prijavnici

PRIJAVNICA ZA ZIMSKI ORATORIJ IN SMUČANJE NA POHORJU
_____________________________________________
__________
(ime in priimek enega ali več otrok)
______________________
(starost)
_________________
(naslov)
__________
(e-mail)
se prijavljam na

Naslov oratorija je ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE. Spremljali bomo zanimivo zgodbo
o petih otrocih, ki so povabljeni v fantastično tovarno čokolade.
Program oratorija bo poleg zgodbe vseboval ustvarjalne delavnice in velike igre,
veselo prepevanje in duhovnost. V torek in četrtek popoldne se bomo s tistimi, ki želijo,
odpravili na drsanje. Imeli bomo posebnega gosta (do začetka oratorija je skrivnost).
Poskrbljeno bo za malico, lahko pa si prinesete tudi svojo malico. Če bo dovolj zanimanja
se bomo odpravili na kopanje v Čateške toplice (strošek bo še sporočen).
Začenjali bomo vsak dan ob 9h, končevali pa ob 16h. Od 7h do 18h bo organizirano
varstvo. Ob prihodu na oratorij se vsak dan prijavite pri sprejemnici. V kolikor boste
predčasno zapustili oratorij, to ob prijavi obvezno sporočite.
Prispevek: Dnevni prispevek - 3€ (od vključno tretjega otroka naprej je dnevna
udeležba brezplačna), prispevek za dnevno malico - 1,30€, drsanje v zimskem parku –
odvisno od dogovora z drsališčem, navadno okrog 3€.
S seboj prinesi: dobro voljo, inštrument za sodelovanje v oratorijskem orkesterčku.

Zimski oratorij: 23. do 27. februar 2015
(telefon)
obkroži črko pred programom, ki se ga boš udeležil/a;
če je več otrok iz iste družine, na črto napiši imena
a) zimski oratorij _________________________________________
(ime otrok/a)
b) smučanje na Pohorju ____________________________________
(ime otrok/a)
v
SmucaNJE na Pohorju: 26. feb do 1. mar '15
Za smučanje na Pohorju vas prosimo, da izpolnite še obrazec, ki ga zahtevajo
predpisi, Izpolnjenega in podpisanega prinesete do odhoda na Pohorje.
Odhod je ob 9.30 uri dopoldne. Prvi dan že smučamo. Vračamo se v nedeljo, 1.3. do
20.00 zvečer. Smučali bomo, kolikor se bo dalo! Posebej se bomo pripravili tudi na druge
skupne trenutke: skupne obroke, molitev, mašo, vesele večere.
Kraj in datum rojstva
udeleženca smučanja
v
Vabljeni so otroci, mladi in druzine.

V program naših počitnic ni vključena šola smučanja. Na smučišču so otroci razdeljeni v
skupine in smučajo pod vodstvom voditeljev. Tudi za začetnike poskrbimo varstvo pri
otroški vlečnici.
Prispevek: za prevoz, hrano, kočo in smučarske karte (4-dnevna) prispevate 130 €.
Plačilo poravnajte do odhoda v gotovini ali z nakazilom na račun:
DRUŠTVO SMC RAKOVNIK, RAKOVNIŠKA 6, 1000 LJUBLJANA. ŠT. RAČUNA: 0205-80255329-938 (namen nakazila: Ime udeleženca: ZA POČITNICE).
___________________________
V primeru odpovedi smučanja zaradi slabega vremena:
- v celoti povrnemo že vplačan prispevek
- v oratorijski program na Rakovniku dodamo kopanje v Čateških toplicah
Ob prijavi morate prinesti tudi fotografijo za smučarsko karto.
Podrobnejše informacije glede programa in potrebne opreme boste prejeli po prijavi.
V primeru, da želite na Pohorje oditi s svojim avtom, se osebno dogovorimo podrobnosti.
Jure Babnik SDB
_______________________________
(kraj in datum)
(podpis staršev)
Otrok je smučar:
OBKROŽITE in na črto napišite ime otroka, če jih je več
iz iste družine:
DOBER SMUČAR
_________________
ZAČETNIK
_____________
NE SMUČA
_____________
(ime/na)
(ime/na)
(ime/na)

Program zimskega oratorija in smučarskih počitnic bosta vodila salezijanca Jure Babnik
(vodja mladinskega centra) in Mirko Simončič (rakovniški župnik)
skupaj z animatorji in mentorji.
Dovoljujem svojemu sinu – hčerki, da se udeleži počitnic na Pohorju, ki bodo od 26. 2. .
do 1. 3. 2015. Organizator počitnic je Društvo SMC Rakovnik in župnijski urad Rakovnik
(Rakovniška 6, Ljubljana), voditelj oz. odgovorna oseba Jure Babnik. Voditelj sprejema
nase odgovornost dobre organizacije in izvajanje objavljenega programa, za morebitne
nepredvidene stvari pa ne odgovarja. Strinjam se, da moj sina/hčerka, v primeru
hujšega neupoštevanja navodil voditeljev zaradi varnosti, predčasno konča program in
ga pridemo iskat v Dominikov dom na Pohorje.
IZPOLNJENO PRIJAVNICO SKUPAJ S FOTOGRAFIJO ZA SMUČANJE PRINESI
svojemu katehetu, kaplanu, župniku ali jo oddaj v pisarni SMC-ja ali župnišča oz. romarski
sobi na Rakovniku. Pri smučanju se šteje, da si prijavljen/a, ko poravnaš prispevek.