Omalt SOF - Cinkarna

Tehnično navodilo
Omalt SOF
Fini sušilni omet
Lastnosti
Fini sušilni omet je industrijsko pripravljena maltna mešanica hidravličnih veziv, kremenovih granulatov in
posebnih dodatkov. Strjen omet odlikuje visoka vsebnost zračnih por, paroprepustnost in vodoodbojnost, zato
omogoča dolgotrajno in učinkovito sanacijo površin vlažnih zidov.
Uporaba
Uporabljamo ga kot notranji ali zunanji fini omet za končno obdelavo Omalt SOG grobega sušilnega ometa.
Tehnični podatki
Izgled
siva prašnata zmes
Nasipna teža
> 1300 kg/m
Poraba
5 - 6 kg/m za 2 mm debeline ometa
Čas sušenja ometa (nadaljnja obdelava)
14 do 21 dni
Razvrstitev po EN 998 - 1
R
3
2
Tlačna trdnost
Sprijemna trdnost
Koeficient kapilarnega vpijanja vode po 24 h
Penetracija vode po končani kapilarni absorbciji
vode
Koeficient paroprepustnosti
Relativna difuzijska upornost vodni pari
Toplotna prevodnost
Odziv na ogenj
Vsebnost zračnih por v sveži malti
CS II
2
> 0,1 N/mm – VP: A
≥ 0,3 kg/m
2
≤ 5 mm
μ ≤ 15
Sd ≤ 0,3 m
0,47 W/mK (P = 50%)
A1
30 – 35%
Pakiranje
25 kg vreča.
Skladiščenje
Izdelek je potrebno hraniti v suhih in zračnih prostorih, v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, na
suhi podlagi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben 12 mesecev od dneva proizvodnje.
NAVODILA ZA DELO
Priprava podlage
Ometna podlaga - Omalt SOG grobi sušilni omet mora biti stabilna, trdna in nezmrznjena.
Tehnično navodilo
Priprava sveže malte
V klasičnem mešalcu zamešamo dve vreči (50 kg) suhe mešanice z 8,5 do 9 litri vode iz vodovoda. Malto
mešamo 10 - 15 minut. Med mešanjem v mešanico ničesar ne dodajamo. Ko je malta zamešana, je ne
premešavamo več.
Vgradnja

med ometavanjem in vezanjem mora biti temperatura podlage, okolice in malte med + 5 in +30 C;

fini sušilni omet ročno vgradimo na 1 do 2 dni star Omalt SOG grobi sušilni omet, ki smo ga predhodno
dobro navlažili;

sveže pripravljeno maltno mešanico enakomerno ročno nanesemo na površino v debelini ca 2 mm in jo
klasično zagladimo;

med sušenjem je potrebno površine zaščititi pred neposrednim soncem, prepihom in dežjem;

po treh tednih lahko površine dekorativno zaščitimo s fasadno barvo, ki pa mora imeti vsaj takšno ali pa
boljšo paroprepustnost kot omet; za zaščito lahko uporabimo apneni belež ter silikatne ali silikonske
fasadne barve;
Čiščenje orodja
Orodje po uporabi operemo z vodo.
Kvaliteta
Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno
vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.
Izdelek je v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščen med nevarne pripravke. Vsebuje reducent vodotopnega
kroma VI.