bob zgibanki

BOB, NVO predšolček z bogatimi referencami. Strokovnjak
PUMstival! Vsako leto junija se sredi Lju-
za neformalno izobraževanje, kulturne dejavnosti, social-
bljane odvije PUMstival! To je festival PUMovske
produkcije – predstavitve rezultatov projektnega dela, na katerem udeleženci PUMa iz vse
Slovenije in organizacije, ki se ukvarjamo z mladinskim delom na območju MOL, predstavljamo
sadove svojega dela. PUMstival je sejmišče,
srečišče, razstavni prostor in mesto zabave,
saj festivalski oder gosti zanimiv, kulturen in
umetniški program. V letu 2013 je PUMstival
presegel nacionalni okvir.
no podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v
družbenem dogajanju. O tem pričajo Bobovi programi/projekti: PRiKAZ, PUM, PUMstival, Razstava znanj, Preobrat, Mladi
hišni prijatelji (MHP), Srčna Kuhna, Mreža Mlada ulica (MMU),
EVS, Vse ali nič,...
P R i K A Z je PROGRAM (neformalnega izobraževanja) ZA
RAZVOJ KOMPETENC ZA AVTONOMNE ZAPOSLITVE in večjo
konkurenčnost na trgu dela.
Namenjen je mladim od 18 do 29 let, zlasti brezposelnim brez
RAZSTAVA ZNANJ
dokončane izobrazbe ali z nizko izobrazbo, iskalcem prve za-
‘Moja video zgodba‘
Projekt, v katerem mladi z
uporabo videa trajno in širši
javnosti dostopno predstavijo
svoje dosežke iz mladinskih organizacij in jih povezujejo z drugimi področji. Z izdelavo kratkih filmov in reportaž se usposobijo v
vseh fazah video produkcije.
poslitve in dolgotrajno brezposelnim mladim. Temeljna filozofija programa je, da vsak posameznik ustvarja priložnosti
za svoj razvoj, za razvoj lokalne skupnosti in družbe na
splošno. Udeleženci bodo razvijali in preizkušali produkte in
storitve v skladu z načeli trajnostnega razvoja in socialnega
podjetništva. Bistvo programa je v tem, da je v celoti vezan na
aktivno participacijo udeležencev v vseh fazah izvedbe.
PUM je neformalen, javno veljaven izobraževalni program,
katerega glavna učna metoda je projektno delo. Ima funkcijo
motiviranja k nadaljevanju prekinjenega šolanja, k odločitvi
za drugačno obliko izobraževanja ali iskanju zaposlitve.
V program se lahko vključijo mladi, ki:
- so stari od 15 do 25 let,
- niso vključeni v redni šolski sistem,
- niso pridobili temeljne osnovne oz. poklicne izobrazbe in
- niso v delovnem razmerju oz. nimajo statusa delavca.
V PUM se mladi lahko vključujejo vse šolsko leto. Program
poteka od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure. Organizirano ga izvajamo od 1. septembra do 30. junija.
PREOBRAT je program neformalnega izobraževanja za motivirane
mlade, ki s pridobljenimi znanji in z
mrežo sodelavcev realizirajo svoj tržni potencial. Dejavnosti
razvijamo v okviru socialnega podjetništva na področjih inovativnih zaposlitev (kultura, IKT, obrti, turizem, kmetijstvo).
Dosežki:
- vzpostavitev mobilne prodajno-promocijske
stojnice v peš conah v Ljubljani;
- izvedba petih projektnih idej ob teoretičnih modulih (tricikli
‘kible’, T-shirti ‘T Love’ in ‘Zmajice’, ročne lutke ‘Zmajčki’,
Mladi hišni prijatelji, ptičja hišica ‘Knjiga’).
MLADI HIŠNI PRIJATELJI razvijamo idejo o »socialnem servisu za lokalno skupnost«. Delujemo na socialno
podjetniškem in socio-kulturnem nivoju. Namen MHP je
revitalizacija skupnosti, zaposlovanje mladih iz ranljivih
skupin in medgeneracijsko druženje ter solidarnost.
SrcnaKuhna
Z vašo pomočjo bomo izboljševali kakovost življenja
prebivalcev, tako da bomo na vaših krožnikih zagotavljali
ponudbo kvalitetnih, hranljivih obrokov hrane, pripravljene iz poljščin z »domače njive« in surovin lokalnih kmetovalcev.
S »skupnostno pripravo« hrane bomo vsem socialnim
skupinam omogočali dostop do toplega obroka, mladim
brezposelnim pa zaposlitev. Hkrati si želimo, da bi bila
»Srčna kuhna« mesto, kjer bi se lahko odvijale razne
družabne aktivnosti z namenom povezovanja lokalne
skupnosti.
MREŽA MLADA ULICA?
Projekte omogočajo:
Mreža Mlada ulica smo skupina
uličnih delavcev, ki se ob petkih zvečer družimo z mladimi
(in malo starejšimi) na različnih
javnih površinah v Ljubljani
(Trnovska plaža, parkirišče Maximarketa.). Vemo, da je mogoče
ustvariti spremembe, a le če si stopimo naproti in se
začnemo pogovarjati. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo želimo ustvariti rešitev, ki bo omogočala sobivanje.
Predvsem pa delamo, kar delamo,
ker NAM JE MAR!
pri projektu sodelujejo: Zavod BOB, Javni zavod Mladi
zmaji, Center za pomoč mladim, DrogArt, KUD Transformator, Društvo študentov andragogike, pedagogike in
Društvo študentov psihologije Slovenije in še mnogi posamezniki
EVS (Evropska prostovoljna služba)
Želiš nekaj časa preživeti v tujini in to skoraj brez stroškov?
Se želiš naučiti nekaj novega? Želiš delati uporabne stvari
v zanimivem okolju? Želiš spoznati nove ljudi? Potem je
EVS pravi zate. EVS je evropska prostovoljna služba, s strani EU podprta priložnost za prostovoljce v starosti 18-30
let, da od dveh do 12 mesecev razvijajo svoje veščine preko prostovoljnega dela v skupnosti v drugi evropski državi.
Vključuje najmanj tri akterje: gostiteljsko in pošiljajočo organizacijo ter prostovoljca. Zavod BOB je akreditirana organizacija za pošiljanje in sprejemanje EVS prostovoljcev.
Oblikovanje:
Gledališki projekt »VSE ALI NIČ«
Projekt je nastal z namenom opolnomočenja mladih
za reševanje vsakodnevnih stisk. Temelji na načelih
gledališke pedagogike, predvsem tehnikah gledališča
zatiranih, ki pri posamezniku spodbuja in razvija samozavedanje in zavedanje sveta okrog sebe ter s simulacijo
dejanskih življenjskih situacij in refleksijo le-teh omogoča
razvoj odgovornih posameznikov tako na osebni kot
družbeni ravni.
ZAVOD BOB
Kvedrova 3, 1000 Ljubljana
[email protected]
[email protected]