Javno vabilo k izkazu interesa za zakup zemljišč in nakup

Upraviteljica Brigita Kraljič
št. dovoljenja L 9/2013
V Ljubljani, 3. 2. 2015
Opr. št.: St 1111/2013
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodnica Okrožnega sodišča: Sanja Tomažič
Sodna ulica 14
2000 Maribor
PREDMET:
STEČAJNI POSTOPEK opr. št. St 1111/2013
nad dolžnikom:
VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d., Maribor, Trg svobode 3, 2000 Maribor
TU:
JAVNO VABILO K IZKAZU INTERESA ZA ZAKUP ZEMLJIŠČ IN NAKUP VINOGRADOV
VINAGA
Vinag d.d. – v stečaju presoja različne možnosti za maksimiziranje vrednosti stečajne mase. Kot eno od
možnosti Vinag d.d. – v stečaju presoja tudi možnost, da glede določenih zemljišč odpove zakupno
razmerje, sklenjeno s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (»Sklad KZG«).
Pričakujemo, da bi v takšnem primeru Sklad KZG objavil ponudbo za zakup teh zemljišč, v ponudbi pa bi
poleg običajnih pogojev določil tudi dodatni pogoj: plačilo določene odmene za nasade (vinograde)
lastniku nasadov, družbi Vinag d.d. – v stečaju.
Navedeno se nanaša na naslednja zemljišča ter na njih urejene vinograde:
Piramida zgoraj
Piramida spodaj
Piramida kapa
Svečina breg
GERKPID
747013
4810320
5292056
3505889
Sončni hrib
Sončni hrib stolp
Nad Sandijem
Matičnjak
Fišer
3501511
4607455
4139003
747393
747390
Ime nasada
1
2
3
4
5
6
2,41
2,04
0,38
5,73
Največji
naklon
41
46
62
32
1,79
0,67
4,06
0,92
3,11
39
34
35
17
31
ha
Leto sajenja
Sorte
1986
Renski rizling
1986
Renski rizling
1986
Renski rizling
1983, 2011, Beli pinot, sauvignon,
2012
renski rizling
1982
Renski rizling
1982
Renski rizling
2007
Traminec
1989
Beli pinot
1979
Zeleni silvanec
Ker je v kratkem času potrebno pričeti z deli v vinogradih, je izjemnega pomena, da bo nov zakupnik izbran
že na prvem razpisu. Glede na to želimo pred objavo prvega razpisa javnost o tem obvestiti ter pridobiti
informacije o primerni oziroma sprejemljivi višini odmene za posamezne nasade vinogradov.
Glede na navedeno vse interesente za zakup zemljišč pozivamo, da nas o svojem interesu obvestite ter
pri tem poleg vaših osnovnih podatkov (ime, naslov, davčna številka in kontaktni podatki), tudi
navedete, zakup katerih zemljišč vas zanima ter okvirno višino odmene, ki bi jo bili pripravljeni plačati
za na teh zemjiščih urejene nasade. Vaše vloge niso zavezujoče, vendar vas ne glede na to prosimo za
verodostojnost informacij.
Vaše vloge bomo upoštevali pri odločitvi, ali zakupno razmerje glede posameznega zemljišča odpovemo,
ter v primeru odpovedi tudi pri določitvi odmene za nasade vinogradov.
Vaše vloge pričakujemo do torka, 10. 2. 2015. Če bo možno, bomo upoštevali tudi še vloge, prejete po
navedenem datumu.
Vaše vloge kot tudi vaša morebitna dodatna vprašanja pričakujemo:
- v pisni obliki na naslovu
Kraljič in Jandl o.p. d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Vinogradi Vinaga«,
ali
- v elektronski obliki na e-naslovu
[email protected]
s predmetom/subject: »Vinogradi Vinaga«.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo,
***
Upraviteljica sodišču predlagam, da poziv objavi na spletnih straneh AJPES.
Za hitro objavo se posebej zahvaljujem.
S spoštovanjem,
Brigita Kraljič, upraviteljica
2