Priročnik za uporabo napravevívofit®

Pošiljanje podatkov v računalnik
Priročnik za uporabo napravevívofit
®
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Uvod
Preden lahko začnete uporabljati napravo vívofit, jo morate
nastaviti v računalniku ali združljivi mobilni napravi.
1 Obiščite www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Izberite možnost:
• Če za nastavitev naprave uporabljate računalnik, priklopite
brezžični ključ USB ANT Stick™ v prosta vrata USB, nato
pa prenesite in namestite programsko opremo za
nastavitev Garmin Express™ (Prenašanje programske
opreme).
• Če za nastavitev naprave uporabljate mobilno napravo,
namestite in odprite program Garmin Connect™ Mobile
(Prenos programa za mobilne naprave).
3 Vklopite napravo tako, da pritisnete tipko naprave À.
Preden lahko podatke pošiljate v računalnik, morate brezžični
ključ USB ANT Stick priklopiti v vrata USB na računalniku in
prenesti programsko opremo za nastavitev Garmin Express
(Prenašanje programske opreme).
1 Napravo približajte na največ 3 m (10 čevljev) od računalnika.
2 Držite tipko na napravi, dokler se ne prikaže SYNC.
3 Oglejte si podatke v storitvi Garmin Connect.
Združevanje naprave z več računalniki
Napravo vívofit lahko združite z več računalniki. Napravo vívofit
lahko na primer združite z računalnikom doma in v službi.
1 Priklopite USB ANT Stick v vrata USB na računalniku.
2 Prenesite programsko opremo za nastavitev Garmin Express
za Windows ali Mac (Prenašanje programske opreme).
3 Držite tipko na napravi, dokler se ne prikaže PAIR.
4 Sledite navodilom v računalniku, da ga združite z napravo
vívofit in dokončate nastavitev.
5 Če je treba, ponovite korake od 1 do 4 za vsak dodatni
računalnik.
Pošiljanje podatkov v mobilno napravo
Preden lahko začnete pošiljati podatke v mobilno napravo,
morate napravo vívofit združiti z združljivo mobilno napravo
(Prenos programa za mobilne naprave).
1 Napravo približajte na največ 3 m (10 čevljev) od mobilne
naprave.
2 Držite tipko na napravi, dokler se ne prikaže SYNC.
3 Podatke si lahko ogledate v programu Garmin Connect
Mobile.
Združevanje z več mobilnimi napravami
Ko napravo vklopite prvič, je v načinu združevanja. Če
naprava ob vklopu ni v načinu združevanja, morate držati
tipko naprave, dokler se ne prikaže PAIR.
OPOMBA: dokler naprave ne združite in dokončate
nastavitve, boste lahko uporabljate le nekatere njene
funkcije.
4 Sledite navodilom v računalniku ali mobilni napravi, da jo
združite z napravo vívofit in dokončate nastavitev.
Prenašanje programske opreme
1 V računalniku obiščite www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Izberite možnost:
• Če uporabljate operacijski sistem Windows , izberite
Prenos za Windows in sledite navodilom na zaslonu.
• Če uporabljate operacijski sistem Mac , izberite Prenos za
Mac in sledite navodilom na zaslonu.
®
®
Prenos programa za mobilne naprave
S programom Garmin Connect Mobile lahko združite napravo
vívofit in dokončate nastavitev. Tako lahko izmenjujete in
analizirate podatke ter prenašate posodobitve programske
opreme iz mobilne naprave. Drugače kot druge naprave
Bluetooth , ki jih združite v nastavitvah za Bluetooth v mobilni
napravi, morate napravo vívofit združiti neposredno prek
programa Garmin Connect Mobile.
OPOMBA: če jo želite združiti z napravo vívofit in sinhronizirati
podatke, mora mobilna naprava podpirati Bluetooth Smart. Za
več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com/ble.
1 V mobilni napravi obiščite www.GarminConnect.com/vivofit.
2 Izberite Pridobite program in sledite navodilom na zaslonu.
®
Napravo vívofit lahko združite z več mobilnimi napravami.
Napravo vívofit lahko na primer združite s pametnim telefonom
in tabličnim računalnikom.
1 V mobilni napravi namestite in odprite program Garmin
Connect Mobile (Prenos programa za mobilne naprave).
2 Držite tipko na napravi, dokler se ne prikaže PAIR.
3 Sledite navodilom v mobilni napravi, da jo združite z napravo
vívofit in dokončate nastavitev.
4 Če je treba, ponovite korake od 1 do 3 za vsako dodatno
mobilno napravo.
Nošenje naprave
NAMIG: napravo dobite z izbirnim obročkom, ki ga lahko
namestite na stran paščka z zaponko.
1 Izberite pašček, ki je najbolj primeren za vaše zapestje
(Zamenjava paščka).
2 Prepričajte se, ali so kljukice na zaponki popolnoma
vstavljene v pašček.
Če so, naprava varno počiva na vašem zapestju.
3 Obroček potisnite nad zaponko (izbirno).
Obroček je majhna zanka, ki je narejena tako, da jo
namestite nad obema koncema paščka in zaponko. Pomaga
pri pritrditvi paščka.
4 Napravo nosite ves dan (Uporaba sledenja spanju).
Marec 2015
Natisnjeno na Tajvanu
190-01699-42_0D
2 Ko se zbudite, držite tipko naprave za izhod iz stanja
Ikone
Na dnu zaslona so prikazane ikone. Vsaka ikona predstavlja
drugo funkcijo. Po različnih funkcijah naprave se lahko
premikate s tipko na napravi.
Skupno število korakov, ki ste jih naredili v tem dnevu.
GOAL
Število korakov, ki jih morate še narediti, da boste dosegli
dnevni cilj. Naprava se uči in vam na začetku vsakega dneva
predlaga nov cilj.
KM ali MI Prepotovana razdalja, prepotovana v tem dnevu, v kilometrih
ali miljah.
Skupna količina kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem dnevu.
Vključuje kalorije, ki ste jih porabili med dejavnostmi in
počitkom.
Trenutni čas in datum glede na lokacijo. Naprava posodobi
čas in datum vsakič, ko jo sinhronizirate z računalnikom ali
mobilno napravo.
Trenutni srčni utrip in območje srčnega utripa iz združenega
merilnika srčnega utripa.
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Ko začnete hoditi ali teči, naprava
odšteva število preostalih korakov dnevnega cilja. Ko dosežete
cilj korakov, se na napravi prikaže GOAL+. Naprava začne
beležiti število korakov, za katerega ste presegli dnevni cilj.
Ko napravo nastavite prvič, morate izbrati raven dejavnosti. Ta
raven določa začetni cilj korakov.
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
mirovanja.
OPOMBA: če napravo pozabite postaviti v način spanja,
lahko čase spanja in bujenja v račun Garmin Connect
vnesete ročno in tako posodobite statistiko spanja.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Spremljajte napredek: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v svoj račun Garmin
Connect in jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom,
porabljenimi kalorijami in prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Vrstica gibanja
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Vrstica gibanja vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se pojavi vrstica gibanja À.
Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se pojavijo dodatni deli Á.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
Vrstico gibanja lahko ponastavite tako, da prehodite krajšo
razdaljo.
Zgodovina
Naprava beleži vaše dnevne korake, porabljene kalorije,
statistiko spanja in informacije izbirnega senzorja ANT+ . To
zgodovino lahko pošljete v svoj račun Garmin Connect.
Podatki o vadbi so v napravi shranjeni največ 3 tedne.
OPOMBA: ko uporabljate merilnik srčnega utripa, se shramba
za podatke občutno zmanjša (na približno 12 dni).
Ko je shramba za podatke polna, naprave izbrišejo najstarejše
datoteke, da naredijo prostor za nove podatke.
®
Sledenje spanju
V načinu spanja naprava nadzoruje vaš počitek. Statistika o
spanju vključuje skupno število ur spanja, obdobja premikanja in
obdobja krepčilnega spanja.
Uporaba sledenja spanju
Preden lahko uporabljate sledenje spanju, si morate napravo
nadeti.
1 Držite tipko na napravi, dokler se ne prikaže SLEEP.
2
Nastavitve naprave
V računu Garmin Connect lahko prilagajate nastavitve naprave
in uporabnika. V pripomočku za naprave izberite Nastavitve
naprave.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ali 24 ur.
Merske enote: nastavi napravo tako, da prikazuje prepotovano
razdaljo v kilometrih ali miljah.
Vidni zasloni: omogoča vam prilagajanje zaslonov, ki jih
prikazuje naprava.
Samodejni cilj: omogoča napravi, da samodejno določi cilj
korakov.
OPOMBA: če to funkcijo onemogočite, lahko delni cilj
vnesete ročno.
Dolžina koraka po meri: omogoča napravi, da natančneje
izračuna prepotovano razdaljo z dolžino koraka po meri.
Srčni utrip: omogoča vam, da ocenite svoj najvišji srčni utrip in
določite območja srčnega utripa po meri.
Merilnik srčnega utripa ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Priročnik za uporabo naprave vívofit
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
OPOMBA: če jo uporabljate daljša obdobja, lahko naprava
povzroči odrgnine. To težavo omilite tako, da na sredino
modula, kjer je v stiku s kožo, nanesete lubrikant ali gel, ki
preprečuje trenje.
OBVESTILO
Gela ali lubrikanta, ki preprečuje trenje, ne nanašajte na
elektrode.
Ne uporabljajte gelov ali lubrikantov, ki vsebujejo kremo za
sončenje.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 En zatič À paščka potisnite skozi režo Á v modulu merilnika
srčnega utripa.
2 Zatič potisnite navzdol.
3 Navlažite elektrodi  na zadnji strani modula, da ustvarite
močno povezavo med vašimi prsmi in merilnikom srčnega
utripa.
4 Pas ovijte okoli prsi in ga pritrdite na drugo stran modula
merilnika srčnega utripa.
Ustavitev dejavnosti z merjenjem srčnega utripa
Ko naprava prejme podatke o srčnem utripu, ki jih je mogoče
poslati v račun Garmin Connect, ustvari in shrani vadbeno
dejavnost.
Če želite ustaviti beleženje podatkov srčnega utripa, držite
tipko naprave.
Na napravi se prikaže HEART OFF.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa) ugotovite, katero območje srčnega
utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Informacije o napravi
Specifikacije naprave vívofit
Desna stran logotipa Garmin mora biti obrnjena navzgor.
5 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
®
Združevanje merilnika srčnega utripa ANT+
Preden lahko združite merilnik srčnega utripa, morate v napravi
vívofit omogočiti podatkovni zaslon s srčnim utripom. Za več
informacij o prilagajanju zaslonov naprave si oglejte razdelek
Nastavitve naprave.
OPOMBA: če ste merilnik srčnega utripa dobili skupaj z
napravo, je podatkovni zaslon s srčnim utripom že omogočen,
merilnik srčnega utripa pa je združen.
1 Nadenite si merilnik srčnega utripa.
2 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od drugih senzorjev ANT+.
3 Držite tipko na napravi, dokler se ne prikaže HEART.
Ko je merilnik združen z napravo, se prikažeta vaš srčni utrip
in območje srčnega utripa.
Priročnik za uporabo naprave vívofit
Vrsta baterije
Dve bateriji CR1632, ki ju lahko zamenja
uporabnik
Življenjska doba baterije
Več kot 1 leto
Obseg delovne
temperature
Od -10 do 60 ºC (od 14 do 140 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične
komunikacije
Bluetooth Brezžična tehnologija Smart
Nazivna vodotesnost
5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Približno 3 leta (1 ura na dan)
Obseg delovne
temperature
Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične
komunikacije
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
3
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Baterije hranite izven dosega otrok.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite na
zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.
Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat. Z njimi
boste morda morali ravnati drugače. Oglejte si www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Poiščite okrogli pokrovček baterije na hrbtni strani merilnika
srčnega utripa.
Zamenjava baterij naprave vívofit
Preden lahko zamenjate baterije naprave, morate kupiti dve
bateriji CR1632.
1 Modul odstranite iz paščka.
2 S kovancem ga odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca, da
ga lahko odstranite (puščica kaže na OPEN).
3 Odstranite pokrovček in baterijo.
4 Počakajte 30 sekund.
5 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 S kovancem privijte pokrovček v smeri urinega kazalca, da
2 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na sprednji
strani modula.
3 Odstranite pokrov in baterije.
ga pritrdite na svoje mesto (puščica kaže na CLOSE).
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa ga boste morda
morali ponovno združiti z napravo.
Nega naprave
4 Vstavite nove baterije.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnila.
5 Ponovno namestite sprednji pokrov in štiri vijake.
6 Enakomerno in trdno privijte štiri vijake.
7 Modul vstavite v pašček.
Tipka naprave na modulu mora biti poravnana s tipko na
paščku.
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Pašček občasno umijte z majhno količino nežnega
detergenta, kot je tisti za pomivanje posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete pašček.
• Paščka ne dajajte v sušilnik.
4
Priročnik za uporabo naprave vívofit
• Pašček sušite obešen ali položen na ravno podlago.
Odpravljanje težav
Naprava se ne vklopi
Če se naprava ne vklopi več, boste morda morali zamenjati
baterije.
Oglejte si razdelek Zamenjava baterij naprave vívofit.
Nimam računalnika ali mobilne naprave
Preden opravite nastavitev v računalniku ali mobilni napravi,
lahko napravo vklopite in jo uporabljate z omejeno
funkcionalnostjo. Pred nastavitvijo lahko uporabljate le štetje
korakov, samodejni cilj, vrstico gibanja in merilnik srčnega utripa
(če ste ga dobili skupaj z napravo). Naprava ponastavi število
korakov enkrat na dan. Naprava poskusi število korakov
ponastaviti med spanjem glede na raven nedejavnosti v prvem
dnevu uporabe. Naprava ne shranjuje podatkov zgodovine,
dokler ne dokončate nastavitve.
Če želite uporabljati druge funkcije naprave, opravite
nastavitev v računalniku ali združljivi mobilni napravi (Uvod).
OPOMBA: nastavitev je enkratni postopek, ki vam omogoča,
da uporabljate vse razpoložljive funkcije naprave.
Posodobitev programske opreme
Ko je na voljo posodobitev programske opreme, jo naprava
samodejno prenese, ko jo naslednjič sinhronizirate v računu
Garmin Connect.
Med posodabljanjem se prikaže odštevalnik. Ko je posodobitev
končana, se naprava zažene znova.
Dodatek
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
srčnega
utripa
Zaznan napor
Prednosti
Naprava posodobi čas in datum vsakič, ko jo sinhronizirate z
računalnikom ali mobilno napravo. Sinhronizirajte napravo, da
bo pri prečkanju časovnih pasov prikazovala pravilen čas, in da
se bo posodobila na poletni čas.
1 Potrdite, da računalnik ali mobilna naprava prikazuje pravilen
lokalni čas.
Izberite
možnost:
2
• Sinhronizacija naprave z računalnikom (Pošiljanje
podatkov v računalnik).
• Sinhronizacija naprave z mobilno napravo (Pošiljanje
podatkov v mobilno napravo).
Čas in datum se posodobita samodejno.
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba začetne
ravni, zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor
je mogoč
Osnovna
kardiovaskularna
vadba, dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora vzdržljivost, optimalna
je teže
kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
Izboljšana anaerobna
nekoliko
vzdržljivost in prag,
neudobno, silovito izboljšana hitrost
dihanje
Vklop naprave
5
90–100 %
Šprinterski tempo, Anaerobna in mišična
dolgotrajno
vzdržljivost, povečana
nevzdržen,
moč
oteženo dihanje
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Pritisnite tipko na napravi À.
Licenčna pogodba za programsko opremo
Zamenjava paščka
1 Modul odstranite iz paščka.
2 Modul vstavite v nadomestni pašček.
Tipka naprave na modulu mora biti poravnana s tipko na
paščku.
Priročnik za uporabo naprave vívofit
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
5
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Omejeno jamstvo
Jamčimo, da bo izdelek Garmin brez okvar materiala ali
tovarniških napak eno leto od dneva nakupa. V tem obdobju bo
Garmin pod lastnimi pogoji popravil ali zamenjal vse sestavne
dele, ki so del običajne uporabe. Stroški za nadomestne dele ali
delo pri tovrstnih popravilih in zamenjavi se ne zaračunajo
stranki, če stranka prevzame stroške transporta. Jamstvo ne
velja za: (i) kozmetične poškodbe, na primer praske, odrgnine in
udrtine; (ii) potrošne dele, na primer baterije, razen če je do
poškodb prišlo zaradi okvar materiala ali neustrezne izdelave;
(iii) poškodbe, ki so posledica nesreč, zlorabe, nepravilne
uporabe, vode, poplave, požara ali drugih naravnih ali zunanjih
vzrokov; (iv) poškodbe, ki jih je povzročilo servisiranje oseb, ki
niso pooblaščeni serviserji družbe Garmin; (v) poškodbe izdelka,
ki je bil prilagojen ali spremenjen brez pisnega dovoljenja družbe
Garmin ali (vi) poškodbe izdelka, povezane z napajalnimi in/ali
podatkovnimi kabli, ki jih ne dobavi Garmin. Poleg tega si
Garmin pridržuje pravico do zavrnitve jamstvenih zahtevkov za
izdelke ali storitve, ki so bile pridobljene in/ali uporabljane v
nasprotju z zakoni katere koli države.
Naši navigacijski izdelki so namenjeni zgolj kot pomoč pri
potovanju in jih ne uporabljajte za natančno merjenje smeri,
razdalje, kraja ali zemeljskega površja. Garmin ne jamči za
natančnost ali celovitost podatkov zemljevidov.
Popravila imajo 90-dnevno jamstvo. Če za poslano napravo še
vedno velja izvirno jamstvo, velja novo jamstvo 90 dni ali do
konca izvirnega enoletnega jamstva, kar je daljše obdobje.
VSEBOVANA JAMSTVA IN PRAVNA SREDSTVA SO
ZAKONSKO ALI DRUGAČE IZKLJUČNA IN NADOMEŠČAJO
DRUGE IZRAŽENE, NAKAZANE ALI ZAKONSKE, VKLJUČNO
Z VSEMI JAMSTVI, KI IZHAJAJO IZ JAMSTVA ZA TRŽENJE
ALI ZA DOLOČEN NAMEN, ZAKONSKO ALI DRUGAČE.
JAMSTVO VAM DAJE DOLOČENE ZAKONSKE PRAVICE, KI
SE LAHKO RAZLIKUJEJO GLEDE NA DRŽAVO.
Garmin NIKAKOR NI ODGOVOREN ZA NAKLJUČNO,
POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI
IZHAJA IZ UPORABE, NAPAČNE UPORABE ALI
NEZMOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI OKVAR IZDELKA.
NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE
NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJE
OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.
Garmin si pridržuje ekskluzivno pravico do popravila ali
zamenjave (z novim ali obnovljenim nadomestnim izdelkom)
naprave ali izdelka ali da ponudi celotno povračilo nakupne cene
po lastni presoji. TO JE VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO
SREDSTVO V PRIMERU KRŠITVE JAMSTVENIH DOLOČIL.
Če želite pridobiti jamstveno popravilo, se obrnite na lokalnega
pooblaščenega prodajalca izdelkov Garmin ali pokličite podporo
za izdelke družbe Garmin, da dobite navodila za pošiljanje in
številko RMA za sledenje. Varno zapakirajte napravo in kopijo
izvirnega računa, ki je zahtevana kot dokaz nakupa za
jamstvena popravila. Številko za sledenje jasno zapišite na
zunanjo stran paketa. Napravo pošljite, s plačanimi prevoznimi
stroški, kateremu koli jamstvenemu servisu Garmin.
Nakupi na spletnih dražbah: izdelki, kupljeni prek spletnih
dražb, ne izpolnjujejo pogojev za povračila stroškov ali drugih
posebnih ponudb družbe Garmin. Potrdila o spletnih dražbah ne
veljajo za potrditev garancije. Da bi pridobili jamstveni servis,
potrebujete original ali kopijo računa izvirnega prodajalca.
Garmin ne bo nadomestil manjkajočih sestavnih delov iz
kompletov, ki ste jih kupili na spletni dražbi.
Mednarodni nakupi: za nakupe izven Združenih držav je,
odvisno od države, morda na voljo ločeno jamstvo, ki ga
zagotovijo mednarodni prodajalci. V tem primeru jamstvo
zagotovi lokalni prodajalec v državi nakupa, ki tudi zagotovi
lokalni servis za napravo. Jamstva prodajalca veljajo samo na
območjih predvidene prodaje. Naprave, kupljene v Združenih
državah ali Kanadi, morajo biti v popravilo vrnjene v servisni
center Garmin v Veliki Britaniji, Združenih državah, Kanadi ali
Tajvanu.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ in vívofit so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, Garmin Express™ in USB ANT Stick™ so
blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
www.garmin.com/support