Regulacijske žaluzije - Klima naprave Dolinar

KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Elementi za regulacijo
in distribucijo zraka
2011
1
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Elementi za regulacijo in distribucijo zraka ................................................................................. 1
Regulacijska žaluzija – RŽ ..................................................................................................... 3
Ročica za nastavljanje in fiksiranje položaja regulacijskih žaluzij - RRŽ ................................. 5
Mehanizem za ročno nastavljanje in fiksiranje položaja regulacijskih loput in žaluzij - MRL.... 5
Jeklena zaščitna rešetka z mrežo JZR-50, JZR-30................................................................. 6
Vrtinčni zračni difuzor s fiksnimi režami D-6 ........................................................................... 7
Vrtinčni zračni difuzor z nastavljivimi elementi za usmerjanje zraka – D-9/… (O, K ali KK) ..... 8
Prezračevalni difuzor z nastavljivim presekom - D-10/ON ...................................................... 9
Komora zračnega difuzorja D-9/… ....................................................................................... 10
Drsna rešetka - DR............................................................................................................... 11
Rešetke za kanale okroglega preseka in spiralne cevi - RS ................................................. 13
Vpihovalne šobe - VŠ ........................................................................................................... 14
Stropna filter komora - FSK .................................................................................................. 15
Perforirana pločevina ........................................................................................................... 16
2011
2
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Regulacijska žaluzija – RŽ
Uporaba:
Regulacijske žaluzije RŽ so namenjene za regulacijo pretoka zraka in tlaka v
prezračevalnih kanalih in klimatskih napravah.
Opis:
Sestavljene so iz:
- osnovnega togega kompaktnega okvirja in
- profiliranih protismerno delujočih lamel, izdelanih iz pocinkane pločevine.
Lamele so med seboj povezane s pogonskimi zobniki iz plastične mase na obeh
straneh, ki so korozijsko in temperaturno obstojni od –20°C do +80°C.
Regulacijske žaluzije RŽ so opremljene s pogonsko osjo in so gnane ročno ali
avtomatsko.
V primeru ročnega pogona so lahko opremljene z ročico z možnostjo fiksiranja
položaja.
Pri avtomatskem pogonu je lahko regulacijska žaluzija RŽ dodatno opremljena z
elektromotornim ali pnevmatskim pogonom.
2011
3
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Standardne dimenzije regulacijskih žaluzij in pretok zraka v m3/h, pri
hitrosti zraka čez regulacijsko žaluzijo 5 m/s:
H \ B [mm]
220
320
420
520
620
720
820
920
1020
1120
1220
200
792
1152
1512
1872
2232
2592
2952
3312
3672
4032
4392
300
1188
1728
2268
2808
3348
3888
4428
4968
5508
6048
6588
400
1584
2304
3024
3744
4464
5184
5904
6624
7344
8064
8784
500
1980
2880
3780
4680
5580
6480
7380
8280
9180
10080
10980
600
2376
3456
4536
5616
6696
7776
8856
9936
11016
12096
13176
H \ B [mm]
220
320
420
520
620
720
820
920
1020
1120
1220
700
2772
4032
5292
6552
7812
9072
10332
11592
12852
14112
15372
800
3168
4608
6048
7488
8928
10368
11808
13248
14688
16128
17568
900
3564
5184
6804
8424
10044
11664
13284
14904
16524
18144
19764
1000
3960
5760
7560
9360
11160
12960
14760
16560
18360
20160
21960
1200
4752
6912
9072
11232
13392
15552
17712
19872
22032
24192
26352
Opombe:
V primeru posebnih zahtev je lahko regulacijska žaluzija RŽ izdelana iz nerjavne ali
alumijaste pločevine, za večjo tesnost je lahko na lamelah vstavljeno gumijasto
tesnilo.
Regulacijska žaluzija RŽ je lahko dobavljena v kompletu z jekleno zaščitno rešetko,
zaščitno mrežo ali gibljivim priključkom.
Za regulacijske žaluzije RŽ, ki imajo vsaj eno od dimenzij večjo od 1200 mm,
priporočamo, da so sestavljene iz več delov oziroma imajo vmes vgrajen ojačitveni
profil.
2011
4
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Ročica za nastavljanje in fiksiranje
položaja regulacijskih žaluzij - RRŽ
Mehanizem za ročno nastavljanje in
fiksiranje položaja regulacijskih loput in
žaluzij - MRL
∅d
[mm]
8
10
Po naročilu lahko izdelamo tudi mehanizem iz nerjavne
pločevine.
12
15
2011
5
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Jeklena zaščitna rešetka z mrežo JZR-50,
JZR-30
Uporaba:
Jeklene zaščitne rešetke so namenjene zaščiti dovodnih oz. odvodnih odprtin
nizkotlačnih prezračevalnih sistemov pred dežjem, pticami, odpadlim listjem ipd..
Konstrukcija:
Izdelane so iz nosilnega okvirja in prečnih lamel iz pocinkane pločevine ter pocinkane
zaščitne mreže.
2011
6
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Vrtinčni zračni difuzor s fiksnimi režami
D-6
Komora zračnega difuzorja D-6
2011
7
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Vrtinčni zračni difuzor z nastavljivimi elementi
za usmerjanje zraka – D-9/… (O, K ali KK)
Različne oblike vpihovalnih mask:
D-9/O
D-9/K
D-9/KK
Uporaba:
Zračni difuzor D-9/… je namenjen za vpihovanje ogretega ali ohlajenega zraka, kakor
tudi za odvod zraka, tako za konfortne objekte, kakor tudi za industrijske objekte, kjer
je hitrost gibanja zraka omejena, kot so: poslovni prostori, laboratoriji, saloni, trgovine
itn.
Omogoča prilagoditev smeri izpiha zraka ustrezno vsakokratnim zahtevam. Zaradi
vrtinčastega načina izpiha zraka pride hitro do indukcije, hitro se izravnajo
temperaturne razlike. Lahko dosežemo tudi do 30-kratno izmenjavo zraka v prostoru
v eni uri pri temperaturnih razlikah +10K do –10K.
Priključne komore so na voljo s stranskim ali zgornjim priključkom za zrak, s
perforirano pločevino za ugodnejšo porazdelitev zraka po preseku komore, s prečko
za centralno pritrditev vpihovalne maske in po želji z loputo za regulacijo pretoka
zraka.
Z ročno nastavitvijo elementov za usmerjanje zraka difuzorja se lahko vedno
prilagodimo morebitnim arhitektonskim spremembam, npr. premeščanju pregradnih
sten in s tem povezano spremembo zračnih tokov v prostoru.
Difuzorji so na voljo v več velikostih in z različnim razporedom izpihovalnih rež. Maska
difuzorja je prašno obarvana v barvi RAL 9010, elementi za usmerjanje zraka pa so
črne barve.
2011
8
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Na zahtevo naročnika lahko nudimo tudi maske v poljubni barvi po RAL lestvici
oziroma izdelane iz nerjavne pločevine ter elemente za usmerjanje zraka v drugi barvi
(po dogovoru ob naročilu večje količine).
Zračni difuzor z nastavljivimi elementi za usmerjanje zraka so najprimernejši za
montažo v tehnične strope. Komoro zračnega difuzorja vgradimo tako, da je spodnji
rob komore poravnan s spodnjim robom stropa. Komoro lahko obesimo na stropna
obešala ali na obešalne trakove. Zračni difuzor priključimo na kanalski sistem z
gibljivimi cevmi. Vpihovalna maska je na komoro pritrjena s centralnim vijakom ali s
štirimi vijaki na robu maske (pri velikostih mask 600 in 800 priporočamo pritrditev s
štirimi vijaki).
Prezračevalni difuzor z nastavljivim presekom
- D-10/ON
Uporaba:
Prezračevalni difuzor z nastavljivim presekom je namenjen prezračevanju vmesnega
prostora med stropom in spuščenim stropom za preprečevanje kondenzacije vlage v
medstropovju.
Maska difuzorja je prašno obarvana v barvi RAL 9010. Na zahtevo naročnika lahko
nudimo tudi maske v poljubni barvi po RAL lestvici oziroma izdelane iz nerjavne
pločevine.
2011
9
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Komora zračnega difuzorja D-9/…
2011
Velikost difuzorja
A
B
h
H
d
310 / F158
280
307
137
240
158
400 / F158
370
397
137
240
158
400 / F198
370
397
167
290
198
500 / F158
470
497
137
240
158
500 / F198
470
497
167
290
198
500 / F248
470
497
177
325
248
600 / F158
570
597
137
240
158
600 / F198
570
597
167
290
198
600 / F248
570
597
177
325
248
800 / F313
770
797
250
450
313
10
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Drsna rešetka - DR
Uporaba:
Drsna pretočna rešetka tipa DR je namenjena za prostore, kjer je potrebno minimalno
prezračevanje oziroma izenačevanje tlakov med prostori, kot so:
- skladišča
- kotlovnice
- shrambe
- posebni proizvodni prostori
Vgradi se lahko v vrata ali steno.
Opis:
Rešetka DR ima na notranji strani maske A drsnik, s katerim se nastavi zahtevan
prosti presek. Rešetka DR je lahko izdelana iz pocinkane ali nerjavne pločevine
(površina hladno valjana ali Scotch Brite). Rešetko DR lahko izdelamo katerekoli
dimenzije do največje višine 392 mm in največje širine 580 mm. Za večje preseke
priporočamo vgradnjo večih drsnih rešetk.
Drsna pretočna rešetka je sestavljena iz mask na obeh straneh odprtine ter drsnika za
nastavitev prostega preseka. Drsnik se fiksira z vijakom ob strani. Drsna rešetka je
izdelana tako, da je vijačna pritrditev vidna le z ene strani.
2011
11
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Standardne dimenzije:
DR
BxH
196x200
196x296
196x392
292x200
292x296
292x392
388x200
388x296
388x392
484x200
484x296
484x392
580x200
580x296
580x392
B1
[mm]
171
171
171
267
267
267
363
363
363
459
459
459
555
555
555
H1
[mm]
164
260
356
164
260
356
164
260
356
164
260
356
164
260
356
Prosti presek A
[mm2]
5120
9216
13312
8960
16128
23296
12800
23040
33280
16640
29952
43264
20480
36864
53248
Ob naročilu je potrebno podati debelino vrat s.
Montaža:
Za drsno rešetko DR moramo pripraviti odprtino:
- izrez odprtine se izdela v toleranci +/-2 mm
- v odprtino se namesti notranji okvir
- z notranje strani se namesti masko z drsnikom – A
- z zunanje strani se privijači masko - B
notranji okvir
odprtine
tesnjeno s
silikonskim kitom
matica v kletki - M6
maska z drsnikom - A
2011
maska - B
12
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Rešetke za kanale okroglega preseka in
spiralne cevi - RS
Te prezračevalne rešetke so primerne za dovod in odvod zraka. Nastavljivi usmerniki
zraka omogočajo poljubno usmerjanje zračnega curka in različne dometne razdalje.
Izdelane so iz jeklene pločevine in prašno obarvane v RAL 9010. Po želji jih lahko
izdelamo iz pocinkane ali nerjavne pločevine, lahko pa jih obarvamo v katerikoli barvi
po RAL lestvici.
Rešetke za kanale okroglega preseka in spiralne cevi RS odlikuje enostavna montaža
in velika prilagodljivost dimenzij, saj jih lahko izdelamo katerekoli dolžine. Lahko so
enoredne ali večredne, odvisno od količine zraka in premera cevi.
2011
13
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Vpihovalne šobe - VŠ
Uporaba:
Vpihovalne šobe so namenjene za vpihovanje zraka v prostor. Odlikuje jih enostavna
vgradnja, veliko različnih možnosti razporeditve šob in različno usmerjen oziroma
razpršen tok zraka. Največji pretok zraka na eno šobo je 10 ÷ 12 m3/h.
Šobe je možno vgraditi v različne maske ali pa se jih vstavi direktno na prezračevalni
kanal oziroma spiralno cev. Prednost teh šob je tudi, da se jih da vgraditi naknadno na
obstoječo kanalsko traso.
Oblika vpihovalne šobe:
2011
14
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Stropna filter komora - FSK
Uporaba:
Stropni filter s priključno komoro in masko je namenjen za vgradnjo v spuščen strop.
Stropni filter je sestavljen iz filterne komore z okroglim priključkom in maske.
Opis:
Komora je izdelana iz pocinkane pločevine, vključno z nastavki za vgradnjo filtrnega
medija, ki so točkovno privarjeni na plašč komore in zaščitne mreže. Maska je
izdelana iz okvirja iz nerjavne pločevine s fino brušeno površino oziroma ščetkano
(Scotch Brite), na katerega so točkovno privarjene okrogle palice iz nerjavnega jekla,
premera ∅6 mm, v rastru cca 80 mm.
Sam filterni medij ni zajet v stropnem filtru in ga je potrebno dobaviti posebej.
Detajl A
A
2011
15
KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 42 31 234, Fax: +386 (0)1 25 66 747
www.klima-dolinar.si
Perforirana pločevina
Na CNC stroju lahko izdelamo različne perforacije pločevine z različnimi oblikami
lukenj in poljubnim prostim presekom.
Nekaj vzorcev perforacije:
Perforiramo lahko pocinkano in dekapirano pločevino do debeline 3,0 mm, nerjavno
pločevino do 1,5 mm in aluminijsko pločevino do debeline 4,0 mm. S posebnim
orodjem lahko perforiramo pocinkano in dekapirano pločevino do debeline 1,25 mm.
2011
16