Navodila za uporabo (.pdf dokument)

Navodila za uporabo električnih pastirjev
ranger A50 in ranger A70
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
Slika 1: Rezervni deli
Horizont CLAIR d.o.o.
stran 2 od 8
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
Slika 2: Rezervni deli
Horizont CLAIR d.o.o.
stran 3 od 8
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
Namestitev in priklop
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
v povezavi z varnostnimi namigi SECURA ANIMAL ali SECURA SECURITY (www.horizont.com)
Namestitev in priklop: električnega pastirja lahko namestite na steno ali na trden količek. Kovinska
palica za ozemljitev mora biti zapičena v vlažna tla kolikor daleč od pastirja je mogoče. Ozemljitev mora
biti z nerjavečo žico povezana z ozemljitvenim priključkom (
Ograjo povežite s pastirjem prek priključka za ograjo (
ali
).
) – slika 3.
Električni pastir je varen pred vlago in vodo samo, če je nameščen v skladu z navodili. Zaščiten mora biti
tudi pred močno sončno svetlobo. Električnega pastirja ne priklapljajte kadar leži na tleh.
Priklop (glej stran 3, sliko 2): električnega pastirja priklopite na 12V akumulator (rdeča + / črna -).
Prepričajte se, da so priključki popolnoma čisti in da ste pravilno povezali pola ( - na - , + na +).
Uporabljajte samo 12V svinčeno kislinske akumulatorje. Med polnjenjem mora biti akumulator v
zračnem prostoru.
Vključeno horizontovo vezje, občutljivo na obremenitev: manj obremenilno za okolje. Senzor za
zaznavanje obremenitve samodejno prilagaja moč glede na podrastje ali uhajanje toka. Ta patentirani
sistem omogoča, da električni pastir porabi samo toliko toka iz akumulatorja, kot je nujno potrebno za
zagotavljanje prave izhodne moči za razmere, v katerih je postavljena ograja. S tem zagotovimo varnost
ograje in maksimalno podaljšamo trajnost akumulatorja, s čimer znižamo stroške delovanja (redno
preverjajte ograjo in akumulator). Še posebej primerno za polnjenje s pomočjo sončne celice!
Pritisnite stikalo (1)
Če indikator akumulatorja (2) „accu-test“ stalno gori, pomeni da je akumulator poln.
Če indikator akumulatorja ne sveti ali utripa, je potrebno akumulator napolniti.
Horizont CLAIR d.o.o.
stran 4 od 8
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
Po nekaj sekundah boste zaslišali tih tik-tak. Lučke, ki prikazujejo stopnjo napetosti v ograji, utripajo
skupaj z zvokom. V primeru, da ste električnega pastirja narobe povezali (rdeča na črno ali obratno),
pastir ne bo deloval.
Šest kontrolnih lučk (3) prikazuje napetost v ograji v korakih po 1000 V. Vsaj tri lučke morajo utripati
(3000 V), da ograja zadovoljivo deluje. Če Indikator kaže nižje število voltov, so razlogi lahko naslednji


Močno podrastje, uhajanje toka pri izolatorjih (prebijanje), predolga ograja.
Če ni napake na ograji, je napaka najverjetneje na električnem pastirju. Električnega pastirja
lahko popravlja le pooblaščeni serviser.
Stran 3, slika 2: Električni pastir ima dva priključka za ograjo
(Z1) = največja izhodna energija
(Z2) = zmanjšana izhodna energija.
Na dva priključka sta lahko priklopljeni dve različni ograji hkrati. Napaka na ograji s šibkejšim
priključkom, ne vpliva resneje na delovanje močnejšega priključka, medtem ko napaka na ograji z
močnejšim priključkom še dodano zmanjša izhodno moč šibkejšega priključka.
Če sta na priključka priklopljeni dve ograji, indikator napetosti kaže le napetost v šibkejši ograji.
ranger A70: Po zamiku 60 sekund električni pastir ne bo oddajal več kot 5 J!
Preverjanje podlage (4): S kovinsko palico povzročite kratek stik z žičkami v ograji (v razdalji približno
50m od pastirja). Sveti lahko največ 1 lučka(če so tla mokra) ali 2 lučki (če so tla suha). V nasprotnem
primeru zapičite v tla še več palic (glej sliko).
Odpravljanje težav: Težave na električnem pastirju lahko odpravlja le pooblaščeni serviser. Pri popravilih
se smejo uporabljati le originalni nadomestni deli.
Horizont CLAIR d.o.o.
stran 5 od 8
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
Tehnični podatki
ranger A50, tip 10745, 12 V DC, 100 - 500 mA / 4,4 J
ranger A70, tip 10852, 12 V DC, 150 – 880 mA / 6,6 J
Največja dolžina ograje
PROIZVAJALEC SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO TEHNIČNIH SPREMEMB.
Horizont CLAIR d.o.o.
stran 6 od 8
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
Izjava o skladnosti
horizont gerätewerk gmbh
Homberger Weg 4-6, D34497 Korbach
potrjujemo, da je izdelek
Električni pašni aparat horizont ranger A50, tip 10745
2223160
Serijska številka:
(ime, tip ali model, serija, serijska številka)
na katerega se nanaša ta izjava, skladen z evropskimi direktivami 2002/95/EG (RoHS), 2002/96/EG
(WEEE) in 2004/108/EC (EMC).
Ocena elektromagnetne ustreznosti (EMC) temelji na naslednjih standardih:
EN 55014-1:2006 +A1:2009
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 55014-2:1997 + Popravek: 1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 61000-3-3:2208
(naziv in datum izdaje standardov oz. drugih normativov)
Električni pašni aparat je skladen z naslednjimi varnostnimi standardi:
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Popravek:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010
Horizont CLAIR d.o.o.
stran 7 od 8
Navodila za uporabo električnih pastirjev ranger A50 in ranger A70
Izjava o skladnosti
horizont gerätewerk gmbh
Homberger Weg 4-6, D34497 Korbach
potrjujemo, da je izdelek
Električni pašni aparat horizont ranger A70, tip 10852
Serijska številka: 2223160
(ime, tip ali model, serija, serijska številka)
na katerega se nanaša ta izjava, skladen z evropskimi direktivami 2011/65/EU (RoHS), 2002/96/EG
(WEEE) in 2004/108/EC (EMC).
Ocena elektromagnetne ustreznosti (EMC) temelji na naslednjih standardih:
EN 55014-1:2006 +A1:2009
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 55014-2:1997 + Popravek: 1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 61000-3-3:2208
(naziv in datum izdaje standardov oz. drugih normativov)
Električni pašni aparat je skladen z naslednjimi varnostnimi standardi:
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Popravek:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010
Horizont CLAIR d.o.o.
stran 8 od 8