Bradikardije pri športnikih in športniki s srčnim spodbujevalnikom

Bradikardije pri športnikih in
športniki s srčnim spodbujevalnikom
Matevž Jan, dr.med.
KO za kirurgijo srca in ožilja
UKC Ljubljana
Bradikardije pri športnikih
Oblike
I.
Bolezen sinusnega vozla
II. Atrioventrikularne prevodne motnje
Vzroki 1
starost – degenerativne spremembe
ishemija – reverzibilno?
infiltrativne bolezni
miokarditis
kardiomiopatije
Vzroki 2
Reverzibilni vzroki
zdravila – antiaritmiki
elektrolitne motnje
hipotiroidizem
reaktivna stanja – vagalna reakcija,...
intrakranialna hipertenzija
Bolezen sinusnega vozla
//
Bolezen sinusnega vozla
- sino-atrialne (SA) prevodne motnje:
SA blok II. st. (Mobitz 1, 2)
SA blok III. st.
- zmanjšan avtomatizem sinusnega vozla,
skrajna oblika je sinusni zastoj
- večinoma kombinacija prevodnih motenj in
zmanjšanega avtomatizma *
- pogosto je zraven še tahikardno bradikardni
sindrom
- * za natančno opredelitev vzroka bi potrebovali postavitev
elektrofiziološkega katetra na sinusni vozel in beleženje znotrajsrčnega
EKG
P
P
P
P
P
P
//
nadomestni ritem
SA blok III. st. ali sinusni zastoj
P
P
sinusna bradikardija
P
AV bloki
//
//
//
AV bloki
- AV blok I. st.
- AV blok II. st., Mobitz 1 in 2
- AV blok III. st.
- paroksizmalni AV blok
P
AV blok I. stopnje; PQ ≥ 200 ms
P
P
P
P
P
P
P
P
P
AV blok II. stopnje Mobitz 1
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
AV blok II. stopnje Mobitz 2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
AV blok II. stopnje 2:1, le na koncu posnetka je prevod 1:1
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Napredovali AV blok , prevod 3:1
P
P
P
P
P
P
To je kompletni AV blok ali AV blok III. stopnje.
P
P
P
P
P
P
P
P
značilno podaljšanje PP in odsotnost
nadomestnega ritmaa
paroksizmalni AV blok
P
Kaj je normalno?
sinusna bradikardija ≥30/min s pavzami ˂3s
AV blok I. stopnje
AV blok II. stopnje Mobitz 1
nadomestni nodalni ali atrijski ritem
posamezni izpuščeni utripi med spanjem ? (2:1
blok v trajanju enega utripa)
in...
asimptomatsko stanje
spremembe v EKG so reverzibilne ob telesni
aktivnosti
normalna telesna zmogljivost (poraba kisika ob
obremenitvenem testu)
strukturno normalno srce (UZ, MR,...)
Kaj ni normalno?
sinusna bradikardija ˂30/min s pavzami ≥3s
AV blok II. stopnje Mobitz 2
AV blok III. stopnje
paroksizmalni AV blok
sinusni zastoj
Obravnava
- sinusni zastoj, paroksizmalni AV blok in
simptomatska AV blok III. stopnje in AV blok
II. stopnje Mobitz 2 so urgentna stanja
- implantacija srčnega spodbujevalnika je
indicirana glede na navodila v smernicah
Evropskega združenja za kardiologijo iz leta
2013
Obravnava
- vsi asimptomatski športniki, ki imajo
bradikardijo kot jo smatramo za normalno pri
športnikih in so asimptomatski ter se na napor
odzovejo s porastom srčne frekvence v
območje normokardije ne potrebujejo
dodatnih preiskav. Ukvarjajo se lahko z vsemi
športi. Potrebno je letno sledenje.
Obravnava
- vsi asimptomatski športniki, ki imajo (sinusno)
bradikardijo kot jo smatramo za nenormalno
pri športnikih potrebujejo dodatne preiskave
za izključitev bolezni srca (UZ, CT, MR,
koronarografija,...). Potreben je počitek ter
ponovna ocena stanja glede na izvide preiskav.
Obravnava
- vsi simptomatski športniki, ki imajo
bradikardijo kakršnekoli vrste potrebujejo
dodatne preiskave za izključitev bolezni srca
(UZ, CT, MR, koronarografija,...). Potreben je
počitek ter ponovna ocena stanja glede na
izvide preiskav ter simptomatsko stanje.
Obravnava
- če prej simptomatski športniki po počitku
postanejo asimptomatski in smo izključili
strukturno bolezen srca lahko načeloma
nadaljujejo s športno aktivnostjo, ki pa jo je
potrebno v primeru AV bloka I. stopnje in
Mobitz 1 prilagoditi na blago do zmerno
stopnjo.
Športniki s srčnim spodbujevalnikom
Obravnava
- dovoljeni so športi, ki so klasificirani kot blago
do zmerno zahtevni
- izključeni so športi, kjer je možen udarec v
prsni koš, ki bi lahko povzročil okvaro srčnega
spodbujevalnika
- Izjeme za določene bolnike, ki niso „odvisni“
od srčnega spodbujevalnika?
Dodatno
- nujna je dobra prilagoditev delovanja srčnega
spodbujevalnika ob kronotropni insuficienci
(programiranje senzorja ob obremenitvi)
- priporočeno je „mirovanje“ z roko, ki je na
strani srčnega spodbujevalnika
Dodatno
- posebne nastavitve: minimalna stimulacija v
ventriklu, možnost visoke frekvence v
ventriklu ob stimulaciji
- verjetno je smiselna vstavitev „MR safe“
spodbujevalnikov; manj interference, možnost
MR slikanja v prihodnosti
Hvala za pozornost