Zapisnik nagradne igre

ŽITO Prehrambena industrija d.d.
Šmartinska 154
1529 Ljubljana
Slovenija
Tel. št.: 01 5876 100
Fax: 01 5245 659, 01 5245 200
Ljubljana, 14. 7. 2014
ZAPISNIK NAGRADNEGA ŽREBANJA
»Odpotuj z Bali očali«
14. julij 2014
1. Komisija
Dne 14. julija 2014 ob 13. uri se je v prostorih podjetja Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, z
namenom žrebanja nagrajencev v okviru nagradne igre »Odpotuj z Bali očali« sestala komisija v sestavi:
– Jerneja Turk, produktni vodja
– Alenka Bernetič, vodja projektov prodajnega marketinga
– Tanja Šoštarič, produktni vodja
2. Nagradna igra – podatki
Organizator nagradne igre je bilo podjetje Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Nagradna igra je trajala od 5. junija 2014 do vključno 7. julija 2014. Nagradni sklad je vseboval sledeče
nagrade:
– 1 x 7-dnevno počitnikovanje za 2 osebi na grškem otoku Lefkas
– 3 x mini Cheki camera Fujifilm
– 50 x ura s.Oliver
– 20 x sladki paket Gorenjka.
3. Žrebanje
V žrebu so sodelovali vsi tisti, ki so v času trajanja nagradne igre na navedeni naslov podjetja Žito d.d. skupaj s
svojimi podatki poslali originalne račune, ki dokazujejo nakup najmanj treh izdelkov Bali v prodajalnah in
franšizah Mercator. Prav tako so v žrebu sodelovali vsi tisti, ki so na naslov [email protected] ali na
www.facebook.com/gorenjka poslali svojo fotografijo z očali skupaj z osebnimi podatki. Po preteku nagradne
igre smo prispele kupone zbrali v poslovnih prostorih Žita na Šmartinski 154 v Ljubljani, kjer smo 14. julija
2014 ob 13. uri izvedli žrebanje. V žrebu so sodelovali vsi kuponi in fotografije, ki smo jih prejeli do vključno
7. 7. 2014.
Žrebanje nagrad je potekalo po sledečem vrstnem redu:
– 20 x sladki paket Gorenjka
– 50 x ura s.Oliver
– 3 x mini Cheki camera Fujifilm
– 1 x 7-dnevno počitnikovanje za 2 osebi na grškem otoku Lefkas.
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh www.gorenjka.si, www.zito.si in www.mercator.si.
4. Zaključek
Komisija je ugotovila, da je bilo žrebanje izvedeno korektno in brez napak ter v skladu s pravili nagradne igre
»Odpotuj z Bali očali«.
Žrebanje je bilo zaključeno ob 14.00.
1 x 7-dnevno počitnikovanje
za 2 osebi na grškem otoku
Lefkas
Št.
Ime
Priimek
PTT
Kraj
1 Polona
Smrekar
2382
Mislinja
Priimek
PTT
Kraj
1 Dejan
Kolar
1000
Ljubljana
2 Rozalija
Podlesnik
2000
Maribor
3 Mirjam
Drnovšek
1230
Domžale
Ime
Priimek
PTT
Kraj
1 Sabina
Lamut
3210
Slovenske Konjice
2 Polona
Kozic
4240
Radovljica
3 David
Kovačič
4264
Bohinjska Bistrica
4 Domen
Lukančič
1000
Ljubljana
5 Samo
Prešeren
2000
Maribor
6 Jasna
Horvat
9231
Beltinci
7 Maja
Benedičič
4228
Železniki
8 Sabina
Pašić
3000
Celje
9 Liljana
Brezovar
8351
Straža
10 Marija
Panjtar
4273
Blejska Dobrava
11 Anita
Kopušar
3320
Velenje
12 Zalka
Potokar
1117
Ljubljana
13 Sabina
Šegula
2272
Gorišnica
14 Irena
Jeras
1241
Kamnik
15 Mateja
Mikša
2319
Poljčane
16 Suzana
Stokić
3270
Laško
17 Nika
Vahtar
4260
Bled
18 Nina
Garbus
2380
Slovenj Gradec
19 Špela
Tavčer
20 Barbara
Lipold
1290
Grosuplje
21 Edita
Lenarčič
1358
Log
22 Florijan
Funa
5271
Vipava
23 Mateja
Časar
9240
Ljutomer
24 Uroš
Ocepek
1410
Zagorje
3 x mini Cheki camera
Fujifilm
Št.
Ime
50 x ura s.Oliver
Št.
Šempeter
25 Marjan
Gorše
2242
Korena
26 Simona
Veren
9201
Puconci
27 Dejan
Štojs
8270
Krško
28 Olga
Andrić
3000
Celje
29 Tjaša
Bizjak
8261
Jesenice
30 Ljubo
Koler
6330
Piran
31 Josip
Korimšek
1410
Zagorje
32 Zora
Semm
3240
Šmarje pri Jelšah
33 Saša
Momirski
5230
Bovec
34 Vesna
Irgolič
2223
Jurovski dol
35 Marjanca
Kraljič
1000
Ljubljana
36 Alojzija
Huber
9263
Kuzma
37 Slavka
Zajc
1000
Ljubljana
38 Karmen
Kocpek
2241
Sp. Duplek
39 Alenka
Gros
40 Clara
Ivanc
2315
Šmartno na Pohorju
41 Veronika
Podlipnik
4243
Brezje
42 Henrik
Peternel
4224
Gorenja vas
43 Dejan
Bremec
5000
Nova Gorica
44 Karolina
Mrak
4276
Hrušica
45 Nežka
Jeram
4220
Škofja Loka
46 Marija
Leskovec
1370
Logatec
47 Ivana
Hočevar
8322
Stopiče
48 Daniela
Elbert
2223
Jurovski dol
49 Jožica
Grivec
4240
Radovljica
50 Marijetka
Došler
3240
Šmarje pri Jelšah
Priimek
PTT
Kraj
1 Štefan
Podlesnik
2000
Maribor
2 Nada
Ličina
8270
Krško
3 Diana
Cetin
2380
Slovenj Gradec
4 Marjan
Lenarčič
1358
Log
5 Valter
Jagnjič
1380
Cerknica
6 Bernarda
Nedeljko
2236
Cerkvenjak
7 Darja
Zorko
1410
Zagorje
8 Petra
Šmid
2230
Lenart
9 Matic
Pristovnik
2319
Poljčane
10 Janja
Šavle Gombač
6000
Koper
11 Nina
Jazbec
12 Hilda
Kravanja
4264
Bohinjska Bistrica
13 Manja
Špiljak
3000
Celje
20 x sladki paket Gorenjka
Št.
Ime
14 Mateja
Blaž
1000
Ljubljana
15 Aleš
Pušnik
3220
Štore
16 Janez
Pintarič
3320
Velenje
17 Sašo
Vezovnik
2000
Maribor
18 Uroš
Mesarič
1000
Ljubljana
19 Irena
Ivanovič
Marinkovska
Andrev
1260
Ljubljana - Polje
20 Marija
Komisija:
……………………………………..
...…………………………………..
……………………………………..
Zapisnik prejmejo:
– člani komisije
– arhiv podjetja Žito, d.d.
Ljubljana, 14. julij 2014
Zapisala: Jerneja Turk