Katalog Lacuna značilnosti zaščitne in delovne obutve

ZAŠTITNE CIPELE
ZAŠČITNI ČEVLJI
SAFETY SHOES
OZNAČAVANJE - OZNAČEVANJE - MARKING
EN ISO 20345
Zaštitne cipele - Zaštitni čevlji - Safety shoes
Sve vrste materijala
Vsi materiali
Any material
SB
EN ISO 20347
Radne cipele - Delovni čevlji - Working shoes
SRB
SRA
=
Đon otporan na ulje na metalu
Podplat odporen na olje na kovini
Sole resistant for oin on steel
Đon otporan na proklizavanje na keramici
Podplat nedrseč na keramiki
Outsole slip resistant on ceramic
Sve vrste materijala osim prirodnih i sintetičkih polimera
Vsi materiali razen naravni in sintetični polimeri
Any material excepted natural and synthetic polymers
Sve vrste materijala osim prirodnih i sintetičkih polimera
Vsi materiali razen naravni in sintetični polimeri
Any material excepted natural and synthetic polymers
Prirodni i sintetički polimeri
Naravni in sintetični polimeri
Natural and synthetic polymers
Prirodni i sintetički polimeri
Naravni in sintetični polimeri
Natural and synthetic polymers
+
+
+
+
+
+
+
+
+
DODATNA ZAŠTITA
DODATNA ZAŠČITA
ADDED PROTECTION
P
CI
ORO
HRO
P
CI
ORO
HRO
P
CI
ORO
HRO
SRC
PP
nepropusna (1100 N)
izolacija protiv hladnoće
otpornost na hidrokarbonate
otpornost na visoku
temperature (do 300°C)
otpornost potplata na
keramiku i čelik
nadkapa
NORME
Danas se za zaštitne i radne cipele koriste norme EN ISO 20345 I
EN ISO 23047. Potrebno je naglasiti da su na tržištu i dalje prisutni
artikli potvrđeni starim normama EN345 i EN347. CE tipni pregled
nema rok trajanja, tako da čak i artikli stari npr. 10 godina se mogu
prodavati u koliko su identični certificiranom artiklu i u koliko se
označavanje nije promijenilo.
EN ISO 20345
Specifikacija za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu. Ovaj
standard se primjenjuje zajedno sa standardom EN ISO 20344,
osnovnim i dodatnim zahtjevima zaštitne radne obuće.
Radna cipela koja udovoljava zahtjevima temeljenim na specifičnim
razinama rizika (eventualnih padajućih objekata, potencijalnih
nezgoda u radnom okruženju..); štiti od udarca jačine 200 J.
EN ISO 20347
Specifikacija za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu.
Radna cipela koja udovoljava specifičnim zahtjevima zaštitne cipele,
bez čelične kapice.
374
SRC
PP
nepropustnost (1100 N)
izolacija proti mrazu
odpornest na hidrokarbonat
odpornost na visoke
temperature (do 300°C)
odpornost podplata na
keramiko in jeklo
nadkapa
STANDARDI
Zaščitna in delovna obutev mora biti skladna s standardi EN ISO
20345 in EN ISO 23047. Potrebno je poudariti, da so na tržišču še
naprej prisotini artikli, ki so certificirani v skladu s standardi EN345
in EN347. CE tipski pregled nima roka trajanja, tako da se lahko tudi
artikli, ki so stari 10 let, prodajajo v prodajalnah, če so identični certificiranemu artiklu in če se označevanje medtem ni spremenilo.
EN ISO 20345
Specifikacija za zaščitno obutev za profesionalno rabo. Ta standard
se uporablja skupaj s standardom EN ISO 20344, osnovnimi in
dodatnimi zahtevami zaščitne delovne obutve.
Delovna obutev, ki ustreza osnovnim zahtevam na specifičnih
nivojih rizikov (pred padajočimi objekti, potencialnimi nezgodami v
delovnem okolju,…); ščiti pred udarci moči 200 J.
EN ISO 20347
Specifikacija za zaščitno obutev za profesionalno rabo.
Delovna obutev, ki ustreza specifičnim zahtevam zaščitne obutve,
brez jeklene kapice.
SRC
PP
penetration resistance (1100 N)
insulation against cold
hydrocarbures resistant
outsole resistance to high
temperature (up to 300°C)
outsole slip resistance on
ceramic and steel
overcap
STANDARDS
Today, the standardization of safety shoes and working shoes is
made according to the new standards EN ISO 20345 and EN ISO
20347. It must however be noted that products certified according
to the old standards EN345 and EN347 are still available on the
European market. A CE Type Examination certificate does not have a
limit of validity. So even a product certified for example 10 years ago
can still be sold as long as it is identical to the certified product and
that the marking has not been modified.
EN ISO 20345
Specifications for safety footwear for professional use. This standard
defines, in reference to the EN ISO 20344 standard, the fundamental
and additional (facultative) requirements for safety footwear for
professional use. This footwear includes the necessary safety device
to protect the wearer’s toes against risk of injury from falling objects
and accidents which could occur in industrial environments. Protects
against crushing impacts with a protection provided on 200 Joules.
EN ISO 20347
Specifications for work footwear for professional use. This footwear is
different from safety footwear by the fact that these do not have toe
caps against injury from falling objects or crushing impacts.
SPECIFIKACIJE
ZNAČILNOSTI
SPECIFICATIONS
Zaštitna kapica
Zaščitna kapica
Toecap
Antistatičnost
Antistatičnost
Anti-static shoe
ANTISTATIČNA OBUĆA
Zaštitna tabanica
Zaščitni podplat
Anti perforation sole
Amortizacija udarca na petu
Amortizacija udarcev v peti
Enery absorbing heel
Protuklizni đon
Protizdrtsni podplat
Anti-slip sole
Uljeotporan
Oljeodpornost
Oil and hydrocarbon resistant sole
Vodonepropusnost
Vodoodpornost
Waterproof
Prozračnost gornjišta
Zračen zgornji del
Breathable upper
Otpornost na niske temperature
Odpornost na nizke temperature
Warm lining
Zatvorena peta
Zaprt opetnik
Antistatična obuća koristi se za
smanjenje elektrostatičnosti.
Potrebno je naglasiti da antistatična
obuća ne garantira adekvatnu zaštitu
protiv struje. Ako udar od struje nije
u potpunosti eliminiran, neophodna
je dodatna zaštita.
PREDNOSTI materijala koji čine ĐONOVE
Poliuretan
PU
Termoplastični
poliuretan
TPU
KAUČUK
Točka otapanja
180°C
240°C
300°C
Težina
Laganiji
Lagani
Težak
Protuklizni
Normalno
Bolje
Najbolje
Uljeotporan
Normalno
Bolje
Najbolje
ANTISTATIČNA OBUTEV
Antistatična obutev zmanjšuje
elektrostatičnost.
Potrebno je poudariti, da antistatična
obutev ne zagotavlja zadostne
zaščite proti električni napetosti. Če
udar elektrike ni v celoti omejen je
potrebna dodatna zaščita.
PREDNOSTI materialov PODPLATOV
ANTISTATIC FOORWEAR
Antistatic footwear should be used if
it is necessary to minimize electrostatic build-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the
risk of spark ignition of, for example
flammable substances and vapours,
and if the risk of electric shock from
any electrical apparatus or live parts
has not been completely eliminated. It should be noted, however, that antistatic footwear cannot
guarantee an adequate protectrion
against electric shock as it introduces only a resistance between foot
and floor. If the risk of electric shock
has not been completely eliminated, additional measures to avoid
this risk are essential.
Poliuretan
PU
Termoplastični
poliuretan
TPU
KAVČUK
Točka topljenja
180°C
240°C
300°C
Teža
Lahek
Lahek
Težak
Protizdrsni
Normalno
Boljši
Najboljši
Oljeodporen
Normalno
Boljši
Najboljši
ADVANTAGES of the materials used
to make the SOLES
Polyurethane
PU
Thermoplastic
polyurethane
TPU
Caoutchouc
300°C
Melting point
180°C
240°C
Weight
Lighter
Light
Heavy
Slip resist
Normal
Better
The best
Oil resist
Normal
Better
The best
Closed backpoint
375
Kompozitni materijal
Kompozitni material
Composite material
COMPOSITE
KOMPOZITNI MATERIJAL
Sačinjavaju ga dva ili više konstitutivna materijala sa značajno
različitim fizičkim ili kemijskim svojstvima što ostaju odvojena i
zasebna unutar završne strukture. Novonastali materijal posjeduje
svojstva koja pojedini materijal zasebno nema. Ovaj fenomen
pospješuje kvalitetu materijala u određenim radnjama te potvrđuje
pojačanu upotrebu kompozitnih materijala u različitim industrijskim
sektorima.
Sektor zaštitne obuće također je istražio mogućnosti ovih materijala,
stoga se i Lacuna Work Time zaštitna obuća danas može predstaviti
sa nekoliko novih modela zaštitnih cipela koje Vam omogućuje
laganije i mekanije dane na radu.
KOMPOZITNI MATERIAL
Sestavljen je iz dveh ali več materialov z običajno različnimi
fizičnimi in kemijskimi lastnostmi, ki ostanejo ločene znotraj
celotne strukture. Novonastali material ima lastnosti, ki jih
posamezen material nima. Ta fenomen povečuje kvaliteto
materiala v uporabi in potrjuje povečano uporabo kompozitnih materialov v različnih industrijskih sektorjih.
COMPOSITE
is engineered materials made from two or
more constituent materials with significantly
different physical or chemical properties
and which remain separate and distinct
within the finished structure. The new
material produced possesses properties
which the individual elements do not
have.
This phenomenon which allows improving the quality of a material in certain
uses (lightness, rigidity against an effort,
etc…) explains the increasing usage of
composite materials in different industrial
sectors.
Also the sector of foot protection has explored the
possibilities with these materials, and COVERGUARD
FOOTWEAR has today introduced several new models
of safety shoes to offer you lighter and softer days at
work.
376
Zaštitna KapiCa
– KompoZitna
Zahvaljujući specifičnom obliku prilagodljivom morfologiji nogu,
termalnoj izolaciji, lakoći i gipkosti prilikom lomova, kompozitna
kapica omogućuje veliku udobnost pridodanu dolje navedenim
prednostima.
Zaščitna kapica
– KompoZitna
Kompozitna kapica omogoča veliko udobja zaradi zmožnosti
prilagajanja obliki noge, termalne izolacije, lahkosti in gibljivosti
v primerih zlomljenja.
pRotECtiVE toECap
in CompoSit
Thanks to its particular shape especially adapted to the foot’s morphology, its thermal insulation, its lightness and its suppleness to
crush, the COMPOSITE TOECAP offers great comfort added to the
properties present in the composite-textile
penetration resistant sole.
CompoSitE-tEXtilE
pEnEtRation
RESiStant SolE
Zaštitna tabaniCa
Zaščitni tekstilnotEKStilno-KompoZitna KompoZitni podplat
- đon
> Laganiji od čelične zaštitne
tabanice
> Udobniji radi fleksibilnosti
> Antistatik
> Antimagnetski
> Atermički (ne podliježe
ni vrućinama niti
hladnoći)
> Veća zaštitna površina
> Lighter than metallic protections
> More comfortable because more
flexible
> Bolj lahek od jeklenega zaščitnega
> Antistatic
podplata
> Antimagnetic
> Udobnejši zaradi fleksibilnosti
> Athermvvus (which do not
> Antistatičen
conduct neither heat nor cold)
> Antimagnetski
> Bigger protective
> Atermičen ( vročina in mraz
surface
nanj ne vplivata)
> Večja zaščitna površina
IZDVOJENO IZ PONUDE!
Izaberite našu cipelu sa
kompozitnim kapicama
i tabanicama
Izberite naše čevlje s
kompozitno zaščitno
kapico in podplatom
Find our shoes with
COMPOSITE toecaps
and soles
ALTAITE
Low
ALTAITE
High
KERNITE
Low
str. 383
str. 386
HELVITE
High
HILLITE
Low
HILLITE
High
WORK TIME
STRONG Low
WORK TIME
STRONG High
str. 383
str. 385
str 385
str. 396
str. 384
str. 396
377
Čelična kapica/Jeklena kapica/ Steel toecap
SB
Čizme
Škornji
Boot
Hygrade Safety
Str. 418
S1
Niska
Nizka
Low
Spinelle
Str. 400
Copper
Str. 393
WT Strong
Str. 403
Visoka
Visoko
High
S2
S2
S3
Niska
Nizka
Low
Čizme
Škornji
Boot
Buffalo
Str. 405
Stelo
Str. 406
Buffalo
Str. 405
Oxy
Str. 392
Niska
Nizka
Low
Visoka
Visoko
High
Visoka
Visoko
High
378
Copper
Str. 393
Diamant
Str. 392
Lando
Str. 406
Orthite
Str. 399
WT Strong
Str. 403
WT Worker
Str. 395
WT Worker
Str. 395
WT Urban Tracking
Str. 394
WT Urban Tracking
Str. 394
Muscovite
Str. 401
WT Strong
Str. 403
WT Strong
Str. 403
Azurite
Str. 404
Azurite
Str. 404
Mondo
Str. 407
Mondo
Str. 407
Kompozitna kapica/Composite toecap
WT Tracking
Str. 389
Altaite
Str. 383
Emerald
Str. 390
Actinote
Str. 384
Hillite
Str. 385
Altaite
Str. 383
Kasolite
Str. 386
Hillite
Str. 385
Helvite
Str. 384
Kernite
Str. 386
Andesite
Str. 388
WT Tracking
Str. 389
Acroite
Str. 387
WT Strong
Str. 396
Comfort
Str. 410
Cobalt
Str. 391
Emerald
Str. 390
Andesite
Str. 388
WTS Metal Free
Str. 397
Piemontite
Str. 409
Ankerite
Str. 387
WT Strong
str. 396
Amber
Str. 398
Comfort
Str. 410
Cobalt
Str. 391
WTS Metal Free
Str. 397
Quartz
Str. 401
Amber
Str. 398
Quadrufite
Str. 399
Powerlite
Str. 409
379
Čelična kapica/Jeklena kapica/ Steel toecap
S5
Čizme
Škornji
Boot
Čizma žuta
Str. 418
Bez zaštitne kapice/Brez zaščitne kapice/Without toecap
01
Niska
Nizka
Low
WT Strong
Str. 402
Buffalo
Str. 405
Pregibna klompa
Str. 412
Visoka
Visoko
High
Čizme
Škornji
Boot
WT Strong
Str. 402
PVC čizma
Str. 413
Office
Str. 408
Klompa PVC
Str. 414
Buffalo
Str. 405
PVC čizma
Str. 413
Kratka PVC čizma
380
380
Str. 414
Classic
Str. 412
Trekking
Str. 408
Gumena čizma
Str. 415
Čizma s utopljenjem
Str. 417
Biosoft
Str. 411
Lando
Str. 406
Gležnjača PVC
Str. 414
Lando
Str. 406
Bijela PVC čizma
Str. 416
Relax
Str. 411
Ribarska čizma
Str. 417
Hygrade
Str. 418
ZAŠTITNA I RADNA OBUĆA
Nudimo Vam ovaj novi rang obuće gdje je pozornost stavljena na dizajn, ergonomiju, sigurnost, različitost,
udobnost i snagu. Ovaj rang obuće pogoduje aktivnostima unutar i van kuće/posla u bilo koje doba godine. Sva
zaštitna obuća načinjena je od prvoklasnih materijala te su podvrgnuta EC ispitivanju u sukladnosti sa Europskim
standardima opisanih u 89/686/CEE direktivi za osobnu i zaštitnu opremu.
ZAŠČITNA IN DELOVNA OBUTEV
Nudimo vam nov sklop obutve, pri kateri je pozornost posvečena dizajnu, ergonomiji, varnosti, različnosti,
udobju in trpežnosti. Ta sklop obutve je primeren tako za notranje kot za zunanje delovne oziroma prostočasne
aktivnosti v vseh letnih časih. Vsa zaščitna obutev je izdelana iz prvovrstnih materialov in je podvržena EC
testiranju in je v skladu z evropskimi standardi, ki jih zahteva evropska odredba za osebno varovalno opremo
89/686/CEE.
SAFETY AND WORK FOOTWEAR
We offer this new range of footwear where the aim has been put on design, ergonomics, safety, variety, comfort
and strength. This range will appeal to your indoor and outdoor activities at work and at home at any season
of the year. All the footwear has been made with first class materials and has been submitted to an EC test
in accordance with the requirements of the European standards as described in the 89/686/EEC directive for
Personal Protective Equipment.
381
1
17
2
3
16
15
5
6
14 13
9
7
382
1 Kragna
1 Obroba
2 Savitljiva ispuna naloška (kragne)
2 Upogljivo polnilo obrobe
3 Kruta ispuna naloška (kragne)
3 Togo polnilo obrobe
4 Pojačanje
4 Okrepitev
5 Anatomska uložna tabanica
5 Anatomski podplatni vložek
6 Temeljna tabanica
6 Osnovni podplatni vložek
7 Međupotplat
7 Vmesni podplat
8 Potplat
8 Podplat
9 Tabanica za zaštitu od probijanja
9 Zaščitni podplatni vložek
10 Poliuretan
10 Poliuretan
11 Podstava
11 Podloga
12 Zaštitna kapica (200 J)
12 Zaščitna kapica (200 J)
13 Gumeni podložak za zaštitnu kapicu
13 Gumijasti vložek
14 Podstava gornjeg dijela prednje kože
14 Podloga zgornjega sprednjega dela
15 Nosač vezica
15 Nosilec vezalk
16 Jezik
16 Jezik
17 Podstava kragne
17 Podloga obrobe
10
11
12
1 Collar
2 Flexible padding
3 Stiff padding
4 Reinforcing
5 Anatomical inner sole
6 Lining sole
7 Intermediate sole
8 Sole
9 Anti-perforation sole
10 Polyurethane toecap
11 Front vamp
12 200 J toecap
13 Tip link
14 Front lining
15 Screw
16 Tongue
17 Rear lining