Tuhinjski glas, letnik 2011, številka 1

Tuhinjski glas
Maj 2011
GLASILO
TURISTIČNEGA
D R U Š T VA
Letnik VI Številka 1
TUHINJSKA
DOLINA
Tuhinjski glas
Razpis za VI. vzpon z gorskimi kolesi
Terme Snovik – Velika planina 2011
v soboto, 18. junija 2011, s pričetkom ob 10. uri
Organizator: Turistično društvo Tuhinjska dolina, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
Vrsta dirke: Gorski tekmovalni maraton – vzpon z gorskimi kolesi
VELIKI VZPON:
Trasa: Terme Snovik – Osredkar – Poljana – Črnivec – Kašna planina –
Kranjski Rak – Ravni – Marjanine njive
– Ušivec – Mačkin kot – Velika planina
– Zeleni rob;
Višinska razlika proge: cca 1500 m,
dolžina: 28 km
Okvirni čas vožnje: od 1,30h do 2,30h
Štart: ob 10.00 uri
MALI VZPON:
Trasa: Terme Snovik – Osredkar – Poljana – Črnivec
Višinska razlika proge: cca 880 m, dolžina 10 km; okvirni čas vožnje: 0,40 h do
1,30 h; štart: ob 11.00 uri
OTROŠKA TEKMA:
Trasa: Okolica Term Snovik
Štart: ob 11.30 uri
Dolžina: en krog - 2 km
Deklice in dečki A kolesarijo en krog – 2
km, deklice in dečki B dva kroga – 4 km.
Med tekmo bo »Varna in spretnostna vožnja s kolesom«, financirana iz projekta
CYCLO, ki ga financira program EU.
Pravica nastopa: Dirka je odprtega tipa
za vse rekreativne kolesarje.
Prijave: Na dan prireditve pri štartnem
prostoru, najpozneje 45 minut do štarta.
Predprijave in predplačilo do četrtka
16.6.2011: na naslov:
Turistično društvo Tuhinjska dolina,
Snovik 7, 1219 LAZE V TUHINJU
TRR: 03103-1000473861, sklic: 06-2011
Štartnina:
Veliki vzpon 25,00 EUR, v predprijavi 20,00 €
Mali vzpon 15,00 EUR, v predprijavi 12,00 €
Otroška tekma 8,00 EUR, v predprijavi 5,00 €
Vračanje nazaj: neorganizirano
Rezultati in pritožbe: rezultati bodo znani
eno uro po prihodu v cilj. Rok pritožb je
možen 15 minut po objavi rezultatov.
Razglasitev in podelitev: razglasitev bo v
Termah Snovik ob 14.30 uri.
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo
medalje.
Najhitrejši tekmovalec in najhitrejša tekmovalka na vseh treh progah prejmejo pokala.
Nagrade: vsak tekmovalec ob vrnitvi
štartne številke prejme spominsko majico,
bon za topel obrok in napitek ter darilno
vstopnico za kopanje v Termah Snovik in
povratno vozovnico za Veliko planino.
Žrebanje praktičnih nagrad.
Kategorija
Deklice A
Deklice B
Dečki A
Dečki B
Ženske A
Ženske B
letnik/starost
do 10 let
2001 in mlajše
od 11-14 let 2000-1997
do 10 let
2001 in mlajši
od 11-14 let 2000-1997
do 30 let
1981 in mlajše
nad 31 let
1980 in starejše
TD - www.td-tuhinjskadolina.si
Term Snovik - www.terme-snovik.si in
Velike planine - www.velikaplanina.si
Kontaktne osebe organizatorja dirke:
Dušan Božičnik, gsm 041 675 027,
Ivan Hribar, gsm: 041 633 779 in
Pavla Tomec, gsm: 51 346 900
Organizator si pridržuje pravico spremembe razpisa o čemer bodo tekmovalci
pravočasno obveščeni.
Organizacijski odbor
Moški A
Moški B
Moški C
Moški D
Moški E
Moški F
do 20 let
od 21 do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
od 51 do 60 let
nad 61 let
1991 in mlajši
1981 do 1990
1971 do 1980
1961 do 1970
1951 do 1960
1950 in starejši
Splošne določbe in pravila kolesarske dirke:
vsak tekmovalec s prijavo
in startom potrdi, da tekmuje na lastno odgovornost in se strinja z določilitegarazpisa.Organizator
ne odgovarja za morebitne posledice in škodo, ki
jo tekmovalec povzroči
pred, med in po tekmovanju sebi, sotekmovalcu
ali tretji osebi. Zaščitna
čelada je obvezna. Zdravstvena služba bo zagotovljena. V času tekmovanja bo organizirana
redarska služba in delna
zapora križišč. V primeru
intervencijske
vožnje
(policijsko, reševalno ali
gasilsko vozilo) bo dirka
prekinjena. Tekmuje se v
vsakem vremenu.
Dostop do prireditve
in parkirišča:
glavna cesta Vransko –
Kamnik z odcepom za
Terme Snovik v vasi
Potok.
Objava rezultatov: na
spletnih straneh
Turističnega društva
TUHINJSKI GLAS – Glasilo je izdalo in založilo Turistično društvo Tuhinjska dolina, zanj upravni odbor in predsednik Ivan Hribar.
Odgovorni urednik Andrej Žalar. Tuhinjski glas dobijo vsa gospodinjstva v Tuhinjski dolini, vključno tudi v KS Špitalič in Motnik
brezplačno. Naklada: 2000 izvodov. Naslovnica: Šport in rekreacija, dve prireditvi – Lepo povabljeni!
2
Tuhinjski glas
Številne aktivnosti TD Tuhinjska dolina leta 2010
Tako kot lani bomo nadaljevali naprej
Poročilo predsednika
Na Občnem zboru Turističnega društva Tuhinjska dolina, ki se ga je udeležil župan
Občine Kamnik Marjan Šarec, smo 10. marca ocenili delo v minulem letu, ki je bilo tudi
tako imenovano prvo leto drugega mandata v
delovanju društva. »Bilo je delavno, živahno
in tudi uspešno,« je v poročilu komentiral
predsednik društva Ivan Hribar.
»Aktivno smo delovali s Slovensko turistično organizacijo pri pripravi priročnika
za označevanje tematskih poti. Vključeni
smo bili tudi pri Centru za razvoj Litija za
Tudi lani so programske načrte leta
2010 v podrobnostih uresničevale
etnološka sekcija, sekcija za pohodništvo in kolesarjenje, sekcija za
turistični podmladek ter sekcija za
urejenost okolja. Najpomembneje pa
je, da so bili na podlagi prostovoljnega dela, s članarino članov ter pridobljenimi finančnimi sredstvi na
razpisih, donacijami in sponzorskimi sredstvi programi uresničeni.
ETNOLOŠKA SEKCIJA
V programu je imela in tudi izvedla tri
velike, zahtevne prireditve, in sicer Velikonočni sejem pred Termami Snovik, ki
je bil 21. marca, prireditev Čebelarstvo
nekoč in danes, ki je bila obogatena z
dramsko predstavo, razstavo in je zato
tokrat v začetku septembra trajala kar štiri
dni. Zadnja uprizoritev živih jaslic pa je
bila sicer v zasnovi podrejena dosedanjim
izvedbam in prikazom, vendar je
bila obogatena s prikazom kmečke
izbe na predbožični večer in gostom
Giannijem Rijavcem.
SEKCIJA ZA POHODNIŠTVO IN
KOLESARJENJE
Udeleženci
pripravo strategije razvoja in trženja Srce
Slovenije.
Prijavili smo se na razpise, ki jih je razpisala Občina Kamnik in bili uspešni, kar
nam je omogočilo, da smo lahko tako obsežen program tudi uresničili. Pri tem pa
ugotavljamo, da bi se v prihodnje moral
večji del turistične takse namenjati za urejenost Tuhinjske doline.
Nismo pa uspeli na razpisu LIDER, ki ga
vodi Center za razvoj Litija. Ocenili so
namreč, da prijavljeni projekt »Telovadnica v naravi« ni razvojno in inovativno naravnani projekt.«
Dve prireditvi oziroma programski
vsebini sta lani izstopali. Namen
projekta, ki je bil obsežen tako
časovno kot vsebinsko in organizacijsko, je bil oživitev
starih pešpoti v Tuhinjski dolini, ki je tako dobesedno oživel poti
Snovik–Hruševka–sv. Miklavž–Prevala; Snovik–Kočevo–Dolina–Sela;
Snovik–Vranja Peč–Palovče–Kolovec in Snovik–Pirševo–preko hribov–Potok.
Druga, sicer organizacijsko in izvedbeno dokaj utečena oblika, zato
pa nič manj zahtevna, pa je bila dvodnevna
prireditev 5. MTB vzpon Terme Snovik –
Velika planina (18. in 19. junija veliki in
mali maraton ter otroška tekma). Hkrati je
potekal tudi natečaj Ustvari svoje zgodovinsko kolo.
Nekakšna zahvala izvajalcem prvih dveh
pa sta bila potem tudi tradicionalni pohod
na Menino planino in strokovna ekskurzija
na Notranjsko. Čeprav so bile vse prireditve namenjene tudi druženju članov in
prebivalcev Tuhinjske doline, sta bili slednji dve še posebno družabni in nagrada za
delo.
SEKCIJA ZA TURISTIČNI PODMADEK
Razprava
vse leto kot delovni bonbonček pri vseh
sekcijah, v programu pa so imeli tudi zahtevno nalogo (ki so jo tudi zelo uspešno
izvedli), in sicer sodelovanje na festivalu
Turizmu pomaga lastna glava, kjer so s
turistično raziskovalno nalogo z naslovom
Cvejta, kam s' pa šva osvojili zlato priznanje.
Mladi člani turističnega podmladka so bili
Finančno poročilo
SEKCIJA ZA UREJENOST OKOLJA
Lani je v programu sekcije izstopala akcija
iskanja najlepšega balkona v Tuhinjski
dolini. Temu je bilo nekako podrejeno tudi
tradicionalno vsakoletno predavanje o
balkonskem cvetju. Potekala je tudi akcija
10.000 sončnic, v okviru čistilne akcije s
člani društva, podmladkom ter gasilci in še
nekaterimi društvi je potekal tudi prikaz
hortikulturne ureditve potoka Snovišek.
Postal je prava turistična atrakcija za goste
v Termah Snovik.
Pozdrav župana
Akcijo Iščemo najlepši balkon pa je
spremljal in nekako usmerjal tudi časopis
Tuhinjski glas, ki je lani izšel trikrat.
Društvo se je predstavljalo tudi na sejmih v
Lukovici, Gornji Radgoni, v Volčjem potoku in na gospodarskem razstavišču Turizem in prosti čas.
Na zboru pa so člani sprejeli tudi program
za letos, ki ga sestavljajo v posameznih
sekcijah vse dosedanje tradicionalne prireditve, nadgrajujejo pa jih nekatere posebnosti, ki naj bi še naprej povezovale želene
cilje, dogajanja in turistično ponudbo v
dolini s čimbolj prijazno prepoznavnostjo
izletnikom in turistom tudi v prihodnje.
Andrej Žalar
3
Tuhinjski glas
Imeli smo že 6. velikonočni sejem
Obiskovalci so lahko izbirali med rokodelskimi izdelki in domačimi dobrotami.
TD Tuhinjska dolina je 10. aprila že šestič
zapored uspešno organiziralo velikonočni
sejem. Na stojnicah ni manjkalo domačega
kruha iz krušne peči, rožic, raznega peciva,
medu, domačega kisa, domačih likerjev,
naprodaj so bili sir, skuta, pa po klobasi je
tudi zadišalo.
Kar precej obiskovalcev je bilo; turisti,
izletniki, domačini in od drugje, ki so ta
sejem v minulih letih že spoznali in se, kot
pravimo, navadili nanj.
Ogledali so si lahko predstavitev različnih
ročnih del, kot so izdelovanje košev, košar,
raznih drobnih izdelkov iz lesa, pletenje
copat in predpražnikov iz ličkanja, pletenje
nogavic iz domače volne, izdelovanje okraskov iz različnih materialov, kvačkanje prtov in velikonočnih okraskov, izdelovanje
pirhov na različne načine in pa seveda izdelovanje velikonočnih butaric, sveč iz naravnega voska, kvačkanih nageljnov…
Vsi ti izdelki na stojnicah so bili tudi naprodaj; pa tudi sadike balkonskega cvetja.
Popoldne je bila na sejmu tudi delavnica
za izdelovanje naravnih mil pod vodstvom
podjetja GEP-ART iz Ljubljane. Skupaj z
mentorji pa so učenci OŠ Šmartno izdelovali okraske z velikonočnimi motivi za
starejše in mlajše.
V kulturnem programu pa so učenci prikazali ljudske plese, šege in igre.
Seveda pa brez harmonike ni šlo.
Skratka, bil je zanimiv in, kot pravimo,
živ sejem; in tudi spodbuden za ohranjanje
naše preteklosti.
A. Žalar
Sponzorji sejma
Xastor, Žurbi team, Terme Snovik, Zarja
Kovis, Občina Kamnik, Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik.
VOLČIN d.o.o.
organizira akcijo
10.000 sončnic
v Tuhinjski
dolini.
Brezplačne sadike bodo delili
v SREDO, 1. JUNIJA,
od 11. do 16. ure
- na naslovu podjetja – Laze 31 in
- na stojnici Turističnega društva
v Recepciji Term Snovik
Pridružite se nam, da še bolj
polepšamo našo dolino!
4
Na sejmu so se predstavili: Kmetija
Bizjak, Potok; Dragica Jagodic, Srednja vas, Kmetija Pr' Ostank, Srednja
vas; Kmetija Pr' Šanc, Zgornji Tuhinj; Starovasnik Erik, Loke; Apartmaji Koncilija, Pirševo; Nada in Jože
Drolc, Vaseno; Janko Trebušak Pr'
Cesarju, Žubejevo; Miha Hribar
Kmetija Pr' Durgelnu, Žubejevo; slikar Marjan Novak – Škatla; Rozka
Pestotnik z gobelini, Kostanj; TD
Gora, Volčin d.o.o.; Janez Vodlan izdelovalec košev, Spodnje Palovče; OŠ
Šmartno; Helena Kropivšek Pr' Gabršk; VDC Sožitje Loke.
Tuhinjski glas
Čistilna akcija in urejanje Snovička
– V Terme Snovik so prav na dan akcije prišli tudi pohodniki iz Kamnika.
– Pr' Durgelnu v Znojilah imajo tudi vinograd in dober cviček.
Potok Snoviče
k
Tudi letos je Turistično društvo s
člani, učenci, z gasilci in z nekaterimi krajani organiziralo čistilno akcijo. Potekala
je pri Termah Snovik in sicer s čiščenjem
Po akciji v Termah
obrežja potoka Snoviček, kjer so tudi nadaljevali večletno urejanje potoka s pletenjem obročev.
V Znojilah pa so se akcije čiščenja lotili
krajani. Kar precej odpadnega materiala so
nabrali. »Se pa vseeno, hvala bogu, pozna,
da nam je uspelo kar precej očistiti gozdove, smo slišali Pr' Durgelnu v Znojilah.
Kasneje pa smo pri Termah v Snoviku
tudi izvedeli, Pozdrav pohodnikom
da imajo Hribarjevi, po domače Pr' Durgelnu
v
Znojilah, še eno
zanimivost. Pred
leti, ko so dopustovali na Dolenjskem, so prinesli domov pet
vrst vinskih trt.
Tako imajo sedaj
že devet let zraven
stare hiše 90 trt in
že nekaj let pridelajo
kar dobršno mero ta pravega, gorenjskega cvička, ki Vinograd v Znojilah
menda ni prav nič slabši od
ta pravega dolenjskega.
Ja, pa res drži
pregovor, kjer je
volja, je pot, kjer
je pot in, če je tudi
želja, je tudi cilj.
Po čistilni akciji
pa se niso zbrali
samo pri Termah
v Snoviku, ampak
tudi Pr' Bizjak na
Potoku. Vsako
leto namreč v
čistilni akciji v
krajevni skupnosti Srednja
vas Manja in Rajko Žebaljec poskrbita za zaključek čistilne akcije.
Tudi letos so se krajani
zbrali za skupno mizo, ko
so odpadke za kasnejši
odvoz zložili za trgovino
v Srednji vasi.
A. Žalar
Pr' Bizjak
V Znojilah
Za trgovino
5
Tuhinjski glas
Zgodba o štorkljah
Ostaja upanje (morda vendarle) s srečnim koncem.
V Tuhinjski dolini bojda zadnja leta štorklje niso več posebnost. Tu in ta po dolini
se je že naselil par in (menda) tudi gnezdil.
Tudi v Srednji vasi povedo, da so jih že
videvali. Letos se je par konec aprila naselil na dimniku nekdanje delavnice v Srednji
vasi številka 5; včasih so gospodarja poznali po hišnem imenu Pr' Editu.
Par je pridno nosil skupaj vejevje in si
delal gnezdo. Potem sta vanj položila štiri
jajčka. Daleč naokrog
so videvali »njun
dom«. Nekega dne pa
se je zgodilo, da je za
par trenutkov zmanjkalo elektrike po dolini.
Pozorni krajani so
hitro ugotovili, da je
ena od štorkelj »spregledala« žice daljnovoda, in se zapletla
mednje. Ni več zmogla
nazaj v gnezdo. Tavala
je po polju v bližini.
Čeprav so ji želeli pomagati, niso bili uspešni. Da bi ji pomagal
veterinar, se ni pustila
nikomur približati.
Medtem pa je druga
skrbno
varovala
gnezdo in očitno tudi
valila. Kmalu po tem, nekega jutra, so poškodovano štorkljo našli; ni preživela.
Zaskrbljeni krajani, ki so spremljali dogajanje in si želeli srečni konec »nesrečnega dogajanja« so bili budni.
In potem se je pred dnevi zgodilo. Prišlo
je dvigalo in iz košare so si prišleki ogledali gnezdo. Preplašena štorklja, ki je gnezdila, se je dvignila, nekajkrat zaokrožila in
odletela…. Od takrat je niso več videli.
Ker pa so se domačini že prej povezali z
Azilnim centrom za živali v Mariboru, so
tokrat ponovno poskusili. Dobili so odgovor, da bi jajca morali prinesti v center in
ko bi se štorklje izvalile, toliko zrasle, da
bi same lahko skrbele zase, bi jih dobili
nazaj v gnezdo v Srednjo vas številka 5.
Še enkrat je potem pred dnevi stekla akcija. Brane Hribar je pobral štiri jajca in
jih potem skupaj s kuharjem iz Term Snovik 26. maja odpeljal v Arjo vas. Tam,
sredi poti proti Mariboru sta se dobila s
predstavnikom mariborskega Azila, ki je
štiri jajca odpeljal v valilnico v Azilu.
V dolini imajo radi štorklje. V Srednji vasi
pa so postale priljubljene še posebej; prav
tudi zaradi nesrečne zgodbe. Tako sedaj
upajo, da se bo vsaj v nadaljevanju srečno
končalo.
Kako se bo končalo, bomo spremljali tudi
v uredništvu Tuhinjskega glasa in pisali v
naslednji številki; upamo, da bo srečno.
Andrej Žalar
Iz doline na Brezje
Predosljah in… Tako so še isti dan prišli na Brezje.
Vračali pa so se
potem z drugimi,
»z motornimi« konji.
Spomnim se, ko
Konjerejsko društvo Zgornji Tuhinj je z
nekaterimi člani in krajani iz doline tudi
letos pripravilo prevoz s parom konj in z
vozom na Brezje. Voznik je bil kar predsednik društva Vid Pirš. Po bližnjiih poteh iz
doline, ko se med drugim ustavili tudi v
Komendi pri novih hlevih, pa v Zalogu, v
6
so včasih hodili na
Brezje peš iz raznih
krajev Slovenije. Bilo je nekoč, ko se je
na vlaku iz Ljubljane
proti Jesenicam (do
postaje Otoče) nekdo
nenehno sprehajal gor in dol in zaradi
gneče jezil potnike.
Pa mu nekdo reče: Zakaj se ves čas gor
in dol drenjate po vlaku in spravljate ljudi
v slabo voljo.
»Odločil sem se, da grem na Brezje;…
in to peš.«
A. Žalar
Tuhinjski glas
Priznanja za najlepše balkone
Vsako leto društvo organizira predavanja o
cvetju, sadikah, gojenju, ravnanju z lončnicami in balkonskim cvetjem. Letošnje je
Sekcija za urejenost okolja z Matevžem
Hribarjem pripravila predavanje 18. marca v
šoli v Šmartnem. V prijetnem ambientu pa
smo tokrat podelili tri priznanja za najlepše
balkone, ki smo jih izbrali v lanski akciji Izbiramo najlepši balkon v Tuhinjski dolini.
Priznanja za tri najlepše je podelil predsednik sekcije Matevž Hribar.
Z akcijo bomo seveda letos nadaljevali
in bomo veseli vaših predlogov, da obiščemo kraje in domačije v njih, ki jih predlagate. Obisk doma in ogled balkona lahko
predlaga vsakdo sam, lahko pa tudi sosed,
znac, prijatelj, izletnik,… Dovolj je le klic
na telefonsko številko 031 638 699
Pokličite.
A. Žalar
Gozdarjenje v
Tuhinjski dolini
Etnografska prireditev z naslovom Gozdarjenje v Tuhinjski dolini bo po lanskem
Čebelarjenju letos od 18. do 21. avgusta
pri Termah Snovik. Po četrtkovem predavanju Razvoj podeželja in turizma v
sožitju z gozdom, bo v petek, 19. avgusta, predstava KD Srednja vas. V soboto,
20. avgusta, bodo pokušine dobrot Tuhinjske doline, ki bodo tudi naprodaj, v
nedeljo, 21. avgusta, pa bo etnološka
prireditev prikaza delovnih opravil gozdarjenja nekdaj v Tuhinjski dolini.
A. Ž.
Kratke iz doline
• V Kudu Ivana Cankarja študirajo komedijo Vinka Moederendorferja
Podnajemnik. Uprizoritev bo v letnem
gledališču Šmartno – peskokop Gradišče 1., 2. in 3. julija.
• Krajevna organizacija Rdečega križa
Šmartno, ki ima okrog 130 članov, je
imela 10. aprila občni zbor. Po občnem
zboru so že pripravili 10. maja izlet, 4.
junija pa bo v Kamniku podelitev priznanj zaslužnim članom in krvodajalcem, med katerimi bodo tudi člani KO
RK. Sicer pa imajo vsako leto tri krvodajalske akcije. Naslednja bo 9. in 10 .
junija v kulturnem domu v Kamniku.
Na občnem zboru so se tudi dogovorili
za humanitarno akcijo. Zbor pa je sklenil
dr. Aleksander Doplihar s predavanjem
o vplivu radioaktivnosti na človeka.
A. Ž.
ANTON ŠUŠTAR s. p.
Tapetništvo in dekoracije
Srednja vas 27 v Tuhinjski dolini, 1241 Kamnik
Družinsko podjetje s petimi
zaposlenimi nadaljuje tradicijo,
ki jo je začel oče
Tone Šuštar, ko
je bil najprej
mojster v Uslugi
Kamnik. 1986.
leta sta potem
začela z ženo
doma, po upokojitvi pa je delo
v Tapetništvu in dekoracije nadaljeval sin
Tone.
Že 20 let uspešno vodi podjetje, ki je s
svojimi izdelki poznano v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem. Danes vam v
Tapetništvu - dekoracije Šuštar naredijo
sedežne garniture po meri oziroma po na-
ročilu, ortopedske vzmetnice, obnovijo
oziroma preoblečejo stare sedežne garniture, jedilne kote, zofe..., tapecirajo vrata,
stene v usnju ali skaju, mikro tkanini v
vseh barvah.
Ne boste verjeli, da pri Tapetništvu - dekoracije Šuštar v Srednji vasi 27 lahko naročite kakršnokoli zastavo - slovensko in
katerokoli evropsko.
»Pri nas je vsaka želja izvedljiva in tudi
svetovati znamo,« z nasmehom prijazno
pove Tone Šuštar.
7
Tuhinjski glas
Zlato s festivala Turizmu pomaga lastna glava
Ekipa učenk OŠ Šmartno v Tuhinju (Vesna Drolc, Karmen Hribar, Manca Jeras, Marija Kožlakar, Mojca Pavlič, Katja
Podbevšek, Klara Resnik, Tina Slapnik, Nina Vajde, Klara Vrtačnik in Neža Zagožen) je na državnem tekmovanju Turizmu
pomaga lastna glava tekmovala s turistično nalogo MaMoKoNos tuhinius in osvojila zlato priznanje.
Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za
šolstvo sta razpisala že 25. festival Turizmu
pomaga lastna glava na temo Imejmo se
fajn – doživite naš kraj. Članice turističnega krožka so pripravile turistično-raziskovalno nalogo z naslovom MaMoKoNos
tuhinius.
Občina Kamnik je znana po številnih
znamenitostih, ki bi jih lahko upravičeno
imenovali ponos kraja. Nekatere so že bolj
ali manj prepoznavne (Velika planina, Arboretum Volčji Potok, Terme Snovik, srednjeveško mesto Kamnik …), druge pa še
8
odkrivamo. Pri izbiranju teme naše naloge so deževale
številne ideje, na koncu pa
smo se odločili, da podrobneje predstavimo številne
najdbe na širšem območju
Občine Kamnik.
Leta 2010 smo obeležili
100-letnico najdbe pritlikavega nosoroga, saj so leta 1910
našli njegove ostanke v Motniku v rudniku rjavega premoga. Leta 2008 je minilo 70
let od odkritja znamenitega
mamutovega okostja, ki so ga
našli pri regulaciji rečne struge Nevljice v Nevljah pri Kamniku. Fosilni
ostanki najstarejšega morskega
konjička na svetu pa so bili najdeni leta 2005 v Tunjiškem gričevju in so naša najbolj prepoznavna paleontološka naravna
dediščina, znana po vsem svetu.
Omenjene
najdbe
našega
okoliša so se nam
zdele zanimive
ter predstavljajo
možnost za inovativen
način
predstavitve turistične ponudbe
kraja.
Naš turistični proizvod je
tematski park, ki smo ga poimenovali MaMoKoNos tuhinius. Ime parka je skrivnostno, pa vendar povezano z
našim projektom.
Gre za izpeljanko, ki je sestavljena iz začetnih zlogov besed:
Ma - mamut, Mo – morski, Ko
– konjiček in Nos - nosorog.
Tuhinius pa je izpeljanka iz
Tuhinja, naše doline. Park bi
sestavljali trije
sklopi, ki bi
predstavljali posamezno najdbo
in okolje, kakršno je bilo takrat.
Ob vstopu v park
bi
obiskovalci
prejeli zemljevid
parka s seznamom delavnic.
Zemljevid bi uporabili tudi
kot kartonček za zbiranje žigov. Za pet zbranih žigov bi
na stojnici ob izhodu prejeli
spominek.
Slika 1: Načrt parka (avtorica Marija Kožlakar)
Turistično nalogo smo predstavili 24.
marca 2011 na turistični tržnici v Mercator
centru v Celju, kjer je izredno zanimanje
požela prav naša stojnica, na kateri so se
obiskovalci lahko preizkusili v izdelovanju
fosilov, risanju jamskih poslikav in metanju obročkov. Kot prejemnik zlatega pri-
znanja smo bili vabljeni tudi na zaključno
tržnico, ki je potekala 14. aprila 2011v
Mercator centru v Ljubljani. Tu so se
predstavili vsi, ki so prejeli zlata priznanja.
Petra Potočnik in Olga Drolc, mentorici
Tuhinjski glas
Gibanje je jezik otrok
Motnik je ena od 365 slovenskih podružničnih šol.
Zaradi specifike dela na podružničnih šolah
so se učitelji, ki poučujejo na teh majhnih
šolah, ki so za svoj kraj in krajane izjemno
pomembne, pred 11 leti odločili ustanoviti
Društvo učiteljev podružničnih šol. Število
članov društva nenehno narašča, društvo
pa skuša z različnimi dejavnostmi prispevati k višji kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, ki je v kombiniranih oddelkih še
posebej zahtevno.
Možnost izmenjave izkušenj ponujajo
vsakoletna srečanja društva in v tem šolskem letu je organizacijo 11. posveta Društva učiteljev podružničnih šol prevzela
podružnična šola Motnik. Izbor teme tokratnega srečanja je v skladu s prednostnimi cilji naše šole, ki skuša učence spodbuditi, da bi se odločili za odgovoren in
zdrav način življenja. Ključni dejavnik pri
tem pa je gibanje, ki je tudi oblika komunikacije, zato ni naključen izbor naslova Gibanje je jezik otrok.
Organizacija posveta nikakor ni preprosta naloga, zato smo že ob začetku šolskega
leta razmišljali, kako pripraviti vse potrebno. Aktivnosti smo vključili tudi v letni
delovni načrt šole in imenovali organizacijski odbor, ki je skrbel, da je vse potekalo
po načrtih. Osrednja vloga in najpomembnejše naloge so bile zaupane vodji PŠ
Motnik Vidi Kovačič in učiteljici Lučki
Drganc, ki poučuje na matični šoli.
Z besedami znanega kamniškega alpinista Tomaža Humarja: „Kjer je volja, tam
je pot.“ smo skušali spodbuditi čim več
učiteljic podružničnih šol, da v svojih
strokovnih prispevkih razmišljajo o pomenu gibanja in kako ta otroški jezik vključujejo v svoje neposredno delo z otroki. Prispevke so učiteljice predstavile na
strokovnem posvetu, zbrani pa so tudi v
zborniku, ki je izšel v času izvedbe posveta. Še pred tem pa je izšel bilten s ključnimi
informacijami o srečanju, ki smo ga sodelujočim šolam poslali teden dni pred posvetom. Oblikovanje obeh publikacij je
bilo zaupano Brigiti Kotar, jezikovno pa
sta prispevke pregledali Tamara Damjanac in Olga Drolc.
Prav tako smo želeli, da svoje ustvarjalne
zamisli o gibanju učenci strnejo v sliko ali
besedo in sodelujejo v likovnem ali literarnem natečaju.
Učiteljica likovne vzgoje Ema Nežmah
je bila predsednica komisije za likovni natečaj, hkrati pa je poskrbela, da je šola v
času posveta s pridihom pomladi resnično
odražala niz številnih dejavnosti, ki se na
šoli odvijajo in da je bil tudi prostor v
skladu s temo posveta.
Kar s 116 likovnimi deli so učenci skozi
sliko izrazili svoje dojemanje gibanja. Iz-
Uvodne prireditve 11. strokovnega posveta DUPŠ sta se udeležila tudi minister Igor Lukšič
in župan Marjan Šarec
delki so bili v času posveta razstavljeni v
avli matične šole, avtorji in mentorji najboljših pa so bili tudi nagrajeni.
Zavedanje o pomenu gibanja in prepoznavanje gibanja kot potrebe vsakega posameznika je bilo mogoče zaznati tudi ob
prebiranju literarnih prispevkov, ki so jih
učenci podružničnih šol poslali na literarni
natečaj, ki ga je razpisala predsednica literarnega natečaja Olga Drolc. Nekaj del je
bilo razstavljenih, najbolj prepričljiva besedila pa so objavljena v zborniku.
Posvet se je pričel v petek, 8. aprila, na
matični šoli s kulturnim programom, ki ga
je pripravila učiteljica Alenka Osolnik. Po
uvodnem nagovoru ravnateljice, ki je izrazila dobrodošlico vsem prisotnim in predstavila temo posveta, sta povezovalca prireditve svoja razmišljanja o gibanju
poglobila s pomočjo ostalih sodelujočih, ki
so predstavili ljudske igre, zapeli in zaplesali. Z duhovitim nastopom so se predstavili učenci gledališkega kluba. Prireditev
je na nevsiljiv, zabaven in sproščen način
spodbudila vsakogar od prisotnih, da je
začel razmišljati o tem, kaj sploh je gibanje.
O gibanju so razmišljali tudi slavnostni
govorniki, med njimi tudi minister Igor
Lukšič, ki je spregovoril o globalni krizi in
izrazil željo o ohranitvi podružničnih šol,
ki so po njegovem osebnem prepričanju
kot po mnenju ministrstva pomembne.
Prisotne je nagovoril tudi kamniški župan Marjan Šarec, ki je izpostavil problematiko nazdravega načina življenja, kot
posledice sodobnih oblik komunikacije,
hkrati pa je poudaril pomembno vlogo
Ljudska igra Le v šolo nikar
9
Tuhinjski glas
učiteljev. Svoja razmišljanja o temi posveta
je povzela tudi gostja Metka Behek, ki je
predsednica Društva učiteljev podružničnih šol, in mag. Ivanka Mori, višja svetovalka za prvo in drugo triletje na Zavodu
RS za šolstvo, ki je nekaj besed namenila
tudi problematiki kombiniranega pouka.
Strokovni posvet v Termah Snovik se je
začel z uvodnim predavanjem Vesne Štemerger, ki je spregovorila o pomenu
vključevanja športnih dejavnosti v redni
pouk, Viki Grošelj, znani slovenski alpinist, pedagog in avtor knjig pa je predstavil
razmišljanja o šoli v naravi, v katerih je
gibanje še bolj izpostavljeno.
V drugem delu posveta so naše učiteljice
predstavile dobro prakso naše šole v povezavi s temo posveta. Vida Kovačič je
spregovorila o zagotavljanju kakovostnega
vzgojno-izobraževalnega procesa, saj na
šoli že tretje leto izvajamo dejavnosti projekta Usposabljanje za samoevalvacijo.
Današnji pretežno sedeči način življenja in
neustrezne prehranjevalne navade puščajo
posledice tudi pri telesni pripravljenosti in
zdravju mladih in te negativne vplive skušamo nevtralizirati s skrbno načrtovanimi
dejavnostmi pri športni vzgoji. Ena od dejavnosti samoevalvacije je tudi športno
vzgojni karton in naš namen je bil spodbuditi učence in starše, da s pomočjo analize
športno vzgojnega kartona odkrijejo svoja
močna področja in svoje primanjkljaje in
skušajo svoje rezultate izboljšati s pomočjo
usmerjene vadbe.
Učiteljica Lučka Drganc je predstavila
interesno dejavnost planinske urice, ki jo
izvaja na šoli in poudarila, da je vsak izlet
lahko nenadomestljiv prispevek k splošni
izobrazbi, če ustrezno izberemo pot in sodelujoče, ki bodo obogatili spoznanja
učencev. Planinske urice so izjemna priložnost, ki združuje stik z naravo, ljudmi,
zabavno izkušnjo in gibanje. V svojem
prispevku je predstavila tudi, kako poteka
priprava na izvedbo pohoda, kaj vse vključuje in kako ob koncu pohoda o njem poročajo.
Učiteljica Urška Kotnik je predstavila
svoj DVD Gimnastična abeceda v prvem
in drugem triletju, na katerem so posneti
metodični postopki (opis tehnike, predvaje,
metodični postopki, varovanje, vaje za
popestritev) pri gimnastični abecedi, ki so
učiteljem v pomoč pri poučevanju gimnastičnih vsebin.
Primere svoje dobre prakse so predstavile tudi učiteljice podružničnih šol.
V soboto, 9. aprila, so se učiteljice zbrale
v PŠ Motnik, kjer so lahko začutile utrip
šole in njeno povezanost s krajem, kar dokazuje tudi množičen obisk vaščanov na
prireditvi, ki je potekala v kulturnem domu.
Motniški polžki so dokazali, da se zave10
Nastop motniških učencev
dajo lepot in zanimivosti Motnika in neposredne okolice, saj so z vizualizacijo sprehoda po vasi na otroško preprost način ob
pesmi in igri povabili goste, da se v njihov
kraj ponovno vrnejo in gotovo so s svojo
iskreno in prisrčno izraženo ljubeznijo do
domačega kraja cilj tudi dosegli. Seveda
pa jim je pri pripravi izvrstnega nastopa
pomagala mentorica Vida Kovačič.
Za motniškimi polžki je na oder stopila
gledališka skupina Smreka, v kateri so
igralci predstavili, kako mali Švigolin pretenta medveda in lisico, a mu vendar ne uspe
pridobiti tako želene pozornosti staršev.
Člani društva so nadaljevali z občnim
zborom DUPŠ, uživali so ob spoznavanju
srednjeveškega mestnega jedra Kamnika
in se poslovili v kavarni Veronika v Kamnika.
Organizacija in izvedba posveta ni bila
lahka, a s skupnimi močmi nam je uspelo
in ob tem bi želela izraziti svojo zahvalo
najprej vsem sodelujočim učencem, ki so s
svojimi nastopi resnično navdušili, sodelavcem, ki so na različne načine sodelovali
pri pripravi ali izvedbi posveta, učiteljicam,
ki so s svojimi strokovnimi prispevki sodelovale na posvetu, kulturnemu društvu
Motnik in nenazadnje staršem in vsem vaščanom, ki so s svojo prisotnostjo na prireditvi v Motniku izrazili naklonjenost motniški podružnici. Iskrena hvala predvsem
predsednicama organizacijskega odbora,
ki sta v pripravo posveta vložili ogromno
energije, ustvarjalnih zamisli in vsem, ki
so prispevali k uspešni izvedbi posveta.
Jožica Hribar, ravnateljica
Gledališki klub s predstavo Nedeljska kolesarja
Najmanjša plaža v Termah Snovik
Nagradno križanko z geslom pošljite na:
Turistično društvo Tuhinjska dolina, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju s pripisom
Nagradna križanka - do vključno 24. 6.
2011. Lahko rešite tudi samo geslo v križanki in ga prilepite na dopisnico. Na kuverto ali dopisnico pripišite naslov in telefon.
Nagrade podeljujejo Terme Snovik. 1.
nagrada – bon za 30 EUR, 2. nagrada –
bon za 20 EUR, 3. nagrada - bon za 10
EUR.
MHE URANKAR
Srečko Urankar s.p.
Snovik 3
1219 Laze
Tel.: 041 999 593
ODKUPUJEMO LES –
CELULOZO
za izdelavo lesnih
sekancev – biomasa
Pokličite nas na telefon.
Terme so biser Tuhinjske doline
In danes, ko ste že nekaj časa del te
doline z ljudmi v njej?
»Zares močno želim, da doživljamo terme z vsemi posebnostmi, zanimivostmi,
vrednotami, ki jih cenijo na primer poznavalci turizma…, kot nekaj skupnega z
vsemi domačini v dolini. Moje povabilo iz
term Snovik zato naslavljam na vse prebivalce Tuhinjske doline: Bodimo v tem poletju čim večkrat skupaj.
Da pa bodo naša skupna druženja čimbolj privlačna, zanimiva in prijetna…, tudi
spodbudna ponudba: objavljamo NAGRADNI KUPON, s katerim bo večerja za
prebivalce doline cenejša za 30 odstotkov.«
Naša ponudba v poletni turistični sezoni
ima nekaj prijaznih zanimivosti za srečanja:
Kopalno plažo na zunanjih bazenih
bomo odprli 4. junija. Lepo povabljeni.
Matjaž Konda, direktor Term Snovik:
»Turizem in gostinstvo me spremljata že
nekaj časa na moji poti. Ko sem prišel v
Snovik, sem si s
turističnim pogledom ogledal to
prelepo Tuhinjsko
dolino. Spreletelo
me je: Tu so kraji
in ljudje, ki spoštujejo življenje
in danosti včerajšnjega
bivanja
predhodnikov, ki
Matjaž Konda, direktor si želijo ohranjanje polpreteklih
Term Snovik
vrednot in hkrati
prijazno oblikovanje vseh danosti, ki jih ta
dolina ima. Naj bo to moj izziv, sem si rekel.«
E
V
R O P S K
Vsak torek: večerja ob svečah
Vsako soboto: slovenska večerja – hladno-topli bife
Cena tematske večerje je 15€ na osebo, s
kuponom -30%.
16. junij: Dobro jutro Slovenija na obisku
18. junij 2011: 6. kolesarski maraton
2. julij 2011: Tekmovanje v pripravi jedi
iz postrvi in dan nordijske hoje
17. julij 2011: Izbor Miss in Mistra Term
Snovik za mesec julij 2011
30. julij 2011: Tekmovanje v pripravi
palačink
7. avgust 2011: Izbor Miss in Mistra
Term Snovik za mesec avgust 2011
Vsi prebivalci doline imajo tudi 15%
popust.
I
L
N
A
J
E
Z
Bazeni s termalno vodo
Družinski apartmaji in sobe
Wellness ponudba s savno in masažami
Restavracija Potočka
Masaže, kozmetika, savne in podobno
Tematske večerje se bodo vrstile od
10. junija do 15. septembra 2011:
K
Z A
O K
O
OKOLJU PRIJAZNE TERME
Za nasvet in rezervacije nas pokličite na 00386 1 83 44 100
Wien
AUT
NAGRADNI
IT
KUPON 30%
HUN
SLO
Terme Snovik - Kamnik d.o.o.
Snovik 7
1219 Laze v Tuhinju
tel: +386 1 83 44 100, fax: +386 1 83 44 136
www.terme-snovik.si
Kamnik
Kam
Ljubljana
Zagreb
Venezia
CRO