Metka Svetlin Sodobna komunikacijska orodja: Think with Google

Sodobna komunikacijska orodja: Think with Google solutions
Metka Svetlin
Marketing Manager Google Adriatics
Google Confidential and Proprietary
Google is easy
Google je enostaven
Google Confidential and Proprietary
Making Google Easy is Hard
Narediti Google enostaven je težko
Google Confidential and Proprietary
Ena iskalna
vrstica za vsa
vprašanja
Web
results
Video results
(Steve’s famous Stanford
commencement speech)
News results
(Articles about
Steve and Apple)
News archives
Pics
Google Confidential and Proprietary
4
Potek digitalne revolucije
Informacija
“Berem”
Distribucija in trgovina
Komunikacija
“Kupim”
“Govorim”
1994
1998
2000
2003
2006
2010
Uporabniki
77M
400M
500M
1B
1.9B
Google Confidential and Proprietary
2012
2.3B
5
1/3
ljudi na svetu uporablja splet
Russia:
московский
экономический
институт
China:
周笔畅
India:
Sania Mirza
990 million
New people online since 2000
South Africa:
Kalula
6
Google Confidential and Proprietary
1,5 milijona Slovencev uporablja Internet.
95% uporablja Google.
Google Confidential and Proprietary
Splet je središče našega življenja
Informacije
Nakupovanje
Zabava
Komunikacija
Druženje
Google Confidential and Proprietary
Google Confidential and Proprietary
NO LINE
OFFLINE
ONLINE
Google Confidential and Proprietary
Splet je v jedru velikih komunikacijskih
kampanj
Digitalizacija ostalih medijev
Print
TV
Outdoor
Cinema
TV
Splet
Ostali kanali
postajajo vse
bolj digitalizirani
Tisk
Door
Drops
Radio
Radio
Press
Magazines
Direct
Mail
Outdoor
Google Confidential and Proprietary
1
1
Oglaševanje sledi porabniku na splet
Medijska potrošnja
porabnikov
Oglaševalske
investicije
Nenagovorjena publika
29 % Splet
4 % Splet
Vrzel med
investicijo in
medijsko potrošnjo
67 % TV
35% TV
4% Časopisi
4% Revije
13% Časopisi
12% Revije
27% Radio
4 % Radio
Google
Confidential and Proprietary
Source: Valicon, Sept 2011 (vmesna vrednost med delovnim tednom in vikendom; Delež medijske porabe spletnih
uporabnikov,
ne izključuje sočasne potrošnje
Mediana IBO 2010 Slovenija
12
Štiri ključni koncepti spleta - “The Four Be’s”
Bodi Opažen
Bodi Vpleten
Bodi Relevanten
Bodi Odgovoren
Googlovi produkti za marketing
Google Confidential and Proprietary
Tekstovni oglasi
Prikazni oglasi
Video oglasi
YouTube oglasi
Mobilni oglasi
Google Confidential and Proprietary
Bodi opažen: Google Search – Iskalnik
AdWords
Prenesi in nadzoruj svoje sporočilo medtem,
ko uporabniki iščejo tvoje izdelke in storitve
na Googlu ali pri naših iskalnih partnerjih.
Koristi
• Nadzoruj svoj
proračun
Cena
• Cena na klik (CPC)
• Inovativni oglasi
• Časovno in krajevno
ciljanje
• Plačilo po učinku
• Takojšnje
prilagoditve
• Smart Pricing - dražba
Format
Položaj
Prilagodljivo:
Google.com
• Naslov oglasa, Tekst in
URL
• Produktne razširitve
• Lokale razširitve
Google Confidential and Proprietary
16
Iskanje na spletu in AdWords
Uporabnik vpiše ključne besede (kar išče)
AdWords oglasi
(sponzorirane
povezave):
-  neodvisno od organskih
rezultatov
-  zahteva obladanje
iskalnenga / Search
Engine Marketinga (SEM)
-  plačilo (na klik, ne na
prikaz)
-  zelo fleksibilno in odzivno
-  možnost prikaza vsakič,
ko uporabnik vpiše
relevantne besede
Organski rezultati:
-  neodvisni od AdWords
- zahteva obvladanje
Search Engine
Optimization (SEO)
-  brez plačila
-  rezultati so odvisni od
kakovosti spletne strani
-  dolgoročni učinek
Google Confidential and Proprietary
17 Google confidential
Bodi Vpleten: Youtube
Google Confidential and Proprietary
YouTube reach Slovenia
Google Confidential and Proprietary
19
Bodi Relevanten: Google Mobilni oglasi
Google ponuja 3 tipe mobilnega oglaševanja
1 Iskalni oglasi
2 Spletni Prikazni oglasi
Google/Ipsos Mobile Movement Study, 2011
Base: Smartphone Users 18+ (n=5,013)
Q: Which of the following types of websites do you visit on your smartphone?
Base:
Smartphone Users (5013)
Q. How often do you notice advertising when you are using your smartphone?
3 App prikazni oglasi
Google Confidential and Proprietary
20
Google Confidential and Proprietary
Bodi vpleten: Google Analytics - Izboljšaj trženjske aktivnosti
Močna, preprosto uporabna, prilagodljiva orodja, ki omogočajo tržnikom
pregled in analizo podatkov ter odgovorno tržno ravnanje.
Kolikšen delež obiskovalcev
prihaja iz socialnih omrežij?
Google
Analytics
Kateri viri so zame najbolj
produktivni?
Ali naj širim aktivnosti na
nove trge?
Google Confidential and Proprietary
Osnove razširjenega vpogleda
Audience
Koga dosegate?
Content
Kako se odzivajo na vašo vsebino?
Traffic Sources
Od kod prihajajo?
Conversions
Ali opravijo željeno dejanje?
Google Confidential and Proprietary
Think with Google solutions
Google Confidential and Proprietary
Map Maker
Google Confidential and Proprietary
Street View
Google Confidential and Proprietary
Google Cultural Institute
Google Confidential and Proprietary
Google Confidential and Proprietary
28
Google Confidential and Proprietary
29
Google Translate (Prevajalnik)
Google Confidential and Proprietary
Google je več kot iskalnik
Google Confidential and Proprietary
Hvala za vašo pozornost!
Google Confidential and Proprietary