SUPER JAMSTVO - Harvey Norman

PRENOS VAŠEGA HARVEY NORMAN® SUPER
JAMSTVO NAČRTA
DEFINICIJE
Mehanske ali električne okvare: pomeni nenadno ali
nepredvideno okvaro Vašega izdelka, ki izhaja iz mehanske ali
električne okvare.
Vi, Vaš: pomeni fizična oseba ali osebe ali pravna oseba,
navedena kot kupec na originalnem potrdilu o nakupu in/ali
računu.
Originalni dokument: pomeni Vaše originalno potrdilo o nakupu
ter račun, ki Vam ga je izdal Prodajalec na drobno, ki Vam je
izdelek prodal.
Vaš Proizvod: pomeni proizvod, ki ste ga kupili s Super
Jamstvo Načrtom, kot je opisan v potrdilu o plačilu in/ali
računu.
Datum prvotnega nakupa: pomeni datum, ki je naveden na
Vašem Originalnem dokumentu
Vaš Načrt, Vaš Harvey Norman® Super Jamstvo Načrt: pomeni
Harvey Norman® Super Jamstvo Načrt, ki ste ga kupili z Vašim
izdelkom.
Prvotna nakupna cena: pomeni znesek, naveden na potrdilu o
nakupu in/ali računu, ki je cena Vašega Izdelka.
Pogoji zamenjave: pomeni odstavke v tem dokumentu pod
naslovom »Pogoji zamenjave«.
Mi, Nas, Naš, Prodajalec na drobno: Se nanaša na prodajalca
na drobno ali na pooblaščenega zastopnika za prodajo na
drobno, katerega ime je na originalnem potrdilu o nakupu in/ali
računu navedeno kot ime dobavitelja.
Tukaj pripnite račun!
Tukaj vpišite serijsko številko s Super Jamstvom zaščitene naprave:
PRITOŽBENI POSTOPEK – SKRB ZA STRANKE
Pomoč strankam jemljemo resno, zato nas zanimajo morebitne
težave, ki ste jih imeli z Vašim zahtevkom ali s kvaliteto nudene
storitve.
Prosimo Vas, da zberete vse pomembne informacije o Vaši
poizvedbi in jih posredujete Nacionalnemu vodji za Super
Jamstvo na naslov spodaj.
Vaš Načrt, kot velja za Vaš Izdelek, se lahko prenese na novega
lastnika, če Vi ali novi lastnik to sporoči našemu Centru za
pomoč strankam. Naprošamo Vas, da novemu lastniku izročite
kopijo Originalnih dokumentov. Prosimo, pokličite našo linijo za
pomoč strankam na 080 10 18 v času uradnih ur, kot so
navedene spodaj ali pošljite vaš predlog po elektronski pošti na
naslov spodaj.
V 48 urah bomo potrdili prejem Vaše pritožbe. Vašo pritožbo si
bomo prizadevali razrešiti v 5 delovnih dneh.
OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV
VAŠE ZAKONSKE PRAVICE
Nam in našim zastopnikom dovoljujete, da zbiramo in
obdelujemo vaše informacije ali informacije o vas, zdaj in v
prihodnosti, v ročno vodenih ali elektronsko vodenih bazah za
administrativni namen ali namen pomoči strankam (skupaj z
drugimi informacijami, posredovanimi ali pridobljenimi z Naše
strani) vključno za: (i) zagotavljanje tega Harvey Norman Super
Jamstvo Načrta za Vas ali za preiskavo, presojo in plačilo
terjatev iz Tega Načrta (ii) za posredovanje informacij o izdelkih
in storitvah za namene trženja (iii) za tržne raziskave in (iv) za
sledenje podatkov o prodaji. V te namene lahko Mi in naši
pooblaščenci z vami stopimo v stik po pošti in po telefonu.
Če se strinjate, bomo za te namene stopili z vami v stik tudi
preko e-pošte, SMS sporočil ali telefaksa. Kadar koli lahko
zahtevate, da Mi ali naši pooblaščenci nehajo obdelovati vaše
informacije, in sicer tako, da nam pišete na IC FRITH EUROPE
d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana ali po elektronski
pošti na [email protected] Več informacij o varstvu osebnih
podatkov je možno pridobiti na teh naslovih. Če nam pišete,
lahko za manjše nadomestilo dobite kopijo informacij, ki jih
hranimo o vas.
Če ne želite prejemati informacij o izdelkih in storitvah / vabil ali
biti del tržnih raziskav, nam to sporočite v pisni obliki ali po
telefonu.
POSTOPEK POSTAVLJANJA ZAHTEVKOV
Preden pokličete, vas naprošamo, da izvedete osnovni
preizkus Vašega Izdelka.
• Ali je Vaš Izdelek priključen na električno omrežje ali drugo
napravo?
• Ali Vaš Izdelek potrebuje nove baterije?
• Ali ste prebrali proizvajalčeva navodila za uporabo?
Proizvajalčeva navodila pogosto vsebujejo nasvete
za odpravo pogostih težav.
Če težava še vedno obstaja, sledite postopkovnim navodilom
za podajo zahtevka po vašem Harvey Norman® Super Jamstvo
Načrtu.
• Pokličite Nas na 080 10 18 v času uradnih ur.
• En od naših prijaznih predstavnikov za pomoč strankam bo
potrdil Vaše podatke in Vam pomagal pri Vaši poizvedbi.
Zaradi hitrejšega postopka Vas prosimo, da pripravite račun o
nakupu pri Harvey Norman.
SUPER JAMSTVO
V primeru težav z vašim izdelkom imate lahko na podlagi
eksplicitnih ali implicitnih obveznih zakonskih določb o
garanciji ali drugih jamstvih pravice proti prodajalcu ali
proizvajalcu izdelka.
Vaš Harvey Norman® Super Jamstvo Načrt ne nadomesti teh
pravic oziroma jih ne naredi nične. Kljub navedenemu se lahko
odločite, da Vaš zahtevek uveljavljate po Vašem Načrtu. Naše
osebje za pomoč strankam ga bo obravnavalo hitro in
učinkovito.
Če imate kakršna koli vprašanja ali poizvedbe v zvezi z Vašim
Harvey Norman® Super Jamstvo Načrtom, se prosimo brez
zadržkov obrnite na Nas.
Za vse poizvedbe glede prenosa lastništva ali glede vlaganja
zahtevkov se obrnite na nas na:
080 10 18
Pon - pet 8.30 – 16.30
[email protected]
IC Frith Europe d.o.o.
Harvey Norman® Super Jamstvo
Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 230 79 10
Mednarodne poizvedbe
Avstralija
1800 810 118
Nova Zelandija 0800 848 444
Singapur
1800 438 6393
Malezija
1800 882 238
Severna Irska 084 5301 5409
Hrvaška
0800 200 129
LINIJA ZA UVELJAVITEV
SUPER JAMSTVA
080 10 18
POGOJI ZAMENJAVE
®
HARVEY NORMAN SUPER JAMSTVO
®
Hvala, da ste za zaščito Vašega izdelka izbrali Harvey Norman Super Jamstvo Načrt.
Prosimo, shranite Vaše Originalne Dokumente, ki dokazujejo nakup Vašega Izdelka in nakup Harvey Norman® Super Jamstvo
Načrta. Originalni Dokumenti predstavljajo dokaz o nakupu in v primeru uveljavljanja zahtevka bo potrebno predložiti Originalne
Dokumente.
Zaščita, ki Vam je nudena z Vašim Harvey Norman® Super Jamstvo Načrtom je predmet pogojev, kot so opisani spodaj.
POGOJI
SPLOŠNO
Če je na enem Originalnem dokumentu naveden nakup več kot enega izdelka, potem bodo z Vašim Harvey Norman® Super Jamstvo
Načrtom kriti samo tisti izdelki, ki so kot kriti izrecno opisani na Originalnem dokumentu. Super Jamstvo je na računu navedeno kot
naslednja postavka, tik pod izdelkom na katerega se nanaša. Harvey Norman® Super Jamstvo je na voljo samo v Harvey Norman
trgovinah. Možnost dokupa Harvey Norman® Super Jamstva je 11 mesecev od dneva nakupa Vašega Izdelka.
DOBA
KAJ JE KRITO
Doba Vašega Načrta bo jasno navedena na Vaših Originalnih
Dokumentih in stopi v veljavo na dan izteka veljavnosti
proizvajalčeve garancije Vašega Izdelka.
Vaš Načrt krije strošek delov in strošek dela za popravilo
Vašega Izdelka v primeru da Vaš Izdelek preneha pravilno
delovati zaradi:
a) Električne, elektronske in mehanske okvare krite z
garancijo proizvajalca Vašega Izdelka.
b) Napake v materialih ali izdelavi.
c) Normalne uporabe in obrabe.
d) Prahu, notranjega pregrevanja, notranje vlage ali
kondenzacije.
Za vse izdelke z nakupno ceno nad 200 EUR je doba Vašega
Načrta lahko:
• 2, 3, 4 ali 5 let kot je določeno na Vaših Originalnih
Dokumentih.
V vsakem primeru, je doba za izdelke, ki stanejo več kot 200
EUR omejena na 7 let (izključujoč plazma televizije, katerih
doba je omejena na 5 let) vključno s kakršno koli garancijsko
dobo proizvajalca.
Če ima Vaš Izdelek nakupno ceno pod 200 EUR bo doba
Vašega Načrta 24 mesecev po izteku proizvajalčeve
garancijske dobe za Vaš Izdelek.
Če Vaš Izdelek stane več kot 200 EUR vam bomo nudili zaščito
pred temi napakami do izteka roka za Vaš Načrt ali dokler ni
Vaš Izdelek zamenjan z novim izdelkom.
V primeru, da Vaš Izdelek stane manj kot 200 EUR bomo
izdelek zamenjali z novim in ne opravili popravila.
Najvišji znesek na zahtevek, ki ga bomo krili z Vašim Načrtom,
bo Prvotna nakupna cena Vašega Izdelka (vključno z DDV).
Če Vaš izdelek stane več kot 200 EUR in za Nas ne bi bilo
ekonomično, da ga popravimo, lahko Vaš Izdelek po lastni
presoji zamenjamo z novim najbližjim ustreznim izdelkom. V
primeru zamenjave Vašega Izdelka bomo upoštevali
značilnosti, lastnosti in specifikacije prvotnega izdelka kot tudi
razpoložljivost tehnologije.
Vrednost nadomestnega proizvoda ne sme presegati Prvotne
nakupne cene, ki ste jo plačali za Vaš Izdelek. Zaradi
sprememb v tehnologiji izdelka in razpoložljivosti
nadomestnega proizvoda lahko priskrbimo nadomestni
proizvod z nižjo prodajno ceno in nismo omejeni na prvotno
znamko proizvajalca Vašega izvirnega izdelka. Razlika v ceni
zamenjanega izdelka, če kakšna, ne bo povrnjena.
Če Vašega Izdelka ne moremo popraviti ali ne moremo ponuditi
ustrezne zamenjave, Vam lahko damo trgovinski kredit.
Vrednost katerega koli trgovinskega kredita, ki Vam ga damo,
ne bo presegla Prvotne nakupne cene Vašega Izdelka.
Odločitev o popravilu, zamenjavi ali ponudbi trgovinskega
kredita, je v Naši lastni presoji.
Če Vaš izdelek stane manj kot 200 EUR in Vam ne moremo
ponuditi ustrezne zamenjave, Vam lahko damo trgovinski
kredit. Vrednost katerega koli trgovinskega kredita ne bo
presegla Prvotne nakupne cene Vašega Izdelka. Odločitev o
zamenjavi ali ponudbi trgovinskega kredita, je v Naši lastni
presoji.
Če je Vaš Izdelek zamenjan ali prejmete trgovinski kredit, je
Načrt izpolnjen in pokvarjeni izdelki postanejo naša last.
IZDELKI, KI SE VEČKRAT KVARIJO
Če ste kupili izdelek v vrednosti več kot 200 EUR in se ista
komponenta v dobi Vašega Harvey Norman® Super Jamstvo
Načrta trikrat ali večkrat pokvari, bomo Vaš Izdelek po Vašem
Načrtu zamenjali skladno s Pogoji zamenjave zgoraj.
Če ste kupili izdelek v vrednosti manj kot 200 EUR bomo Vaš
Izdelek po Vašem Načrtu zamenjali, ko se prvič pokvari v
skladu s Pogoji zamenjave zgoraj.
PREVOZ
Če ste kupili izdelek v vrednosti več kot 200 EUR, bomo po
Vašem Načrtu krili stroške prevoza do našega servisnega
centra, in sicer:
(a) če je bruto teža izdelka 5 kg ali manj, in
(b) če živite več kot 20 km od našega servisnega centra.
Primeri izdelkov za katere krijemo stroške prevoza so,vendar
ne le, prenosni računalniki, kamere, Mp3 predvajalniki in
mobilni telefoni.
Če ste kupili izdelek v vrednosti manj kot 200 EUR, bomo po
Vašem Načrtu krili stroške prevoza do našega servisnega
centra, v primeru ocene ali zamenjave Vašega izdelka.
V večini primerov bomo po predhodnem dogovoru organizirali
in krili stroške prevoza.
KVARJENJE HRANE
Če je Vaš izdelek hladilnik ali zamrzovalnik bomo po Vašem
Načrtu krili vsako kvarjenje hrane, ki bi lahko nastalo kot
posledica napake, kot je navedeno v delu o kritju, in sicer do
150 EUR.
PERILO
Če je Vaš izdelek pralni stroj ali sušilec bomo po Vašem Načrtu
krili vsako storitev pranja in/ali sušenja, če vaš Izdelek ne dela
več kot deset(10) zaporednih dni od dne prvega obiska
serviserja za popravilo in oceno napake, in sicer do 50 EUR.
Predložiti boste morali podroben seznam in/ali potrdila za vsak
zahtevek za povračilo stroškov pranja perila po Vašem Načrtu.
DOSTOPNOST STORITEV
POKRITOST PO CELEM SVETU
Vaš Izdelek je z Vašim Načrtom krit v vsaki državi, kjer
®
obstajajo trgovine Harvey Norman®, Domayne , Joyce
®
Vaš Harvey Norman® Super Jamstvo Načrt ne krije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Popravila v skladu z Vašim Načrtom si prizadevamo opraviti v
najkrajšem možnem času, vendar nismo odgovorni za zamude
iz razlogov izven naše kontrole, kot so zamuda proizvajalca pri
dostavi delov.
®
KAJ NI KRITO
®
®
Mayne , Norman Ross , Clive Peeters ali Rick Hart .
Če se nahajate v državi, kjer ne obstajajo trgovine Harvey
Norman®, Domayne®, Joyce Mayne®, Norman Ross®, Clive
Peeters® ali Rick Hart® in se Vaš Izdelek pokvari ali utrpi
napako, kot je navedeno v razdelku o pokritosti, bomo v
primeru, da boste želeli Vaš Izdelek popraviti v tej državi v
skladu z Vašim Načrtom krili do 150 EUR stroškov popravila.
Pred popravilom Vašega Izdelka morate stopiti v stik z Našim
centrom za pomoč strankam. Za odobritev povračila stroškov
po Vašem Načrtu, boste morali predložiti razčlenjen račun
stroškov popravil. Lahko se odločite tudi, da Vaš Izdelek
popravite po vrnitvi iz te države, v tem primeru vam ne bo treba
plačati za popravilo in od Nas zahtevati stroškov nazaj.
16.
Napake ali okvare, ki jih krije proizvajalec v obdobju garancije proizvajalca.
Okvare ali napake v izdelavi, ki so krite s strani proizvajalca izdelka ali distributerja ne glede na to ali je šlo za odpoklic izdelkov.
Popravila, ki jih izvajajo od Nas ne pooblaščene osebe.
Popravila ali zamenjave, ki so bile organizirane brez upoštevanja postopka za uveljavljanje zahtevkov iz tega dokumenta ali
brez Našega dovoljenja.
Stroški, povezani s prevozom in dostavo Vašega izdelka, razen v primerih, ki so omenjeni v teh pogojih.
Storitev klicev, stroški popravila ali zamenjave, če napaka ni zajeta v Vašem Načrtu.
Stroški, povezani z namestitvijo, odstranitvijo, razstavljanjem ali ponovno namestitvijo Vašega Izdelka.
Stroški, povezani s kakršno koli škodo, ki nastane med prevozom, namestitvijo, odstranitvijo, razstavljanjem ali ponovno
namestitvijo Vašega Izdelka.
Posledične izgube, ali škoda kakršne koli vrste.
Stroški, povezani z rutinskim vzdrževanjem in servisiranjem, kot so čiščenje, prilagoditve, mazanje, usklajevanje,
reprogramiranje, umerjanje ali nadgradnje.
Nenamerno, kozmetično ali fizično škodo kakršne koli vrste ali iz katerega koli vzroka.
Dodatki, kot so, vendar ne le, slušalke, mikrofoni, kabli, baterije, pomožni igralni krmilniki in pomnilniške kartice.
Mehanske ali električne okvare Vašega Izdelka, povzročene: Iz malomarnosti, naključno ali z namerno zlorabo ali nedovoljenimi
spremembami; z vdorom tekočin; z napadi škodljivcev in insektov; naključno, s kozmetično ali fizično škodo zaradi
kateregakoli razloga; z rjo, s korozijo ali plesnijo (razen škode, povzročene z žveplom).
Popravila: za ves potrošni material, vključno vendar ne omejeno na zamenljive baterije, varovalke, filtre, žarnice, svetilke, s
strani uporabnika zamenljive elemente, tonerje, bobne in kartuše; Monitorjev ali televizijskih sprejemnikov, ki so posledica
zgorelega fosforja, pregorelih panelov-ekranov ali prstnih odtisov; Zvočnikov zaradi preobremenitve; Programske opreme,
podatkov ali izmenljivih nosilcev podatkov, ki jih povzročajo mehanske ali električne okvare Vašega Izdelka
Če je Vaš Izdelek pod 200 EUR, zamenjavo: dodatne opreme, ki lahko vključuje slušalke, daljinske upravljalnike ali zunanje
naprave;
Vsakega posameznega zahtevka, katerega znesek presega Prvotno nakupno ceno Vašega Izdelka.
17. Poškodbe zaradi udara strele ali prenapetosnih sunkov.