaloper ... [et al.] ; fotografije Max
Alexander ... [et al.] ; ilustracije Stephen Conlin ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 720 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Svetovni
popotnik)
Prevod dela: Spain. - Potiskani notr. str. ov. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1008-8
a) Španija - Turistični vodniki
913(460)(036)
k o 91(036) ŠPANIJA ok o 91(036) ŠPANIJA
COBISS.SI-ID 247175168
954.
TAJSKA / [Philip Cornwel-Smith ... [et al.] ; prevod Maja Prevolnik, Kristina Radešček
; fotografije Philip Blenkinsop ... [et al.] ; ilustracije Stephen Conlin ... et al.]. - 1. izd., 1.
natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 528 str. : ilustr. ; 23
cm. - (Svetovni popotnik)
Prevod dela: Thailand. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1872-5
a) Tajska - Turistični vodniki
913(593)(036)
k o 91(036) TAJSKA ok o 91(036) TAJSKA
COBISS.SI-ID 257178624
955.
TILLIER, Alan
Pariz / avtor Alan Tillier ; [prevedli Darja Butina ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2008 (natisnjeno v Hongkongu). - 448 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. (Svetovni popotnik)
Prevod dela: Paris. - Zvd. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0433-9
a) Pariz - Turistični vodniki b) turistični vodniki
913(443.611)(036)
k o 91(036) TILLIER, A. Pariz ok o 91(036) TILLIER, A. Pariz
COBISS.SI-ID 237579776
956.
WILD sea area [Kartografsko gradivo] = Divji akvatorij : Murter - Palagruža : navtična
karta / avtorji Valerija Filipović, Dejan Lovrinčević, HHI Split. - 1:200.000 ; Merkator proj. Ljubljana : Osminka & Co., 2013. - 1 zvd. : barve ; 61 x 96 cm na listu 65 x 99 cm, zložen na
14 x 21 cm. - (Zbirka Bukva ; št. 4)
Podnasl. na ov. Na hrbtni strani: svetilniki vzhodne Jadranske obale, 19. stol., seznam in
fotogr.
ISBN 978-961-90961-7-8
a) Jadransko morje - Pomorske karte b) navtične karte c) Hrvatska
912.43(262.3)
BL:
372.23
k o 912 DIVJI
COBISS.SI-ID 266659072
929 BIOGRAFIJE. RODOSLOVJE. HERALDIKA. ZASTAVE
957.
BIBIČ, Polde, 1933-2012
Velika igralska družina / Polde Bibič ; [fotografije Slovenski gledališki muzej in arhiv
SNG Drama]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Miklavž na Dravskem polju :
Florjančič tisk). - 548 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)
1.000 izv.
ISBN 978-961-01-2833-5
a) Bibič, Polde (1933-) - Mladost - Spomini b) slovenski igralci c) gledališki igralci
792.028(497.4):929Bibič P.
821.163.6-94
k o 929 BIBIČ POLDE ok o 929 BIBIČ POLDE
COBISS.SI-ID 267923712
958.
CORNWELL, Patricia Daniels
Portret morilca : Jack Razparač, primer zaključen / Patricia Cornwell ; [prevedla Ljubica
Klančar]. - Tržič : Učila International, 2003 (Ljubljana : Euroadria)
Prevod dela: Portrait of a killer
ISBN 961-233-521-4
a) Jack Razparač b) Sickert, Walter (1860-1942) c) Serijski morilci - Velika Britanija - 19.st.
343.611(410):929 Jack Razparač
929 Sickert W.
ok a 929 JACK Razparač
COBISS.SI-ID 125690112
959.
DEMMERLE, Eva
Habsburžani / Eva Demmerle ; predgovor Otto von Habsburg ; [prevedel Igor Antič]. - 1.
izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 263 str. :
ilustr. ; 31 cm
Prevod dela: Das Haus Habsburg. - 2.700 izv. - Predgovor / Walburga Habsburg Douglas: str.
3. - Predgovor / Otto von Habsburg: str. 4-5. - Bibliografija: str. 262. - Kazalo
ISBN 978-961-231-922-9
a) Habsburg (rodbina) - Zgodovina b) habsburška monarhija
929.52Habsburg
k ro 929 HABSURŽANI ok o 929 DEMMERLE, E. Habsburžani
COBISS.SI-ID 264595456
960.
FABIAN, Ferdinand
Priznal je : spomini nemškega vojaka na ujetništvo v Jugoslaviji 1945-1951 / Ferdinand
Fabian ; [iz avtorjevih beležk sestavil Hans Schermer ; prevod, priredba, opombe in izbor
slikovnega gradiva Jože Šen]. - Ljubljana : Orbis, 2013. - 184 str. : fotogr. ; 22 cm
Prevod dela: "Er hat gestanden"
ISBN 978-961-6372-81-7
a) Fabian, Ferdinand (1913-1986) - Spomini b) druga svetovna vojna c) Jugoslavija d) vojni
ujetniki e) ujetniška taborišča f) zapori
929Fabian F."1945/1951"
343.81(497.1)"1945/1951"(092)
k o 929 FABIAN FERDINAND
COBISS.SI-ID 268146432
961.
FIRM, Miro
Srečen sem, ker sem srečo imel / [besedilo, fotografije] Miro Firm. - 1. natis. - Portorož :
DiGi, 2013. - 89 str.
Namesto uvoda / Dragica Mekiš: str. 9
ISBN 978-961-93021-5-6
a) Firm, Miro (1923-) - Spomini - Avtobiografije b) Kozjane c) Strunjan d) Piran e) Portorož
f) spomini g) domoznanstvo h) 1923-2012 i) Pirančani
929Firm M."1923/2012"
821.163.6-94
k d 929 FIRM Miro k o 929 FIRM Miro ok da 929 FIRM Miro
COBISS.SI-ID 268427008
962.
FON, Boštjan
Dušan Mravlje : tek - moja norost / [avtorja] Boštjan Fon [in Dušan Mravlje] ; [urednik
fotografij Aleš Fevžer]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 374
str. : fotogr. ; 24 cm
Drugi avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - O človeku, ki ni poznal bližnjic / Primož
Kališnik: str. 5-8. - Bibliografija: str. [378]
ISBN 978-961-261-293-1
a) Mravlje, Dušan (1953-) - Spomini b) tek c) ultramaraton d) športna tekmovanja
796.422(497.4):929Mravlje D.
k o 796/799 FON, B. Dušan ok o 796/799 FON, B. Dušan
COBISS.SI-ID 268273920
963.
GEROSA, Guido, 1933-1999
Sončni kralj : zasebno in javno življenje Ludvika XIV. / Guido Gerosa ; [prevedla
Karmen Chakir]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2012-2013 (Ljubljana : JP storitve). - 2 zv. (251,
325 str.) ; 20 cm. - (Zbirka Zgodovinske osebnosti)
Prevod dela: Il Re Sole
ISBN 978-961-203-412-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-203-406-1 (zv. 2)
a) Louis XIV, francoski kralj (1638-1715) - Biografije b) Francija - Zgodovina - 17.-18.st. c)
Francija - Vladarji - Biografije
929Ludvik XIV, francoski kralj
94(44)"16/17":929Ludvik XIV, francoski kralj
k o 929 LUDVIK XIV k o 929 LUDVIK XIV. ok o 929 LUDVIK XIV
COBISS.SI-ID 264108288
964.
HUMEK, Miloš, 1917-2002
Čebelar in sadjar z Rake : Martin Humek (1870-1943) : njegovo življenje in delo, kot ga
je opisal njegov mlajši sin Miloš / Miloš Humek ; [uredil: Boštjan Godec ; fotografije arhiv
avtorjeve družine]. - Ljubljana : Orbis, 2013. - 42 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-961-6372-82-4
a) Humek, Martin (1870-1943) - Biografije b) Martin Humek c) sadjar d) čebelar e) biografije
929Humek M.
k o 929 HUMEK MILOŠ
COBISS.SI-ID 269314816
965.
JAKOMIN, Livio
Na meji / Livio Jakomin ; [fotografije Mario Magajna]. - Ljubljana : Koščak, 2013
([Grosuplje] : Grafis Trade). - 223 str. : fotogr. ; 24 cm
500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92631-4-3
a) Jakomin, Livio (1940-) - Spomini b) Jugoslovanski konzulati - Trst - 1986-1990 c)
diplomatska predstavništva d) jugoslovanska diplomacija
341.81(497.1):929Jakomin L.
929Jakomin L.
821.163.6-94
k d 929 JAKOMIN Livio k o 34 JAKOMIN, L. Na meji ok o 34 JAKOMIN, L. Na meji
COBISS.SI-ID 267597312
966.
KALOH, Dejan
Milan Kučan : ko boter spregovori o sebi : delo, lik in življenje strica iz ozadja prek
njegovih lastnih besed / Dejan Kaloh. - Ljubljana : Nova obzorja, 2013. - 327 str : ilustr. ; 25
cm
Botrova nova oblačila / Metod Berlec: str. 5-6. - Bibliografija: str. 327
ISBN 978-961-92986-9-5
a) Kučan, Milan (1941-) - Biografije b) Slovenija - Politična zgodovina - 1945- c) komunizem
d) osamosvojitev e) slovenski politiki
929Kučan M.
323(497.4)"1945/..."
329.15(497.4)
32(497.4):929Kučan M.
k o 929 KUČAN MILAN
COBISS.SI-ID 267699712
967.
MARLEY [Videoposnetek] / directed by Kevin MacDonald ; directors of photography
Alwin Küchler, Mike Eley. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 139
min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1183919/ - predstavitev filma. - Posneto
2012. - Podnapisi v slov., bos. in srb. - Produkcija: Tuff Gong Pictures itd. - Sodelujejo: Bob
Marley, Ziggy Marley, Jimmy Cliff
a) Marley, Bob (1945-1981) - Reggae - Glasbeniki - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b)
Jamajka c) biografski filmi d) glasbeni filmi
791.229.2:78.071:929Marley B.(086.82)
78.071:929Marley B.:791.229.2(086.82)
929Marley B.:78.071:791.229.2(086.82)
k DVDo 791 MARLEY ok DVDo 791 MARLEY
COBISS.SI-ID 1102472286
968.
MILENA Zupančič : [monografija] / [urednica Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Slovensko
narodno gledališče Drama, 2012 ([Ljubljana] : Mat-format). - 116 str. : fotogr. ; 22 cm. (Gledališki list SNG Drama. Sezona 2011/12 ; letn. 91, št. 16)
Nasl. na ov.: Milena. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.500
izv.
ISBN 978-961-93504-0-9
a) Zupančič, Milena (1946-) - Monografije b) Slovenske igralke - 20.-21.st. - Albumi c)
gledališke igralke d) filmske igralke
792.071.2.028(497.4):929Zupančič M.(084)
791.635-055.2(497.4):929Zupančič M.(084)
929Zupančič M.
k o 929 ZUPANČIČ MILENA ok o 929 ZUPANČIČ MILENA
COBISS.SI-ID 1100126302
969.
POLDE Bibič : [monografija] / [urednica Mojca Kranjc]. - Ljubljana : SNG Drama,
2013. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Gledališki list SNG Drama Ljubljana ; letn. 92 (sezona
2012/2013), št. 12)
ISBN 978-961-93504-1-6 (trda vezava)
a) Bibič, Polde (1933-) - Mladost - Spomini b) slovenski igralci c) gledališki igralci
821.163.6-94
929Bibič P.
k o 929 BIBIČ POLDE ok o 929 BIBIČ POLDE
COBISS.SI-ID 267105280
970.
ROJC, Tatjana, 1961Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja / Tatjana Rojc ; [slikovno gradivo Odsek za
zgodovino Narodne in študijske knjižnice v Trstu ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva
založba, 2013 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 279 str. : ilustr. ; 30 cm
Knjiga izšla v kompletu s faksimilom revije Zaliv v skupni škatli. - Na škatli tudi:
Monografija in faksimile revije Zaliv. - 4.500 izv. - Bibliografija: str. 275-279
ISBN 978-961-231-913-7
a) Pahor, Boris (1913-) - Biografije
929Pahor B.
k o 929 PAHOR BORIS ok o 929 PAHOR BORIS
COBISS.SI-ID 268060672
971.
SITAR, Sandi
Da Vinci - genialni um / [po prispevkih dr. Sandija Sitarja v reviji Življenja in tehnika ter
drugih virih priredil Matej Pavlič ; avtor fotografij eksponatov na razstavi Milan Simčič]. Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - 45 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-961-251-371-9
a) Leonardo da Vinci (1452-1519) b) umetnost c) znanost d) tehnika e) vojaška tehnika f)
letenje
929Leonardo da Vinci
001.894:929Leonardo da Vinci
k o 929 LEONARDO DA VINCI ok o 929 LEONARDO DA VINCI
COBISS.SI-ID 265993472
972.
SLOVENKE v dobi moderne / [avtorji prispevkov Monika Kokalj Kočevar ... [et al.] ;
uredniki Mateja Tominšek Perovšek, Božidar Jezernik, Jože Hudales ; fotografije Muzej
novejše zgodovine Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012
([s. l.] : Solos). - 143 str. : ilustr. ; 30 cm
Fotogr. na notr. str. ov. - 450 izv. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov
ISBN 978-961-6665-17-9
a) Slovenke - Zgodovina - 19.-20.st. - Razstavni katalogi b) Ženske - Družbeni položaj Slovenija - 19.-20.st. - Razstavni katalogi
305-055.2(497.4)"18/19"(083.824)
k o 929 SLOVENKE
COBISS.SI-ID 260527872
973.
SPINOSA, Antonio
Avgust : veliki slepar / Antonio Spinosa ; [prevedla Karmen Chakir]. - Ljubljana :
Kmečki glas, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 183 str. ; 20 cm. - (Zbirka Zgodovinske
osebnosti)
Prevod dela: Augusto. - 900 izv. - Bibliografija: str. 176-183
ISBN 978-961-203-398-9
a) Augustus, Caius Iulius Caesar Octavianus, rimski cesar (63 pr.n.št.-14 n.št.) - Biografije b)
Rimski imperij - Zgodovina - 1.st.pr.n.št.-1.st.n.št. c) antični Rim d) vladarji
929Avgust Oktavijan, rimski cesar
94(37)"-00/+00"
k o 929 AVGUST OKTAVIJAN ok o 929 AVGUST OKTAVIJAN
COBISS.SI-ID 268113664
974.
SPREMENILI so svet : revolucionarji, prenovitelji in velikani duha / [avtorji Peter
Baier ... [et al.] ; urednica slikovnega materiala Ulrike Rohland ; prevedel in priredil Igor
Antič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 480 str. : ilustr. ; 30 cm
Prevod dela: Revolutionäre, Reformer und Geistesrößen. - Kazalo
ISBN 86-11-17125-X
a) Znamenite osebnosti - Biografski leksikoni
929(100)(031)
k rm 929 SPREMENILI k ro 929 SPREMENILI ok a 929 SPREMENILI ok ro 929
SPREMENILI
COBISS.SI-ID 221044480
975.
STARIČ, Peter
Moje življenje v totalitarizmu : 1941-1991 : nenavadna življenjska pot inženirja
elektronike / Peter Starič ; [fotografije osebni arhiv avtorja]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2013.
- 407 str. : fotogr. ; 25 cm
1.000 izv. - Bibliografija: str. 403-407
ISBN 978-961-92986-5-7
a) Starič, Peter (1924-) - Spomini b) Slovenija - Zgodovina - 1941-1991 - Spomini c) 20.st. d)
totalitarizem e) druga svetovna vojna f) fašizem g) komunizem h) avtobiografije
929Starič P.
94(497.4)"1941/1991"(092)
821.163.6-94
k o 929 STARIČ PETER ok o 929 STARIČ PETER
COBISS.SI-ID 266245376
976.
TAGORE, Rabindranath
Moje življenje, o njem vam pripovedujem / Rabindranath Tagore ; izbrala in uredila
Uma Das Gupta ; prevedla Dušanka Zabukovec ; spremno besedo napisala Ana Jelnikar. - 1.
izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 424 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Poteze /
Modrijan)
Prevod dela: My life in my words. - 1.000 izv. - Rabindranath Tagore: pesnik enega sveta in
ustvarjalne svobode posameznika / Ana Jelnikar: str. 409-424. - Bibliografija: str. 405-408
ISBN 978-961-241-695-9
a) Tagore, Rabindranath (1861-1941) - Avtobiografije b) bengalski pisatelji
929Tagore R.
821.111(540)-94
821.214.32.09Tagore R.
k o 929 TAGORE R.
COBISS.SI-ID 264724224
977.
VUJICIC, Nick
Neustavljiv : neverjetna moč udejanjene vere / Nick Vujicic ; [prevod Alenka Camloh
Mrđenović]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2013. - 237 str., 8 str. pril. : ilustr.
; 25 cm
Prevod dela: Unstoppable
ISBN 978-961-93137-3-2
a) Vujicic, Nick (1982-) - Spomini b) Invalidi - Spomini c) Življenjska modrost d)
motivacijski govorci e) vera f) osebna doživetja
929Vujicic N.
821.111(94)-94
k o 929 VUJICIC NICK ok o 929 VUJICIC NICK
COBISS.SI-ID 266663424
93/99 ZGODOVINA
978.
ANNALES : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e
mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. Letn. 4, št. 5 = 1 (1994). - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko :
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del
Litorale : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and
Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994- (Garibaldijeva 18). - 30 cm
Letnik. - V letu 1994 je podnaslov: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. - V letu
1994 je vzpored. podnaslov: Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine. Vzporedno nadaljuje s številčenjem predhodnika Annales. - Deloma je nadaljevanje: Annales
(Koper) = ISSN 0353-8281
ISSN 1408-5348 = Annales. Series historia et sociologia
930.85(497.4 Slovensko Primorje)(058)
93/99(497.4 Slovensko Primorje)(058)
Piran + Lucija d ANNALES
Vol. 22 2012 No. 1-2
COBISS.SI-ID 71952128
979.
BASTABLE, Jonathan
Velike skrivnosti zgodovine : zanimive zgodbe o resnici in lažeh, zmotah in razkritjih /
[pisci Jonathan Bastable, Antony Mason, Tony Allan ; zemljevidi Map Graphics ; prevod
Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana :
Korotan). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm
Prevod dela: Great secrets of history. - Nasl. raztegnjen čez dve str. - Na nasl. str. tudi:
Reader's Digest. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 4.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-2831-1
a) Svetovna zgodovina
94(100)
k o 0 BASTABLE, J. Velike ok o 0 BASTABLE, J. Velike
COBISS.SI-ID 267263232
980.
BELA knjiga slovenske osamosvojitve : nasprotovanja, ovire, izdaja. - Ljubljana :
Nova obzorja, 2013. - 684 str. : ilustr. ; 31 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-6942-00-3
a) Slovenija. Teritorialna obramba - Razorožitev - 1990 - Dokumenti b) Slovenija Zgodovina - 1990-1991 - Dokumenti c) Slovenija - Osamosvojitev - Dokumenti
94(497.4)"1990/1991"(093.2)
355.45(497.4)"1990"(093.2)
355.019.2(497.4)"1990"(093.2)
k o 355/359 BELA
COBISS.SI-ID 267808768
981.
BERZELAK, Stane
Srednji in novi vek : zgodovina za 2. letnik gimnazij / Stane Berzelak ; [tematske karte
Mateja Rihtaršič]. - 6. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 192 str. :
ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-961-6357-98-2
a) Svetovna zgodovina - Učbeniki za srednje šole b) zgodovina c) novi vek d) srednji vek
94(075.3)
k o 94/99 BERZELAK, S. Srednji ok o 94/99 BERZELAK, S. Srednji
COBISS.SI-ID 237030400
982.
BERZELAK, Stane
Stare dobe : zgodovina za 1. letnik gimnazij / Stane Berzelak ; [tematske karte Mateja
Rihtaršič]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 181 str. : ilustr. ; 26
cm
ISBN 961-6357-97-2
a) Svetovna zgodovina - Učbeniki za srednje šole b) zgodovina c) stari vek d) zgodnji srednji
vek
94(075.3)
k o 94/99 BERZELAK, S. Stare ok o 94/99 BERZELAK, S. Stare
COBISS.SI-ID 228098304
983.
BOREC : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. - Let. 1, št. 1 (1949).Ljubljana (Zemljemerska 12) : Društvo za proučevanje zgodovine, literature in antropologije,
1949-. - 24 cm
Mesečnik
ISSN 0006-7725 = Borec
94(497.4)
886.3.09
820/899
Piran so BOREC
Vol. 65 2013 No.
COBISS.SI-ID 738308
984.
ČOK, Štefan
Novice z miljskega konca : o zgodovini Slovencev miljskega območja = Notizie da
Muggia e dintorni : della storia degli sloveni del Muggesano / Štefan Čok, Marta Ivašič,
Kiljan Ferluga ; [izdalo, pubblicato da] Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga ;
[fotografije, fotografie Mirna Viola ... et al.]. - Milje : Zadruga Vesna = Muggia : Cooperativa
Vesna, 2012 (Gorica = Gorizia : Grafica Goriziana). - 350 str. : ilustr. ; 25 cm
Besedilo v slov. in prevod v it. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo pri večini poglavji
a) Zamejski Slovenci - Milje b) Milje - Zgodovina c) Italija d) Milje e) miljsko območje f)
Slovenci g) narodne manjšine h) zgodovina
94(450.361Milje)
323.15(450.361Milje=163.6)(091)
k d 94/99 ČOK, Š. Novice ok o 94/99 ČOK, Š. Novice
COBISS.SI-ID 5644780
985.
DUGAN, Mario
Lo sviluppo del bacino dell'alto adriatico dal 15.000 a.C. a oggi / Mario Dugan. - 1a ed. Roma : Albatros, 2012. - 405 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (I saggi. Nuove voci / Albatros)
Bibliografija: str. 403-404
ISBN 978-88-567-5828-3
a) Dugan, Mario (1942-) b) Istra - Slovenija - Hrvaška - Zgodovina c) Italijani d) severni
Jadran e) Istra f) Slovenija g) Hrvaška h) Julijska krajina i) prazgodovina j) zgodovina k)
Piran
94(497.472)
94(497.571)
k d 94/99 DUGAN, M. Sviluppo
COBISS.SI-ID 4123831
986.
ELSTE, Alfred
Nacistična Avstrija na zatožni klopi : anatomija političnega spektakularnega procesa v
komunistični Sloveniji / Alfred Elste, Michael Koschat, Hanzi Filipič ; [iz nemščine prevedel
France Vrbinc]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2002. - 264 str. : ilustr. ; 22 cm
Prevod dela: NS-Österreich auf der Anklagebank. - Bibliografija: str. 191-214. - Kazalo
ISBN 3-85013-844-5
a) Rainer, Friedrich - Sodni procesi b) Nacisti - Koroška (Avstrija) - Biografije c) Svetovna
vojna 1939-1945 - Slovenija d) Vojni zločini - Slovenija - 1941-1945 e) nacizem f) Avstrija
g) vojni zločinci
94(497.4)"1941/1945"
929 Rainer F.
34.096(497.1):929 Rainer F.
344.31.096(497.4 Ljubljana)"1947"
k o 94(100)"1939/45" ELSTE, A. Nacistična ok a 94/99 ELSTE, A. Nacistična
COBISS.SI-ID 48094977
987.
GRDINA, Igor, 1965Kongres zaseda / Igor Grdina. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Ljubljana] :
Formatisk). - 211 str. ; 22 cm
800 izv.
ISBN 978-961-261-280-1
a) Evropa - Zgodovina - 1789-1850
94(4)"1789/1850"
k o 94/99 GRDINA, I. Kongres
COBISS.SI-ID 265793024
988.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
Čas imperija : 1875-1914 / Eric Hobsbawm ; [prevedla Zdenka Erbežnik, Tomaž Jurca].
- Ljubljana : Sophia, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - X, 445 str. ; 24 cm. - (Zbirka
Respublica ; 4)
Prevod dela: The age of empire : 1875-1914. - 400 izv. - Nadaljnje branje: str. 415-428. Kazalo
ISBN 978-961-6768-51-1
a) Svetovna zgodovina - 1875-1914 b) Evropa - Zgodovina - 1875-1914 c) imperializem d)
kapitalizem e) svetovna politika
94(100)"1875/1914"
94(4)"1875/1914"
ok o 94/99 HOBSBAWM, E. Čas
COBISS.SI-ID 265148416
989.
JEZERNIK, Božidar
Goli otok - Titov gulag / Božidar Jezernik ; [predgovor Adam Michnik]. - 1. izd. Ljubljana : Modrijan : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 294 str. : ilustr. ; 25
cm
Bibliografija: str. 281-291
ISBN 978-961-241-726-0 (Modrijan)
a) Jugoslavija - Politično nasilje - 1949-1956 b) Goli otok - Koncentracijsko taborišče c)
komunizem d) notranja politika e) informbiro
94(497.1)"1949/1956"
343.819.7(497.5Goli otok)
323.281(497.1)"1949/1956"
FRASCATI:
5-402
k o 94/99 JEZERNIK, B. Goli ok o 94/99 JEZERNIK, B. Goli
COBISS.SI-ID 266022400
990.
KAKO se je začelo na Soči 1915 in končalo 1918 : brginske in druge pripovedi o prvi
svetovni vojni / [zbral] Rudolf-Rudi Šimac. - Nova Gorica : Grafika Soča, 2002-2010. - 3 zv.
: ilustr. ; 29 cm
Tretji zv. izšel v samozal. R. Šimaca. - Ilustr. na spojnih listih
Vsebina:
[1] / ilustriral Rudi Skočir ; [prevodi iz nemščine in italijanščine Aleš Komavec]. - 2002
(Nova Gorica : Grafika Soča). - 288 str. - 1.500 izv.
Del 2 / [slikovno gradivo Goriški muzej, Samo Bone in Tomaž Kočar ; prevodi Aleš
Komavec, Anamarija Markič, Jožef Kanjo]. - 2006 (Nova Gorca : Grafika Soča). - 307 str. +
[1] zganj. f. - 1.500 izv.
Del 3 / [ilustriral Rudi Skočir ; fotografije iz fototeke Kobariškega muzeja ; prevajalci Vinko
Vršec ... et al.]. - 2010 (Gorizia : Grafica Goriziana). - 180 str. - 500 izv.
ISBN 961-90679-3-2 (zv. 1)
ISBN 961-90679-6-7 (zv. 2)
ISBN 978-961-276-045-8 (samozal., zv. 3)
a) Svetovna vojna 1914-1918 - V leposlovju b) Soška fronta 1915-1917 - V leposlovju c) prva
svetovna vojna d) spomini
94(497.4-15)"1915/1918"
821.163.6-32
k o 82-94 KAKO
COBISS.SI-ID 118802944
991.
KAVČIČ, Niko, 1915Pot v osamosvojitev / Niko Kavčič. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : samozal., 2001
(Ljubljana : Mladinska knjiga). - 440 str. : fotogr. ; 24 cm
Spremna beseda / Božo Repe: str. 11-22
ISBN 961-236-192-4
a) Kavčič, Niko (1915-) - Spomini b) Slovenija - Zgodovina - 20.st. - Spomini c) druga
svetovna vojna d) politične razmere e) bančništvo
929 Kavčič N.
94(497.4)"19"
323(497.4)"19"
k o 94(497.4) KAVČIČ, N. Pot ok o 94(497.4) KAVČIČ, N. Pot
COBISS.SI-ID 114843648
992.
SAVIANO, Roberto, 1979Vieni via con me / Roberto Saviano. - 1a ed. Universale Economica. - Milano :
Feltrinelli, 2013. - 155 str. ; 20 cm. - (Universale economica / Feltrinelli ; 8003)
ISBN 978-88-07-88003-2
a) Organiziran kriminal - Italija b) Italija - Politika in Država - 21.st. c) Italija - Socialne
razmere - 21.st.
94(41/49)
k o 82=131.1 SAVIANO, R. Vieni
COBISS.SI-ID 4094903
993.
SITAR, Sandi
Sto pričevanj o slovenski zgodovini / [[besedilo in] izbor slik] Sandi Sitar. - Ljubljana :
Prešernova družba, 1999 (Ljubljana : Delo). - 276 str. : ilustr. ; 21 cm
Bibliografija: str. 272-276
ISBN 961-6261-44-4
ISBN 961-6261-44-2 !
a) Slovenci - Zgodovina b) Slovenija - Zgodovina c) Slovenija d) zgodovina e) zahodna meja
f) Hrastovlje g) rapalska pogodba
94(497.4)
k d 94(497.4) SITAR, S. Sto k o 94(497.4) SITAR, S. Sto ok a 94(497.4) SITAR, S. Sto
COBISS.SI-ID 104374016
994.
SLOVENCI = Die Slovenen / [urednik Andrej Šiško ; ilustracije Bogdan Kristofer
Meško]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011 (Ljubljana : Pance). - 358 str. :
ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Razgaljanje zamolčane zgodovine)
Urednikovo poročilo / urednik: str. 167-333. - 500 izv. - "Slovenci (Die Slovenen) Josipa
Šumana predstavljajo prvo polovico desetega zvezka zbirke Ljudstva Avstro-Ogrske,
etnografski in kulturnozgodovinski oris, Dunaj, Tešen 1881." --> str. 3. - Vsebuje tudi:
Slovenci / Josip Šuman ; [prevajalec Bogdan Kristofer Meško]
ISBN 978-961-6654-76-0
a) Slovenci - Zgodovina b) Slovenci - Kulturna zgodovina
94(497.4)
930.85(497.4)
k o 94(497.4) SLOVENCI
COBISS.SI-ID 258596864
995.
ŠALAMON, Brane
[Tisoč devetsto triinšestdeset]
1963 : moje leto / Brane Šalamon. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 ([Ljubljana] :
Demat). - 80 str. : ilustr. ; 19 cm
Tisk na zahtevo
ISBN 978-961-6922-09-8
a) Svetovna zgodovina - 1963 b) Slovenija - Zgodovina - 1963 c) kronološki pregledi
94(100)"1963"
94(497.4)"1963"
k o 0 ŠALAMON, B. 1963
COBISS.SI-ID 267699456
996.
ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev
Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947). - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije,
1947-. - 24 cm
Četrtletnik
ISSN 0350-5774
941/949
949.712
Lucija da ZGODOVINSKI časopis
Vol. 67 2013 No. 1/2-3/4
COBISS.SI-ID 4293634