oznanila oznanila oznanila - župnija Ljubljana Sv. Križ

oznanila
oznanila
župnije
župnijeljubljana
ljubljana
sv.
sv.križ
križna
nažalah
žalah
† †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †Avgust
Avgust
2008 † †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †
avgust 2008
2013
BOG JE Z NAMI – NISMO SAMI!
OO
DD
PR
PI
R IOO
ČI
Č I! !
ORATORIJ 2013
29.29.junija
junijasmo
smostopili
stopiliv v»Pavlovo
»Pavlovoleto«,
leto«,ki kigagaje jeoklical
oklicalpapež
papež
ZgodbaXVI.
zaXVI.
letošnji
oratorij
zajema
svoje
osrednje
sporočilo
iz tega
knjige
Benedikt
Benedikt
kotkot
duhovno
duhovno
pripravo
pripravo
nana
2000-letnico
2000-letnico
rojstva
rojstva
tega
Zgodbe
iz
Narnije:
Potovavelikega
velikega
apostola
apostola
narodov.
narodov.
Sestavljavci,
Sestavljavci,
ki ki
vsako
vsako
leto
leto
pripravijo
pripravijo
nje
Jutranje
zarje.
(Letos
bo
gradivo
gradivo
zaza
ORATORIJ,
ORATORIJ,
soso
zato
zato
letos
letos
izbrali
izbrali
življenjsko
življenjsko
zgodbo
zgodbo
in in
minilo
50 let
od
smrti avlik
lik
svetega
svetega
Pavla.
Pavla.
torja Cliva S. Lewisa).
Pavel
Pavelje jejezdil
jezdilv vDamask,
Damask,
Aslan – stvarnik in velidada
bi bi
tam
tam
preganjal
preganjal
kristjakristjaki kralj dežele Narnija daje
ne.
ne.
Toda
Toda
nana
poseben
poseben
način
način
članom
posadke
na ladji
je
je
v
v
njegovo
njegovo
življenje
življenje
stoJutranja zarja gotovost in stopil
pilJezus:
Jezus:nenadoma
nenadoma
gagaje je
mir,
opogumlja
jih v najobsijala
obsijala
močna
močna
svetloba,
svetloba,
ki ki
različnejših
preizkušnjah.
ga
ga
je je
zaslepila
zaslepila
in
padel
padel
je je
s s
Predvsem
pa injim
daje
konja.
konja.
Kristjani
Kristjani
v
v
DamasDamasspoznati, da je on vedno z
ku
ku
soso
nad
nad
njim
njim
molili.
molili.
Spet
njimi
in
ker
so
povezani
zSpet
njim
in med seboj,
jim
je
je
spregledal,
spregledal,
se se
dalse
dal
krstiti
krstiti
ni
treba
ničesar
bati.
in inpostal
postaleden
edenizmed
izmednajnajOratorij
bo
v naši
bolj
bolj
zavzetih
zavzetih
razširjevalcev
razširjevalcev
župniji
potekal od
19. do
in
inpričevalcev
pričevalcev
Jezusovega
Jezusovega
25.veselega
avgustaoznanila.
od
9. do 15. ure.
veselega
oznanila.
Prostih je še 12 mest, zato
pohitite s prijavo!
PAPEŽ FRANČIŠEK V BRAZILIJI
Na svojo prvo misijonsko pot se je papež Frančišek odpravil v Latinsko
Ameriko, kjer želi v veri potrditi in vliti novega upanja kristjanom v Braziliji in mladim, ki so se tam zbrali z vsega sveta.
Ko je poromal v narodno svetišče Naše gospe v Aparecidi, je dejal, da
moramo kristjani biti luči upanja. To upanje pa je osnovano v Bogu. Če
mu bomo popolnoma zaupali, bomo presenečeni nad njegovo ljubeznijo
in »rešitvami«. Ker je življenje z Njim nenehen vir veselja, kristjan ne more
nikoli biti pesimist.
Ni še minilo pet mesecev od izvolitve novega papeža, pa lahko rečemo,
da je Frančišek I. postal zelo priljubljen ne le pri dejavnih katoličanih, ampak tudi pri mnogih, ki se nekoliko bolj kritično držijo na obrobju Cerkve.
2
NOVA KNJIGA
Pri založbi Družina je pred dnevi izšla knjiga FRANČIŠEK s podnaslovom Papež s konca sveta. V njej avtor Thomas J. Craughwell predstavi
življenjepis osebnosti, ki je pred pol leta nismo poznali, danes pa je na
krmilu Kristusove Cerkve. Knjiga na zanimiv način predstavi dogodke od
odstopa Benedikta XVI. do izvolitve Frančiška I. Bogati pa jo tudi preko
60 barvnih fotografij.
V knjigi je predstavljena tudi pobožnost do Marije, razreševalke vozlov.
Pobožnost je v Latinski Ameriki vpeljal kardinal Bergoglio, potem ko se je
v času svojega študija z njo seznanil v Nemčiji. Navdih za pobožnost in za
sliko v Augsburgu izvira iz zapisov sv. Ireneja Lyonskega (+202): »Eva je s
svojo nepokorščino zavezala vozel sramote za človeštvo, Marija pa ga je s
pokornostjo razpletla«.
Kot je v predgovoru zapisal kardinal Franc Rode, naj nam nova knjiga o
papežu Frančišku »pomaga, da bomo tudi Cerkev, ki jo vodi kot naslednik
apostola Petra, močneje začutili kot svojo duhovno domovino, ki ji Sveti
Duh vedno znova vliva prvotno svežino in obnavlja njeno mladost«.
Ne prezrite v mesecu avgustu
Pet. 2. 8. prvi petek: dopoldne obhajilo bolnikov na domovih, ob
17.45 priprava staršev in botrov na krst otrok.
Sob. 3. 8. prva sobota: ob 18h adoracija pred Najsvetejšim in
priložnost za spoved.
Ned. 4. 8. prva nedelja v mesecu: ob 10. uri krst otrok
3
Čet. 15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN,
slovesni, zapovedani praznik: sv. maše bodo po
nedeljskem urniku – ob 7.30, 9h in 11h, v Tomačevem ob
10h. Pridružimo se našim škofom, ki bodo po Marijinih
romarskih svetiščih izročili verne v Marijino varstvo:
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč
reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in
blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica,
naša besednica. S svojim Sinom nas spravi, svojemu
Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.
Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja
na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device
Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati
nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
on. 19. 8.: začetek ORATORIJA ob 9. uri.
P
Pon. 26. 8.: VPIS V VEROUČNO LETO 2013/14 – vpisovanje bo vsak
dan od ponedeljka do petka med 9. in 10. uro dopoldne in
od 17h do 18h popoldne. Za vpis v 1. razred je potrebno
dokazilo o otrokovem krstu (DRUŽINSKA KNJIŽICA
ALI KRSTNI LIST), za vpis v druge razrede pa veroučno
SPRIČEVALO. Ob vpisu boste lhko nabavili tudi
učbenike. Podrobnejše informacije z urnikom verouka
bodo objavljene v naslednjih OZNANILIH, ki bodo izšla
zadnjo nedeljo v avgustu.
POLETNI URNIK SV. MAŠ
nedelja: 7.30, 9h, 11h; Tomačevo 10h; DELAVNIKI: SREDA 7h, OSTALI DNEVI 19h
Župnijska pisarna (437 22 03, 437 20 03) je odprta v ponedeljek in torek (župnik),
četrtek in petek (duhovni pomočnik) od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45.






















Izdal ŽU Ljubljana Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Tomaž Prelovšek, župnik.
Mail: [email protected], dobrodošli na naši spletni strani: www.zupnije.rkc.si/lj-svkriz