Avgust 2014.pdf

VEROUK 2014/15
Verouk v šolskem letu 2014/15 bomo začeli v ponedeljek, 15.
septembra. Veroučence 1., 3. in 9. razreda morajo starši osebno
vpisati k verouku v župnijski pisarni. Prijavnice za verouk bodo v
naslednjih dneh na voljo v župnijski pisarni in v cerkvi, zadaj pri
tisku. Urnik verouka bomo objavili konec avgusta.
OSTALA OZNANILA IN DOGODKI ZA MESEC AVGUST
• V nedeljo, 10. avgusta, metropolitansko romanje bolnikov in starejših na
Ptujsko Goro. Slovesna sveta maša ob 10. uri.
• Od ponedeljka 11. do srede 13. avgusta kolesarjenje mladih v Olimje.
• V sredo, 13. avgusta, duhovna obnova za Frančiškovo družino pri Svetem
Roku.
• V sredo, 13. avgusta, je odprt župnijski Karitas ob 16. do 17. ure.
• V soboto, 16. avgusta, na god sv. Roka, romarska maša ob 8. uri pri Svetem
Roku.
• V nedeljo, 17. avgusta, Rokova nedelja. Mašo ob 9. uri pri
Svetem Roku bo vodil p. Gavdencij Skledar.
• Od 18. do 22. avgusta, Oratorij za vse tri ptujske župnije.
• V soboto, 23. avgusta, škofijsko romanje sodelavcev
Karitas v Slovenske Konjice.
• V nedeljo, 24. avgusta, pri maši ob 9. uri umestitev novega župnika p.
Dominika Tikviča.
• V ponedeljek, 25. avgusta, po večerni maši, srečanje sodelavcev naše
Karitas.
• V avgust čistijo in krasijo cerkev farani iz Spuhlje.
V JULIJU
sveti krst so prejeli:
Blaž Vajda, Orešje 124,
Marlon Žunko, Manheim, Nemčija.
k Bogu po plačilo so odšli:
+ Albin Lugarič, Vespazianova 7,
+ Franc Rozman, Mariborska 54,
+ Barbara Erjavec, Trajanova 13.
Izdaja: Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel, Minoritski trg 1, 2250 Ptuj,
tel: 059 07 30 00; http://kloster.si
Odgovarja: p. Mirko Pihler, župnik pomočnik
AVGUST
2014
NAŠA SAMOSTANSKA SKUPNOST
V aprilu in juniju je v našem
samostanu potekal provincialni
kapitelj Slovenske minoritske
province sv. Jožefa, ki je vsaka
štiri leta. Na njem so se zbrali
izvoljeni delegati, ki so
pregledali delo minulih štirih
let in načrtovali za naslednja štiri leta. Od kapitlja do kapitlja se marsikaj
spremeni, tako v redovnem, pastoralnem in na personalnem področju.
Nekateri patri zbolijo, drugi se postarajo ali odidejo v večnost, zopet drugi
pridejo kot novomašniki. Tako so na kapitljih potrebne tudi personalne
spremembe. Tudi na tem kapitlju se je to zgodilo.
V našem samostanu oziroma župniji skorajda ni personalnih sprememb.
Spremenile so se odgovornosti in zadolžitve posameznih patrov. Dosedanjega
gvardijana (predstojnika samostan) p. Tomaža Majcna je zamenjal p. Dominik
Tikvič, prav tako dosedanjega župnika moderatorja p. Mirka Pihlerja, ki po
kapitlju ostaja župnik pomočnik. Na kratko: novi župnik naše župnije je od 1.
avgusta 2014 dosedanji kaplan p. Dominik Tikvič. Čestitamo mu in zanj
prosimo Božjega blagoslova. Provincial p. Milan Kos je bil že tretjič ponovno
izvoljen za provinciala. Prav tako čestitamo!
Ker smo z letošnjim kapitljem po 33-tih letih prenehali pastoralno delovati
v Svečah na Avstrijskem Koroškem, se patri vračajo v domovino. Tako naslednje
dni prihaja v našo skupnost p. Marijan Cafuta. Po kapitlju tukajšnjo
samostansko skupnost sestavljajo naslednji bratje: p. Milan Kos (provincial), p.
Dominik Tikvič (gvardijan, župnik-moderator in tajnik province), p. Mirko Pihler
(župnik-pomočnik), p. Janez Žurman (župnik-pomočnik), p. Tomaž Majcen
(duhovni pomočnik), p. Janez Kmetec (član samostana) in p. Marijan Cafuta
(član samostana). Po številu smo kar velika skupnost, vendar smo nekateri že
starejši, bolni ali onemogli. Z Božjo pomočjo začenjamo nov štiriletni mandat.
UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA
ROKOVA NEDELJA
V nedeljo, 24. avgusta, pri sveti maši ob 9.00 uri, bo dekan ptujske dekanije
g. Marjan Fesel umestil novega župnika naše župnije p. Dominika Tikviča. To je
posebni obred, pri katerem dekan novega župnika po dekretu nadškofije
postavi za predstojnika župnije. Še poprej pa mora
prejšnji župnik novemu župniku ob prisotnosti
dekana in cerkvenih ključarjev predati župnijo z
vsem cerkvenim premoženjem. Prisrčno vabljeni na
umestitev!
V soboto, 16. avgusta, na god sv. Roka, bo ob 8. uri sveta maša
romarjev iz Šentjanža na Dravskem polju. Po maši »agape«. Na
Rokovo nedeljo, 17. avgusta, bo ob 9. uri vodil slovesno sveto
mašo starosta naše province p. Gavdencij Skledar iz Ptujske Gore.
Gospodinje prosimo za pecivo!
ZAHVALA DOSEDANJEGA ŽUPNIKA
Dosedanji župnik p. Mirko Pihler, ki sem prevzel
župnijo 2010 leta, sem se zaradi slabega zdravja in
tudi let službi župnika-moderatorja odpovedal. Na kapitlju je bil določen p.
Dominik Tikvič. Nikamor ne odhajam, zato se ne poslavljam, ostajam v župniji
in bom novemu župniku p. Dominiku po svojih močeh pomagal pri pastoralnem
delu. Ko to prijetno pa tudi težko službo predajam mlajšemu, se vsem faranom
in drugim, ki prihajajo v našo cerkev prisrčno zahvaljujem za vse, še predvsem
cerkvenim ključarjem in članom župnijskega pastoralnega sveta. V vsem in
vsakemu posebej hvala za vso pomoč! Bogu hvala!
DUHOVNA OBNOVA ZA FRANČIŠKOVO DRUŽINO
Naša Frančiškova družina bo imela v sredo, 13. avgusta,
duhovno obnovo v župnijski hiši pri Svetem Roku. Začetek bo
ob 9.30 uri, sklep s sveto mašo pa predvidoma ob 16. uri.
Duhovno obnovo bo vodil provincial p. Milan Kos. Vse člane
prisrčno vabimo in tudi druge, ki jih navdušuje sv. Frančišek!
SLOVENSKO – HRVAŠKO SREČANJE VERNIKOV
Letošnje, že 5. srečanje slovenskih in hrvaških vernikov, bo v soboto, 6.
septembra, v Ludbregu, znamenitem romarskem središču Predragocene
Jezusove krvi pri Varaždinu. Tam hranijo monštranco z relikvijami Jezusove krvi.
Ta dan je tam procesija po mestnih ulicah in slovesna maša na prostem.
Iz Ptuja bomo organizirali avtobusni prevoz. Čas odhoda in ceno romanja
bomo pravočasno oznanili.
ORATORIJ MESTA PTUJ »Na tvojo besedo«
Naslov letošnjega oratorija povzema bistvo
krščanstva, kar pomeni, da vse sloni na Jezusu Kristusu.
On je naš odrešenik, zaradi njegove besede verujemo,
delamo čudeže, on je naša moč in v njem najdemo moč
za naše delovanje. V Svetem pismu beremo:
»Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in
Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil
množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!«
Simon mu je odgovoril:» Učenik, vso noč smo se trudili,
pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so
zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati.«
Lik svetega Petra je eden osrednjih likov v krščanstvu in je tesno povezan z
Jezusom Kristusom. O njem lahko veliko preberemo v evangelijih, apostolskih
delih, Petrovih pismih in tudi v nekaterih drugih zapisih.
Zato bomo na letošnjem Oratoriju spoznali življenjsko zgodbo apostola
Petra, od njegovega poklica do njegove smrti. Najprej bomo srečali preprostega
ribiča, ki na Jezusovo povabilo zapusti mreže in vstopi v novo »službo«. Ob
Jezusu apostol Peter spoznava Božjo moč (čudeži), človeško slabost (zatajitev
Jezusa), človekovo vero (Petrova veroizpoved),
Božje usmiljenje (Jezusovo odpuščanje) itn.
Starši in stari starši prijavite svoje otroke in vnuke
ne enotedensko dogajanje, ki bo potekalo v proštiji
(župnija sv. Jurij), od ponedeljka 18. do petka 22.
avgusta 2014.
Oratorij – to so dnevi veselja, razgibanih dejavnosti,
pesmi, igre in krščanskega življenja.