Kirm Perpar profil junij 2013_slo.pdf

K I R M P E R PA R
ODVETNIŠKA DRUŽBA | LJUBLJANA | SLOVENIJA
PREDSTAVITEV
Junij 2013. Posodobljene različice predstavitve so dostopne na spletnem mestu http://www.k-p.si
1
KDO SMO
KIRM PERPAR smo inovativna in fleksibilna
odvetniška družba. Strankam nudimo hitre
in zanesljive pravne rešitve na najvišji
Naše stranke so domače in mednarodne
družbe, od globalnih korporacij do “startup” podjetij. Prihajajo iz zavarovalništva,
kakovostni ravni in po konkurenčnih cenah.
bančnišva, farmacevtike, avtomobilske
industrije, telekomunikacij, IT in visoke
tehnologije, ter drugih.
Izvajanje storitev prilagajamo specifičnim
potrebam strank. Zagotavljamo izčrpne in
natančne nasvete. Rešitve, na katere se
stranke lahko zanesejo.
Preko mreže partnerskih pisarn v vseh
evropskih državah lahko strankam
ponudimo zanesljivo pravno podporo tudi v
najzahtevnejših čezmejnih poslih in
transakcijah.
PODROČJA DELA
Orientirani smo na pravno svetovanje in
zastopanje domačih in mednarodnih
podjetij. Pravne storitve nudimo na
naslednjih področjih:
Gospodarsko in korporacijsko pravo
Ustanavljanje in reorganizacija družb
Prevzemi in združitve
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije in informacijske
tehnologije
Konkurenčno pravo
Delovna razmerja
Davčno pravo
Farmacevtsko in zdravstveno pravo
Izterjava dolgov
Licenčno pravo in prenos tehnologije
Internetno pravo in elektronsko
poslovanje
Odškodninsko pravo
Medijsko in oglaševalsko pravo
Insolvenčno pravo in stečaji
Nepremičninsko pravo
Varstvo podatkov
NAŠE VREDNOTE
Pri vsakodnevnem delu nas vodijo naše
vrednote:
Naše temeljno vodilo je profesionalnost.
Strankam ponujamo optimalne pravne
rešitve na najvišji kakovostni ravni.
Z osebnim pristopom se trudimo, da je delo
z nami prijetna izkušnja. Odzivnost in
zagotovitev storitev v najkrajšem možnem
času je v današnjem poslovnem okolju
bistvenega pomena.
Ravnamo iskreno, pošteno in z integriteto.
Prizadevamo si, da s strankami zgradimo in
vzdržujemo medsebojno zaupanje.
S strankami gradimo dolgoročne odnose.
Na ta način in ob odličnem poznavanju
dejavnosti naše stranke in njenih specifik
lahko stranko učinovito zastopamo,
varujemo njene interese in zmanjšamo njena
pravna tveganja na minimum.
2
STROKOVNJAKI
Smo izkušena ekipa odvetnikov in pravnih strokovnjakov, ki zagotavlja strankam zanesljivo
pravno podporo pri vseh poslovnih ali pravnih transakcijah ne glede na zahtevnost ali
obsežnost naloge.
Partnerja pri Kirm Perpar o.p., d.o.o.:
Andrej Kirm, odvetnik
Matej Perpar, odvetnik
Pravni svetovalci:
Karin Seljak, pravna svetovalka
Sana Koudila, pravna svetovalka
Andrej Grah Whatmough, davčni svetovalec, zunanji sodelavec
CENA STORITEV
Ceno storitve oblikujemo na podlagi števila opravljenih svetovalnih ur, pri čemer upoštevamo
zahtevnost zadeve in izkušenost vključenih sodelavcev. Pri dogovoru o ceni storitev smo
odprti za dogovore o kapicah ali fiksnih cenah za projekt, kadar je le možna vnaprejšnja
ocena porabljenega časa. Ceno storitve oblikujemo po tem, ko se seznanimo z vsebino
zadeve in z zahtevami stranke.
REFERENČNI PROJEKTI V LETU 2013*
• Pravno svetovanje in zastopanje gospodarske družbe iz Ruske federacije v procesu
nakupa velike industrijske družbe, v okvirni vrednosti 20 mio EUR. Projekt je v teku.
• Pravno svetovanje ameriški gospodarski družbi glede leasinga velikih potniških letal
slovenskemu letalskemu prevozniku. Projekt je v teku.
• Pravno svetovanje in zastopanje v procesu združitve dveh podjetij v tuji lasti, v okvirni
vrednosti 2 mio EUR.
• Pravno svetovanje in zastopanje v pogajanjih ter v sodnem postopku v gospodarskem
sporu družbenikov podjetja v tuji lasti, v okvirni vrednosti 3 mio EUR.
• Pravno svetovanje mednarodnemu podjetju glede korporativnega prestrukturiranja,
vključno z vidiki prestrukturiranja bančnih posojil, racionalizacije delovnih procesov in
odpušanja večjega števila delavcev.
• Pravno svetovanje pri korporativnem prestrukturiranju farmacevtskega podjetja v tuji lasti,
vključno z delovnopravnimi vidiki in razreševanjem situacije presežnih delavcev.
* Zaradi zagotavljanja skladnosti s kodeksom poklicne etike Odvetniške zbornice Slovenije na
tem mestu ne razkrivamo imena klientov. Podrobnejši seznam referenc vam lahko
posredujemo na zahtevo.
3
PARTNERJI ODVETNIŠKE DRUŽBE
Andrej Kirm, odvetnik, poslovodeči partner
Andrej Kirm je odvetnik in poslovodeči partner v odvetniški družbi Kirm Perpar. Izkušnje ima
na področjih gospodarskega prava, ustanovitve družb in podružnic, sporazumov o skupnih
vlaganjih (joint ventures) in drugimi oblikami domačih in tujih investicij. Njegova področja dela
obsegajo tudi reorganizacije in prestrukturiranja gospodarskih družb ter farmacevtsko pravo.
Pred ustanovitvijo družbe Kirm Perpar je delal kot odvetnik in poslovodeči partner v eni
največjih slovenskih odvetniških družb. Preden je pričel z delom v odvetništvu je bil pravni
svetovalec v veliki gospodarski družbi.
Andrej je član mednarodne sekcije pri odvetniški zbornici države New York (New York State
Bar Association). V oktobru 2011 je bil imenovan za predsednika nadzornega odbora
Britanske gospodarske zbornice v Sloveniji (BCCS).
Andrej Kirm je bil s strani publikacij Chambers Global in Chambers Europe v letih 2012 in
2013 prepoznan kot eden vodilnih strokovnjakov (leading individual) za področje
gospodarskega prava.
Članstva v združenjih:
Odvetniška zbornica Slovenije
Odvetniška zbornica države New York (NYSBA)
Nemška gospodarska zbornica v Sloveniji
Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji
Področja dela:
Gospodarsko pravo in korporacijsko pravo, prevzemi in združitve, farmacevtsko in
zdravstveno pravo, intelektualna lastnina, delovna razmerja, varstvo podatkov,
telekomunikacije in IT, medijsko pravo
Objave:
•
Internatonal Comparative Legal Guide: Farmacevtsko oglaševanje 2012
•
Internatonal Comparative Legal Guide: Korporativno upravljanje 2012 •
International Financial Law Review (IFLR): Na poti unifikacije evropskih investicijskih
•
•
skladov
International Financial Law Review (IFLR): Spremembe zakona o finančnih
zavarovanjih
Internatonal Comparative Legal Guide: Farmacevtsko oglaševanje 2011 International Comparative Legal Guide: Korporativno upravljanje 2010 •
Internatonal Comparative Legal Guide: Farmacevtsko oglaševanje 2010 •
Jeziki:
angleški, nemški, hrvaški
Priznanja mednarodnih katalogov odvetnikov:
•
Leading Individual, General Business Law, Chambers Global 2013
•
Leading Individual, Corporate & Commercial Law, Chambers Europe 2013
•
Leading Individual, General Business Law, Chambers Global 2012
•
Leading Individual, Corporate & Commercial Law, Chambers Europe 2012
4
PARTNERJI ODVETNIŠKE DRUŽBE
Matej Perpar, odvetnik, partner
Matej Perpar je odvetnik z izkušnjami s področja gospodarskega in civilnega prava,
oglaševalskega prava, intelektualne lastnine, gospodarskega kazenskega ter prekrškovnega
prava. Pred ustanovitvijo družbe Kirm Perpar je bil vodja področja civilnega prava pri eni
največjih slovenskih odvetniških družb. Pred pričetkom kariere kot odvetnik je delal kot višji
pravosodni svetovalec na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Članstva v združenjih:
Odvetniška zbornica Slovenije
Nemška gospodarska zbornica v Sloveniji
Področja dela:
Gospodarsko pravo
Civilno pravo
Ustavno pravo
Bančništvo in finance
Pravo oglaševanja in medijsko pravo
Intelektualna lastnina
Gospodarsko kazensko pravo
Prekrškovno pravo
Objave:
•
•
•
•
Razpolaganje oškodovanca s predlogom za pregon, Pravna praksa, št. 33/2007
Najava pritožbe v prekrškovnem postopku, Pravna praksa, št. 41/2008
Komentar Zakona o prekrških (soavtor), GV Založba, 2009
Razmerje med inšpekcijskim ter prekrškovnim postopkom, Zbirka člankov iz 4.
Dnevov prekrškovnega prava, GV Založba, 2009
•
World Trademark Review, Anti-counterfeiting 2011 (soavtor poglavja o Sloveniji)
Jeziki:
angleško, hrvaško, srbsko, nemško
5
SODELAVCI ODVETNIŠKE DRUŽBE
Andrej Grah Whatmough, davčni svetovalec
Po tem, ko je z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je Andrej Grah
Whatmough nadaljeval s specialističnim študijem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani,
ter pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je dokončal študij za davčnega svetovalca. Skozi
celotno kariero deluje kot davčni svetovalec, od tega več let pri mednarodni računovodski in
davčno svetovalni družbi Ernst & Young, kjer je sprva pokrival splošno področje davkov, v
nadaljevanju pa se je specializiral za davek na dodano vrednost in carinske dajatve. Andrej
Grah Whatmough je danes ustanovitelj in partner podjetja za davčno svetovanje Grah in
partnerji, ki svetuje s področja davkom tako domačim kot tujim gospodarskih družbam.
Redno tudi predava na področju davka na dodano vrednost, ter objavlja članke v strokovnih
publikacijah.
Andrej Grah Whatmough redno svetuje strankam odvetniške družbe Kirm Perpar kot član
projektnega teama za področje davkov.
Področja dela:
Osebni davki (dohodnina in socialni prispevki)
Davek na dohodek pravnih oseb
Davek na dodano vrednost
Carine in izvozne dajatve
Okoljske dajatve
Davčni postopek (zastopanje pred davčnim uradom RS)
Davčno načrtovanje
Davčna optimizacija
Objave:
• Černe, Mitja et. al.: Davki za managerje: od osnov do praktičnih rešitev. GV Založba, 2012
(soavtor)
• Grah Whatmough, Andrej et. al.: Poslovanje s tujino: priložnosti in tveganja (soavtor)
• Grah Whatmough, Andrej: Dvig stopnje DDV kot smiseln ukrep fiskalne politike v trenutnih
gospodarskih razmerah v Sloveniji. GV Založba: Pravna praksa, 2012
• Grah Whatmough, Andrej: Davčna in fiskalna politika: kako lahko davčna amnestija
pripomore k izboljšanju javnih financ. Revija Denar, 2012
• Grah Whatmough, Andrej: Uporaba višje stopnje DDV: učinki zvišanja splošne stopnje DDV
bi bili neprimerno višji kot zvišanje nižje stopnje DDV. Revija Denar, 2012
• Grah Whatmough, Andrej: Tuji DDV kot davčni odhodek: pri knjiženju računov s tujim DDV
se mora računovodja odločiti, kako bo knjižil. Revija Denar, 2012
• Grah Whatmough, Andrej: Dobava storitev in vrednostni boni z vidika DDV. GV Založba:
Pravna praksa, 2012
• Grah Whatmough, Andrej: Novele davčnih zakonov in nov sistem pavšalne obdavčitve. GV
Založba: Pravna praksa, 2012.
Jeziki:
angleški, francoski
6
K I R M P E R PA R
ODVETNIŠKA DRUŽBA | LJUBLJANA | SLOVENIJA
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Telefon: +386 8 205 92 21
Fax: +386 8 205 92 20
Mobilni: +386 31 340 475
Mobilni: +386 31 340 962
Internet: www.k-p.si
E-pošta: [email protected]
Uradne ure: delovniki od 08.00 do 17.00.
Stranke sprejemamo po predhodni najavi.
7